Břímě panenství

Břímě panenství

Alexander Novak, 6.června 2011

 

Jedním z důležitých součástí védické kultury RUSů bylo zachování panenství před manželstvím a věrnost jednomu muži.

«Nepouštějte Cizozemce k dcerám Vašim, protože dcery Vaše svedou a zkazí jejich Duše čisté, a krev národa Velkého pohyne, protože první muž v dceři zanechá obrazy Ducha a Krve...» (Zápověd [rada] boha Peruna)

Je dobře známo pořekadlo sovětských časů o sexu, které každý zná: "v sovětském svazu není žádný sex!", ale jen málokdo ví, jak zní ve skutečnosti. A ve skutečnosti zní - „v sovětské svazu sexu není, v sovětské svazu – je láska

 

Proč ve všech časech až do nedávné doby si dívky střežili panenství? Co se stalo s morálkou za posledních 20-30 let?

 

Začněmě s událostmi, které ovlivnili formování nové morálky a přistupu k sexu mezi sovětskými lidmi, a poté i občany nezávislých republik, včetně „nalezené“ Ukrajiny. Exkurze do minulosti je pro plné pochopení procesů, které otočily morálku o 180st, důležitá.

 

Stalo se to ještě v dávném roce 1945. Ihned po velkém vítězství našich dědů a pradědů nad nacistickým Německem anglo-americká koalice vyhotovili plán napadení SSSR pod názvem „Nemyslitelný“ (Operation Unthinkable). Podle plánu měla již v červnu 1945 napadnout koalice Anglie, USA a Německa zemi, která právě vynaložila ohromné usilí na porážku Nacismu. Operace „Nemyslitelná“ selhala kvůli detailní analýze vojenského vedení koalice, která došla k závěru, že vojenská síla sovětské armády je na vzestupu a porazit ji bude velmi obtížné, skoro nemožné.

 

Nebudu se více nořit do politiky studené války, ale když si uvědomili, že silou nad Rusy nezvítězí, ředitel CIA Allan Dulles přišel s plánem, který byl později nazván „Harwardský projekt“. Nyní k obsahu tohoto plánu. Citace:

 

„Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám.

Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak?

Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.

V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.

Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzásadovost. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus, narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů – to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.

Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.

Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Uděláme ji cynickou, vulgární, kosmopolitní... „

(více zde - http://www.zvedavec.org/komentare/2010/06/3790-existoval-dullesuv-plan.htm )

 

Z této pasáže jasně vyplývají důvody pro chování dnešní mládeže. Všichni z nich jsou loutky, kteří si neuvědomují, jakou velkou hru hrají, jejich znalosti je roztříštěno a nekompletní, takže si neuvědomují, že jsou otevřeně a bezostyšně manipulováni. Kult „volné lásky“ je tlačen do vědomí sovětských lidí a v temperamentních 90. letech plnou rychlostí do našich životů.

 

Samozřejmě, že dnešní mládež je velmi pokročilá, vysokoškolsky vzdělaná, zná spoustu cizích slov, přičemž zapomíná svůj rodný jazyk. Tito mladí lidé budou souhlasit a prosazovat své údajné právo na svobodu volby, které ve skutečnosti nikdy nebyla a nikdy nebude.

 

Svoboda volby je ve skutečném pochopení – je to vědomá volby s plnou odpovědnost za rozhodnutí, není to možnost volby, s kým strávím dnešní večer - jestli se Sergejem a Sašou, možná s Danilou – ("...má auto").

 

Bohužel, kvůli nepochopení existujících přírodních a sociálních procesů, které nikdo nemůže ovlivnit, které byly, jsou a budou, dělají dívky takové chyby, jejichž následky lékařská věda nedokáže vysvětlit, stejně jako nechápe, co je v základu podstatou (co tvoří) člověka.

 

Pojďme se tedy podívat, čím se řídili naši předkové ve vzdálené a ne tak vzdálené minulosti při výběru sexuálního partnera, a proč si dívky do svatby tak starostlivě hlídaly panenství.

 

Naši předkové žili podle zákonů Rita - nebeské zákony o čistotě Rodu a krve. Tyto zákony se staly známými až v polovině 19. století. Nyní se referuje na zákony Rita pomocí řecké jména - Telegonie. V lékařství se tento jev nazývá „První muž“. Pro lidi, jejichž rozum není zamlžen takzvanými "univerzálními hodnotami" a "lidskými právy", jeví se telegonie (zákony RITA) nápaditým a unikátním způsobem předávání dědičného z pokolení na pokolení.
 

Jev telegonie znovuobjevil současník a přítel Charlese Darwina, lord Morton, který se pod vlivem myšlenek svého přítele rozhodl věnovat biologii. Zkřížil čistokrevnou anglickou klisnu s hřebcem zebry. Potomci nebyli, ale když po čase zkřížil tu stejnou klisnu s čistokrevným hřebcem, měla hříbata se zjevnými pruhy na bocích, jako u zebry. Lord Morton nazval tento jev Telegonie. Tento jev se uplatňuje i u lidí.

 

Do roku 1960 proběhlo v mnoha zemích světa mnoho studií, které dokázaly, že se jev telegonie projevuje i u lidí. Přišlo se na to, že se dědí nejen vnější vzhled prvního sexuálního partnera, ale v určitých případech i jeho nemoci, pohlavní, duševní, onemocnění krve, atd.

 

Oficiální publikace na téma telegonie jako obvykle zapomínají zmiňovat určité „maličkosti“. Například to, že se o ní mluví jak v Bibli, tak ve Slovansko-Árijských védách, jen v těchto starých textech není použit termín „telegonie“. Toto říkají Slovansko-Árisjké Védy:

 

«Nepouštějte Cizozemce k dcerám Vašim, protože dcery Vaše svedou a zkazí jejich Duše čisté, a krev národa Velkého zhyne, protože první muž v dceři zanechá obrazy Ducha a Krve... Cizozemské obrazy Krve z dětí Lidských vyhánějí Světlého Ducha, a míchání krve vede k destrukci..., a rod, degeneruje, zemře bez potomstva zdravého, protože nebude vnitřní síly, která všechny neduhy a nemoci zabije...» (Slova Moudrosti Peruna)

 

Ukazuje se, že první muž v životě panny zanechává energetický obraz, což má bezpodmínečný dopad na budoucí děti, které ona porodí. A na tomto muži velmi záleží zdraví a absence vrozených postižení budoucích dětí. Všichni následující muži dávají ženě své semeno, ale ona rodí děti prvního muže, který ji dal obraz ducha a krve. Od následujících mužů žena kromě semene přebírá a předává dětem různé nemoci, které ji spalují zevnitř, takže dříve stárne a zemře.


Rita Zákony zakazují mezirasové svazky lidí bílé rasy s představiteli jiných ras.
Mísení krve mezi rasami vede k degradaci, krevním chorobám, degenerace všech větví rodu.

 

Zmínka o telegonii v bibli:

 

A řekl Juda Ónanovi: „Vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo“ Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu; proto kdykoli vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nezplodil potomka...“ (Genesis 38, 8-9).

 

Jak je vidět z citace, duchovní moci byl dobře známý jev, který nazýváme telegonie. Mimochodem, slovo "masturbace" (onanismus) pochází právě z biblické postavy Onana a nyní představuje akci, kterou spáchal před vstupem do pokoje manželky svého bratra.

 

V jednom z televizních pořadů, "Moje rodina", se snažili pochopit, proč bílá žena, která žila s černochem pak porodila bílému muži černouška. Teď víme, proč. Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte výsledky míchání krve.

 

Zdraví potomstva naši předkové zachovali díky tomu, že věděli, že jedním z jeho hlavních podmínek je udržení pannenské čistoty nevěsty, že promiskuitní dívka dobré potomstvo nezaručí. Morálně padlou dívku považovali za poskvrněnou, nedůstojnou rodinného svazku. Když si muž bral „poskvrněnou“ ženu, takový svazek nazývali „manželstvím“ a nikoliv Rodinným Svazkem.

 

Dnešní mládež se musí vědět, že muž při pohlavním styku dává ženě energii jednoho rok svého života: energii tří měsíců na otisk obrazů ducha a krve a energii devíti měsíců - na donošení plodu. A pokud muž vede nevázaný sexuální život, ztratí svou energii života, což vede k předčasnému stárnutí, plešatosti.

 

Další akademik, Pavlov, poznamenal, že smrt do 150 let by měla být považována za násilnou. Norma života našich biologických těl je od 300 do 400 let.

 

Když muž žije s milovanou a jedinou ženou, ke ztrátě životní energie nedochází. Každý muž musí znát pouze svou ženu, s výjimkou období těžké časů (války, epidemie ...). Pokud Rodům Velké Rasy hrozí nebezpečí vyhynutí, nemůže žena zakázat svému muži, aby dal semeno jiné ženě, na její prosbu o prodloužení rodu jejího muže, který zemřel při obraně Otčiny.

 

Měníc muže, neboli vedouc nevázáný způsob života, žena dostane srdeční onemocnění, krevní, duševní nemoci. A akumulujíc rozličné obrazy svých partnerů postupně rozmělňuje prvotní obraz budoucího dítěte, protože vrství přes sebe různé obrazy, a původní obraz prvního muže je smazán, což ústí k rození dětí, které se nepodobají svým rodičům.

 

To, že se během pohlavního styku přenáší energie obrazů ducha a krve se ví už dávno. Mnozí lidé pamatují, jak na sovětských baleních prezevativů bylo psáno „Prověřeno elektronicky“, tj. vědci si byli vědomi, že se předává energie obrazů a provedli speciální testy na propouštění spektrální energie, a pak sledovali, kolik se rodí různě postižených dětí. To spočítali snadno, vyčíslili počet prodaných kondomů a porovnali to s počtem dětí narozených s různými postiženími. Ty výzkumy se nikdy a nikde nepublikovaly.

 

Největší zlo - to je neznalost a nevědomost!

 

Od nejčasnějších let je známo přísloví: "Opatrujte čest mládí!". Ve slovanských zemích byl pojem "panenství" pojetím obrazu čistoty a cudnosti.

 

Když rodiče ženicha vybrali svému synu nevěstu a navštívili její rodiče, jejich první otázka byla: „Je Vaše dcera čistá?“ Neměli na mysli, zda dodržuje hygienu těla, zda se koupe, myje, apod. V prvé řadě rodiče ženicha zajímalo, zda dívka nebyla s mužem, zda nenese obraz jiného muže; trpěl-li někdo v jejím rodě vážnými nemocemi? Vše to zjišťovali proto, aby zajistili svému rodu zdravé potomstvo.

 

Naši staří předkové věděli, že první manželskou noc předává muž ženě:

 

  1. Obraz ducha a krve

  2. Energii jednoho léta (roku) svého života (na odnošení potomstva)

  3. Dar mateřství (dar péče o dítě)

  4. Odemyká její ženskou roli(část) (rodovou genetickou pamět dívky)

 

Naplňujíc ženu svým obrazem ducha a krve, dává ji energii jednoho Leta (roku) svého života. Kromě toho obdaří svou ženu darem mateřství, jako je pro každého člověka hlavním cílem v životě - mít děti. Muž vnímá jeho ženu jako matku jeho dětí. Pokud muž ve své ženě obraz matky nevidí, nemusí mít vůbec děti.

 

Také muž ve své ženě odemyká ženskou roli rodovou genetickou paměť, která obsahuje moudrost její matky, babičky, prababičky... Žena začíná podvědomě chápat, co a jak správně dělat. Žena musí přijmout jejího manžela jako jediného muže pro ni daného nebeskými bohy. Stará se o svého muže jako o vlastní dítě.

 

Nové Rodinné Svazky se uzavírali jen mezi představiteli různých Slovansko-Árijských Rodů. Rodinné Svazky v příbuzenstvu byly zakázané a nepřirozené, protože to vedlo k degeneraci Rodu. Slovansko-Árijaké Védy také říkají o tom, že rodina byla úplná, pokud měla 16 dětí – Kruh potomků. Dluh Rodu byl 9 dětí, no 16 dětí bylo považovánou za úplnou rodinu, i když to nebyl limit.

 

Výchovu dětí vždy zajišťoval otec. Zákony Rita říkají: „Při výchově dětí používejte jen pozitivní formy a obrazy. Nezakazujte, ale ukazujte a vysvětlujte!“ Každé dítě se podvědomě snaží napodobovat a chce být jako rodiče. Slovano-Árijské děti byly vychovávány pouze osobním příkladem. Od dětských let uměli rozlišovat mezi zamilovaností a láskou. Věděli, že zamilovanost přichází a odchází, ale láska zůstane, tu si člověk nese ve svém srdci.

 

Porušení zápovědí krve je zrada svého Rodu“

 

Kdo odmítá přijmout moudrost předků, ten od sebe odhání sílu života“

 

Nyní je i vám dostupná moudrost našich předků, i vy znáte a chápete kdo, kdy a proč zavedl kulturní revoluci, která rozvrátila všechnu morálku našeho národa. Doufejme, že dívky, které si přečtou tento článek, budou vážně uvažovat o důsledcích "volné lásky" a přijmou správné, vyvážené a moudré rozhodnutí vzhledem k tomu, že odpovědnost a důsledky z nich žádné peníze „nevymažou“ a žádný lékař nevyléčí.

 

A ještě jednou vyzývám všechny, aby si vždy byli vědomi, že za každou akci neseme plnou odpovědnost, bez ohledu na to, zda o ní víme či ne.

 

zdroj: http://ru-an.info/news_content.php?id=867

 

Diskusní téma: Břemeno panenství

To je nesmysl ta telegonie :-(

eva | 27.07.2015

Souhlasím s Vladimírem, že se takhle naší předci nechovali a ten nesmysl s tou klisnou, cituji zkřížil čistokrevnou anglickou klisnu s hřebcem zebry. Potomci nebyli, ale když po čase zkřížil tu stejnou klisnu s čistokrevným hřebcem, měla hříbata se zjevnými pruhy na bocích, jako u zebry. Lord Morton nazval tento jev Telegonie. Tento jev se uplatňuje i u lidí.
---------------------------
Blbost, dědičnost se dědí díky DNA v zárodečných buňkách...Rozhodně ani jeden z těch koní nebyl čistokrevný, existují plemena, která mají skoro znatelné pruhy na nohách a úhoří pruh na zádech.
Dokonce se zjistilo, že kresby skvrnitých koní na jeskynních malbách nejsou nesmysl, v genech potomků koní tahle mutace se našla http://cervenobili.cz/8944/skvrniti-kone-v-pravekem-umeni/

No servus rodino!

| 27.10.2013

Autorům a milovníkům těchto teorií vůbec nejde o neposkvrněnou čistotu vznešených ideálů, ale o prachsprosté hojení vlastního ega formou legalizace zotročení jen jemu za všech okolností oddané konkubíny. Za pláštíkem čistoty rasy maskuje své obavy z konkurence, která by mohla odhalit, že ta "chlouba" tam dole je vlastně jen malý a nevýkonný trciflínek. Jak by bylo príma uzákonit právo na svobodu násilí ze vzteku a žárlivosti! Zdá se, že mezi militantním islámem a militantním křesťanstvím až tak moc rozdílů nebude.

nejde jen to RITu

Eliwen | 06.02.2012

Nejde jen o zákon Rita. Co chcete dělat. Nejprve musíte změnit rodiče, aby jste mohli změnit děti. Zakáže snad někdo televizi? Zákaže někdo filmy plné sexu a násilí? Zakáže někdo hudbní videoklipu hraničící s pornografií? Je mi 27. Ale z této zpolečnosti je mi smutno. Nejde jen o panenství. Jde celkově o úctu. Dívka či chlapec nebudou promiskuitní, pokud budou sebe, druhé i Matku zemi chovat v úctě. Je to celospolečenský problém.

panenství není břemeno!

Andromeda | 03.02.2012

O zákonu RITA jsem nikdy předtím nečetla, ale uvnitř sebe jej znám velice dobře a bytostně jej cítím. Podvědomě se chovám podle něj už celých 27 let. A myslete si co chcete. Jsem naprosto normální se správnou orientací.A to že sex až po svatbě zrovna moc neunávám. Spíše to beru tak jakože mít sex až s tím pravým. Chce to ale sakra velké sebeovládání a víru v opravdovou partnerskou lásku a té víry já mám dost. Přece se nespokojím jen tak s něčím jen kvůli nízké touze. Mějte se:-)

Nelžeme si do kapsy - nepotřebujeme to

Vladislav | 27.01.2012

Dobrý den,
ještě jsem zde nevystupoval, v případě zájmu se představím blíže. Důvodem mého příspěvku je upřesnění některých aspektů, kterým, jak se zdá, mají někteří lidé tíhnoucí ke slovanskému pohanství slepě věřit, což by mohlo vést k podobně dogmatickým postojům, jako jsou ty, proti nimž se (většina pohanů) snaží vymezovat.
Panenství bylo samozřejmě důležité, ale je třeba si uvědomit, že ženy vstupovaly do manželského svazku většinou velmi brzy po dosažení pohlavní dospělosti, tedy často ve věku kolem 15-16 let, kdy zkrátka - ani pokud měly tendenci chovat se "nezodpovědně" - ještě příliš velké zkušenosti s více muži mít nemohly.
Naopak, situace byla často taková, že dívka, která vstupovala do manželství zcela "čistá", byla podezřívána z toho, že ji nikdo nechtěl.
Dalším aspektem, který Levašov příliš nezmiňuje, byť je historicky jednoznačně prokázán, je poměrně nevázaná sexualita během obřadů typu Kupaly, jarních oslav Jarily apod. Nepředstavujme si, že při těchto extatických svátcích naši předkové mlčenlivě postávali a cudně klopili oči do země:-)
Třetí důležitou věcí je poměrně volné pojetí manželské věrnosti. Co dělali muži na dlouhých válečných taženích apod., je snadné si domyslet, ale paralelní vztahy měly velmi často i vdané ženy, a to nejen "nárazové", ale i poměrně trvalé.
O mnohoženství, kdy si muž bral jako další manželky např. vdovy po padlých členech rodu, nemluvě.
Tato fakta jsou velmi dobře zřejmá dodnes, kdy je pojetí "věrnosti" ve vztahu mnohem více akcentováno v anglosaských zemích než v zemích slovanských. Je to danost rodová, pokrevní, genetická, toto pojetí "morálky" nám nebylo vštípeno Židem v jakémkoliv vydání.
Bohůmžel, často si necháme naočkovat, že toto je jedno z kritérií tzv. morálky. Nikoliv, je to výraz lidské přirozenosti, nesvázené monoteistickou bigotností.
Při tom všem vidíme však i to, že naši předkové skutečně akcentovali lásku, nikoliv ukájení pouhých pudů. Oni nevynalezli a nepodporovali instituce typu prodejných žen, nevěstinců.
Vše však probíhalo v rámci vzájemně blízkých rodů, v rámci typově stejné krve, nikoliv mezi Slovankou a černochem nebo mezi Slovanem a Číňankou. Toto a pouze toto je ta hranice, která byla pro naše předky tabu a která by měla být tabu i pro nás.

Re: Nelžeme si do kapsy - nepotřebujeme to

Marek | 29.01.2012

Možná je potřeba toho přečíst trochu víc o hisTORii našich předků, a neplést si to se starým řeckem

Re: Re: Nelžeme si do kapsy - nepotřebujeme to

Jar | 09.02.2012

Mozna by to chtelo misto impregnovanych katolickych parazitickych kecu trochu otevrit mysl a uvedomit si vlastne co ten sex je a k cemu ma slouzit. Jako uvod doporucuji informace na http://kristek-jan.cz/

Re: Nelžeme si do kapsy - nepotřebujeme to

dusan | 09.02.2012

mám pocit že tie kecy máš z histórie, ako môžeš vedieť ako sa oslavovali sviatky boha kupalu, keď tí tvoji historici všetky slovanské záznamy, pamiatky ... jednoducho ZNIČILI. a teraz to nazveš nelžeme si do kapsy, zrejme to tej tvojej KAPSE moc nepasuje, čo ? du

Re: Nelžeme si do kapsy - nepotřebujeme to

dusan | 09.02.2012

takže nevestince sa vyvinuly v rámci medzirodových vzťahov Slovanov, na to máš nejakú dizertačnú prácu ? to mnohoženstvo u slovanov - to sa mi páči, ale počítam že to sú len ďalšie historické analýzy, to že po napr. vojne sa niekto začal starať o kamarádovu manželku a jej deti, je kamoš niečo čo sa dnes nevyskytuje a hovorí to skôr o morálke starých slovanov, mnohoženstvo - to vyvoláva dojem že to je niečo, nejaký inštitút ako majú arabi, no na tvoju analytickú smolu žena bola u Slovanov veľmi vážená, takže chlap nechodil do rôznych medzirodových inštitúcii, ani vo vojne ženám nerobil zle a ani nemali mnohoženstvo /termín pre musulmanov, kde má žena iná postavenie/
du

Re: Re: Nelžeme si do kapsy - nepotřebujeme to

Vladislav | 11.02.2012

Ale měli mnohoženství, což potvrzují autoři typu výše citovaného Kristka, ale i Horáka, Hrabové...Panenství si nevážili, protože o hezkou dívku měli chlapci zájem už od jejích 12, 13 let a zůstat na ocet bylo největší ostudou. To nemá nic společného s hisTORií (ke které i k etniku, jež ji prosazuje, mám stejný postoj, jaký áte asi Vy). Paralelní vztahy ženatých mužů i vdaných žen byly samozřejmostí a jsou ve slovanských zemích dodnes, mnohem více než u etnik neslovanských. Nemluvě o tom, že pojem "manželství" byl u předkřasťanských kultur podstatně volnější, než u kultur pozdějších. Levašova si vážím a s 90% věcí, které hlásá, souhlasím, ale v tomto zcela ustřelil. Nepotřebujeme ze sebe dělat "morálnější", než ve skutečnosti jsme, už proto ne, že volba monogamie vs. polygamie NEMÁ se skutečnou morálkou co do činění. Naprosto odmítám implantovat na posvátný odkaz našich velkých předků nějaký zmutovaný, křesťanský systém hodnot a ještě ho drze vydávat za náš! To je vše.

Re: Re: Re: Nelžeme si do kapsy - nepotřebujeme to

Michal | 14.02.2012

Vladislav
Mám taký dojem, že u Teba je želanie otcom myšlienky. Ale mne sa tá teória (telegonie) doslova potvrdila v živote. Vyrastal som ako normálny chalan na dedine a na prelome 60-tych a 70-tych rokov vychodil učňovku (neskôr strednú i vysokú školu). Na ZDŠ som robil atletiku, v 15- tich začal boxovať tiež posilňovať podľa vzoru nášho Jura Višného a Američana Steve Reevesa. V 18-tich som absolvoval branecký výcvik ako výsadkár a keďže mi to učarovalo, do nástupu na vojnu som vykonal asi 50 zoskokov. Tým chcem upozorniť na to, že som bol nebol žiadna zakomplexovaná odloženinka a u dievčat (i vydatých žien) som mal celkom úspech. Ale vždy keď prišlo ku zblíženiu s nejakým dievčaťom, alebo ženou (i keď sa „normálne fiziologické“ reakcie u mňa prejavili) mi niečo „vadilo“ (priveľká aktivita, alebo naopak pasivita partnerky, niekedy vulgárnosť vo verbálnom prejave i v dotykoch, jej priveľa chémie, alebo nedostatok hygieny jednoducho ma vždy niečo rozladilo. Okrem toho som nedokázal zneužiť situáciu, kedy o mňa malo dievča záujem a bolo povoľné, ale ja som k nej (okrem túžby) nič necítil a okrem sexu by som jej nemal čo ponúknuť. Považoval som to za nečestné voči nej a akúsi zradu seba samého. Keď som spoznal svoju súčasnú manželku (ktorá mala rovnaké poznatky s poznávaním mužov, ako ja so ženami), bola to obojstranná náklonnosť a príťažlivosť. Pomocou neckingu a petingu (neviem, či to ešte dnešná generácia, ktorá ide hneď „na vec“ pozná) sme sa spoznávali 18 mesiacov, než sme sa prvý krát pomilovali a bolo to niečo „úžasnééé“, na čo ešte po 33 rokoch spomíname s krásnou nostalgiou. No uzatvoril by som to asi tak, že máme dve nádherné deti (syna a dcéru), ktoré nám robia radosť , v ktorých sa obaja vidíme, ktoré sa nestali obeťami dnešného „bohapustého“ konzumu a u ktorých úcta k rodičom, prírode, ľudskej práci, morálka a povinnosť nie sú len prázdne slová......

Re: Nelžeme si do kapsy - nepotřebujeme to

och | 31.03.2012

male upozornenie - tu nema zmysel poukazovat na nedostatky argumentacia. kazda viera mala a ma svojich fanatikov a hlupakov. V tychto kruhoch je paranoja a fikcia vacsia nez potreba objektivity a realistickeho pohladu.

test

Petr H. | 08.06.2011

Chtělo by to pořádný test .. kdo se hlásí?? :D
Co takhle vzít např. sterilní myši a laboratorně zkoumat. Zjistit, kdy se přenáší krevní obraz, nemoci a další vlivy a kdy se to už nepřenáší, jestli je to jen při pohlavním styku nebo i při orálním, popř. při dárcovství. Je tu příliš mnoho otázek.

Druhá strana věci

Aien | 08.06.2011

Jenomže toto se týká taky mužů, odpovědnosti za rodinu, bezpečí pro ženu s dětmi. Myslíte, že Slovano-Arijci tolerovali, aby muž měl každé dítě s jinou ženou, o žádné se pořádně nepostaral a na stará kolena si pořídil manželku ve věku dcery (nebo nedejbože vnučky), jak se to děje teď?

panenství

Georgia*** | 07.06.2011

A jsme opět na začátku... já vždy říkám, že čistota světa začíná od žen...to ony mají možnost neotevřít se muži...žena se nejdříve musí stát ženou, aby mohla být matkou ve smyslu hrdosti a čistoty... hmmm radši nepomýšlím na generace budoucí ... a věřím, že vrátí se moudrost k nám.

prosba

Linc | 07.06.2011

Tento příspěvek považuji za velmi kvalitní a snad bude i užitečný. Nejedná se o první zprávu tohoto typu, ale je zatím pravděpodobně nejkomplexnější (viz též vedy.sk). Prosil bych ale na kolenou, šlo by to příště bez těch strašných gramatických chyb? Je to hrozné, co se děje na internetu s češtinou.

nesrovnalost (?)

Petr H. | 07.06.2011

"...vyčíslili počet prodaných kondomů a porovnali to s počtem dětí narozených s různými postiženími..." - nějak to nechápu. Buď je to špatně přeloženo, autor to překombinoval nebo jsem asi natvrdlej.

Re: nesrovnalost (?)

Hox | 07.06.2011

já to chápu takhle: věděli, kolik (jaké procento) postižených dětí se rodí. Pak začali prodávat ty "elektronické" kondomy, a sledovali, jaký to má vliv na procento dětí narozených s postižením...

Re: Re: nesrovnalost (?)

Petr H. | 09.06.2011

Elektronicky a jinak testované (předtím asi jen opticky a u každé série několik náhodných mechanicky) mají rozdíl v "poruchovosti" téměř totožně (tuším rozdíl v řádech minimálně tisícin procent). Proto nechápu, jaký tento experiment má smysl. Daleko větší vliv má na zdraví způsob a kvalita potravin a prostředí (viz ftaláty, dioxiny,...).

Re: Re: Re: nesrovnalost (?)

Hox | 10.06.2011

tam jde o to, že oni vyrobili "speciální" kondomy, které propouštěly určité spektrální energie tak, aby docházela k vrstvení otisků ducha (krve v tomto případě asi ne)

Re: Re: Re: Re: nesrovnalost (?)

Petr H. | 10.06.2011

Tak to potom jo. Pokud je určena testovací skupina a testují se propustnosti kondomem, tak to je jiná. Z článku to tak zřejmé není, proto jsem do toho zašťoural. Jo když mě něco nesedí, nedám pokoj... :)

Telegonie

Prince | 07.06.2011

link zde: http://leva-net.webnode.cz/products/telegonie/

Re: Re: otazocka

Ja | 09.06.2011

V knihach Vladimira Megreho - Anastasia , je presny popis obradu ktory robili nasi predkovia na riesenie problemu telegonie a vela inych vybornych a prospešnych informacii , ktore zapadaju do mozaiky " Anastasia, Levashov, Védy, Sinelnikov, Ščetinin, Emoto, Storl ..." Dôležite je naučit sa použivat pri nasavani informacii intuiciu , ktora dokaze poskladat mozaiku obrazu ovela pravdivejsie ako rozum ktory je atakovany rôznymi ovplyvnovacimi dezinformaciami...

Re: otazocka

Six | 08.06.2011

V knihách Anastázie je o tom zmínka i návod. Dokonce by mělo jít i přeprogramovat nevlastní dítě.
Bohužel se obávám, že dát dohromady pár, který je toho schopen, je v dnešní době na hranici samotného zázraku. Problém nebude samotné provedení dle návodu, problémem je vnitřní pochopení dějů, které při tom probíhají.
Asi tak: zapomeň na vše co jsi se učil a co říkají druzí, nic není tak vzdáleno pravdě.

Re: otazocka

ujo | 18.05.2015

Ponúka sa ponaučenie z minulosti. Tak položím ďalšie: infomačná technológia by sa to nazvalo dnes.
Ježiš Krsitus dal moc svojim učeníkom zviazať a rozviazať to, čo uvážia, aby sa stalo. No a tak, prosto v spovedeľnici je možné, aby sa rozviazalo všetko, čo teba, aby bolo rozviazané a naopak. Aj staré obrazy a väzby na redové nevysporiadané problémy, ktoré sa dnes nazývajú genetické problémy a dedičné choroby. Všetko, lebo Boh Otec je milostivý. Nepotrebuje zbitých, ale obrátených. Jednoduché. Kto však sa s tým zaoberá bez posmeškov?!?!!!!

Přidat nový příspěvek