Berieme si svoju krajinu späť alebo o demokracii a diktatúre.

Berieme si svoju krajinu späť alebo o demokracii a diktatúre.

Hibern

(Krátka úvaha pracujúceho človeka a laika)

 

Ak 17. novembra 2012 vypochoduje ľud do ulíc so zámerom prevziať moc späť do vlastných rúk, mal by sa každý veľmi dobre zamyslieť nad svojimi vlastnými pohnútkami a dôvodmi, prečo a čo vlastne chce dosiahnuť.
Na jednej strane tu máme súčasný systém tzv. demokracie, kde ako sa zdá, je moc koncentrovaná v rukách pár jednotlivcov (parazitov) a títo pod pláštikom slobodných volieb presvedčili pospolitý ľud, že je slobodný a má výber a možnosť svoje životy sám ovplyvňovať a dať im istý a želateľný smer. Realita a prax nám žiaľ ukazuje, že toto sa viac ako drastickým spôsobom odlišuje od tejto nainfikovanej ilúzie.

 

Takže v prípade prevzatia moci 17. novembra 2012 noví vodcovia budú stáť pred dvoma možnosťami.
 1/ Jedna ponúka odrezať Slovensko od vplyvu súčasných vládcov (parazitov), to znamená zrušiť naše členstvo vo všetkých inštitúciách, ktoré sa na tieto štruktúry napájajú, a to najmä NATO a EÚ.
 2/ Tá druhá možnosť je tieto väzby nerušiť, čo ale bude mať za následok, že akékoľvek zmeny a reformy budú prevedné pod dohľadom súčasných príčin zla, a budú teda kozmetické a dočasné. Vieme dobre, že "oni" sa svoje pozície budú snažiť zachovať a ochrániť. V takom prípade je akákoľvek snaha o zmenu vlastne zbytočná.

 

Rozveďme si teda prvú možnosť, t.j. prerušiť všetky kontakty vytvorené v čase tzv. budovania kapitalizmu po roku 1989 smerom na bankársko-korporátne parazitické kruhy. Je viac ako jasné, že neutralitu v rámci existujúcich pomerov nedosiahneme, takže vzniká potreba nového silného spojenca a tým je bez pochýb Rusko. Či ale v rámci súčasných komplikovaných (a už aj tak dosť zauzlených a vypätých) medzinárodných vzťahov pán Putin túto možnosť prijme je otázne. Možno by preto nebolo od veci ísť na Ruské veľvyslanectvo už teraz a túto možnosť prediskutovať. (Je tu však reálna existujúca politická sila, s ktorou by ruská strana bola ochotná aj jednať?)

 

Čo ak by Rusko (čisto teoreticky) nový vývoj udalostí akceptovalo a rozhodlo by sa bratskému národu podať pomocnú ruku?

 

Jeden príklad podobného vývoja (myslím snahu zbaviť sa vplyvu medzinárodných bankárov), sme tu už v relatívne nedávnej minulosti mali. Je ňou samotné Rusko v období vlády Jozefa Visarionoviča Stalina, ktorý na základe nových informácií a výskumov v tejto oblasti sa ukazuje byť iným, než chorým a nebezpečným šialenecom ako sa nám ktosi snaží nahovoriť. Je to len zhoda okolností, že pramene týchto zavádzajúcich informácií sa nejakou náhodou viažu opäť na západné centrá? Nie je mojim zámerom sa na tomto mieste bližšie zaoberať žiadnou so spomenutých strán, ani obhajcami ani útočníkmi, a ani samotným Jozefom Visarionovičom.

Čo chcem zdôrazniť je fakt existencie 5. kolóny, ktorú poznáme v bežnom prejave ako neustávajúce úsilie a činnosť prakticky akýmkoľvek spôsobom vniesť do života ľudí chaos, lži a dezinformácie, premeniť záporné hodnoty v kladné a naopak. Je to presne to, čo bežnému človeku vadí v jeho vzťahoch s dnešnou spoločnosťou resp. s jej predstaviteľmi, všetko  to, nad čím často krát ostávame stáť v nemom úžase, že či je vôbec možné aby to bola skutočnosť a nie nejaký zlý sen. Bol to práve boj J.V.Stalina s touto 5. kolónou, ktorá ho postavila do kontroverzného svetla. A čo bude presne aj náš problém, ak sa budúci vodcovia Slovenska rozhodnú postaviť proti týmto prejavom dekadencie a ich zdrojom a príčinám.

 

V stručnosti možno povedať, že pôsobenie parazitov sa prejavuje dvoma spôsobmi, jeden je záškodnícka činnosť parazitov ohrozujúca mocenské štruktúry (nezávislého) štátu a druhým sú tendencie v mentalite obyčajných ľudí. Tie druhé, (tendencie ľudí), sú ovplyvnené buď pôsobením tej prvej (v minulosti napr. Slobodná Európa alebo dekadentná kultúra dovážaná zo Západu), alebo samotnou (vrodenou?) mentalitou ľudí, túžiacich či už po hromadení materiálnych statkoch a ich zväčšovaní do čo najväčších objemov, alebo bažiacich po moci z iných pohnútok, než ako je ponúknuť svoje kvality a obetovať sa pre riadenie štátu a spoločnosti. Je úplne jasné, že proti dekadencii treba bojovať všetkými možnými (humánnymi) spôsobmi a prostriedkami.

 

Do akej miery je každý jeden z nás pripravený akceptovať a prijať prípadné osobné a plošné obmedzenia, (asi tak, ako ich pamätáme z čias socializmu)? Pretože ak dáme vývoju po 17. novembri celkom nový smer, t.j. zbavíme sa zasahovania medzinárodných bankárov na všetkých úrovniach (lebo ak nie, je potom zbytočné žiadať akékoľvek zmeny, pretože budú len dočasné), či chceme alebo nie, ten nový smer bude diktatúra. A boli sme naučení najmä a práve kapitalistami, že diktatúra je zlo, ako aj blbosti typu, že sme si všetci rovní a máme rovnaké práva atď. (Nepochybne aj máme len nie v dnešnom svete). Je to o osobnom podriadení sa vyššiemu (ale zmysluplného) princípu. A nemám dôvod nepredpokladať, že akýkoľvek pokus o prevzatie moci a zodpovednosti založených na vytvorení Slovanského medzinárodného zväzku bude prejavom toho spomenutého vyššieho princípu. (Viď historické skutočnosti poukazujúce na budovateľský a tvorivý aspekt Slovanských štátov, ("Budovať a pomáhať"), v porovnaní s chaotickým a ničiteľským aspektom anglo-saskej kultúry podľa hesla "Rozdeľuj a panuj").

 

Zhrnutie.
Za väčšinu súčasných problémov týkajúcich sa bežných ľudí (nielen na Slovensku) nesú zodpovednosť západné zahraničné inštitúcie, ktoré sú ovládané a riadené skupinou nikým nezvolených ľudí, disponujúcich obrovskými materiálnymi a finančnými prostriedkami a zdrojmi.
Ak avizované demonštrácie na 17. novembra 2012 skutočne majú v úmysle "prevziať krajinu späť", noví vodcovia budú musieť zrušiť všetky zväzky spájajúce Slovensko s týmito šíriteľmi vojen, biedy a utrpenia. Lebo ak nie, potom všetky prípadné reformy budú len náplasťami a nič neriešiacim cirkusovým predstavením pre ľudí a poslúžia len na výmenu tvárí vo vedení štátu.
Bude nutné požiadať o spojectvo Rusko a bude musieť byť vytvorená vláda (osvietenej a slovanskej) diktatúry, ktorá poskytne všetkým občanom bez rozdielu prácu, bývanie, vzdelanie atp.
Treba si uvedomiť, že najzávažnejšie problémy spôsobuje činnosť 5. kolóny, takže túto je nutné eliminovať na maximálnu možnú mieru, čo súvisí napr. s obmedzením tzv. slobody slova a prejavu, ktorú rádový občan tak či tak nemá v súčasnosti ani náhodou možnosť uplatňovať. Máme tu aj najrozpornejší problém súvisiaci s egoistickými prejavmi každého jednotlivca, ktorý častokrát najmä pod vplyvom indoktrinácie tzv. demokracie a pluralizmu, ako aj vlastnými tendenciami k hromadeniu bohatstva a moci, nie je schopný sám bez dôkladného uvažovania a sebareflexie rozlíšiť realitu a skutočné hodnoty od ilúzií, (ktoré si v priebehu vzdelávania, masmediálneho vymývania mozgu ako i vlastným životom vytvoril). Taktiež veľký rozpor vznikne v prijímaní nových ale potrebných reštriktívnych (a zrejme aj represívnych) opatrení, ktoré však väčšina občanov bude (kvôli spomenutej indoktrinácii falošnými hodnotami) považovať za priestupky a porušenie tzv. demokracie a svojich (domnelých) práv.

 

Takže čo navrhujete? Demokraciu či diktatúru? Lebo ja nič medzi tým nevidím a v zdokumentovanej histórii tiež nenachádzam.

 

P.S. Aj keď pre nástup osvietenej diktatúry chýbajú v súčasnosti reálne predpoklady na úspech, a to najmä kvôli celkovej morálnej nevyzrelosti (a to nie len "ovčanov" ale aj tzv. prebudených), ako aj našej neschopnosti obetovať sa pre vyšší princíp ako egoistický, aj tak myslím, verím a dúfam, že nadchádzajúci 17. november 2012 by mohol aj mal byť spúšťačom niečoho väčšieho. Čo to bude sa dozvieme skoro.

 Mať vlasť

 

V tejto úvahe som nepoužil žiadne cudzie pramene, je to môj vlastný výmysel a ako taký ho možno zadarmo šíriť v celku bez akýchkoľvek obmedzení.

 

Diskusní téma: Berieme si svoju krajinu späť alebo o demokracii a diktatúre.

substance abuse problems

MelissaHop | 12.04.2016
DYbkr51Av

PypeJedeLem | 15.10.2013


blabol

zyxx | 02.11.2012

Nema smysl reagovat na vsecho v tomto dlouhem, lec bezobsaznem prispevku.. snad jen ze veta 'Chceme žít bez parazitů, ano, ale jak, jak se budeme živit?' hovori za vse...
To si snad jako delate srandu, ze organismus/spolecnost zabavena parazitu bude mit MENE zdroju k dispozici?

A i jinak, bestii je nutno naopak jit rychle a ucinne po krku, nebot sama sebe zacne sapat az pote co rozsape nas.

Re: blabol

zyxx | 02.11.2012

to mela byt odpoved na 'paprsek | 15.10.2012'
nejak to vypadlo z kontextu..

ten článok je na smiech ,KGB tu vládne už 64 rokov /dnes prostred.synkov ŠTBákov z Penty,Širokého,Lexovcova a JaT

trošku rozmýšjte | 16.10.2012

o sa stalo 17.11.1989 a prečo ?

http://www.szcpv.org/04/podvod.html


JEDNÁ SA o historicky tú istú silu/mašinériu ,ktorá za
Slovensk.vojn.štátu asistovala nacistom pri transportoch svojich
Židovských spoluobčanov
http://www.sme.sk/c/4347035/arizacia-sen-statocneho-slovaka.html

a rovnakú silu ktorá po roku 1948 RABOVALA /"znárodňovala"/ našim
pracovitým podnikajúcim dedom a sedliakom MAJETKY A POLIA
http://atllanka.net/index.php?text=508-jak-komunisti-likvidovali-sedlaky

a v roku 1953 prostr. Menovej reformy ožobračila zbytok národa
http://blog.etrend.sk/michal-lehuta/2008/12/09/zivotna-uroven-ceskoslovenska-v-historickom-porovnani/

aby si tento 40 ročný LUP po roku 1989 prelievala cez rôzne Velké,Malé
a Kuponové privatizácie prebehnúvšie BEZ PRAVNEHO RAMCA/Harvard.fondy
V.Koženého,Bystrozrakého,VUB.kupon -Penta,Slov-Coupon-Kmot.ik,Creditanstalt-JaT
ap.http://www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1985&Itemid=89
pod dohladom činovníkov z vtedajšieho socialistic. Prognostic.ústavu
pod prísnou kontrolou KGB.
www.collapseoffcommmunism.com

a cez mečiar. priame predaje/VSŽ ,Nafta Gbely,Slovnaft,Dtrôt.HC atd.
resp. tunelovanie štát.podnikov /IRB,Kupele PN,Sliač,Duckého zmenky v
SPP/ do vlastných vrecák ako aj svojich podarených v Moskve na
Inštit.zahr.vzťahov zaškolených synkov
a aby aj naďalej bohatla cez rôzne netransparentné Verejné
obstarávania : viď : mýto,nástenka,emise,PPP, Rek.BA hradu a
Zimn.štadiona,soc.podniky ,plánované vyplatenie nehoráz.sumy pre
zadlženú poisť.Dôvera

a zabetonujúc sa cez po staru stalinisticky fungujúcej justície/bez
vymenovania GP-a/ a polície vytvoriac si tzv.sytém KRUHOVEJ OBRANY.

Tohtoročný/9.3./ bratislavský masaker pod múrmi BA-hradu v rovnakej
réžii a scenárom ako masaker na Národní Třídě 17.11.89 / a
predovšetkým jeho forma/ len potvrdzuje,že agenti bývalej sovietskej
komunistickej tajnej služby KGB/dnes GRU a FSB/ a jej bývalej
podriadenej zložky ŠTB/pozn. komunistic.Štátna tajná bezpečnosť ČSSR/
a dnes aj ich v Moskve/MGIBO/ zaškolení potomkovia používajú už vyše
60 rokov cez 3-i generácie ROVNAKÉ METODY pre účely udržania si
moci./ pred rokom 1989 politickej dnes hlavne ekonomickej/ :
:
Pokial sa im nedarí ovládať svojich podriadených/vyvolených predákov
v nimi ÚČELOVO zriadených a sponzorovaných "demokratických"
pravolavých-červenomodrých politic.stranách : ---PROSTREDNÍCTVOM
VYDIERANIA - či už cez nezverejnené zoznamy bývalých spolupracovníkov
ŠTB dodnes dôsledne zapečatených v špec.trezore "Z" :
Mufty,Hrušák,Kuky,V.Kla.s a tak dál - podrobnejšie o tejto
problematiky v románe J.Banáša :"Sezona potkanov" - alebo cez nahrávky
s Hlasom podobným Fizzovmu --

resp. pokial sa im nedarí KORUMPOVAŤ :
Malchá.ek,Bubení.ová,Pentliarik,Pregrciavač,Sadiki

tak nastupuje inštitút KOMPROMITÁCIE /všimnite si opakujúcu sa úlohu
M.Kočn.ra pri snahe skompromitovať v r.1995 vtedajšieho SK-prezidenta
M.Kováča cez jeho syna v rámci kauzy Technopol resp. pred volbami 1998
v kovbojke okolo akcie "Zachráňme Markízu" resp. v r.2012 v Sasanke
zameranej proti SaS R.Sulíka /

resp. inštitút ZASTRAŠOVANIA : -viď Radičovej pustenie do gatí -
predsa len je to žena - a jej následné pochlebovanie Penťá.kym /loziac
jej až do domu/ záujmom kompletne ovládnuť slov. zdravotníctvo -
resp. účelový masaker slobodne demonštrujúcich 9.3.2012 pod BA-hradom
,ktorým sa snažili otupiť intenzitu dovtedajších protestov,

o "nešťastných" nehodách ako šmyk Dubčekovho/Gener.tajomník UV KSČ/ BMW,
resp. žalúdoč.problémy S.Stračára počas služobky v J.Amerike s
následnou smrťou horúceho kandidáta na SK-premiera pred volbami v
r.1990 ,
resp. koniec Duckého zmeniek z SPP,
výbuch Remiášovho auta, ap. ani nehovoriac
ako v dávnej minulosti aj rovno o fyzic.likvidáciách komunistic.
prezidentov/K.Gottwald otrávený poloniom v Moskve/ a trestoch smrti
pre komunsitic.generál.tajomníkov / R.Slánský,G.Husák-neskôr zmenili
na doživotie - vraj pokrvný otec Janka Č.papierovo syn poslanca Zboru
poverenníkov Slov.štátu,ktorému dali stovky Židov/pred transportami/
do depozitu svoje majetky

A aké to má dnes dôsledky

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=437221406298570&set=a.332177066803005.73961.330780880275957&type=1&theater

...

slav | 16.10.2012

už túto stránku objavili židi zo smetiska ako vidím 8D

Re: ...

Hibern | 16.10.2012

veď pozerám ako vôl na nové vráta, že čo to tu poletuje po obrazovke :-0

Re: Re: ...

slav | 16.10.2012

zistil nežiadúce reakcie, tak sa neozýva 8D

Re: ten článok je na smiech ,KGB tu vládne už 64 rokov /dnes prostred.synkov ŠTBákov z Penty,Širokého,Lexovcova a JaT

Daniela I. | 16.10.2012

Íííííha, čože to za čudný vietor zavial do týchto končín a mieša hrušky s jablkami a hrášok s fazuľkou?
Hm, pripusťme, že sa nám nedarí ani trošku rozmýšľať. Čo doporučuješ?


Nie kriminálnej RUSKEJ kGB,pokračovatelom NKVD a Čeky

disko | 16.10.2012

Ďakujeme ,
RUSKYCH kriminálnikov,gaunerov a hromadných vrahov,ktorí na rozdiel od Hitlera bezdôvodne vraždili 10-ky milionov VLASTNYCH sovietskych spoluobčanov ďalôšie 10-ky milionov/včetme Slovákov/* terorizovali v táboroch na Sibíri-
ktorí účelovo dali v 30-tych rokoch vyhladovať 7 milionov nevinných Ukrajincov a zabávali sa na ostrelovaní malých detí,ktoré sa snažili z posledných síl doplaziť ku kukurici
- ktorí účelovo dali vyvraždiť SVOJU VLASTNU generalitu v roku 1938- preto sa aj fašisti mohli v r.1941 prebiť tak hlboko do vnútrozemia ZSSR
-ktorí dali surovo vyvraždiť na rieke Drine jednotku ukraj.gen.Vlasova/ktorá reálne oslobodila Prahu/- aby mohli historikovia demagogicky vahlasovať,že Prahu oslobodila ruská jednotka a nie Vlasovova
Bývalá sovietska tajná komunistic.služba KGB ,ktorá cvičila arabských teroristov aj na slov.území PN v r.1976 -kauza Cervanová
si potrebovala nahanobené majetky z celosvet.obchodov v 70,80-tych rokoch s drogami ,prostituciou a zbranami legalizovať a tak zorganizovala tzv."revolúcie" v soc.krajinách
V rokoch 1995-97 dokonca cvičila na Kaukaze teroristov z Al-kajdy
a ludia jej to zožrali aj s navijákom

...

slav | 16.10.2012

a už je to tu... 8D

Re: Nie kriminálnej RUSKEJ kGB,pokračovatelom NKVD a Čeky

dusan | 16.10.2012

môjho deda odvliekli nemci do lágra, kretén, keby nebolo rusov už neexistujeme, ale ty pravdepodobne nie si odtialto, du

Re: Nie kriminálnej RUSKEJ kGB,pokračovatelom NKVD a Čeky

Daniela I. | 16.10.2012

disko, hovoríš len za seba abo aj za ňáku komunitu?

Re: Nie kriminálnej RUSKEJ kGB,pokračovatelom NKVD a Čeky

Vandal | 16.10.2012

Chlapcisko si myli pojmy s dojmami, ale myslim ze nie nevedomo ale vedomo a cielene. Vytrenovany je slusne... a mozno prave od tych, ktorych zlociny ciastocne spomina vo svojom referate, ibaze ich velmi amatersky a nesikovne kryje za Rusov (pre istotu to zvyraznil velkymi pismenami, aby nik neostal na pochybach) a pritom pachatelmi su jeho sukmenovci zidobolsevici a sionisti a naopak obetami su Rusi... Je to vsak ich stary, odveky trik vydavat zlocincov za obete a obete za pachatelov. Verim vsak, ze na tomto fore s tym neuspeju... Mimochodom, ta zurivost ktora sala z jeho prispevku je dobrym znamenim, ze im uz tecie do topanok a zacinaju byt z toho zufali - preto ta hrubozrnna demagogia... No ale nechajme ich tak, nech ich ta zloba, nenavist a zast sama rozozerie zvnutra...

Re: Nie kriminálnej RUSKEJ kGB,pokračovatelom NKVD a Čeky

Hibern | 16.10.2012

Možno vytriezvieš po tomto článku na

http://myslichvost.blogspot.co.uk/

"Zednáři, sionisti - vláda nad světem z pohledu historika důchodce"

http://myslichvost.blogspot.co.uk/2012/09/zednari-sionisti-vlada-nad-svetem-z.html

Re: Nie kriminálnej RUSKEJ kGB,pokračovatelom NKVD a Čeky

dusan | 18.10.2012

keď sme už pri tých kriminálnikoch ktorí nás terorizovali, vieš koľko dedín vypálili rusi ? u nás samozrejme lebo nás terorizovali, no a vieš koľko vypálili nemci - 99 slovom devedesiatdeveť, gramatiku si doplň v tom si asi ako biorobot brániaci hnedých a klérus dobrý, du

toto nie je kritika autora článku

dusan | 16.10.2012

aby sme sa nemýlili niektorý, nechcem kritizovať autora článku, článok je ok, na začiatok diskusie, du

strašne rád by som

dusan | 16.10.2012

nie som klasický ekonóm, no ale ak si predstavím 20 percent dane, 20 percent dph, socíálka, dôchodok ktorý nedostanem, zdravotka taká že si musím robiť byliny + pladtiť akupunktúru a neviem čo na to aby som mohol platiť aj byrokratov v zdravotkách ...jaj.... koľko dní chodím do práce aby som udržal stroj v chode, no a to nehovorím o tom že keď si požičiavame peniaze ako štát sa to nepriamo odráža v cenách, takže zrelý odhad 60 percent, áno strašne rád by som sa prebúdzal v štáte kde by sme robili na seba a viem že za pár rokov by sme sa postavili na nohy /to bola hlavná výhoda socializmu - čo si robotnícka trieda vyprodukovala to si rozdelila až na malé výnimky/, no deklaráciami sa to začína a povečšine končí, tí ktorý vyhnali ľudí do ulíc to pripravovali roky, treba vedieť veľa vecí - a robiť na nich, napr. ako odstrániť vnútroetnické bariéry/medzi napr komunistami a katolíkmi ..../, ako vybudovať etnickú hranicu /entikum ktoré je otvorené ako sorosova opensociety je veľmi náchylné na ovládnutie zvnútra/, čo robiť aby tú revolúciu nehijackly, čo potom - ak nevieme kde pôjdem, skončíme tam kde sme boli, čo s ľudmi ktorí robia proxy tým čo to organizujú .... atď atď ....du

Chvalyhodne

borky77 | 16.10.2012

Hibern, Tvoj text je velmi dobre sformulovany. Ked si vsak predstavim, ze by si ho transformoval na recnicky prispevok, ktory by mohol byt predneseny 17 novembra, urcite by som z neho vypustil zmienku o Stalinovi a funkciu a samotny pojem "diktator". Tiez jeho otvorene nasmerovanie na rusku pomoc je pre bezneho, medialne zmasirovaneho slovaka velmi tazko akceptovatelné. Je mi jasne, ze text je urceny nam z tohto fora (som jeho staly "clen"), ale v tejto forme by nebolo vhodne ho sirit na ine weby, co by si rozhodne zasluzil. Skus ho trochu prepracovat, myslim tym pododsek "Zhrnutie" ako jediny dokument, aby bol stravitelnejsi pre obycajneho spoluobcana a rozsirit ho dalej. Mas totiz talent.

Osobne si myslim, ze sa sedemnasteho nic vyrazneho neudeje, je to vsak sanca na prebudenie ovcanov z letargie, ktoru treba vyuzit, dufam, ze organizatori sa dobre pripravia. Recnici na predoslych protestoch vsak posobili skor rozpacite. To uz sa nenajde nikto, co vie jasne a strucne pripravit a predniest svoj prispevok?
Mozno tiez stoji za zmienku zname pravidlo, ze treba pouzit metody protivnika. Napriklad trochu demagogie by mohlo posluzit viac ako vylucne altruisticke metody posobenia (ci presvedcovania) na ludi. Osobne ju neznasam, ale keby posluzila dobrej veci, preco nie?
Snad by bolo namieste odporucit do planovaneho vyhlasenia na akcii (teda aspon predpokladam, ze nieco podobne sa pripravuje)
zakomponovanie zmienky o pojme VLASTIZRADA, co by mohlo tie nase j-elita trochu prebudit, najlepsie so spatnou platnostou, povedzme, 25 rokov. Vo svojej hluposti, samolubosti a zrejmom pocite nadradenosti a beztrestnosti si asi myslia, ze budu kradnut donekonecna. Treba im "jemne" pripomenut, ze aj opak je mozny!

Re: Chvalyhodne

Hibern | 16.10.2012

Borky, ďakujem za ocenenie i kritické pripomienky, možno súhlasiť. Čo sa toho talentu týka, nie som si tým až taký istý a keď, tak musím parafrázovať slova klasika, že to dobré vo mne je zásluha samotného zdroja života a skôr to opačné je moje vlastné. Každopádne napísať podobnú úvahu je len následok inšpirácie a nie úmyselný či profesionálny akt, ktorý by som bol schopný vyprodukovať na počkanie či na objednávku.
Pokiaľ Ťa zaujímajú názory širšieho a názorovo pestrejšieho publika, ktoré si servítku pred ústa nekladie, môžeš pozrieť na dolezite.sk, kde je to tiež uverejnené.

S Tvojím návrhom vlastizrady úplne a bezo zvyšku súhlasím ale čo sa týka preberania metód protivníka, bol by som maximálne opatrný. Mohlo by sa stať, že sa časom úplne zmeníme na nich samotných, ako nám ukazujú rôzne a mnohé príklady z minulosti.
Osobne taktiež pochybujem o forme demonštrácií ako boja s neporiadkom a zvrhlosťou vládnucej kliky a prikláňam sa skôr ku metóde osobného boja formou bojkotu systému a občianskou neposlušnosťou. (Vláda, ktorá zradila záujmy ľudí, nemá právo na ďalšiu existenciu a môže byť ľudom odstránená aj za cenu porušenia platných zákonov.) Čo ale zdôrazňujem neustále, je potreba nedať sa zviesť na cestu násilia. Staré spôsoby považujem za prekonané a je nutné zakladať novú budúcnosť od samotného začiatku (t.j. od prítomnosti) vyššími princípmi, bez pomsty a nekrvavo.

Ak by si sám uznal za vhodné použiť a upraviť "Zhrnutie" pre širšie potreby, kľudne urob patričné zmeny a použi podľa vlastných predstáv:)

To Slovensko naše dosiaľ tuho spalo...

Rajka | 16.10.2012

Národ Slovenský sa začína budiť, a je riadne nasr.ný. (prepáčte za výraz, ale je trefný). Len sa obávam, aby to niekto nezneužil...

Re: To Slovensko naše dosiaľ tuho spalo...

slav | 16.10.2012

národ slovenský potrebuje riadne cez gebuľu, nech sa zobudí

Re: Re: To Slovensko naše dosiaľ tuho spalo...

Daniela I. | 16.10.2012

To mám chytiť bakuľu a plesk po gebuli ?
Ty nevieš, že po gebuli sa nemá byť? Po takom výdatnom budení v lepšom prípade osprostie, v horšom zaspí naveky! :-)
To je šťuchnec v rámci srandy.

Re: Re: To Slovensko naše dosiaľ tuho spalo...

Rajka | 16.10.2012

Myslím, že Moréna nás účelovo držala v spánku, a vie, kedy nás má zobudiť. Veď je naša ochrankyňa. Ja sa teším. Mám tušenie, že sa udeje niečo veľké.

Chtění někoho rodí nechtění druhého

Maros | 15.10.2012

paprsek | 15.10.2012 pravdu mas co pijes. To tvrdim stale. Este nieje ten spravny cas ludia sa este nemaju "zle" a maju este dost sil robit zoseba hlupakov.

Zdravim Slovanov.

Zas jsem zapomněl...

Radomír | 15.10.2012

Zapomněl jsem tě upozornit vyslechnout si v tom dlouhém odkazu na fórum zhruba od 1hod 38 minuty - asi tak tři minuty...
Tam je pravděpodobná odpověď na tvou úvahu, zda má či nemá Rusko "zájem".

Možná existuje něco mezi tím

Radomír | 15.10.2012

Předpisatelé dobře popsali určité nebezpečné aspekty "boje s parazity", lépe řečeno boje o svou vlast.
Nebral bych diktátora, Hiberne. I schopný a vizionářský "vůdce", který chce prosadit určitou svou vizi, má tisíc možností lidem vysvětlit, proč je důležitá. Nechám ti tu odkaz na besedu vrcholného politika s "prostým lidem" - tj. občany své země. Žádný "Kotel" nebo "Moravec" - dokonce ani přednáška. Skutečné fórum:

http://www.youtube.com/watch?v=QkI2dxC48So&feature=related

Myslím, že je možné se dobrat spravedlnosti a eliminovat parazity u moci. Máme k tomu dostatek deklarovaných "demokratických" práv, ale neumíme je využívat, neumíme politiky všech úrovní donutit k dialogu. Pokud by alespoň před volbami (aspoň tak, prozatím) byli politici donuceni absolvovat takováto několikahodinová fóra, určitě by podle svých reakcí pak ve volbách "sklízeli". Jak je to dneska? Přijede, přednese program a jde na radnici na raut. Jako když přijede knížepán na své panství, od lidí se očekává jen jásat a mávat...

Re: Možná existuje něco mezi tím

Hibern | 15.10.2012


Všetkým ďakujem za ich slová.
Možno som mal v úvahe viac zdôrazniť význam potreby uvedomenia sa každého jednotlivca v zmysle celoživotného rastu a schopnosti obetovať sa v bežnom živote spoločnosti pre potreby vyššieho celku. Inak povedané, zbavovania sa ego tendencií a dovolenie vyššiemu Ja (tu je pre mnohých kameň úrazu pochopiť, čo to je ego a Ja) aby ono žilo a prejavovalo sa a nie strojové a naprogramované ego. A čo sa 5. kolóny týka, osobne som LEN za humánnu elimináciu (najmä prostredníctvom osvety a celostného vzdelávania a neskôr by sa malo dať už problému zväčša predchádzať), to som tam aj uviedol, a žiadne fyzické násilie nepodporujem. Samozrejme, a tohoto som sa aj dotkol v iných príspevkoch, neviem ako by sa riešila otázka "nepresvedčiteľných", keď samotné naše zdroje na tejto stránke popisujúce minulosť hovoria o násilí a likvidácii, na čo som reagoval zásadným odmietaním takého postupu - a ak by to bola pravda, potom práve následky takéhoto jednania môžeme aj my v súčasnosti "žať". (Potom ostáva už len tá transformácia a následné oddelenie zrna od pliev. Mimochodom, ak by toto malo byť reálne, uvažovali ste nad tým, že môžu byť oddelené aj naše rodiny?)

V tomto zmysle chápem onu diktatúru, kde aj samotní diktátor(i) sú zahrnutí v hore uvedenom koncepte. V žiadnom prípade nemyslím na klasických a historických Caesarov či Hitlerov ale plnohodnotnú osvietenú diktatúru, ktorú by sme ako Slovania (a o tom ani najmenej nepochybujem) dokázali naštartovať najmä vďaka našej genetickej výbave ale aj skúsenostiach z minula. A ak nemáme (mimoruskí Slovania) zahynúť v chápadlách medzinárodnej chobotnice, čo najužšia orientácia na Rusko je životne nevyhnutná.

Radomír vďaka za link, bohužiaľ po minulomesačnom probléme s poskytovateľom netu a vypovedaní zmluvy sa momentálne pripájam len cez obmedzené USB zariadenie vhodné len na čítanie. A ako naschvál dávate teraz všetci množstvo odkazov práve na videá:(

Re: Re: pro Hibern

Radomír | 15.10.2012

Prosím tě... jsem dneska úplně zblblý, dal jsem i špatný čas toho, co jsem chtěl, abys slyšel: Je to od 1 hod 14 minut...
Protože ale nemůžeš poslechnout a vidět, napíšu ti to. Jedná se o záznam z fóra s Putinem a vyrzuměl jsem, že se taková občanská fóra s politiky dělají po celé federaci. Je to venku, žádné studio a televizní moderátor. Občani pokládají různé dotazy - jak k občanským problémům, tak se ptají i na politiku Ruska.
No a je tam taky "cizinec" ze Srbska. Jednak děkuje za podporu a ochranu srbského národa. Říká, že historicky jsou Srbové a Rusové jeden národ a ptá se, jak si myslí, že se do budoucna budou vyvíjet jejich vztahy. Putin říká - už jste si částečně odpověděl...:) "Srbsko je zemí s bohatou minulostí, složitým osudem a velkou budoucností. A já bych si velmi přál, aby ta budoucnost byla naše společná."
Zdravím tě a děkuji za vysvětlení "diktátora". Ano, takto souhlasím. :)

Re: Re: Re: pro Hibern

Hibern | 16.10.2012

Vďaka Radomíre za upresnenie, také infomácie človeku zdvihnú náladu a potešia dušu.
Veď je to také prirodzené a prioritné aby naše (slovanské) národy žili a fungovali spolu, (až potom paktujme s inými). A opäť je to len zámerná činnosť "diablov", ktorým sa v minulosti podarilo dosiahnuť rozkol, umelé a zámerné rozpory a čo dnes zažívame ako ich "ovocie". Presne v duchu satanizmu, ktorý robí všetko naopak a proti zdravému rozumu a logike.
Prajem p. Putinovi (aj všetkým) len to najlepšie a nepochybujem o tom, že na nás nezabudli a stále s nami rátajú:)

Chtění někoho rodí nechtění druhého

Andrej | 15.10.2012

Veľmi pekné naviazanie na článok Paprsek. A Hibern ďakujem za zdieľanie, poviem Ti, vjadril si presne, čo sa zjavilo vo vedomí mnoho ľudí v týchto dňoch, skutočnosť sa opäť posunula smerom ku plnej realizácii Nádhery.
Môžem len doplniť, že aktuálne cieľom tej "všeobecnej" kolóny je vyprovokovať akúkoľvek akciu smerom ku všetkým nateraz známym postupom prevzatia "moci". Je v podstate jedno, čo to bude za akcia a čo bude mať za cieľ. Dôležité bude, že sa to udeje v rámci známych a starých paradigmát,ktoré už v podstate nefungujú a skončia neúspechom, chaosom a ďalším problémom( v jemnejších rovinách je rozhodnuté Kozmickou spravodlivosťou a nevyhnutnosťou ináč) ..... prípadne v rámci paradigmat šepkaných veľmi silne do ľudských informačných polí rôznymi entitami a bytosťami, čo je vlastne to isté .....
Prebieha teda silne energetická hra na odkrytie masiek. Na pódium sa provokatívne vyzývajú účastníci plesu a na výzvu konferenciéra, čo znamená maska tých, čo vystúpili ma pódium, musia masku sňaťa opísať ju ..... Ale tí, čo vystúpili na pódium chceli len nevinne vyhrať ples ..... sú však z hry nateraz von ....

Treba chvíľu počkať, teraz sú rozhodujúce momenty byťodolným vo vnútri, v rámci morálneho a etického modelu, ktorý vo vnútri intuitívne cítime a ktorí nás tak priťahuje svojou krásou.
Nenechajme sa vyprovokovať do zúfalej akcie. Čoskoro príde čas človeka.
Múdrosť je úmernosť, byť pozorný, bdelý a rozoznať správny okamžik.

Nové a nepredvídateľné bude možné vytvoriť len v spolupráci s vyšším. Nenapíšem nič konkrétne z "duchovnej" terminológie, čo je to "vyššie".

Spolupráca s "vyšším" predpokladá, že človek je natoľko čistý morálne, eticky, kultúrne, atď, že energeticky dokáže ten impulz z "nebies" rozpoznať, precítiť a teda vedieť, kedy je čas pravej a "spravodlivej" činnosti. Tak začne pomaly splupráca nižšieho s vyšším. Kozmická niť siahajúca do nekonečna sa nanovo rozžiari....

Teraz je čas konsolidovania vojska. V tábore to bzučí ako v úle, práca pokračuje, každý má svoje miesto, vojaci leštia zbrane, tí starší stoja na stráži a žmúria oči do diaľky. Staršinovia vydávajú pokyny: vojsko pokoj. A tí istí stratégovia skôr cvičia vojsko v tom, ako družiny vydržia noc bez spánku, sparný deň a večeru bez prídelu. Pretože neočakávaná možnosť môže rozhodnúť výsledok bitvy. A šťastie praje pripraveným. Očakávajme neočakávané možnosti ....
Všetko najlepšie prajem.

Chtění někoho rodí nechtění druhého

paprsek | 15.10.2012

Rozumím, zoufalý výkřik... kolik jich už bylo?

Někde uvnitř ale cítíme, že to nemá naději na úspěch... Je to násilí na těch vládcích, ti skuteční nechtějí odejít a brání se a ti, co to dělají za ně - poslouchají, momentálně nemají kam uhnout... Ano máme právo žít jinak, ale není síla, která by dodala sílu davu... Temného je málo a Světlo nestmeluje do davu - každý zůstává individualitou. Davová psychóza je obtížně ustanovitelná, už... Nikdo se na Zemi s eufórií už za žádným diktátorem nepohrne... Maximálně za svými smyšlenými představami a to nás zachrání, před obrovským přehmatem, nikdo nemá totožnou představu s naší... nikdo se s nikým neshodne úplně na všem... Demonstrace, jakákoliv, sebemasovější a sebepoklidnější (vždy se najde nějakej horkokrevnej vztekloun, co se chce hodit šutr do skla) by nikam nevedla... Čeho dosáhli na jihu Evropy? A demontrací a stávek fůru... Jenom se "zvyšují hradby" mocných... Přitvrzují opatření a celkově zvyšuje tlak... Tím se dříve opotřebuje lis... o trošku...

Musíme počkat, až se lis rozpadne... a on se rozpadne, ale rozpadne se sám, my na tom neponeseme žádnou vinu... a ušetříme síly. Vzdorovat pocitově, myšlenkově a dávat najevo, jak to jen jde, ale do nějakých větších akcí, které by nás mohli stát moc vysokou cenu, se raději nepouštět - i nepříteli prospěje, když si nebude moci udělat jmenný seznam úplně všech odpůrců a když se pak najednou, v rozhodující chvíli, zvedne velké množství, se kterým režim nebude počítat... Ještě není vhodná chvíle... až si režim více uvědomí prohnilost svých pilířů... na překvapení je brzy, zatím by jen utáhli, lis ještě není na rozpadnutí... jenom skoro.

Možná, že už zabrali velkou část z našich životů, ale pořád nám ještě něco můžou vzít... Nemůžeme se vystavovat nebezpečí jen tak... možná už 17. 11. to budeme mít za sebou nebo to zrovna přijde, ale burcovat dopředu cosi, o čem mám mlhavou představu - obecně zbavit se 5. nebo 6. kolony? A co to znamená? Pověsit politiky za límec do průvanu? A koho a na jak dlouho to kterého? Co konkrétně,jak je označit, jak to říct všem lidem, aby tomu uvěřili? Dnes někdo něčemu uvěří? Jen na smrt nemocný svému lékaři, když o dnešní medicíně nic dopředu neví... Máte důkazy? A kde je předložíte? obsadíte televizi a budete to vysílat místo zpráv nebo seriálu? Co má větší sledovanost? A jak udržíte, aby se na vás dívali a nepřepli na serióznější informace nebo na něco sladšího? A jak odpálkujete všechny ty podržtažky, co se proti vám vyrojí, ve snaze vás zdiskreditovat a vrátit zpět své chlebodárce? A že vás nařknou z čehokoliv... Nebo kteréhokoliv vůdce... Jste ochoten být vůdcem? Kdo to povede, aby za to, pokud se to nepodaří, mohla být minimálně pořádně ostouzen?
Plácnutí... vždy udělá vlny, může se něco udít, ale... To nadšení chybí, před 23 lety jsme chtěli to co bylo na západ od nás... něco jsme chtěli... Co chceme dnes? To, co je na západ, je ještě prohnilejší, než zde, i když bohatší... To co je na východ, vypadá nadějně, ale do takového polostavu se taky nehrnem, nadšení to prostě u většiny lidí nevyvolá... Co chceme? Základní příjem? Chceme žít bez parazitů, ano, ale jak, jak se budeme živit? Zničíme velké fabriky, uzavřeme dovoz? půjdeme na stromy? Dokud tady někdo drží v šachu celý svět, nemáme šanci se osvobodit... na Islandu nakonec ty sesazené taky nezavřeli... Vše je o kompromisech - někde jde něco víc povolit, ale jinde se to utáhne...
Musíme tu bestii nechat vyzuřit, občas nevinně podráždit, ale nechat vyzuřit, nakonec sama sebe rozsápe- už asi nemá dost sil, tak se o ty zbytky začne prát jedna hlava s druhou... Neumí se uskrovnit a my to ještě chvilku vydržíme. Zoufalství není dobrý rádce, nemá smysl mu dávat prostor, to nemá nic společného ani se srdcem, ani s logikou...
Nemá smysl se stavět někomu s kanóny, když sami máme špuntovku... Ani x-násobek špuntovek nezničí dělo... ALe až to dělo osiří, když obsluha sběhne, nebo bude propuštěna, to bude úplně jiná situace... ale to bude teprv krásné, protože to datum nikdo neví... ani my, ani dělostřelci... A to je náš největší trumf - my budeme přesně cítit, kdy vyrazit a kdy nám bude přáno vyhrát "šťouchanečkem proti rozchechtanému medvědu". Vždyť on už si bude chtít lehnout sám...

Přidat nový příspěvek