Andrej Fursov: válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (2)

Andrej Fursov: válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (2)

Pokračování rozhovoru s Anrejem Fursovem. První část je zde.

 

...

Otázka: Dnes je často možné slyšet, že "celý svět stojí na prahu nové světové války", takové období se vždy odlišuje tím, že se vytvářejí koalice, aliance a tak dále. Vidíte nějaké takové předpoklady v dnešním světě?

Andrej Fursov: Světová válka takového druhu, jako bylá Druhá, už být nemůže, je málo pravděpodobná. Dnes je možné řešit ta zadání, která se dříve řešila jen vojenskou cestou, cestou finanční války, informační, psycho-historické, dnes je možné řešit ta zadání těmito způsoby.

Pokud mluvit o tom, co je varujícím v současném světě, tak je to probíhající rehabilitace Třetí říše po celém světě, zvláště na Západě a v Německu, a démonizace stalinského Sovětského svazu. Například, nedávno v Německu vyšel film "Naši otcové, naše matky", v kterém je ukázáno, jak dobří němečtí vojáci vstoupili na sovětské území, jak stavěli školy, jak se vozili s dětmi, a jakými zrůdami byli sovětští vojáci, když přišli do Německa. V Německu je ten film oslavován. A navíc, dnešní západní elity stále častěji prohlašují, že sovětská totalita byla horší než německá, že nacizmus byl jen odpověď na stalinizmus, a pokud by nebyl Stalin, nebyl by ani Hitler. A přirozeně, naše "pátá kolona" je z toho nesmyslu nadšená.
 

Otázka: Zpět k tématu války - ekonomická stránka, krize se může stát příčinou (a už se stala) mnohých konfliktů, a tehdy byla příčinou ropa. Existuje názor, že hlavní příčinou dvou světových válek nebylo nic jiného, než boj mezi dvěma finančními klany, Rockefellery a Rothschildy, a šlo o odebrání eurasijských ropných aktiv Rothschildům a jejich konsolidaci Rockefellery.

Andrej Fursov: To je určité zjednodušení, Rothschildové a Rockefelleři jsou nejvíc vidět, jimi ale světová finanční elita nekončí. Oni byli vnějšími silami dvou bloků, boj za ropu sehrál svou roli, bylo v tom i mnoho dalších věcí. Probíhal boj anglických a německých tajných spolků o kontrolu nad světem. Tak například v roce 1871 Prusko získalo navrch nad Francií, porážka Francie v roce 1871 byla podmíněna tím, že zednářští bratři Francie, Británie a Německa se domluvili, že Napoleon III, který řádně brnkal Angličanům na nervy, utrpí porážku. Ale jakmile Němci zvítězili a sjednotili všechny své zednářské lóže v jednu velkou lóži, to bylo ekvivalentem vyhlášení války na tajné úrovni britským lóžím o kontrolu nad světem. Přičemž to bylo natolik vážné nebezpečí, že Britové na konci 19. století začali vytvářet principiálně jiné tajné struktury kontroly a řízení, než zednářské lóže. Zednářstvo ke konci 19. století své už odpracovalo, přešlo se na modernější struktury - a Německo podle rozhodnutí těch struktur mělo být potrestáno.

V základech První i Druhé světové války, které jsou ve své podstatě velkou třicetiletou válkou 20. století, leželo to, že ke konci 19. století byly možnosti planety prakticky vyčerpány, vše bylo "poděleno". V roce 1884 bylo na Berlínské konferenci přijato rozhodnutí, že ty země, které nemohou využívat své nerostné bohatství, se musí otevřít tehdejšímu světu, a pokud se neotevřou, je třeba je otevřít silou. Bylo prezentováno že řeč je údajně o Africe, ale ohledně Afriky nikdo nezačal dělat dusno - bylo to namířeno proti Rusku. Ale Alexandr III. se ukázal člověkem se silnými nervy a s Ruskem šel jinou cestou, s pomocí člověka těsně spojeného se západním kapitálem - především s Rothschildy - jménem Vitte, jednou z nejtemnějších figur ruské historie, posadili Rusku na "zlatou jehlu". Rusko se ve finanční rovině stávalo stále závislejší na Západu, což ji přinutilo stát v roce 1914 na straně Antanty za neznámo jaké cíle.

Ve své podstatě, celé 20. století je boj Západu o ruské zdroje. Po roce 1917, v začátcích 20. let se zdálo, že ruské zdroje jsou v kapse Západu, ale v roce 29 tým Stalina definitivně pohřbil projekt světové revoluce i začal budovat socializmus v jedné samostatně vzaté zemi, v té době probíhal boj mezi Angličany a Američany, mezi Rothschildy a Rockefellery, mezi Němci a anglosaským blokem, Západ nebyl jednotný. Stalin a jeho tým využil těch konfliktů, výsledkem čehož jsme provedli industrializaci, k 37. roku Sovětský svaz dosáhl ve vojensko-průmyslové rovině stavu autarkie (samodostatečnosti), což se stalo tím základem, který dovolil zlomit Wehrmacht v Druhé světové válce.

 

Otázka: Nynější příčina budoucích konfliktů - krize - byla také zapříčiněna finančními klany? Dolar slábne kvůli státnímu dluhu USA, touto cestou nasměrovali zemi v 80. letech opět Rothschildé - s pomocí nechvalně známé "reaganomiky", to jest prosperitě založené na zadlužování a bublinách.

Andrej Fursov: Situace je o něco složitější. Myslím, že když mluvíme o tom že probíhá boj mezi Rothschildy a Rockefellery, probíhá nejen boj, ale i spolupráce. Rothschildové, to znamená finanční kapitál. Rockefelleři jsou nejen finanční kapitál, ale i reálná ekonomika. Existují zóny, kde se jejich zájmy prolínají, a Rothchildy a Rockefellery světová věrchuška nekončí. Je to 12-20 lidí, kteří se mezi sebou nachází ve složitých vztazích, v nečem spolupracují, v něčem navzájem bojují.

Mimo Rothschildy existuje ještě jedna více "těžkotonážní" rodina, možná ne tak bohatá, jako Rothschildové, ale statusem znatelně výše, protože je mnohem starší, Baruchové, ještě jsou také Oppenheimeři, bylo by chybou omezovat se na Rothschildy a Rockefellery, ačkoliv ti jsou skutečně nejvíc vidět.

Při tom se před námi pokouší skrýt znatelně složitější strukturu vztahů světové věrchušky, za financemi zpravidla stojí okultní zájmy, jak pronesl hlavní hrdina románu Roberta P. Warrena: "Dolary jsou dobré jen do určité hranice, dále má smysl jen moc", a moc je vždy svázána s okultními, religiozními snahami. To je úplně zakrytá stránka současného světa. Ale pokud mluvit o světové věrchušce jako celku, to existuje něco společného, co spojuje Rockefellery, Rothschildy i všechny ostatní - všechny ty skupiny se snaží zastavit chod historie, realizovat program, který obsahuje tři "D": deindustrializaci, depopulaci, denacionalizaci vědomí a chování (a debilizaci, p.p.).

V polovině 70. let 20. století začalo být zřejmé, že další rozvoj průmyslu povede k prudkému zvýšení početnosti pracovní třídy, střední vrstvy, a následně, objeví se politické síly, které mohou být pro establishment výzvou. Od poloviny 70. let světová věrchuška začíná brzdit technický rozvoj, zasazuje psychologické údery kulturnímu a technologickému optimizmu, začíná deindustrializace, začíná vytěsnění vědecké fantastiky žánrem "fantasy" v masové kultuře. To jest ti lidé chtějí vytvořit něco jako "nový středověk", to je samozřejmě metafora, ale ten směr, který oni vnucují lidské historii, to je pokusem obrátit historii nazpět, a zde jsou Rockefelleři a Rothschildi jednotní.

 

Otázka: To vysvětluje i mnohé spojené s koncem "kosmické éry" a začátkem boje s "globálním oteplováním"?

Andrej Fursov: Ne náhodou bylo ekologické hnutí vytvořeno v roce 1962 za peníze Rockefellerů, LSD bylo vyrobeno v roce 1943, platili to Warburgové, a co je to ve své podstatě LSD? Kontrola chování člověka. Co je to ekologické hnutí? Bylo to přípravou na zastavení industrializace a vytvoření světa, velmi podobného na "nový středověk".

Globální oteplování je mýtus. A pokud to dříve byly jen dohady, před několika lety Wikileaks publikovaly korespondenci anglických klimatologů s lidmi z establishmentu. Jejich logika je - pokud světu hrozí takové globální nebezpečí, pak světo potřebuje jedno - světovou, nadnárodní vládu, což je snem světové věrchušky počátku 19. století. Ve dvacátém století se pokoušeli několikrát ten problém řešit, nicméně, pokaždé stál v cestě vytvoření světové vlády Sovětský svaz, což je jednou z příčin, proč Sovětský svaz "rozpadli" právě takovým způsobem.

Geoklimatická katastrofa probíhá úplně jiným způsobem, rutinným. Jednou za 11,5 tisíce let dochází k planetární transformaci, mění se póly a mnoho druhých věcí, spojených s geologií. Podle mínění specialistů proces transformace začal v 20. století a dokončí se v 22. století, nejostřejší fáze by měla spadat do let 1990-2030. Následujících 30 let bude prudkou fází planetární transformace a změny klimatu, a na západě se k tomu staví velmi vážně, a vážně se k tomu připravují. Například v prosinci 2011 institut Brookings publikoval studii, která se nazývá velmi skromně "Projekt vnitřního přesídlení". Reč je o přemístění velkých mas lidí ze z Evropy na sever Eurasie, na území Ruska, které se podle všech prognóz stane v případě geoklimatické katastrofy na bližších 200-300 let nejstabilnější oblastí naší planety, a co je nejhlavnější - zabezpečenou surovinami. Proto pokud v konci 19. století západní věrchušku zajímaly naše nerostné zdroje, dnes se k tomu přidal zájem o naše území.

Ne náhodou se první publikace "Římského klubu" (a Římský klub byl opět vytvořen za peníze Rockefellerů a v menší míře Rothschildů) nazývá "'Hranice růstu", kde se mluví o tom, že lidstvo dosáhlo svého rozvoje a dále se v průmyslové oblasti rozvíjet nemůže. Mimochodem, právě na ekologické problematice západní elita mohla obalamutit sovětskou, a skončilo to ostudou gorbačovštiny.
 

Otázka: Rockefelleři, mimochodem, perestrojku v naší zemi i zařídili, podle jedné z verzí připravovali zničení Sovětského svazu právě oni, díky kontaktům v SSSR?

Andrej Fursov: Oni i druhé rodiny se toho účastnili. Věc je v tom, že bez zničení Sovětského svazu nebylo možné naplno spustit proces globalizace, kromě toho, nebylo možné spustit deindustrializaci Západu. A ne náhodou v roce 1991 na vystoupení v Bostonu Margaret Tchatcher otevřeně prohlásila, že Sovětský svaz v 80. letech nepředstavoval pro Západ vojenské nebezpečí, protože Západ měl vojenskou odpověď. Ale ekonomické nebezpečí SSSR představoval, a zničení Sovětského svazu bylo hlavní podmínkou realizace plánů světových elit. Rockefelleři a Rothschildové měli různé názory na to, jak je možné "rozpadnout" SSSR, ale že je to možné udělat s pomocí části stranické elity SSSR, to bylo naprosto zřejmé.

 

Otázka: Ale i ekonomiku USA studená válka poškodila, země by se dostala do recese mnohem dříve, ještě v 90. letech, měli štěstí že SSSR byl zničen?

Andrej Fursov: Vše proběhlo mnohem dříve, problémy začaly v USA na konci 60. let, USA ne z pohodlí začaly převádět průmyslovou výrobu do zemí třetího světa. Nejen kvůli tomu, aby provedli deindustrializaci a udeřili po své třídě pracujících, ale i proto že na konci 60. let USA, jak ukazují ekonomické výzkumy, přestaly být samodostatečným hospodářským mechanismem.

A ne z dobrého bydla proměnili Čínu v dílnu světa, v tom smyslu je možné říct, že Čína podržela USA nad hladinou, ve velmi složitou dobu 70-80. let, ale jak se říká, chtěli jen to nejlepší, a dopadlo to jako vždy. V důsledku dnes USA získaly konkurenta, s kterým nevědí co dělat.

 

Otázka: Byl Sovětský svaz tehdy, ještě před válkou, takovým nepřítelem pro USA, že západní finanční elita chtěla srážku Německa s SSSR?

Andrej Fursov: Ano, západ chtěl jejich srážku a zničení obou. Sovětský svaz vyšel z války supervelmocí, v roce 1949 všechny naděje Západu na porážku vojenskou cestou zmizely, SSSR získal vlastní atomovou bombu. Proto začala studená válka.
 

Otázka: Děkujeme za rozhovor. Závěrem, co byste našim čtenářům popřál v předvečer svátku Dne vítězství?

Andrej Fursov: 9. květen považuji za hlavní svátek naší země. Protože poslední světová válka, Velká vlastenecká, byla pro ruský národ velmi těžkou zkouškou. Před Hitlerem ani jeden náš protivník - ani Napoleon, ani Karel XII., ani Poláci v začátku 17. století - neměli za cíl zničení ruského národa jako etnika, jako národa, a Hitler přišel kvůli tomu, aby nás kompletně zničil, aby zajistil konečné řešení "ruské otázky", v letech 1941-45 jsme bojovali za to, abychom zůstali v historii, a zvítězili jsme.

 

Diskusní téma: Andrej Fursov: válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (2)

SIAIJroi98

assitineMiz | 07.12.2013AAQZGurq22

assitineMiz | 02.12.2013オークリー アウトレット

miwexse | 11.11.2013
Правда о Мировом Правительстве и Манипуляции СМИ

Андрей Фурсов | 22.06.2013

ЭТО АКТУАЛЬНО: Темная сторона экономических кризисов. Михаил Делягин и Андрей Фурсов. 1-я передача.
В передаче "Это актуально" предпринята попытка разобраться в истории кризисов, их теневой (закулисной) составляющей, а так же меры и пути по выходу из кризиса. https://www.youtube.com/watch?v=t4VhaEFZTCo&feature=c4-overview-vl&list=PLC615510C8DE69F97

Введение в теорию суперсистем. Часть 1 Зазнобин

taurus | 27.05.2013

Úvod do teorie supersystém, Zaznobin, r.2006, 2 díly

Superzajímavé, i když na začátku jsou nějaké rušivé zvuky, po pár minutách se to upraví. Ve druhém dílu také mluví o vědickém znacharství a třeba i předpovídá vraždu Berezovského britskými službami. Neuveřitelně moudrý šlověk!
http://kobtv.narod.ru/lector/zaznobin/supersistema-1.html

Re: Введение в теорию суперсистем. Часть 1 Зазнобин

dusan | 28.05.2013

tak toto si idem pozreť, diky za tip, du

NO pozerám to už

dusan | 27.05.2013

druhý krát, ak teda tá vojna nebude, ak načo začali R zbrojiť ? vyzerá to tak ako keby sa chceli jeden druhého definitívne zbaviť, du

Re: NO pozerám to už

taurus | 28.05.2013

Vedle suverenního hegemona USA, ozbrojujícího se obra Číny a pořád existujícího bloku NATO, v době, kdy začíná být hlad po surovinách a jiných zdrojích, Rusku nezbývá nic jiného. Je nic jiného, než obrana.

LSD

antirom | 27.05.2013

Po prvních experimentech s LSD se zjistilo, že látka má mnohem
vyšší potenciál, než se původně očekávalo. Pak to chtěli zatrhnout,
ale už bylo pozdě. Droga, která měla umožnit kontrolu chování
člověka, je spojena s vznikem hnutí hippies, kteří přes svoji počáteční naivitu byli antisystémoví a stali se předchůdci hnutí
jako byl punk nebo hardcore.

Re: LSD

Marek | 27.05.2013

Hardcore není hnutí ale hudební styl

Re: Re: LSD

antirom | 27.05.2013

Nejedná se jen o hudební styl. Hnutí hardcore vzniklo v 2. pol. 8O let v USA (v N.Y. label Dischord) jako reakce na příliš apolitický
a nihilistický punk. Myšlenkově se hlásí k anarchismu, autonomnímu
hnutí, východním filosofiím, je důsledně antifašistické a staví se proti komerci. Mezi známé kapely patří Fugazi, Quicksand, Shelter,
Snapcase, Brachland, Spermbirds, Unbroken aj., v našich krajích např. Kritická situace. Světová scéna je mj. nerozlučně spjata i se strahovským klubem 007 . Později se nálepkou hardcore začaly
označovat i jiné kapely, které zčásti převzaly tvrdý stylový projev,
ovšem již opustily původní myšlenkové kořeny.

Re: LSD

Hox | 27.05.2013

Hippies je operace ve stylu "po míře nechápání práce na toho, kdo chápe více". Určitá kulturní korekce v rámci systému, nic antisystémového (vystupující za rámec systému) na tom není. LSD potenciál má, hlavně ale ve zničení intuice a Rozlišení.

Re: Re: LSD

antirom | 27.05.2013

Neviděl bych hned za vším operaci. Přírodní látky využívané k rozšíření vědomí zde byly od nepaměti a je možno s nimi fundovaně pracovat dosud. Problém je v jejich zneužívání nezralými jedinci a komercionalizaci. Význam hippies bych neshazoval, svojí rebelií navázali na beatniky a svým spontánním zapojením do mírového hnutí napomohli ukončení války ve Vietnamu.

Re: Re: Re: LSD

Hox | 27.05.2013

>a svým spontánním zapojením do mírového hnutí napomohli ukončení války ve Vietnamu.

... "a máslo podraželo", jestli víš co mám na mysli.

S LSD a dalšími DMT-like věcma pracovat určitě jde, možná i fundovaně, otázka je, kam se člověk dopracuje, jestli se posouvá směrem ke stavu Člověk nebo od něj). Fundovaně pracovat lze i s východní mystikou (takové pracnější LSD), a lze se dopracovat i k "..Majstri "duchovných" učení, ktorí dokážu absorbovať napriamo cez pripojené podvedomie ( pri úplnom odpojení vedomia )energiu egregoru tvrdia, že je to slastnejšie ako orgazmus...☼"

Hnutí hippies byl úder s cílem rozvratu rodiny, jedním z prvních článků řetězu, který dnes končí propagací úchylek, homosexuality, adopcí dětí homosexuály, juvenilní justicí a čítankami pro děti o tom, jak princ našel prince a žili šťastně až do smrti.. není zase tak těžké si to pospojovat. A "z druhé strany" to "ošetřují" zase feminacistky.

> Neviděl bych hned za vším operaci.

pokud je problém identifikovat subjekt řízení, ještě to neznamená, že neexistuje.

Re: Re: Re: Re: LSD

antirom | 27.05.2013

Dík za odpověd´; myslím, že si v zásadě zase tolik neprotiřečíme. Také je to hodně o tom, jak dokážeme formulovat své myšlenky a do jaké míry jsme ochotni si vyjít vstříc. Nejsem zastáncem drog ani přívržencem hippies, ale dost se mi příčí odmítání těchto fenoménů a priori. A v odstavci o hippies jsi nadsadil více než dost, ale budiž, beru to jako Tvůj názor.

Re: Re: Re: Re: Re: LSD

Hox | 28.05.2013

> ale dost se mi příčí odmítání těchto fenoménů a priori

Co se týká Hippies, odmítat jev který objektivně existuje / existoval z principu nelze, lze k němu jen zaujmout subjetivní postoj. Ale já jsem neudělal ani to, nikde jsem se do hodnocení Hippies nepustil, do téhle oblasti jsi to převedl sám. Pouze jsem vyjádřil svůj pohled na to, zda to bylo spontánní hnutí nebo nějaký někým bezstrukturně řízený projekt sociálního engineeringu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: LSD

antirom | 02.06.2013

Ok, dík za informace a vysvětlení souvislostí. Popřemýšlím a uvidím :-).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: LSD

rom | 25.06.2013

mluvíš jako Karolína Peake, a to je už veliká urážka..

Díky

treerat | 27.05.2013

Děkuju za překlad. Velmi zajímavý rozhovor.

Přidat nový příspěvek