Andrej Fursov: válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (1)

Andrej Fursov: válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (1)

Rozhovor Andreje Fursova pro portál nakanune.ru.

 

Otázka: Andreji Iljiči, dnešní interview je věnováno svátku Dne vítězství Sovětského svazu na hitlerovským Německem, začněme zdaleka: pokusme se analyzovat od začátku, v čem byla základní příčina války, jakým způsobem se neznámý malíř Adolf Hitler dostal k moci? Kdo mu pomáhal?

Andrej Fursov: Hitlera přivedly k moci velmi různorodé síly. Hitler vyhovoval velmi mnoho strukturám. Za prvé to byly anglické a americké korporace, za druhé, německé korporace a finančníci, a nakonec německá aristokracie. Několik skupin zároveň mělo zájem na tom, aby někdo obnovil říši. V roce 1930 herr Schacht, finančník, během přesvědčování dalších finančníků Evropy na podporu Hitlera, prohlásil, že "ten člověk zlomí národní státy v Evropě a my získáme Benátky velikosti Evropy". To znamená, v jádru věci chtěli realizovat projekt EU, a je třeba otevřeně říct - ačkoliv Evropanům se to nebude líbit, ale co se dá dělat - pravda je pravda, první Evropskou unii vytvořil Hitler. To byl jeden z úkolů, který před něj byl postaven.


 

Otázka: Závislost na finančnících (konkrétně, nejčastěji se mluví o Rockefellerech) měla vliv na chod války?

Andrej Fursov: Struktury i firmy Rockfellerů byly v kontaku s Hitlerem až do roku 1944, lidé Rockefellera se aktivně stýkali s korporací "I.G.Farben". Jeden z lidí Rockefellerů Preston Bush, otec a děd dvou amerických prezidentů, - jeho v roce 43 postavili před soud za spolupráci s nepřítelem, a tehdy další člověk Rockefellerů, advokát Allen Dulles, ho "vykryl". Ale není správné myslet si, že jen Rockefelleři a jejich korporace Standart Oil aktivně investovala do Hitlera - ona skutečně investovala více než ostatní, ale dokonce Rothschildové, tradiční soupeři Rockefellerů, pomáhali Hitlerovi bojovat. Průmyslovými diamanty Hitlera zásobila korporace De Boers, kterou řídí rodina Oppenheimerů a která je v zóně vlivu Rothschildů.

Obecně je třeba říct, že "Hitler a.s." je anglo-americký výtvor, a ideologicky nacistický rasizmus anglického původu. Všechny ty ideje, které Hitler ohlásil o dovedl do logického konce v Třetí říši, zformulovali ještě v konci 19. století angličtí myslitelé.


 

Otázka: Anglo-americký vliv objasňuje i "podivnou válku", kdy Němci nepřešli kanál La Manche, ačkoliv tu možnost měli, a záhy celkově zrušili plán útoku na Velkou británii, soustřeďujíce se na plán Barbarossa?

Andrej Fursov: Zde bylo vše trochu jinak. Hitler se nepouštěl přes La Manche, protože nechtěl dobýt Anglii, celou dobu čekal, že se s ním Angličané ve válce proti Rusku spojí. Myslím, že ho Angličané velmi dlouho vodili za nos. Podle sumy nepřímých důkazů je naprosto jasné, že Hitler by se nikdy neosmělil napadnout Sovětský svaz, pokud by se nějakým způsobem nedomluvil s Angličany, kteří ho přirozeně od samého počátku obelhávali. Oni potřebovali vrhnout Hitlera proti Rusku, aby se potom vypořádali s Německem, potenciálním konkurentem.


 

Otázka: Ale z větší části se lidé, kteří přivedli Hitlera k moci, nacházeli v USA - například bratři Allen a John Dullesové?

Andrej Fursov: Nacházeli se v USA, Anglii, Německu i Švýcarsku. Hitler byl společný západní projekt, projekt západního průmyslového a finančního kapitálu. Přičemž, různé skupiny sledovaly různé cíle: někdo chtěl s pomocí Hitlera zničit Sovětský svaz, někdo chtěl s pomocí války zničit Německo a Rusko současně, někdo řešil problémy vytvoření Eurosvazu, německá aristokracie chtěla obnovení Říše - v příchodu Hitlera k moci bylo zainteresováno velmi mnoho různých skupin a lidí. Hlavně němečtí průmyslníci (přece jen Německo utrpělo v první světové válce porážku), kteří byli v pozici druhořadé světové kapitalistické třídy. Ale podtrhuji - přesto, "Hitler a.s." je výtvorem anglo-amerického kapitálu a establishmentu.

Otázka: Je taková legenda, že zvláštní služby USA v roce 1943 informovaly Roosevelta o možnosti "odstranit Hitlera", ten to kategoricky zakázal. Ve světle toho, co jste řekl, jde to lehce objasnit?

Andrej Fursov: Ano, myslím že je to reálným faktem, navíc, v roce 1938 v předvečer mnichovské konference dali němečtí generálové německému establishmentu najevo, že jsou připraveni odstranit Hitlera, a aby v Mnichově Hitlera nepodpořili. A že pokud s tím Angličané budou souhlasit, bude převrat. Britové odmítli, pro ně bylo velmi důležité završit mnichovskou dohodu, oni německým generálům nedovolili svrhnout Hitlera. Vždyť za jakým účelem dávali Hitlerovi Československo? Aby získal vojenské podniky Československa, země, která byla v průmyslové výrobě jednou z nejrozvinutějších, a kromě toho, obsazením Československa se Hitler dostal na hranici se Sovětským svazem. Ale Hitler své anglické kurátory převezl - Čechy proměnil v Protektorát Čechy a Morava, a Slovensko, jehož obsazení by ho dostalo k hranicím Sovětského svazu, nechal být nezávislým státem a navíc slíbil osobně garantovat nezávislost Slovenska. A zde Angličané pochopili, že odskočil z vodítka a začali provokovat s pomocí Polska - Poláci vyžadovali vydat Československo v protektorát jim, na což Hitler pochopitelně nepřistoupil. A tehdy začaly výhružka Polska na adresu Hitlera, a Hitler se rozhodl ten problém řešit jedním úderem - zničit Polsko. Byl přesvědčený, že Británie za Polsko nezasáhne, ale i Británie to potřebovala - zatáhnout Hitlera do světové války dříve, než k ní bude Německo připraveno.


 

Otázka: Copak tehdy Německo nebylo připraveno k válce?

Andrej Fursov: V 50. letech skupina amerických ekonomů provedla výzkum, nakolik bylo Německo připraveno k Druhé světové válce. A došli k závěru, který se nedostal k širší veřejnosti, protože je velmi zajímavý - Německo nebylo v roce 1939 připraveno ke světové válce, maximálně k jedné-dvěma lokálním válkám. Při tempu přípravu, které existovalo, by bylo Německo připraveno k válce takového rozsahu až v letech 1945-47. Proto ti, kteří se chystali zničit Německo válkou se Sovětským svazem, a zároveň zničit Sovětský svaz, museli Hitlera vtáhnout do války dříve, než bude připraven. Mimochodem, zajímavý fakt - Hitler začal používat spojení "světová válka" až o půl roku později, než Roosevelt.

Otázka: To, že Německo není připraveno k takové válce, Stalin věděl, proto i nečekal, že k napadení dojde tak brzy, že takového šílenství se Reich nedopustí?

Andrej Fursov: Ano, ještě rok před těmi událostmi Stalin nečekal, že se Hitler odhodlá k napadení, ale věděl, že Hitler Sovětský svaz napadne - jen později. On věděl o mnohém, rozvědka informovala o letu Rudolfa Hesse, to Angličané dnes říkají, že Hesse hned zatkli a uvěznili - ne náhodou jsou dokumenty o Hessovi utajeny až do poloviny tohoto století. A sám Hess - jakmile Sovětský svaz ústy Gorbačova řekl, že nemáme nic proti tomu, aby ho pustili z vězení, Hess prohásil, že ho teď Angličané zabijí. A skutečně ho našli oběšeného. Je jasné, že Hess vedl rozvohory s Brity, a Stalin o tom průbežně dostával zprávy, a když se Stalin 9. června dozvěděl, že se k rozhovorům připojil ten britský diplomat, který dal v roce 1935 zelenou Německu na přezbrojení, pochopil, že situace se mění. Navíc, 11-12. června začalo přemístění německých vojsk na východ, tehdy následovalo známé ohlášení, prohlášení TASS ze 14. června, že mezi Sovětským svazem a Německem je vše v pořádku, že Sovětský svaz vyplňuje všechny závazky. Naši antistalinisté na toto téma šílí, jaký že byl Stalin hlupák, jak do posledního okamžiku věřil Hitlerovi. Hloupí jsou naši antistalinisté, protože nechápou, že adresátem toho prohlášení nebylo Německo, ale Roosevelt, protože 17. dubna v USA přijali rezoluci, že v případě napadení SSSR na Německo, USA budou podporovat Německo, a v případě napadení Německa na SSSR - budou podporovat Sovětský svaz. Proto hlavní úlohou Stalina bylo nevytvořit dojem, že Sovětský svaz je agresor, a Hitler dělal mimochodem velmi mnoho, aby takový dojem vytvořil, provokoval Stalina.

A za druhé, Stalin chápal, že ve vzniklé situaci jsou USA jediným potenciálním spojencem. Ani Britové, ani zlomení Francouzi takovým spojencem být nemohli. Proto i Stalin zafixoval zprávou TASS, že Sovětský svaz není agresor. A po zprávě TASS Hitler přestal přemísťovat vojska na východ, a 17-18 zase začal.

V září 1941 Hitler řekl, že kdyby věděl, že na hranici v okamžik napadení není shromážděna celá Rudá armáda, jestli by věděl, že sovětská armáda má ne jednu, ale tři obranné linie - nikdy by nezaútočil. Otázka - kdo informoval Hitlera, že celá Rudá armáda je soustředěná na hranici a má jen jednu obrannou linii? Informoval ho o tom náčelník Kanaris, který od roku 39 pracoval na Angličany, proti Hitlerovi, měl za to, že Německo Hitlera nepotřebuje. Mechanismus realizace této etapy Druhé světové války je spojen s velmi pečlivou operací Angličanů, kteří popohnali Hitlera na Sovětský svaz a vzápětí vyhlásili, že nejsou na straně Hitlera. Je to jedna ku jedné opakování situace se začátkem první světové války v roce 1914, kdy ministr zahraničí Velké británie sir Eduard Gray během rozhovorů s Vilhelmem II. celou dobu tvrdil, že se jedná o vztazích mezi čtyřmi státy - Ruska, Francie, Německa, Rakousko-uherska, a Anglie stojí bokem, je neutrální zemí. Ale jakmile Německo vyhlásilo Rusku válku, Anglie vyhlásila válku Německu, a Vilhelm II. si potom mohl rvát vlasy jak dlouho chtěl, ale nic nezmohl, obelstili ho. Stejně Britové obelstili Hitlera, zapracovalo totožné schéma.

 

..pokračování

 

Diskusní téma: Andrej Fursov: válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (1)

Test, just a test

rardAbutt | 11.09.2019

Hello. And Bye.

DDCYEckk97

assitineMiz | 07.12.2013QCBMGpkz27

assitineMiz | 06.12.2013DRKGFqgg10

assitineMiz | 02.12.2013VUNIKgxg22

assitineMiz | 02.12.2013SXTCFlau60

assitineMiz | 02.12.2013WIXBMsqw65

assitineMiz | 01.12.2013オークリー 激安

miweeef | 11.11.2013
VYHLÁSENIE Z VATIKÁNU – VYVOLENÉHO NÁRODA UŽ NIET... Izrael už nenávidí 150 milionů Evropanů

Miroslav | 21.05.2013

Globálna vláda vydala pokyn... Začala mediálna príprava na likvidáciu Izarela a židov.

EVROPSKÉ VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ SE PODAŘILO PŘESVĚDČIT O TOM, ŽE IZRAEL JE STÁTEM, KTERÝ JE TŘEBA DEMONTOVAT.

Průzkum uspořádaný na objednávku německého sociálně-demokratického fondu Friedricha Eberta ukázal, že asi 150 milionů Evropanů pokládá stát Izrael za nezákonný a démonizují jak stát samotný, tak i jeho občany, oznámila izraelská média.

„Nenávist vůči židům naplňuje ovzduší evropských parlamentů stejně jako muslimských medrese“, píše italský novinář Giulio Meotti.
http://czech.ruvr.ru/2013_05_20/Izrael-uz-nenavidi-150-milionu-Evropanu/

Из Ватикана объявили: "Избранного народа больше нет"

Епископы из стран Ближнего Востока, собравшие ся на конференцию в Ватикане, приняли резолюцию, требующую от Израиля "прекратить оккупацию палести нских земель и прекратить использовать Библию как оправдание несправедливостей, чинимых в отношении палестинцев". Конференция, продолжавшаяся 2 недели, была созвана Папой Бенедиктом XVI для обсуждения положения христиан на Ближнем Востоке.

Католики составляют религиозное меньшинство в регионе, которое с каждым годом сокращается. Израиль возлагает ответственность за это на мусульманских экст ремистов, но у самих католиков, как выяснилось, иное мнение. Епископы призвали Израиль выполнить соответ ствующие резолюции ООН и объявили, что "Священное писание не может служить основанием для возвращения евреев в Израиль, высылки палестинцев и оккупации па лестинских земель". "Права на "Обетованную землю" не являются привилегией еврейского народа. Хрис тос отменил это право. Избранного народа больше нет", - говорится в заявлении.

Портал ISRAland - израильские новости

Вот здесь и возникает вопрос о природе «избранного народа» - так откедова же оный взялся?К вопросу о природе «избранного народа» и последствиях этой «избранности» для Цивилизации.

«Смерть Жизнедателю, жизнь Смерть дающему»

(ключевая антитеза: «Брахма, хотя и коллективно представляющий трёх, остается за кулисами. Вишну является Жизнедателем, Творцом и Сохранителем, а Шива - Разрушителем и порождающим Смерть божеством». В теологии Древнего Египта – «РА» = Вишну = Хрысту, а Амон-Сет = Шива. В теологии Христианства: «Христос» - аналог «РА» = Вишну, а явного бога смерти нет. Однако вопрос: «зачем понадобилась приставка «Иисус» к Богу Жизни» и по сей день открыт. Равно как сокрыт и третий, кто входит в древнюю троицу Брахма – и с чего бы это?).

«А Враг сегодня один - Еврейский Фашизм, который наносит мировой Удар всеми

возможными способами - политическими, военными, террористическими, экономическими,

информационными, - и, напялив маску смиренного иудея, стравливает своих религиозных

конкурентов - Христианскую и Исламскую цивилизации…»

(раввин Э. Ходос. Еврейский «Норд-Ост». Харьков. 2004г., с. 178)
http://via-midgard.info/news/iz-vatikana-obyavili-izbrannogo-naroda-bolshe-net.htm

Muddled Israeli-US policies on Assad set stage for Golan offensive against Israel
http://www.debka.com/article/22978/Muddled-Israeli-US-policies-on-Assad-set-stage-for-Golan-offensive-against-Israel-

Re: VYHLÁSENIE Z VATIKÁNU – VYVOLENÉHO NÁRODA UŽ NIET... Izrael už nenávidí 150 milionů Evropanů

Hox | 21.05.2013

To mě napadlo jako první věc, že je to "první výstřel" nějaké operace Globálního parazita.
Kouzelně dvousmyslně, pravděpodobně nechtěně (záludnosti češtiny pro naše východní bratry), to uvedli na Hlasu ruska:

"Izrael už nenávidí 150 milionů Evropanů"

Každý si může přebrat podle vlastní míry pochopení, co tím chtěl básník říci.

z diskusie na háčkoch a udiciach

Jajaa | 20.05.2013

celkom správne otázky, prečo v dobe "inkvizície" "antisemitov" môže Klimov voľne šíriť po svete svoje diela za výraznej podpory aj židovských vydavateľstiev...☼

Najprv si asi treba ujasniť, čo chce vlastne Globálna vláda (netreba si ju zamieňať za Rothschildov alebo Rockefellerov klan, či všelijakých konšpiračných iluminátov, židoiluminátov, reptiloidné dynastie, rosenkruciánov,jezuitov, či nebodaj za nejakých kozmických prišelcov).
Globalisti (sú v podstate duchovnými následníkmi najvyššej kasty hierofantov Egypta - etymologicky zo slov hieros - znamenajúci svätý a fant - čítajúci osud, budúcnosť ) chcú dosiahnúť stabilnú globálnu svetovládu na obraz svojich duchovných predkov z Atlantídy, ktorá bola zničená zásahom Vis Maior, ako nevydarený projekt evolúcie ľudstva.

Cieľom stabilného NWO je stav približne pseudosocializmu asi doby 70. rokov 20. stor. vo vých. Európe, keď všetci mali všetko a nikto nemal skoro nič...☼
Prečo asi naďalej tróni V.I.Lenin v mauzóleu (v podstate stupňovitá pyramída s useknutým vrcholom, podobne ako na 1 USD bankovke = symbol najvyššej Konceptuálnej moci na Zemi) na Červenom námestí v Moskve a nikto sa ho nesnaží upratať do zeme, aby dostatočne rýchlo zmizol z bioinformačných polí mnohých ľudí ?

Nízka spotreba tlupy, úzky okruh elity, ktorá navonok nemôže prejavovať okázalý luxus dnešných oligarchov, tlupa pracujúceho dobytka nemá prakticky veľké práva a je de facto v postavení skrytého otroka.
Ale navonok je takmer spokojná, prežúva, čumí do TV, pije pivo pri sledovaní športových prenosov, pestuje nejaký podstrčený náboženský alebo duchovný kult... A hlavne nebúri sa a chce sa nechať viesť "autoritami" a charizmatickými vodcami do svetlého zajtrajška. Ak by sa im podarilo skrotiť stádo dobytka (v podstate prevážna väčšina ľudí na Zemi - základom ich stereotypov správania sú inštinkty a niektoré kultúrne stereotypy) a zmeniť ich na typ psychiky biorobotov (vie dostatočne prekonať inštinktívne potreby, riadi sa kulúrnou informáciou a dokáže namemorovať do hlavy dostatok nevyhnutných informácii - napr. dnešní tzv. židia), tak by zmizli mnohé problémy a dokonca by nemuseli byť ani vojny, ak by sa Globálnej vláde podarilo zaviesť nejaké unifikované náboženstvo pre tlupu.

Na viacerých scénaroch do budúcnosti sa neustále pracuje v zákulisí a vonkajšie prejavy skrytých riadiacich matríc sú viditeľné podľa princípu chápania vecí obecných.

Napr. centrom socialistického masonského NWO je Francúzsko a sídlo je v Paríži (odtiaľ aj prišlo heslo: Bratstvo, rovnosť a sloboda...☼). EÚ je už vpísaná do daného scénara, nie náhodou "prezident" EÚ je trápna figúrka a navyše nevolená ľudom - stádom a parciálni šéfikovia majú názov "Komisár" atď.
Preto aj socialista Fico rád preberá rady a nápady socialistu Hollanda (ináč pôvodom holandský žid), keďže ten je priamo u riadiaceho zdroja.

Zdá sa, že Globálny Predátor už nemieni viacej podporovať svoju starú riadiacu biorobotickú štruktúru - židov, ako aj liberálny kapitalizmus, ktorého masonské sídlo je v Londone a predĺženou rukou sú USA a ich neokolonistická politika.

GP sa snaží o vyrovnanie síl dnešnou PODPOROU RUSKA a BRICS (ináč foneticky z angliny tehličky → nového svetového poriadku), destabilizáciou Izraelu ( pripravuje sa inštalovanie Palestínskeho štátu so všetkou parádou pre židov v Izraeli ).
Nie náhodou sa mení aj postoj "svetovej verejnosti" ohľadom Sýrie a v Rusku si podávajú kľučky všetky významnejšie dnešné svetové politické marionety..

Na zámene biorobotov-židov sa už dlhšie pracuje. Je rad filmov, kníh, populárno-vedeckých diel, duchovných učení, ktoré vedú k "osviecovaniu vedomia" a "zdokonaleniu" človeka až na úroveň bioautomatu.
Napr. včera nie náhodou (!) predstavili v programe Colnica (ináč skvelý program na vymývanie mozgov stád v ČR a SR )
vízie, pojatie života a vedomia človeka vo forme herca Jaroslava Dušeka, ktorý tlupe pred TV porozprával o pomaly nirvánových pocitoch, ktoré prežíval, keď bol 7 dní v absolútnej tme. Tento "herec" čerpá hlavne z duchárskeho prostredia Toltékov a iných "duchovných" škôl. Ináč v štúdiu sa predstavil ako bosý, spokojný a vyrovnaný novodobý biorobot, ktorý už "pochopil", čo sa skrýva medzi Zemou a nebom a s nadhľadom pozeral a debatoval s okolitými ovcami...☼

Preto sú aj diela Grigorija Klimova verejne dostupné a nasmerované proti židom. Je v nich samozrejme tak na 90-95 % faktologická pravda, ale Klimov vychádza z freudovskej školy, čo je dnes už prekonaná etapa chápania individuálneho a kolektívneho podvedomia ľudí. A pochopiteľne ako člen kolektívu Harvardského projektu musel byť zasvätený do určitých utajovaných vecí a cieľov. A preto s požehnaním (možno CIA, ktorá projekt riadi alebo nejakej masonskej vysokopostavenej lóže) šíri sociálnu demagógiu po svete.
Popri tom si samozrejme aj dobre zarobí, lebo len jeho knihy majú celosvetový náklad rádovo v desiatkách mil. kusov...

Re: z diskusie na háčkoch a udiciach

Hox | 20.05.2013

je vidět že to psal někdo s rozhledem, celkem vše mi zapadá do mého osobního obrazu. Přidám jeden kamínek do mozaiky. GP se bude pokoušet snažit hrát židovskou kartu různými způsoby, a vytěžit i z "opouštění" židovského subsystému pro sebe maximální zisk. Osobně se poslední dobou kloním k názoru, že neutralizovat GP a přejít k Bohoděržaví se může povést jedině tehdy, pokud budou Židé a zbytek světa spolupracovat, pokud spojí síly proti společnému nepříteli. Jedni jsou postaveni Globálním parazitem do role "střihačů" (s občasným pogromem ze strany "stříhaných"), druzí do role "stříhaných" (s občasným povoleným vybitím zlosti na "střihače"), a tenle algoritmus běží furt dokola...rozděl a panuj. lze to zastavit jedině vněsystémovým krokem, pokud si "střihači" uvědomí že jsou také zneužívání, jen jiným způsobem, uvědomí si že v pozadí stojí ještě někdo třetí a "střihači" a "stříhání" spojí své síly. Mám za to že si to už někteří Židé uvědomují, a vím jistě že Stalin tohle chápal.

Re: Re: z diskusie na háčkoch a udiciach

jajaa | 21.05.2013

Kiežby sa rozsvietilo čo najväčšiemu počtu židov aj arabov, spoločne by sme mali veľkú šancu vybudovať ľudskú spoločnosť.
Ako je to s budhistami, hinduistami a vôbec s ázijskými národmi nemám potuchy - je aj tam nejaká koncepcia a skutočná "opozícia" globalistov?

Re: Re: Re: z diskusie na háčkoch a udiciach

Hox | 21.05.2013

podle mého Východ a jeho učení hraje také jen roli v rámci biblické koncepce, takže žádná skutečná alternativa tam není.

Re: Re: z diskusie na háčkoch a udiciach

Hox | 21.05.2013

Dal jsem svůj příspěvek i na Háčky, tamní reakce, stojí za to:

Samozrejme tých kamienkov do celkovej mozaiky by bolo treba vložiť ešte veľa a mnohé ešte ani nepoznáme.

GP je predovšetkým veľmi dobrý "ekonóm", a tak z každej situácie sa snaží vyťažiť efektívne maximum. "Poslúžil ako živý a ešte lepšie poslúži ako mŕtvy" - jeho následie totiž zostáva zafixované na riadiacich matriciach v egregoroch a prípadné zlo tak naďalej ovplyvňuje negatívne algoritmiku správania ľudí.

Každý proces je mnohovariantná matrica možných stavov, s príslušnými pravdepodobnosťami realizácie.

Čo sa týka židov, tak sú aj úvahy a analýzy prejavov bližšej periférie GP typu Kissinger, Soros ai., že v ich ďalšej použiteľnosti je aj sám GP nejednotný :

1)Buď zachovanť status ich biorobotickej riadiacej, dozorčnej a "strihacej" funkcie - v tom prípade bude cirkus okolo Izraelu vystupňovaný, aby mnohí prebehli naspäť do diaspór a tam vykonávali svoju nebohumilú funkciu.

Alebo

2)Bude im dovolené fungovať ako normálnemu "národu", s postupnou asimiláciou s okolím a postupnou stratou výsad "vyvolených" dozorcov a strihačov oviec. A budú nahradení inou štruktúrou, na čom sa intenzívne pracuje napr. s scientológiou,novou vedeckou paradigmou a rôznými duchovnými "transformáciami vedomia", ktoré vedú k zmene filozofického prístupu k životu, čím sa zamieňajú materiálne hodnoty za duchovné, ale človek zostáva na úrovni biorobotického egregoriálneho otroka, poslušne vykonávajúceho činnosť svojho guru alebo majstra..

Bude záležať od viacerých faktorov a v nemalej miere a ako správne píšeš, od vlastného racionálneho uvedomenia si samich židov, na aké účely a z akých pohnútok sú sami riadení tak, že ich nemá rád celý svet (dá sa povedať - po zásluhe). Pochopiteľne najvyššie zasvätené hierarchie budú proti, aby si udržali vysoký parazitický štandard na úkor bežných ľudí.
Preto bude treba robiť "rozumnú" osvetu aj v prostredí tzv. židov (v diasporách sú však mnohí skrytí za "kresťanstvom", alebo vystupujú ako ateisti,marxisti a iná verbež...☼).
Ak komunita židov dostatočne nepochopí svoju amoralitu konania, tak sa proces evolúcie ľudstva s výslednou spravodlivejšou spoločnosťou predĺži o pekných pár desiatok rokov, pričom zbytočne zahynie mnoho desiatok miliónov ľudí.

Vývoj však pôjde objektívnym smerom aj bez ich aktívnej a pozitívnej činnosti, na čo doplatia v prvom rade oni sami.

Nech im Boh (skutočný, nie ten ich egregorový a krvilačný JHVH) pomáha!

Re: Re: z diskusie na háčkoch a udiciach

Hum | 23.06.2018

Chape to aj Putin

Takato bude vojna stricu

Maros | 20.05.2013

NaZdar Slovani

Ten fesak ma pravdu vojna bude ina a pomalicky sa to plni tie zidobolsevicke svine sa ukriju za policajtov kozojebcov a mi sa budeme sekat z indijanmi. Tiez zaujmavy variant ci?
Budovat je tazsie ovela ako nicit. Ale prv to musime poburat a az potom stavat ale asi este pockame na lepsie a silnejsie impulze pac toto nieje ono.


Zdravim Slovanov

http://czech.ruvr.ru/2013_05_20/Behem-nepokoju-ve-Stockholmu-spalili-asi-100-automobilu/

Re: Takato bude vojna stricu

Hox | 20.05.2013

bez toho aniž bych hodnotil vyslovený názor, vím že "židobolševici" je obecně zažitý termín, ale chtělo by to používat adekvátní termíny. Židé nikdy nebyli bolševiky, ti co se dnes označují za (žido)bolševiky byli ve skutečnosti hlavně menševici, trockisté, případně trockisté-zednáři. Byli tehdy bolševici (kterých snad až do roku 1915 byla menšina), byli trockisté, byli menševici, byli navíc jak ideoví marxisté-bolševici, tak ideoví marxisté-trockisté, a pokud se člověk chce trochu rozebrat v tehdejší situaci, musí ty skupiny rozlišovat. Aby to nebylo tak jednoduché, byli i kryptotrockisté-bolševici.
Bolševici (skuteční, ne krypto-trockisté nebo byrokratická kariérní náplava) bojovali za dlouhodobé strategické zájmy většiny národa. To je definice bolševizmu (bolšinstvo = většina), tzn. bolševizmus v pravém významu znamená vystupování za (dlouhodobé strategické) zájmy většiny národa. Ve skutečnosti byli v Rusku v RSDRP bolševici v menšině, a menševici (hájící zájmy menšiny, "elit") byli ve většině.

Proto židé z principu nemohli být bolševiky, byli vždy menševiky. Jak se říkalo, v SSSR ne všichni členové KSSS byli komunisté (čti bolševici, hájící zájmy většiny), a ne všichni komunisté(čti bolševici) byli ve straně.
Stalin, například, byl bolševik, ale nebyl marxista.

Re: Re: Takato bude vojna stricu

Maros | 24.05.2013

Zidobolsevik sa presne riadi ako si napisal. Vacsina nemusi byt pocet pac oni su akoze vyvoleny tak termin zidobolsevismus nieje tak zle definovany. Bankeri a iny kozojebci su vacsina? Ale to je jedno. Zamotame sa nasomarinach.

Zdravim Slovanov.

ešte drobnosť

Jajaa | 20.05.2013

V září 1914 Hitler řekl.... posedný odstavec

zrejme sa myslí 1941

Re: ešte drobnosť

Maros | 20.05.2013

Adolfik toho povedal aj o pocte tankov keby to vedel tak by nikdy nezautocil a keby vedel ze maju T34 tak tiez nezautoci pritom na KV1 sa maximalne zabuda pac ten v tej dobe bol cislo 1 nemal protivnika a tiger bol postaveni proti nemu nie proti T34. Tigra nazivaju legendov iba otazka. Preco tak uzasny tank prestali vyrabat 44tom a zacali vyrabat este vacsiu popelnicu ked bol taky uzasny. Vsetko co pisu su sracky.


Zdravim Slovanov.

Fursov z pohľadu Zanzobina

Miroslav | 19.05.2013

1:18:00

PROTI KOB bola v roku 2007 vytvorená celé skupina ľudí Kalašnikov, Starikov, Chazin, Kurginjan, Fursov, Dulgin, Fjodorov, ... okolo 10 ľudí.

Aké je ich poslanie ???

... oni sú všetci ,,patrioti", chcú zachrániť Rusko... ale majú za úlohu odviesť - kreatívnu mládež ktorá sa venuje KOB k sebe !

ICH ÚLOHA JE ZOSTAŤ V SYSTÉME BIBLICKEJ KONCEPCIE A VIAZAŤ NA SEBA TÚTO MLÁDEŽ.

http://kob.su/videos/zaznobin-vm-novyi-etap-globalizatsii-i-kob-20130516

Re: Fursov z pohľadu Zanzobina

Hox | 19.05.2013

právě jsem to doposlouchal, něco na tom bude. Ale že v tom "jede" i Fursov, u něho bych to nečekal. Ještě je otázka, jestli vědomě nebo ne. Dugin mě nepřekvapil, ten mi byl proti srsti od začátku, otevřeně pí-ároval projekt Třetí Řím.

Re: Re: Fursov z pohľadu Zanzobina

taurus | 20.05.2013

Kurgiňan byl jasný od samého začátku,domnívám se, že on jede dokonce i proti Putinovi, už se předvedl. Dokonce byl i mediálně dost podporovan, měl pořad na 1.programu.
Chazin, Děvjatov jsou ze stejné líhně. Všichni tři jsou zastánci rudého projektu.
Starikova zvali do KPE, on to odmítl a dle jeho slov s KPE mají rozpory v jedné zásadní věci, a to otázka světonázoru. Starikov je pravoslavný a zřejmě je podporován RPC.

Slovo patrioti bych nebral do uvozovek, Zaznobin to nemyslel ironicky, on naopak potvrdil, že patrioti jsou.

Fursova beru jako vědce, a přitom velice fudovaného. Těžko ho mohl někdo stvořit v r.2007, aby měl v hlavě, to co má, musel na tom makat celý život. A nikdy jsem si nevšíml, že by ve svých přednáškách, či článcích dávál nějaký návod, či prográm. Mluvil pouze o tom, že je nutná nová ideologie. O KOB se také nezmiňoval - otázka, proč?
Dugin,- nevím. Fedorov - byl jasný, že mu jde o sjednocení širokého spektra obyvatel a stran (s různou ideologií) pro jeden cíl - suverenitu. Na schůzi s KPE tam někdo nadhodil téma, že by měli se ozbrojit zároveň i jejích ideologií, ale jak Šatalov (předseda KPE), tak Fedorov se shodli, že by to bylo předčasné.
Nemyslím si, že by mohli odvést na sebe kreativní mládež, která se věnuje KOB, z prostého důvodu - ten kdo se s KOB seznámil, už se nikam nenechá odvést, znáte to i podle sebe. Odvést můžou jenom tu mládež, která s KOB není seznámená.
O kom Zaznobin mluvil jednoznačně kladně, tak to byl Putin, dokonce, jak vypadá, přál by si, aby na svém postu zůstal co nejdéle.
Jaký by mohl být můj závěr? Bylo by hodně snadné vylít s vaníčkou i dítě. Můžeme si ode všech zmiňovaných brát myšlenky, které se s KOB shodují a kde vidíme společný záměr. Třeba od Starikova jeho knihy o Stalinovi, o bance atd., od Fursova jeho historické rozbory, od Chazina jeho ekonomické rozbory, od Fedorova - směr na suverenitu Ruska.
Nikdy jsem si nemyslel, že by filosofie KOB mohla přijít zezhora. Tlak na změny příjde zespoda a nebude to ani snadné, ani rychlé. Pro nás - studovat KOB a seznamovat s koncepcí co nejvíc lidí.

Re: Fursov z pohľadu Zanzobina

Slovan | 20.05.2013

Jeden z možných pohľadov:
1.Dosiahnutie suverenity krajiny ( Ruska ), nerieši jej ďalšie smerovanie.
2.KOB - je nadčasová filozófia budúceho smerovanie Ruska a ľudstva ako takého. Pre súčasnosť neberie v úvahu rozloženie sil, preto si môže dovoliť vytvárať svet "Ruska" bez RPC.
3. RPC - je v Rusku reálna sila, ktorú treba nasmerovať na realizáciu suverenity. Staríkov,Fedorov, Dugin, ... Ti ju vidia ako prostriedok stmelenia národa ( národov Ruska ).
4. KPE sa pridali k hnutiu za suverenitu.
5.Myslím. že antiKOB, tak ako ho definoval Miroslav nie je namieste.
6.Chazin a Kurginjan - tým by som nedôveroval. Kurginjana ani Putin nemusí - bolo to vidno na stretnuti "rodičov Ruska".

Re: Re: Fursov z pohľadu Zanzobina

Hox | 20.05.2013

Myslím že termín "anti-KOB" je naopak velmi na místě, ti všichni vyjmenovaní, ať to chápou nebo ne, slouží k "tunelování" kreativní energie mladých kamkoliv jinam, jen ne směrem k osvojení KOB.

Všichni dělají mnoho hluku, ale KOB obchází po špičkách, dělají vše proto aby k němu nepřitáhli pozornost, i když si z něj čas od času půjčují myšlenky. Ale odkud si půjčili, už neřeknou. Takže si myslím že termín "skupina antiKOB" je na místě. To na druhou neznamená, že dělají všechno špatně nebo že je jejich působení jako celku negativní (možná si nejsou vědomi své role - bezstrukturní řízení ze strany GP), ale.. mohlo by být lépe.

Zaznobin taky řekl jednu zásadní věc, že vládnoucí elita dnes nikde na světě nepřiznává Bibli jako koncepci řízení globalizačního procesu, a pokud vláda nechápe vztah mezi vnitřní, vnější a globální politikou a postaví cíle vnitřní / vnější politiky proti cílům globální politiky, končí to většinou katastroficky.
Jsou jen dvě možnosti vyhnutí se katastrofickému scénáři v dlouhodobé perspektivě:
a) přiznat Bibli status koncepce globalizace a podřídit se biblickému projektu (se všemi důsledky z toho vyplývajícími = totalita NWO)
b) uvědomit si roli Bible jako koncepce globalizace, ale vypracovat a realizovat vlastní alternativní koncepci řízení globalizace. A nabídnout světu v roli alternativy k biblické koncepci. KOB už existuje přes 20 let, teď probíhá boj o realizaci. Proto ty všemožné snahy bránit jejímu rozšiřování jakýmikoliv prostředky. Protože jakmile se vetšina obyvatelstva stane konceptuálně gramotnými a uvědomí si roli Bible jako koncepci globalizace, v ten okamžik přestane pro biblický projekt existovat možnost dalšího existování.

Re: Re: Re: Fursov z pohľadu Zanzobina

jajaa | 20.05.2013

Vždy sa realizuje vzhľadom na situáciu tá varianta, ktorá najviac zodpovedá morálnemu stavu jednotlivca a spoločnosti pre jeho, jej dobro a vzhľadom na ciele a pravidlá HNR.
Je to jedno z najvyšších pravidiel, ktoré musí byť zohľadnené pri rôznych typoch vedenia mat(r)icových vojen.
Morálka spoločnosti ešte je na takej úrovni, akej je a spoločnosť ešte nie je schopná prijať KOB. Ak by sa táto koncepcia pretláčala silene, skončilo by to katastrofou a diktatúrou ako remeň.
Zaznobin by pochopiteľne rád videl ovocie svojej práce, ale proces sa nedá urýchliť, bohužiaľ.
Takže informujme, vzdelávajme, nech sa to hýbe správnym smerom.

Re: Re: Re: Re: Fursov z pohľadu Zanzobina

Hox | 20.05.2013

>Morálka spoločnosti ešte je na takej úrovni, akej je a spoločnosť ešte nie je schopná prijať KOB

s tím nesouhlasím, je určitě část společnosti, která by KOB nepřijala ani kdyby jí ho donesli na stříbrném podnose, ale větší část je podle mě těch, kteří podvědomě "žízní" po něčem jako KOB, ale kvůli informační blokádě neví o její existenci. Ale KOB se i tak šíří spíše exponenciálně než lineárně, takže bych neřekl, že společnost není připravena. Jak řekl Zaznobin - dejte nám na dva měsíce jeden televizní kanál a Země se změní. Ale ten kanál jim nikdo nedá.
Souhlasím, že koncepce nemůže z principu přijít seshora, ale nic takového jsem neměl na mysli.

Re: Re: Re: Re: Re: Fursov z pohľadu Zanzobina

taurus | 20.05.2013

"Jak řekl Zaznobin - dejte nám na dva měsíce jeden televizní kanál a Země se změní."
A kdo by jím měl dát ten kanál? Duma? Tá přece nedá, to je všem jasné. Putin osobně?-nemá pravomoc. Kdo tedy?
Jak to dělají alternativní média ve světě, někdo jím neco dává?
Já jen uvažují,- nebyla by možnost aspoň vysílat na nějakých radiových vlnách?
Ze Zaznobina mluví hořkost, a já ho i chápu. Jenomže ani on nemůže počítat s tím, že pro koncepcí podmínky budou vytvářet lidé, kteří se bez ní cítí dost pohodlně.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fursov z pohľadu Zanzobina

Hox | 20.05.2013

ale kdepak, nemluví z něj hořkost, to chtěl jen ilustrovat co by bylo možné nebýt informační blokády. Je jasné že dobrovolně jim stanici nikdo nedá, i když by to vyřešilo spoustu věcí. Systém se drží zuby nehty a oni mají všude své lidi.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek