Andrej Fursov: válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (1)

Andrej Fursov: válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (1)

Rozhovor Andreje Fursova pro portál nakanune.ru.

 

Otázka: Andreji Iljiči, dnešní interview je věnováno svátku Dne vítězství Sovětského svazu na hitlerovským Německem, začněme zdaleka: pokusme se analyzovat od začátku, v čem byla základní příčina války, jakým způsobem se neznámý malíř Adolf Hitler dostal k moci? Kdo mu pomáhal?

Andrej Fursov: Hitlera přivedly k moci velmi různorodé síly. Hitler vyhovoval velmi mnoho strukturám. Za prvé to byly anglické a americké korporace, za druhé, německé korporace a finančníci, a nakonec německá aristokracie. Několik skupin zároveň mělo zájem na tom, aby někdo obnovil říši. V roce 1930 herr Schacht, finančník, během přesvědčování dalších finančníků Evropy na podporu Hitlera, prohlásil, že "ten člověk zlomí národní státy v Evropě a my získáme Benátky velikosti Evropy". To znamená, v jádru věci chtěli realizovat projekt EU, a je třeba otevřeně říct - ačkoliv Evropanům se to nebude líbit, ale co se dá dělat - pravda je pravda, první Evropskou unii vytvořil Hitler. To byl jeden z úkolů, který před něj byl postaven.


 

Otázka: Závislost na finančnících (konkrétně, nejčastěji se mluví o Rockefellerech) měla vliv na chod války?

Andrej Fursov: Struktury i firmy Rockfellerů byly v kontaku s Hitlerem až do roku 1944, lidé Rockefellera se aktivně stýkali s korporací "I.G.Farben". Jeden z lidí Rockefellerů Preston Bush, otec a děd dvou amerických prezidentů, - jeho v roce 43 postavili před soud za spolupráci s nepřítelem, a tehdy další člověk Rockefellerů, advokát Allen Dulles, ho "vykryl". Ale není správné myslet si, že jen Rockefelleři a jejich korporace Standart Oil aktivně investovala do Hitlera - ona skutečně investovala více než ostatní, ale dokonce Rothschildové, tradiční soupeři Rockefellerů, pomáhali Hitlerovi bojovat. Průmyslovými diamanty Hitlera zásobila korporace De Boers, kterou řídí rodina Oppenheimerů a která je v zóně vlivu Rothschildů.

Obecně je třeba říct, že "Hitler a.s." je anglo-americký výtvor, a ideologicky nacistický rasizmus anglického původu. Všechny ty ideje, které Hitler ohlásil o dovedl do logického konce v Třetí říši, zformulovali ještě v konci 19. století angličtí myslitelé.


 

Otázka: Anglo-americký vliv objasňuje i "podivnou válku", kdy Němci nepřešli kanál La Manche, ačkoliv tu možnost měli, a záhy celkově zrušili plán útoku na Velkou británii, soustřeďujíce se na plán Barbarossa?

Andrej Fursov: Zde bylo vše trochu jinak. Hitler se nepouštěl přes La Manche, protože nechtěl dobýt Anglii, celou dobu čekal, že se s ním Angličané ve válce proti Rusku spojí. Myslím, že ho Angličané velmi dlouho vodili za nos. Podle sumy nepřímých důkazů je naprosto jasné, že Hitler by se nikdy neosmělil napadnout Sovětský svaz, pokud by se nějakým způsobem nedomluvil s Angličany, kteří ho přirozeně od samého počátku obelhávali. Oni potřebovali vrhnout Hitlera proti Rusku, aby se potom vypořádali s Německem, potenciálním konkurentem.


 

Otázka: Ale z větší části se lidé, kteří přivedli Hitlera k moci, nacházeli v USA - například bratři Allen a John Dullesové?

Andrej Fursov: Nacházeli se v USA, Anglii, Německu i Švýcarsku. Hitler byl společný západní projekt, projekt západního průmyslového a finančního kapitálu. Přičemž, různé skupiny sledovaly různé cíle: někdo chtěl s pomocí Hitlera zničit Sovětský svaz, někdo chtěl s pomocí války zničit Německo a Rusko současně, někdo řešil problémy vytvoření Eurosvazu, německá aristokracie chtěla obnovení Říše - v příchodu Hitlera k moci bylo zainteresováno velmi mnoho různých skupin a lidí. Hlavně němečtí průmyslníci (přece jen Německo utrpělo v první světové válce porážku), kteří byli v pozici druhořadé světové kapitalistické třídy. Ale podtrhuji - přesto, "Hitler a.s." je výtvorem anglo-amerického kapitálu a establishmentu.

Otázka: Je taková legenda, že zvláštní služby USA v roce 1943 informovaly Roosevelta o možnosti "odstranit Hitlera", ten to kategoricky zakázal. Ve světle toho, co jste řekl, jde to lehce objasnit?

Andrej Fursov: Ano, myslím že je to reálným faktem, navíc, v roce 1938 v předvečer mnichovské konference dali němečtí generálové německému establishmentu najevo, že jsou připraveni odstranit Hitlera, a aby v Mnichově Hitlera nepodpořili. A že pokud s tím Angličané budou souhlasit, bude převrat. Britové odmítli, pro ně bylo velmi důležité završit mnichovskou dohodu, oni německým generálům nedovolili svrhnout Hitlera. Vždyť za jakým účelem dávali Hitlerovi Československo? Aby získal vojenské podniky Československa, země, která byla v průmyslové výrobě jednou z nejrozvinutějších, a kromě toho, obsazením Československa se Hitler dostal na hranici se Sovětským svazem. Ale Hitler své anglické kurátory převezl - Čechy proměnil v Protektorát Čechy a Morava, a Slovensko, jehož obsazení by ho dostalo k hranicím Sovětského svazu, nechal být nezávislým státem a navíc slíbil osobně garantovat nezávislost Slovenska. A zde Angličané pochopili, že odskočil z vodítka a začali provokovat s pomocí Polska - Poláci vyžadovali vydat Československo v protektorát jim, na což Hitler pochopitelně nepřistoupil. A tehdy začaly výhružka Polska na adresu Hitlera, a Hitler se rozhodl ten problém řešit jedním úderem - zničit Polsko. Byl přesvědčený, že Británie za Polsko nezasáhne, ale i Británie to potřebovala - zatáhnout Hitlera do světové války dříve, než k ní bude Německo připraveno.


 

Otázka: Copak tehdy Německo nebylo připraveno k válce?

Andrej Fursov: V 50. letech skupina amerických ekonomů provedla výzkum, nakolik bylo Německo připraveno k Druhé světové válce. A došli k závěru, který se nedostal k širší veřejnosti, protože je velmi zajímavý - Německo nebylo v roce 1939 připraveno ke světové válce, maximálně k jedné-dvěma lokálním válkám. Při tempu přípravu, které existovalo, by bylo Německo připraveno k válce takového rozsahu až v letech 1945-47. Proto ti, kteří se chystali zničit Německo válkou se Sovětským svazem, a zároveň zničit Sovětský svaz, museli Hitlera vtáhnout do války dříve, než bude připraven. Mimochodem, zajímavý fakt - Hitler začal používat spojení "světová válka" až o půl roku později, než Roosevelt.

Otázka: To, že Německo není připraveno k takové válce, Stalin věděl, proto i nečekal, že k napadení dojde tak brzy, že takového šílenství se Reich nedopustí?

Andrej Fursov: Ano, ještě rok před těmi událostmi Stalin nečekal, že se Hitler odhodlá k napadení, ale věděl, že Hitler Sovětský svaz napadne - jen později. On věděl o mnohém, rozvědka informovala o letu Rudolfa Hesse, to Angličané dnes říkají, že Hesse hned zatkli a uvěznili - ne náhodou jsou dokumenty o Hessovi utajeny až do poloviny tohoto století. A sám Hess - jakmile Sovětský svaz ústy Gorbačova řekl, že nemáme nic proti tomu, aby ho pustili z vězení, Hess prohásil, že ho teď Angličané zabijí. A skutečně ho našli oběšeného. Je jasné, že Hess vedl rozvohory s Brity, a Stalin o tom průbežně dostával zprávy, a když se Stalin 9. června dozvěděl, že se k rozhovorům připojil ten britský diplomat, který dal v roce 1935 zelenou Německu na přezbrojení, pochopil, že situace se mění. Navíc, 11-12. června začalo přemístění německých vojsk na východ, tehdy následovalo známé ohlášení, prohlášení TASS ze 14. června, že mezi Sovětským svazem a Německem je vše v pořádku, že Sovětský svaz vyplňuje všechny závazky. Naši antistalinisté na toto téma šílí, jaký že byl Stalin hlupák, jak do posledního okamžiku věřil Hitlerovi. Hloupí jsou naši antistalinisté, protože nechápou, že adresátem toho prohlášení nebylo Německo, ale Roosevelt, protože 17. dubna v USA přijali rezoluci, že v případě napadení SSSR na Německo, USA budou podporovat Německo, a v případě napadení Německa na SSSR - budou podporovat Sovětský svaz. Proto hlavní úlohou Stalina bylo nevytvořit dojem, že Sovětský svaz je agresor, a Hitler dělal mimochodem velmi mnoho, aby takový dojem vytvořil, provokoval Stalina.

A za druhé, Stalin chápal, že ve vzniklé situaci jsou USA jediným potenciálním spojencem. Ani Britové, ani zlomení Francouzi takovým spojencem být nemohli. Proto i Stalin zafixoval zprávou TASS, že Sovětský svaz není agresor. A po zprávě TASS Hitler přestal přemísťovat vojska na východ, a 17-18 zase začal.

V září 1941 Hitler řekl, že kdyby věděl, že na hranici v okamžik napadení není shromážděna celá Rudá armáda, jestli by věděl, že sovětská armáda má ne jednu, ale tři obranné linie - nikdy by nezaútočil. Otázka - kdo informoval Hitlera, že celá Rudá armáda je soustředěná na hranici a má jen jednu obrannou linii? Informoval ho o tom náčelník Kanaris, který od roku 39 pracoval na Angličany, proti Hitlerovi, měl za to, že Německo Hitlera nepotřebuje. Mechanismus realizace této etapy Druhé světové války je spojen s velmi pečlivou operací Angličanů, kteří popohnali Hitlera na Sovětský svaz a vzápětí vyhlásili, že nejsou na straně Hitlera. Je to jedna ku jedné opakování situace se začátkem první světové války v roce 1914, kdy ministr zahraničí Velké británie sir Eduard Gray během rozhovorů s Vilhelmem II. celou dobu tvrdil, že se jedná o vztazích mezi čtyřmi státy - Ruska, Francie, Německa, Rakousko-uherska, a Anglie stojí bokem, je neutrální zemí. Ale jakmile Německo vyhlásilo Rusku válku, Anglie vyhlásila válku Německu, a Vilhelm II. si potom mohl rvát vlasy jak dlouho chtěl, ale nic nezmohl, obelstili ho. Stejně Britové obelstili Hitlera, zapracovalo totožné schéma.

 

..pokračování

 

Diskusní téma: Andrej Fursov: válka jako Druhá světová se už v historii lidstva opakovat nebude (1)

hello there. What can i do for you

BadSantayhx | 11.10.2022

hello there. What can i do for you hehe thanks

I do not know English

viperGon | 21.05.2022

я гадюка. я жив в україні в маріополі зараз живу в польщі. де знайти роботу??? гадюка

What is the best method for me?

LimaoAcele | 23.03.2022

What is the best method for me?

I am looking for the best method to be rich.

This place is correct for This? Limao

сайт

RobertCuh | 24.06.2021

<a href=http://mysite.ru>http://mysite.ru</a>

сайт

RobertCuh | 24.06.2021

<a href=http://mysite.ru>http://mysite.ru</a>

сайт

RobertCuh | 24.06.2021

<a href=http://mysite.ru>http://mysite.ru</a>

сайт

RobertCuh | 24.06.2021

<a href=http://mysite.ru>http://mysite.ru</a>

How Can U Get Free IMVU Credits

belleMoold | 17.06.2021

https://community.khoros.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/110265

===========
wow. i found it finally. thanks!

IMVU Account Hack 2021
How To Get Free Credits On IMVU Cheats
Free Money For IMVU 2021

How Can U Get Free IMVU Credits

belleMoold | 17.06.2021

https://community.khoros.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/110265

===========
wow. i found it finally. thanks!

IMVU Account Hack 2021
How To Get Free Credits On IMVU Cheats
Free Money For IMVU 2021

How Can U Get Free IMVU Credits

belleMoold | 17.06.2021

https://community.khoros.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/110265

===========
wow. i found it finally. thanks!

IMVU Account Hack 2021
How To Get Free Credits On IMVU Cheats
Free Money For IMVU 2021

How Can U Get Free IMVU Credits

belleMoold | 17.06.2021

https://community.khoros.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/110265

===========
wow. i found it finally. thanks!

IMVU Account Hack 2021
How To Get Free Credits On IMVU Cheats
Free Money For IMVU 2021

сайт

LanceTub | 17.03.2021

<a href=https://pesni-online.xyz>слушать музыку</a>

сайт

LanceTub | 17.03.2021

<a href=https://pesni-online.xyz>слушать музыку</a>

сайт

LanceTub | 17.03.2021

<a href=https://pesni-online.xyz>слушать музыку</a>

сайт

LanceTub | 17.03.2021

<a href=https://pesni-online.xyz>слушать музыку</a>

LIFE SELECTOR Hack Free Download 2021

Mixparse | 09.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
LIFESELECTOR Credit Hack No Survey
How To Get Free Credits On LIFESELECTOR
Hack LIFE SELECTOR 2021
LIFESELECTOR Free Credits
LIFESELECTOR Hack
LIFE SELECTOR Hack Free Download 2021
LIFE SELECTOR Free Hack 2021

LIFE SELECTOR Hack Free Download 2021

Mixparse | 09.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
LIFESELECTOR Credit Hack No Survey
How To Get Free Credits On LIFESELECTOR
Hack LIFE SELECTOR 2021
LIFESELECTOR Free Credits
LIFESELECTOR Hack
LIFE SELECTOR Hack Free Download 2021
LIFE SELECTOR Free Hack 2021

LIFE SELECTOR Credits Hack Free

Mixparse | 08.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
Hack LIFE SELECTOR 2021
How To Get Free Credits On LIFESELECTOR
LIFE SELECTOR Credits Hack Free 2021
LIFE SELECTOR Hack Free
LIFE SELECTOR Hack Free
Hack LIFE SELECTOR
LIFE SELECTOR Credits Hack Download 2021

LIFE SELECTOR Hack

Mixparse | 07.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
LIFESELECTOR Free Credits
LIFESELECTOR Unlimited Credits
LIFE SELECTOR Hack No Survey 2021
How To Get Free Credits In LIFESELECTOR
LIFESELECTOR Credit Hack
LIFE SELECTOR Credits Hack Free
LIFE SELECTOR Free Hack 2021

LIFE SELECTOR Hack

Mixparse | 07.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
LIFESELECTOR Free Credits
LIFESELECTOR Unlimited Credits
LIFE SELECTOR Hack No Survey 2021
How To Get Free Credits In LIFESELECTOR
LIFESELECTOR Credit Hack
LIFE SELECTOR Credits Hack Free
LIFE SELECTOR Free Hack 2021

LIFE SELECTOR Hack

Mixparse | 07.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
LIFESELECTOR Free Credits
LIFESELECTOR Unlimited Credits
LIFE SELECTOR Hack No Survey 2021
How To Get Free Credits In LIFESELECTOR
LIFESELECTOR Credit Hack
LIFE SELECTOR Credits Hack Free
LIFE SELECTOR Free Hack 2021

LIFESELECTOR Unlimited Credits

Mixparse | 07.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
LIFE SELECTOR Credits Hack Download 2021
LIFE SELECTOR Credits Generator No Survey
How To Get Free Credits LIFESELECTOR
LIFE SELECTOR Games Hack 2021
LIFESELECTOR Account With Credits
LIFE SELECTOR Hack Download
LIFE SELECTOR Hack Free 2021

LIFESELECTOR Unlimited Credits

Mixparse | 07.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
LIFE SELECTOR Credits Hack Download 2021
LIFE SELECTOR Credits Generator No Survey
How To Get Free Credits LIFESELECTOR
LIFE SELECTOR Games Hack 2021
LIFESELECTOR Account With Credits
LIFE SELECTOR Hack Download
LIFE SELECTOR Hack Free 2021

LIFESELECTOR Account With Credits

Mixparse | 06.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
LIFESELECTOR Account With Credits
How To Get Free Credits For LIFESELECTOR
How To Hack LIFE SELECTOR
LIFE SELECTOR Hack No Survey
LIFE SELECTOR Hack Free 2021
How To Hack LIFE SELECTOR 2021
LIFE SELECTOR 2021

LIFESELECTOR Account With Credits

Mixparse | 06.03.2021

https://hackzworld.xyz/lifeselector-credits-free/

KW:
LIFESELECTOR Account With Credits
How To Get Free Credits For LIFESELECTOR
How To Hack LIFE SELECTOR
LIFE SELECTOR Hack No Survey
LIFE SELECTOR Hack Free 2021
How To Hack LIFE SELECTOR 2021
LIFE SELECTOR 2021

сайт

StevenRek | 31.01.2021

<a href=https://wildsong.xyz>скачать хорошие песни mp3</a>

сайт

StevenRek | 31.01.2021

&lt;a href=https://wildsong.xyz&gt;скачать хорошие песни mp3&lt;/a&gt;

сайт

StevenRek | 31.01.2021

&lt;a href=https://wildsong.xyz&gt;скачать хорошие песни mp3&lt;/a&gt;

сайт

WeldonNilia | 13.01.2021

Online casino, first deposit bonus of $100 &lt;a href=https://bit.ly/2LG4A7Z&gt;https://bit.ly/2LG4A7Z&lt;/a&gt;

How To Hack Someone On IMVU 2021

ramboIrown | 10.01.2021

https://paiza.io/projects/odQkce97W2Fa_VmnkAwuRw


IMVU Credits Free Download 2021
IMVU Mobile Free Credits 2021
Free IMVU Credits Hacker Download 2021


KW:
IMVU How To Get Free Credits 2021

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek