Analýza zpráv o parazitech a oxidu grafenu v očkovacích látkách Pfizer

8.9.2021

Taurus

 

Na stránkách ksbforum.eu se v krátké době za sebou objevilo několik odkazů na jakoby výzkumy, které zjistily parazity a oxid grafenu v očkovacích látkách Pfizer:


Skenovacia a transmisná elektrónová mikroskopia odhaľuje oxid grafénu vo všetkých vakcínach CoV-19.
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3412/skenovacia-a-transmisn%C3%A1-elektr%C3%B3nov%C3%A1-mikroskopia-odha%C4%BEuje-oxid-graf%C3%A9nu-vo-v%C5%A1etk%C3%BDch-vakc%C3%ADnach-cov-19


Analýza očkovacích látok Pfizer používaných na území SR (Tím lekárov z Detvy)
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3415/anal%C3%BDza-o%C4%8Dkovac%C3%ADch-l%C3%A1tok-pfizer-pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%BDch-na-%C3%BAzem%C3%AD-sr-t%C3%ADm-lek%C3%A1rov-z-detvy


https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3144/vedlajsie-ucinky-vakcin-cast-2/3#post-31690


Pokusil jsem se zjistit, jestli takový výzkum skutečně proběhl, kdo ho provedl a nakolik tento výzkum můžeme považovat za důvěryhodný.


Pokusím se popsat celý postup, jak jsem zjistil zdroj této informace, abyste příště mohli sami překontrolovat jakoukoli informaci a její důvěryhodnost. Bude to nudné, dlouhé, bude hodně odkazů, ale na závěr přijde shrnutí.

 

Začal jsem článkem
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines


Z něho jsem vybral tuto fotografii, která se objevila v různých odkazech:
https://static.wixstatic.com/media/fbbf2b_aacb78604f3b49bb8ea147ba94b23195~mv2.png/v1/fill/w_830,h_634,al_c,q_95/fbbf2b_aacb78604f3b49bb8ea147ba94b23195~mv2.webp


Přes vyhledávač yandex jsem našel odkazy, ve kterých se tato fotografie vyskytuje.
https://yandex.ru/images/search?cbird=5&clid=2224315&rpt=imageview&redircnt=1630834101.1&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F2108733%2FFTncn2IeZm2O9PBTyGJE7w6856%2Forig&cbir_id=2108733%2FFTncn2IeZm2O9PBTyGJE7w6856


Třetí obrázek shora nás odkazuje na výzkum prof. Campra z Madridu. Odkaz vede na twitter:
https://rattibha.com/thread/1411044196161630208?lang=en


Podle twitteru jsem zadal do vyhledávače yandex "Prof. Dr. Pablo Campra Madrid (Universidad de Almería)". Ten mě odkázal na tuto stránku
https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&clid=2224314&text=Prof.+Dr.+Pablo+Campra+Madrid&lr=106986


Na této stránce se to hemžilo zprávami, jak profesor Campra z madridské univerzity Almería našel grafeny a parazity ve vakcíně Pfizer. Hned třetí odkaz shora byl na ruské fórum: https://forum.steelfactor.ru/index.php?showtopic=46639&page=776


Tam jsem našel zprávu, že univerzita Almería v Madridu, kde pracuje Dr. Pablo Campa, odmítá, aby její jméno bylo spojováno se zprávami, které jsou šířeny internetem:
"Университет открестился от этой шняги про графен
https://twitter.com/...884237377560579"

 

V odkazu na twitteru je skutečně text, který mi překladač přeložil takto:
"Tisková zpráva univerzity v Almeríi týkající se nepravdivých informací šířených v některých sociálních sítích a blogách."

 

Na stejném fóru byl překlad zprávy v rámečku, který se mi nepodařilo načíst, překlad google:

 

"University of Almería Carretera Sacramento s / n04120, La Cañada de San Urbano, Almería UNIVERZITA V ALMÉRII PŘIPOJENÍ Než některá sociální média a blogy šíří nepravdivé informace o předběžné zprávě profesora z University of Almeria, která jakoby zpochybňuje - vakcíny proti Covid 19, University of Almeria uvádí: vzorek neznámého původu s úplným nedostatkem sledovatelnosti. Nahlaste prosím, že tato univerzita nepodporuje ani nesdílí, jak varuje samotná zpráva. University of Almeria, jako akademická instituce, plně schvaluje vakcíny jako vědecky nepopiratelný nástroj pro kontrolu nemocí. University of Almeria studuje a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní a trestní řízení proti těm, kteří nadále odhalují lži vyvrácené tímto prohlášením."


Dále na tomto fóru jsou další odkazy na podrobnější informace třeba zde:
https://healthfeedback.org/claimreview/there-is-no-conclusive-evidence-that-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-contains-graphene-oxide/


a zde: https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf


** Shrnutí celého případu s výzkumem jsem našel u ruského blogera zde: https://cont.ws/@spokalex/2058470

 

Překlad google:


Výzkum obsahu grafenu ve vakcínách

(...)

druhý odstavec:
 

Skupina španělských vědců La Quinta Columna („Pátá kolona“ - ed.) pracuje na studiu složení vakcíny v současnosti populární nemoci. Právě jim se podařilo získat lahvičku se známým "svinstvem" pro výzkum a odeslat ji k analýze do laboratoře španělské univerzity za pomoci doktora Pabla Campry, který zase sbírá a formalizuje výsledky ve svých zprávách. Právě s těmito závěry vás zvu, abyste se seznámili.

A z tohoto výzkumu vstávají vlasy hrůzou ... Nebo to můžete vzít a přijít tomu na kloub, pokud samozřejmě existuje touha porozumět a nepropadat panice.

 

Pablo Campra v současné době pracuje na oddělení technologie potravin na Agronomické fakultě University of Almeria (Španělsko). Jeho aktuální projekty jsou:

 1. Hodnocení protinádorového potenciálu čerstvé zeleniny ze středomořské stravy.

 2. Bioelektromagnetické mechanismy zodpovědné za interakci mezi potravinovými fytochemikáliemi a DNA.

 3. Hodnocení účinnosti nových technologií pro dynamizaci vody pomocí elektromagnetických polí. Charakterizace změn ve struktuře vody detekováním změn v elektromagnetických spektrech (AQUAPHOTOMICS)

 4. Studium zlepšení biologické dostupnosti živin v půdě u zemědělských plodin zavlažovaných pomocí vodních technologií, jakož i vlivu na obsah živin a protinádorové aktivity zeleniny.

 5. Adaptace na oteplování zvýšením albedo.

https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra

 

Jistý anti-vaxxer (odpůrce očkování) objednal u profesora (Pablo Campra) prostudovat přítomnost grafenu v lahvičce s dávkou vakcíny Pfizer.

Materiál byl zaslán kurýrem (!!!) profesorovi, prof. Cambra provedl průzkum a uvedl následující:

10.6.2021 jsem obdržel kurýrní službou jednu lahvičku označenou následujícím textem: „COMIRNATY™. Sterilní koncentrát. mRNA COVID-19. 6 dávek po naředění."

 • Datum / čas expirace: PAA165994.LOT / EXP: EY3014 08/2021

 • Původ a sledovatelnost: neznámé

 • Podmínky skladování: chlazené

 • Kódování problémového vzorku, který má být analyzován: RD1

Předběžná pozorování testovacího vzoru RD1:

 • Uzavřená lahvička s neporušeným gumovým a hliníkovým víčkem o objemu 2 ml, obsahující 0,45ml vodné suspenze.

 • Probíhá izolace a kvantifikace RNA

 • Je pozorována necharakteristická nanometrická mikrobiologie, viditelná při zvětšení 600x v optickém mikroskopu.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

 1. Mikroskopické vyšetření vzorku poskytuje silný důkaz o pravděpodobné přítomnosti derivátů grafenu, ačkoli mikroskopie neposkytuje přesvědčivý důkaz. Pro definitivní identifikaci grafenu, oxidovaného grafenu (GO) nebo redukovaného oxidovaného grafenu (rGO) ve vzorku RD1 je STRUKTURÁLNÍ CHARAKTERISTIKA vyžadována analýzou specifického spektrálního standardu srovnatelného s publikovaným v literatuře a získaného ze standardu získaného spektroskopickými metodami, jako je XPS, EDS, NMR, FTIR nebo Raman atd.

 2. Analýzy v této zprávě odpovídají JEDINÉMU VZORKU, omezenému celkovým objemem dostupným ke zpracování. K vyvození závěrů, které lze zobecnit na srovnatelné vzorky, sledovatelnost, sledovatelnost a kontrolu kvality během skladování a přepravy před analýzou, je proto vyžadován významný odběr vzorků z podobných lahviček.


Prohlášení


• Výsledky a závěry této zprávy neznamenají žádné institucionální postavení University of Almeria


• Hlavní řešitel ani University of Almeria nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a názory třetích stran ohledně této zprávy v souvislosti s jejím možným šířením na sociálních sítích nebo médiích ani za závěry, které z ní lze vyvodit. které nebyly v textu výslovně uvedeny.


A to je VŠECHNO. Žádný globální výzkum - jediná soukromá objednávka a následná vlna paniky.

 

ODPOVĚĎ UNIVERZITY:


Tvrzení, že studie University of Almeria ve Španělsku detekovala oxid grafenu ve vakcíně Pfizer-BioNTech COVID-19, kolují ve španělských kanálech Telegramu již několik týdnů. Tato tvrzení se objevila koncem června 2021, kdy byly na kanálu Telegram zveřejněny mikroskopické snímky údajně srovnávající oxid grafenu a obsah vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19 z výzkumné studie. Nároky se nyní rozšířily na řadu platforem sociálních médií, jako je TikTok a Facebook, a ve více jazycích, včetně portugalštiny a nyní angličtiny.


Dokument, na který jste se nás ptali - „Detekce oxidu grafenu ve vodných suspenzích (Comirnaty)“ - byl zveřejněn 28. června 2021 a zveřejněn na různých webových stránkách s očkovacími látkami. Comirnaty je obchodní název vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19, ale jak jsme ukázali, neexistuje žádný důkaz, že tekutina analyzovaná v dokumentu má vztah k této vakcíně. Autor dokumentu přiznává, že láhev dorazila „kurýrní službou“, ale neví, jak ji vystopovat. Kromě toho také vysvětluje, že osobou, která mu tuto údajnou lahvičku poslala, byl Ricardo Delgado Martin, který distribuoval protivakcinační materiály.


Původní dokument:


https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf#page=7


Neoficiální překlad


https://www.henrymakow.com/upload_docs/4_597667318683664644747.pdf


Univerzita tento „výzkum“ o grafenu popřela:

https://twitter.com/ualmeria/status/1410884237377560579

 

POKUSÍM SE O VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ pro ty čtenáře, kteří dočetli až sem.


Mým úkolem bylo zjistit zdroj různých zpráv o dokumentu, který dokazuje přítomnost oxidu grafenu ve vakcínách Pfizer, které koluji internetem a které odkazují na "tým vědců", který provédl analýzu vzorků vakcíny.


Zdroj toho dokumentu jsem našel. "Týmem vědců" byl prof. Dr. Pablo Campra, Madrid, doktor chemických věd a bakalář biologických věd z University of Almeria (Španělsko).


Profesor obdržel kurýrem (!) lahvičku s tekutinou, kterou měl prozkoumat na přítomnost oxidu grafenu.
V podstatě to byla služba pro nějakého soukromého zákazníka na komerční osnově - objednáte si analýzu svého vzorku a profesor vám ji provede a napíše zprávu o výsledcích.


Profesor nezjišťoval, vzorek jaké látky zkoumá. Neprováděl výzkum vakcín Pfizer, který by vyžadoval zcela jiný postup (třeba zajíštění určitého množství vzorků vakcíny od výrobce nebo lékařských institucí a opakovaní analýz). Provédl analýzu, pro něho anonymní látky, a vypracoval zprávu doloženou fotografiemi. Jeho zpráva potom byla upravena, doplněna jiným textem a rozšířena internetem.

 

Můžeme ty zprávy, kolující internetem a poukazující na přítomnost oxidu grafenu ve vakcínách Pfizer brát vážně?
Nemůžeme, protože ty zprávy neodkazují na žádný relevantní výzkum techto nakcín a ve světle nově zjištěných skutečností se jeví, jako zavádějící.

 

diskuse k článku