Aká je situácia v Nemecku? Rozhovor Kena Jebsena s Dr. Reinerom Fuellmichom

23.12.2020

anisofi

 

Dňa 14.11.2020 sa konal rozhovor s Dr. Fuellmichom, ktorý je spolu s ďalšími kolegami pripravovateľom tzv. Sammelklage – spoločnej žaloby v rámci Nemecka, USA a Kanady. Keďže celý rozhovor trval dve hodiny, kvôli sprehľadneniu článok podáva súhrn tohto rozhovoru.

Dr. Fuellmich je procesný právnik, ktorý viedol úspešné žaloby proti firmám ako Volkswagen, Hypo Bank a Deutsche Bank. Má povolenie vykonávať svoje povolanie ako v Nemecku, tak aj v USA. Je jedným z členov Mimoparlamentného vyšetrovacieho výboru Korony, ktorého úlohou je zber a autentické nahrávanie výpovede odborníkov z lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí objasňujú samotnú infekciu a aj politickú, spoločenskú a ekonomickú situáciu spojenú s ňou, a ktorí sú ochotní svoju výpoveď potvrdiť aj pred súdom.

Interview sa týka najmä PCR testov, ktoré by mali spoľahlivo testovať prítomnosť vírusu SARS-Cov-2, čo sa ale nedeje. Podľa oboch aktérov rozhovoru, sa  jedná o zámer s cieľom na jednej strane vyvolať medzi ľuďmi paniku a strach, a na druhej strane obohatiť sa neúmerným ziskom z predaja PCR testov. Prof. Drosten, ktorý je autorom tohto testu, pravdepodobne neprávom používa svoj profesorský aj doktorský titul, o čom svedčia prieťahy a nemožnosť nahliadnutia do jeho dizertačnej práce, ktorá neexistovala do tohto roku, ako aj viackrát sa meniace verzie odpovedí z Univerzity vo Frankfurte na otázku, kde je uverejnená dizertačná práca pána Drostena. Čiže Drosten nemá ani akademickú odbornosť, ani pravdu, keď hovorí, že dokáže pomocou PCR testu dokázať prítomnosť infekcie. Okrem Fuellmichom pripravovanej žaloby už bola v Kanade podaná iná žaloba proti používaniu PCR testov na diagnostiku ochorenia, ale je to žaloba proti výrobcovi z Kanady, nie proti testu, ktorého autorom je Drosten.

Dr. Drosten pracuje v nemocnici Charité a je hlavným poradcom nemeckej spolkovej vlády. Okrem toho je činný na 2 profesorských miestach, ktoré sú finančne sponzorované rodinou Quandt. Rodina Quandt je hlavným akcionárom firmy BMW. Keďže Dr. Drosten vie, že test je chybný a nepresný, koná vedome a je podvodník, ktorý môže byť obvinený a súdne stíhaný. To je podnetom pre vznik spomenutej miliardovej žaloby, ktorá má byť podaná v USA.

Každý, ktorý tiež túto testovaciu metódu podporuje a predáva testy, vie, že táto metóda je chybná, preto je tiež trestnoprávne zodpovedný. Okrem toho to stojí na príbalovom letáku, že test nie je vhodný na diagnostické účely. Autor tejto metódy testovania PCR (polymerázová reťazová reakcia), Kerry Mullis, viackrát zdôraznil, že sa ňou nedá testovať žiadne ochorenie.

Podľa Jebsena tvorí základ diagnostiky Corona pandémie chybný test, a celá Corona kríza je fake s cieľom vyvolať paniku medzi ľuďmi. Už Kerry Mullis povedal, že sa PCR testom nedá stanoviť ani infekcia ani choroba, pretože sú vybrané len 1 alebo 2 génové sekvencie, ktoré sú zväčšené a hľadá sa, či sa na zmenách nepodieľal nejaký vírus. Od 25. cyklov zväčšenia, ignoruje Úrad zdravotníctva vo Frankfurte všetky výsledky, a to kvôli vysokej chybovosti. Od 35. cyklov sú výsledky považované za nevedecké, ale Drostenov test používa 45 cyklov. Od 10.7.2020 boli vypočutí v rámci Výboru na vyšetrenie Korony viacerí experti, a preto sa Fuellimch a jeho kolegovia domnievajú, že testy určujú mnohé prípady falošne pozitívnych ľudí, čo má za následok vedomé vyvolávanie paniky a zánik demokracie. Hospodársky koncern a moc pritom zohrávajú významnú úlohu. Politika je aspoň čiastočne podradená a slúžiaca záujmom koncernov. Základom demokracie je sloboda názoru. Táto je však riadená koncernami aj sociálnymi sieťami, ktoré rozhodujú o tom, kto môže príspevky uverejňovať, a kto nie. Nikto zodpovedný, ani juristi, ani vláda, ani novinári, nikto sa proti tomu neozýva. Podľa Fuellmicha v spoločnosti vládne pocit strachu. Všetci majú strach, že stratia svoju prácu. Za kulisami sa čoraz viac ľudí obracia na Fuellmicha a jeho kolegov. Sú to policajti kriminálni vyšetrovatelia, sudcovia, ktorí žiadajú o pomoc pri vyšetrovaní prípadov, keďže mnohí z ich kolegov konajú protizákonne.

Zo svojej procesnej praxe proti bankám Hypo a Deutsche Bank v kauze imobílií si je Dr Fuellmich vedomý prepojenia koncernov a politiky cez systém lobingu, pričom finančná loby má svojich poradcov, ktorí poskytujú svoje „služby“ zadarmo, aj na ministerstve financií, a preto zákony zvýhodňujú banky. A to isté sa deje v justícii, nie síce vždy. Ale vždy tam, kde sú prípady so štrukturálnou nerovnováhou. Keď je stredný alebo malý podnikateľ, ktorý vystupuje proti veľkému koncernu, ktorý je pre Nemcko, exportnú veľmoc, systémovo relevantný, vždy vtedy súdy stoja na strane koncernov, akoby mali pred nimi strach. Okrem toho dostávajú niektorí sudcovia plat aj od bánk, o čom Dr. Fuellmich vie zo spisu v spore s Deutsche Bank. Podľa neho, keď je politika prepojená s koncernami, poslednou kotvou demokracie by mala byť justícia. Keď občan nie je vypočutý v pojednávacej sieni, tak potom, a to hovorí najvyšší súd USA, potom občania pôjdu na ulicu, aby si svoje právo vydobyli tam. A s tým Fuellmich počíta, že sa stane v USA – vypuknú občianskej vojne podobné stavy.

O tom, aké je pozadie toho všetkého môžeme len špekulovať, ale že sa na tom cielene už 10 rokov pracovalo, že ekonomické záujmy koncernov zasahovali do politiky, tie takzvané elity, ktoré sa stretávajú v Davose a inde, dostali veľmi veľa moci nad politikou, je zrejmé. Čo nie je jasné pre koho pracuje pani Merkelová, pre národ alebo pre tých, s ktorými stojí bok po boku. Demokracia je vlastne vypnutá tými, ktorí rozhodujú o tom, čo smieme a nesmieme povedať.

V ďalších týždňoch plánuje Dr. Fuellmich podať žalobu za nosenie masiek v Nemecku, kde sa má pred súdom objasniť, či nosenie rúšok je užitočné, ak nie, či sú škodlivé, pretože za ich škodlivosť hovoria mnohé dôvody. Ďalšia žaloba pôjde proti tým, ktorí označujú Dr. W. Wodarga a prof. S. Bhakdiho ako klamárov, pretože tvrdia, že PCR testy nemôžu dokázať žiadnu infekciu. Teda tí, ktorí tvrdia, že obaja odborníci klamú, musia to aj dokázať. Kvôli tomu, že v Nemecku nefunguje dôkazové právo, kde súdy sú podriadené politickým záujmom štátu, Dr. Fuellmich podáva žalobu v USA, lebo tam existuje class action. Tento spôsob funguje tak, že musí byť niekto poškodený lockdownom, ktorý bol zavedený na základe PCR testov. Momentálne zvažujú prípad 5-ročného dieťaťa, ktoré bolo označené ako false positive, ktoré má kvôli okolnostiam, ktoré potom nasledovali, vážne psychické poškodenie – chceli by v jeho mene podať žalobu v Kalifornii, ale ešte to nie je isté. Ak bude žaloba v USA pripustená, tak sa bude môcť pridať každý na celom svete, ktorý bol podobným spôsobom poškodený. Výhodou sú nízke náklady a tím vysoko motivovaných profesionálnych právnikov.

Okrem Drostenovho testu existoval aj čínsky test, ale WHO podporovala práve Drostenov test. WHO nie je žiadna nadnárodná inštitúcia, ale súkromný klub. Je sponzorovaná. A my sa musíme brániť tomu, aby nám súkromní sponzori hovorili, ako máme žiť, kde končí naša sloboda slova, hovorí Dr. Fuellmich. Treba spomenúť, že definícia slova „pandémia“ bola zmenená zo stany WHO v roku 2009 v súvislosti s prasacou chrípkou, aby sa z toho, čo prv bolo definované ako ľahká chrípka, stala pandémia. Definícia vznikla za zatvorenými dverami bez akéhokoľvek vysvetlenia. O tom bola aj reportáž kanála ARTE „Profiteure der Angst.“ Podľa štúdie Ioannidesa zo 17.10. 2020, sa u tohto ochorenia jedná o ochorenie podobné chrípke. Pravdepodobne Číňania nie sú zajedno s tým, čo hovorí Gates, podľa Fuellmicha, pretože Číňania, ktorí dôverovali svojim výskumom a testom, dali do pohybu svoju ekonomiku, ale čo im je to platné, keď nie sú trhy , kde by svoju produkciu mohli predať.

Ľudia sú už unavení a nahnevaní. Všetci vedia, že je to fake, aj vodiči taxíkov, pretože vedia rozoznať realitu, pretože nie sú vo vnútri akéhosi obrazu, ktorý sa im snažia vtlačiť do hláv. Oni presne vidia, tu nám rozprávajú o víruse, o jeho supernebezpečnosti, ale kde sú všetci tí chorí a mŕtvi? Prečo nie sú preplnené nemocnice?

Fotky z miest ako Bergamo a New York boli síce pravé, ale boli cielene použité. V rámci Korona výboru sa Dr. Fuellmich rozprával aj z mnohými odborníkmi z Talianska aj z New Yorku. V New Yorku boli skutočne niektoré nemocnice preplnené, tu treba povedať, že Američania sú, čo sa týka zdravotníctva, v omnoho horšom stave, pretože sú naučení brať lieky, majú stravu bohatú na cukry, sú ťažko obézni. A títo ľudia bežali v panike do nemocnice, nakazili sa tam nozokomiálnou infekciou a boli ešte k tomu aj nesprávne ošetrení, pretože dostali liek hydroxychloroquine vo zvýšenej dávke. Okrem toho ľudia hispánskeho a afroamerického pôvodu majú v sebe gén, ktorý ich chráni proti malárii, u takýchto pacientov, ktorí ešte dostali vysokú dávku lieku, čo je 20-30% ľudí, nebolo dostatočné zásobovanie kyslíkom a títo namiesto kyslíkovej masky boli intubovaní a preto zomreli. Okrem toho Dr. Fuellmich si aj osobne overil, že ak je pacient Covid pozitívny v USA, zvyšuje sa platba a ak je respirovaný, výkon je hodnotený trojnásobne vyššie, čiže namiesto 13 000 dostali 36 000 až 39 000. To isté sa podľa Fuellmicha odohráva aj v Namíbii, v Taliansku a Španielsku, pretože sa rozprával s odborníkmi z týchto krajín.

V Bergamo zomrelo mnoho ľudí, otázka je prečo. V Bergamo, keď vypukla panika, rovnako ako v New Yorku, ľudia s miernymi symptómami hneď utekali do nemocnice. Ale v Bergamo zablokovali vystrašení ľudia nemocnice. Preto, že nemocnice očakávali chorých na Covid, všetkých iných presunuli do domovov pre dôchodcov, kde boli starí ľudia s oslabenou imunitou a po očkovaní vakcínou proti chrípke. Ďalšou vecou boli fotky. Taliansko je katolícka krajina a ľudia sú normálne pochovávaní, pričom tu bola panika tak ďaleko, že nikto sa nechcel priblížiť k mŕtvym (podobne aj v Namíbii). Museli byť spopolnení, ale keďže krematóriá sa nachádzajú iba na niekoľkých miestach, museli tam byť telá prevezené. Z toho vyplýva, že to bolo všetko zinscenované. Tu treba podotknúť, že rovnakí ľudia, ktorí investovali do farmaceutického priemyslu, investovali aj do high tech priemyslu a médií.

Dôkazom pre tieto skutočnosti je aj stretnutie politikov CDU strany na Global Health Congress (Public Congress on Global Health for CDU/CSU Parliamentary Group), kde sa hovorilo o tom, čo by mohlo prísť a ono to aj skutočne v roku 2020 prišlo. Z toho vyplýva, že sa jedná o zinscenovaný príbeh. Keď sa zistilo, že PCR testy netestujú infekciu, a že nebezpečenstvo tejto choroby je nižšie, začali si Dr. Fuellmich a jeho kolegovia klásť otázku, kto má záujem na tejto situácii. Žena pána Wodarga našla správu na internete, že sa konal globálny zdravotnícky kongres usporiadaný frakciou CDU, na ktorom boli nielen Angela Merkelová a Jens Spahn, ale aj pán Drosten, Wieler, Ghebreyesus, šéf WHO, hlavný lobista Welcome Trustu a hlavný lobista nadácie Billa a Melindy Gates.

Ľudia si všímajú nelogickosť pravidiel – dvojmetrový odstup s maskou vo vlaku, ale nie v štúdiu napríklad. Ale kvôli reálnej hrozbe straty zamestnania, nikto tieto protiklady nerieši. Prebiehajú najmasívnejšie zásahy do základného zákona, ústavy, po roku 1945 – právo, spravodlivosť a etika by mali byť v demokracii platné. Každý občan, ktorý má aspoň tušenie o ústave, by mal preto biť na poplach, lebo ústava je základ, na ktorom stojí demokracia a štát. Tu je vidno, koľkí z právnikov vykonávajú svoj job iba preto, aby mohli zarábať dobré peniaze. Ale aj tak existuje skupina právnikov, ktorá vedie skutočne vojnu, aby sa zaistila demokracia a na tých sa dá spoľahnúť, hoci nie je ich dosť. Wolfgang Wodarg bol vypoklonkovaný z Transparency International preto, že sa rozprával s nesprávnymi ľuďmi, nie kvôli obsahu jeho rozprávania, čo sa neskôr v rámci procesu zvrátilo na nesprávny obsah jeho téz.

Najhoršie na kríze sú zdravotné škody spôsobené na deťoch a mladistvých. Dr Fuellmich sa osobne rozprával s mladistvými, ktorí mu hovorili o malých deťoch totálne vystrašených a zastrašených, ktoré dodržiavajú odstup, nosia rúška, odskakujú, keď sa k nim niekto priblíži. Okrem toho trpia nedostatkom kyslíka a späť vdychujú CO2 – to sa týka najmä uzavretých priestorov, kedy vdychovanie CO2 z hľadiska bezpečnosti pri práci vedie k bezodkladnému prerušeniu práce.

Okrem toho z hospodárskeho hľadiska podľa odhadu mnohých odborníkov dôjde k 500 000 až 800 000 insolvenciám v tomto roku. Podľa Fuellmicha a iných odborníkov to môže viesť k tomu, že ľudia budú úplne závislý od štátnej pomoci, resp. štátom, pani Merkelovou sprostredkovanej pomoci od ľudí, ktorí stoja v pozadí a ktorí celú túto vec dali do pohybu. K tomu podľa Fuellmicha nesmie dôjsť. Treba tomu právnicky a politicky zabrániť, čomu verí, že sa to aj podarí. Najhoršie, čo sa môže stať, je, že na ulici zavládne násilie a chaos, čo dá moc tomu mužstvu, ktoré nás tu posunulo, aby s ešte väčším násilím zasiahli. Fuellmich verí, že existujú aj súdy aj sudcovia, ktorí sa tomu postavia.

Čo sa týka témy veľkého resetu ozvučenej na ekonomickom fóre, K. Schwab tým myslí niečo zlé, ako napríklad riadenie ľudí podľa svojich predstáv, možno chcú dosiahnuť aj redukciu obyvateľstva. Podľa Dr. Fuellmicha a jeho kolegov spočíva great reset v tom, že národ rozhodne o tom, ako budú všetci spolu žiť v Nemecku a medzinárodne, chcú sa zasadiť o obmedzenie moci koncernov a opätovné nastolenie sociálnej spravodlivosti. O všetkom musí rozhodovať ľud zdola, a nie tak, ako to chce Klaus Schwab, ktorý je zjavne rovnako bláznivý ako Bill Gates, zhora. Čiže zdola nahor musí národ vyslať svojich ľudí s istotou, že „títo ľudia, ktorí budú v parlamente, budú počúvať naše rady, naše priania, a nie rady lobistov, ktorí zastupujú koncerny.“ Takže Dr. Fuellmich by chcel otočiť pyramídu.

Jedná sa u vysokých politikov o zločiny proti ľudskosti? V rokoch 1933-1945 bol v Nemecku len jeden právnik, ktorý sa systému postavil na odpor. Teraz je situácia, kedy je demokracia závislá od justície. Žijeme v diktatúre, kedy proti tomu, kto má iný názor, sú podniknuté právne kroky alebo nedostane priestor v médiách, alebo je na neho vedená honba zo strany médií. Dr. Fuellmich si myslí, že so žalobou uspeje, lebo na jeho strane sú múdrejší ľudia a keby sa hneď boli postavili na odpor a zistili neprofesionálnosť a klamstvo zo strany Drostena, mohlo sa tomu predísť. Okrem toho sú ľudia na tej druhej strane trosky, zničení ľudia.

Keď sú ľudia nútení vystupovať s rúškom, je podľa Fuellmicha 1. krok k fašizmu. Časť obyvateľstva je už tak preprogramovaná, že normálne práva na slobodu sú vnímané ako výnimka, čiže človek musí nosiť rúško, hoci každý si môže na internete prečítať, že rúška nechránia a dokonca sú nebezpečné. Podľa Dr. Fuellmicha sme na ceste k fašistickej spoločnosti. Akoby väčšia časť obyvateľstva čakala na pokyn vodcu a re-agovala namiesto toho, aby aktívne sama premýšľala o tom, čo sa tu vlastne deje – jeho cieľ je to zmeniť. Podľa Kena Jebsena je tu generácia ľudí, ktorá myslí iba na svoju kariéru, pohybuje sa ako v koliesku pre škrečka, nemá čas starať sa o politiku kvôli kariére.

Existuje internetová stránka koronaschadenerstazklage.de, ktorej právnici zastupujú nemeckých malých a stredných podnikateľov vo veci náhrady škody. Žaloby musia byť podľa Dr. Fuellmicha na 100% pripravené, nenapadnuteľné, o čo sa stará tím právnikov s podporou odborníkov, profesorov. Odhaduje, že príprava žaloby bude trvať takmer rok a bude znamenať pre najvyšších politikov koniec ich kariéry a odsúdenie v civilnom a v trestnom procese, ale pravdepodobne nie väzobné stíhanie.

Čo sa týka Vyšetrovacieho výboru Korony, podľa Dr. Fuellmicha by bola možnosť pokračovať v činnosti politicky aktívne, teda ako politická strana a politicky činní aktéri, pretože podľa doteraz platného práva má politik nárok na vystúpenie v mejnstrímových médiách. Dr. Fuellmich to nerobí pre peniaze, je presvedčený o správnosti svojej veci. Vec sa podarí iba vtedy, keď ju človek nerobí pre peniaze, ale z presvedčenia, že to, čo robí, je správne. Iba vtedy je človek dôveryhodný a autentický. Pričom človeku nesmú prasknúť nervy – „to robím a hovorím to aj kolegom: nerozčuľujte sa, ľudia, nie je to také zlé, ako to vyzerá, ste k tomu tlačení, snažia sa Vám nahnať strach, koncentrujte sa na podstatu veci, na to, čo robíme, a potom uspejeme,“ záverom dodáva Dr. Fuellmich.

https://kenfm.de/reiner-fuellmich/