7. MOZAIKA A KALEIDOSKOP (2)

7. MOZAIKA A KALEIDOSKOP (2)

14.4.2014

 

-předchozí část-

 

...

Pokiaľ budeme hovoriť o ozmyslenom správaní sa v Objektívnej realite, tak nevyhnutne musí mať každý jedinec svoj vnútorný in-formačný model Objektívnej reality, ktorá je spoločná pre všetkých. A takýto model je vlastný psychike ľubovoľného jedinca. Tento model potom môže byť reprezentovaný ako in-formačné pozadie (hladina) a súbor rôznorodých párov „to“ – „nie to“, ktoré sú poskytované rozlíšením.Rozlíšenie je u každého jedinca počas celého života svojské: ako z dôvodu rozdielu vo veku, spolupatričnosti k tej, či onej generácii, tak aj z dôvodu toho, že každý zaberá v živote unikátne vlastné miesto a ide vlastnou životnou púťou, nesie svoje a po predkoch zdedené problémy, ktoré rieši alebo nerieši a získavá v Rozlíšení novú in-formáciu v binárnom kóde: „to“ - „nie to“.

No jedinec môže zaujímať rôzné postoje k celému súhrnu „to“ – „nie to“, kde každý z elementov predstavuje zmyslovú jednotku, ktorým(celým súhrnom) myslí vedome i nevedome“ : ako v slovných formách, keď si niečo „mrmle” v sebe, tak aj v mimolexikálnych formách – v nemých obrazoch, symboloch a pod.

Podvedomá alebo vedomá pozícia jednotlivca k týmto zmyslovým jednotkám môže byť dvojaká:

pre jedných je normálna snaha o to, aby všetky zmyslové jednotky, s ktorými operuje ich psychika, boli vzájomne medzi sebou previazané s istou určitosťou. Táto určitosť vzájomných previazaností môže byť jednoznačná (raz a navždy), alebo aj mnohoznačná – štatisticky usporiadaná, z ktorej sa kedykoľvek vyberá jednoznačná určitosť vzájomných previazaností, čo je podmienené konkrétnymi okolnostiami reálneho života, fantáziou, zámermi,

pre druhých je normálne, že sa vyhýbajú tomu, aby sa v ich psychike zoraďoval systém určitých vzájomných prepojení medzi zmyslovými jednotkami, ktoré získavajú v Rozlíšení.

 

Svetonázor prvého typu nazývame mozaikový. Druhý typ je problematické nazvať svetonázorom, pretože môže so sebou niesť mnoho faktov, pojmov atď., no nenesie v sebe jeden – celostný obraz Sveta. Hoci fragmenty – zmyslové jednotky – z ktorých môže byť v princípe obraz sveta poskladaný, sú prítomné. A niekedy aj vo veľkom množstve i detailnosti. V tomto druhom prípade hovoríme o kaleidoskope1, v ktorom sa rôzne presýpajú farebné sklíčka, ktoré vytvárajú aj farebnú sklenenú mozaiku. Pri každom potrasení „trubice kaleidoskopu“ životnými okolnosťami alebo pri pridaní nových „sklíčok“ – zmyslových jednotiek – sa chaoticky popresýpajú, vytvárajúc nový vzor. Možno aj krásny a malebný, no nemajúci nič spoločného s „farebnou vitrínou“, ktorá vo väčšej alebo menšej detailnosti opakuje obraz Sveta v psychike jedinca s inou organizáciou a cieľovou orientáciou intelektu.

 

Intelekt, um, rozum – sú v súčasnosti v slovenskom jazyku synonymá. Intelekt – je ten komponent psychiky, ktorý, pred všetkým iným, zodpovedá za ozmyslenie života. V základe ozmyslenie života leží vytvorenie vzájomných prepojení v súhrne zmyslových jednotiek „to“ – „nie to“, ktoré jedinec získal v Rozlíšení počas celého svojho života. Všetky ostatné úlohy je intelekt spôsobilý riešiť tým úspešnejšie, čím lepšie riešil úlohu vytvorenia vlastného in-formačného modelu Sveta vo forme mozaiky zmyslových jednotiek „to“ – „nie to“ na všeobecnom in-formačnom pozadí.

 

Kaleidoskopický svetonázor nevytvára celostný(ucelený) obraz kategórie Všetko a v princípe nie je vhodný pre modelovanie a prognózovanie.

 

Preto, za prvé, aby bola tlupa v davovo-“elitárnej” spoločnosti závislá od vládnucej „elity“, sa v systéme vzdelávania „pre všetkých“ cielene kultivuje (pestuje) kaleidoskopický svetonázor. Kaleidoskopický svetonázor nie je podporovaný iba v oblasti úzko profesionálneho vzelávania, pretože každá profesionálna činnosť nie je možná na základe likvidácie vzájomných vzťahov (prepojení) medzi rôznymi fragmentami vedomostí a návykov, ktoré predstavujú profesionalizmus.

No za hranicami profesionálnej činnosti sa kaleidoskopický svetonázor podporuje na základe kultu „slobody myslenia“ a práva jedinca nebyť ako ostatní v svojom „sebavyjadrení“. Reálne celá takáto inakosť a „svojskosť“ predstavuje v spoločnosti do značnej miery odlišnosť vzoru v jednom kaleidoskope od vzoru v druhom. Ale nie originálny stabilný svetonázor, ktorý zabezpečuje rozvoj osobnosti v smere ľudského s-troj-a(systému) psychiky.

za druhé, vstup nezvaných cudzorodých elementov do monopolizovanej sféry realizácie reálnej moci sa (zákulisnou vládnucou „elitou“) blokuje systémom profesionálneho filozoficko a historicko-sociologického vzdelávania, kde prekvitajú filozofické školy s akýmikoľvek „základnými otázkami“ filozofie, len nie s otázkami o predvídateľnosti následkov, s cieľom riadenia daných okolností.

Príkladmi takýchto svetonázorových škôl sa javia dialektický a historický materializmus a tiež rôznorodé filozofické školy k marxizmu opozičné, vrátane Georgija Ščedrovického, Ilju Prigožina, Alexandra Zinovieva a druhých. To je vidieť aj v skôr uvedenom citáte z časopisu Ščedrovického následníkov: „svet je „vytvorený“ dostatočne neurčito...” – čo je aj vyjadrenie kaleidoskopického svetonázoru (chápania sveta). A to isté - je vyjadrené aj v zvyšnom texte uvedeného článku.

Takto verejná filozófia plní funkciu výpustnej kanalizácie: všetkých, koho zaujímajú problémy života spoločnosti a ľudstva ako celku. A všetkých tých, ktorí sa podriaďujú autoritám spoločenských kultových osobností a súhlasia s ich názormi, sa týka kaleidoskopický svetonázor a abstraktné filozofovanie odtrhnuté od života (nemožno ani raz vstúpiť do rieky..., čo je prvotné: hmota alebo vedomie? atď. ). Tí nie sú kompetentní ako manažéri v spoločnosti, na jej rôznych úrovniach významnosti. 

 

 

1 Dnes je len zriedkavo vidieť túto detskú hračku v obchodoch, preto je nutné vysvetlenie. Kaleidoskop je trubica, ktorá má na jednom konci okulár (do ktorého sa hľadí) a druhý koniec je zakrytý matným sklom (prepúšťa svetlo, ale cez toto sklo nie je nič vidieť). Pozdĺž trubice (vo vnútri) sa tiahne trojuholníkový zrkadlový hranol (prizma). Jeden koniec prizmy sa opiera o okulár a druhý o priezračné sklo. Medzi týmto priezračným sklom a matným sklom sa nasypú farebné sklené sklíčka (črepy). Tie sa odrážajú vo vnútorných zrkadlových hranách prizmy vo vnútri trubice a v okuláre je vidieť rôzne krásne vzory. Pri potrepaní alebo otáčaní trubice sa sklíčka presýpajú a vytvárajú bizarné vzory, ktoré vo všeobecnosti nie sú opakovateľné.

 

Diskusní téma: 7. MOZAIKA A KALEIDOSKOP (2)

hm

radiator | 14.04.2014

vcera som cital predchdzajucu cast a aj som ju chcel zkritizovat ale ako dnes citam druhu cast tak nemusim lebo to tu je napisane za mna :) konkretne v tej poslednej casti. lebo z toho vyplyva ze aj ludom podriadujucim sa nielen roznym autoritam (v clanku) ale aj systemom (ci ludia tvoriaci alternativny system tomu parazitickemu), ci roznym myslienkovym strukturam (a to moze byt aj leva-net, pohanstvo, nabozenstva, politika atd.) patri spominany kaleidoskopicky svetonazor.

Re: hm

Vasiľ | 14.04.2014

Takže si nechcel kritizovať, ale iba doplniť, nie?
Bežná príhoda - chytrý študent sa na prednáške prihlási: "Pán profesor, takže ono potom\-|./*|-\.|*/-|.\*|-/.|*\-|./*..." A skleslý vyčerpaný profesor na to: "No veď áno, k tomu sa chcem práve dostať." :-)

Přidat nový příspěvek