64 zručností muže a ženy

64 zručností muže a ženy

6 hlavných prirodzených povinností ženy. 64 zručností, ktorými by mal disponovať každý muž i každá žena.
Do plnoletia (dosiahnutia 12-tich rokov) nosili deti ochranný odev ušitý z oblečenia svojich rodičov, poznačeného biopoľami svojho otca a matky. Po dovŕšení 12 liet volchvi vykonávali obrad menorečia, počas ktorého im Rodní Bohovia dávali skutočné mená ich duší namiesto láskavých detských prezývok, ktoré im dávali rodičia pri narodení. Dorastenci, ktorí podstúpili obrad menorečenia sa stali členmi spoločnosti. Do svadby mládenci získavali vojenské vzdelanie a učili sa remeslám najmenej deväť liet a dievčatá sa najmenej štyri letá učili starať o domácnosť. V tomto období volchvovia a rodani (hlavy rodov) vyučovali mládencov a dievčatá 64 zručnostiam, robiacich muža a ženu dokonalými.


64 zručností robiacich muža dokonalým:

1. Schopnosť vedome konať v súlade so zákonmi Najvyššieho Prarodiča
2. Snaha o dosiahnutie kvalít poznania: skromnosti; pokory; nenásilia; trpezlivosti; jednoduchosti; obracanie sa k pravému duchovnému učiteľovi; čistote; vytrvalosti; sebadisciplíne; zrieknutia sa prostriedkov zmyslového pôžitkárstva; odstránenia falošného ega; poznania, že narodenie, smrť a bolesť je zlo; odstránenia závislosti a naviazanosti; odstránenia zotročenia sa ženou, domom, deťmi, domácimi prácami, prácou; pokoj v príjemných i nepríjemných situáciách; trvalej oddanosti Najvyššiemu; meditatívnemu umu, vedúceho od prázdneho stretávania sa a zhromažďovania ľudí k jednote; sebestačnosti; uznaniu významu sebarealizácie; kontinuite hlbokej znalosti Ducha, svetla a skutočného „JA“; filozofickému hľadaniu Absolútnej Pravdy.
3. Poznanie Védických písem.
4. Schopnosť preniesť svoje vedomie v astrálne, mentálne, budhistické i devakonické telá.
5. Poznanie Kopnovo práva a umenie obhájiť si svoju pravdu (Копное право[kopnoje pravo]- názor Kopy, založený na jednomyseľnosti (osobnej skúsenosti), spravodlivosti (Zákony Véd) a zdravomyslí (skúsenosti predkov).
6. Schopnosť navrhovať a budovať.
7. Schopnosť kontrolovať svoje pocity.
8. Schopnosť ovládať životnou silou a centrom „chara“ (ХаРа – energetické centrum nachádzajúce sa v oblasti pupka. Centrum životnej sily).
9. Schopnosť používať svoje vlasy, chlpy a bradu.
10. Schopnosť organizovať svoju rodinu i spoločnosť.
11. Schopnosť chápať a využívať živly prírody.
12. Znalosť ľudových zvykov a rituálov na základe odkazu našich predkov.
13. Znalosť základov astrológie, blahodarných a neblahodarných dní.
14. Znalosť ľudového liečiteľstva: bylinnou medicínou, zagovormi (liečivá alebo ochranná čarovná formulka, zaklínadlo), liečením životnou silou atď.
15. Znalosť vlastností kameňov a schopnosť využívať ich.
16. Znalosť vykonávať rôzne masáže, udržiavanie zdravia i dlhovekosti.
17. Čistotnosť a elegancia.
18. Česť a dôstojnosť, schopnosť brániť samého seba, svoju rodinu, svoj Rod, Národ a Vlasť.
19. Znalosť rôznych druhov bojových umení.
20. Dokonalosť v jazde na koni, vojenskej stratégii a taktike.
21. Skúsenosť v narábaní s rôznymi druhmi zbraní, obratnosť a zručnosť, schopnosť orientovať sa v okolitom priestore.
22. Schopnosť ladne sa pohybovať a v tanci vykonávať techniky boja bez zbrane.
23. Schopnosť zhotoviť rôzne druhy zbraní, vybavenia, nástrojov a náradia.
24. Schopnosť rozhodovať, objasňovať zákonitosti, argumentovať a robiť závery.
25. Schopnosť byť zhromaždený za akýchkoľvek podmienok a okolností.
26. Schopnosť jasne a výstižne vyjadrovať svoje myšlienky.
27. Znalosť rôznych znakov.
28. Znalosť hier rozvíjajúcich duševné schopnosti.
29. Znalosť rôznych hier pri sporoch.
30. Znalosť odhaliť falošnosť, klamstvo a podvody.
31. Schopnosť pomýliť súpera.
32. Schopnosť uhádnuť čísla, mená, predmety, frázy atď., na ktoré myslí druhá osoba.
33. Schopnosť robiť výpočty, poznanie mier hmotnosti, objemu, hustoty atď.
34. Znalosť daňového systému.
35. Schopnosť konať i podnikať.
36. Schopnosť rozpoznať kvalitu, schopnosti, zámer a stav človeka podľa jeho chôdze, pohybov, gest, mimiky a držaniu tela.
37. Schopnosť rozpoznať stav človeka podľa jeho písma, schopnosť krásne a inteligentne písomne sa vyjadrovať.
38. Schopnosť vyjadrovať svoje pocity a vnímanie okolitého sveta pomocou maľovania, kreslenia, sochárstva, rytia, lisovania, kovania, odlievania a rezbárskych prác z kameňa a dreva.
39. Schopnosť dešifrovať sny a interpretovať znamenia.
40. Zostavovanie girlánd, vencov, kytíc a poznanie ich skrytého významu.
41. Schopnosť prípravy stavebného materiálu, riadu, domácich potrieb a hračiek z hliny.
42. Disponovanie skúsenosťou vo výrobe textílií, priadzí z rôznych materiálov, výroba a zdobenie odevov, znalosť skrytého významu vzorov a charakteristík svojich výrobkov.
43. Ovládanie prípravy farieb, okrasných tkanín, priadzí, odevov a pomôcok.
44. Umenie variť a pripravovať nápoje.
45. Znalosť voľne rastúcich rastlín, ich využitia v každodennom živote, liečení a prípravy ako potravy.
46. Schopnosť vypestovať dobrú úrodu, uskladňovať ju a pripravovať jedlá.
47. Znalosť chovu zvierat.
48. Skúsenosti v komunikácii a hrami so zvieratami, ich výcviku a vštepovaniu im potrebného správania a konania v rôznych situáciách.
49. Znalosť rozprávok, mýtov a legiend.
50. Schopnosť žonglovať s rôznymi predmetmi.
51. Znalosť hier na hádanie (hádanky, hlavolamy atď.)
52. Písanie poézie, piesní a ich prezentovanie.
53. Znalosť blahodarných i neblahodarných hudobných rytmov, výšok, melódií a ich realizácie na rôznych hudobných nástrojoch.
54. Schopnosť učiť svoju manželku.
55. Disponovanie a ovládanie plodnej sily. (deťorodná sila)
56. Schopnosť rozprúdiť v manželke víchor deťorodnej energie dostatočnej sily a kvality na počatie aristokrata  (= árij sto krát) alebo bojarína (bojaryj= silný, osvietený, múdry, svetlý)
57. Ovládanie deťorodnou energiou a jej prepojenie s energiou manželky v rôznych milostných pozíciách.
58. Umenie milovania.
59. Znalosť láskyplných hier.
60. Schopnosť obšťastniť manželku a poskytnúť jej najväčšiu možnú radosť a uspokojenie.
61. Poznanie skrytého významu ženského oblečenia, ozdôb a schopnosť venovať ich manželke.
62. Schopnosť neublížiť manželke.
63. Znalosť láskavých slov a umenie ich využívať.
64. Svedomité plnenie predpísaných povinností pred Rodom.

 

Žena by mala byť vedmou (tzn. vediacou matkou – schopnou počať, porodiť a uživiť blahodarné potomstvo svojho muža) a disponovať 64 zručnosťami:

1. Mať odhodlanie nasledovať svojho muža.
2. Poskytnúť manželovi najväčšiu radosť a uspokojenie.
3. Schopnosť byť zhromaždenou v akejkoľvek situácii.
4. Znalosť a zručnosť rôznych typov účesov a schopnosť využívať svoje vlasy, schopnosť využívať svoje chlpy, ovládanie zákonmi prijímania a prerozdeľovania kozmickej energie pre seba, svojho muža a svoje deti.
5. Disponovanie a ovládanie deťorodnej sily na stelesnenie vysoko duchovných detí Predkov Rodu svojho muža.
6. Znalosť láskyplných hier a umenia milovania.
7. Obratnosť v ľúbostných pózach.
8. Schopnosť vzbudiť záujem u svojho muža svojim správaním a oblečením.
9. Schopnosť odovzdať sa.
10. Schopnosť robiť rôzne masáže, udržiavať dlhovekosť a zdravie.
11. Čistotnosť a elegancia.
12. Znalosť ľudového liečiteľstva: bylinnou medicínou, zagovormi (liečivá alebo ochranná čarovná formulka, zaklínadlo), liečením životnou silou atď.
13. Ovládanie domácich i obradných rituálov, znalosť národných obyčajou.
14. Znalosť základov astrológie, blahodarných a neblahodarných dní.
15. Schopnosť chápať a využívať živly prírody.
16. Schopnosť prejaviť ľubovoľný charakter.
17. Schopnosť ladne sa vyzliecť.
18. Schopnosť vzrušiť muža.
19. Schopnosť ovládať svoje pocity a emócie.
20. Schopnosť upokojiť rozrušeného manžela.
21. Schopnosť odísť bez zobudenia spiaceho muža.
22. Umenie zaspať až po mužovi.
23. Schopnosť zaspať v ľubovoľnej pozícii.
24. Znalosť rôznych potrebných znakov.
25. Schopnosť vyjadriť svoje pocity.
26. Znalosť potrebnej obrany svojej cti a dôstojnosti.
27. Schopnosť rozhodovať, objasňovať zákonitosti, argumentovať a robiť závery.
28. Schopnosť výrečne a bohato vyjadrovať svoje myšlienky.
29. Znalosť hier rozvíjajúcich schopnosť myslieť.
30. Znalosť výpočtov v domácnosti, poznanie mier hmotnosti, objemu, hustoty atď.
31. Znalosť daňového systému.
32. Schopnosť konať a podnikať.
33. Schopnosť dokázať svoju pravdu.
34. Schopnosť rozpoznať vlastnosti a schopnosti ľudí.
35. Schopnosť dešifrovať sny a interpretovať znamenia.
36. Schopnosť prípravy stavebného materiálu, riadu, domácich potrieb a hračiek z hliny.
37. Disponovanie skúsenosťou vo výrobe textílií a priadzí z rôznych materiálov, výroba a zdobenie odevov, znalosť skrytého významu vzorov a charakteristík svojich výrobkov.
38. Ovládanie prípravy farieb, okrasných tkanín, priadzí, odevov a pomôcok.
39. Znalosť vlastností kameňov a schopnosť využívať ich.
40. Umenie variť a pripravovať nápoje.
41. Znalosť voľne rastúcich rastlín, ich využitia v každodennom živote, liečení a prípravy ako potravy.
42. Schopnosť vypestovať dobrú úrodu, uskladňovať ju a pripravovať jedlá.
43. Znalosť chovu zvierat.
44. Skúsenosti v komunikácii a hrami so zvieratami, ich výcviku a vštepovaniu im potrebného správania a konania v rôznych situáciách.
45. Schopnosť rozpoznať stav človeka podľa jeho písma, schopnosť krásne a inteligentne sa vyjadrovať písomne.
46. Schopnosť pomocou maľovania a obrazov vyjadrovať svoje pocity a vnímanie okolitého sveta.
47. Zostavovanie girlánd, vencov, kytíc a poznanie ich skrytého významu.
48. Znalosť rozprávok, mýtov a legiend.
49. Zhotovovanie bábok na hry, obrady a rituály.
50. Písanie poézie, piesní a ich prezentovanie.
51. Znalosť blahodarných i neblahodarných hudobných rytmov, výšok, melódií a ich realizácie na rôznych hudobných nástrojoch.
52. Umenie ladne sa pohybovať a tancovať pri rôznych melódiách.
53. Ovládanie umením zábavných hier.
54. Skúsenosti v rôznych hrách, obratnosť a zručnosť, schopnosť pohybovať sa po okolí.
55. Schopnosť žonglovať s rôznymi predmetmi.
56. Znalosť odhaliť falošnosť, klamstvo a podvody.
57. Schopnosť uhádnuť čísla, mená, predmety, frázy atď., na ktoré myslí druhá osoba.
58. Znalosť hier na hádanie.
59. Schopnosť pomýliť súpera.
60. Znalosť rôznych hier na spor.
61. Umenie plakať.
62. Schopnosť využívať žiarlivosť muža.
63. Schopnosť odhadnúť a predvídať želania svojho muža.
64. Svedomito plniť svoje povinnosti aj po strate manžela.


Vo Védach sú uvedené tri dôvody, prečo je potrebné poznať tieto zručnosti v dokonalosti :
1. Ovládajúc ich si človek ľahšie získa svojho milého/milú
2. Ovládajúc ich žena stokrát zvyšuje svoju životnú i duchovnú silu a tým nadobúda možnosť porodiť dieťa so stokrát väčšou životnou i duchovnou silou – Aristokrata (Árij sto krát)
3. Ovládajúc ich je ľahšie získať rešpekt, dobrú povesť a čestné postavenie v spoločnosti.


Védy žene predpisujú plnenie šiestich prirodzených povinností, dajúcich jej rodinné šťastie:
1. V starostlivosti ako matka
2. V práci ako sluha
3. V odolnosti, vytrvalosti a trpezlivosti ako Zem
4. V kráse ako Lada
5. V rozhovoroch Mudrcom
6. V posteli ako vedma


Védy varujú, že žena, ktorá neplní šesť svojich prirodzených povinností, stráca spojenie s Bohmi svojho Rodu, s Bohmi Rodu svojho muža a aj s Najvyššími Prarodičmi. Zbavená nebeskej milosti počuje iba volanie svojich túžob a emócií, ktoré ju vrhajú z jedného extrému do druhého. Taká žena nadobudne chybný nepríjemný vzhľad, snažiac sa ho zakryť pod hrubou vrstvou líčidiel a make-upu. Žena vypĺňajúca svojich 6 prirodzených povinností a disponujúca 64 zručnosťami Vedmi môže žiť v zdravý a kráse, radovať sa s mužom a rodiť mu zdravé deti aj do veku 100 rokov, tzn. byť plnohodnotným človekom. Môže sa súčasná moderná výučba porovnávať s hĺbkou a plnosťou poznatkov dávaných deťom Védickým vzdelaním? Samozrejme, že NIE!

Preklad: Juraj, zdroj: rodobozhie.ru

 

Diskusní téma: 64 zručností muže a ženy

Lululemon Yoga11915

assworsrn | 09.10.2013


no nevím

zaklínač.dan | 21.01.2012

nejsem určitě ovce, co chodí s klapkami na očích. jsem velmi otevření. informacím a sdělením druhých, stejně tak jako jsem schopen vnímat i věci, které spousta lidí nevnímá. ale některé věci na těchto stránkách jsou i na mě moc. nevím, jak to přesně formulovat. aby to bylo pochopeno a aby to nebylo vnímáno jako jednoznačně negativní a jako "hate". ale je zjevné, že někdo má dost problém se sebou a není schopen strávit určité věci a zakaluje to jeho úsudek. i lidé, kteří byly schopni vidění měli vždy víceméně problémy hlavně s tím, jak jim porozumět. myslím si, že minimálně 40% procent určitých sdělení, respektive "vnuknutí" je pokřiveno nepřipraveností autora, který se vlamuje do dveří, ačkoliv zjevně na některé věci nedorostl. potom si všechno vykládá na základě svého omezeného chápání. navíc je to tak upachtěné, že dotyčnému evidentně chybí energie a měl by se nejdříve dát dohromady zdravotně, fyzicky, ale i energeticky a emocionální. jinak hodně zdaru

Védy - Kniha světla - příloha

Dušan | 14.01.2012

Zajímavý článek.

Веды » Книга Света - дополнения
Опубликовал: welemudr от 13 лютеня / февраля 2010, посмотрело: 13830| Благодарностей: 21
71«КНИГА СВЕТА» –ДОПОЛНЕНИЯ.
Изданная в 2002 году вторая книга из серии «Славяно–Арийские Веды» включала в себя «Книгу Света» или «Харатьи Света» (харатья означает запись на пергаменте). В первоисточнике «Харатьи Света» были записаны Тьрагами (Даарийское письмо), но в этом издании за основу был взят текст, записанный Харийскими рунами и переведенный более 250 лет тому назад. Перевод был напечатан с большими сокращениями (пропуски обозначены многоточиями), что вызвало интерес у читателей, всем захотелось узнать наиболее полную версию данного трактата. Поэтому эта статья до некоторой степени призвана удовлетворить их любопытство. Оказалось что мотивы «Книги Света» прослеживаются во многих древних рукописях славян. Это и «Веды Словена» изданные в 1871 году С. Верковичем, русские былины, былины волжских булгар, летописи Русских княжеств и даже легенды московского Ордена тамплиеров. Информация из «Книги Света» частично попали к московским представителям этого ордена в то время, когда царская полиция при обысках у староверов Сибири изымала все материалы, которые имели отношение к древней вере. Таким образом, сведения из «Книги Света» попавшие к русским Тамплиерам (в этот орден входили и представители царской семьи России) прошли определенную христианскую обработку и вошли составной частью в их легенды. Когда советская власть в 20-30 годы стала расправляться с представителями этого ордена, документы московских тамплиеров, после их арестов попали к журналистам и были опубликованы в 2003 году в книге под редакцией А.Л. Никитина «Орден российских тамплиеров». Чтобы доказать что источник информации у всех выше перечисленных материалов был единым, проведем небольшое сравнение. В «Книге Света» упоминаются существа стоящие на одну ступень выше людей и называемые Леги (от слова Легкий). В современной христианской терминологии их называют ангелами, но это греческое слово и до принятия христианства оно не имело хождения на Руси. Поэтому наше образное понятие применимое к этим могучим существам именно ЛЕГИ. Они живут в шестнадцати мерном мире и имеют шестнадцать чувств. Задача, которую Леги поставили перед собой это помощь людям в их духовном подъеме. Отсюда вытекают различные разряды Легов. Есть Леги- Хранители (как ангелы-хранители), Леги- Проводники (провожающие в других мирах), Леги Смерти (помогающие при смерти отделить душу от тела), Леги Света (осветляющие душу человека), Леги Учителя (которых ещё называют Вилы) и т. д. Так вот о Легах -Вилах и Вильвах, есть упоминание во всех выше перечисленных материалах. Смотрим.

Вилы и Вильвы у славян-русичей
Вилы (Сивиллы)- это один из многочисленных разрядов Легов. Они помогали обиженным, лечили людей, предсказывали будущее. Ещё их называли самовилы, самодивы, лихо-плеси. Само слово «вила» происходит от «вить» - она как бы прядет облачную кудель и тянет из нее серебряные нити дождя. Вилы иногда считаются и вещими пряхами, как Доля и Недоля (Среча и Несреча). Вилы упоминаются во многих летописях и старинных рукописях: «Веруют в Перуна и Хорса... и в Вилы, их же числом тридевять сестрениц, глаголют невегласи и мнят их богинями и так кладут им требы». Спутники вил в небесах - вильвы. Эти духи носятся по воздуху в образе крылатых змеев и ниспосылают на землю плодородные дожди. Каждый вильв (по западному эгрегор) защищает какую-то страну или иное образование или сообщество людей. Охраняя свои сообщества, вильвы сражаются между собой в небесах - от этого случаются грозы, проливаются дожди или, наоборот, наступает засуха.

Предание о Вилах-Долях у болгар-помаков
Болгары-помаки в своих песнях воздавали Вилам честь как Богам, так как согласно преданий считалось, что они слетали с небес как посланники Высших Богов, чтобы научить людей наукам и всевозможным делам. Когда Вилы сходили на землю, то днём пристанищем им были горы, а ночью ходили они по городам и селам и учили людей, так как Вила-Доля означает, что всё она знает. Один болгарский царь по имени Кресник, известный в то время знахарь, учил, что Вилы- Доли были на целый уровень, выше людей, поэтому болгары их обожествляли. В болгарских песнях их называют не только Вилами-Долями но и Ведами-Самадивами. Кроме Вил в болгарских песнях упоминаются подобные им существа, но зовущиеся змеями (вильвы см. выше). Древние славяне верили, что Вилы-Доли, да и Змеи-вильвы, не были людьми, но когда-то были безгрешными существами и чтобы помочь человечеству, слетали с небес на землю и становились хранителями людей, а могли и вселяться в них, чтобы просветить их тела, но когда люди начали грешить, то Высшие Боги разгневались и не стали посылать их больше на землю, а те которые в то время были на земле, из-за соучастия в человеческих грехах, остались при людях, и заповедано им днем
подниматься в горы, а ночью ходить по земле и просвещать людей.

Легенда о Вилах русских тамплиеров
(здесь и далее во всех материалах даются свободные пересказы легенд московских тамплиеров, но с использованием славянской терминологии)

В череде космических бесконечностей имеется одна, представляющая собой гигантский шар, поверхность которого и является границей данной бесконечности. Кое-где этот шар почти соприкасается с другими бесконечностями, тоже являющимися в виде шаров, а в местах, где образовались конусообразные пространства между шарообразными бесконечностями, имеются миры, представляющие собой как-бы пирамиды или конусы, три стороны которых и основание представляют собой вогнутые поверхности. В этой бесконечности на одной из планет-земель жили люди. Господствовавшая среди людей вера учила их, что им известна воля Всевышнего Бога и что все шары-земли, в том числе и те, которые вокруг гигантских солнц вращаются, все бесконечности, наполненные всевозможными небесными телами, когда-нибудь сольются в одно гигантское тело, вокруг которого не будет ни планет, ни комет, ни космической пыли. На этом горящем могучим огнем исполинском солнце сойдутся все духи, которыми станут также и все существа, живущие на землях, в том числе и люди. Огонь этого солнца будет атмосферой, пищей и почвой для всех духов, на исполинском солнце собравшихся. В нем без остатка сгорит все несовершенное. Испепелив все темное, огонь, имеющий другие свойства, чем те, которые воспринимаются известными нам телами, претворит этих духов в такие совершенные существа, для которых абсолютно не нужны покинутые ими бесконечности, и они уйдут совсем в другую, ничего общего с нашей и другими бесконечностями не имеющую среду, и там несказанно торжественно и блестяще развернется их жизнь, о которой мало сказать можно, так как нет слов, которыми можно изобразить эту жизнь. И когда солнце гигантское будет покинуто последними духами, на нем собравшимися, тогда сгорит оно и распадется его пепел на энергоны, таящие в себе ничто, и в ничто обратятся эти энергоны. И нечто из огнем очищенного ничто явится; снова появятся светлые нео-энергоны, затем электроны, атомы, клеточки, тела. На местах погибшего мира бесконечностей образуются новые обители.

Рядом с людьми, жили вилы, измерения материальных вещей начинались у них с четвертого и кончались шестнадцатым измерением. Это была совсем другая альность (ре-альность это повтор одной и той же альности, то есть параллельный мир). Вилы знали высшую, чем люди, веру, отголоски той, что в грядущих сверх-космосах сияет. Вера вил учила, что пройдя полный круг в новом мире, за гигантским солнцем лежащем, придется подняться в новый мир, превышающий этот, а затем снова придется совершать подъем и так стремясь к новым достижениям, придется идти все выше и выше, и несказанно прекрасен будет этот новый гигантский подъем. И вот прилетевшие к людям вилы, поселились между ними и стали людей учить своей мудрости. Их учение так же говорило, что через неведомые, но, во всяком случае, громадные промежутки времени электроны, перенесенные из старой в новую действительность, попав в обстановку аналогичную той, которая была в их бесконечности, опять составляют тела, подобные тем, которыми обладали эти существа в предыдущей жизни. Но вот к людям прилетели Кощеи во главе с Чернобогом и отступили вилы, стремясь спастись от ударов огненных мечей и от ударов копий Кощеев. Воротились вилы в свое царство, а Кощеи остались на время в стране людей, и, приняв их вид, стали среди них проповедниками. И жадно слушали люди их учение. Кощеи потом улетели, а люди так и живут долгие тысячелетия, устроив свою жизнь на их учении.

Вильвы (эгрегоры) у тамплиеров
Решили Высшие Боги спуститься, приняв образ соответствующий, в миры, ниже Богов управителей лежащие, и, приняв форму обитателей миров этих, вырвать зло там ещё сущее. Появились в мирах Светлых духов Высшие Боги, приняли облик духов этих и растерялись от неожиданности. Что-то вроде воспоминания мелькало у них, и им казалось, что они жили когда-то в мире светлых духов и сами были такими же, как и они, покуда не поднялись до своих высот. Они попробовали говорить со светлыми духами, убеждая их не допускать в свой мир темного начала, но не понимали их последние. И поняли Высшие Боги, что мало доброй воли для того, чтобы передать свои пожелания чуждым, что ясно для высших, оказывается непонятно для низших. Пробовали разговаривать в других космосах, но безрезультатно. Долго совещались они и решили, наконец, послать в миры далекие одно из мириад Свойств своих с тем, чтобы Свойство это стало отдельным существом, и в мирах, в низах лежащих, объединило в одно целое разномыслящих, а затем заставило их устраивать свою жизнь на тех основах, которые будут даны им свыше. Говорили Высшие боги: «Мы пошлем им наше свойство объединять сущих в одно целое. Объединившись, сущие сильнее станут, и им легче будет со злом бороться. Пошлем им то наше свойство, которое Вильвом (Эгрегором) называется и которое может быть отдельно от нас в низы брошено. Да сделается оно само существом отдельным, объединяющим в низах сущих». Отбросили от себя Высшие одно из свойств своих, и так появились Вильвы. В мирах высоких Вильвы играют небольшую роль, потому что каждый из обитателей миров этих является сильной и резко очерченной индивидуальностью. Но на землях людьми заселенными охватили Вильвы целые нации, крупные и мелкие, охватили целые профессии, включавшие в себя большие и малые группы людей, охватили разные политические и религиозные группировки и спаяли их так, что каждая из них как бы одно целое представляла. Спаяли Вильвы всевозможные группировки людей, но, тем не менее, часто Вильв оставлял одну группировку, давал ей распадаться и крепко связывал какую-либо часть из распавшейся массы….

И так из рассмотренных материалов можно сделать вывод о едином источнике информации, который лежал в основе всех этих повествований. А теперь напомним основную информацию «Книги света» о строении нашей действительности и борьбе темного и светлого начала, которая является движущей силой развития мира.

Наша действительность
Наш мир желтых солнц, только песчинка мироздания, существуют солнца и целые системы солнц, всеми цветами радуги сверкающие – солнца лиловые, розовые, зеленые, существуют солнца цветов нами не виданных, цветов инфракрасных, ультрафиолетовых и других нам неведомых. Бесконечно их количество, безгранично их разнообразие, бесконечны космические пространства, их разделяющие. И все эти миры ничто перед иными мирами, вне нашей пространственной вселенной лежащими, и безгранично их разнообразие. В нашей вселенной существует Золотой путь, по которому расположены гармоничные миры, и идут они так: Люди, Леги, Арлеги, Араны, Миры Сияний, Мир Нирваны, Миры Начинаний, Мир Духовной Силы, Мир Познания, Мир Гармонии, Мир Духовного Света, Миры Духовного Достояния, Мир Закона, Миры Созидания, Мир Истины, Миры Покровителей и так до высочайших миров Прави. Высочайшие в нашей вселенной Боги (Перун, Велес, Стрибог и др.) по благости своей спустились и расположили космосы свои между космосами Арлегов и Аранов, дабы ближе к нуждающимся в помощи раскинуть стан свой. Космосы, по Золотому пути расположенные, – это наш мир три измерения пространства и одно времени, космос Легов – 16 измерений, космос Арлегов – 256, космос Аранов – 2562 и так далее. Существуют также космосы промежуточные – пяти, семи, двенадцати и меньших измерений. Но кроме космосов, расположенных по Золотому пути, существуют космосы привходящие: Времени, Пространства, Блуждающих духов, Меняющихся образов, Теней, Звуков, Цифр, а также мир Безумия, куда вошли самые тяжелые элементы Хаоса. Космосы, по Золотому пути расположенные, более гармонизированы, более завершены в своих проявлениях, чем космосы промежуточные, так как, хотя в космосе пяти измерений имеется больше возможностей для развития духов, но из-за неустроенности в него часто врывается Хаос. Примерами космосов меньших измерений могут служить миры Звуков, Теней, Зеркальных отображений, вечно Меняющихся образов, где происходят постоянные метаморфозы. И все эти космосы не расположены отдельно, но проникают друг друга, так что там, где в одном космосе бушует море, в другом кипит бой или шумит лес. Причиной перехода из одного космоса в другой является изменение силовых линий духов и карма. А бесконечные пространства, космосы эти разделяющие, являются как бы улицами в большом городе, где в своем виде могут встречаться духи различных миров, тогда как входя в чужой космос они должны подчиняться его законам.

Бунт Чернобога
Мирны лет тому назад в космосе Арлегов 256 измерений шла асса. Арлег Чернобог, возмутился против установленных законов восхождения по Золотому пути, и сказал он: «Пусть сорвут Арлеги Печать Молчания со своего космоса для космосов низших. И снимутся тогда по закону соответствия и для нас Печати Молчания с космосов высочайших, и откроется свободный путь по Золотому пути, и все духи поднимутся и станут рядом с Богом Сварогом». Но встретил Чернобог отпор в лице Белобога, охранявшего Печати, и не удалась его попытка. Зазвенел тогда по космосам призывный клич Чернобога – Легов звал он к себе на помощь. Явились к нему темные Леги, и незваными прилетели к нему Кощеи и темные Арлеги, словом все Темное Царство прилетело к нему. Не могли Светлые Арлеги противостоять таким силам, и сорвал Чернобог первую Печать Молчания, печать Знания, и знание широко разлилось по космосам. В свою очередь зазвучали тогда трубы Светлых Арлегов, увидавших, что не могут они одни охранять Печати Молчания – звали они на помощь все светлые Силы. Прибыли к ним светлые Леги, а Араны не захотели с Чернобогом сражаться, свободным его считая. На призыв Светлых Арлегов откликнулись и Начала. Окружили они весь космос Арлегов магическим кругом мистических комет, и в этом космосе остановилось время. Но еще одним свойством обладал магический круг Начал – свойством не впускать в себя ничего чуждого ему и сразу все это выбрасывать из себя. Так выкинуты были из него темные Арлеги, Кощеи и темные Леги, и упали они во тьму; и выброшены были из него и светлые Леги, и упали они в свой космос шестнадцати измерений. Но после блеска, великолепия и роскоши космоса Арлегов бесконечно серым и тусклым им их космос показался, и часть из них решила сделать попытку его покинуть и в космос Арлегов вновь подняться. Не надеясь на свои силы, призвали светлые Леги на помощь Стихийные силы, и в могучей хорее произвели атаку. Но алмазной стеной встретил их магический круг мистических комет, и отброшены были Леги. А так как теперь их карма была отягчена тем, что в борьбе высших духов между собой они применили Стихийные силы, как силы мистические, то они не смогли удержаться в своем космосе шестнадцати измерений и упали в космос восьми измерений. А в космосе Арлегов продолжалась асса. На свободе остался Чернобог, и ни слова упрека не было ему сказано, только отлучили его Арлеги от своих мистических собраний….

А вот теперь вспомнив основные события приведем дополнительную информацию

Процесс творения
В начале был Непознаваемый Ра-М-Ха, который был везде и не было места, где бы Его не было. Пожелал он сотворить нечто новое и проявился в новую действительность. Потом отодвинулся, и возникла пустота (Нечто), образовавшая ряд бесконечностей. И ринулись от него в пустоту снопы больших и малых лучей, рассыпались они золотым дождем звездным, образуя сферу для космоса Прави, и шли дальше. Большие лучи дошли до пределов первой бесконечности и на границе ее разлились Океаном Сверкающим образовав Навь. Очень ослабевшими дошли до пределов ее лучи малые и пошли прерывисто, то вспыхивая, то угасая. Так перешли они область первых лучей и разлились Морем Блестящим образовав Явь. Изошла тогда от Рамхи эманация, и наполнила она Навь и Явь, но не выдержала часть Нави и рухнула, задержавшись у пределов Бездны (Навь разделилась на Светлую и Темную). Все несовершеннее и несовершеннее становились бесконечности по мере удаления от Рамхи, так как отдаление создает несовершенство, а несовершенством является все, что не является первоисточником. Так как все, исходящее от Рамхи, несет в себе жизнь, то возникли в Прави Высшие Боги. И когда доходил до них призыв Рамхи, то шли они всегда попарно, в бесконечности и творили там вселенные.

Обустраивая нашу вселенную Творец небесный Сварог выделил эманацию чистейших душ высших. Богиня Лада (Локальность ДАющая) создала материальный Хаус. И стали духи высшие опускаться на Хаос, который ждал своего оплодотворения. И духи выполнили волю творцов и видоизменили Хаос разложив его на 1) свет абсолютный, чистый с прослойками света простого, 2) свет обыкновенный, 3) огонь, 4) воду, 5) воздух 6) землю, 7) пространство, 8) время, 9) тьму и т.д. В верхней части Вселенной где проявился мир Прави - появились Высшие Боги, облекшиеся в абсолютно чистый свет. От высшего мира Прави отразилось его начало - так наполнялся мир Слави. В отраженное начало упали семена Сварога и появились Араны непобедимые (Боги защитники границ между мирами Прави и Слави). В свете простом мира Слави появились Арлеги и Леги. Четыре основные стихии вместе с прочими началами образовали земли Мира Яви, на которых нашли приют воплотившиеся духи людей. В других созданных началах выросли из семян Сварога духи Времени, Причинности и прочие. Во мгле появились бесы. И в абсолютную тьму и во тьму простую упадали семена Сварога и там возникли чрезвычайно могучие духи, которые тотчас же начали страшную борьбу со мглой и тьмой, не желая оставаться в том начале, которое мглой и тьмой именуется, и стремились они подняться и занять место рядом с Богом Родом. Это были темные Арлеги, Кощеи и темные Леги. Они поднялись очень быстро, но на своем пути не научились они различать добра и зла, неся в себе неизжитые элементы Хаоса. Они поднимались до тех пор, пока не встретились с Аранами, которые поклялись не пропускать в вышележащие космосы ничего, что имеет в себе элементы Хаоса. Некоторые Высшие Боги находящиеся в мирах Прави переместили свои станы ниже космоса Аранов, тотчас за Арлегами, так как ближе к нуждающимся в помощи пожелали быть. Чернобог и темные Арлеги, которых не пустили Араны объявили всем войну, но из-за невозможности противостоять Аранам подменили ее войной с низшими духами и людьми, которым они мешают в их подъеме к верхам, думая этим принудить Аранов к уступке. Неоднократно предпринимали они попытки прорваться ввысь, как например, во время хореи в космосе Арлегов, но безуспешно, и лишь после этого через своих бесов они начали захватывать земли с обитающими на них людьми.

Далеко от нас находится объединение бесконечностей странных, не нашего порядка бесконечностей. И вот за оросами этих бесконечностей, сверх-пустоты от них отделяющими, новые сверх-миры раскинулись. Один из миров этих населен Нирванами. Существа эти по желанию могли достигать невероятной высоты, чуть ли не половине бесконечности равняющейся, и могли уменьшаться опять-таки в невероятное количество раз, и тогда они равнялись тому существу, для которого электрон гигантским солнцем был. Во весь рост выпрямлялись гиганты и поднимались на своих могучих невидимых крыльях, проникая через бесконечности, в верхах расположенные, и опускались в низы, нам непонятные, то сверх-гигантами оставаясь, то в невероятно маленьких преобразуясь. Так Нирваны утомились от своей деятельности и ушли в бездействие. Ничего не делая, стараясь не думать, изживают времена свои Нирваны.

Замкнутый космос
Там, куда не доходит свет наших звезд, находится мир холодного огня. И нет там ночи, и светла и ясна там атмосфера, ибо огонь, материю тех миров составляющий, без точных границ, всеочищающий; и вечно сверкает он своими ровными, спокойными многоцветными красками, отдаленно наше северное сияние напоминающими. И огонь этот считается там измерением. Тела обитателей этих миров сотканы из того же огня и они могут сообщаться между собой только при помощи особой эманации и путем чтения мыслей. И эта огненная эманация, как бы стоящая за спиной Легов, дала людям повод изображать их с крыльями. И все Леги постоянно помощью другим духам заняты. И как это ни кажется людям странным, но и «смерть», Легами Стихии Смерти несомая, становится там безусловным добром, как ответ на призыв о помощи. Иногда как бы веяние какое-то среди Легов проносится, и собираются они тогда в свою гигантскую могучую хорею: раз в год, равный 800 земным годам, собираются они вместе, чтобы в общем порыве всем космосом к верхам подняться. Тогда Темные, узнав о том, что происходит в космосе Легов, бросаются туда, чтобы ворваться в эту хорею, соединиться с ней и мощью общего порыва в верха прорваться.

И вот в последний раз, когда собралась эта хорея. Едва начали подниматься Леги, как Кощеи, Чернобог и стихийные силы обрушились на них. Но их отбросили и неуклонно продолжала свое восхождение хорея Легов. Уже врубились передовые отряды в магический пояс мистических комет, разрубили они его, и хорея готова была проникнуть в арлеговский космос. Но появились Арлеги и остановились Леги и вновь замкнулся круг мистических комет, и разбитой, с тяжелыми ранами опустилась хорея в свой космос. Страшный упадок энергии, уныние охватило Легов. И решили они исследовать космос в другом направлении и понеслись они через межкосмические пространства все дальше и дальше. Долетели до Темного Царства и спросили у духов тьмы: «Что лежит за пределами вашего Космоса?» Ответили духи Тьмы: «Там лежит Ничто». Вновь спросили Леги – «А что лежит за границей Ничто?» Отвечали Темные: – «Некоторые из нас пытались проникнуть за границу Ничто, они окутывали себя мглой, чтобы не могло поглотить их Ничто, и устремлялись в него, но никто из них не вернулся». Тогда решили Леги последовать примеру Темных – окутались мглой и ринулись в Ничто. Долго летели они, а Ничто постепенно растворяло защищавшую их мглу. И почувствовали они, что мало мглы остается, так мало, что не хватит и на обратный путь. Но ничего не было видно впереди, и все летели они дальше, и почти кончался запас мглы, захваченной ими. Но вот, как бы гигантская стена непроходимая развернулась перед ними, и они полетели вдоль нее, и долго еще летели, пока раскрылись перед ними ворота, и они проникли в область, за Ничто лежащую. И вновь потянулся орос, в котором они никого не встречали, но все дальше летели они. И тут сознают Леги, что они уже не в низы опускаются, а в верха поднимаются. Переходят в новый орос и видят, что они, в своем космосе очутились, над космосом людей раскинувшимся, ибо: бездна вверху и бездна внизу единая. Предприняли Леги тогда попытку в другом направлении исследовать космос, проникнув из своего макрокосмоса в микрокосмос. Они стали мистически уменьшаться, переходя с одного уровня на другой все ниже и ниже исследуя жизнь на элементарных частицах и убедились, что части атомов представляют собой густо населенные, подобные планетам, миры живых сознательных существ. Но вот при очередном переходе, донесся до них отзвук жизни какого-то неизвестного космоса и поняли они, что опять вернулись к себе в космос Легов. (Наша действительность имеет свойства ленты Мёбиуса). Таким образом множество миров высоких имеется, на которых находят положительное воплощение существа, но столько же и миров отрицательных вниз по Золотому Пути расположено.

Риты
Вся наша вселенная живет по законам Ритмов или законам РИТА. Поэтому значении ритов в процессе преображения духов огромно. Различные ритные мероприятия для всех существ населяющих космосы просто необходимы, ибо только через них можно вступать в общение с мирами высокими. Так рит создает чистую атмосферу и облегчает духовный подъем любого существа. Нередко посещают ритуальные собрания высокие гости, и эманации их осеняют участников рита. И совсем безразлично, есть ли какая-либо давность у рита или ее нет, ибо все дело в участниках и их устремленности к высотам. Поэтому можно не только древние риты использовать, но и свой рит установить для совершаемых мероприятий. И поэтому до сих пор создаются новые риты для различных высоких целей.

Земля
В начале Земля представляла собой сплошной, сильно накаленный океан. Когда он до известной степени охладился, были брошены в него некоторые семена. Образовалось начальное живое вещество, но оно расположилось слоями. Слой, лежавший глубже на весьма малую величину, уже слабее пронизывался лучами белого тогда солнца. Так произошло различие в свойствах слоев. Когда охлаждение Земли достигло того, что ее температура стала ниже температуры солнца, тогда новые семена духов, созданных Сварогом, попали в это вещество. Силовые линии этих духов стали объединять вокруг себя это вещество, образуя физические тела. Из-за постоянного видоизменения силовых линий душ происходило развитие различных существ. Так как земли во вселенной и солнца вокруг которых эти земли вращаются различны, то это обусловило образование различных типов людей. И хотя – души у всех потенциально равны, но пока материя не исчерпана, люди разнствуют между собой.

Арийцы
В то время, когда земля наша озарялась не успевшим еще пожелтеть белым солнцем, поселились на северном материке четыре рода людей: Арийцы, Харийцы, Расены и Святорусы. Продолжительность жизни у них была чрезвычайно долгая, так что их можно было считать бессмертными. Тем не менее, они умирали, устав от жизни, и прекрасным праздником считали они свою смерть, так как знали, что она простым переходом к новой жизни являлась. Борьба с чудовищными зверями до некоторой степени ожесточала их. Земная кора то опускалась, то поднималась, часто малозаметным образом, а иногда и очень явственно. Но когда приблизилась большая революция в пространствах неба далекого, когда жрецы ждали падения на Землю одной из трех ее лун, и как следствие такого падения, затопления материка Даарии, на котором они жили, они приготовились к переселению на другой материк (Евразия). Переселившиеся рода говорили, что Высший Бог един, но что вместе с тем и множественен. Он может одновременно находиться в высотах несказанных и близких, на землях и солнцах, может войти в любое творение свое, будь то, человек или мельчайшая инфузория, будь то дух светлый, или над светлыми духами сущий, или существо, живущее на электроне, вокруг атома вращающемся. И, вместе с тем, Он един, как един человек, хотя в нем мириады солнц-атомов и около них электронов вращающихся, на которых живут существа, людям подобные. В атомах существ, живущих на электроне, может быть Высший Бог, если волит быть. Ведь и человек не больше для Него, чем живущее на электроне существо. Он вездесущ, и где хочет, там веет. Он всемогущ и может, если пожелает, перестать существовать для нас.

Ассы
В одной из бесконечностей возникла квази-земля и на ней квази-люди – ассы вечной жизни жили. Так как в эту бесконечность не допускались Леги Смерти и им подобные духи, могущие жизнь прервать. И появились в этой бесконечности, полная неподвижность в мирах, но зато жизнь, смертью не омраченная. Достигая известного возраста, люди-ассы обновляли свои тела и снова становились молодыми, не теряя своих духовных достижений. Прошли миллиарды лет. Скука телесной жизни, тоска о невозможности достижений, выводящих из рамок этой бесконечности, овладели ассами. Ими овладело отчаяние. И они нашли мнимый исход из своего положения. При помощи чего-то, похожего на опий, они добились такого состояния, при котором их души бросали тела, и тела эти оставались неизменными в своей неподвижности. Снились им странные сны о мирах других бесконечностей, о других бесконечностях Великого Бога Рода. А когда наступало время их пробуждения, их охватывал ужас неменяющейся жизни. И настало время, когда Леги через Богов Защитников обратились к Богам Управителям о помощи ассам и получили ответ: «Перебросьте все население этого космоса туда, где смерть возможна». Возрадовались ассы. И Боги Защитники перебросили все живое этих космосов в наш мир, который широко распахнул им двери.

Иры
Один из темных Арлегов понял, что помогая другим, себя поднимаешь и прибыл он в сферу Иров, где были время, длина, ширина, но глубины или высоты не было. И прибыв туда понял он, что надо перебросить слабых духов, которые Ирами называются, в ту сферу, где они четвертое измерение – глубину – получить могут. И когда перенеслись они в нашу бесконечность, то на ее пороге ставили перед ними Высшие Боги свои странные зеркала силы. И отразились они в этих зеркалах, как имеющие четыре измерения, ибо зеркала эти не уменьшали числа измерений, а увеличивали их. И получив новое измерение, вышли Иры из зеркал мистических и стали людьми. Темный Арлег поднялся к Светлым Арлегам и те предложили остаться с ними, но бывший Темный Арлег решил спуститься к Темным Арлегам чтобы, рассказать о переселении Иров, и проповедуя это он всегда добавлял: «Делайте то, что я, и вы тоже к Светлым Арлегам подниметесь».

Анты
Много тысячелетий тому назад, часть людей жила на материке, Антлантидой называемом. Там жили представители краснокожих людей и белых пришедших с севера. Анты жили чрезвычайно долгие сроки, во много раз превосходившие самую долгую жизнь современного человека. Если ант умирал, то лишь когда хотел перейти в другой мир или посетить его. В этих случаях душа атланта покидала его тело, и оно сжигалось. Земля еще не была окончательно устроена, и человеческим душам бесконечно трудна была борьба с хаосом и Леги решили принести жертву – спуститься к людям и помочь им в борьбе с хаосом и в устроении Земли. Первыми ринулись Леги- Проводники Света, а за ними и остальные разряды Легов (вилы и т.д). Золотым дождем сошли они на землю. Лег подходил к анту и если он был добр и чист, а его аура была светла, то он входил и соединялся с ним. Если же зол был ант и темна его аура, то Лег становился рядом, делаясь его Легом-Хранителем. Соединившись с человеком, Леги так укрепляли его дух и душу, защищая их своим астральным телом, которое у них по сравнению с людьми было на порядок мощнее (бесам уже не возможно было заниматься одержанием). Леги принесли с собой громадные знания. Это сопровождалось проявлением могущества Антов: каждый мог движением руки уничтожить противника. Анты знали, как многочисленны миры, лежащие за космосом золотисто-желтых солнц; что, наряду с этими космосами, существуют космосы различных духов. Знали они о том, что бесконечно число бесконечностей, населенных разумными существами. А главное, что превыше Высших богов стоит Великий Рамха дать определение которому невозможно и к которому нельзя отнести ни одного эпитета, имеющегося на языке духов и людей. Тот, о котором можно сказать только «Он есть». Знали атланты, что самые странные их фантазии являются неполным отражением далеко в других бесконечностях сущего; что миры нездешние и бесконечности исчезают, когда через них прошло жаждавшее воплощения духовное начало, и, исчезая, обращаются в Ничто, которое опять когда-нибудь станет Сущим. И на обширных полянах своих необъятных лесов славили анты Высших Богов, ничего не прося, но о многом как бы вспоминая.

Но не все могли принять в свое тело чужой дух Лега и стали появляться дети от семейных союзов между людьми имеющими в себе Легов (их звали кстати О-легами) и простыми людьми. Красота дочерей человеческих влекла Легов, точно противовес искали они в последних. Леги посчитали свою миссию выполненной и решили покинуть землю не сбрасывая свои человеческие тела, а преобразовав их в огненную стихию. Но они повторили свою традиционную ошибку, призвав на помощь стихийные силы. На земле начались страшнейшие ураганы, землетрясения. Часть антов ушла на высокие горы. И когда наступил день катастрофы и стихии сбросили на Землю одну из ее лун (Фату), потом Австралией ставшую, и пошла всесокрушающая волна, три раза землю обошедшая, тогда землетрясение погрузило материк Атлантиды в волны океана. В дальнейших поколениях антов все более и более затемнялось сознание Легов в душах людей, и постепенно люди утратили воспоминание о своем происхождении.

Люди с эфиопским лицом
Донесли бесы Чернобогу о беде, что угрожает Темному царству. До сих пор неподвижное Ничто стало двигаться, и, продвигаясь, оно поглощает все, что встречает на своем пути. Оно поглотило уже часть мглы и тьмы, и много бесов, даже темные Арлеги должны бежать от него и темное царство отступает при его приближении. Бросились темные Арлеги и развернули свой фронт перед Ничто. Загремел в мирах призыв Чернобога о помощи, и весь Арлеговский космос бросился ему на помощь и стал рядом с ним в великой борьбе с Ничто. Бросили Арлеги в Ничто кометы, болиды и космическую пыль, и Ничто поглотило брошенное и превратит в ничто. Тогда бросили они туда луны и планеты, но Ничто поглотило и их, превратив их в ничто. И брошены были в Ничто солнца и туманности, но и их поглотило Ничто и в ничто обратило. Тогда бросили Светлые Арлеги в Ничто свои мистические солнца, но даже их поглотило Ничто и в ничто обратило. И тогда прищли Араны на помощь, и стали рядом с темными Арлегами и ударили Араны в Ничто своими мистическими мечами. И вот там, куда обрушились удары мечей мистических, вспыхнули в Ничто мистические огоньки. Появились духи Пространства и протянули нити от огонька к огоньку, потом явились духи Времени, и покатило Время свои волны по этим нитям все дальше и дальше. Остановилось Ничто, постепенно исчезая, и духи поняли, что уже не страшно оно, и одни за другими стали улетать в свои пределы. Помедлили некоторое время темные Арлеги, но улетели и они.

Когда темные Арлеги в своем подъеме встретились с опустелым космосом земель, то они нашли на них забытые души растений и животных. И возмущение несправедливостью, совершенной по отношению к этим существам, оставленным прозябать здесь и пребывавшим в стационарном состоянии, тогда как все вверх поднимаются, охватило темных Арлегов. И они решили остаться с ними, чтобы создать условия для их подъема. То, что на тех землях не было уже людей, сильно облегчало их работу. Так как они решили создать им тела новых людей. К этому времени изменилась окружающая среда и пришлось создавать новые силовые линии, в результате чего появились тела людей-животных. Но многих проблем не могли разрешить темные Арлеги, и обратились они за помощью к Чернобогу. С помощью него преобразовали темные Арлеги животные тела в тела людей с эфиопским типом лица. Но отсутствовала у них способность добро и зло различать, и не знал Чернобог и бывшие темные Арлеги, как вложить в них эту способность. И решили они переселить их на земли, где другие люди уже проживали, что бы они от них приобрели эту способность.

Евреи
Как то попытался один из светлых Арлегов привлечь Великий народ евреев на путь Света. Но сказали ему Араны: «Напрасно идешь ты туда! Бесполезно проповедовать им учение любви. Только насильно уведя их с земли и переведя в иные космосы можно было бы попытаться изменить их. Лишь когда не станет на Земле этого народа, можно будет думать о торжестве там Учения Света. Но был тверд в своем решении Арлег и сказал Аранам, что все же хочет он попытаться. Приветствовали его решение Светлые Арлеги и, раньше, чем принять от него на свои мистические солнца все, что не могла бы вынести Земля, говорили ему, чтобы оставил он, если возможно, свое намерение, что все равно из него ничего не выйдет, и бесполезно будет его схождение. «Никакой нет надежды, – говорили они,

Zdieľam...

Daniela I. | 12.01.2012

... nadšenie :)))) a srdečná vďaka za preklad.
Súhlasím s názormi, že toto je návod na správnu výchovu, vývoj jedinca a v konečnom dôsledku návod na samotný život.

Inzerát: Kúpim sedemmíľové čižmi na prekonanie kozmických vzdialeností k dokonalosti :)))

Po vzhliadnutí Ivanovovej Hyperborei ( link od Sylvy) ma chytá akási clivota a pocit straty niečoho pekného a cenného. Lepšie som si uvedomila a chápem, prečo mi súčasný svet pripadá tak veľmi fádny až sivýýý a najlepšie sa cítim v prírode.
V tých obrazoch je ukrytá tajomná čistá ruská duša.:)))

Re: Zdieľam...

Daniela I. | 12.01.2012

...čižmi - oprava:čižmy :) .. ach, tá gramatika....

zlatý věk lidstva

sylva | 12.01.2012

Dívala jsem se na krásné obrázky Vsevoloda Ivanova (http://ifun.ru/comments/172646) např. obr. č. 37.
krásně vystihuje možný zlatý věk lidstva (hyperborejců), kde mužům a ženám od narození bylo darováno (umožněno) učení se těmto 64 zručnostem pro plný a krásný život. Např. muži znali více védické principy a písmo, ženy více zase něco jiného .... (např. schopnosť prejaviť ľubovoľný charakter (? :-)
Podstatné je to, že asi touto výchovou už od batolete byl odstraňován již v zárodku sklon k parazitismu.

Re: zlatý věk lidstva

pavol | 12.01.2012

Tie obrazky su fantasticke, dakujem

Re: zlatý věk lidstva

Silaet | 12.01.2012

Obrázky jsou opravdu úžasné, díky

Skvelé

Danka | 11.01.2012

už bol čas aj na takéto články. Už vieme, čo nechceme, čo je v tomto svete v neporiadku. A je už načase, aby sme sa dozvedeli aj to, čo považovali Slovania - naši predkovia za správne a potrebné pre život. Doba sa síce zmenila, ale mnohé z toho je uvedené v článku je aktuálne aj dnes. Tá skutočná revolúcia nastáva len zmenou seba. Vďaka za preklad.

zajímavé

treerat | 11.01.2012

Taky děkuju za překlad, je to zajímavé?
Co si ale představit pod "9. Schopnosť používať svoje vlasy, chlpy a bradu."? Schopnost se oholit a ostříhat? Nebo něco magického?
Jinak dobrý, ale vidím to jako samozřejmě poplatné době vzniku. Já jako člověk, který žije celý život ve městě samozřejmě nevím jak zasít a vypěstovat úrodu, či jak se starat o zvířata (mám jakousi představu, ale nedělám si iluze). Znamená to, že jsem ztracen?

Re: zajímavé

Adriana | 12.01.2012

vlasy- dlouhé vlasy slouží jako "anténky" pro spojení s vyššími sílami, s vesmírem.. před časem byl o tom dobrý článek na Osudu...
v II.sv.válce používala am.armáda jako zvědy indiány, kteří vykazovali velkou úspěšnost ve výcviku...po nasazení do bojů zjistili, že tato byla pak nízká- nějaký psycholog pak dělal sérii pokusů, v kterých zjistil, že intuice a citlivost zmizela po ostříhání dlouhých vlasů...

Re: Re: zajímavé

Hox | 14.01.2012

Levašov říká něco hodně podobného - vlasy jsou anténnou pro příjem "čchi" nebo temné hmoty, nejlepší pro rozvoj je, když dlouhý spletený cop přiléhá k páteři, správně se pak vyživuje mozek a páteř/mícha touto energií. Bohužel to můžou praktikovat většinou jen ženy :)

zajimalo by mne

b | 11.01.2012

odkud tento seznam pochazi a jak je stary, toto splnuje snad jen Anastasie, feministky by to radeji nemely cist

Re: zajimalo by mne

Iris | 13.01.2012

Feminismus je jen nadávka. Žádné feministky neexistují - nebo snad nějakou osobně znáte? - jsou jen ženy, které jsou kvůli některým absurdním situacím ve společnosti nuceny hájit svoje zájmy nebo jsou nuceny se ohradit vůči některým blbým názorům. Feminismus je zázračné slovíčko, kterým je možné okamžitě shodit názor a postoj jakékoliv ženy.

těším se)))

GEORGIA | 11.01.2012

Poetické, praktické, krásné...jako návod na nové školní osnovy))) výchova k rodičovství, občanská nauka...atd...Bože, jak jsme se vzdálili...
těším se na čas, kdy bude žena opět žena a muž jen svým krokem okouzlí ženu...přijde jeho hlas a vůně a žena nebude mít slova...to bude čas...těším se...nevím v kterém životě to bude, ale věřím...)))
díky za překlad...krásný den

Re: těším se)))

Rajka | 11.01.2012

....a všetci muži budu ako ten z obrázku, a všetky ženy budu ako tá z obrázku........či?....

64 zručností muže a ženy

nina | 11.01.2012

dík za připomenuti!
K dokonalosti máme asi všichni kosmické vzdálenosti. :-(

dakujem za preklad

tina | 11.01.2012

dakujem za preklad Juraj, nadhera!!!!

dakujem za preklad

andrej | 11.01.2012

Juraj dakujem

Slava Rodu i Predkom

Přidat nový příspěvek