6 priorít prostriedkov riadenia (alebo 6 hierarchicky usporiadaných kategórií riadenia)

6 priorít prostriedkov riadenia (alebo 6 hierarchicky usporiadaných kategórií riadenia)

13.9.2016

jardob

 

- boli objavené, lebo skrze ne sa od nepamäti tvorila skaza. No s ich poznaním možno budovať aj ochranu a stabilitu pre budovanie harmónie.
- Okrem všedných politických sfér života, je možné tieto kategórie vidieť aj pri výchove detí…

1. priorita: metodologická – vidieť svet objektívne, ako všetko so všetkým súvisí (mozaikovo, nie kaleidoskopicky), v súlade so svetonázorom adekvátnym objektívnej realite. Práca na svojej psychike a vývoji ako jednotlivca (aj spoločnosti a ľudstva ako celku) aby bola v harmónii s všadeobklopujúcim nás životným prostredím, vesmírom, Bohom.
- počas detského vývinu, predovšetkým v prvých rokoch života, keď sa buduje mravná zložka v psychike jedinca a funguje detská zvedavosť, túžba spoznávať svet – môže dať dobrý základ dieťaťu len rodič, ktorý sám v sebe sformoval psychiku typu Človek, a vďaka vlastnému úsiliu a rozlíšeniu Zhora si rozšíril svoj obzor poznania (mozaiku) aby vedel čo je správne a udržateľné (v dlhodobom aspekte) a mohol k tomu viesť svoje dieťa.
Človek s rozbitou mravnosťou a videním/chápaním sveta deformuje osobnosť dieťaťa sám od jeho prvých rokov na prvej priorite. Tu sa na politiku nemožno ešte vyhovoriť.

2. priorita: chronologická. Človek bez minulosti, je ako strom bez koreňov. Žije na koreňoch, ale nie svojich. Vo svojich génoch si nesie len to, čo si stihol nazhromaždiť, kým ho presadili, a aby si zachoval život, žije v cudzej nekompatibilnej kultúre, pričom srdce mu dobre hovorí, že sem nepatrí, cítiac vnútorný rozpor.
- Podobné veci sa stávajú, keď v rámci agresívnej politiky likvidácie nežiaducich kultúr, odoberajú deti násilne z rodín a učia cudzej kultúre.. Ak sa nemýlim, toto sa ešte v 1970-tych rokoch robilo austrálskym domorodcom, a dnes sú z mnohých zmätených generácií ľudia, čo sa nevedia zaradiť a končia ako alkoholici. Čo si tak všímam, aj na Západe, juvenálna justícia sa v prvom rade týka cudzincov, s nekompatibilnou pre nich kultúrou. Berú deti napr. Rusom v Nórsku atd. Ale v podstate sme na tom podobne aj my všetci, ktorí nepoznáme reálne dejiny, len akýsi historický mýtus. Nevieme veľa a s istotou o úspechoch a chybách našich reálnych predkov. Ťažšie je preto posilňovať ducha hrdosťou na svoj dávny rod, a preberať jeho skutočnú kultúru, najmä učiť sa to dobré a vyvarovať sa starých chýb, ktorých ozveny sa zákonite vracajú…

3. priorita: (faktologická alebo) Ideologicko-technologická: je to ten druh informácií ktorý pôsobí na naše emocie, motiváciu… Všetko to čo nás môže inšpirovať k tvorivosti na dobrom alebo zlom. K tvorivému individualizmu, alebo tvorivému kolektivizmu. Apropo, všetky technologie sú tiež ideologiou, lebo tiež pôsobia na človeka ako modla, droga, budujú životný štýl, sú tým za čím mnohí utekajú a nenechajú si to vziať (rovnako ako pri náboženstvách a filozofiách)
- je množstvo kultúr, ktoré si môže osvojiť rodina. Kultúr budujúcich súlad, že všetko klape vo vnútri rodiny, v psychike ich členov, aj pri styku s okolím. Ale aj kultúry degradačné…
Okrem toho pri umení efektívne komunikovať, ľudia skutočne dokážu riadiť vývoj a výchovu svojich detí, bez toho že by sa uchyľovali k tvrdším prostriedkom.

4. priorita, ekonomická… Ako agresívna politická koncepcia likviduje rodiny ekonomicky, to asi všetci vieme. A čo má s touto prioritou výchova?
- Rodičia, často pri zlyhávaní v komunikácií alebo z iných príčin uplácajú svoje deti peniazmi. Či už ide o formu motivácie k učeniu, pomáhaní v domácnosti, alebo pri rozhádaných rodinách si tým jeden rodič kupuje náklonnosť na úkor druhého. Dieťaťu to ale neprospeje, učí sa len zručnosti, ktorú neskôr možno použije sám, keď bude rodič.

5. Zdravotno-biologická (alebo v ultimátnom negatívnom význame – zbrane genocídy)
O tom že drogy, tabak, alkohol, nezdravá strava, gmo produkty – škodia zdraviu celých národov, a poškodzujú aj genetiku aby poškodili budúce generácie vieme. Aj to že falošnou kultúrou možno pomalé jedy predstavovať ako niečo takmer neškodné, a žiadúce v spoločenskom styku, ako súčasť kultúry, stolovania a pod. Naopak zaujímajúc sa o zdravie jedincov, národa, ľudstva, možno budovať zdravú kultúru aj v tejto oblasti a udržateľne.
- Pri výchove detí sa táto priorita prejavuje napr. uplácaním detí sladkosťami (tiež pod vplyvom kultúry, vlastnej hlúposti a zabudnutých rodinných tradícií – keďže je trend, ničiť mnohogeneračné rodiny, kde si dcéry od matiek odovzdávali všetku múdrosť nazhromaždenú generáciami, priamo v praxi, a teraz si všetko chcú robiť sami a podľa seba od nuly, riadiac sa len tupými a nie dlhodobo udržateľnými radami z internetu (od “špecialistov” z psychologie, zdravia, pedagogiky a výživy). To odovzdávanie poznatkov a zručností sa samozrejme týkalo aj mužov). Okrem toho že je to zlý psychologický zvyk, navyše to nijako neprospieva zdraviu človeka, nacpávať sa sladkosťami. Okrem toho to pestuje závislosť a znižuje silu vôle. Ak to aj pre citovú angažovanosť k deťom vidieť nechceme, stačí sa pozrieť na našich domácich miláčikov. Ak sú zvyknutí na obyčajné jedno, a dáte im nejakú delikatesu, tak pár dní budú odmietať jesť obyčajné jedlo, a dlho vás budú otravovať aby ste im dali práve tú dobrotu.
A u človeka, dávať deťom sladkosti určite nie je dobrý výchovný prostriedok, aby sme z nich vychovali Ľudí. Príliš veľa cukru telu škodí, a je to malá droga, je treba vo všetkom poznať mieru.

6. Silová: vo vojenskom význame sú to zbrane a fyzický útok. V defenzívnom význame zase obrana, či už kolektívna alebo u jednotlivcov fyzická sebeobrana. Všeobecne platí, že táto priorita sa používa, keď človek natoľko zlyhal v riadení ostatných priorít, že mu už zostala iba táto.
- Platí to v podstate aj vo výchove. Rodič sa uchýli k bitke, keď zlyhal v ostatných prostriedkoch výchovy. Niekedy sa tomu vyhnúť nedá, ak rodičia narobili toľko chýb, že sa to prejavilo v osobnosti dieťaťa (+ vplyv školy, ulice, kamarátov atd.). Ale vždy je lepšie keď dieťa cíti, nech už ide o akýkoľvek trest, dohováranie atd., že rodič to robí čisto pre dobro dieťaťa, z lásky, lebo mu záleží na jeho budúcnosti, a nie preto že rodič si len hladká svoje ego, ješitnosť, alebo sa niekto dotkol jeho skrytých komplexov. Potom to dieťa aj ľahšie príjme.

Veď čo znamená byť rodičom? Veď dať strechu nad hlavou, nakrmiť, ošatiť, to dokážu dať aj v detskom domove. Dokonca, ak majú šťastie na vychovávateľov a profi rodičov, tak dostanú aj akú takú lasku, čiastočne… No detské domovy nie sú tým spoločenským inštitútom, ktorý by mal nahradiť inštitút rodiny celoplošne. Počas samotnej výchovy, je úlohou rodičov napomôcť deťom stať sa Ľuďmi, ešte pred pubertou, keď im to budú sťažovať emócie. To sa nedá bez stabilného zväzku muža a ženy, toho že sami sú Ľudmi a majú zodpovedajúcu mravnosť a poznatky, že sú schopní milovať (v zmysle, že Láska = okrem náklonnosti, predovšetkým zodpovedný a ďalekozrivý prístup ku všetkému, k čomu cítime Lásku). Byť Človekom = okrem iného byť emocionálne sebestačným.
A potom druhá vec, úlohou rodiča a veľmi dôležitou, je naučiť svoje deti všetkému, aby z nich v budúcnosti mohli byť rovnako dobrí rodičia, aj lepší… (veď ako inač možno zabezpečiť dlhodobú funkčnosť spoločenského inštitútu rodiny v štáte?) Teda odovzdať mravnosť, poznanie, nevyhnutné zručnosti… aby ich dospelý človek nemusel hľadať keď už bude neskoro… Mnohí mladí ľudia, ktorí sa už pri jednom dieťati sťažujú ako nezvládajú svoje povinnosti, že je toho na nich priveľa, – to je dôsledok aj toho, že kým boli deťmi a tínedžermi si neosvojili potrebné návyky a znalosti (rodičia na to nedbali), a zhýčkaná morálka, neznalosť sebadisciplíny (čiže slabá vôľa) to celé len zhoršuje…
Ľudstvo ako také má pred sebou ešte mnohé, ale kým nestojíme a hýbeme sa vpred, tak je to dobre:-)

 

Diskusní téma: 6 priorít riadenia (alebo 6 hierarchicky usporiadaných kategórií riadenia)

Dobře shrnuto

Lin | 14.09.2016

Děkuji za shrnutí v článku - z mého hlediska důležité.
Myslím si, že dnešní doba "úžasně" překroutila onu "investici do dítěte" na pouhé materiálno. Ona investice vůbec nespočívá na tom, že rodič dítěti snese modré z nebe a vyhoví jeho žádostem, zaplatí nejlepší školy a poskytuje domácí servis v dospělém věku. Investice - z mého pohledu - znamená vložit do dítěte to nejlepší, co v sobě mám. Všechno, co jsem kdysi dostala od svých vychovatelů já a bylo mi to v průběhu života ku prospěchu, všechno, co jsem se naučila nebo (často trpce) musela v průběhu života zjišťovat a "zkoušet metodou pokus-omyl".
Samozřejmě, že v dítěti cosi zůstane a cosi odvrhne. Ale - tak to má nejspíš být, jde o vývoj...
V "komunistické" literatuře jednoho z našich nejlepších pediatrů Švejcara se psalo, že co do dítěte vložíte do tří let, to v něm zůstane. Proto bych chtěla moc poprosit tatínky, aby si to uvědomovali - a nečekali "až trochu povyroste".
Pozn.: MUDr. Švejcar je průkopníkem toho všeho, co dneska znáte - včetně asistence otců u porodu.

Re: Dobře shrnuto

gabqo | 15.09.2016

Dá sa tá kniha od Mudr. Švejcar niekde stiahnuť?

Re: Re: Dobře shrnuto

Lin | 18.09.2016

Jestli je ke stažení - to nevím... Ale u nás vyšla naposledy, tuším, že v r. 2013. Je to tato kniha:
http://knihy.heureka.cz/pece-o-dite-nove-prepracovane-vydani-josef-svejcar-a-kol/

On toho napsal víc, ale tahle kniha je takový "univerzál". Zabývá se vývojem dítěte ještě před narozením (jaký má vliv rozpoložení matky a celkově situace v rodině, vztahy rodičů - že to má vliv na budoucí vztah k dítěti) a pokračuje dále až k dospívání a to nejen po fyzické stránce, ale i po duševní. Najdeme tu spoustu dobrých rad a také jsou zde vysvětlené chyby, kterých se jako rodiče nejčastěji dopouštíme.

Re: Dobře shrnuto

citatel | 18.09.2016

Lin - vsetko vo vychove ma svoj cas... A cas otcov je ozaj az dieta povyrastie. Problem vsak je, ze mamicky akosi zabudli ako sa dieta k otcovi "posiela". Stratili sa ritualy...Ona nie je dolezita iba ucta deti k otcovi a mame, ale aj ucta muza a zeny navzajom. Ak si si vsimla, tak napriec celym vzdelavanim sa neuci ako ma vyzerat vztah muza a zeny. Preco asi?
http://www.konstelacie.com/clanky/cesta-k-ucte-laske-a-zivotu/

Re: Re: Dobře shrnuto

Lin | 20.09.2016

No... já přeci netvrdím nic jiného - spíše tedy Švejcar. Nedají se tu přeci vypsat všechny myšlenky knihy.
Vztah k dítěti se tvoří už od prenatálního věku - a to u obou rodičů, kde u muže jde tento vztah spíše cestou "přes ženu". Budoucí výchova dítěte a citové vztahy jsou ovlivňovány celkovou "atmosférou" v rodině a to nejen v době, kdy do rodiny miminko přibude, ale ještě před narozením a tato kvalita pak zakládá na budoucí úspěšnosti výchovy.
Švejcar mj. prosazoval přítomnost otců u porodu a to právě z tohoto důvodu = založení citového vztahu k dítěti.
A - samozřejmě - doba výchovného působení otců nastává až později, ovšem... pokud není na čem stavět (není rozvinutý vzájemný citový vztah), výchova ztroskotává.
Proto jsem psala, aby se tatínkové zavčasu "starali". Švejcar v té knize uvádí příklady, kdy např. budoucí matka zažívá "vlažné" (až odmítavé) postoje budoucího otce nebo necitelné chování s ohledem na svůj stav - a výsledkem je buď její (celoživotní) přemrštěná ochrana dítěte - nebo naopak vlažnost, chápání dítěte jako příčiny svého vlastního omezení. To jen jako příklad...

Re: Re: Re: Dobře shrnuto

citatel | 23.09.2016

Lin - suhlasim s tebou, ze vztah sa vytvara od prenatalneho veku. No nie k dietatu, ale dietata k rodicom. Zalozenie citoveho vztahu pritomnostou u porodu povazujem za omyl pana Svejcara, pretoze tak ako pises "přes ženu" zacina muzov vztah a cez "atmosferu" pokracuje "vychova".
Ako si Ty predstavujes to "staranie tatinka"? Ako to ma urobit ten zaklad na ktorom ma stavat? (Ak vychadzame z predpokladu, ze to ide cez zenu.) Pana Svejcara teraz nechajme stranou.

Vyborny clanok

mdmml | 14.09.2016

Ano, tiez mam taky pocit...ze sme pre nase deti, mohli este, urobit viac...nasi rodicia si to iste zasluzia...

dobrý prehlad

Perun | 14.09.2016

Ako na zavolanie, lebo som niečo také pred nedávnom hladal, a nenašiel (na internete).

Osobne by som prvé 3 priority spojil pod jednu, lebo je to navzájom prepojené. Asi najdôležitejší je ten svetonázor, filozofia, od neho je odvodený morálny kódex a tiež uhol pohladu na všetko, teda aj na tú minulosť.

Ešte treba doplniť, že:
1/každý jedinec je zásadne ovplyvnený svojimi minulými životmi (jednak tým, do akého prostredia -aj názorového- sa rodí, a za
druhé hlavne svojimi individuálnymi vlohami a názormi (hlavne silné osobnosti často sa vymkýnajú zo svojho prostredia, ktoré často aj násilím sa ho snaží "napraviť".)
2/názorové a duševné prostredie je ovplynované všetkými ludmi, ale rozdielnou mierou, teda "silný duch" to ovplynuje viac ako priemerný.

Re: dobrý prehlad

analytik | 25.10.2020

by som prvé 3 priority spojil pod jednu - mýliš sa, keď si začneš denné správy zatrieďovať pod 6 prioríty, pochopíš, že 6 priorít je všeobecne platný princíp, redukovať ho spájaním priorít je chybné.

4. prikázanie z desatora

ushiro | 14.09.2016

Spomenul som si práve na štvrté prikázanie z desatora (týka sa 3. riadiacej priority, kedže je súčasťou kresťanského náboženstva).

Jeho oficiálne znenie je - Cti otca SVOJHO i matku SVOJU.
Tie dve slová zvýraznené kapitálkami sú v ňom pridané ex-post ako chytrácky prejav ideovo-diverznej činnosti v dávnej minulosti za účelom ovládania "ovečiek".

Pretože v skutočnosti štvrté prikázanie je o zodpovednosti ROLY RODIČA vo vzťahu k deťom, nie naopak - aby si deti ctili svojich rodičov (a teda slepo až otrocky ich vo všetkom následovali a poslúchali).

Veď len usúďte, aký vnútorný boj musí zvádzať dieťa vo vzťahu k svojmu alkoholickému otcovi alebo matke (lebo "Cti otca SVOJHO a matku SVOJU"!), koľko ZLA takýto ideologický pokrivený konštrukt musel za tie stáročia napáchať...

Podobných mín bude určite viac, napadla ma táto.

Re: 4. prikázanie z desatora

Sio | 14.09.2016

Oč snadnější je to pro mě, když se na Bibli dívám jako ná pouhý a dle mého názoru velmi moudře vymyšlení zákoník. Žádný zákon totiž není platný vždy, všude a za všech okolností. Otec alkoholik nebývá pravidlem, nakolik je alkoholikem je vždy otázkou konkrétní situace a jak se jeho alkoholismus odráží v jeho vztahu k rodině je také důležité. Navíc je potřeba mít na paměti - alkoholik je závislý a nemocný člověk. Ne vždy je vina jen a jen na něm. Přesto není vyloučeno, že pro své potomky udělal vše, co bylo v jeho silách.

Re: 4. prikázanie z desatora

rony | 15.09.2016

ushiro
a co ma to dieta robit? ked ma otca alkoholika? Je to jeho otec jeho geny, rodovy egregor, ja s tym suhlasim ze si to treba ctit, pitie vina na pamiatku Jezisa je propagacia alkoholu jeho konzumacie a legalizacia drogy aby bola siroko prijata. Tam hladaj skor ako u 4 prikazania.

Re: Re: 4. prikázanie z desatora

ushiro | 16.09.2016

Zopakujem ešte raz - dôležitejší je ROLA, ÚLOHA (zodpovednosť) rodiča k dieťaťu, než vynútená poslušnosť potomka voči rodičovi.

Je viac ako zrejmé, že zodpovedne vychovaný potomok si svojich rodičov bude vážiť.

Re: Re: Re: 4. prikázanie z desatora

rony | 16.09.2016

co davas to dostanes spat to je v poriadku co pises, aj rodic Ti vedel dat len tolko kolko dostal. ja som reagoval preto ze velkou chybou je odmietat svojich predkov aj v pripade nespravnej vychovy lebo odmietas tym seba sameho vlastne geny a rod. To treba komplet prijat a pochopit, Chyby su tam vnesene umyselne to tu snad chapeme. Dalo by sa este dalej pisat o terminoch co je to vychova, zodpovedna vychova atd. Aj rodic moze stat v podstate len ako vzor a netlacit do decka svoje predstavy.

Re: Re: Re: Re: 4. prikázanie z desatora

ushiro | 23.09.2016

Samozrejme, ako si napísal. Čo dáš, to dostaneš.
Ale treba si uvedomiť, že deti vo svojom rannom veku (obvzlášť do 3 rokov) len kopírujú to, čo vidia u svojich najbližších, otca, mamy.
Máloktoré dieťa, až vyrastie, sa zbaví škodlivých "automatických" návykov, ktoré v chovaní od mala kopíroval.

Re: 4. prikázanie z desatora

citatel | 18.09.2016

ushiro skocil si na udicku, pretoze ctit znamena pritakat osudu otca a matky. Ziadne slepe ci otrocke pocuvanie-to je prave podsuvane...
Ten vnutorny boj co musi zvadzat dieta je sposobene vonkajsim vplyvo (Koho mas radsej otca ci mamu?) Ctit otca a maju je potreba iba z jedneho prosteho dovodu - bez nich by si nemohol pisat tento prispevok, lebo by si nedostal zivot.
Mimochodom skus prestudovat, alebo zazit rodinne konstelacie. Zistis sam.

Re: Re: 4. prikázanie z desatora

ushiro | 23.09.2016

Si celkom mimo.
V tejto rovine som vôbec neuvažoval.

V dnešnej dobe je už bežne 50 % manželských párov po rozvode alebo v rozvodovom konaní.
Je bežné, že napr. ženy sa mstia skrz svoje deti otcovi (odopieranie návštev a podobné žabo-myšie vojny).

Vieš odkedy treba začať zodpovedne vychovávať svojho potomka?

Re: Re: Re: 4. prikázanie z desatora

citatel | 23.09.2016

ushiro - Mimochodom "Je bežné, že napr. ženy sa mstia skrz svoje deti otcovi (odopieranie návštev a podobné žabo-myšie vojny)." Presne tak ako pises - zeny na svojho manzela prenesu hnev, ktori maju na svojho otca. Potom su tie zabomysie vojny.
- neviem. Hlavne neviem co je pre teba "zodpovedna vychova".

Re: Re: Re: Re: 4. prikázanie z desatora

ushiro | 26.09.2016

Asi nie sme na stejnej vlnovej dĺžke.
Tým som chcel naznačiť to, čo som písal na začiatku - a teda to, že akú zodpovednosť by mali pociťovať(a teda aj CTIŤ si úlohu otca a matky vo vzťahu k deťom) dospelí k (svojím) deťom.

Preťože dieťa od maličkého veku nerozmýšľa, len kopíruje/zrkadlí ako malý mesiačik to, čo je okolo neho. Myslenie a pamäť prichádzajú neskôr.

Re: Re: Re: Re: Re: 4. prikázanie z desatora

citatel | 26.09.2016

ushiro - neodpovedal si na moju otazku (alebo som nepochopil odpoved)
Ja mam pocit, ze sme na rovnakej vlnovej dlzke, len pozerame na to z opacnych stran :)
To co pises ty je idealny pripad, kedy rodicia konaju vedome. Ja som este takych nestretol...viac stretavam "normalnych" rodicov konajucich v bezvedomi, ale najlepsie ako vedia! Obcas ten Zivot je filuta, lebo dokaze sa do buducna posunut napr.aj za cenu znasilnenia.
Zivot ide od minulosti cez pritomnost do buducna. Ze? Teda mi nesedi, ze minulost si ma ctit buducnost - rodicia-dospeli svoje potomstvo.
Jedno z pravidiel (tusim aj KSB) je, ze kto nepozna minulost ten je odsudeny ju znova prezit. Poznat=ju brat taka aka v skutocnosti bola (nie ako ju ktosi hodnoti) cize jej pritakat.
Suhlasim s tebou, ze dieta iba kopiruje a zrkadli. Otazka je co. Je to vonkajsi prejav rodicov (my sa pohadame v spalni a deti o nicom nevedia), alebo energie (v podobe emocii) behajuce medzi rodicmi?

prvé tri

Vasiľ | 13.09.2016

Rozlišovanie prvých troch priorít je komplikovanejšie než posledných troch. Veľmi skrátene:
3. Názory na jednotlivé veci, udalosti.. (Putin žerie deti)
2. Chápanie súvislostí medzi jednotlivými vecami, následností udalostí.. (Ilumináti ovládajú svet)
1. Metodológia hľadania súvislostí, vnímania príčinno dôsledkových vzťahov.. (Svet je ilúzia)

Výchova

Přemek | 13.09.2016

Autor hezky vyjádřil význam výchovy prostupující všemi prioritami řízení. Je to práv výchova, která pomáhá dětem poznávat v souvislostech, mozaikově, která otevírá studnici národního a rodového poznání kontinuity života a odpovědnosti za něj, která učí nejprve porovnat slova a myšlenky s realitou a teprve následně určitá slova a myšlenky převzít za svoje, která ukazuje aktivní pracovní činnost jako tu nejlepší zábavu při poctivé tvorbě toho, co potřebují i jiní a omezuje peníze na pouhý prostředek mnohdy nezbytné směny, která učí zdravému životnímu stylu a identifikaci toho, co jej ruinuje, která učí v redukovaném prostředí Dobra a Zla nejen obé rozeznat, ale i se proti Zlu aktivně vymezit a účinně bránit.

Re: Výchova

Sio | 14.09.2016

Myšlenka využití 6 priorit k řízení vztahů s rodinou a lidmi obecně je velmi dobrá. Jen asi není účelné to lámat nějak přes koleno. Naučit se to správně používat zabere určitou dobu a vyžaduje disciplínu, není asi moudré všem sdělovat "a teď vás budu řídit podle 6 priorit".

Přidat nový příspěvek