2012 a planetární Přeryv

Clif High, 2. ledna 2012

 

Vysvětlení terminologie následujícího textu

Vzhledem ke specifikům Clifova vyjadřování je třeba objasnit určité koncepty. Clif/webbot pracuje v datech se dvěma základními prvky - tension building language (vyjadřování stoupajícího napětí) a release language (vyjadřování uvolnění). Okamžiky změny tohoto trendu v datech označují významné události - vždy je v daném období "aktivní" jen jedna varianta - budťo tension building nebo release. Význam lze nejlépe vysvětlit na příkladu z historie: v období kubánské raketové krize odpovídala perioda tension building language období, v němž se napětí mezi SSSR a USA zvyšovalo a hrozila nukleární válka. Jakmile bylo dosaženo dohody, vyjadřování se ihned "přepnulo" do módu "release language", neboli - problém zažehnán, dobře to dopadlo.

Druhá věc se týká termínů v [hranatých závorkách] - toto označuje výrazy nebo fráze, které se vyskytují přímo v datech Webbotem sesbíraných.

 

Sledujíce všechny dlouhodobější sady dat od roku 1997 do dneška, viděli jsme rozvíjející se, a předpovězený, trend [odhalené duality] nebo [rozdělení] mezi [vládci/elitou/služebníky] a [rostoucím počtem probuzených lidí uvnitř pozemské populace]. Jak se trend manifestoval v realitě, vyjasnilo se že data byla správná v „přiřazení“ tohoto trendu k většímu archetypu [souboje]. Jak se dále vyvíjely vrstvy meta-dat, předpověděly také že [souboj] bude v roce 2011 kulminovat.

Tok dat do modelového prostoru jak se vyvíjel posledních pár let má [souboj] končící v nečem, co může být popsáno jako [3/trojcestný boj] velmi zkraje roku 2012. V souladu s mayským konceptem fraktálního modelu času a zkracujících se kroků, každý více nabit změnou než všechny předchozí periody, můžeme poznamenat že tok meta-dat od roku 1997 do současnosti následuje sebe-komprimující spirálu co se týká formace a časů dominance různých vrstev metadat. Zatímco vrstva [souboj] měla v roce 2011 dominanci, v prvních dnech roku 2012 převezme vedení vrsva [tajemství odhalena]. Jistě, [souboj] hned tak nezmizí a bude zde až do konce června 2012, ale úroveň jeho dominance se bude rychle zmenšovat.

Jak se modelový prostor sune do roku 2012, vrstva meta dat [tajemství odhalena] přebere dominanci v prvních třech měsících roku, aby dosáhla prvního vrcholu aktivity 2. března 2012, ačkoliv tu s námi bude až do roku 2012. Během této doby (převahy) [tajemství odhalena], všímáme si že [energie (uvolněná/nespoutaná)] se rychle formuje v mnoha různých entitách a posunuje se do pozice dominantního archetypu k 9. březnu 2012.

Perioda 2-9. března včetně představuje vrchol vyjadřování stoupajícího napětí (building tension language). Pohyb modelového prostoru po tomto bodě dále nevykazuje dominantní stoupající napětí (tenzi). Jsme schopni sledovat modelový prostor až za rok 2014 (s určitými obtížemi) a není tam žádné znamení návratu building tension language.

POKUD, a toto je jedno velké POKUD, ale pokud jsme byli schopni spojit building tension language se [zakořenými silami], a existuje určité malé oprávnění myslet si, že ano, pak by mělo smysl říct, že [zakořeněné síly] zažijí svůj bod zničení v období 2-9. března. Poznamenáváme, že bez ohledu na to, zda budou schopni spustit jejich globální termonukleární válku a exterminovat většinu lidstva, [zakořeněná elita] není po 10. březnu 2012 dominantní silou, ačkoliv, jako se všemi opevněnými despoty, bude chvíli trvat, než je doopravdy odstraníme z planetárního sociálního tělesa.

Nicméně, toto není explicitní tvrzení že po tomto datu budou všichni ptáci zpívat, pole růst a všude bude světlo a láska. Ve skutečnosti data naznačují roky velkého zápasu a těžkostí a velké množství utrpení, ALE přinejmenším se lidstvo bude navracet do svého „přirozeného“ nebo „organického“ stavu neustálého release language, jak budeme všichni společně svobodně interagovat bez „řídící síly“ nám vnucené samo-prohlášenými „elitami“, které kolektivně a individuálně zcela zřetelně ukázaly, že to nejsou lidé a mají místo mozku výkaly.


Zdroj: halfpasthuman.com

Diskusní téma: 2012 a planetární Přeryv

Lululemon Canada88423

Korsccju | 08.10.2013


Přidat nový příspěvek