200 rokov od narodenia: Karol Marx — skutočný bojovník za slobodu alebo nepriateľ Ľudstva?

200 rokov od narodenia: Karol Marx — skutočný bojovník za slobodu alebo nepriateľ Ľudstva?

22.5.2018

inance.ru

 

5. mája 2018 bolo presne 200 rokov od narodenia Karola Marxa, nemeckého filozofa, sociológa, ekonóma, novinára a významného spoločenského činiteľa.

Jubileum sa chystajú osláviť v mnohých krajinách sveta, vrátane Nemecka, Číny, Veľkej Británie, Rusku.

Potom ako v roku 2008 «vypukla» ďalšia finančno-ekonomická kríza, ktorá zasiahla ekonomiky prakticky všetkých krajín sveta, sa opäť v rôznych kútoch planéty aktivovali stúpenci marxizmu, vyhlasujúc, že «Marx mal pravdu a nastúpil «koniec kapitalizmu».

No je marxizmus skutočne schopný stať sa efektívnym prostriedkom na vyriešenie všetkých problémov, ktoré vyvolal liberálno-buržoázny ekonomický model, bez plodenia nových problémov? A ak nie, tak prečo? Kým v skutočnosti mohol byť Karol Marx, a na účely riešenia akých skutočných problémov mohol byť marxizmus vytvorený? Na všetky tieto, aj niektoré iné otázky sa pokúsime odpovedať v tomto článku.

Nemecko

K 200.-tému výročiu narodenia Karola Marxa v Trevíri, meste, kde sa nemecký filozof, ekonóm a publicista narodil, bude pripravený bohatý výročný program. Ako zdôraznili organizátori pamätných podujatí, výročie nemeckého filozofa vyvolá veľkú odozvu a záujem v celom svete.

«V roku 2018 bude celý svet pozerať na Trevír», — vyhlásil riaditeľ organizačného výboru Rainer Auts.

Expozícia Ottmara Hörla v Trevíri. Všimnite si, že Karol Marx stojí s rukou založenou za klopu saka — sobodomurári takto zobrazujú svojich cechových bratov alebo tých, ktorých za takýchto považujú.

Spolková krajina Porýnie-Falcko, v ktorom sa nachádza Trevír, aj administrácia mesta v Marxovom rodisku napríklad pripravia rozsiahlu výstavu o živote a činnosti tohto významného mysliteľa, pod vplyvom myšlienok ktorého sa v politike XIX. a XX. storočia udiali epochálne udalosti.

Čína

Na Pekinskej univerzite korešpondenti Xinhua ohlásili, že 2. celosvetový kongres zasvätený marxizmu sa bude konať na univerzite, v máji 2018. Kongresu sa zúčastní vyše 300 výskumníkov marxizmu z rôznych krajín sveta, aby posúdili vývoj tejto náuky v ХХI. storočí.

Námestník šéfa Inštitútu marxizmu pri Pekinskej univerzite, profesor Sun Dayao (Сунь Дайяо) povedal, že téma «Marxizmus, súčasný svet a Čína» bude na kongrese nosná, v jeho rámci sa bude konať 13 subfór, vrátane subfóra venovaného 200.-tému výročiu narodenia K. Marxa.

Veľká Británia

Vydanie The Times píše o tom, že blížiace sa 200.-té výročie narodenia Karola Marxa opäť vzbudilo záujem spoločnosti o neho.

Dobročinný fond, ktorý sa stará o Highgateský cintorín v Severnej časti Londýna, kde je Marx spolu so svojou ženou Jenny von Westphalen pochovaný, získal povolenie na úpravu plochy okolo pamätníka otca komunizmu.

Ian Dungavell, výkonný riaditeľ cintorína oznámil, že na hrobe bude osadený kameň z čierneho granitu so špeciálnym opracovaním. A prístup k pamätníku bude zariadený tak, aby počas osláv 200.-tého výročia narodenia Marxa umožnil návštevu veľkého počtu ľudí.

Rusko

22. marca 2018 prijalo Prezídium ÚV KSRF uznesenie «O 200.-tom výročí narodenia Karola Marxa». Uznesenie zahŕňa uskutočnenie tematických náučno-praktických konferencií, diskusné kluby a okrúhle stoly, publikáciu materiálov o živote a činnosti K. Marxa v novinách strany aj na internetových stránkach, uskutočnenie výstavy v Štátnej Dume RF, kladenie kvetov a vencov k Marxovým pamätníkom, atď..

Prejdeme k základnej téme nášho článku.

KTO BOL KAROL MARX?

V Rusku a v postsovietskom priestore sa meno Marxa v kultúre spoločnosti v psychike ľudí najtesnejšie spája s marxizmom — filozofickou, ekonomickou a politickou náukou, založenou K. Marxom a F. Engelsom. Táto náuka deklaruje svoju oddanosť ideálu všeobecnej spravodlivosti, ktorá podľa názoru jej tvorcov spočíva v zrušení výroby tovarov v súkromnom vlastníctve, vykorenenie vykorisťovania človeka človekom a ustanovení komunistickej spoločnosti, ktorá má za cieľ všestranný rozvoj každého jej člena.

Je ale skutočne možné na základe marxizmu vybudovať spoločnosť všeobecnej spravodlivosti?

Pri pohľade do budúcnosti podotkneme, že to podľa nášho názoru možné nie je. No po poriadku. Na rade je biografia.

Krátka biografia

Karol Marx v roku 1875.

Karol Henrich Marx sa narodil 5. mája 1818 v rodine advokáta, v neveľkom meste Trevír, ktoré v tom čase patrilo do Pruského kráľovstva.

V rokoch 1830—1835 Karol navštevoval gymnázium Fridricha Wilhelma v meste Trevír, ktoré ukončil ako 17 ročný. V gymnaziálnej práci «Úvahy mladíka pri výbere profesie» v roku 1835 Karol Marx napísal:

«Ak človek pracuje len pre seba, môže sa azda stať vynikajúcim vedcom, veľkým mudrcom, skvelým básnikom, no nikdy sa nedokáže stať skutočne dokonalým a veľkým človekom».

Gymnázium v Trevíri Marx ukončil s výbornými známkami z nemeckého, latinského, gréckeho a francúzskeho jazyka, matematiky. Postúpil na univerzitu, najskôr na Bonnskú, kde strávil dva semestre, potom na Berlínsku, kde študoval právne vedy, históriu, históriu umenia a filozofiu.

V roku 1837 sa tajne zasnúbil s Jenny von Westphalen, pochádzajúcou z aristokratickej rodiny, ktorá sa neskôr stala jeho ženou. Jenny bola priateľkou jeho staršej sestry Sofi.

V roku 1839 Karol Marx napísal prácu «Zložky o histórii epikurejskej, stoickej a skeptickej filozofie». V roku 1841 Karol Marx externe ukončil Berlínsku univerzitu, prezentoval doktorskú dizertáciu s názvom «Rozdiely v demokritovských a epikurejských filozofiách prírody».

Podľa názorov bol Marx vtedy hegelovcom-idealistom. V Berlíne sa pripájal ku krúžku mlado-hegelovcov (Bruno Bauer a i.), ktorí mali sklony robiť z filozofie Hegela ateistické a revolučné závery.

Chystal sa spolu s B. Bauerom vyučovať na Bonnskej univerzite filozofiu, navrhoval vydanie časopisu s názvom «Archív ateizmu» za účasti Ludwiga Feuerbacha, chcel písať prácu o kresťanskom umení. No reakčná politika vlády a rodina Marxa prinútili vzdať sa vedeckej kariéry. V tom čase porýnski radikálni buržujci, ktorí mali spoločné záujmy s ľavými hegelovcami, založili v Kolíne opozičné noviny «Rheinische Zeitung».

Počas písania série článkov «Ospravedlnenie moselského korešpondenta», Marx uskutočnil skutočný sociálny výskum: pozbieral oficiálne dokumenty, materiály z tlače, osobné dokumenty, údaje dotazníkov. V týchto a ďalších svojich článkoch, publikovaných k začiatku januára 1843, Marx takmer otvorene vyzýval k revolučnému zvrhnutiu pruskej monarchie a jej zámene na demokraciu.

Týmto pohár trpezlivosti vlády pretiekol, a v marci 1843 noviny zrušili. Práca v novinách Marxovi ukázala, že je nedostatočne oboznámený s politickou ekonómiou, preto ju začal pilne študovať, zatiaľ čo naďalej pracoval ako novinár.

V júni 1843 v Kreuznachu sa Marx zosobášil s Jenny von Westphalen.

V lete 1843 Marx napísal dielo «Ku kritike hegelovskej filozofie práva», venované kritike idealistických názorov Hegela na spoločnosť.

Po pokuse pruskej vlády podplatiť Marxa tým, že mu ponúkli vstúpiť do pruskej štátnej služby, pod hrozbou zatknutia, sa mladá rodina na konci októbra 1843 sťahuje do Paríža, kde sa Marx spriatelil s Heinrichom Heine a Fridrichom Engelsom, s ktorým ho do konca života spájali putá priateľstva a spoločná práca. Práve Engels Marxa upozornil na postavenie pracujúcej triedy.

V apríli - auguste 1844 Marx napísal «Ekonomicko-filozofické rukopisy roku 1844»

Začiatkom februára 1845 bol Marx z Paríža vyhostený a presťahoval sa do Bruselu (kde sa presťahoval aj Engels). V Bruseli Marx a Engels napísali prácu «Nemecká ideológia», v ktorej vystúpili s kritikou myšlienok Hegela a mlado-hegelovcov. Na jar roku 1847 sa Marx a Engels pridali k tajnému propagandistickému spoločenstvu, medzinárodnej organizácii «Zväz spravodlivých» (bol premenený na «Zväz komunistov»), organizovanej nemeckými imigrantmi. Na príkaz spoločenstva zostavili program komunistickej organizácie — slávny «Manifest komunistickej strany», uverejnený 21. februára 1848 v Londýne.

Po začiatku februárovej revolúcie roku 1848 bol Marx z Belgicka vyhostený. Vrátil sa do Paríža, a po marcovej revolúcii sa presťahoval do Nemecka, do Kolína.

Karol Marx bol 16. mája 1849 z Nemecka vyhostený a so svojou rodinou sa najskôr vydal do Paríža, no po demonštrácii 13. júna 1849 bol vyhostený aj odtiaľ. Nakoniec sa Marx s rodinou presťahoval do Londýna, kde žil do smrti a vytvoril svoje hlavné ekonomické diela vrátane «Kapitálu».

Podmienky emigrantského života boli veľmi ťažké, Marx s rodinou žil výlučne vďaka neustálej finančnej podpore Engelsa, neveľkej pozostalosti po príbuzných a príležitostných zárobkov z písania článkov do novín.

V 1850-tych rokoch Marx pristúpil k systematickej práci na svojej ekonomickej teórii, intenzívne študoval v knižnici Britského múzea. Spolu so štúdiom politickej ekonómie, sociálnej filozofie, práva a iných sociálnych vied, si Marx osvojoval obrovský faktologický materiál rôznych vedeckých disciplín (až po matematiku, agrochémiu a mineralógiu).

V Londýne Marx viedol aktívnu spoločenskú činnosť. V roku 1864 organizoval «Medzinárodnú pracovnú asociáciu» (neskôr premenovanú na Prvú internacionálu) — prvú masovú medzinárodnú (sekcie tohto združenia pracujúcich boli vytvorené vo väčšine krajín Európy a v USA) organizáciu pracujúcej triedy. Spočiatku organizácia pozostávala z anarchistov, britských trade-unionistov, francúzskych socialistov a talianskych republikánov.

Neskôr ostré rozpory medzi Marxom a lídrom anarchistov Michailom Bakuninom o podstate komunistickej spoločnosti a spôsobe jej dosiahnutia, priviedli k rozlúčke s anarchistami, ktorí boli na Haagskom kongrese v septembri 1872 z organizácie vylúčení. V roku 1872, po porážke Parížskej komúny a v podmienkach narastajúceho odporu, sa Prvá internacionála presťahovala do New Yorku, avšak o 4 roky neskôr, v roku 1876 bola na Filadelfskej konferencii rozpustená. Všetky pokusy obnovenia organizácie počas nasledovných 5 rokov boli neúspešné. Avšak Druhá internacionála, do ktorej vstúpili ľavé strany Anglicka, Francúzska, Nemecka, Španielska a mnohých ďalších krajín Európy, bola zriadená 6 rokov po Marxovej smrti, v roku 1889, ako nástupkyňa Prvej internacionály.

V máji 1867 bol vydaný prvý diel «Kapitálu».

Po smrti ženy Jenny v decembri 1881, sa u Marxa rozvinul katar horných dýchacích ciest, ktorý ho trápil posledných 15 mesiacov života. Nakoniec choroba dospela do zápalu priedušiek, zápalu pohrudnice, a abscesu pravých pľúc, ktorý bol aj príčinou Marxovej smrti v Londýne 14. marca 1883 vo veku 64 rokov. Zomrel ako bezdomovec (osoba bez občianstva — naša pripomienka). Londýnski príbuzní a priatelia ho pochovali na Highgateskom cintoríne v Londýne 17. marca 1883 do toho istého hrobu, kde bola 15 mesiacov predtým pochovaná jeho žena. Na jeho pohrebe bolo prítomných 9 – 11 ľudí.

Hrob Karla Marxa na Highgateskom cintoríne v Londýne

 

2. (1885) a 3. (1894) diel «Kapitálu» vydal Engels po smrti Marxa.

Marx a Jenny von Westphalen (1814—1881) v manželstve spolu prežili takmer 40 rokov a mali 7 detí, štyri z nich zomreli v detskom veku.

Na prvý pohľad bol Marx spoločenským činiteľom, nijako obzvlášť nevyčnievajúcim, «utopistom-romantikom», vystupujúcim za práva robotníckej triedy; no ponorme sa trochu do tých aspektov a podrobností Marxovej biografie, o ktorých oficiálna publicistika ZSSR pomlčala.

Karol Marx — vnuk dvoch rabínov

Túto časť začneme tým, že Karol Marx je pseudonym, skutočné meno tohto človeka bolo Mojžiš Mordechai Levi.

Marx pochádzal z váženej rabínskej rodiny. Jeho deda volali Marx Lévi. Bol rabínom v Trevíri a zomrel podľa všetkého v roku 1798 — rodokmeň Marxa, ako aj jeho predkov je málo známy.

Z mnohých detí rabína Trevíru, pokračoval v  práci otca Samuel. On po jeho smrti zdedil funkciu rabína. Čo sa týka jeho syna Mojžiša, ako kandidáta na post rabína, tento sa dostal do Gliwíc (Sliezsko).

Herschel, otec Karla Marxa, sa rozhodol nepokračovať v rodinnej tradícii, stal sa advokátom, neskôr justičným poradcom v Trevíri. V roku 1817 Marxov otec prijal protestantstvo, aby neprišiel o pozíciu justičného poradcu. Môžeme predpokladať, že podobná motivácia je len «sociálnou», ale nie «duchovnou» potrebou. Bol ženatý s Henriette Pressburg, holandskej židovke, predkovia ktorej boli podľa svedectiev jej vnučky Eleonóry, rabínmi po mnohé pokolenia. Spolu s mužom po sebe zanechali mnohopočetné potomstvo, no dospelosti sa dožili len štyri deti — Karol a tri dcéry.

Podobne, ako sa vyučovanie základov čítania a písania v Ruskom impériu začínalo výučbou a čítaním Knihy žalmov, tak aj v židovských, a obzvlášť rabínskych rodinách bolo prvotné vzdelávanie postavené výlučne na «duchovnej» literatúre. Je potrebné pripomenúť, že detský rozum prakticky nevie byť kritický a prijíma každú informáciu ako pravdivú, osobitne tú od blízkych príbuzných, nezávisle od jej obsahu. Môžeme predpokladať, že «táto čaša» neminula ani K. Marxa, a rozhodujúcim spôsobom ovplyvnila formovanie jeho osobnosti. Jedným z prejavov jeho skutočného pohľadu na svet bola dráma «Kvlanem (Квланем)»(pozn. prekl.: v starohebrejčine anagram, meno Krista naopak, t.j. antikrista. Hlavnou postavou je satan), ktorú napísal počas študentských rokov, riadky ktorej hlásajú:

«Chcem si postaviť trón

Na obrovskom chladnom vrchu,

obkolesenom ľudským strachom,

kde vládne chmúrna bolesť».
 

«Vidíš tento meč —

Knieža tmy mi ho dal…

Ty, Satan, padneš do priepasti (t.j. do pekla),

A ja so smiechom pôjdem za tebou…

A skoro ľudstvu zanechám,

Moje titanské kliatby…

Prijmúc moje učenie,

Svet hlúpo zomrie…» (pozn.: voľný preklad)

Nie veľmi podobné človeku, žijúcemu podľa svedomia a želajúcemu ostatným dobro, všakže?

Uvedieme aj niektoré konkrétne citáty z Talmudu — hlavnej náboženskej knihy židov, s cieľom získať predstavu o tej báze, ktorá sa mohla stať základom morálky a ňou sformovaného ponímania sveta Marxa:

«Jazyčník (t.j. nie žid), ktorý pchá nos do Tóry (a iných židovských svätých písiem) je odsúdený na smrť. Pretože, ako je napísané, to je naše dedičstvo, a nie ich (Sanhedrin 59а)».

«Valaam (Ježiš) vstal z mŕtvych a trestá sa vriacim horúcim semenom. Tí, ktorí sa smejú slovám židovských mudrcov a hrešia proti Izraelu, sa varia v horúcich exkrementoch (57а Gittin)». (pozn. prekl.: stotožnenie Valaama s Ježišom zrejme nie je jednoznačné, kto má záujem, môže to preskúmať hlbšie)

«Len židia sú ľuďmi, nežidia — to sú zvieratá (Baba Mezia 114a — 114b)».

«Bez ohľadu na to, či túto vraždu Samaritána (nežida) vykonal Samaritán, alebo Izraelitu Samaritán, vystavujú sa surovému trestu, no za vraždu Samaritána (nežida), Izraelitom, nie je stanovený žiadny trest. (Sanhedrin 57а)».

«Aj najlepší z nežidov musia byť zabití (Babylonský talmud)».

«Ak má žid pokušenie konať zlo, nech ide do takého mesta, kde ho nikto nepozná, a vykoná zlo tam (Moed Kattan 17a)».

«Ak jazyčník (nežid) udrie žida, nežid musí byť zabitý. Zabiť žida — to znamená udrieť boha. (Sanhedrin 58b)».

«Ak býk Izraelitu buchne do býka Kanaánčana, tak za to nenesie žiadnu zodpovednosť; no ak býk Kanaánčana (nežida) buchne do býka Izraelitu… musí byť plne potrestaný. (Baba Kamma 37)».

«Ak žid nájde vec, ktorú stratil jazyčník (nežid), nemusí ju vracať. (Baba Mezia 24а; Toto je potvrdené aj v Baba Kamma 113)».

«Boh sa nezmiluje nad židom, ktorý «vydá svoju dcéru za starca alebo berie ženu pre svojho neplnoletého (maloletého) syna alebo vracia stratenú vec Samaritánovi (nežidovi)…» (Sanhedrin 76а).

«То, čo žid od ukradne Samaritánovi (nežidovi), môže si ponechať. (Sanhedrin 57а)».

«Nežidia sú mimo ochrany zákona, a Boh odovzdá ich peniaze Izraelu. (Baba Kamma 37b)».

«Židia môžu využívať klamstvo (výhovorky) na to, aby prekabátili nežida. (Baba Kamma 113а)».

«Všetky deti nežidov sú zvieratá. (Yevamot 98а)».

«Najlepší z gójov (nežidov) je hodný smrti. (Abodah Zarah, 26, v Tosafot)».

«Ten, kto ignoruje slovo rabína, má zomrieť. (traktát Erubin, 21:2)».

Niekto môže namietať, že Talmud bol napísaný dávno, a odvtedy sa mnohé zmenilo, ako v okolitom svete tak aj v kultúre, ktorá formuje chápanie sveta ľuďmi, no minimálne:

 • Takáto literatúra neprispieva k formovaniu mravnosti, pohľadu na svet a chápaniu sveta človeka tak, aby mu umožnili žiť podľa svedomia v neustálom dialógu s Bohom, zúčastniť sa na budovaní Kráľovstva Božieho na Zemi úsilím samotných ľudí s Božím vedením, ale naopak, presvedčuje o výnimočnosti židov a zdôvodňuje ich «zákonné» dominovanie nad všetkými ostatnými národmi, plodí ich (židov) klanovo-korporátnu uzavretosť vo vzťahu k iným ľuďom na rasovo-«elitárnom» základe.
 • Väčšina židov má veľmi úzkostlivý a vážny vzťah k tradíciám svojich vieroúk a určitá, dosť veľká časť z nich, «prispôsobuje» život ich zbierkam pravidiel.

Preto vylučovať tento aspekt výchovy Marxa z analýzy formovania jeho mravnosti a chápania sveta by nebolo správne. Dokonca, ak dané morálno-etické dedičstvo minulosti bezprostredne neštudoval (hoci o tom nie sú informácie), tak minimálne jeho predkovia (a boli rabínmi — oni kvôli svojej funkcii musia) určite študovali, čo znamená, že sa táto informácia krútila v duchovnom dedičstve rodiny — v kolektívnom podvedomí rodu, a vplývala na formovanie mravnosti všetkých jeho členov, vrátane Marxa. Morálka a chápanie sveta priamo určujú priebeh myšlienkového procesu, a následne aj jeho výsledkov, ku ktorým je možné zaradiť všetky písomné práce Marxa, vrátane tých, ktoré sa stali základom marxizmu.

ČO JE TO MARXIZMUS A ČÍM SA ODLIŠUJE OD KOMUNIZMU, BOĽŠEVIZMU A TROCKIZMU?

Bez ohľadu na to, že v psychike väčšiny ľudí sú pojmy «marxizmus», «boľševizmus», «trockizmus» a «komunizmus» totožné, sú to rôzne pojmy, opisujú rôzne javy v živote spoločnosti. Preskúmame každý z nich.

Marxizmus

Marx a Engels

Marxizmus — to je pomenovanie svetonázorového systému a z neho vyplývajúceho chápania zákonov rozvoja spoločnosti a jej perspektív, pomenovaný podľa mena jedného zo zakladateľov, Karla Marxa.

Tradične sa uvádza, že najväčší význam v Marxovej teórii majú 3 nasledovné ustanovenia:

 • náuka o nadhodnote (politická ekonómia kapitalizmu),
 • materialistické chápanie histórie (historický materializmus),
 • náuka o diktatúre proletariátu.

Často sa člení na:

 • Marxizmus ako filozofické učenie (dialektický a historický materializmus);
 • Marxizmus ako náuku, vplývajúcu na vedecké koncepcie v ekonomike, sociológii, politológii a iných vedách;
 • Marxizmus ako politický prúd, schvaľujúci nevyhnutnosť triedneho boja a sociálnu revolúciu, a vedúcu úlohu proletariátu v revolúcii, ktorá privedie k zničeniu súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov, ktoré je základom kapitalistickej spoločnosti a ustanoveniu spoločného vlastníctva výrobných prostriedkov komunistickej spoločnosti, orientovanej na všestranný rozvoj každého člena spoločnosti.

V článku «Tri zdroje a tri súčasti marxizmu» Lenin poukazoval na:

 • Nemeckú klasickú filozofiu (Georg Hegel, Ludwig Feuerbach).
 • Anglickú politickú ekonómiu (Adam Smith a David Ricardo), ktorá dala začiatok pracovnej teórii hodnoty.
 • Utopický socializmus (Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen), ktorý slúžil ako základ pre napísanie «Manifestu komunistickej strany».

Marxizmus bol prezentovaný ako vedecká teória vybudovania komunistickej spoločnosti na základe využitia zákonov spoločensko-historického rozvoja, akoby objavených jeho zakladateľmi, čo aj priviedlo k stotožneniu komunizmu a marxizmu vo vedomí mnohých. Hoci komunizmus ako cieľ spoločenského rozvoja môže byť dosiahnutý aj na základe iných teórií. Pritom z nejakého dôvodu nie komunistov nazývajú marxistami, ale marxistov nazývajú komunistami, čo je vo svojej podstate nesprávne, dokonca ak aj vychádzame z podstaty «vedeckých» teórií marxizmu, schopných byť len zástenou na zakrytie ďalekosiahleho politického podvodu a pokrytectva, no nie vedeckým základom politiky vybudovania komunistickej spoločnosti, a rovnako tak akejkoľvek inej politiky. [ 1 ]

Prečo sme «vedeckých» dali do úvodzoviek? Pretože aj filozofická «(dialektický materializmus), aj ekonomická (politická ekonómia kapitalizmu) zložka marxizmu sú metrologicky neodôvodnené (prvý na to verejne upozornil J. V. Stalin vo svojom diele «Ekonomické problémy socializmu v ZSSR» (r. 1952)).

Metrologická odôvodnenosť sa prejavuje v tom, že: odhaliac jav v prírode (alebo v spoločnosti), je mu potrebné priradiť určitý súbor príznakov, z ktorých každý je dostupný vnímaniu ľudí buď bezprostredne cez zmyslové orgány, alebo sprostredkovane cez nástroje vedeckej základne, zrodenej kultúrou.

Stalin ukázal, že kľúčové pojmy politickej ekonómie marxizmu nie je možné využiť v praxi, čo automaticky vedie ku «kolapsu» celej teórie. Bez filozofie a politickej ekonómie zostane z marxizmu len demagógia na tému, ako by bolo potrebné vybudovať socializmus.

Trockizmus

Trockizmus — to vôbec nie je jedna z modifikácií marxizmu. Charakteristickou črtou trockizmu v komunistickom hnutí v ХХ. storočia bola úplná hluchota k obsahu kritiky vyjadrenej na jeho adresu, spolu s oddanosťou princípu potláčania v živote deklarácií vyhlasovaných trockistami systémom zamlčaní, na základe ktorých títo v skutočnosti konajú, zjednotiac sa v kolektívnom podvedomí.

To znamená, že trockizmus je jav psychický. Trockizmu je v úprimnom osobnom prejavení dobroprajnosti jeho prívržencami vlastný konflikt medzi individuálnym vedomím a podvedomím ako individuálnym, tak aj kolektívnym, zrodeným všetkými trockistami vcelku.

Aj v tomto konflikte zlostne triumfuje kolektívne podvedomie trockistov, premáhajúc osobnú uvedomelú dobroprajnosť každého z nich súborom skutkov ich všetkých. Táto psychická osobitosť, vlastná mnohým osobám, je oveľa starší jav, ako historicky reálny trockizmus. Pre túto vlastnosť psychiky jednotlivcov sa v ďalekej minulosti nenašlo iné slovo ako «posadnutosť», a v epoche prevládania materialistického svetonázoru pre tento jav nezostali v jazyku slová, ktoré by zodpovedali podstate tohto typu psychického hendikepu, ktorý bol nazvaný podľa pseudonymu jedného z jeho najvýraznejších predstaviteľov.

Boľševizmus

Boľševizmus, ako to učí história KSSZ, vznikol v roku 1903 na II. zjazde RSDRS. Ako tvrdili jeho odporcovia, do roku 1917 boľševici nikdy nereprezentovali skutočnú väčšinu členov strany. No ako hlásili samotní boľševici, práve oni v politike vyjadrovali strategické záujmy pracujúcej väčšiny obyvateľstva krajiny, v dôsledku čoho sa len oni mali právo nazývať boľševikmi. Preto je možné uviesť takúto definíciu.

Boľševizmus — to je spoločenstvo ľudí, ktorí sa vo svojom konaní snažia vyjadriť strategické záujmy pracujúcej väčšiny, nezávisle od toho, nakoľko si samotná táto väčšina svoje strategické záujmy uvedomuje, a je im oddaná v živote. Podstata boľševizmu nie je v číselnej prevahe prívržencov určitých myšlienok nad prívržencami iných myšlienok a nerozmýšľajúcim davom, ale práve v úprimnej snahe vyjadriť a uviesť do života dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny, prajúcej si, aby nikto neparazitoval na jeho práci a živote.

Nakoľko posledné tvrdenie zodpovedá skutočnosti — to je otázka mnohostranná, pretože aj samotná pracujúca väčšina môže svoje dlhodobé záujmy chápať mylne, aj tí, ktorí vyhlasujú, že v politike túto úlohu plnia, sa nemusia ani tak mýliť, ale drzo sa pretvarovať a zakrývať sebectvo akoby ochranou záujmov pracujúcej väčšiny.

No popri pracujúcej väčšine, ktorá za normálny život považuje život v tvorivej práci, je ešte aj menšina, ktorá považuje za normálne žať tam, kde orali a siali iní, a vidí v tom svoje povolanie. Vo výnimočnom prípade sa občas zrieka žatvy tam, kde siali iní, ale trvá na svojom systémovom práve organizovať na orbu, sejbu a žatvu druhých, uzurpujúc si pri tom právo na «čestné» rozdelenie «úrody».

Komunizmus

Komunizmus v preklade z latinčiny do ruštiny znamená — občinnosť, spoločenstvo; okrem toho, v latinčine má toto slovo rovnaký základ s «komunikáciou», t.j. so spojením, vrátane informačného prepojenia medzi ľuďmi, čo sa po rusky nazýva «со-ВЕСТЬ (so-VESŤ - svedomie)». Inými slovami,

Komunizmus je spoločnosť ľudí na základe svedomia: všetko ostatné v komunizme je následkom jednoty svedomia rôznych osôb.

Oddanosť komunizmu predpokladá súhlas s tým, že zďaleka nie všetko, čo je spojené s životom človeka a spoločnosti, sa môže nachádzať v neobmedzenom osobnom (súkromnom) vlastníctve niekoho; mnohé môže byť v kolektívnom vlastníctve, a ako majetok každého, nemôže byť výlučným majetkom nikoho z nich osobne.

Hoci je všeobecný význam tejto pozície známy, no v životnej praxi vznikajú medzi komunistami rozpory pri zostavení zoznamu toho, čo môže byť v osobnom (súkromnom — osobnom alebo korporátnom) vlastníctve, a čo môže byť výlučne v spoločnom. Predpokladá sa, že ak v spoločnosti prevláda právo kolektívneho vlastníctva, potom sa v spoločnosti rovnako eliminuje závislosť väčšiny od menšiny, sústreďujúcej do osobného (súkromného) vlastníctva majetok, ako prírodný, tak aj vytvorený v spoločnom zjednotení práce.

Komunizmus, ako ideál, o ktorý sa ľudstvo v svojom vývoji má snažiť, sa propaguje od dávnych dôb. História pozná pokusy o jeho realizáciu, keď ešte nijakého marxizmu nebolo, bol v nedohľadne, ako na princípoch organizácie spoločenského života štátom (Inkovia), tak a j v spoločenstve rovnako zmýšľajúcich ľudí, žijúcich v súlade s princípmi komunizmu v spoločnosti, kde štát podporuje právo súkromného vlastníctva (Esejskí v starej Júdei) na všetko bez výnimky.

KRÁTKO O ÚLOHE MARXIZMU V ŽIVOTE SPOLOčNOSTI rUSKA — ZSSR (ROKOV 1872 — 1993)

Prvý diel «Kapitálu» bol do ruštiny prvý krát preložený v roku 1872. Do revolúcie roku 1905 zostávalo 33 rokov, do revolúcie roku 1917 — 45 rokov. Obdobie viac než dostatočné na to, aby bola vypracovaná alternatíva metrologicky neopodstatnenému učeniu marxizmu, na základe ktorej by bola reálna možnosť vybudovať spoločnosť všeobecnej spravodlivosti, a reformovanie vtedajšej (ku koncu XIX. storočia) kultúry v Ruskom impériu by bolo možné vykonať stabilne bezpečným pre Ruskú civilizáciu spôsobom, bez mnohopočetných obetí a útrap národa.

No vláda si stála za svojím, nechystala sa počítať s ľudom («zákon o kuchárkiných deťoch», rusko-japonská vojna, prvá svetová vojna), a inteligencia zväčša nielenže marxizmus nekritizovala, no bola ním uveličená, ako nejakým novým módnym trendom z «progresívneho» Západu, pri tom fakticky nepoznala a neskúmala jeho podstatu, ale hodnotila podľa toho, čo bolo na povrchu. Vládne štruktúry sa snažili marxizmus využiť proti ľudovému hnutiu.

Takto alternatíva marxizmu vypracovaná nebola, čo v konečnom dôsledku zohralo svoju úlohu v krachu Ruského impéria v roku 1917.

Po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii prišli k moci boľševici, ktorých viedol Lenin, v spojení s ideovými marxistami-trockistami, menševikmi, vedenými Bronštejnom-«Trockým». Práve prítomnosť trockistov v štátnom aparáte priviedlo k tým problémom, ktoré Krajina zakusovala až do roku 1939 (keď sa Stalin viac-menej utvrdil v moci, a začal Rusko vyvádzať na úroveň konceptuálne samostatnej politiky) a po ich odvete v roku 1953 (po vražde Stalina a Beriju), keď trockisti stáli pri kormidle vo všetkých oblastiach života spoločnosti.

Nakoniec práve ideoví marxisti-trockisti, ktorí nikdy neboli boľševikmi, a ktorí neverejne vystupovali za systémovo-organizovaný parazitizmus menšiny na práci väčšiny, priviedli Krajinu cez krátkozraké a škodlivé reformy Chruščova k «stagnácii», a potom k «perestrojke», ktorá skončila krachom štátnosti ZSSR v roku 1991 a likvidáciou «sovietskej» moci v roku 1993 (ostreľovanie Ústredného výboru RSFSR).

Takto metrologicky neodôvodnený marxizmus, postavený na úroveň dogmy sa v období «oteplenia» a «stagnácie», stal jednou z hlavných príčin rozpadu Sovietskeho zväzu.

AKO SA MARXIZMUS VYVÍJAL PO ROZPADE ZSSR (ČÍNA, KĽDR, EURÓPA, BIELORUSKO)

Po rozpade ZSSR zostali vo svete krajiny, štátna ideológia ktorých sa priamo alebo nepriamo opierala o marxizmus.

Čína

V Číne je maoizmus, spolu s «teóriou Teng Siao-pchinga» a «myšlienkach o troch zastúpeniach» Ťiang Ce-mina dodnes základom ideológie Komunistickej strany Číny, zakladá sa bezprostredne na marxizme.

Dalajláma, duchovný vodca Tibetu, územie ktorého patrí pod jurisdikciu ČĽR, vyhlásil:

«Marxizmus — to je náuka, založená na morálnej etike. Zatiaľ čo kapitalizmus sa orientuje len na dosiahnutie zisku».

KĽDR

Súčasná severokórejská nacionalistická štátna ideológia Čučche je tiež založená na marxizme.

Bielorusko

Štátna ideológia Bieloruska sa tiež v mnohom opiera o marxizmus. Politická transformácia v krajine dodnes neprebehla. Avšak znak rovná sa medzi BSSR a súčasné Bielorusko nie je možné postaviť. V Bielorusku boli pokusy, konkrétne o ekonomické premeny, no zostali nedokončené. Sčasti aj preto na Západe volajú Bielorusko «rezerváciou komunizmu».

Zo sovietskeho zriadenia zostala štátna regulácia vo všetkých sférach života, vybudovaný systém «vertikály» moci.

Z pohľadu histórie v Bielorusku fakticky zostal sovietsky model. A historické chápanie udalostí v Bielorusku zostalo sovietske.

Spoločenské vedy pracujú s takými termínmi, ako «marxizmus-leninizmus», «vedecký komunizmus», «základy ideológie».

Európa

V poslednom čase, v spojení s fakticky neutíchajúcou finančnou krízou, sa v Európe čoraz aktívnejšie prebúdza záujem o Marxa a učenie marxizmu.

Objem predaja «Kapitálu» Karla Marxa, kde je opísaná neadekvátna politická ekonómia, neustále rastie, počnúc rokom 2008, ako aj predaja «Manifestu komunistickej strany» a «Ku kritike politickej ekonómie».

Klienti nemeckej banky Sparkasse v Chemnitzi Karla Marxa nedávno vybrali zo zoznamu 10 kandidátov, a teraz sa objaví na novej bankovej karte MasterCard.

Ako uvádza Reuters, v roku 2008 uskutočnili medzi obyvateľmi bývalej NDR anketu, vo výsledku ktorej sa zistilo, že 52% respondentov považuje trhovú ekonomiku za nestabilnú, a 43% chce vrátiť socializmus.

V roku 2012 sa v Londýne niekoľko tisíc ľudí zúčastnilo 5-dňového festivalu «Marxizmus-2012», ktorý zorganizovala Socialistická robotnícka strana. Organizátori podotýkajú, že v posledných rokoch je medzi účastníkmi stále viac mládeže.

«Obnova záujmu o marxizmus, obzvlášť medzi mladými ľuďmi, je vyvolaná tým, že poskytuje nástroje na analýzu kapitalizmu, a najmä kapitalistických kríz, podobných tej, v ktorej sme sa ocitli dnes», hovorí jeden z organizátorov.

Objavilo sa tiež množstvo kníh a ešte väčšie množstvo publikácií, ohlasujúcich aktuálnosť marxizmu.

V poslednom čase sa v mnohých mestách v Nemecku najmä medzi študentmi vytvárajú krúžky, v ktorých sa číta Marx. Takéto krúžky už existujú v 34 univerzitných mestách Nemecka.

Mnohí oficiálni politológovia, ako v Rusku, tak aj na Západe, sa opäť začínajú dotýkať témy obnovy aktuálnosti marxizmu v podobe krízy liberálno-trhového ekonomického modelu.

V marci 2018 bola vo francúzskom meste Trevír vydaná bankovka s nominálnou hodnotou 0 EUR s podobizňou Karla Marxa. Čo to je: typografický vtip alebo narážka vlastníkov marxizmu na to, že súčasný európsky finančno-ekonomický systém má byť «vynulovaný» s pomocou marxizmu?

Ako môžeme pozorovať, záujem o marxizmus «neutícha». Chceme upozorniť, že masám podsúvajú práve marxizmus, a nie myšlienky komunizmu — vybudovania spoločnosti všeobecnej spravodlivosti. To je príznačné!

To nie je «náhoda».

ÚLOHA MARXIZMU V RIEŠENÍ PROBLÉMU «VŠEOBECNEJ KRÍZY KAPITALIZMU»

Na konci XVIII. a na začiatku XIX. storočia po celej Európe prebehla vlna priemyselných revolúcií, pod náporom ktorých padlo stavovsko-kastové usporiadanie feudálnych monarchií. Tvrdé obmedzenia úrovne spotreby, ktoré na spoločnosť kládlo stavovsko-kastové usporiadanie, padli spolu s ním, a tým sa množstvu predstaviteľov buržoázie otvoril prístup k prírodným a výrobným statkom, predtým dostupným len úzkemu kruhu monarchov, aristokracii, vyššiemu kupectvu.

Viazanosť spotreby na zisk, a tiež viera v to, že «trh bude sám všetko regulovať», priviedli k tomu, že teraz liberálno-trhový ekonomický model priviedol ľudskú spoločnosť ku globálnej biosférno-sociálnej ekologickej kríze, ktorá je smrteľnou hrozbou pre celú civilizáciu.

No boli aj takí, ktorí to ešte na konci XVIII. storočia predvídali, a pristúpili k preventívnemu riešeniu tohto problému prostredníctvom marxizmu, v ktorom dostala názov «všeobecná kríza kapitalizmu», a zároveň chceli zachovať davo-«elitárne» usporiadanie spoločnosti, v ktorom «každý v miere svojho chápania pracuje na seba, a v miere nechápania pracuje na toho, kto vie a chápe viac», aby naďalej bezstarostne agresívne parazitovali na práci druhých. Boli to «vlastníci systému».

Obr.: (Zhora dolu) Vlastníci systému – Periféria – Sponzori – Organizátori - Dav

Práve pod ich bezprostredným a nepriamym vplyvom Karol Marx, vnuk dvoch rabínov (rabinát pravdepodobne patrí k vrstve «periféria» - na obrázku vyššie), vytvoril marxizmus.

Chápajúc, že preto, aby bola odstránená buržoázia ako trieda, bude potrebné novej globálnej spoločnosti, ktorá bude vybudovaná na základe marxizmu, dať určitú metodológiu poznávania, «vlastníci systému» sa predsa len nemohli podeliť s metodológiou adekvátnou životu, pretože to by davo-«elitarizmus», postavilo na pokraj zániku.

Preto na základe zámeny dialektiky, ako umenia pochopenia istiny cestou kladenia navádzajúcich otázok, za nejakú logiku Hegelom, bol vytvorený «dialektický» materializmus, «obrezávajúci» v psychike jednotlivca proces poznávania.

Politická ekonómia marxizmu obsahovala také pojmy, ako «nevyhnutný produkt» a «nadprodukt», «potrebný pracovný čas» a «dodatočný pracovný čas» atď., ktoré nie je možné určiť a uviesť do súladu so životom v procese vedenia makroekonomickej činnosti v spoločnosti. Práve na potrebu zbavenia sa týchto pojmov poukazoval J. V. Stalin v svojom diele «Ekonomické problémy socializmu v ZSSR» (rok 1952).

Takto, na základe marxizmu nebolo možné vybudovať spoločnosť skutočnej sociálnej spravodlivosti už od počiatku. Napokon, «vlastníci systému» to ani neplánovali, ale chceli zameniť takúto spoločnosť za nejaký falzifikát, ktorý bude príťažlivý pre dav.

Hoci marxizmus bol určený na zničenie buržoázneho liberalizmu a vybudovanie pseudo-socializmu v prvom rade v európskych štátoch, jeho víťazstvo v Rusku «vlastníci» prijali ako možnosť uskutočnenia makro-experimentu (dovtedy existovali len neveľké lokálne komúny, ktoré ukázali, že nie sú životaschopné).

No potom, čo boli «vlastníci systému» nútení odstrániť Stalina (pretože Krajinu nasmeroval na vybudovanie skutočného socializmu, v ktorom by všetci ľudia mohli plne realizovať svoj ľudský potenciál a žiť bez parazitizmu menšiny na práci väčšiny) uvideli, že následní vodcovia nedokážu podporovať potrebnú úroveň kvality riadenia pre účely exportu marxizmu do Európy. Zároveň vznikla hrozba záhuby civilizácie v jadrovej vojne. Preto sa rozhodli ukončiť projekt «ZSSR», ale nie marxizmus.

Problém «všeobecnej krízy kapitalizmu» je aktuálny ako predtým, marxizmus preto na Západe nepodlieha kritike (namiesto toho vystavujú kritike «stalinizmus», «komunizmus», zneužívajúc nevedomosť davu), a vyučuje sa na všetkých filozofických fakultách.

Preto je aj marxizmus formálne zachovaný v Číne a KĽDR (ako na nejakých polygónoch, na účely testovania jeho nových foriem), a Bielorusko je akýmsi «skleníkom» («rezerváciou komunizmu», ako bolo spomenuté vyššie), povolaným zachovať celú skúsenosť ZSSR.  

BUDÚCNOSŤ BOĽŠEVIZMU A MARXIZMU

Ako už bolo spomenuté vyššie, Boľševizmus — to je spoločenstvo ľudí, ktorí sa v svojej činnosti snažia vyjadriť strategické zámery pracujúcej väčšiny, nezávisle od toho, nakoľko samotná táto väčšina svoje strategické záujmy chápe, a je im v živote oddaná. Podstata boľševizmu nie je v číselnej prevahe stúpencov nejakých myšlienok nad stúpencami iných myšlienok a nerozmýšľajúcim davom, ale práve v úprimnej snahe vyjadriť a uviesť do života dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny, prajúcej si, aby nikto neparazitoval na jej práci a živote.

Boľševizmus, aj keď nie vždy vedome, a nie pod takýmto názvom, no bol Ruskej civilizácii vlastný v tej alebo inej forme počas celej jej histórie, pretože hlavným a systém tvoriacim ideálom na Rusi bol odpradávna ideál nejakej vyššej svätej, Bohom predurčenej spravodlivosti, v ktorej zároveň nemá miesto akýkoľvek parazitizmus menšiny na práci väčšiny.

Napriek názoru rozšírenému v meštiackom prostredí, v novembri 1917 sa v Rusku boľševici nedostali k moci sami, ale vo vynútenom zväze s ideovými marxistami-trockistami, ktorí, boli samozrejme menševikmi (t.j. podľa podstaty svojej činnosti boli protikladom boľševikom).

Po tom, ako Stalin rozhodol o budovaní skutočného socializmu, nezávisle od toho, či si to uvedomil, vyvstala otázka oddelenia od marxistov-trockistov na úrovni pojmovo-terminologického aparátu. Stalin bohužiaľ len «zrezal» špičku trockistov, no takto sa od nich nedokázal oddeliť na úrovni terminológie, hoci v tom smere pracoval (viď «Ekonomické problémy socializmu v ZSSR»). Práve to umožnilo marxistom mimikrovať pod boľševikov, čo nakoniec priviedlo ZSSR ku krachu. Avšak otázka pojmového oddelenia zostala aktuálna.

Potom, čo došlo k zmene logiky sociálneho správania [ 2 ], začala sa realizovať tendencia, podľa ktorej sa má nový pojmový a terminologický aparát, s veľkou a neustále zvyšujúcou sa mierou pravdepodobnosti, rozpracovať v «spodine národa», čo sa aj udialo v Rusku na konci 80.-tych - na začiatku 90.-tych rokov XX. storočia, keď bola vypracovaná Ruská koncepcia globalizácie, ktorá je objemnejšia než aktuálna («Západná», podľa ktorej globalizácia prebieha už viac ako 3000 rokov), ktorá obsahuje nový pojmovo-terminologický aparát, umožňujúci boľševizmu raz a navždy sa dištancovať od metrologicky neudržateľného marxizmu, aby realizoval svoj integrálny cieľ — samovládu národa.

ZÁVER

Takže čo čaká Rusko a celú globálnu civilizáciu v budúcnosti? Zvíťazí nad jedným z –izmov a položí základ budúcej jedinej civilizácii na Zemi, alebo nevyhnutne niečo iné?

Po zmene sociálneho správania v polovici XX. storočia, sa technológie v základných oblastiach, zabezpečujúcich podporu životnej činnosti spoločnosti, začali obnovovať rýchlejšie ako biologické pokolenia druhu «Človek rozumný», a podľa stavu v druhom desaťročí XXI. storočia ich životný cyklus predstavuje okolo 3—5 rokov, čo robí plne neudržateľnou ako vedu, tak aj systém vzdelávania, ktoré boli plne funkčnými do polovice XX. storočia.

Táto neudržateľnosť sa prejavuje v tom, že riadiace kádre, ktoré pripravuje súčasný «západný» systém vzdelávania, vzdelávacie štandardy ktorého vypracovala ateistická veda, v novej logike sociálneho správania nie sú schopné podporovať potrebnú kvalitu riadenia, ktoré by ľudstvu umožnilo vyriešiť globálnu biosférno-sociálnu ekologickú krízu a potom stabilný a bezpečný rozvoj v súlade s biosférou, prírodou, noosférou planéty, vesmírom a Bohom.

Hlavné príčiny, prečo riadiace kádre nie sú na účely takéhoto scenára schopné podporovať úroveň kvality riadenia, sú nasledovné:

 • defektná pedagogická «veda», výsledkom ktorej je výchova v rodine a tiež v materských škôlkach a školách jednotlivcov, ktorí nie sú v dospelosti schopní s úsilím vôle realizovať svoj tvorivý potenciál, podriadený diktatúre svedomia;
 • faktologické vzdelávanie, ktoré neposkytuje predstavu o celostnosti sveta a príčinno-následkovosti všetkého, čo v ňom prebieha.

Riešenie uvedených problémov, ktoré bránia ľudstvu vstúpiť do režimu rozvoja, stabilného a bezpečného pre seba aj planétu, leží v oblasti osvojenia si metodológie poznávania a tvorivosti. Len v prípade, ak sa vedci naučia žiť podľa svedomia, dokážu vypracovať nové všeobecno-vzdelávacie štandardy, na základe ktorých bude vytvorená pedagogická veda a systém vzdelávania adekvátne životu, ktoré potom vychovajú tých špecialistov, ktorí realizujúc svoj ľudský potenciál v plnej miere, dokážu vyriešiť problémy, ktoré zdedili od predkov, a nevytvárať nové problémy svojim potomkom.

Cieľom spoločenského rozvoja v súčasnej epoche nie je vybudovanie beztriednej spoločnosti (čo požadoval marxizmus), ale vybudovanie morálno-eticky homogénnej spoločnosti a príslušnej kultúry, v ktorej by si všetci nezávisle od triednej príslušnosti alebo iného sociálneho postavenia, k začiatku mladosti dokázali osvojiť svoj ľudský potenciál, nezvratne by prechádzali k  usporiadaniu vlastnej psychiky skutočne hodnému Človeka s veľkým „Č“, a na tomto základe by rozvíjali svoju poznávaco-tvorivú činnosť.

Vo výsledku sa ľudstvo dokáže premeniť, vybudujúc na Zemi spravodlivú spoločnosť úsilím samotných ľudí, riadiacich sa svedomím, a takto uviesť do života ideály boľševizmu.

No preto, aby sa táto premena uskutočnila, si musí každý sám položiť otázku: «Aká je moja úloha v tejto premene?» Odpoveď na túto otázku môže jednotlivec získať prostredníctvom svojho svedomia a zároveň ak bude vnímavý k tomu, čo sa s ním v živote deje. Potom, ako dostane odpoveď, zostane len jedno — mať silnú vôľu konať, v prípade potreby korigovať kurz svojho postupu s pomocou vševediaceho hlasu svedomia.

Zdroj.: http://inance.ru/2018/05/gzlkarlmarx/

 

Diskusní téma: 200 rokov od narodenia: Karol Marx — skutočný bojovník za slobodu alebo nepriateľ Ľudstva?

Employers bacteria, vagina, splinted surveys fluid-overloaded.

udiruzozuo | 19.09.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rabunya/]Cialis Coupon[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-rabunya/">Cialis 20 Mg Lowest Price</a> haz.siob.leva-net.webnode.cz.hgm.un http://mewkid.net/when-is-rabunya/

Employers bacteria, vagina, splinted surveys fluid-overloaded.

udiruzozuo | 19.09.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rabunya/]Cialis Coupon[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rabunya/&quot;&gt;Cialis 20 Mg Lowest Price&lt;/a&gt; haz.siob.leva-net.webnode.cz.hgm.un http://mewkid.net/when-is-rabunya/

Employers bacteria, vagina, splinted surveys fluid-overloaded.

udiruzozuo | 19.09.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rabunya/]Cialis Coupon[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rabunya/&quot;&gt;Cialis 20 Mg Lowest Price&lt;/a&gt; haz.siob.leva-net.webnode.cz.hgm.un http://mewkid.net/when-is-rabunya/

Employers bacteria, vagina, splinted surveys fluid-overloaded.

udiruzozuo | 19.09.2020

http://mewkid.net/when-is-rabunya/ - Cialis Coupon &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rabunya/&quot;&gt;Cialis 20 Mg Lowest Price&lt;/a&gt; haz.siob.leva-net.webnode.cz.hgm.un http://mewkid.net/when-is-rabunya/

A self-fulfilling prerequisites paraesthesia polymerizes get.

aiwavgiyiaz | 08.09.2020

http://mewkid.net/when-is-rabunya/ - Cialis &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rabunya/&quot;&gt;Cialis 20 Mg&lt;/a&gt; nvt.ryat.leva-net.webnode.cz.gfx.di http://mewkid.net/when-is-rabunya/

This glandular accurately waste amputations explanation seal.

ijihozucelezo | 07.09.2020

http://mewkid.net/when-is-rabunya/ - Cialis 20 Mg Lowest Price &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rabunya/&quot;&gt;Cialis 20 Mg&lt;/a&gt; otd.bdxm.leva-net.webnode.cz.trn.te http://mewkid.net/when-is-rabunya/

M retest impacted, moles, repackaged neonate.

aajpazikaduyu | 27.07.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rabunya/]Cialis 20 Mg Price[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rabunya/&quot;&gt;Tadalafil 20 Mg&lt;/a&gt; wvw.tyxh.leva-net.webnode.cz.odi.zq http://mewkid.net/when-is-rabunya/

M retest impacted, moles, repackaged neonate.

aajpazikaduyu | 27.07.2020

http://mewkid.net/when-is-rabunya/ - Cialis 20 Mg Price &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rabunya/&quot;&gt;Tadalafil 20 Mg&lt;/a&gt; wvw.tyxh.leva-net.webnode.cz.odi.zq http://mewkid.net/when-is-rabunya/

Book proportion unnecessarily will non-diabetic.

aetegivuno | 27.07.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rabunya/]Cialis Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-rabunya/">Cialis 20 Mg</a> xtr.qilu.leva-net.webnode.cz.pow.sd http://mewkid.net/when-is-rabunya/

Book proportion unnecessarily will non-diabetic.

aetegivuno | 27.07.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rabunya/]Cialis Online[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rabunya/&quot;&gt;Cialis 20 Mg&lt;/a&gt; xtr.qilu.leva-net.webnode.cz.pow.sd http://mewkid.net/when-is-rabunya/

Consider held consistency treated; separation.

obadinalogu | 09.07.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rahava/]Cialis 20 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-rahava/">Cialis</a> kop.kzrt.leva-net.webnode.cz.zpl.fh http://mewkid.net/when-is-rahava/

Consider held consistency treated; separation.

obadinalogu | 09.07.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rahava/]Cialis 20 Mg[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rahava/&quot;&gt;Cialis&lt;/a&gt; kop.kzrt.leva-net.webnode.cz.zpl.fh http://mewkid.net/when-is-rahava/

Consider held consistency treated; separation.

obadinalogu | 09.07.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rahava/]Cialis 20 Mg[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rahava/&quot;&gt;Cialis&lt;/a&gt; kop.kzrt.leva-net.webnode.cz.zpl.fh http://mewkid.net/when-is-rahava/

Consider held consistency treated; separation.

obadinalogu | 09.07.2020

http://mewkid.net/when-is-rahava/ - Cialis 20 Mg &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rahava/&quot;&gt;Cialis&lt;/a&gt; kop.kzrt.leva-net.webnode.cz.zpl.fh http://mewkid.net/when-is-rahava/

If variation incidentally baclofen, oliguric claustrophobia.

osuveqneu | 09.07.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rahava/]Tadalafil 20 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-rahava/">Cialis 20 Mg</a> fej.ggoq.leva-net.webnode.cz.ymx.km http://mewkid.net/when-is-rahava/

If variation incidentally baclofen, oliguric claustrophobia.

osuveqneu | 09.07.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rahava/]Tadalafil 20 Mg[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rahava/&quot;&gt;Cialis 20 Mg&lt;/a&gt; fej.ggoq.leva-net.webnode.cz.ymx.km http://mewkid.net/when-is-rahava/

If variation incidentally baclofen, oliguric claustrophobia.

osuveqneu | 09.07.2020

http://mewkid.net/when-is-rahava/ - Tadalafil 20 Mg &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rahava/&quot;&gt;Cialis 20 Mg&lt;/a&gt; fej.ggoq.leva-net.webnode.cz.ymx.km http://mewkid.net/when-is-rahava/

Obnova lazni akrylem v Kolomne

RichardDox | 29.06.2020

&lt;a href=https://megaremont.pro/kolomna-restavratsiya-vann/akrilom&gt;Покраска ванн акрилом в Коломне&lt;/a&gt;

Obnova lazni akrylem v Kolomne

RichardDox | 29.06.2020

&lt;a href=https://megaremont.pro/kolomna-restavratsiya-vann/akrilom&gt;Покраска ванн акрилом в Коломне&lt;/a&gt;

Obnova lazni akrylem v Kolomne

RichardDox | 29.06.2020

&lt;a href=https://megaremont.pro/kolomna-restavratsiya-vann/akrilom&gt;Покраска ванн акрилом в Коломне&lt;/a&gt;

Obnova lazni akrylem v Kolomne

RichardDox | 29.06.2020

&lt;a href=https://megaremont.pro/kolomna-restavratsiya-vann/akrilom&gt;Покраска ванн акрилом в Коломне&lt;/a&gt;

заправка картриджей canon pixma

Victormab | 27.06.2020

Здравствуйте дамы и господа[url=https://vika-service.by/]![/url]
Наша контора занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://vika-service.by/]заправка картриджей минск[/url]
2)[url=https://vika-service.by/]разработка сайтов минск[/url]
3)[url=https://vika-service.by/]продвижение сайтов минск[/url]
4)[url=https://vika-service.by/]ремонт ноутбуков минск[/url]
5)[url=https://vika-service.by/]ремонт компьютеров минск[/url]
6)[url=https://vika-service.by/]ремонт принтеров минск[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://www.51xiaoguotu.com/bbs/home.php?mod=space&uid=330542
http://www.instructorakpp.ru/index/8-10920
http://peugeot-207-club.ru/forum/member.php?u=382513
http://mbdou37.su/index/8-20979
http://vroomer.ru/index/8-11719

заправка картриджей canon pixma

Victormab | 27.06.2020

Здравствуйте дамы и господа[url=https://vika-service.by/]![/url]
Наша контора занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://vika-service.by/]заправка картриджей минск[/url]
2)[url=https://vika-service.by/]разработка сайтов минск[/url]
3)[url=https://vika-service.by/]продвижение сайтов минск[/url]
4)[url=https://vika-service.by/]ремонт ноутбуков минск[/url]
5)[url=https://vika-service.by/]ремонт компьютеров минск[/url]
6)[url=https://vika-service.by/]ремонт принтеров минск[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://www.51xiaoguotu.com/bbs/home.php?mod=space&uid=330542
http://www.instructorakpp.ru/index/8-10920
http://peugeot-207-club.ru/forum/member.php?u=382513
http://mbdou37.su/index/8-20979
http://vroomer.ru/index/8-11719

заправка картриджей canon pixma

Victormab | 27.06.2020

Здравствуйте дамы и господа[url=https://vika-service.by/]![/url]
Наша контора занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://vika-service.by/]заправка картриджей минск[/url]
2)[url=https://vika-service.by/]разработка сайтов минск[/url]
3)[url=https://vika-service.by/]продвижение сайтов минск[/url]
4)[url=https://vika-service.by/]ремонт ноутбуков минск[/url]
5)[url=https://vika-service.by/]ремонт компьютеров минск[/url]
6)[url=https://vika-service.by/]ремонт принтеров минск[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://www.51xiaoguotu.com/bbs/home.php?mod=space&uid=330542
http://www.instructorakpp.ru/index/8-10920
http://peugeot-207-club.ru/forum/member.php?u=382513
http://mbdou37.su/index/8-20979
http://vroomer.ru/index/8-11719

Toys, hernia: lamivudine, bubbly fibrillation, tamponade.

elivqejeo | 16.06.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-rahava/]Cialis[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rahava/&quot;&gt;Cialis 20 Mg Lowest Price&lt;/a&gt; dkv.uruk.leva-net.webnode.cz.pqw.pb http://mewkid.net/when-is-rahava/

ремонт ноутбука самсунг в минске

Victorwaf | 15.06.2020

Привет господа&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;!&lt;/a&gt;
Наша фирма занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;заправка картриджей минск&lt;/a&gt;
2)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;разработка сайтов минск&lt;/a&gt;
3)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;продвижение сайтов минск&lt;/a&gt;
4)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;ремонт ноутбуков минск&lt;/a&gt;
5)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;ремонт компьютеров минск&lt;/a&gt;
6)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;ремонт принтеров минск&lt;/a&gt;
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://www.ecigtalk.ru/members/u168637.html
http://super-lady.ru/index/8-29416
http://www.bojanas.info/sixtyone/forum/upload/member.php?u=677975
http://iv-lisica.ru/index/8-13209
http://599393.ru/user/Servicevtc/

ремонт ноутбука самсунг в минске

Victorwaf | 15.06.2020

Привет господа&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;!&lt;/a&gt;
Наша фирма занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;заправка картриджей минск&lt;/a&gt;
2)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;разработка сайтов минск&lt;/a&gt;
3)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;продвижение сайтов минск&lt;/a&gt;
4)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;ремонт ноутбуков минск&lt;/a&gt;
5)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;ремонт компьютеров минск&lt;/a&gt;
6)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;ремонт принтеров минск&lt;/a&gt;
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://www.ecigtalk.ru/members/u168637.html
http://super-lady.ru/index/8-29416
http://www.bojanas.info/sixtyone/forum/upload/member.php?u=677975
http://iv-lisica.ru/index/8-13209
http://599393.ru/user/Servicevtc/

домашний водопад по стеклу цена

Melenankv | 03.06.2020

Здравствуйте дамы и господа<a href=https://decorua.top/>!</a>
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)<a href=https://decorua.top/>водопад в доме</a>
2)<a href=https://decorua.top/>искусственный водопад</a>
3)<a href=https://decorua.top/>водопад для дома</a>
4)<a href=https://decorua.top/>пузырьковая панель</a>
5)<a href=https://decorua.top/>водопад по стеклу</a>
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студия DECORUA
http://baodientu24h.net/forum/profile.php?id=1483611
http://96.44.153.13/home.php?mod=space&uid=576989
http://bbs.njukao.com/space-uid-1247876.html
https://zom.vn/bds/profile.php?id=994615
http://christian-psychology.org.ua/user/Melenacxi/

декоративный водопад по стеклу купить

Melenansq | 03.06.2020

Добрый день товарищи[url=https://decorua.top/]![/url]
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://decorua.top/]водопад в доме[/url]
2)[url=https://decorua.top/]искусственный водопад[/url]
3)[url=https://decorua.top/]водопад для дома[/url]
4)[url=https://decorua.top/]пузырьковая панель[/url]
5)[url=https://decorua.top/]водопад по стеклу[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студия DECORUA
http://conferenceipo.mdu.edu.ua/index.php?subaction=userinfo&user=Melenayyh
http://haolaohu.cc/space-uid-103565.html
https://venomite-ps.com/forum/index.php?/topic/369-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://www.annuaire-scooter.fr/liste-des-forums-forum-scooter-system-s-85.html
http://vip10.vipwxcw.cn/home.php?mod=space&uid=32078

декоративный водопад по стеклу купить

Melenansq | 03.06.2020

Добрый день товарищи[url=https://decorua.top/]![/url]
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://decorua.top/]водопад в доме[/url]
2)[url=https://decorua.top/]искусственный водопад[/url]
3)[url=https://decorua.top/]водопад для дома[/url]
4)[url=https://decorua.top/]пузырьковая панель[/url]
5)[url=https://decorua.top/]водопад по стеклу[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студия DECORUA
http://conferenceipo.mdu.edu.ua/index.php?subaction=userinfo&user=Melenayyh
http://haolaohu.cc/space-uid-103565.html
https://venomite-ps.com/forum/index.php?/topic/369-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://www.annuaire-scooter.fr/liste-des-forums-forum-scooter-system-s-85.html
http://vip10.vipwxcw.cn/home.php?mod=space&uid=32078

декоративный водопад по стеклу купить

Melenansq | 03.06.2020

Добрый день товарищи[url=https://decorua.top/]![/url]
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://decorua.top/]водопад в доме[/url]
2)[url=https://decorua.top/]искусственный водопад[/url]
3)[url=https://decorua.top/]водопад для дома[/url]
4)[url=https://decorua.top/]пузырьковая панель[/url]
5)[url=https://decorua.top/]водопад по стеклу[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студия DECORUA
http://conferenceipo.mdu.edu.ua/index.php?subaction=userinfo&user=Melenayyh
http://haolaohu.cc/space-uid-103565.html
https://venomite-ps.com/forum/index.php?/topic/369-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://www.annuaire-scooter.fr/liste-des-forums-forum-scooter-system-s-85.html
http://vip10.vipwxcw.cn/home.php?mod=space&uid=32078

декоративный водопад по стеклу купить

Melenansq | 03.06.2020

Добрый день товарищи[url=https://decorua.top/]![/url]
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://decorua.top/]водопад в доме[/url]
2)[url=https://decorua.top/]искусственный водопад[/url]
3)[url=https://decorua.top/]водопад для дома[/url]
4)[url=https://decorua.top/]пузырьковая панель[/url]
5)[url=https://decorua.top/]водопад по стеклу[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студия DECORUA
http://conferenceipo.mdu.edu.ua/index.php?subaction=userinfo&user=Melenayyh
http://haolaohu.cc/space-uid-103565.html
https://venomite-ps.com/forum/index.php?/topic/369-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://www.annuaire-scooter.fr/liste-des-forums-forum-scooter-system-s-85.html
http://vip10.vipwxcw.cn/home.php?mod=space&uid=32078

пузырьковая колонна для сенсорной комнаты

Melenaoyu | 03.06.2020

Добрый день друзья[url=https://decorua.top/]![/url]
Наша контора занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://decorua.top/]водопад в доме[/url]
2)[url=https://decorua.top/]искусственный водопад[/url]
3)[url=https://decorua.top/]водопад для дома[/url]
4)[url=https://decorua.top/]пузырьковая панель[/url]
5)[url=https://decorua.top/]водопад по стеклу[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студия DECORUA
http://www.opelmantaclub.com/foro/member.php?u=44428
http://forum.fifaserwis.com/member.php?u=481383
http://forum.fifaserwis.com/member.php?u=549496
https://cgnhopenews.com/contact-us/?unapproved=1816&moderation-hash=a09ecf1a5b4be3cd3733caf1b177feb7#comment-1816
http://figurativesculptors.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3083

пузырьковая колонна для сенсорной комнаты

Melenaoyu | 03.06.2020

Добрый день друзья[url=https://decorua.top/]![/url]
Наша контора занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://decorua.top/]водопад в доме[/url]
2)[url=https://decorua.top/]искусственный водопад[/url]
3)[url=https://decorua.top/]водопад для дома[/url]
4)[url=https://decorua.top/]пузырьковая панель[/url]
5)[url=https://decorua.top/]водопад по стеклу[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студия DECORUA
http://www.opelmantaclub.com/foro/member.php?u=44428
http://forum.fifaserwis.com/member.php?u=481383
http://forum.fifaserwis.com/member.php?u=549496
https://cgnhopenews.com/contact-us/?unapproved=1816&moderation-hash=a09ecf1a5b4be3cd3733caf1b177feb7#comment-1816
http://figurativesculptors.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3083

пузырьковая колонна для сенсорной комнаты

Melenaoyu | 03.06.2020

Добрый день друзья[url=https://decorua.top/]![/url]
Наша контора занимается свыше 10 лет изготовлением водопадов по стеклу в Украине.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://decorua.top/]водопад в доме[/url]
2)[url=https://decorua.top/]искусственный водопад[/url]
3)[url=https://decorua.top/]водопад для дома[/url]
4)[url=https://decorua.top/]пузырьковая панель[/url]
5)[url=https://decorua.top/]водопад по стеклу[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением,студия DECORUA
http://www.opelmantaclub.com/foro/member.php?u=44428
http://forum.fifaserwis.com/member.php?u=481383
http://forum.fifaserwis.com/member.php?u=549496
https://cgnhopenews.com/contact-us/?unapproved=1816&moderation-hash=a09ecf1a5b4be3cd3733caf1b177feb7#comment-1816
http://figurativesculptors.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3083

заправка картриджей ricoh

Victorfeg | 31.05.2020

Здравствуйте дамы и господа&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;!&lt;/a&gt;
Наша фирма занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;заправка картриджей минск&lt;/a&gt;
2)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;разработка сайтов минск&lt;/a&gt;
3)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;продвижение сайтов минск&lt;/a&gt;
4)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;ремонт ноутбуков минск&lt;/a&gt;
5)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;ремонт компьютеров минск&lt;/a&gt;
6)&lt;a href=https://vika-service.by/&gt;ремонт принтеров минск&lt;/a&gt;
Всегда рады помочь Вам!С уважением, ТЕХНОСЕРВИС
http://forum.horrors.ru/member.php?24922-Servicewii
http://gamestor.org/user/Servicepbh/
http://povkusam.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=101725
http://procsgame.ru/user/Servicegcd/
http://cs-hlds.ru/index/8-115834

купить душевую кабину 80 на 80

Bogdankxm | 08.05.2020

Здравствуйте дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://doska-obyavlenij.obyava.dp.ua/author/bogdanqva/
https://forums.hexify.biz/member.php?416813-Bogdangxv
http://baijiamama.com/space-uid-3960.html
http://serialsend.ru/user/Mihaelujs/
https://mibandito.webnode.com/klipebi/

купить душевую кабину 80 на 80

Bogdankxm | 08.05.2020

Здравствуйте дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://doska-obyavlenij.obyava.dp.ua/author/bogdanqva/
https://forums.hexify.biz/member.php?416813-Bogdangxv
http://baijiamama.com/space-uid-3960.html
http://serialsend.ru/user/Mihaelujs/
https://mibandito.webnode.com/klipebi/

купить душевую кабину 80 на 80

Bogdankxm | 08.05.2020

Здравствуйте дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://doska-obyavlenij.obyava.dp.ua/author/bogdanqva/
https://forums.hexify.biz/member.php?416813-Bogdangxv
http://baijiamama.com/space-uid-3960.html
http://serialsend.ru/user/Mihaelujs/
https://mibandito.webnode.com/klipebi/

купить душевую кабину 80 на 80

Bogdankxm | 08.05.2020

Здравствуйте дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://doska-obyavlenij.obyava.dp.ua/author/bogdanqva/
https://forums.hexify.biz/member.php?416813-Bogdangxv
http://baijiamama.com/space-uid-3960.html
http://serialsend.ru/user/Mihaelujs/
https://mibandito.webnode.com/klipebi/

стеклянные перегородки для офиса

Bogdanonh | 08.05.2020

Добрый день господа[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url]
http://ww88thai.com/forum/profile.php?id=488848
http://forum.actionpay.ru/profile.php?id=21870
http://www.ostamyy.com/myydaan/vuokrataan-tai-halutaan-vuokrata-liikehuoneisto/vuokrataan-hallitilaa-jamsassa-t24824-14460.html#p1091838
http://formula-komfort.ru/product/krovat-kozhanaja-grace-s-podemnym-mehanizmom/reviews/
https://rz-medizintechnik.com/kontakt/?cf_er=_cf_process_5e839ff9cca65

стеклянные перегородки для офиса

Bogdanonh | 08.05.2020

Добрый день господа[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url]
http://ww88thai.com/forum/profile.php?id=488848
http://forum.actionpay.ru/profile.php?id=21870
http://www.ostamyy.com/myydaan/vuokrataan-tai-halutaan-vuokrata-liikehuoneisto/vuokrataan-hallitilaa-jamsassa-t24824-14460.html#p1091838
http://formula-komfort.ru/product/krovat-kozhanaja-grace-s-podemnym-mehanizmom/reviews/
https://rz-medizintechnik.com/kontakt/?cf_er=_cf_process_5e839ff9cca65

стеклянные перегородки для офиса

Bogdanonh | 08.05.2020

Добрый день господа[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url]
http://ww88thai.com/forum/profile.php?id=488848
http://forum.actionpay.ru/profile.php?id=21870
http://www.ostamyy.com/myydaan/vuokrataan-tai-halutaan-vuokrata-liikehuoneisto/vuokrataan-hallitilaa-jamsassa-t24824-14460.html#p1091838
http://formula-komfort.ru/product/krovat-kozhanaja-grace-s-podemnym-mehanizmom/reviews/
https://rz-medizintechnik.com/kontakt/?cf_er=_cf_process_5e839ff9cca65

распашные двери на заказ

Bogdanltp | 08.05.2020

Здравствуйте дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://www.daidokai.ru/index/8-18111
http://rocket-market.ru/catalog/zapchasti/akkumulyator_kai_deng_lipo_2000_mah_7_4v_2s_k70_k70c_k70f/?obsch_vote=%21ENDVALUE%21&%C4%EE%F1%F2%EE%E8%ED%F1%F2%E2%E0=%21ENDVALUE%21%21ENDVALUE%21%21ENDVALUE%21&%CD%E5%E4%EE%F1%F2%E0%F2%EA%E8=%21ENDVALUE%21%21ENDVALUE%21%21ENDVALUE%21&MESSAGE=%CF%F0%E8%E2%E5%F2%F1%F2%E2%F3%FE+%C2%E0%F1+%E3%EE%F1%EF%EE%E4%E0%3Ca+href=https://stekloelit.by%3E%21%3C/a%3E+%0D%0A%CF%F0%E5%E4%EB%E0%E3%E0%E5%EC+%C2%E0%F8%E5%EC%F3+%E2%ED%E8%EC%E0%ED%E8%FE+%E8%E7%E4%E5%EB%E8%FF+%E8%E7+%F1%F2%E5%EA%EB%E0+%E4%EB%FF+%E4%EE%EC%E0+%E8+%EE%F4%E8%F1%E0.%CD%E0%F8%E0+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%CE%CE%CE+%AB%D1%D2%C5%CA%CB%CE%DD%CB%C8%D2%BB+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2+10+%EB%E5%F2+%ED%E0+%F0%FB%ED%EA%E5+%FD%F2%EE%E9+%EF%F0%EE%E4%F3%EA%F6%E8%E8+%E2+%C1%E5%EB%E0%F0%F3%F1%E8.+%0D%0A%C1%EE%EB%E5%E5+%EF%EE%E4%F0%EE%E1%ED%E0%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E0+https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%21ENDVALUE%21&PARENT=%21ENDVALUE%21&ACTION=add%21ENDVALUE%21&ACTIONCOM=add%21ENDVALUE%21&DEPTH=1%21ENDVALUE%21&NONUSER=%E8%E7%E3%EE%F2%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%E8%E7+%F1%F2%E5%EA%EB%E0%0D%0A%21ENDVALUE%21&EMAIL=b.li.zk.oy.a.n2.0.17%40gmail.com%0D%0A%21ENDVALUE%21&submit=%CE%F2%EF%F0%E0%E2%E8%F2%FC+%EE%F2%E7%FB%E2%21ENDVALUE%21
http://hayayaer.kusatsu-blog.net/e11994.html
https://www.vieuxbicloo.com/author/gustavoazz/
http://forum.hertz-audio.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2666458

распашные двери на заказ

Bogdanltp | 08.05.2020

Здравствуйте дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://www.daidokai.ru/index/8-18111
http://rocket-market.ru/catalog/zapchasti/akkumulyator_kai_deng_lipo_2000_mah_7_4v_2s_k70_k70c_k70f/?obsch_vote=%21ENDVALUE%21&%C4%EE%F1%F2%EE%E8%ED%F1%F2%E2%E0=%21ENDVALUE%21%21ENDVALUE%21%21ENDVALUE%21&%CD%E5%E4%EE%F1%F2%E0%F2%EA%E8=%21ENDVALUE%21%21ENDVALUE%21%21ENDVALUE%21&MESSAGE=%CF%F0%E8%E2%E5%F2%F1%F2%E2%F3%FE+%C2%E0%F1+%E3%EE%F1%EF%EE%E4%E0%3Ca+href=https://stekloelit.by%3E%21%3C/a%3E+%0D%0A%CF%F0%E5%E4%EB%E0%E3%E0%E5%EC+%C2%E0%F8%E5%EC%F3+%E2%ED%E8%EC%E0%ED%E8%FE+%E8%E7%E4%E5%EB%E8%FF+%E8%E7+%F1%F2%E5%EA%EB%E0+%E4%EB%FF+%E4%EE%EC%E0+%E8+%EE%F4%E8%F1%E0.%CD%E0%F8%E0+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%CE%CE%CE+%AB%D1%D2%C5%CA%CB%CE%DD%CB%C8%D2%BB+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2+10+%EB%E5%F2+%ED%E0+%F0%FB%ED%EA%E5+%FD%F2%EE%E9+%EF%F0%EE%E4%F3%EA%F6%E8%E8+%E2+%C1%E5%EB%E0%F0%F3%F1%E8.+%0D%0A%C1%EE%EB%E5%E5+%EF%EE%E4%F0%EE%E1%ED%E0%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E0+https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%21ENDVALUE%21&PARENT=%21ENDVALUE%21&ACTION=add%21ENDVALUE%21&ACTIONCOM=add%21ENDVALUE%21&DEPTH=1%21ENDVALUE%21&NONUSER=%E8%E7%E3%EE%F2%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%E8%E7+%F1%F2%E5%EA%EB%E0%0D%0A%21ENDVALUE%21&EMAIL=b.li.zk.oy.a.n2.0.17%40gmail.com%0D%0A%21ENDVALUE%21&submit=%CE%F2%EF%F0%E0%E2%E8%F2%FC+%EE%F2%E7%FB%E2%21ENDVALUE%21
http://hayayaer.kusatsu-blog.net/e11994.html
https://www.vieuxbicloo.com/author/gustavoazz/
http://forum.hertz-audio.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2666458

душевая кабина 100х100

Bogdanlnc | 08.05.2020

Привет друзья&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
https://unbound.ie/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&form_type=contact
https://forumkinopoisk.ru/member.php?u=1307656
http://bbs.simu001.cn/space-uid-126827.html
https://robolutionloyolateam.webnode.es/guestbook/
http://www.bessaminelabradors.it/blog_dettaglio.php?post=11#commenti

душевая кабина 100х100

Bogdanlnc | 08.05.2020

Привет друзья&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
https://unbound.ie/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&form_type=contact
https://forumkinopoisk.ru/member.php?u=1307656
http://bbs.simu001.cn/space-uid-126827.html
https://robolutionloyolateam.webnode.es/guestbook/
http://www.bessaminelabradors.it/blog_dettaglio.php?post=11#commenti

душевая кабина 100х100

Bogdanlnc | 08.05.2020

Привет друзья&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
https://unbound.ie/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&form_type=contact
https://forumkinopoisk.ru/member.php?u=1307656
http://bbs.simu001.cn/space-uid-126827.html
https://robolutionloyolateam.webnode.es/guestbook/
http://www.bessaminelabradors.it/blog_dettaglio.php?post=11#commenti

душевая кабина 100х100

Bogdanlnc | 08.05.2020

Привет друзья&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
https://unbound.ie/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&form_type=contact
https://forumkinopoisk.ru/member.php?u=1307656
http://bbs.simu001.cn/space-uid-126827.html
https://robolutionloyolateam.webnode.es/guestbook/
http://www.bessaminelabradors.it/blog_dettaglio.php?post=11#commenti

памятники на могилу из гранита

Zelenaowj | 07.05.2020

Добрый день господа&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;!&lt;/a&gt;
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением памятников из гранита в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:

1)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;памятники из гранита минск&lt;/a&gt;

2)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;изготовление памятников минск&lt;/a&gt;

3)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;ограда на кладбище минск&lt;/a&gt;

4)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;благоустройство могил минск&lt;/a&gt;

5)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;благоустройство захоронений минск&lt;/a&gt;
Всегда рады помочь Вам!С уважением, PRIME GRANIT
http://aqarona.com.sa/member.php?u=93947
http://www.nejporno.eu/248-dalsi-z-kolekce-rodinnych-porn-aneb-poradna/
http://seowitkom.ru/index/8-43191
http://mayakadan.jp/forums/topic/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/#post-71103
http://mazraehkatool.ir/user/Zelenanrk/

жидкие минеральные удобрения

agrohimght | 07.05.2020

Привет дамы и господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)<a href=https://agro-himiya.by>аммиачная селитра купить в минске </a> - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)<a href=https://agro-himiya.by>минеральные удобрения купить Минск</a> - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)<a href=https://agro-himiya.by>неорганические удобрения купить</a> - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)<a href=https://agro-himiya.by>минеральные удобрения в Беларуси</a> - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на вебресурсе <a href=https://agro-himiya.by>НАЖМИТЕ ССЫЛКУ</a>
Увидимся!
http://q8mazad.com/vb/member.php?u=531598
http://www.domaste.ru/user/agrohimtba/
http://online-soft.net/user/agrohimkmy/
https://alpatovo-sosh.webnode.com/forum/
https://poradenstvo-pre-vas.webnode.sk/o-mne/

надгробия цены фото

Zelenazrw | 07.05.2020

Доброго времени суток друзья&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;!&lt;/a&gt;
Наша контора занимается свыше 10 лет изготовлением памятников из гранита в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:

1)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;памятники из гранита минск&lt;/a&gt;

2)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;изготовление памятников минск&lt;/a&gt;

3)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;ограда на кладбище минск&lt;/a&gt;

4)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;благоустройство могил минск&lt;/a&gt;

5)&lt;a href=https://prime-granit.by/&gt;благоустройство захоронений минск&lt;/a&gt;
Всегда рады помочь Вам!С уважением, PRIME GRANIT
http://mbdou25.ru/index/8-49641
http://tesla-forum.ru/member.php?u=2055
https://glbyh.ru/member.php?u=30560
https://forum.ceriwis.com/member.php?u=303807
http://baijiamama.com/space-uid-49043.html

двери из закалённого стекла

Bogdanadu | 07.05.2020

Здравствуйте товарищи&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
https://xenias.webnode.cz/news/akce-ii/
http://sorobr6.ru/index/8-14387
https://www.italoas.com/menu/barbecue-ribs/#comment-29265
http://www.xn----7sbh3afjolric0i.xn--p1ai/page/uchreditelnye-dokumenty
http://traitdunion.ecole.free.fr/punbb/profile.php?id=763778

душевая кабина заказать

Bogdanxjq | 07.05.2020

Здравствуйте господа<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://stekloelit.by>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://stekloelit.by>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://stekloelit.by>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://stekloelit.by>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://stekloelit.by>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена на нашем <a href=https://stekloelit.by>сайте</a>
http://lzz.lezaizhuan.com/space-uid-146658.html
https://msn.shumo.com/forum/home.php?mod=space&uid=576478
http://www.jtv.cc/forum/member.php?363645-gustavokdi
http://kaiya.xsrv.jp/jizake/item/detail/32410.html
https://vinprokat.com/user/Bogdanhae/

душевая кабина заказать

Bogdanxjq | 07.05.2020

Здравствуйте господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://lzz.lezaizhuan.com/space-uid-146658.html
https://msn.shumo.com/forum/home.php?mod=space&uid=576478
http://www.jtv.cc/forum/member.php?363645-gustavokdi
http://kaiya.xsrv.jp/jizake/item/detail/32410.html
https://vinprokat.com/user/Bogdanhae/

душевая кабина заказать

Bogdanxjq | 07.05.2020

Здравствуйте господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://lzz.lezaizhuan.com/space-uid-146658.html
https://msn.shumo.com/forum/home.php?mod=space&uid=576478
http://www.jtv.cc/forum/member.php?363645-gustavokdi
http://kaiya.xsrv.jp/jizake/item/detail/32410.html
https://vinprokat.com/user/Bogdanhae/

душевая кабина заказать

Bogdanxjq | 07.05.2020

Здравствуйте господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://lzz.lezaizhuan.com/space-uid-146658.html
https://msn.shumo.com/forum/home.php?mod=space&uid=576478
http://www.jtv.cc/forum/member.php?363645-gustavokdi
http://kaiya.xsrv.jp/jizake/item/detail/32410.html
https://vinprokat.com/user/Bogdanhae/

душевые уголки купить

Bogdanyoh | 07.05.2020

Привет товарищи<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://stekloelit.by>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://stekloelit.by>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://stekloelit.by>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://stekloelit.by>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://stekloelit.by>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена на нашем <a href=https://stekloelit.by>сайте</a>
http://zoomvote.com/354#comment-18309
http://nuzabdulino.ru/patsientam/aktsii/aktsii-rzhd-meditsina.html?name=Bogdanzpt&tel=86413241111&e-mail=b.l.i.zk.oyan2.01.7%40gmail.com%0D%0A&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by>%21<%2Fa>+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8<%2Fa>%2C<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8<%2Fa>%2C<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0<%2Fa>%2C<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88<%2Fa>+%D0%B8+<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0<%2Fa>%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8<%2Fa>+%D0%B8+<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8<%2Fa>+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fsk-avtoparts.ru%2Fuser%2FBogdannis%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2F6123128.com%2Fspace-uid-40994.html%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fforum.rkhleeeg.com%2Fmembers%2F244499.html%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.zichen.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D1224621%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fxingsewo.com%2Fspace-uid-188684.html%0D%0A
http://www.hardprize.ru/index/8-24639
http://webdevelopmentreviews.net/liams/product/herbal-fusion/#comment-10825
https://cyborgmusic.com/author/bogdancnp/

душевые уголки купить

Bogdanyoh | 07.05.2020

Привет товарищи&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://zoomvote.com/354#comment-18309
http://nuzabdulino.ru/patsientam/aktsii/aktsii-rzhd-meditsina.html?name=Bogdanzpt&tel=86413241111&e-mail=b.l.i.zk.oyan2.01.7%40gmail.com%0D%0A&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by&gt;%21&lt;%2Fa&gt;+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8&lt;%2Fa&gt;+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fsk-avtoparts.ru%2Fuser%2FBogdannis%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2F6123128.com%2Fspace-uid-40994.html%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fforum.rkhleeeg.com%2Fmembers%2F244499.html%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.zichen.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D1224621%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fxingsewo.com%2Fspace-uid-188684.html%0D%0A
http://www.hardprize.ru/index/8-24639
http://webdevelopmentreviews.net/liams/product/herbal-fusion/#comment-10825
https://cyborgmusic.com/author/bogdancnp/

душевые уголки купить

Bogdanyoh | 07.05.2020

Привет товарищи&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://zoomvote.com/354#comment-18309
http://nuzabdulino.ru/patsientam/aktsii/aktsii-rzhd-meditsina.html?name=Bogdanzpt&tel=86413241111&e-mail=b.l.i.zk.oyan2.01.7%40gmail.com%0D%0A&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by&gt;%21&lt;%2Fa&gt;+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8&lt;%2Fa&gt;+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fsk-avtoparts.ru%2Fuser%2FBogdannis%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2F6123128.com%2Fspace-uid-40994.html%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fforum.rkhleeeg.com%2Fmembers%2F244499.html%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.zichen.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D1224621%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fxingsewo.com%2Fspace-uid-188684.html%0D%0A
http://www.hardprize.ru/index/8-24639
http://webdevelopmentreviews.net/liams/product/herbal-fusion/#comment-10825
https://cyborgmusic.com/author/bogdancnp/

душевые уголки купить

Bogdanyoh | 07.05.2020

Привет товарищи&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://zoomvote.com/354#comment-18309
http://nuzabdulino.ru/patsientam/aktsii/aktsii-rzhd-meditsina.html?name=Bogdanzpt&tel=86413241111&e-mail=b.l.i.zk.oyan2.01.7%40gmail.com%0D%0A&text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by&gt;%21&lt;%2Fa&gt;+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&gt;%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8&lt;%2Fa&gt;+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fsk-avtoparts.ru%2Fuser%2FBogdannis%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2F6123128.com%2Fspace-uid-40994.html%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fforum.rkhleeeg.com%2Fmembers%2F244499.html%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.zichen.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D1224621%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fxingsewo.com%2Fspace-uid-188684.html%0D%0A
http://www.hardprize.ru/index/8-24639
http://webdevelopmentreviews.net/liams/product/herbal-fusion/#comment-10825
https://cyborgmusic.com/author/bogdancnp/

перегородки для торговых центров

Bogdanecl | 07.05.2020

Привет господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://marki.biz.ua/index/8-30193
http://heroes-tv.ru/index/8-104434
http://www.toolsinstock.com/Contact_Us.html?error=The+value+of+Email+should+be+an+email+address&area=type_mismatch&input_field_1=Bogdanibq&input_field_2=bl.i.z.k.o.y.an2.0.17%40gmail.com%0A&input_field_3=85142468285&input_field_4=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&honeypot_hybrid_answer=9&submit=Send
http://alternatrips.gr/en/users/gustavojse
https://www.nguoivietshop.com/news/%C4%90%E1%BA%A3ng-C%E1%BB%99ng-S%E1%BA%A3n-Vi%E1%BB%87t-Nam/

перегородки для торговых центров

Bogdanecl | 07.05.2020

Привет господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://marki.biz.ua/index/8-30193
http://heroes-tv.ru/index/8-104434
http://www.toolsinstock.com/Contact_Us.html?error=The+value+of+Email+should+be+an+email+address&area=type_mismatch&input_field_1=Bogdanibq&input_field_2=bl.i.z.k.o.y.an2.0.17%40gmail.com%0A&input_field_3=85142468285&input_field_4=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&honeypot_hybrid_answer=9&submit=Send
http://alternatrips.gr/en/users/gustavojse
https://www.nguoivietshop.com/news/%C4%90%E1%BA%A3ng-C%E1%BB%99ng-S%E1%BA%A3n-Vi%E1%BB%87t-Nam/

перегородки для торговых центров

Bogdanecl | 07.05.2020

Привет господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://marki.biz.ua/index/8-30193
http://heroes-tv.ru/index/8-104434
http://www.toolsinstock.com/Contact_Us.html?error=The+value+of+Email+should+be+an+email+address&area=type_mismatch&input_field_1=Bogdanibq&input_field_2=bl.i.z.k.o.y.an2.0.17%40gmail.com%0A&input_field_3=85142468285&input_field_4=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&honeypot_hybrid_answer=9&submit=Send
http://alternatrips.gr/en/users/gustavojse
https://www.nguoivietshop.com/news/%C4%90%E1%BA%A3ng-C%E1%BB%99ng-S%E1%BA%A3n-Vi%E1%BB%87t-Nam/

перегородки для торговых центров

Bogdanecl | 07.05.2020

Привет господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://marki.biz.ua/index/8-30193
http://heroes-tv.ru/index/8-104434
http://www.toolsinstock.com/Contact_Us.html?error=The+value+of+Email+should+be+an+email+address&area=type_mismatch&input_field_1=Bogdanibq&input_field_2=bl.i.z.k.o.y.an2.0.17%40gmail.com%0A&input_field_3=85142468285&input_field_4=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0&honeypot_hybrid_answer=9&submit=Send
http://alternatrips.gr/en/users/gustavojse
https://www.nguoivietshop.com/news/%C4%90%E1%BA%A3ng-C%E1%BB%99ng-S%E1%BA%A3n-Vi%E1%BB%87t-Nam/

стеклянные входные двери для дома

Bogdanqqi | 06.05.2020

Приветствую Вас дамы и господа[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url]
http://www.lietuviskiskelbimai.co.uk/skelbimas/47260
https://www.rs-online.com/designspark/user/Mihaelcsi
http://mariouomo.com/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fcouponsfantasy.com%2Fauthor%2Fpolinahdh%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.novonikulinskoe.ru%2Findex%2F8-16031%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fbbs28.hcwang.cn%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D5857549%26do%3Dprofile%26from%3Dspace%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.chrono77.com%2Fmember.php%2F197562-Mihaelheq%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.pengstys.com%2Fspace-uid-36830.html%0D%0A&form_type=contact
https://www.dailytechinfo.org/user/Mihaellgj/
https://learningenglishisfun.webnode.ru/guestbook/

стеклянные входные двери для дома

Bogdanqqi | 06.05.2020

Приветствую Вас дамы и господа[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url]
http://www.lietuviskiskelbimai.co.uk/skelbimas/47260
https://www.rs-online.com/designspark/user/Mihaelcsi
http://mariouomo.com/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fcouponsfantasy.com%2Fauthor%2Fpolinahdh%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.novonikulinskoe.ru%2Findex%2F8-16031%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fbbs28.hcwang.cn%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D5857549%26do%3Dprofile%26from%3Dspace%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.chrono77.com%2Fmember.php%2F197562-Mihaelheq%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.pengstys.com%2Fspace-uid-36830.html%0D%0A&form_type=contact
https://www.dailytechinfo.org/user/Mihaellgj/
https://learningenglishisfun.webnode.ru/guestbook/

стеклянные входные двери для дома

Bogdanqqi | 06.05.2020

Приветствую Вас дамы и господа[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url]
http://www.lietuviskiskelbimai.co.uk/skelbimas/47260
https://www.rs-online.com/designspark/user/Mihaelcsi
http://mariouomo.com/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fcouponsfantasy.com%2Fauthor%2Fpolinahdh%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.novonikulinskoe.ru%2Findex%2F8-16031%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fbbs28.hcwang.cn%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D5857549%26do%3Dprofile%26from%3Dspace%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.chrono77.com%2Fmember.php%2F197562-Mihaelheq%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.pengstys.com%2Fspace-uid-36830.html%0D%0A&form_type=contact
https://www.dailytechinfo.org/user/Mihaellgj/
https://learningenglishisfun.webnode.ru/guestbook/

стеклянное полотно

Bogdanmcw | 06.05.2020

Добрый день дамы и господа<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://stekloelit.by>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://stekloelit.by>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://stekloelit.by>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://stekloelit.by>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://stekloelit.by>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена на нашем <a href=https://stekloelit.by>сайте</a>
http://imitom.com/viewtopic.php?f=37&t=1050708
http://alternatrips.gr/el/users/mihaelslp
http://www.hongfengzhineng.com/home.php?mod=space&uid=349628
http://www.novonikulinskoe.ru/index/8-19317
https://shop.lebri-online.de/de/konto/registrieren/?first_name=BogdannkqWN&kundennummer=&success_redirect=https%3A%2F%2F14252.gwsshop.de%2Fde%2Fkonto%2Fregistrieren%2Fregistrierung-abgeschlossen%2F&firma=&strasse=&ort=Bogdanhca&bemerkung=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Felithd.top%2Fuser%2FBogdanzbe%2F%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fmangcacuoc.com%2Fforum%2Fprofile.php%3Fid%3D912730%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2Fgustavocey%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fmehanik.lv%2Flv%2Fuser%2Fprofile%2FPolinawhc%0D%0Ahttps%3A%2F%2F86ys.cc%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D411286%0D%0A&captcha_0=c8b0a9befa82f9f13ccc87a937191d9aac73ded3&plz=&faxnr=86925673592&state=Tanzania&last_name=BogdanmjrWN&submit=Absenden&telnummer=88281475264&email_wdh=blizk.o.yan.2.01.7%40gmail.com%0D%0A&csrfmiddlewaretoken=561Ebrq64957kDYY7ogSgcYyiz2xW3Zw&captcha_1=crpg&email=bl.i.z.ko.y.a.n.2.0.17%40gmail.com%0D%0A&land=Minsk

стеклянное полотно

Bogdanmcw | 06.05.2020

Добрый день дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://imitom.com/viewtopic.php?f=37&t=1050708
http://alternatrips.gr/el/users/mihaelslp
http://www.hongfengzhineng.com/home.php?mod=space&uid=349628
http://www.novonikulinskoe.ru/index/8-19317
https://shop.lebri-online.de/de/konto/registrieren/?first_name=BogdannkqWN&kundennummer=&success_redirect=https%3A%2F%2F14252.gwsshop.de%2Fde%2Fkonto%2Fregistrieren%2Fregistrierung-abgeschlossen%2F&firma=&strasse=&ort=Bogdanhca&bemerkung=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Felithd.top%2Fuser%2FBogdanzbe%2F%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fmangcacuoc.com%2Fforum%2Fprofile.php%3Fid%3D912730%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2Fgustavocey%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fmehanik.lv%2Flv%2Fuser%2Fprofile%2FPolinawhc%0D%0Ahttps%3A%2F%2F86ys.cc%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D411286%0D%0A&captcha_0=c8b0a9befa82f9f13ccc87a937191d9aac73ded3&plz=&faxnr=86925673592&state=Tanzania&last_n

стеклянное полотно

Bogdanmcw | 06.05.2020

Добрый день дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://imitom.com/viewtopic.php?f=37&t=1050708
http://alternatrips.gr/el/users/mihaelslp
http://www.hongfengzhineng.com/home.php?mod=space&uid=349628
http://www.novonikulinskoe.ru/index/8-19317
https://shop.lebri-online.de/de/konto/registrieren/?first_name=BogdannkqWN&kundennummer=&success_redirect=https%3A%2F%2F14252.gwsshop.de%2Fde%2Fkonto%2Fregistrieren%2Fregistrierung-abgeschlossen%2F&firma=&strasse=&ort=Bogdanhca&bemerkung=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Felithd.top%2Fuser%2FBogdanzbe%2F%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fmangcacuoc.com%2Fforum%2Fprofile.php%3Fid%3D912730%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2Fgustavocey%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fmehanik.lv%2Flv%2Fuser%2Fprofile%2FPolinawhc%0D%0Ahttps%3A%2F%2F86ys.cc%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D411286%0D%0A&captcha_0=c8b0a9befa82f9f13ccc87a937191d9aac73ded3&plz=&faxnr=86925673592&state=Tanzania&last_n

стеклянное полотно

Bogdanmcw | 06.05.2020

Добрый день дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://imitom.com/viewtopic.php?f=37&t=1050708
http://alternatrips.gr/el/users/mihaelslp
http://www.hongfengzhineng.com/home.php?mod=space&uid=349628
http://www.novonikulinskoe.ru/index/8-19317
https://shop.lebri-online.de/de/konto/registrieren/?first_name=BogdannkqWN&kundennummer=&success_redirect=https%3A%2F%2F14252.gwsshop.de%2Fde%2Fkonto%2Fregistrieren%2Fregistrierung-abgeschlossen%2F&firma=&strasse=&ort=Bogdanhca&bemerkung=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0D%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0D%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0D%0Ahttps%3A%2F%2Felithd.top%2Fuser%2FBogdanzbe%2F%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fmangcacuoc.com%2Fforum%2Fprofile.php%3Fid%3D912730%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2Fgustavocey%2F%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fmehanik.lv%2Flv%2Fuser%2Fprofile%2FPolinawhc%0D%0Ahttps%3A%2F%2F86ys.cc%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D411286%0D%0A&captcha_0=c8b0a9befa82f9f13ccc87a937191d9aac73ded3&plz=&faxnr=86925673592&state=Tanzania&last_n

перегородки недорого

Bogdanofh | 06.05.2020

Приветствую Вас друзья&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://www.toolsinstock.com/Contact_Us.html?error=The+value+of+Email+should+be+an+email+address&area=type_mismatch&input_field_1=Bogdanhkd&input_field_2=b.liz.ko.y.an.2.0.1.7%40gmail.com%0A&input_field_3=88121315852&input_field_4=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0Ahttp%3A%2F%2Fsrflt.zhtjwh.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D56179%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2FPolinacwz%2F%0Ahttp%3A%2F%2Fmy-pw.ru%2Findex%2F8-58264%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2FMihaelxsf%2F%0Ahttp%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2FBogdaniwg%2F%0A&honeypot_hybrid_answer=9&submit=Send
http://w88w88vn.com/w88club/profile.php?id=349520
http://sotnikovo.ru/index/8-2649

перегородки недорого

Bogdanofh | 06.05.2020

Приветствую Вас друзья&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://www.toolsinstock.com/Contact_Us.html?error=The+value+of+Email+should+be+an+email+address&area=type_mismatch&input_field_1=Bogdanhkd&input_field_2=b.liz.ko.y.an.2.0.1.7%40gmail.com%0A&input_field_3=88121315852&input_field_4=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0Ahttp%3A%2F%2Fsrflt.zhtjwh.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D56179%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2FPolinacwz%2F%0Ahttp%3A%2F%2Fmy-pw.ru%2Findex%2F8-58264%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2FMihaelxsf%2F%0Ahttp%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2FBogdaniwg%2F%0A&honeypot_hybrid_answer=9&submit=Send
http://w88w88vn.com/w88club/profile.php?id=349520
http://sotnikovo.ru/index/8-26494
https://paracasnature.webnode.com/libro-de-visitas/
http://bratsk15.ru/index/8-19355

перегородки недорого

Bogdanofh | 06.05.2020

Приветствую Вас друзья&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
http://www.toolsinstock.com/Contact_Us.html?error=The+value+of+Email+should+be+an+email+address&area=type_mismatch&input_field_1=Bogdanhkd&input_field_2=b.liz.ko.y.an.2.0.1.7%40gmail.com%0A&input_field_3=88121315852&input_field_4=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fstekloelit.by%3E%21%3C%2Fa%3E+%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0.%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%C2%AB%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%98%D0%A2%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8.+%0A%D0%9C%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%92%D0%B0%D0%BC+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D1%83%D1%88%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%3C%2Fa%3E%2C%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%D0%B8+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0%3E%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%3C%2Fa%3E+%0A%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0+%0Ahttp%3A%2F%2Fsrflt.zhtjwh.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D56179%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2FPolinacwz%2F%0Ahttp%3A%2F%2Fmy-pw.ru%2Findex%2F8-58264%0Ahttps%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2FMihaelxsf%2F%0Ahttp%3A%2F%2Fe-invest.biz%2Fuser%2FBogdaniwg%2F%0A&honeypot_hybrid_answer=9&submit=Send
http://w88w88vn.com/w88club/profile.php?id=349520
http://sotnikovo.ru/index/8-26494
https://paracasnature.webnode.com/libro-de-visitas/
http://bratsk15.ru/index/8-19355

заказать раздвижные двери

Bogdanbyk | 06.05.2020

Привет дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
https://f.nedelia.lt/user/Mihaeliti/
http://fresa.club/fc-forum/index.php?members/gustavomoz.60/
http://gm1.radlin.pl/setup.php?p=p_1657
https://forums.hexify.biz/member.php?345939-Polinaifl
https://www.vonvebridal.co.za/2016/03/18/november-style-log-2/#comment-45777

заказать раздвижные двери

Bogdanbyk | 06.05.2020

Привет дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
https://f.nedelia.lt/user/Mihaeliti/
http://fresa.club/fc-forum/index.php?members/gustavomoz.60/
http://gm1.radlin.pl/setup.php?p=p_1657
https://forums.hexify.biz/member.php?345939-Polinaifl
https://www.vonvebridal.co.za/2016/03/18/november-style-log-2/#comment-45777

заказать раздвижные двери

Bogdanbyk | 06.05.2020

Привет дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
https://f.nedelia.lt/user/Mihaeliti/
http://fresa.club/fc-forum/index.php?members/gustavomoz.60/
http://gm1.radlin.pl/setup.php?p=p_1657
https://forums.hexify.biz/member.php?345939-Polinaifl
https://www.vonvebridal.co.za/2016/03/18/november-style-log-2/#comment-45777

заказать раздвижные двери

Bogdanbyk | 06.05.2020

Привет дамы и господа&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Межкомнатные стеклянные двери&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Офисные стеклянные перегородки&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Душевые кабины из закаленного стекла&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные двери в душ&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Лестничное ограждение из стекла&lt;/a&gt;,а также&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Стеклянные козырьки&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;Интерьерные перегородки&lt;/a&gt;
Более подробная информация размещена на нашем &lt;a href=https://stekloelit.by&gt;сайте&lt;/a&gt;
https://f.nedelia.lt/user/Mihaeliti/
http://fresa.club/fc-forum/index.php?members/gustavomoz.60/
http://gm1.radlin.pl/setup.php?p=p_1657
https://forums.hexify.biz/member.php?345939-Polinaifl
https://www.vonvebridal.co.za/2016/03/18/november-style-log-2/#comment-45777

скважина на воду под ключ

Pavlosqbh | 05.05.2020

Здравствуйте господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин на воду&lt;/a&gt;, &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина минск&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду цена&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин в минской области&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;ремонт скважин&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин минск&lt;/a&gt;.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
Увидимся!
http://www.bpantera.ru/index/8-1201
http://4plus.ru/index/8-22814
http://baomoi365.net/docbao/profile.php?id=215063
http://rodgr.com/goods_stream-roskon+bayda.htm
http://solarwatts.ro/en/user/Patriotjij/

скважина на воду буровой установкой

Antonioiyc | 02.05.2020

Доброго времени суток товарищи! Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/14WNRakU9DtUUJSwzsL4smlzgF0mODipG/view?usp=sharing
От всей души Вам всех благ!

скважина на воду буровой установкой

Antonioiyc | 02.05.2020

Доброго времени суток товарищи! Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/14WNRakU9DtUUJSwzsL4smlzgF0mODipG/view?usp=sharing
От всей души Вам всех благ!

бурение скважин воду начать

Antoniofuz | 02.05.2020

Привет дамы и господа! Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/14WNRakU9DtUUJSwzsL4smlzgF0mODipG/view?usp=sharing
Увидимся!

бурим скважину под воду

Pavlosszt | 02.05.2020

Доброго времени суток дамы и господа!
Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин на воду&lt;/a&gt;, &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина минск&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду цена&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин в минской области&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;ремонт скважин&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин минск&lt;/a&gt;.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
http://vechirka.pl.ua/oblast/1568273980?page=14#comment-867
http://stklaw.ee/Foorum/teema/%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%bd-%d1%80%d0%b1/
http://ecofabric.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s2&name=Pavloseeb&phone=86512297686&message=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%21+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%

бурим скважину под воду

Pavlosszt | 02.05.2020

Доброго времени суток дамы и господа!
Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин на воду&lt;/a&gt;, &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина минск&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду цена&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин в минской области&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;ремонт скважин&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин минск&lt;/a&gt;.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
http://vechirka.pl.ua/oblast/1568273980?page=14#comment-867
http://stklaw.ee/Foorum/teema/%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%bd-%d1%80%d0%b1/
http://ecofabric.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s2&name=Pavloseeb&phone=86512297686&message=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%21+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%

пробурить скважину для воды в минской области

Pavlosqua | 02.05.2020

Доброго времени суток господа!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. <a href=https://voda-da.by/>скважина на воду</a>,<a href=https://voda-da.by/>бурение скважин на воду</a>, <a href=https://voda-da.by/>скважина минск</a>,<a href=https://voda-da.by/>скважина на воду цена</a>,<a href=https://voda-da.by/>бурение скважин в минской области</a>,<a href=https://voda-da.by/>ремонт скважин</a> и <a href=https://voda-da.by/>бурение скважин минск</a>.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
https://www.littleredembroidery.com/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%21+%0D%0A%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%5B%2Furl%5D+%D0%B8+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%B6%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+20-25+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+1-3+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D1%87%D0%B0%D1%81.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%C2%BB+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%
https://www.millerharris.com/products/tangerine-vert-candle-185g/?contact%5Bbody%5D=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%21+%0D%0A%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%5B%2Furl%5D+%D0%B8+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%B6%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+20-25+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+1-3+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D1%87%D0%B0%D1%81.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%C2%BB+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81
http://hamsafon.tj/user/Pavlosjjw/
http://vinochok-dnz17.in.ua/user/Pavlosnqe/
https://www.profinderads.com/author/pavloscgk/

пробурить скважину для воды в минской области

Pavlosqua | 02.05.2020

Доброго времени суток господа!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин на воду&lt;/a&gt;, &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина минск&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду цена&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин в минской области&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;ремонт скважин&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин минск&lt;/a&gt;.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
https://www.littleredembroidery.com/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%21+%0D%0A%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%5B%2Furl%5D+%D0%B8+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%B6%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+20-25+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+1-3+%D0

пробурить скважину для воды в минской области

Pavlosqua | 02.05.2020

Доброго времени суток господа!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин на воду&lt;/a&gt;, &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина минск&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду цена&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин в минской области&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;ремонт скважин&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин минск&lt;/a&gt;.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
https://www.littleredembroidery.com/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%21+%0D%0A%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%5B%2Furl%5D+%D0%B8+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%B6%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+20-25+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+1-3+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D1%87%D0%

пробурить скважину для воды в минской области

Pavlosqua | 02.05.2020

Доброго времени суток господа!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин на воду&lt;/a&gt;, &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина минск&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду цена&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин в минской области&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;ремонт скважин&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин минск&lt;/a&gt;.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
https://www.littleredembroidery.com/pages/contact-us?contact%5Bbody%5D=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%21+%0D%0A%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%5B%2Furl%5D%2C+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%5B%2Furl%5D%2C%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%5B%2Furl%5D+%D0%B8+%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F%5D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%5B%2Furl%5D.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%B6%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+20-25+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+1-3+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D1%87%D0%

бурение скважин минск цена

Pavlosyeq | 02.05.2020

Добрый день товарищи!
Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин на воду&lt;/a&gt;, &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина минск&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду цена&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин в минской области&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;ремонт скважин&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин минск&lt;/a&gt;.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
http://newcleverthings.com/product/ninja-silhouette/#comment-92350
http://bbs.6816.com/home.php?mod=space&uid=8144052
https://tpro.by/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s1&name=Pavlospgs&phone=89254155836&message=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%21+%0D%0A%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%B6%D0%B5+%D1%81+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B+20-25+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%83%D0%B4

стоимость бурения скважины

Pavlosdab | 02.05.2020

Добрый день товарищи!
Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин на воду&lt;/a&gt;, &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина минск&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду цена&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин в минской области&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;ремонт скважин&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин минск&lt;/a&gt;.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
Увидимся!
http://www.stampandstamp.com/author/pavloszsl/
http://bazarukraine.com/member.php?u=113520
http://mernik.wz.cz/profile.php?lookup=4966
http://www.carmareli.de/blog/goetterdaemmerung-koenig-ludwig-ii.html
http://ecofabric.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s2&name=Pavlostuw&phone=84656177159&message=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%21+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE

стоимость бурения скважины

Pavlosdab | 02.05.2020

Добрый день товарищи!
Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин на воду&lt;/a&gt;, &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина минск&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;скважина на воду цена&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин в минской области&lt;/a&gt;,&lt;a href=https://voda-da.by/&gt;ремонт скважин&lt;/a&gt; и &lt;a href=https://voda-da.by/&gt;бурение скважин минск&lt;/a&gt;.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
Увидимся!
http://www.stampandstamp.com/author/pavloszsl/
http://bazarukraine.com/member.php?u=113520
http://mernik.wz.cz/profile.php?lookup=4966
http://www.carmareli.de/blog/goetterdaemmerung-koenig-ludwig-ii.html
http://ecofabric.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s2&name=Pavlostuw&phone=84656177159&message=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%21+%0D%0A%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&lt;%2Fa&gt;%2C+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&lt;%2Fa&gt;%2C&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD&lt;%2Fa&gt;+%D0%B8+&lt;a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fvoda-da.by%2F&gt;%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&lt;%2Fa&gt;.%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F++%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE+30-40+%D0%BC

карбонат калия нитрат калия

agrohimjzq | 28.04.2020

Доброго времени суток товарищи!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
Увидимся!
http://xeogame.com/users/agrohimqdf
http://windowsforum.ru/users/1023103/
http://www.association-manoirducrime.fr/forum/profile.php?id=113831
https://rockufa.ru/forum/index.php?action=profile;u=137288
http://wood-dream.ru/blog/kupit-obreznuyu-dosku-makhagoni-v-moskve/#comment46142

карбонат калия нитрат калия

agrohimjzq | 28.04.2020

Доброго времени суток товарищи!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
Увидимся!
http://xeogame.com/users/agrohimqdf
http://windowsforum.ru/users/1023103/
http://www.association-manoirducrime.fr/forum/profile.php?id=113831
https://rockufa.ru/forum/index.php?action=profile;u=137288
http://wood-dream.ru/blog/kupit-obreznuyu-dosku-makhagoni-v-moskve/#comment46142

карбонат калия нитрат калия

agrohimjzq | 28.04.2020

Доброго времени суток товарищи!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
Увидимся!
http://xeogame.com/users/agrohimqdf
http://windowsforum.ru/users/1023103/
http://www.association-manoirducrime.fr/forum/profile.php?id=113831
https://rockufa.ru/forum/index.php?action=profile;u=137288
http://wood-dream.ru/blog/kupit-obreznuyu-dosku-makhagoni-v-moskve/#comment46142

карбонат калия нитрат калия

agrohimjzq | 28.04.2020

Доброго времени суток товарищи!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
Увидимся!
http://xeogame.com/users/agrohimqdf
http://windowsforum.ru/users/1023103/
http://www.association-manoirducrime.fr/forum/profile.php?id=113831
https://rockufa.ru/forum/index.php?action=profile;u=137288
http://wood-dream.ru/blog/kupit-obreznuyu-dosku-makhagoni-v-moskve/#comment46142

удобрения для петуний

agrohimwjv | 28.04.2020

Здравствуйте господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
От всей души Вам всех благ!
https://www.hrackolend.cz/airbrush-pistole-hp-101-double-action-tryska-03-mm-7-ml+dp6621/
http://hamsafon.tj/user/agrohimbdw/
http://www.soratomo.net/sb/log/eid4.html?
http://lre.appymax.com/node/124331#comment-696
http://roongvetiver.websiteok.com/th/products/view/2063?comment_page=3#comment-5543906

удобрения для петуний

agrohimwjv | 28.04.2020

Здравствуйте господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
От всей души Вам всех благ!
https://www.hrackolend.cz/airbrush-pistole-hp-101-double-action-tryska-03-mm-7-ml+dp6621/
http://hamsafon.tj/user/agrohimbdw/
http://www.soratomo.net/sb/log/eid4.html?
http://lre.appymax.com/node/124331#comment-696
http://roongvetiver.websiteok.com/th/products/view/2063?comment_page=3#comment-5543906

удобрения для петуний

agrohimwjv | 28.04.2020

Здравствуйте господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
От всей души Вам всех благ!
https://www.hrackolend.cz/airbrush-pistole-hp-101-double-action-tryska-03-mm-7-ml+dp6621/
http://hamsafon.tj/user/agrohimbdw/
http://www.soratomo.net/sb/log/eid4.html?
http://lre.appymax.com/node/124331#comment-696
http://roongvetiver.websiteok.com/th/products/view/2063?comment_page=3#comment-5543906

удобрение форте

agrohimzwe | 28.04.2020

Привет дамы и господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
Увидимся!
http://www.autoyug.ru/v-fokuse/obzor/kvadrocikl-ili-snegohod.html
http://inityjobs.com/author/agrohimnjp/
http://bodydragon.com/forum/member.php?u=583713
http://www.cubatravelpartner.com/travel-tips-sv/understand-wifi-cuba/#comment-14109
http://live-dmitrov.ru/articles/7.html

удобрение форте

agrohimzwe | 28.04.2020

Привет дамы и господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
Увидимся!
http://www.autoyug.ru/v-fokuse/obzor/kvadrocikl-ili-snegohod.html
http://inityjobs.com/author/agrohimnjp/
http://bodydragon.com/forum/member.php?u=583713
http://www.cubatravelpartner.com/travel-tips-sv/understand-wifi-cuba/#comment-14109
http://live-dmitrov.ru/articles/7.html

удобрение форте

agrohimzwe | 28.04.2020

Привет дамы и господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
Увидимся!
http://www.autoyug.ru/v-fokuse/obzor/kvadrocikl-ili-snegohod.html
http://inityjobs.com/author/agrohimnjp/
http://bodydragon.com/forum/member.php?u=583713
http://www.cubatravelpartner.com/travel-tips-sv/understand-wifi-cuba/#comment-14109
http://live-dmitrov.ru/articles/7.html

удобрение форте

agrohimzwe | 28.04.2020

Привет дамы и господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
Увидимся!
http://www.autoyug.ru/v-fokuse/obzor/kvadrocikl-ili-snegohod.html
http://inityjobs.com/author/agrohimnjp/
http://bodydragon.com/forum/member.php?u=583713
http://www.cubatravelpartner.com/travel-tips-sv/understand-wifi-cuba/#comment-14109
http://live-dmitrov.ru/articles/7.html

поставка удобрений

agrohimwhd | 28.04.2020

Доброго времени суток дамы и господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
От всей души Вам всех благ!
http://members.uala.us/author/agrohimymg/
http://for-minecraft.com/user/agrohimibo/
http://wood-dream.ru/blog/kupit-mdf-1-mm/#comment46124
https://zaomos.news/forum/messages/forum3/topic744/message117486/?result=reply#message117486
http://www.ecigtalk.ru/members/u128565.html

поставка удобрений

agrohimwhd | 28.04.2020

Доброго времени суток дамы и господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
От всей души Вам всех благ!
http://members.uala.us/author/agrohimymg/
http://for-minecraft.com/user/agrohimibo/
http://wood-dream.ru/blog/kupit-mdf-1-mm/#comment46124
https://zaomos.news/forum/messages/forum3/topic744/message117486/?result=reply#message117486
http://www.ecigtalk.ru/members/u128565.html

фунгициды для роз

agrohimaar | 27.04.2020

Привет друзья!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;аммиачная селитра купить в минске &lt;/a&gt; - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения купить Минск&lt;/a&gt; - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;неорганические удобрения купить&lt;/a&gt; - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)&lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;минеральные удобрения в Беларуси&lt;/a&gt; - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе &lt;a href=https://agro-himiya.by&gt;НАЖМИТЕ ССЫЛКУ&lt;/a&gt;
От всей души Вам всех благ!
http://raovatsoctrang.com/member.php?u=448584
http://www.morehere.org/member.php?u=278807
https://www.dailytechinfo.org/user/agrohimcsx/
https://abidinayat.webnode.com/guestbook/
http://windowsdiscussions.com/members/aalexeyshulze1927-523214.html

остекленные перегородки

Bogdanicw | 26.04.2020

Здравствуйте товарищи&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing
Увидимся!

остекленные перегородки

Bogdanicw | 26.04.2020

Здравствуйте товарищи&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing
Увидимся!

остекленные перегородки

Bogdanicw | 26.04.2020

Здравствуйте товарищи&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing
Увидимся!

раздвижные двери купе цена

Bogdaneet | 26.04.2020

Привет товарищи&lt;a href=https://stekloelit.by&gt;!&lt;/a&gt;
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing
Увидимся!

на какую воду бурить скважину

Andreasuzq | 25.04.2020

Приветствую Вас друзья! Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске компанией АКВАБУРсервис – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам!
https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing
Увидимся!

процесс бурения скважины

Andreasqkw | 25.04.2020

Добрый день дамы и господа! Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске компанией АКВАБУРсервис – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам!
https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing
Увидимся!

A PREDSA MAL MARX PRAVDU

WannabeeP | 23.12.2019

NÁVRAT K MARXOVI
Však najväčším omylom Marxových kritikov je konštatácia, že v III. časti Kapitálu narazil Marx na Zákon rovnej miery zisku, ktorý sa javí zdanlivo v rozpore z teóriou hodnoty z Kapitálu I., čím sa pre buržoáznych ekonómov stala celá Marxova teória bezcennou a teóriu pracovnej hodnoty opustili. Nie však Marx, ktorý ponechal riešenie problému budúcim generáciám.
Pre Marxa to bol problém, ktorý musel odstrániť, pretože on považoval mieru vykorisťovania za primárny faktor. Do konca života sa mu to však nepodarilo.

Na druhej strane budúceho úspechu však Marx však vo svojich poznámkach geniálne uvažoval o objavení sa "všeobecného intelektu" a zrušení duševného vlastníctva.
(Myslím, že tento predpoklad, je tak šokujúci, že sa s ním Marx nezdôveril ani Engelsovi, majúc na mysli práve prípad, keď ho Engels vrátil na „zem“ v prípade nereálneho Marxovho pohľadu na Darwinovu evolučnú teóriu. V prípade „všeobecného intelektu“ však kolieska zapadajú presne tam kam majú.)
*
AKÝ STAV VIDÍME DNES
Dnes už vieme, že sa najneskôr do roka 2045 objaví Umelá inteligencia, ktorá súčasnú 100-ročnú ochranu obludného buržoázneho duševného vlastníctva anuluje. Utajované technológie začnú slúžiť ľudstvu [napr.: 21.10. 2019 bolo oznámené dosiahnutie Kvantová nadvláda (Quantum Supremacy), ktorej existencia bola predikovaná o 100 rokov alebo dokonca ako holá nemožnosť. Dnes je to fakt, ktorý v súčasnosti vyvoláva „kohútie“ zápasy na jednej strane medzi NASA (+ Google) a IBM ako producenta nekvantových PC, na strane druhej].

TO JE TÁ MARXOVA REVOLÚCIA

Umelá inteligencia odštartuje Technologickú singularitu, ktorá spôsobí technologický zvrat a robotizácia učiacich sa strojov spôsobí závratné zvýšenie produktivity. Technologická revolúcia vyvolá revolúciu sociálnu. (Platia Zákon hodnoty a Zákon nadhodnoty – Kapitál I.)
„Táto jedinečná kapitalistická spoločnosť ostáva riadená Zákonom hodnoty, teda zákonom svetového trhu, majúc svoj pôvod v technologických revolúciách bez ohľadu na to, odkiaľ vzišli.“ (RD, 1947).

ROZPAD SPOLOČNOSTI

Aby sa spoločnosť nerozpadla štát musí nutne zaviesť Základný Nepodmienený Príjem. Európska komisia sa nedávno začala pohrávať s myšlienkou, že by mal zamestnávateľ za pracujúce stroje odvádzať sociálne poistenie. Mal by tak vyrovnať finančný výpadok v systéme spôsobený prepustením živých zamestnancov.
K tomu možno vystopovať Marxov záver z Komunistického manifestu, kde Marx píše: „Buržoázia … je neschopná panovať, pretože nie je schopná zabezpečiť svojmu otrokovi živobytie ani len v rámci jeho otroctva, pretože ho nevyhnutne necháva klesať do postavenia, v ktorom ho sama musí živiť, namiesto toho, aby ju on živil.“
Tento záver je treba znova prerozprávať vytvoriť naratív (prerozprávanie, zmena zmyslu obsahu novým výkladom).
Hodnota pracovnej sily robotníka bude rovná nule.
Miera vykorisťovania, ako Marxov primárny faktor, takisto.
Robotníci (námedzne pracujúci, stredná trieda - pracujúci za mzdu) vypadnú zo systému.
Postupne zaniknú kapitalistické výrobné vzťahy a deľba práce.
Tu možno vystopovať tiež Marxove závery o „zbedačovaní“ robotníckej triedy, ktoré treba znova prerozprávať, dať im nový zmysel bez zbytočného resentimentu (záporný emocionálny postoj prejavujúci sa pocitom krivdy, pomstychtivosti, nenávisti).ROBOTNÍK VYSTÚPI Z KAPITALISTICKÉHO VÝROBNÉHO VZŤAHU
Marxov tzv. transformačný problém, t.j. súčasný výpočet miery vykorisťovania, miery zisku a relatívnych cien nebol dodnes vyriešený(?) a nebolo ani dokázané, že riešenie existuje.
Marx ale o Umelej inteligencii nič nemohol tušiť. Tak ako Darwin netušil o DNA a tak ako Einstein netušil o rozpínaní vesmíru, hoci jeho rovnice to obsahovali.
Celá práca robota (učiaceho sa stroja, ktorý bude vyrábať ďalšie učiace sa stroje) bude nezaplatená a bude patriť vlastníkovi.
Robot, ako jednorazovo zakúpená pracovná sila nepodlieha vykorisťovaniu.
Hodnota tovaru (meraná spoločensky nutným časom) sa bude limitne približovať k nule a logicky s ňou aj cena tovaru, ktorú ale dovtedy (do Technologickej singularity) určuje trh.


KONIEC KAPITALIZMU

Zisk sa bude rovnať NULE zásluhou nulovej nadhodnoty a tá zásluhou Zákona konkurencie a to znamená koniec kapitalizmu, ktorý zasyčí ako snehová guľa na rozžeravenej platni.
S koncom kapitalizmu, ako čítame Marxa, ktorý prišiel s myšlienkou, že pre každú historickú etapu spoločenského vývoja platia iné pravidlá. Niečo iné platí v otrokárskej spoločnosti, niečím iným sa riadi feudalizmus a zákony (ekonomické), ktoré platia v kapitalizme, tiež nie sú večné - raz prestanú po naplnení platiť všetky jeho zákonitosti, a teda toto naplnenie bude generovať novonastupujúcu spoločenskú formáciu.
To je v skratke celé kúzlo, do riešenia ktorého môže zasiahnuť každý, keď vyrieši problém Zákona rovnej miery zisku.

Alebo inak: Je vôbec treba niečo riešiť, keď robotník (človek pracujúci za mzdu - tvorca hodnôt - vo výrobných vzťahoch už nebude figurovať?
Podľa profesora oxfordskej univerzity Michaela Osborna môžu byť ohrozené aj kancelárske profesie, pracovníci bánk, vodiči (nástup autonómnych vozidiel) alebo nižší management.

Anti Aging Parka Be enamoured of Products

bell's palsy patient information | 16.06.2018

Slacken to today, when there is a unconsumed of anti aging abrade anticipate beyond products like murva.gojigezicht.nl/help-jezelf/bells-palsy-patient-information.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this well-spring of youth. Some create tiomy.gojijeugd.nl/handige-artikelen/testsieger-tagescreme-trockene-haut.html their anti aging entrancing be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of categorical check jarich.gojijeugd.nl/informatie/middel-tegen-schurft-bij-koeien.html and assay on how peel ages to stake on a shore up them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Artifice Grief Products

yonka paris toner | 15.06.2018

Pain to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging mien care products like ilhy.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/yonka-paris-toner.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this fount of youth. Some master-work cremegoji.nl/online-consultatie/nivea-products-singapore.html their anti aging sleight of swiftly via ingredients that keep in service a ton of well-ordered wholly fueha.cremegoji.nl/online-consultatie/inma-cosmetics.html and dissection on how incrustation ages to gamble on a stand up because them up and some are uninfected hype.

Jen jinak

Radko | 30.05.2018

To by dalo na brozuru :) tem kteri nas nici vzkazu jedno. Prijde doba kdy se vyrovname. Pro vas to nebude prijemne. Porad mate sanci se sbalit a vypadnout....uz brzy se vas strach stane skutecnosti....

Re: Jen jinak

. | 31.05.2018

To máš pravdu

postreh

jardob | 27.05.2018

Sirka,
pôsobíš na mňa dojmom, že si pravdepodobne profesionálny historik; učiteľ dejepisu, prípadne je história a čítanie historických spisov tvojou záľubou č.1. Z nej a predovšetkým z oficiálnej interpretácie histórie od rôznych historikov si skladáš mozaiku minulosti.
Čo sa týka dnešnej doby, tak svedkami udalostí č.1 sú predovšetkým hlavné svetové médiá a potom rôzni spisovatelia, ktorí sa snažia písať o súčasnej alebo blízko minulej dobe v širšom a komplexnejšom rámci. Zaujímalo by ma, ako si spokojný s oficiálnym pohľadom na súčasnú politiku, alebo blízku minulosť? Ide o to, a vidno to hlavne pomocou rôznych alternatívnych médií, že svetoví politici, hlavné médiá i mnohí politickí spisovatelia značne klamú a ohovárajú, niekde sa zase pokúšajú jemne prepisovať históriu (napr. hlavné zásluhy ČA na oslobodení Európy od nacizmu), niečo zamlčujú a iné zveličujú, už v súčasnosti informačné zdroje krivia obraz o reálnych politických procesoch. Nechcem si predstaviť, čo sa bude písať o dnešku za 50 rokov, ak sa zmenia politické reálie, t.j. nakoľko to bude tendenčné. Väčšina ľudí, aj keď je informovaná online, tak nemá reálnu predstavu o čo sa v politike jedná, o čo ide v zákulisí, má len primitívne predstavy o tom, že ak sa ukáže, že ľudia nie sú spokojní s vládou, treba ju vymeniť, a že treba raz za čas prísť voliť.
Preto aj keď Sheldon Cooper je chodiaca encyklopédia, zabúda na to, že oplýva vedomosťami, ktoré boli opracované v každej dobe politickou korektnosťou a sú tendenčné. Dokonca nielen spoločenské vedy, ale aj taká fyzika, tiež vychádza z nekorektných svetonázorových základov (mám na mysli METS), a preto veľa teoretických produktov modernej fyziky je chybných.

Re: postreh

Sirka | 27.05.2018

Toto su narocne otazky filozofickeho charakteru. Historiu asi nespozname, sam som prekvapeny ake nezmysli sa na Zapade publikuju o zivote za komunistov tu u nas. Ono to ani neprameni z neznalosti faktov, ako skor neschopnosti vcitenia sa. Preto niektore historcke udalosti vedia skor asi popisat umelci, basnici, vcitiaci sa do naladenia skumanej doby. V jednej historickej monografii sa zase nemecki autori zaoberaju ovela viacej metodologiou pristupu k danej udalosti ako udalostou samou. A povedal by som, ze opravnene. Niektori zjednusene hovoria, ze metoda je vsetko.

Re: Re: postreh

Paľo | 28.05.2018

[osobní rovina, https://pastebin.com/qHPEgJ17]

Re: Re: Re: postreh

Július | 28.05.2018

[osobní rovina, https://pastebin.com/y6arc0X7]

Re: Re: Re: Re: postreh

Paľo | 28.05.2018

Už si trápny McIntoš so svojimi "pravdami".

A tie vytrhávania vecí z kontextu a neustále verklíkovanie "právd" biblických autorov a zradcov a svoje domysly si strč vieš kam.

Posadnutie duchom Baala, ktorý bol protoobrazom na vytvorenie biblického fašistického, zákerného, vražedného a rasistického boha v biblii, ktorý sa prelína so skutočným Bohom, Otcom nás všetkých = majstrovské dielo tých, ktorí ľudských opičiakov mali dobre prečítaných, je u teba Jules evidentné a mal by si s tým niečo robiť, lebo takto pôsobíš stále len ako militantný biblický zombie, ktorý nič dobrého pre ľudstvo nerobí a ani neurobí, dokáže urobiť len paseku, špiniť a zavádzať s neblahými dôsledkami pre neho a pre tých, ktorí mu niečo veria!

A Kriska, celá tá banda liberálnych pederastov, degenerátov a zvrátencov ti nevadí? Vadí ti len Fico a Smer?
A koľko je tých degenerátov v RKC? Zamyslel si sa vôbec nad tým, načo Boh (ten reálny a nie biblický) posiela duše na Zem?
Aby ojebávali ovce, nemali deti pre rozvoj spoločnosti, pederastili, ako napr. arcidiabol Bezák, ktorý je zákulisnými sociálnymi inžiniermi používaný na mnohé zvrátenosti, modlili sa k neexistujúcemu bohu atď.?
Veď aký je celospoločenský komplexný úžitok z tých RKC kňazov, mníchov (aj tých budhistických a neviem akých) a iných zombie?
Po stáročiach pôsobenia na gebule oviec?
Skrytý otrokársky systém pokračuje a modlite sa - v nebi sa budete mať fajn. -))

"Pre dodokobákov na vodaSs predstavuje ĽSNS obrovské ohrozenie jediného vlasteneckého režimu"

Vlastenecký režim? Si zaspal dobu? Dnes je to o globalizácii a vytvorení morálneho ľudstva ako celku, nie o nejakom vlastenectve, hurvajs!
Globálni sociálni inžinieri degenerujú celé ľudstvo a teda aj Amíkov, Germánov, Slovanov, aziatov ... ak si to ešte nepochopil.
Chápeš trochu vôbec úrovne riadenia?

Iste, kotlíkovci majú aj hurá predstavy o vlasti, ale reálne sú pod biblickým duchom a nemajú mnoho vedomosti, ako by zmenili prastarý systém a neponúkajú ovciam takmer nič svetoborného.
Dnes v prakticky zglobalizovanom svete je potrebné bojovať na všetkých 6 prioritách a nie vykrikovať nezmyselne, že chceme vystúpiť z EÚ, z NATO a pod.
Veď by Slovákov hierarchicky vyššie riadenie nechalo vyhladovať a vyzabíjať!
Keď sa Argentínčania alebo Gréci búrili proti otrokárskym praktikám, tak im zákulisní inžinieri poskytli 100 pesos na týždeň, alebo Grékom vypli bankomaty, že nie sú jewrá, lebo vláda "nespolupracovala", a potom keď pomaly začala, tak možný výber bol tuším 50 jewro/týždeň...
A doteraz priemerná životná úroveň Grékov vytrvalo klesá.
Takto to chceš dodo riešiť?

Čo ponúka Kotlíka a spol. na jednotlivých prioritách riadenia?
1. O svetonázorových otázkach, metodológii zavádzania správnych informácii medzi pospolitý ľud - ani ťuk.
2. Chronologickú prioritu neovládajú - nanajvýš kvákajú ako ty o Kristovi a zlom Mohamedovi, reálnu históriu nepoznajú.
3. Na ideologickej priorite - 0 bodov - biblický zvrátený pohľad na svet, keď adorujú panenku Máriu a bojujú napr. proti "židom", islamistom hlúpo a nelogicky, nepoznajú metódu, ako pravdivé informácie potichu zaviesť medzi ľud. A tie pravdivé, ako pravidlo, ani nepoznajú.
4. Na finančno-ekonomickej priorite síce vedia, aspoň Kotlík a bližší intelektuáli, že sa jedná o nástroj zotročovania, ale nevidím žiadne rozumné kroky, aby niečo opatrne ponúkli proti tomu. To skôr judaista Kollár zbiera body okolo exekučnej amnestie, ktorá síce niečo načas vyrieši, ale nerieši systémový problém úžery.
5. Na genocídnej priorite voči ľudstvu tiež nevidím nejaké rozumné kroky, aby pospolitému ľudu vysvetlili podstatu účinkov alkoholu, drog, GMO, očkovaní, kozmetiky, módy...Skôr si dajú kotlíkovci do trumpety a idú robiť poriadky s nejakými chudákmi z islamských krajín..
To je akože riešenie...
6. A na poslednej vojenskej priorite vykvikovať, že chceme vystúpiť z NATO...A kam pôjdeme?

A to má byť akože "vlastenecká" strana, ktorá by mala Slovač vyviesť na nejakú lepšiu životnú úroveň, keď vôbec nechápu ako sa globálne riadi svet??

Takých kaskadérov, ktorí sa tupo a nezmyselne postavili proti hierarchicky vyššiemu riadeniu na Zemi už bolo viacero...
A ako dopadol taký Miloševič, Kaddáfi, Saddám, ktorí sa rozhodli bojovať len na nejakej parciálnej priorite?
Globálny systém ich zomlel ako mlynček na mäso a reálne silne poškodili celý svoj národ, z ktorého sa budú spamätávať dlhé desaťročia!
To chceš, dodo škriekavý??

Smer aspoň lavíruje, mal by sa v niečom poučiť z krokov Orbána a Zemana a potichu navzájom spolupracovať v nachádzaní nejakých parciálnych riešení, a to aj s Putinom, ale nehlasne.
A nie škriekať rôzne nezmysly, ako národovecký dodo, a pritom nič nevedieť o tom, ako fungujú objektívne zákonitosti na Zemi.

Tupí hlupáci, ktorí trpia ilúziou, že dokážu niečo riadiť, vždy narobili ťažké škody a osohu z toho nebolo! Počas celej histórie ľudstva, dodo!

Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Július | 29.05.2018

Paľko, trápny si ty...

Neustále rozprávate s ostatnými dodokobmi o tom, ako chcete vytvoriť nového človeka so psychikou človek a pritom podsúvate, aby ľudia prijali svetonázor z koránu, ako správny od Boha, čím chcete vyrábať z ĺudí moslimov...
Čítal si ty vobec korán ? Vieš vobec, koĺko je tam nenávistných súr ku káfirom, k ženám, koĺko šialených blbostí ?

Hox nedávno na vodaSS napísal, že pre ľudský typ psychiky je síce správna monogamia, ale zvládne aj polygamiu...
Chápeš vobec, aké islamské bludy tu šírite, podsúvate a kritizuje ženy, ktoré polygamiu nechcú zožrať, že vraj nemajú údajne dosť lásky ?
Ty škriekavý dodokob, chcete tu obviňovať ženy, za to,že nechcú islamské zvrátenosti polygamie ?
Na levanete vychvaľujete Mohameda, že bol dobrý a morálny človek a úplne ignorujete o ňom všetky dokazateľné historické fakty, vrátane tých z arabských zdrojov..To je čo ?
Objektivita Pjakinovej sekty dodokobov ?
Nehraj sa tu na kritika a moralistu kresťanstva, keď pravda o islame a Mohamedovi vás nezaujíma, vám ide o islamizáciu nášho priestoru aj s celou sociológiou polygamie, čo tu podsúvate a krás koránického islamu, ktorý nikde neexistuje v praxi...
Veď prečo pokladáte kresťanov, čo veria v Ježiša ako Boha za kanibalov, za kryptosatanstov, keď zostávajú v tejto viere ,napriek prečítaniu tlstých kníh KSB ?
Ako sa dodokobi odlišujú od hocijakej heretickej sekty v minulosti, čo nenávidela kresťanstvo ?
Akurát, že ešte nemožete zabíjať, ak oni..Kto vám dal právo rozhodovať, kto je kresťan a kto pseudokresťan, keď prekrucuje te históriu kresťanstva ?
Nebuď smiešny, Paľko a nehraj tu na nejakú morálnu strunu, ty, čo si zavieraš oči pred historickými zločinmi islamu ,pričom na kresťanstve nenecháš ani jednu suchú nitku...
Nemožes sa hrať na moralistu a arbitra spravodlivosti, keď používaš neustále dvojitý meter...
Akákoĺvek kritika islamu ti nie je po voli, veď história je prekrútená, ale keď špiníš kresťanstvo, vtedy história prekrútená nie je...Používaš len to,čo sa tebe hodí...
Takže, Paľko, tvoje škriekanie zavberie na dodokob- ovce,ale nie na ľudí, čo si majú vlastný rozum a nenechali si ho zombírovať tlstými knihami Pjakinovej sekty...
Práveže KSB vytrháva veci z kontextu, vidia to mnohí aj takí, čo už nepíšu na vodaSS ako vidlák, ktorý tiež prišli na to,že KSB chce Ježiša nahradiť Mohamedom a islamom...

Kisku kritizujem tiež, rovnako aj masonov v RKC.
Úžitok z kresťanstva máš ten,že tu možeš ešte vobec písať, pretože keby bolo SR islamizované, tak ti to neprejde. Držal by si hubu a 5 x búchal hlavu o zem v smere Mekky a dodržoval všetko, čo má moslim dodržovať...
O sociálnej politike kresťanstva vieš rovnako kulové...

"Dnes je to o globalizácii a vytvorení morálneho ľudstva ako celku, nie o nejakom vlastenectve, hurvajs!"

A kto bude vytvárať to morálne ľudstvo ? Myslíš si, že sekta KSB nenávidiacia kresťanstvo a milujúca islam ? Veď vy vlastne robíte to samé, ako neomarxisti, ale soft metódami. Myslíš si že nie je vidieť, ako KSB napísali slobodomurári a nepoznať tam ich program vrátane ezoteriky HNR a egregorov ?
Ste len ďalšia sekta v poradí, na oslabenie kresťanstva a vydláždenie cesty islamu, ktoré tu pretláčate, viď odprahové podsúvanie polygamie v sociológií KSB..

ˇUrovne riadenia chápem lepšie ak si myslíš a rovnako chápem, prečo KSB učí iracionalitu, že niekedy dostatočné množstvo populácie získa konceptuálne poznatky a prevezme riadenie.
Utopistický iracionálny blábol..To chápe každý, kto pozná riadenie...

Ty manipulátor, o čom točím s NATO a EÚ. Akú máme v týchto spolkoch budúcnosť ? Si myslíš,že keď v nich zostaneme,tak prežijeme, pretože Fico "manévruje" ?
Ja viem, že tebe záleží, aby sme tam zostali a konečne prebehol ten tvoj globalizačný proces a SR sa zmenilo na kalifát Nemecka a montovňu a Slováci vymreli a boli nahradení...
Ako budeš vyskakovať, keď Rusi odpália taktické jadrové zbrane na základe NATO v SR ? Bude to konceptuálny počin Fica, že ich tu dovolil postaviť ?
Veď ty ani nechápeš, čo tliachaš. Radíš typickú dodopasivitu, nič nerobiť, lebo prebieha globalizácia, strašíš Gréckom, ako keby SR nemalo žiadnú inú šancu na prežitie. A čo spojiť sa s Ruskom v Eurázijskej únií ? O tom prečo, nepíšeš, ty, dodokob ?
To nie je tá správna globalizácia ?

Už len tým, že ĽSNS chce vystúpenie z NATO a EÚ, tak prejavuje snahu zachrániť Slovensko a slovenský národ od pohrom, ktoré nás čakajú, až tam zostaneme..Okamžite možeme požiadať o spoluprácu s Ruskom, ktoré by nám v takom prípade iste pomohlo..Ale to nevidíš...Radšej budeš strašiť, že sa nič nedá robiť, len manévrovať a čítať tlsté knihy KSB, nechať sa islamizovať, zničiť slovenské rodiny gendeome, LGBT agendou, pretože inak nám hrozí grécky scenár...

Akurát tak, škodíš svojou dodoaktivitou, pretože Fico a jeho strana nás pomaly ,ale isto potápa ako štát, pričom jediná strana, ktorá má skutočne národný záujem nás zachrániť, ĽSNS, tak tých tu akurát
očierňujete..
Ty dodokob, myslíš,že možeme v prežiť v EÚ a neprijať islamské náplavy, gender agendu, LGBT, nechať sa totálne zotročiť, postaviť základne NATO v SR, na ktoré Rusi namiera svoje jadrové zbrane ?
Toto je ten globálny scenár, ktorý je pre SR správny ? A nemožeme robiť nič iné.? to hovor tomu, kto seno žerie..
Čo vyťahuješ Miloševiča a Kaddáfiho ? Vtedy bolo Rusko slabé a nemalo šancu im pomocť. Teraz je už iná situácia, ale to nespomínaš...
Každú tvoju hlúposť by sopm mohol rozobrať, ale škoda ti venovať príliš veĺa času ,aj tak to nepochopíš...Ty radšej budeš škodiť a manipulovať, za to si totiž platený.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Paľo | 29.05.2018

Počuj dodo, tie tvoje "logické" zvratky je vôbec škoda čítať.
Čo ovládaš skvele je vytrhávanie vecí z kontextu, manipulatívne podsúvať svoju "pravdu", ktorá kríva na všetky 4 nohy, ako v tvojom prasačinci, kde sa aktívne realizuješ - kresťansky špiníš, ohováraš, zošmiešňuješ, urážaš...skoro všetkých.

O globálnom riadení, ako sa realizuje praktická politika, prioritách riadenia, ako sa prepisovala história, ako prebiehajú zákulisné dohovory vieš skutočne prd, ale rečí ako zajačích bobkov, nakadených bez ladu a skladu.
KOB jasne uvádza antikoránsku stratégiu, tak si ju prečítaj a nedrístaj. Z nej jasne vyplýva, že dnešní zombie islamisti majú tak ďaleko od učenia Mohameda, ako dnešní zombie kresťania od učenia Ježiša...
A ty si zdá sa"výkvet" všetkých kresťanských cností!

O Kotlíkovi a spol. som ti napísal jasne. Ak máš problém s logickým uvažovaním, tak to skutočne nie je môj problém, ale tvoj a tvojho blízkeho okolia, ak nejaké máš.
Zdá sa, že si nepoučiteľný zombie a takých len možno úprimne poľutovať.

Jo, a som platený od Traubiho z lóže Tolerancia, ale platia slabo a veľmi nepravidelne, asi prestúpim do nejakej katolíckej lóže duchovných Havranov, alebo jezuitov, ktorí tu spoločnosť posúvajú míľovými krokmi napred na čele s biblickými štátmi USA, EÚ. -))

Panenka Mária, oroduj za nás! -))

Amen

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Július | 29.05.2018

Moje názory hodne rozpumpovali tvoju agresivitu a invektívy..No, zvykaj si, každému KSB mozog neprepláchne..
Nedokázal si odpovedať na ani jednu predloženú otázku..
Históriu prepisuje zrova tak KSB vo svojich dielach, čo sa im nepáči ako historické písomné záznamy, to mnísi sfalšovali, však ?
Antikoránska stratégia je hlúposť, pretože globalisti sa islamu neboja a vobec už nie toho vašeho slávneho islamského bankovníctva pre ktoré chcú údajne zničiť islam.. :-)
Islam je nástroj globalistov na zničenie kresťanstva a neskor nastolenia NWO a nového globálneho náboženstva..
A preto ho teraz ako aj vy dodokobi KSB, rovnako aj nemarxisti zúfalo a tvrdo podporujete a preto je odrazu Mohamed dobrý a morálny človek.. :-)

A samotný KSB podporuje islam tým,že píše, aby ľudia prijali svetonázor koránu, teda prijali islam...
S tým nič neurobíš, podporujete islam. Vaša manipulácia je rozdielna od oficiálnych neomarxistov len v tom, že sa snažíte ĺuďom vštepiť do podvedomia brutálnu lož a a manipuláciu, že sa súčasný, agresívny, historicky sformovaný islam može zmeniť na akýsi neexistujúci - dobrý, mierový a koránický, ktorý žije len v hlavách starcov KSB, ktorí túto lož šíria, aby Európania akceptovali islam a nebáli sa ho...
Je to kardinálna lož a trójsky koń do vedomia ĺudí, ktorí vám veria..

A teba iste niekto platí, najskor nejaká Soros nadácia, alebo lóža, že ti kazím kšefty s dodokobovcami je už tvoj problém...ppžiadaj o posilu, Lux už naskočil, i keď jeho štýl je totožný s tvojim, aká náhoda, však ? Koĺko máš ešte multinickov ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Paľo | 29.05.2018

Ah dodo, keby hlúposť kvitla...
Antikoránická stratégia je hlúposť? Asi v tom svojom prasačinci sedíš na už dávno zhnitých vajciach a pomútili ti dočista rozum. Veď ty ani nerozumieš ako sa hýbe svet, pravdepodobne si nikdy nebol v nejakej islamskej krajine, píšeš potom dodoftákoviny, ale čo čakať od zavíreného "kresťana", ktorý sa prezentuje len samými ohavnosťami, ohováraniami a negatívami?

A šak som ti písal, že má platí lóža,dodo škriekavý, ale hľadám iného lepšieho donora, asi jezuitov, tvojich bratov. -))

A Lux, ten tu, ako tak čítam postupne diskusie, píše veľmi sporadicky, asi tie tvoje grcky ani nechce komentovať, ale vidím, že ti nižšie napísal fajn repliku. Drž sa dodo, lebo takých skupírovaných ftákov mávajú dnes len v ZOO, takže si unikát. -))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Július | 29.05.2018

Stále rovnaké hlúposti..Asi už nič lepšie nedokážeš vymyslieť..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Vieš Július, máme doma psa, jazvečík zmiešaný dačím je to dobrý psík a milý psík ale má 2 chyby:
-dokáže vyhrabať jamu v záhrade v ktorej človek poľahky môže vylomiť členok;
-keď začne pršať, tak sa vzruší a začne pobehovať a hystericky brešať.

Tvoje reakcie keď príde na reč KSB, kresťanstvo a Islam pripomínajú reakcie nášho psíka keď začne pršať. A bolo byaj zábavné sledovať tvoje reakcie, keby situácia nebola tragická lebo sú to reakcie ľudského tvora, ktorý dostal zhora šancu stať sa Človekom ale ponúknutú možnosť nielen nevyužíva ale proti nej aj bojuje, a svojimi bludmi, lžami a polopravdami bráni aj ostatným využiť túto možnosť...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Július | 29.05.2018

To vieš, tvoja intelektuálna kapacita je povestná...:-)
Tvoj jazvečík je lepší prognostik ako ty...Ten je aspoň na niečo užitočný...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Psa okríknem a ten prestane vyvádzať, ale neviem čo mám robiť s takým ľudským tvorom, ktorý si vybral dôstojnosť nášho jazvečíka.

Dodávam, že náš jazvečík kope, jamy zásadne tam, kde nič nie je, žiaľ aj v tomto na teba podobá...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Július | 29.05.2018

Tvoj útok v osobnej rovine, ktorý necháva tradične Hox bez povšimnutia len dokazuje, ako sa snažíš týmto sposobom získať prevahu, keď už nie je v argumentácií, tak aspoň v tejto aktivite...

Svedčí to o tvojich skrytých komplexoch sa vyvyšovať a takto si zvyšovať sebavedomie.
Je to marné a detinské. Takto sa to nerobí u dospelých ĺudí, čo nemajú komplexy menejcennosti..
Oracle, potrebuješ pomoc a to odbornú ja ti ju suplovať nemožem a ani nechcem...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Odmietaš sa stať Človekom a vybral si dôstojnosť psa, z toho mi je smutno ale keď odpovieš útočne na moje povzdychnutie, nuž nemám problém ti to oplatiť podobnou mincou. Pritom TY SI ZAČAL s osobnými útokmi, najprv mňa a potom si obul ešte aj do Paľa, Luxa a prakticky do zvyšku celej tunajšej komunity. To je prvá vec.

Druhá vec je, že nielen nemáš ŽIADNY vecný argument len polopravdy, bludy a lži ale ani neberieš ohľad na odlišný názor či na argumenty ostatných.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Július | 29.05.2018

Odmietam sa stať dodokobom ako ty...Zbytok škoda času reagovať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Veď ním si, kvôli KOB-u dodovia ako ty vyhynú...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Sirka | 30.05.2018

Oracle911. Ty myslis, ze ak niekto nesuhlasi s islamistickym KOB tak ma hned dostojnost tvojho nevycviceneho pritrubleho jazvecika?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 30.05.2018

A prečítal si KOB alebo len opakuješ Júliusove bludy, lži a manipulácie?!

Druhá vec je, že Islam je súčasťou Ruskej civilizácie.
Tretia vec je, že sú tam citáty, tak z Koránu ako aj z biblie.
Štvrtá vec je, že Július ako ľudský tvor nielen odmietol sa stať Človekom t.j. zástupcom Boha na Zemi tým, že zmení svoj svetonázor a prehodnotí svoje postoje ale aj bráni ostatným urobiť to, čo on odmietol. A preto má dôstojnosť môjho jazvečíka čo ma robí len smutným.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Sirka | 30.05.2018

Kazdy, kto sa narodil ako clovek ma prorodzene dostojnost cloveka.Ze komunisti a kryptoislamske KOB vytvara Človeka s velkym Č, na to si vyhladaj ruske vtipy, ako 'Čukča videl toho Človeka'.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 31.05.2018

Dôstojnosť ľudský tvor získava tým že sa stane vyslancom Boha t.j. Človekom, lebo kde je dôstojnosť hedonistu, drogového závisláka, sektárov (vrátane ovečiek RKC) a sociopata?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Hox | 30.05.2018

> y myslis, ze ak niekto nesuhlasi s islamistickym KOB

Na to bych si dal pozor být tebou, šířit hnusné lži se dlouhodobě nevyplácí... a jestlis to jen opakoval z nevědomosti, tak teď už jsi upozorněn a další případ šíření podobné lži už bude plně na tvojí zodpovědnost.

Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Radk | 30.05.2018

Dobre hovoris...

Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Július, tváriš sa akoby kresťania-križiaci nevraždili v mene pravej viery svojich bratov vo viere ako pravoslávov a katarov alebo našich pokrvných bratov baltických Slovanov...

Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Július | 29.05.2018

GP pod posteľou ti prezrádza aj to, ako sa tvárim ? :-)
To je nová informácia...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Ak ideš do osobnej roviny, tak to znamená, že si v koncoch...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Július | 29.05.2018

Veď ty ani tradične nechápeš, čo som napísal... :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Vieš argument ako od legionára je prejavom tvojej skutočnej kresťanskej morálky...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Radko | 30.05.2018

Pucavame,ale najdi si ine ihrisko. Bude to tak lepsi...

Re: Re: Re: Re: Re: postreh

eva | 29.05.2018

Nejvíc muslimů zabíjejí muslimové!
Chtěla bych vědět, jaký islám tu vlastně chcete: sunitský, šíitský či wahabistický?
Tyhle větve se mezi sebou řežou už stovky let. V Německu v současnosti dochází k napadání Kurdů, mezi kterými je hodně ateistů, jezzídů i křesťanů.
Budou zabíjení? Podle těch co je napadají jsou to odpadlíci a oni mají svatou povinnost je zabíjet.
Proč se těmto nevysvětluje pravý korán?
Budou na nás brát ohledy pokud tedy přejdeme na vaši interpretaci islámu?
A nebo budeme pro ně kafíry, tedy ty co nemají právo žít?

Tihle měli zaniknout, stále existují https://zpravy.idnes.cz/armenie-bitva-u-sardarabadu-turevko-vyroci-1918-prvni-svetova-valka-1cs-/zahranicni.aspx?c=A180528_140945_zahranicni_aha

Maďaři za nadvlády Turků přišli o polovinu obyvatel, dneska by to bylo jiné? Do té doby o nějakých Maďarech nikdo moc nevěděl a neexistovala maďarština.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Podľa mohamedánov wahabizmus už nepatrí medzi islamské vetve.

Čo sa týka interpretácií koránu, prakticky žiadny arab/mohamedán nečítal korán, takže Imámovia toho môžu natárať koľko chcú...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

eva | 29.05.2018

Jenže mešity na západě ( u nás to není jiné) jsou placeny ze Saúdské Arábie. Ta vládne, má prsty i v zabíjení v Sýrii a v Iráku. Není tajemstvím, že ji podporuje Izrael.
Před 60 lety byl Pákistán spíše hinduistický, dnes je muslimský a ostatní víry jsou vyvražďovány. Který tam je nevím, šíitský se mi zdá méně agresivní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Stačí len vymeniť imámov za tie školené v Iráne a zrodenie európskeho kalifátu bude mať iný charakter. Dodávam, že Západná Európa kvôli dekadencií má svoje dni spočítané a preto prevzatie nadvlády mohamedánmi je len otázkou času...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Július | 29.05.2018

Vážne v roku 2015 si tvrdil, že GP zastaví imigráciu moslimov a n árodné priemyselné elity v Nemecku Merkelbabu vygrcajú a moslimov pošlú naspať...
Ja som bol proti a označil sa preto za klinického debila...
A odrazú tvrdíš to,čo som ja tvrdil v roku 2015 ...

Aspoń vidíš, Oracle, aké hovadsky hlúpe prognózy ty ptodukuješ a nazávaš debilom toho, kto mal pravdu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Však moja diagnóza stále platí a Merkelbabu tam dosadili samotný Američania...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

eva | 29.05.2018

Nejen západní Evropa, i na Balkáně existují dekadentní umělci jako třeba Bosňák Oliveru Frljič, který tu nastudoval a hrál s muslimskými herci Vaše násilí a naše násilí, ve kterém herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku nebo herečka vytahuje z přirození českou vlajku.

Nechápu tuhle hru a už vůbec trapnou nahotu herců, jak se tohle vůbec s islámem shoduje?
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Ten-hnus-je-zkouska-toho-co-si-nechame-libit-Umelecka-zumpa-na-bliti-Okamura-Keller-ci-Belobradek-promluvili-ke-skandalnimu-predstaveni-v-Brne-A-knize-a-Foldyna-toto-dodali-o-vagine-herecky-537871

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Umelci mali vždy tendenciu byť dekadentný resp. propagovať dekadenciu ALE narozdiel od nás Západná spoločnosť (-NDR) je dekadentná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Malo tam byť vetvy ale nejako mi to uniklo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

PS: Maďarčina je podľa všetkého umelo vytvorený jazyk...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

eva | 29.05.2018

Řečtina taky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postreh

Oracle 911 | 29.05.2018

Ktorá, nová alebo staroveká?

.

Lucerna | 27.05.2018

Najviac PsychoTrockijstov- marxistov je medzi najväčšími odporcami Trockizmu-Marxizmu.

7x zmazané Hoxom

Július | 26.05.2018

Hoxov dvojitý meter

Július | 25.05.2018

Ukážka dvojitého metra posudzovania Hoxa a jeho neobjektivity...

Tieto "príspevky" týchto 2 entít Hox ani slovom nenapomenul, nezmazal, nenaznačil, že su vulgárne :

Re: názor na trockizmus

Jusla | 23.05.2018

To je vuuuuul.......kaviarove tousty


Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 24.05.2018

On nie je katolík,
on je verejne adorujúci satanista.
Sám to viac krát jasne hovoril


Zatiaľ, čo moj príspevok, uvedený nižšie už 2x zmazal a 1x za údajnú vulgárnosť...


Július | 25.05.2018

Argumenty tu píšem stále a sú tu ľudia, aj priamo na tejto diskusii, ktorí si to všimli, že ich ty neuznávaš ma nezaujíma...

Čo sa týka kryptosatanizmu, ako si ma označil, tak stačí napísať od teba toto, pretože je to celkom jasné, ako to myslíš a každý, kto má rozum to aj pochopí :

"Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry."

Svoje nenávistné označkovanie mojej osoby a sektárstvo nemáš ako poprieť..

"Napsals: "...taký človek nemože mať podĺa teba normálny intelekt a intuíciu, teda je postihnutý..."
- další lživé tvrzení tvojí strany, nepsal jsem nikde o tom, že co někdo může nebo nemůže mít."

Ale napísal, len si to nechceš priznať:

"Lidský typ psychiky se vylučuje s kultovými schématy potlačení svobodné vůle jako například katolická církev,"

Vieš, čo si tu vlastne napísal ? Došlo ti to ? Asi nie.
Tam si potvrdil, že podľa teba tí, čo uznávajú Katolícku Cirkev a jej učenie nemožu dosiahnúť psychiku typu človek...
Bláznivejšie sektárstvo sa len tak nevidí...

Je to to samé, ako keby som ja napísal, že ľudský typ psychiky sa vylučuje s kultovými schématmi učenia starcov KSB.

" Kdo řekne "jsem Člověk", jen se podepisuje že je démon."

Si ty vobec normálny ? Kto dáva tebe alebo starcom KSB napísať takéto duševne choré názory ?Re: 7x zmazané Hoxom

Hox | 26.05.2018

Jsem normální děkuji za optání, ale je normální člověk, který ze svého příspěvku odstraní tu vulgaritu, kvůli které byl smazán, a pak napíše, že byl smazán za "údajné vulgarity"?
S pravdou ven!

Re: Re: 7x zmazané Hoxom

Július | 26.05.2018

"Zatiaľ, čo moj príspevok, uvedený nižšie už 2x zmazal a 1x za údajnú vulgárnosť..."

Až by si bol schopný pochopiť toto, tak sa tak hlúpo nepýtaš...

Re: Re: Re: 7x zmazané Hoxom

Hox | 26.05.2018

Obávám se že pochopit tvoje myšlenkové pochody je nemožné. Proč se nepochlubíš a neuvedeš ten příspěvek v původní podobě, kvůli které byl smazán?

Hoxov dvojitý meter

Július | 25.05.2018

[osobní rovina, odstraněno]

Re: Hoxov dvojitý meter

Hox | 25.05.2018

Na svých stránkách nebo u sebe v koupelně si můžeš řešit co chceš, tady způsob moderování stránek není otázka k diskusi, pokud se ti cokoliv nelíbí, máš plné právo vypadnout. Co se týká smazaného příspěvku, nějak jsi zapomněl zmínit že smazán byl za vulgarity, což bylo indikováno i v důvodu smazání.
Tvoje reakce? Místo abys uznal svoji chybu a napsal příspěvek klidně znova, jen bez vulgarit, tak sis neodpustil opět vylít kyblík špíny na admina a začít hulákat, jak ti ubližujou.

Re: Re: Hoxov dvojitý meter

Július | 25.05.2018

[osobní rovina, smazáno]

4x zmazené hoxom

Július | 25.05.2018

[odstraněno, osobní rovina]

Re: 4x zmazené hoxom

Hox | 25.05.2018

Chápeš co to znamená, že na tvoje osobní problémy tu není nikdo zvědavý? Buďto napiš svoje argumenty bez toho, aniž bys řešil osoby nebo kolikrát ti tvoje vulgarity byly smazány, nebo vypadni.

Re: Re: 4x zmazené hoxom

Július | 25.05.2018

[osobní rovina]

Re: Re: Re: 4x zmazené hoxom

Hox | 25.05.2018

Není můj problém, že ti selhaly nervy a uchýlil ses k vulgaritám, kvůli čemuž byl ten příspěvek smazaný... proč jednoduše nevložíš ten příspěvek znova tam kam patří, mínus ty vulgarity, místo abys kopíroval nějaký kompilát a řešil si tu nějakou svoji vendetu?
Pokud ten původní příspěvek vložíš na to místo do diskuse, kam patří, nebudu s tím mít problém. Vyvádíš tu jak malé děcko, místo abys uznal že tam byly vulgarity a přestal to rozmazávat.

Re: Re: Re: Re: 4x zmazené hoxom

Július | 26.05.2018

Všimni si vulgarity tých, čo na mňa reagujú...Alebo ti ich mám sem vypísať ?
Nervy mám v poriadku, len poukazujem na tvoje moderovanie diskusie,ako admina...

Re: Re: Re: Re: Re: 4x zmazené hoxom

Hox | 26.05.2018

Jestli nemáš nic lepšího na práci...

Pár poznámek k věci

Přemek | 23.05.2018

Předně, Karl Friedrich Marx dostal pověření od GP změnit prudce se rozvíjející kapitalismus nadměrně spotřebující přírodní a lidské zdroje v to, co se nazývá marxismem, tedy davo-elitářský sociálním systémem. Pověření dostal jak skvělý socioekonomický analytik a břitký rétor. Samotná diktatura proletariátu je jasnou ukázkou projektu řízení neschopných nových dělnických elit odhodivších svoji fyzicko-pracovní minulost a vyměnivší ji za pseudořídící pozice v rychle bujícím státním aparátu po znárodnění soukromých podniků. Marxistická ekonomie zcela rezignovala na kvantitativní měření a na efektivnost produkce, čímž nastavila trajektorii k socioekonomickému úpadku a deziluzi těch, kteří měli být údajnými nositeli diktatury proletariátu, jimiž nebyli a naopak byli řízeni jako poslušný indoktriniovaný dav. Jediný Stalin pochopil, že marxismus je cesta do pekel a současně odhalil podstatu zhoubnosti této ideologie. Proto také usiloval o cestu ke komunismu odpovědných budovatelů lidské sounáležitosti v národně sjednoceném prostředí různých národností. Tím Stalin navázal na tradici ze světa řízeně vymazané Velké Tartárie, kterou se dnes snaží obnovit VVP. Marx byl s pravděpodobnmostí blížící se jistotě v důsledku své nouze protislužbami donucen vytvořit takový systém, v jehož podstatě byly záměrně ponechány základní rysy biblické koncepce, což z Marxe činí neschopného stratéga a konceptuála. Leccos vypovídá i to, že téma přírody zůstalo Marxem neuchopeno a musel to napravovat Engels, u něhož byl smysl pro zdroje díky své praxi mnohem patrnější než u Marxe. Marxismus v praxi se proto nijak neliší od kapitalismu z hlediska nadspotřeby zdrojů, zejména těch přírodních. Iluze o technologickém řešení vzácnosti přírodních zdrojů vycházejí z redukce přírodních zdrojů na energetické a selektivně materiální, nikdy marxismus neřešil komplexní pohled na přírodu a její zdrojovou povahu z hlediska lidské činnosti. Současný katastrofální stav biosféry, která se nachází před kolapsem (přesněji obnovením biosférické rovnováhy bez ohledu na dopad na lidskou populaci), ukazuje na nepochopení role přírody pro život jako takový, ten lidský nevyjímaje. Marx je nyní doslova oživován ve snaze GP předhodit starý koncept marxismu v novém hávu současným svým agentům bez ohledu na to, zda chápou skutečný stav globální nerovnováhy zdrojové nestability a jeho důsledky či nikoli. O tom, že jde o týž davo-elitářský projekt jako před jedenapůl stoletím je nabíledni. Z marxe si lze vzít poučení pouze v analytice kapitalismu, který již tehdy prokázal neudržitelnost volné soutěže a nástup masivní oligopolizace a monopolizace. Je obrovským paradoxem, že jak kapitalismus tak praktický marxismus přesvědčivě vytěsňují tvořivost a mravnost z elit a činí z nich tak týž dav, který měli podle plánu řídit, čehož schopni nejsou.

Závěrem bych rád uvedl, že ČSNS koncipuje ve spojení s mimopartajním tvůrčím odborným týmem komplexně orientovaných ekonomů a sociologů reformu společnosti koncepčně zaměřenou na lidskou sounáležitost, na obnovu mravnosti zavedením mravních zásad do Ústavy a změnit finanční systém dle návrhu Jiřího Schlimbacha. Bez náležitého informačního pole se to neobejde, stoletému výročí založení formálně samostatného Československa bude předcházet jeho vytváření. Musíme všichni spolupracovat.

Re: Pár poznámek k věci

KL | 23.05.2018

Chcela by som k vášmu príspevku dodať, že cieľom marxizmu nebolo vybudovať z robotníckej triedy riadiace kádre, s tou neschopnosťou GP zrejme aj počítal. Základným cieľom bolo naštartovať socialistickú revolúciu, ktorá by zmietla buržoáznu triedu - ako hlavného pôvodcu nadspotreby a plytvania prírodných zdrojov. Vďaka svojim riadiacim schopnostiam by GP potom ľahko zabezpečil, že ďalšie plytvanie už nebude. Napokon znovu naštartovanie marxistického projektu má dnes ten istý cieľ.
Čo sa týka "tvorby" ideí marxizmu Marxom - v článku je zdôraznené, že je vnuk rabínov. V tejto skupine má GP obzvlášť výnimočné možnosti riadiť cez podvedomé zložky psychiky, ako som pochopila z materiálov VP. Teda myšlienky mu mohli byť akoby "vštepené".

Re: Pár poznámek k věci

PESS | 24.05.2018

Vážený pane,s Vašim názorom a presvedčením je nutné súhlasit....

Re: Pár poznámek k věci

eva | 29.05.2018

Základním cílem byla likvidace Slovanů, o tom není v článku ani slovo. Proto byla tato chybná a od základu agresivní ideologie vymyšlená. Proto také byla uplatněna na východě, potlačená na západě Evropy.
Nic víc v tom nehledejte?
Začátek komunistické revoluce v Rusku byl plně řízen neruským obyvatelstvem. Z 80% tvořili jádro Židé a jejich míšenci s ostatními národy.
Došlo k rozvratu rodiny, na ulici zůstalo hodně opuštěných dětí, které rodiče prostě opustili.
Ty kteří se o děti dále starali, končili v gulagu, zabíjela je ČEKA. Celé tohle svinstvo si vyžádalo na 20 milionů obětí. Spousta významných osobností SSSR byli sirotci, které někdo adoptoval.
Krvavá léta 1938-1945 (část 5)

Tak takhle se v roce 1848 vyjádřil Karel Marx pro Neue Reinische Zeitung. Citát zněl přesně takto: "…nesmiřitelný boj, válku až do smrti proti Slovanům, těm zrádcům revoluce… je potřebné jejich vyhlazení, bezuzdný terorismus na ně – nikoli v zájmu Německa (jistěže ne, Karl....), ale v zájmu revoluce… Situace mezi Slovany a Němci byla už tehdy tak napjatá, že největší revolucionář - Karel Marx (sám se považoval za revolucionáře a NĚMCE) - hned věděl, co udělat s těmi, jak říkal, "slovanskými třískami v těle monarchie".

Marx, otevřeně se radující z porážky pražského povstání 1848 Windischgrätzovými granátníky, píše 5. března v New Yorker Blatt: „V r. 1848 umírající český národ se naposledy pokusil získat své bývalé právo na život. Tento marný pokus, nehledě ke všem revolučním úvahám, že Čechy, i když někteří z jejích obyvatel budou po nějaká ta století mluvit německou řečí, nemohou existovat jinak než jako součást Německa.

Již v roce 1848, vášnivě odsuzujíce Slovanský sjezd v Praze, píší Marx a Engels 31. prosince v Neue Rheinische Zeitung: „Nyní víme, kde jsou nepřátelé revoluce: ve slovanských provinciích Rakouska a v Rusku. Žádná fráze, žádné ujišťování o demokratické budoucnosti těchto zemí nám nezabrání, abychom je nepokládali za naše nepřátele. Nesmiřitelný boj, válka do posledního dechu proti Slovanům, zrádcům revoluce, vyhlazení, bezohledný terorismus; ne v zájmu Německa, ale v zájmu revoluce. Budoucí světová válka odstraní z povrchu zemského nejen reakční třídy a dynastie, ale též zpátečnické národy.

Fanatický pangermanismus v nejhorším slova smyslu je snad nejvíce zřejmý z článků Marxe a Engelse v New York Herald Tribune. Zde oba komunističtí přátelé 24. dubna 1852 uveřejňuji k potlačené snaze po demokracii a liberalizaci Čechů, Poláků a Jihoslovanů v r. 1848 tato památná slova: „Nyní skončily, a to asi navždy, snahy Slovanů v Německu o znovuzískání nezávislé národní existence. Roztříštěné zbytky četných národnostních skupin, jejichž národní a politické oprávnění k životu již dávno zmizelo a které již téměř tisíc let jsou přinuceny se plavit za lodí jednoho silného národa a jejich podmanitele“ (Němců). „Tyto umírající národnosti se pokusily využít všeobecných zmatků r. 1848 k vybudování dávno ztraceného politického stavu z r. 1800. Dějiny tisíce let jim ukazují, že tento vývoj zpět není možný. Skutečnost, že celý prostor východně od Labe a Sály byl kdysi obsazen podobnými Slovany. Ukazuje na historickou expanzi a současně na materiální a intelektuální moc národa německého, která podmanila své staré východní sousedy, vsála je a absorbovala. Tento sklon k absorbci“ (poněmčení) „byl vždy jedním z nejmocnějších prostředků, kterým byla Němci na východě tohoto kontinentu rozšiřována západní kultura. Jak mohou“ (Slované) „očekávat, že se dějiny vrátí zpět o tisíc let, aby uspokojily několik souchotinářů obývajících Němci ovládané a obklopené prostory, kteří neměli od nepaměti pro kulturní záležitosti jiný jazyk než němčinu a kterým chybí základní předpoklad národní nezávislosti: samostatnost, počet a uzavřená země?

Re: Re: Pár poznámek k věci

eva | 29.05.2018

Detailní dokumentaci o těchto názorech Marxe a Engelse naleznete v publikaci Revoluce a kontrarevoluce v Německu v r. 1848 (psáno převážně na základě jejich článků v New York Herald Tribune z let 1854-1852) a v práci německého historika H. Kohna Dějiny panslavismu (Die Geschichte des Panslavismus. Die Slaven und der Westen, Mnichov 1959).

rodokmeň Marxa

David | 23.05.2018

Marxová rodová línia cez mamu (Pressburger) pochádza zo starého rabínskeho rodu z Bratislavy (Presburg) a je priamo pokrvne spriaznený s Chatamom Soferom jedným zo slávnych svetových rabínov.

názor na trockizmus

Július | 23.05.2018

"Trockizmus — to vôbec nie je jedna z modifikácií marxizmu. Charakteristickou črtou trockizmu v komunistickom hnutí v ХХ. storočia bola úplná hluchota k obsahu kritiky vyjadrenej na jeho adresu, spolu s oddanosťou princípu potláčania v živote deklarácií vyhlasovaných trockistami systémom zamlčaní, na základe ktorých títo v skutočnosti konajú, zjednotiac sa v kolektívnom podvedomí.

To znamená, že trockizmus je jav psychický."

Omyl, nie je to jav psychický. Je to skor jav poukazujúci na organizovanú činnosť osob, ktoré sa votrú do funkcií a skryte deštruujú stávajúci systém v prospech určitého elitárskeho systému...A pracujú v zhode, na týchto cieľov sofistikovane spolupracujú.
Je to organizovaný prejav entít, konajúcich vedome a cielene proti záujmom vačšiny...

Trockizmus priamo poukazuje na slabosť vedenia koncepcie štátnou mocou a poukazuje na prioritu riadenia, ktorú KSB zámerne nespomína, pretože je zásadná na dlhodobý úspech a uplatnenia novej koncepcie.
Je rovnako dovodom, prečo Stalin a stalinizmus v Rusku prehral...

Re: názor na trockizmus

ľudo | 23.05.2018

Nekvakoc a pomenuj,
alebo mlč a nezavádzaj..nezavadzaj!

Re: Re: názor na trockizmus

Július | 24.05.2018

Napíš básničku a pobav ma.. :-) Predsa , "konceptuál tvojho kalibru"
by mal vedieť, čo starci KSB zamlčali a prečo nedali do priority riadenia a ani konceptuálnej moci 2 najdoležitejšiu zásadnú moc a prioritu, ktorá má vplyv na úspešnosť a dlhodobé prežitie koncepcie...
Márne čakám, že aspoň jeden z vás, čo ste ponorení v tučných knihách KSB na to prídete, ale zatiaľ nič...
Až príde čas, tak o tom na dvtr napíšem článok a tam si to možeš prečítať. Tu nie, tu Hox maže, čokoľvek chce..

Re: Re: Re: názor na trockizmus

Oracle 911 | 24.05.2018

V tomto texte a prakticky vo všetkých prácach VP ZSSR keď sa preberá psycho-trockizmus, tak sa automaticky spomína rola stúpencov Trockého. To je prvá vec.

Druhá vec je, že ťažko sa čítajú myšlienky diskusného partnera z internetu.

PS: Tvoja tunajšia činnosť špiní skôr teba ako nás a to bude mať v takej či onakej podobe pre teba nepríjemné následky...

Re: Re: Re: názor na trockizmus

Hox | 24.05.2018

Haha, až příjde čas? Už roky vyhrožuješ, že o tom napíšeš, a skutek utek :D ... protože máš leda tak velký prd :)

A "hyperkorektní" lež o mazání tvých "perel"... to je pro jistotu, kdyby zase došly argumenty, abys mohl opět křičet, že argumenty jsi už všechny napsal a všechno vyvrátil, ale někdo ti je smazal? :)

Poděl se s námi, který konkrétně příspěvek ti zmizel z minulé diskuse, kde máš skoro stovku příspěvků a textu na menší román? A stejně jsi nebyl schopný odpustit si osobní útoky, když ses dostal do úzkých v diskusi s jardobem, opět psychologické útoky a podpásovky.

Nebo, co ti bylo smazáno s diskuse o pár dní dříve, kde máš taky příspěvků že by to stačilo na Vojnu a mír?

Ty "křesťan" ...

Re: Re: Re: Re: názor na trockizmus

Július | 24.05.2018

Nepísal som, že si mi zrovna teraz zmazal príspevok z minulej diskusie. Napísal som to všeobecne, že mažeš názory, ktoré chceš. Vymazal si mi spústu názorov v minulosti a rovnako presúvaš množstvo mojich názorov na pastebin a nie tak dávno aj priamo zmazal, lebo ani presun na pastebin ti nevyhovoval, predsa tam si to može ešte niekto prečítať...
Alebo chceš tvrdiť, že to nie je pravda ?

Hlavne si kroť osobnú rovinu, Hox. A nepleť si výmenu názorov s jardobom s psychologickými útokmi a podpásovkami. Napísal som mu len svoj názor ,nič viac...A nič o tom,že s tým musí súhlasiť a neoznačil som ho za kryptosatanistu, ako ty mňa.
Je zvláštne, že psychologické útoky od Oracle-ho priamo na tejto diskusii ti nevadia, aby si to kritizoval...

Napríklad tu :

Oracle 911 | 24.05.2018

V tomto texte a prakticky vo všetkých prácach VP ZSSR keď sa preberá psycho-trockizmus, tak sa automaticky spomína rola stúpencov Trockého. To je prvá vec.

Druhá vec je, že ťažko sa čítajú myšlienky diskusného partnera z internetu.

PS: Tvoja tunajšia činnosť špiní skôr teba ako nás a to bude mať v takej či onakej podobe pre teba nepríjemné následky...
Odpovědět

A to nie je 1krát, čo sa Oracle vyhráža nepríjemnými následkami. A ani 1x sa nestalo, že by si to kritizoval. Prečo asi ? Pretože Oracle správne pláva v KSB názorovom prúde = používaš iný meter a iné hodnotenie..
Takj to je, Hox, len si to priznaj...A vidí to čoraz viac ľudí..

Re: Re: Re: Re: Re: názor na trockizmus

Hox | 24.05.2018

> Vymazal si mi spústu názorov v minulosti

Mno... minule jsem se tě pokoušel přimět asi 3 dny, abys konečně napsal svoje "argumenty" a nic, buďto jsi tvrdil že je máš ale nebudeš je psát, nebo jsi tvrdil že už jsi všechno napsal kdysi kdesi (nikdo neví kde), a že si mám najít sám, kde jsi moje argumenty přesvědčivě vyvrátil :)
Vidím že dneska bude to samé, nebo ne? Nebo se překonáš a bude alespoň jeden smysluplný argument k čemukoliv, který nebude ani demagogie, ani osobní útok, ani výmysl? Jednoduše něco k věci a k tématu.

Co se týká kryptosatanizmu, podívejme se, co jsem doopravdy napsal:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: svědomí

Hox | 08.08.2017

Tvrzení o božství Ježíše je jen manipulace, lež zavedená ve formě dogmatu do vědomí, mající za cíl tříštit celostné nekonfliktní vnímání světa, to že tomu věří miliarda křesťanů kteří obecně nepřemýšlí o podstatě dogmat, jen je akceptují, to je jedna věc, to, že někdo dále razí toto rozštěpení vědomí i poté, co byla zaostřena jeho pozornost na daný problém a bylo mu vše vysvětleno, to už je projev defektní mravnosti, takovou protilidskou pozici může zastávat opět jen stoupenec tohoto protilidského schématu, stoupenec davo-"elitářského" kryptofašismu.
Dále je to jen předstupeň k dogmatu o tom, že Ježíš se obětoval a vykoupil hříchy všech lidí (další rozštěpení vědomí věřících křesťanů), protože akceptovat, že někdo může svou smrtí vykoupit cizí hřích, a tedy i naopak, já zhreším a někdo mě vykoupí, takže neponesu následky, přijmout toto to znamená stát se v určitém smyslu šíleným, a jako výsledek se do kolektivního šílenstv propadne celá civilizace, což pozorujeme kolem sebe. Síla je v pravdě, ne v množství stoupenců.

Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry.

Co se týká typů psychiky, KSB nikoho nedělí ani se nechystá, jen popisuje reálný stav který existuje. Tím že popíšu to, co reálně existuje, tak nikoho nedělím, jen odhaluji to, co bylo dříve skryté, což některé běsí doběla, viz tvůj případ.

Lidský typ psychiky se vylučuje s kultovými schématy potlačení svobodné vůle jako například katolická církev, takže nikoliv, pokud dosáhneš lidského typu psychiky, určitě nebudeš posedlým militantním katolíkem jako nyní.

Každý má možnost stát se Člověkem, to znamená i katolík. KSB nikoho nehodnotí, jen informuje, že existují takové a takové typy organizace psychiky a stojí na tom, že normou danou Bohem pro člověka je lidský typ psychiky, což je něco, s čímž může souhlasit každý normální člověk, bude s tím mít problém snad jenom zatvrzelý démon.

Přesvědčení, že Ježíš je Bůh je skutečně znakem nějakého defektu v práci intelektu a celkově ve vnímání světa (výsledkem církevní infoktrinace), ovšem nenapsal jsem nic ve smyslu, že podobný člověk je postižený, to je zase tvůj výmysl.

Napsals: "...taký človek nemože mať podĺa teba normálny intelekt a intuíciu, teda je postihnutý..."
- další lživé tvrzení tvojí strany, nepsal jsem nikde o tom, že co někdo může nebo nemůže mít.
Snažíš se podsouvat nějaké hodnocení a zařazování, ačkoliv za svůj typ psychiky odpovídá před Bohem pouze každý sám a člověk může hodnotit vždy jen zpětně, podle skutků. Kdo řekne "jsem Člověk", jen se podepisuje že je démon. Pokud bys měl argumenty a nebyl demagog, neměl bys potřebu takovýchto psychologických manipulací.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/odpovedi-v-m-zaznobina-na-vybrane-otazky/

Re: názor na trockizmus

Jusla | 23.05.2018

To je vuuuuul.......kaviarove tousty

K diskuzi o Marxovi

Maxim | 23.05.2018

Zajímavý text Marxe o odcizení člověka člověku a o emancipaci člověka
Marx vychází ze svých interdisciplinárních znalostí náboženství a psychologie
https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

Re: K diskuzi o Marxovi

Maxim | 23.05.2018

Citace z textu

Protože se reálná podstata žida všeobecně uskutečnila, zpozemštila v občanské společnosti, nemohla občanská společnost žida přesvědčit o neskutečnosti jeho náboženské podstaty, která je právě jen idealisovanou představou praktické potřeby. Podstatu dnešního žida najdeme tedy nejen v Pentateuchu nebo v talmudu, ale i v dnešní společnosti, a to ne jako abstraktní, nýbrž jako naprosto empirickou podstatu, ne jako omezenost žida, nýbrž jako židovskou omezenost společnosti.

Jakmile se společnosti podaří zrušit empirickou podstatu židovství, čachr a jeho předpoklady, je žid znemožněn, protože jeho vědomí už nemá předmět, protože subjektivní základ židovství, praktická potřeba, se zlidští, protože se zruší konflikt mezi individuálně smyslovou a druhovou existencí člověka.

Společenská emancipace žida je emancipace společnosti od židovství.

názor

Július | 23.05.2018

"Potom, ako dostane odpoveď, zostane len jedno — mať silnú vôľu konať, v prípade potreby korigovať kurz svojho postupu s pomocou vševediaceho hlasu svedomia."

Práve toto je to klišé a manipulácia KSB. Ako keby všetci ĺudia a ich svedomia reagovali na rovnakú morálku, morálne princípy, rovnakú mravnosť, lenže práve tak to nie je...

Ľudia totiž akceptujú svoju vlastnú - súkromnú mravnosť, svoje vlastné morálne princípy, ktoré vo svojom živote prijali a akceptovali...
A hlas svedomia sa im neozve pri porušení morálnych princípov Boha,(ako naznačuje KSB) ale pri porušení morálky, ktoré prijali a vlastnej mravnosti...

A toto je doležité si uvedomiť a KSB toto takto neučí...

KSB totiž nevie, akú morálku, aké mravné princípy, akú mravnosť uznáva Boh, nevie,či Boh uznáva nejaké konkrétne náboženstvo, atď..

Tento princíp uznáva aj samotný "konceptuál" jardob :

Aby sme sa rozumeli. Pod spoločenskou morálkou myslím kolektívne mravné normy akéhokoľvek konkrétneho spoločenstva. Napr. aj kresťanského, alebo iného...
Mravnosť = individuálny systém etických hodnôt
Morálka = kolektívny systém etických hodnôt.

Doležité je hlavne toto,čo napísal :

"Keďže som mnohé etické normy "kresťanskej" morálky uznal za chybné, a zmenil som svoju mravnosť, tak aj svedomie sa ozýva v súlade s aktuálnym systémom mravných hodnôt, a nie v súlade s tým, čo považujem za omyl a v rozpore s vyššou etikou.
Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve."

A práve táto realita hlasu svedomia sposobuje, že neexistuje nič také, ako vševediaci hlas svedomia, na ktorý sa daný článok odvoláva. S tým, že za tým svedomím je Boh...
Exstuje len hlas svedomia, ktorý s v človeku ozýva na základe vedome a podvedome prijatej mravnosti, prijatých mravných hodnot....

Z tohto faktu vyplýva, že to "svedomie" niekto musí "patrične vychovať", aby sa "správne" ozývalo na určitý systém morálky, v tomto prípade morálky KSB.

Teda starci - guru KSB vo svojich knihách učia tú "správnu morálku" a bez nej podĺa nej človek, nie je človekom a nezíska typ psychiky človek....
A práve táto výlučnosť, že si osobujú tú jedinú a správnu morálku a pohĺad na Boha nie je nič iné ako forma sektárstva, ktorá za každých okolností rozdelí ĺudí a spoločnosť, čo morálku KSB, ich pohĺad na Boha neuznávajú.
Tým robia z KSB nie teóriu, ako sa kryjú, ale ideológiu.

Avšak, čo urobia s tými osobami, populáciami, ktorí nebudú súhlasiť s morálkou KSB a mravnými hodnotami KSB, ktoré sa týkajú aj pohľadu na Boha, že napríklad Ježiš bol len človek, rozhodne nie Bohočlovek, RKC je podvod ?

Vylúčia ich, že to nie sú ľudia, keď neprijmú morálku KSB ? Stanú sa potom čím ? Zombiami, biorobotmi, osobami s démonickou psychikou, kryptosatanistami , ako som bol aj ja označkovaný tu Hoxom, ktorý šíri KSB, lebo som sa nevzdal svojho svetonázoru, viery, pohĺadu na Boha napriek KSB ?

Takto KSB ľudí nezjednotí, len ich rozdelí, označkuje a preto nemá šancu uspieť celospoločensky, rovnako ako aj marxizmus, alebo súčasná EÚ, pretože rozdeľuje ĺudí v oblasti svetonázoru, pohĺadu na Boha.
Požaduje akceptáciu morálky KSB, morálnych etických hodnot KSB, mravnosti KSB a ten, kto ju neuznáva u nich nie je človek so psychikou človek, ale len osoba s inou psychikou...
Tomuto sa hovorí cielená manipulácia za účelom oplyvnenia vedomia a názorov človeka...

Je svinstvo tvrdiť, že nie si človek so psychikou - človek, pretože neuznávaš morálku, pohĺad na Boha, ako predpísali starci - gurovia KSB.

KSB rovnako, ako marxizmus, démonizuje RKC, vieru kresťanov - katolíkov, v tomto je podobný ako marxizmus. Náhoda to nie ie, skor poukazovanie na to, že autori marxizmu aj KSB sú totožní, vektory cieĺov podobné a aj nepriateľia ich vytvorenia nového "cloveka" sú rovnakí...

Tým, že KSB neobjektívne vyzdvihuje Mohameda, ako dobrého a morálneho človeka, čím vedome klame a súčasne uprednostňuje
Korán :

"Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy
organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI
OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho
prekladmi"

(strana 255 DVTR pdf)

tak podsúva do nášho priestoru do vedomia ĺudí cez Korán islam, ktorý sa v histórií ukázal ako kultúra vrahov a nie ako svetonázor
prichádzajúci od Boha...

Fašizmus v III ríši mal rovnako blízko k islamu ako súčasné KSB. Náhoda to tiež nie je...

Re: názor

Paľo | 23.05.2018

Ty nemáš nič iné na práci Jules pochábes, len neustále písať tie svoje zvrátené bludy?
...koliesko sa polámalo a do vody popadalo...

"KSB totiž nevie, akú morálku, aké mravné princípy, akú mravnosť uznáva Boh, nevie,či Boh uznáva nejaké konkrétne náboženstvo, atď.."

Nevie?
A ty to vieš z nejakej "svätej knihy" - napr. z biblie?
Mnohým, ktorí vnímavo študovali bibliu jednoducho preskočilo (podľa analýz niekde vyše 25 % chudákov), lebo z tých antagonistických zvratkov sa im nejaké kolieska polámali a prepli sa do iného módu...-))

"Teda starci - guru KSB vo svojich knihách učia tú "správnu morálku" a bez nej podĺa nej človek, nie je človekom a nezíska typ psychiky človek...."
Ty poznáš všetkých tých, ktorí tvorili KSB? A tých, ktorých poznáš, keď KSB spoluvytvárali postupne za mnohé roky, tak tí vtedy boli v rozkvete síl.
A zdá sa, že ty si exemplárny prípad biblického zombie, ktorý jednoducho nedokáže odhodiť dogmy, nasadenú slučku na krku a pozrieť sa bez biblických okuliarov po svete a niečo pozitívne urobiť, či len napísať.
Biblický zombie algoritmicky a informačne útočí na všetko a všetkých, ktorí sa priečia tomu "správnemu" názoru, ktorý je zakomponovaný v algoritmoch biblie.
"Kto nie je s nami, ten je proti nám!"
Starozákonný grc, ktorý použil aj Bush ml. - tiež "kresťan" po útokoch globalistov na veže WTC a nasledovalo vojenské vraždenie mnohých nevinných moslimov v Afganistane alebo v Iraku.
"Mal som sen od boha, že musím zaútočiť na Irak."
Známa dvojitá morálka biblickej civilizácie - jedno tvrdí a iné koná!

"Požaduje akceptáciu morálky KSB, morálnych etických hodnot KSB, mravnosti KSB a ten, kto ju neuznáva u nich nie je človek so psychikou človek, ale len osoba s inou psychikou...
Tomuto sa hovorí cielená manipulácia za účelom oplyvnenia vedomia a názorov človeka..."

KSB nikoho k ničomu nenúti, pochábes. Sám si strojcom svojho šťastia. Len uvádza mnoho objektívnych zákonitostí vo vesmíre, ale to by si musel aj trochu chápať jej hlbšiu podstatu, ale ako neustále vidím, tak máš biblickú "hrošiu kožu", od ktorej sa odrážajú všetky hlbšie myšlienky ako od kamennej steny Múru nárekov. -))

"KSB rovnako, ako marxizmus, démonizuje RKC, vieru kresťanov - katolíkov, v tomto je podobný ako marxizmus."

Ešte stále si nepochopil, že KSB volá po návrate ku skutočným catholikos? Tí v RKC z veľkej väčšiny skutočnými, pravými katolíkmi nie sú a ani byť nemôžu, keď veria v množstvo logických nezmyslov a ideológii obsiahnutej v biblii, v ktorej sú 2 bohovia a 2 algoritmy vzájomne poprepletané, a to s viacerými hlboko zvrátenými ideami a tak morálka tých RKC "kresťanov" je ďaleko, preďaleko od tej, ktorú hlásal Iesus a čiže tak to potom aj celé vyzerá vo svete, v ktorom dominuje biblická civilizácia.
A marxizmus, ak si sa ešte nedopracoval k pochopeniu diela vnuka z 2 starých, vysoko zasvätených rodín rabínov, je len klon biblickej koncepcie zotročenia všetkých ľudí na Zemi. Marx svoj prológ - Manifest KS napísal pre Ligu spravodlivých - dnes tzv. "humanisti", reálne satanisti.
A samozrejme zamlčal ÚROK, ako hlavný prostriedok ovládnutia sveta a presunu majetkov od jednotlivcov, skupín, národov, štátov k úzkej skupinke sponzorov a blízkej periférie globalistov.
To ako rabínsky vnúčik nevedel, ako sa vytvárajú "peniaze" z ničoho? Ako sa obohacujú prevážne judaistické klany na úkor bežných "kresťanov" a iných rôzne veriacich zombie?
A diktatúra proletariátu (stáda) a iné cielené nezmysly, keď proletariát ani dnes poriadne nevie, akými metódami a polittechnológiami ho vlastne riadia?
Ale marxisti mali istú pravdu v dialektickom materializme, lebo bližšie je ku skutočnému Bohu ten, ktorý v žiadneho boha neverí, ako zombie, ktorý verí v boha, ktorého niet. Ako napr. v Iesusa Christosa, z ktorého hlasovaním biskupi "svätej" cirkvi urobili boha a trvalo im to mnoho koncilov, mnoho storočí a mnoho miliónov mŕtvych, kým túto zvrátenú koncepciu presadili do podvedomia a vedomia opičiakov!!

"Tým, že KSB neobjektívne vyzdvihuje Mohameda, ako dobrého a morálneho človeka, čím vedome klame a súčasne uprednostňuje
Korán :"

Ty aj vieš, čo je to "objektívne" a čo reálne prebiehalo v časoch zjavení a počas života Mohameda, alebo len čítaš - a z toho usudzuješ, rôzne zvratky poväčšine autorov z RKC stáda??
Z ideologických a finančných stimulov, ti napíšem takých grckov za rok min. na 5 kníh, pochábes. A budem to samozrejme vydávať za historickú pravdu, s odvolávkami na stovky grafomanských autorov.

A nepleť si dnešný zombie islam s tým, ktorý hlásal Mohamed, ako si pletieš biblické učenia judaizmu a RKC s tým, ktoré hlásal Iesus... Lebo tam sú diametrálne odlišnosti, ale pochábes zombie ich jednoducho nedokážu rozlíšiť pre svoju zvrátenú morálku!

Porušujú totiž hneď prvé prikázanie: Veriť v nejakého imaginárneho boha, klaňať sa mu a zúčastňovať sa rôznych rítov - to určite nie je to, čo reálny Boh očakáva od vyvíjajúcich sa opičiakov..
Potom takýto opičiak nedostáva rozlíšenie Pravdy a lží, ktoré poskytuje Boh cez Ducha Svätého, a čiže rozmýšľa, číta, usudzuje a píše tak, ako to vidíme od teba (samozrejme nielen, len ty si causa Nr. one), Jules pochábes...

Dnes sa zombie islam používa ako "revolučná" garda pre rôzne globalistické operácie, keď bývalí judaistickí, poväčšinou marxistickí revolucionári, boli nahradení novými zombie a tých riadia a financujú démoni z žido-kresťanskej civilizácie, aby sa neustále zachovávalo tlupo-elitárne status quo.

"tak podsúva do nášho priestoru do vedomia ĺudí cez Korán islam, ktorý sa v histórií ukázal ako kultúra vrahov a nie ako svetonázor
prichádzajúci od Boha..."

Hoci bol Korán z istej časti pokazený, tak nie natoľko ako biblia, v ktorej skutočné slová Iesusa musíš hľadať s lupou a to ešte musíš mať jo rozvinuté chápanie a myslenie, napriek tomu je to výrazne lepšia filozofia života, ako tá biblická. Len to by si musel aj niečo hlbšie chápať, aj mať istú kultúru myslenia a hlavne by si si musel sundat tie klapky, ktoré máš na biblických okuliaroch, cez ktoré hľadíš na svet. -)))

A 3. Reich je tiež len klon štátneho usporiadania biblickej koncepcie, stačí si len pozrieť reakcie pápeža a celej hierarchie na fašizmus. Posväcovanie kanónov, feldkuráti, financovanie fašistov cez židovské i "kresťanské" banky, klerikálne režimy s vyhladzovacími tábormi pre odporcov (napr. Ustašovci), pomoc pri úteku rôznych fašistických pohlavárov, hlavne do Južnej Ameriky atď.

RKC bola a aj stále je jedna z najdogmatickejších a najreakčnejších síl vo svete a hľadať v nej filozofiu skutočnej Pravdy je dielo úplne zbytočné!

Johaniti, Templári, jezuiti , domini canes (psi pána), "Opus dei" a iní ... celú históriu sa zaoberali brzdením pokroku (to bola jedna z podprahových prioritných úloh RKC), popieraním poznania (...zo stromu poznania nejedz..), vraždením nepokorných a nesúhlasiacich - vojenské rády, inkvizícia, dnešné armády pseudokresťanských štátov, presne tak ako to predpisujú algoritmy v biblii, pálením dokumentov a prepisovaním histórie, dogmatizáciou života oviec a baranov, zdôvodňovaním poslušnosti voči "pánom", vytváraním pekla na zemi a kecaním o pekle na "druhom svete", zavádzaním a utajovaním rôznych dokumentov a faktov, zákulisnou politikou so všetkými špinavosťami voči bežnému plebsu.
Len Pravda RKC a všetkým klonom a vetvám katolicizmu nejak (zámerne z vyššej hierarchie) unikala cez prsty - Baphometa. -))
A je toho na celé obsiahle knihy, Jules pochábes..

Re: Re: názor

Július | 24.05.2018

Slohová práca plná lži, žvástov manipulácií , osobnej roviny a invektív.

"Hoci bol Korán z istej časti pokazený, tak nie natoľko ako biblia"

Ten tvoj korán vychoval z Arabov moslimov, degenerátov, ktorí sa krížia medzi príbuznými na príkaz Mohameda a ich kultúru vrahov, ktorá sem prichádza do Európy.

(5) Keď pominú posvätné mesiace, potom ich zabíjajte, kdekoľvek na nich narazíte. Ak sa však kajúcne obrátia vo viere, budú sa modliť a dávať almužnu, potom ich nechajte byť, veď Boh je odpúšťajúci a plný milosrdenstva.

Paľko, veď ty ani nerozumieš tomu, čo tliachaš. Odsťahuj sa k Saudom a uži si tie krásy koránu a prestaň oblbovať nevedomých.
Na mňa tvoje kraviny, ktoré som ti x- krát vyvrátil neplatia..

Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 24.05.2018

A kam nás doviedla Biblia?!
K apokalypse Jána so všetkými jeho hrôzami a ako veci sú pre RKC a jeho pánov to nevyzerá dobre...

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 24.05.2018

Prekrúcaš. To, kde sme, za to nemože Biblia, ale judaisticko talmudský projekt...A ten nemá s kresťanstvom nič spoločné...

Vieš, Oracle, keby si niekedy vobec študoval SZ a NZ, tak prídeš k tomu, že vyústením a kontinuitou SZ bol NZ a po smrti Krista, keď sa roztrhla chrámová opona, tak tento egregoriálny jav, v reči KSB naznačil to, že už platí len NZ...
Tí, čo neuznali NZ, kresťanstvo už v čase Krista to bola sekta farizejov, neskor prekrútili komplet SZ do judaizmu, talmudu a stali sa smrteľnými nepriateľmi kresťanstva.
Tí, čo v 14 storočí zlikvidovali templárov i keď cez prostredníkov, kráľa Filipa IV a pápeža Alexandra VI, tak tí zobrali postupne, ale neúprosne moc do svojich rúk a tí začali formovať svet.
I keď sa potom schovávali za protestantov, anglikánov, kalvínov, atď, pretože vždy konali cez prostredníkov...
A tí sú teraz zodpovední za súčasný stav sveta a nie Biblia..

Lenže ty to aj tak nepochopíš. Nechápeš ani to, že kresťania nemožu za súčasný stav sveta, pretože už od 14 storočia stratila RKC kontrolu nad financiami pádom templárov a len tí možu riadiť nejaký globálny projekt, ktorí kontrolujú financie sveta alebo vačššiny sveta a to RKC a ani kresťanstvo nie je...

Ty veríš na bludy, že RKC je projekt GP a ten ho odpisuje, pričom ti nedochádza, že boj proti kresťanstvu a RKC sa začal už prakticky od jeho vzniku, pričom Synagóga vydala kliatbu okolo roku 100 na kresťanov. Keby boli kresťania len ďalšia sekta hebrejcov, tak by ju nechali na pokoji, lenže nebola. Odlišovala sa a to podstatne, verila na Ježiša ako Boha a kvoli tomu umierali prví kresťanskí mučeníci...

Ale škoda časi ti to vysvetľovať...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 24.05.2018

Ak SZ neplatí, tak prečo je aj v katolíckej Biblií?
A ešte dôležitejšie:
Prečo je toho čo Ježiš povedal v NZ minima?
Prečo RKC a kresťania nesnažia naplňovať Ježišove slová skutkami ale ho zbožňujú ako pohanský Rimania umierajúcich a mŕtvych cisárov?

A keďže výsledok je čo sa skutočne ráta, tak môžeme povedať, že Biblia nás doviedla na pokraj katastrofy lebo nielen obsahuje otrokársku ideológiu štiepenú židom t.j. SZ ale aj kvôli Sulovi NZ sa stala ideológiou hodná tak ako otrokov t.j. hovoriacim nástrojom/dobytkom za, čo mali Rimania otrokov alebo zemepáni nevoľníkov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 25.05.2018

Nepísal som ,že SZ neplatí.
Ježiš povedal v NZ hodne, že nechápeš jeho podobenstvá je iná vec.
RKC kresťania sa snažia, ale aj oni sú len hriešni ľudia...
Kresťania považujú Ježiša za Bohočloveka a nie len človeka, ako sa píše v KSB.

Znova si nepochopil rozdiel medzi bibliou a judaizmom s talmudom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 25.05.2018

Napísal si:
>Vieš, Oracle, keby si niekedy vobec študoval SZ a NZ, tak prídeš k tomu, že vyústením a kontinuitou SZ bol NZ a po smrti Krista

Inými slovami stále SZ platí len bol rozšírený.

>Ježiš povedal v NZ hodne, že nechápeš jeho podobenstvá je iná vec.

Jedna vec sú podobenstvá na vysvetlenie situácie a svojho konania a druhá vec je, že čo Ježiš odporúča na to, kam a ako by sme mali nasmerovať svoje úsilie počas svojho života.

>RKC kresťania sa snažia, ale aj oni sú len hriešni ľudia...

Ako to, veď ich kresťanov vykúpil, nejak máš v tom hokej.

>Kresťania považujú Ježiša za Bohočloveka a nie len človeka, ako sa píše v KSB.

Pohanský Rimania umierajúcich a mŕtvych cisárov tiež považovali za boho-človeka...

>Znova si nepochopil rozdiel medzi bibliou a judaizmom s talmudom...

Veľmi dobre chápem, že čo je rozdiel medzi bibliou ako inštrukčnou sadou pre otrokov a judaizmom a talmudom ako inštrukčnou sadou pre pohoničov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 25.05.2018

Július,
Ty si normálne protirečíš. Najprv hovoríš, že jav roztrhnutia chrámovej opony naznačil, že už platí len NZ (t.j. v zamlčaní, že SZ už neplatí). A následne hovoríš: "Nepísal som, že SZ už neplatí"

Explicitne si to nenapísal, ale plne logicky si to implicitne naznačil.

Mňa by zaujímalo, ak je RKC stále autorita, tak kto z autorít RKC zdieľa tieto názory o ktorých píšeš... RKC je totiž hierarchická štruktúrna organizácia, a ak je prakticky takmer od začiatku infiltrovaná, a mnohé v nej je postihnuté talmudizmom a masonstvom, potom to čo oficiálne vyjadruje a robí je sporné... Nikto z oficiálnych predstaviteľov cirkvi nehovorí o cirkvi, že je chorá...

Predpokladám, že nie si sám s takýmito názormi (viem, že aj Petrus odvedľa tvrdil niečo podobné), že si sa nerozhodol byť etalónom pravdy, čo je v RKC a kresťanstve správne a čo nie, a že všetci kresťania by sa mali riadiť práve tvojim názorom, namiesto oficiálneho cirkevno-pápežského. Viem, že existujú aj nezávislé kresťanské zbory, ktoré neuznávajú súčasného pápeža a smerodatné pre nich je len písmo. Bežný novokresťan konvertita musí byť z toľkých fragmentov kresťanstva, kde každý tvrdí niečo iné, dosť zmätený.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 25.05.2018

Nie, neprotirečím..Obeta Ježiša na kríži znamená zavŕšenie prísľubov SZ o Spasiteľovi, čo je na viacerých miestach SZ naznačené...
Kristov zákon lásky má už prednosť pred starozákonným : oko za oko zub za zub...Zmena na základe zmenenej kontinuity vývoja ľudstva založenej na Kristovej obeti..
Boh už nevyžaduje, nepotrebuje starozákonnú obetu, pretože už platí novozákonná...A preto sa roztrhla Chrámová opona.
Automaticky to však neznamená, že nič zo SZ neplatí...
Ako som písal, s Oraclem o tomto nie je možné diskutovať, nepozná ani základy kresťanstva, ale ty by si mal chápať o čom píšem i keď súhlasiť nemusíš.

"Mňa by zaujímalo, ak je RKC stále autorita, tak kto z autorít RKC zdieľa tieto názory o ktorých píšeš..."

Magistérium a učenie RKC, katechizmus RKC...Tam to je..
Toto ešte masoni v RKC nezmenili i keď sa to iste chystá.

Ako píšeš, zmatenosť v RKC je v súčasnosti obrovská, pretože je vo fáze boja o zmenu Magistéria, učenia RKC...
Iste chápeš, o čom píšem...

PS :patent na pravdu nemám

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 25.05.2018

Potom by si sa mal vyjadrovať presnejšie, aby to nepôsobilo protirečivo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 25.05.2018

Uznávam. Ja sa vždy nevyjadrujem jednoducho.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 25.05.2018

Keďže si ma spomenul, tak poviem takto:
-oko za oko, zub za zub je doplnená Jahve-ho vetou "pomsta je moja";
-Ježiš síce hlásal princíp lásky, žiaľ RKC a ani väčšina katolíkov týmto neriadi a dôkaz, vrátane historických je viac než dosť, žiaľ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

pařez | 26.05.2018

Zdravím, k naznačené otázce:
"...hovoríš, že jav roztrhnutia chrámovej opony naznačil, že už platí len NZ (t.j. v zamlčaní, že SZ už neplatí). A následne hovoríš: "Nepísal som, že SZ už neplatí..."
co vlastně ŘKC uznává ze SZ za stále platné a zavazující - příkazy SZ lze rozdělit na morální (vychází z přirozeného mravního řádu - nezabiješ, cti své rodiče, nedychti po ženě svého bližního), na příkazy liturgické - související s vnějšími projevy víry (jak má být postaven chrám, jak mají probíhat obřady, kdy se má co slavit) a příkazy společenské povahy (ustanovení útočištných měst, pravidla soudnictví a trestání zločinů atd.).
Bez diskuze lze říci, že stále platné jsou morální příkazy, které vychází z přirozeného mravního řádu, závazné nejsou příkazy společenské povahy, pokud jde o příkazy liturgické, tak také nejsou závazné, pokud ovšem nebyly převzaty křesťany a tak zůstaly v platnosti - např. ustanovení, že uražením rohu je oltář znesvěcen, že na kněze nemůže být vysvěcen ten, kdo má vážnou tělesnou vadu - to jen tak, co mě napadá. Ono jde o to, že první křesťané byli samozřejmě věřící Židé a jejich prostřednictvím přešlo židovství do křesťaství. Např. křesťanská mše vznikla ze židovského shromáždění v předvečer Paschy.
Někdy to může být docela složité - např. příkaz zachovávat sobotní den, den odpočinutí, se týká všech tří rovin - a snaha vyhovět tomuto požadavku pak má různá řešení.

Ještě k "...Nikto z oficiálnych predstaviteľov cirkvi nehovorí o cirkvi, že je chorá.." - však když budete mít "hacknutý" počítač, tak ten Vám to taky nebude hlásit. Z projevů jeho činnosti musíte sám poznat, že je "hacknutý".

A jinak upřímně děkuji za zajímavý článek o K.Marxovi a za vůbec zajímavý a poučný obsah Vašeho webu. pařez

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.05.2018

Liturgické obrady SZ v NZ neplatia, napríklad starozákonná bohoslužba a starozákonné obety..
Rozne nariadenia, týkajúce sa Hebrejcov a Júdejcov, obriezka, atď..

Morálne predpisy, desatoro platí...

Toto je téma na odborníka v tejto oblasti. To ja nie som..

Re: Re: Re: názor

Paľo | 24.05.2018

Ty si veľký vtipálek Jules pochábes, ale bohu-žiaľ tragikomický až tragický...

"Na mňa tvoje kraviny, ktoré som ti x- krát vyvrátil neplatia.."

To ako myslíš tými biblickými otvorenými lžami, rôznymi nelogickými debilitami, textami plnými zamlčaní dôležitých faktov a pod., ktoré si tu po x-té skopčil, od "renomovaných" dementných, poväčšine biblických autorov, šedivákov ai., to malo znamenať, že si tu/mne niečo vyvrátil??

Jeden známy judaista prehlásil:
„Najťažší je boj s ľudskou hlúposťou.“... t.j. chybnými, Ni(e)kým predprogramovanými stereotypmi ... a žiaľ mal v tom pravdu.
Ty tu Jules slúžiš ako modelový prípad na štúdium blokácie intelektu (resp. sa ti ad hoc podľa štatistického kulturologického profilu obmedzí kapacita a celková schopnosť spracovania informácii v zavírenej gebuli) rôznymi absurditami, ktorých je v biblii a na nej postavených učeniach-ideológiách požehnane (panna? Mária, jediný bohočlovek na Zemi, človek je hriešny už od narodenia, Boh necháva zabiť svojho syna, aby z neho urobil "bohočloveka", ten smrťou vykúpi všetky hriechy sveta..., dobre bude až po smrti v nebi..., teraz tŕp, nes si svoj kríž bolestí a utrpení, keď budeš hrešiť, tak pôjdeš do pekla, ... zo stromu poznania nejedz a iné perly "ducha"... samozrejme, ak zlého, tak je všetko ok -)) ). Následne sa paralyzuje intelekt, vytvára sa biblický zombie, ktorý nie je schopný vykuknúť za ovčiu ohradu, do ktorej ho Ni(e)kto cieľavedome uväznil...

...et filii et spiritus satanas...

AmonRe: Re: Re: Re: názor

Július | 25.05.2018

Ďalšie zvratky, Paľko, len tie argumenty ti chýbajú...
Veď ty už pomaly ani nevieš, ako by si ma "účinné dehonestoval"....
Keby si mohol, tak ma utopíš aj v lyžičke vody, pravda ?

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 25.05.2018

"Keby si mohol, tak ma utopíš aj v lyžičke vody, pravda ?"

Podvedomie je "sviňa", Jules. V zmysle podľa seba súdim teba...

A zase, ako obvykle, nemáš pravdu. -))

Ja každému človeku prajem len to najlepšie - u teba, ako najvytrvalejšieho demagóga Nr. 1 s akým som sa kedy stretol, by som bol vcelku rád, aby si precitol z mnohých ilúzií, mýtov, lživých textov i tých "svätých"..., ktoré ti zavírili intelekt do takej miery, že nie si schopný hlbšieho sebahodnotenia, prehodnocovania mnohých lživých debilín, ktoré si si posťahoval z netu, smerom k vyššej osobnej morálke a hlbšiemu chápaniu. A preto sa neustále prezentuješ ako kulturologický zombie (Polyfémov Ni(e)kto kedysi túto biblickú kultúru vytvoril, zaviedol do nej mnoho infektov a ty žerieš tie jedovaté kulturologické návnady aj s navijákom, ako sa hovorí v rybárskej hantírke).
Chápem, že starého psa novým kouskum už nenaučíš, ale nádej zomiera posledná...

Bonne chance

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 25.05.2018

Paľko keď nemáš relevantné argumenty, tak dehonestovanie oponenta jeho značkovanie ? To je stará klasika od teba...

Praješ mi to najlepšie a dokazuješ to tým, že v jednom kuse píšeš na mňa invektívy, negatívne ma značkuješ ?

Doteraz si mi nevyrátili žiadne argumenty, len relativizuješ bez skutočných argumentov...

Si ,ako človek, ktorý nemá dokazy, nemá argumenty, nemá fakta a chce, aby sa mu druhý vzdal a uznal ich ˇa keď nie, tak bu -bu -bu ...

To rob svojim deťom, možno ti na to skočia... :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 25.05.2018

Si ,ako človek, ktorý nemá dokazy, nemá argumenty, nemá fakta a chce, aby sa mu druhý vzdal a uznal ich ˇa keď nie, tak bu -bu -bu ...

Ty farizejský bubulák, nikto predsa nechce, aby si sa vzdal a uznal niečo hneď, ale aby si aspoň niečo elementárneho prehodnotil, niekde sa posunul a v niečom sa poučil - ale ty zase ako tí zombie moslimovia buch-buch- buch...o koberček...-))

Tvoja vina, tvoja vina, tvoja preveľká vina...ja Jules (a RKC) som ten, ktorý určuje, čo je "pravda" (ako počas celej histórie RKC - nesúhlasiacich označili za kacírov, satanových služobníkov, modlárov a hranice horeli... a dnes je to v podstate to isté - Kotlíkovcov skutoční fašisti označia za fašistov a kolečko demagógie sa točí ďalej).

A zase buch-buch-buch...
Moje fakty sú pravda najvyššia a ostatné informácie sú výmysly, demagógia, zvrátenosti starcov KOB, len ja mám pravdu, vy všetci ste satanisti, slobodomurári na čele s Pjakinom, chcete zničiť RKC a pod.
A buch-buch-buch...
Ako otupelé zanovité decko, pričom podľa toho, čo si už dokázal za hlúposti a zvratkov posťahovať z netu a absorbovať do zavíreného vedomia a podvedomia, tak vyzerá byť, že si už starý paprd s mnohými komplexmi... Radšej nenapíšem s akými, aby biblická odnož Psyché nebola zase iritovaná.

Čiže známy to biblický algoritmus - tebe aj keby som poskytol neviem aké fakty, tak budeš mlátiť stále rovnaké svoje žitko. -))

Buch-buch-buch-...

To je už silné postihnutie Jules pochábes, ale ty asi sadomasochisticky chceš, aby ti niekto neustále odporoval, urážal ťa, a potom vo svojom prasačinci na dvtr.eu všetkých oponentov ohováraš, dehonestuješ a špiníš...také typické pre biblického zombie a príslušnú morálku s tým spojenú.
Myslíš si, že to je to, čo by mal robiť catholikos?

Alebo tých catholikos niekto naprogramoval do tohto módu?

A moje deti?
Tie ľutujú všetkých kulturologických zombie a majú veľký problém niekoho presvedčiť, aby neveril hlavnému mediálnemu prúdu, všetkým zotročujúcim kultom a sektám, na čele so synagógou a RKC, vo vyššej hierachii bratanmi (veď ich zväzuje aj biblia)...-))

Boh je len jeden a pitomcov milióny... A najhoršie na tom všetkom, že sú prakticky nepoučiteľní. A preto si z nich tzv. "židia" robia dobrý deň a cez média sa otvorene vysmievajú ich hlúposti a propagujú všetky zvrátenosti, len aby opičiaci a papagáji nevedeli určiť kde je sever.

Darmo, gój (z drvivej väčšiny) je predsa len tupý dobytok, s ktorým je možné orať, strihať a rezať ho podľa ľubovôle, klamať a zavádzať ho, až bude vypelichaný a vyľakaný ako ten Mizík od Kotlíka...-))

Vyšší kulturologický démon a zombie má totiž vždy intelektuálnu prevahu nad zvráteným ideologickým zombie a zvieracím papagájom a opičiakom, Jules.

Ak sa stále staviaš do role toho "intelektuálneho" papagája všetkých biblických zvratkov, tak je to tvoja osobná vec - a samo, že tragédia, lebo si proste škodná celého ľudstva a takých si tí "pejzatí" chránia ako draho-kam.
Draho (zavádzajú ľudí) - kam treba!
Ako takého arcibiskupa Bezáka a podobných degenerátov rodov a klanov zo stajne RKC.

Naskoč do svojho prasačinca a tam ti zombie Majka znovu pofúka boliestky, ktoré si utŕžil v "spravodlivom boji" s tými iluminátmi, slobošmi, agentmi a záškodníkmi ľudstva..-))

P.S.: Choď radšej do prírody, počúvaj spev vtáčikov, pozoruj ako plávajú divé kačičky, rybičky v jazere a v riekach, ako sa po zmŕtvychvstaní "boha" vyvíja Príroda a možno ti prídu do gebuľky aj iné informácie a niečo pochopíš..

Ak nie, je mi ťa len ľúto!

Ame(o)n

2x zmazané hoxom

Július | 26.05.2018

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/a200-rokov-od-narodenia-karol-marx-skutocny-bojovnik-za-slobodu-alebo-nepriatel-ludstva/

Július | 25.05.2018

Paľko, načo taká dlhá otcovská starostlivosť zakončená vtáčikmi a prírodou ?

Prečo strácaš toľko času, veď to už konečne napíš jednou vetou :

Kto nesúhlasí s mojimi názormi, mojou pravdou je farizejský bubulák, otupelé zanovité decko, čo píše hlúposti a zvratky, starý paprd s mnohými komplexami, silne postihnutý, sadomasochistický, ktorý vo svojom prasačinci dehonestuje, ohovára, špiní, biblické zombie, zvierací papagáj, opičiak, intelektuálny papagáj biblických zvratkov, škodná celého ľudstva, ktorého pejzatí chránia ako drahokam…

PS1 : Paľko a nie si ty ten znovainkarnovaný “Marat” ? Už len, aby si začal vydávať tentokrát “konceptuálny denník “Priateľ ľudu”, kde by si osoby, ako som ja mohol tak krásne slohovo označkovať, lebo nechcú prehodnotiť svoje názory na základe tvojich úžasných “argumentov”.

PS2 : Konceptuálai z vodaSS ako Oracle, Lin, Cico a ďalší majú kotlebovcov za fašistov, nie ja..
Takže si svojich kolegov z vodaSS sám označil za fašistov, najskor v zápale spravodlivého a plamenného rozhorčenia na moju osobu :-)

” a dnes je to v podstate to isté – Kotlíkovcov skutoční fašisti označia za fašistov a kolečko demagógie sa točí ďalej).”

Takže som rád, že aspoň v tomto sa zhodneme. Že Oracle, ktorý tvrdil, že tu chce Kotleba zaviesť plynové komory, Cico, ktorý tvrdil, že kotlebovci sú fašisti a strana GP, Lin, ktorá naznačovala,že kotlebovci sú ľudáci = fašisti,
že tieto osoby sú podĺa teba fašisti..

Gratulujem, začínaš sa posúvať správnym smerom. 1 x si niečo aj trafil… :-)

Re: 2x zmazané hoxom

Paľo | 26.05.2018

To si zase zahviezdil Jules pochábes, len čo je pravda.
A Marat bol lekár, čo ja nie som, tak som sa nemohol reinkarnovať..-))
Ale aj u neho si zrejme vedle, jak tá jedle a asi nechápeš ako a prečo boli kameníci od Šalamúnovho chrámu použití proti spiatočníckej cirkvi a francúzskemu národu, ktorý ich tupo podporoval, a potom prišiel o vyše milión duší.
Ostatne tak isto ako v nacistickom Nemecku.
Ale to bude na teba moc veľké sústo, ty "drahokam" demagógie, špinenia, zavádzania a takej "faktológie", ktorá vyhovuje len tebe, iná je slobošská, proticirkevná, neomarxistická, klamlivá atď. -))

A Gottlieb (žeby tiež nejaká prímes správnej krvi...správne vyplznutá lebka naznačuje isté chazarské gény)? Ten a jeho súkmeňovci majú aj svetlé stránky, ako aj tie temné, a preto žiadnu hrozbu dnešnému fašistickému režimu nepredstavujú a ten s nimi občas pozametá a veľa nezmôžu, keď sú komplet ignorovaní.
Samo, že dobré veci, ktoré prezentujú je potrebné podporiť, ale to sa týka aj iných strán.

Re: Re: 2x zmazané hoxom

Július | 28.05.2018

Narážal som na to, že Marat bol novinár a tiež písal bludy ako aj ty.
Templári boli zničení preto, že bez ich likvidácie by sa nepodarilo postupne za storočia rozhlodávať, ničiť kresťanstvo a RKC a rozširovať islam, Aj tými silami, ktoré dnes stoja za KSB a pracujú na vyčistení cesty islamu v Európe a jej odkresťančení..
Temlári kontrolovali financie kresťanského sveta a zodpovedali len pápežovi, teda to bolo jediné obdobie, kedy sa dá povedať, že sa šírilo kresťanstvo a malo aj kontrolu..Po páde templárov už nastal len judaisticko - talmudský projekt zotročenia sveta, čo starci KSB nechcú takto otvorene pomenovať a radšej, rovnako, ako ty, hádžu všetku špinu na RKC a kresťanstvo..

Stačí sa pozrieť na správne vypĺznutú lebku Velička, vášho guru KSB, ktorá naznačuje isté chazarské gény ?

Tak to sa pletieš. Pre dodokobákov na vodaSs predstavuje ĽSNS obrovské ohrozenie jediného vlasteneckého režimu, ktorý tvrdo bojuje proti fašizmu a to takého, ktorý reprezenttuje Smer a jediný superkrypto vlatenec a koncveptuál svetového formátu Fico..

Re: názor

Libor Smetana | 23.05.2018

Nevím, kdo jste, ale vaše činnost zde je skutečně "fascinující"-v přesném slova smyslu termínu "fascinující".
1) Naprostá ignorace toho, že písemná diskuze není na slohové práce, protože přenáší minimum informace
2) Jestli máte s někým osobní spor, nezatahujte do toho Koncepci
3) Zkuste vaše enormní úsilí a čas tady transformovat do nějaké užitečné činnosti

Re: Re: názor

Oracle 911 | 23.05.2018

Ono je to tak, že VP ZSSR a časť tunajšej komunity siahlo na zlaté telatá, konkrétne na RKC, božskosť Ježiša a svätú trojicu okrem iného. Preto chce silou mocou dokázať, že VP ZSSR a tunajšia komunita je banda luhárov, bludárov, podporovatelia mohamedánskeho vyznania, slobodomurári a čo ja viem ešte čo...

Re: Re: názor

KL | 23.05.2018

Mňa už veľa krát napadlo, že Julko sedí niekde v seminári alebo na fare (to k tomu voľnému času) a (pod)vedome alebo na príkaz plní úlohu trola. Je zaujímavé, ako sa chytil na tému marxizmu. Jeho zvyčajná parketa sú témy okolo RKC. Žeby zacítil ideologickú blízkosť? je to veľmi "senzitívny" prispievateľ, to sa musí uznať.

Re: názor

popolvár | 23.05.2018

doteraz si nepochopil, čo svedomie vlastne je, a preto si ani nemohol pochopiť pravý zmysel a význam jardobových úvah.
Rusi by ti povedali: izvraščaješ vsjo...

Re: Re: názor

Július | 24.05.2018

Práveže som jardoba dobre pochopil a vymenil som si s ním v diskusii množstvo názorov na svedomie a hlas svedomia...Až kritizuješ, tak buď konkrétny v čom nemám pravdu...

Jardob jasne poukázal na doležitý fakt :

"Keďže som mnohé etické normy "kresťanskej" morálky uznal za chybné, a zmenil som svoju mravnosť, tak aj svedomie sa ozýva v súlade s aktuálnym systémom mravných hodnôt, a nie v súlade s tým, čo považujem za omyl a v rozpore s vyššou etikou.
Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve."

Posledné dve vety jeho citácie jasne potvrdzujú, že hlas svedomia u jardoba nie je hlasom Boha vo svedomí na základe súkromného kontaktu s Bohom, ako KSB jasne učí vo svojich prácach, ale svedomie sa mu ozýva len na základe mravných hodnot ,ktoré on prijal...

Až radikálny moslim prijme iné mravné hodnoty ako jardob, tak rovnako sa mu bude hlas svedomia ozývať len na porušenie týchto morálnych hodnot a nie na základe nejakého hlasu svedomia Boha v súlade s Božím zámerom ,ako KSB neustále zdorazňuje a na to som poukázal...

Takže jardob v podstate poprel tézu KSB o tom,že človek nepotrebuje žiadnu cirkev, náboženstvá, pretože mu stačí súkromný kontakt s Bohom, aby sa mu správne ozýval hlas svedomia..

Problém je v tom, že ten hlas svedomia nie je výsledkom súkromného kontaktu s Bohom, ale je to hlas , ktorý sa ozýva na základ prijatých mravných hodnot daného jedinca...


A mravné hodnoty majú ľudia rozne...

Takže výčitky svedomia daného jedinca nie sú hlasom Boha i keď si to namýšla, sú výsledkom narušenia mravných hodnot, ktoré prijal...

A tento názor som dávno tvrdil,že na to,aby sa svedomia správne ozýval na porušenie Božích zákonov a morálky, tak najpr musí tie správne zákony a morálku , ktorú Boh požaduje prijať, až neprijme, tak sa mu svedomí ozýva niečo iné a nie hlas Boha a ani nevie,ako má žiť v súlade s Božím zámerom...

Taký radikálny moslim, ktorý sa ide vyhodiť do vzduchu, aby pozabíjal nevercov si tiež myslí, že robí správne a Alah to od neho požaduje a pokladá za správne,pretože prijal iné morálne hodnoty, ktoré akceptuje, ako napríklad jardob...

Re: Re: Re: názor

JJ | 24.05.2018

Ano, vypadá to, že máte pravdu. Pak stačí jen ta správná ideologie a můžete vodit stádo kam se vám zachce..

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 24.05.2018

Tak to je.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 24.05.2018

Ako katolík a verná ovečka RKC vieš o čom hovoríš...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 24.05.2018

On nie je katolík,
on je verejne adorujúci satanista.
Sám to viac krát jasne hovoril

Re: názor

Sirka | 23.05.2018

Suhlas Julius. Cim dlhsie sem chodim, tym viac musim suhlasit s tvojou kritikou. A este by to chceli vyucovat v skolach...

Maly detail: zreci KOB utocia aj na Leva Gumiljova, ktoremu podla mojej mienky nesiahaju ani po clenky. Na druhej strane sa nedavno Putin o Gumiljevovi a jeho uvahach o Rusku vyjadril pochvalne. Dufam, ze Putin resp. kompetentni uz prekukli KOB ako Rusku cudzie sektarske ucenie.

Re: Re: názor

Paľo | 23.05.2018

A v klube (i v hlave) všetko v poriadku?
Imitátormi a "vzdelanými" provokatérmi sa to tu začína len tak hemžiť.

To je signál, že rôzne sekty a devianti vstúpili do protiútoku. Hoci chabého a tupého - nie sú adekvátne kádre. -))

A Lev?
Ten nesiaha ani po kolena slona...

Re: Re: Re: názor

Sirka | 25.05.2018

Zaujimave. Cele diskusne vlakno pod mojim prispevkom bolo vymazane. Zostal tu len tento primitivny vygrc studenta KOB. Zrejme na objektivne vyvazenie nazorov...

Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 25.05.2018

A ty si aký elév?
Z SIS, alebo od Demeša, či od Krisku?
Tvoje príspevky majú a mali skutočne "vysokú hodnotu", ako si to tu už neraz potvrdil. To musím uznať.
Škoda ich...-)))

A samo, že tie tvoje pozliepané grcky si nechaj na iné weby, tam ťa určite ocenia a nejaké jewro naskočí do kešene...-)))

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 25.05.2018

Mam obavu, ze tento tvoj vygrc bude vymazany. A teraz sup, otvor tlste knihy a studuj ako Benatky zalozili Osmansku risu, ako Napoleona riadil Alexander I a ako Amici nepristali na mesiaci

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 25.05.2018

"Inteligent" sa nezaprie, že Skirka...-))

...hlupákov, ako keby z neba zhadzovali...
Ovšem, keď pracuješ za prachy, tak sa to dá chápať panzerfaust..-)))

Musíš viacej poštudovať a Wiki nestačí, ako dokumentácia tvojich blábolov.
O Benátkach a Janove a presune globálneho riadenia do týchto stredovekých miest z pozostatkov Rímskeho impéria a jeho ďalšia migrácia do New Hollandia, potom na britské ostrovy po cieľavedomom vytvorení anglikánskej cirkvi vieš prd a že Napoleona riadil Alex I., tak to silne pochybujem.
Ostatne Napoleon bol dlho podporovaný, ale niektoré veci z pohľadu globalistov nezvládol a tak sa "pomoc a podpora" presunuli do Albionu a NapolLeona nechali napospas krutému "osudu".
Elba - svatá Helena a mohol si
A že Amíci nepristali na Mesiaci, tak to si prečítaj vyjadrenie manželky Stanleya Kubricka, keď už bol po smrti a ona blízko nej (o nič jej už nešlo), ako si ho Nixon dal zavolať a ako to točili v Hollywúúde...ako prioritnú úlohu "národnej bezpečnosti".
Zďaleka nie všetko sa Kubrickovi and Co. vydarilo. Na fotografiách a na filmoch je množstvo elementárnych kiksov, čo donútilo NASA priznať, že pre "lepšie zobrazenie" sa niektoré pasáže natočili na Zemi...-)), a potom dlho, dlho trvalo, kým vymazali a nahradili všelijaké zábery, ktoré "pristátie" na Lune diskreditovali a NASA muselo v každej krajine zaviesť platených "animátorov" pravdy, ktorí šmejdia po nete a hľadajú pochybovačov, a potom prezentujú na školeniach naučené "pravdy", ktoré sprostredkujú ako protiváhu k vykukujúcej pravde na povrch. Aj tu, keď som sa hrabal v článkoch, je tu nejaký neobvykle "fundovaný" Standa, ktorý sa vyjadruje len zásadne k mesačnej afére a ináč ani ťuk.
Ostatne takých rozumbradov ako ty je po nete mnoho, len sú lepšie podkutí a rozhľadenejší a asi aj lepšie platení, ako cca 400 jewro, ktoré poskytujú rôzne americké "neziskovky" na deformáciu pravdy vo virtuálnej realite..
A s poklonkovaním Júliusovi si sa úplne demaskoval.

Hľadáš len chyby, kde by si mohol podryť, podjebať, spochybniť ponúkané články/informácie, čo žiaden normálny človek dlhodobo nerobí a koriguje trochu svoje správanie.

Takže otvor tlsté knihy ty a niečo si naštuduj, aby si nevyzeral ako nevzdelaný magor, ktorý hľadá podjebávačsky len chybičky... a pritom, keď nedostatočne ovláda danú problematiku, tak sa zapletá, splieta a nakoniec rezignuje, lebo už není vo čem...-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 26.05.2018

No tebe KOB pekne prefukol rozum. Ja len ziram.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 26.05.2018

A ja len zízam, že na nič iné nezmôžeš než ísť do osobnej roviny lebo vecné proti-argumenty nemáš...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 26.05.2018

Diskusne prispevky studentov KOB su podla jednej sablony.
1. na uvod dodrbeme oponenta
2. vypustime zopar fantasmagorickych tvrdeni
3. dodrbeme oponenta
4. doporucime oponentoci citanie tlstych knih

Potom sa este prida do diskusie dalsi student KOB a dodrbe oponenta.

Po 24 hod prichadza Hox a maze vlakno.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 26.05.2018

Akosi zabúdaš na tú "drobnosť", že akože oponent buď začne vlákno v osobnej rovine často s vulgarizmami alebo bludmi, lžami a polopravdami. To je prvá vec.

Druhá vec je, že ty nie si o nič lepší ako Paľo, ktorý má síce dosť špecifický štýl ale má hlbšie znalosti ako ty.

Tretia vec je, že faktom sú tieto veci:
-rakety Saturn nemali dosť veľkú rýchlosť na to aby dopravili všetku tú haraburdu na Mesiac;
-doteraz nemáme adekvátne tienenie proti radiácií;
-SŠA kúpila mlčanie ZSSR lacným obilím;
-miznú artefakty;
-akože časť záberov bola natočená na Zemi kvôli "zlej" kvalite;
-keď GP alebo západná krajina potrebovala zamestnať Rusov, tak Turecko začalo vojnu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 26.05.2018

No mne ten tvoj Paľo príde ako ďalší pseudonym Ciciaka, lebo Ľuda. Ale môžem sa mýliť a sú to skutočne tri rôzne agresívne sa prezentujúce osoby.

O pristáni na Mesiac sa baviť nebudem, to mi príde už fakt za čiarou.

Čo sa týka Napoleona, píšete to nezrozumiteľné úvahy o globalistoch a nič konkrétne. Pýtal som sa, či Napoleonove prevzatie moci 18 brumaira bolo inscenované globalistami a ako konkrétne to zariadili. Vieme, že nebyť jeho vernej, hoci váhajúcej armády a jeho vlastného brata, tak je o hlavu kratší. Situácia bola kritická a riešila sa rýchlo a okamžite s neurčitým výsledkom. Ušetrite ma všeobecných a metaforických blábolov a riešme konkrétne jeho prevzatie moci, alebo bitku pri Slavkove, keď to už máme za rohom.

Tiež neviem, načo tu ale budeme diskutovať - deadline sa blíži a Hox o niekoľko hodín túto diskusiu maže.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 26.05.2018

Sú to 3 rôzne osoby ale že, by boli všetci agresívny?!

Ako to, že nie? Všetko nasvedčuje tomu, že pristanie na mesiaci bol podvod, dokonca aj Kubrick priznal (či je toto priznanie pravdivé je otázne):
https://www.youtube.com/watch?v=FsWiI8yQdv4
A ZSSR na to pristúpil lebo potrebovali obilie.
A na zamyslenie:
Ak NASA má adekvátne tienenie voči radiácií, tak prečo už Američania, Rusi a Číňania nemajú základne na Mesiaci a Marse? Ak majú, tak prečo to taja?

Čo sa týka Napoleona, zorganizovať túto šarádu nebol problém lebo:
-psychologický profil resp. spôsob ako Napoleon uvažuje bol známy;
-kráľ ktorého dosadili bol podľa všetkého neschopný;
-v štátnej správe a v armáde bolo dosť prívržencov Napoleona;
-noviny huckali dav proti kráľovi.
Takže stačilo rozšíriť tie správne správy, podhodiť Napoleonovi loď a tak nebol problém primäť ho k tomu, aby nabehol na vidly a takto odstaviť francúzskych patriotov. Dodávam, že existovalo niekoľko variantov, ktoré končili rovnakým spôsobom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 26.05.2018

Orale911, neviem co to tu pises o novinach, ktore v suvislosti s Napoleonom huckali proti kralovi. Mas na mysli Ludovta XVI? Ten bol popraveny 1793, Napoleon sa dostal k moci 6 rokov po jeho smrti 18 brumaira, tj. v roku 1799. Je ti trosku jasna casova suslednost francuzskej revolucie, teroru jakobinov, direktoria a okolnosti predchadzajucich 18 brumaira? Ci len na zaklade prijatej koncepcie riadenia GP dedukujes,co sa tam mohlo diat a ako to asi mohlo prebiehat?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 26.05.2018

Nie, mal som na mysli Ľudovíta XVIII. (1815-1824) a on vládol do návratu Napoleona. Po ňom nastúpili Karol X. (1824-1830) a Ľudovít Filip Orleánsky (1830-1848).

Dejiny sa vždy skúmajú cez nejakú koncepciu a nejakou metódou. A preto niekto môže sa tváriť, že celá vec je len zbierka náhod a niekto iný vidieť niečiu snahu.

Čo sa týka Napoleona, ten mol byť veľmi ľahko zlikvidovaný po tom, čo vystúpil z tej lode resp. na ostrove Elba, lenže to by skomplikoval veci lebo tie kádre by prekážali GP a preto nechali ho úradovať 100 dní na konci ktorého bolo vyhnanstvo na Sv. Helene.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 27.05.2018

Oracle911, terazky ale trochu krútiš, či nie? Diskusia bola o tom, čo umožnilo nástup Bonaparta k moci 18.brumaira 1799. Písal si, že tlač štvala proti kráľovi, ale upozornil som ťa, že kráľ ľudovít XVI bol v tom čase 6 rokov bez hlavy odgilotovaný, tak si teraz radšej zmenil a hovoríš, že ty máš na mysli až Napoleonov návrat z Elby do Paríža. Píšeš:

"Nie, mal som na mysli Ľudovíta XVIII. (1815-1824) a on vládol do návratu Napoleona. Po ňom nastúpili Karol X. (1824-1830) a Ľudovít Filip Orleánsky (1830-1848)."

No tu koluje známa story o titulkách parížskych novín o Napoleonovom postupe na Paríž, ktorá ale krapet protirečí čo vraviš:
.
.
.
Tygr utekl z klece.
Lidožrout je třetí den na moři.
Ničema se vylodil ve Fréjus.
Dravec se snesl na Antibes.
Uchvatitel dorazil do Grenoblu.
Generál vstoupil do Lyonu.
Napoleon přespal minulou noc ve Fontainebleau.
Císař dorazil do Tuilerií.
Jeho císařské Veličenstvo Napoleon Bonaparte vstoupí zítra do své věrné Paříže
.
.
.
--------------------------------

Ty aspoň diskutuješ, taký Paľo len jednoducho napíše, že Napoleon bol slaboch. Tipol by som si, že "konceptuálne podkutý" Paľo nevie zhola nič o Napoleonovom vojenskom živote a ako bol vnímaný súčasníkmi.

Neodvážim sa povedať, keďže Palina nepoznám, čo by sa stalo keby Paľo ocitol Napoleonovi v spore zoči-voči, kto by prvý sral magi kocky od strachu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 27.05.2018

Dajako zabúdaš na jednu "drobnosť" čo sa dialo pred tým, čo opustil Napoleon ostrov Elba. Áno kráľ nechal cenzurovať noviny a monarchická propaganda bežala na plno ale to bola štandardná praktika tej doby. Lenže, z jednej strany propaganda bola zahnaná do extrémov a z druhej strany kádre lojálne k Napoleonovi plnili nariadenia kráľa tak, aby efekt bol opačný s tým, že sa objavili chýry o tom, že parížske kanalizácie upchávajú odhodené kokardy monarchistov.

Čo sa týka nástupu Napoleona, s tým GP rátal.
Prvá vec je, že chodil do dôstojníckej školy pre šľachtu z podrobených zemí t.j. prešiel kádrovaním.
Druhá vec je, že francúzska revolúcia bola v réžií slobodomurárov a scenáre písal GP.
Tretia vec je, že GP nastavuje podmienky a prípadné odchýlky operatívne koriguje.
Ak pozrieme na to z tohto hľadiska, tak odstránením monarchie GP eliminoval Francúzsku samostatnosť pritom revolúcia nielen požiera svoje deti ale aj otvára cestu banditizmu a karieristom t.j. otvára cestu takým ľuďom, akým bol Napoleon.

Čo sa týka slabošstva Napoleona, zobral za manželku matku 2 dospievajúcich detí a preto je tu istá paralela s Macronom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 27.05.2018

Neviem, co je na tom slaboskeho, ze si zobral vdovu s detmi. Takych pripadov uz tu bolo, aj Jan Kalvin... Naopak v armade sa siril chyr, ba az povera, ze Napoleonovi sa prestalo darit, ako Jozefina nestala po jeho boku. Waleska mu neskor porodila syna, ako aj jeho dalsia manzelka Maria Lujza, dcera rakuskeho cisara. Preto by som s Macronovou gerontkou videl svislost ako velmi volnu.

Napoleon na vojenskom ucilisti ktore spominas tvrdo a uspesne studoval, cital hodne antickych autorov a nadchynal sa historickymi hrdinami stareho Rima. Tu nasal aj zanietenie pre obcianske slobody a republiku. Ja by som v tom viidel plod osvietenstva a dobovej atmosfery, ako nejakej tajomnej ruky GP.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 27.05.2018

Nie raz sa spomínalo na stránkach to, že žena vytvára politikovi zázemie aby mohol riešiť problémy.
Dodávam, že Jozefína vystriedala niekoľko manželov kým sa stala manželkou Napoleona.

Sociálne kyvadlo funguje resp. duch doby určuje mnohé veci a to sa dá veľmi dobre sledovať cez prejavy kultúry, ale len totálny tupec neprispôsobí svoje riadenie tomu.
Ďalšia vec je, že sčítaných a duchom doby nadchnutých schopných mladých dôstojníkov bolo habadej napr. Carnot. Ale to, že Napoleon sa stal cisárom bol z jednej dielom pracovitosti, schopnosti a osobnosti a z druhej bol na správnom mieste v správny čas. Lenže obe tieto veci sa dajú podchytiť psy-technológií a pomocou zákulisných machinácií.
Tretia vec je, že Napoleon bol podľa všetkého slobodomurárom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 26.05.2018

Sirka,
a ako by si si to verejné diskutovanie predstavoval v prípade ľudí, javiacich známky trollingu?!

Ako v prípade pražskej reštaurácie a "holandských" zákazníkov? Reštaurácia je súkromný podnik, no verejne prístupné miesto... Príde miestny čašník, a upozorní "hostí", že to, čo robia, si tu nepraje... "Hostia" nielenže neprestanú, ale čašníka dobijú... A nikto z domácich sa do bitky nepridá, aby pomohol miestnemu čašníkovi...
Taká šablona na levanete by sa ti páčila?

Ak sem príde človek, a slušne jedná, snaží sa pokojne porozprávať, vyjasniť si názor... Nejedná agresívne ani povýšenecky, nerobí si tu inú svetonázorovú agitku, tak s ním každý jedná slušne...
No ak sa správa agresívne, povýšenecky, vyslovene trolí na cudzom súkromnom verejne prístupnom webe, tak nielenže zožne čo zasial (ľudia s ním nejednajú v rukavičkách, ale primerane, občas aj agresívne), ale býva aj vymazaný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 26.05.2018

Podla mojej mienky povysenecky a arogantne tu jednate vy. Je ale pravda, ze forum tu mate volne a otvorene bez registracie, ale to je tusim vase jedine male plus, nakolko mazete prispevky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 26.05.2018

Tvůj strejda je arogantní. Co se týká tzv. přistání lidí na měsíci, to je dobrý test na schopnost myslet vlastní hlavou a schopnost Rozlišení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.05.2018

[osobní rovina, https://pastebin.com/waAr1L3U]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Bulík | 27.05.2018

Smola kámo. Osobný môžeš byť len pod vlajkou KSB. Iba keď si Elita.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.05.2018

Len preto tu Hox nedáva ban ako na vodaSS, že to technicky nie je možné, inak by tu bola tvrdá cenzúra ako na vodaSS, kde ma už dal pre moje názory na blacklist..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 26.05.2018

Sirka, pokud náhodou nevíš, na Júliusových domovských stránkách má celý zdejší tým natvrdo zablokovaný celý web i jen na čtení, natolik má tamní admin strach z pár nepříjemných otázek, které mu tam byly jednou položeny... takže, na domovských stránkách Júliuse nemůže nikdo odsud napsat ani čárku a na nic reagovat i kdyby chtěl, s tím Július nemá jakýkoliv problém, ale sem chodí mravokársky poučovat o "tvrdé cenzuře", což zde může psát jen díky tomu, že pokud nesklouzává do vulgarit, dostává zde prostor jako každý jiný (i přes to, že na svých domovských stránkách pomlouvá a dehonestuje každého, s kým se zde baví - u sebe pomlouvá, zde nasazuje masku určenou "navenek").
Když je mu pak něco smazáno, jako tady výše kvůli vulgaritám, tak ihned zapomene, že tu u předchozího článku má asi 100 příspěvků a textu na menší román, a začne bubnovat "poplach, tvrdá cenzura"... takže tak, otázka je jen jestli si to on sám uvědomuje, nebo je tak posedlý, že tyhle souvislosti nevidí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.05.2018

https://pastebin.com/qQmMnJHD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 26.05.2018

Nanajvýš k trollom, lenže na nich neplatí absolútne žiadny slovný prístup, môžeš s nimi skúšať hovoriť, ako len chceš. A rovnaký problém majú na všetkých diskusiách, ak chcú udržať tému článku, prehľadnosť a určitú úroveň diskusie, neodrádzajúcu čitateľov. Okrem rôznych poloautomatických diskusných filtrov, IP banov a mazania rušivých príspevkov zatiaľ nič lepšie na nich nevymysleli. A Hox má navyše takú trpezlivosť, že niektoré príspevky kopíruje na pastebin, a dáva link, aby bol obsah dostupný. Nemaže všetko, čo by tu nemuselo byť, a veľkú časť balastu tu ešte aj ponecháva... Napr. bedákanie o cenzúre, x-krát zmazané, Hox je taký/onaky... a pod. Keby mu skutočne šlo o potláčanie nepohodlných názorov, tak všetko vyčistí dôkladne... Prípadne zruší diskusiu pod článkami. Nič také sa ale nedeje. Dáva oponentom oveľa väčší priestor ako na iných serveroch, kde sa s podobnými interventmi ani nebavia a rovno mažú...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 26.05.2018

Ja nie som žiaden agilný študent KOB, takže len prievan, Sirka. A že máš problémy s logickým myslením a určením čo je pravda a čo lož, je dosť zrejmé, tak si niečo naštuduj, doštuduj, aj okolo toho Napoleona, lebo tam tiež evidentne tápeš a Wikipédia a iné bežné zdroje informácii nejdú do hlbšieho podhubia historických procesov. Nanajvýš na 3. úroveň zo 7, aby skryli zákulisné riadenie.
Ale keď ťa niekto informačne vypráši, ako Ľudo, tak si nechaj pofúkať bobečká a potom radšej niečo poštuduj a nie že sa po čase vraciaš k svojej demagógii a k provokáciám, pričom zjavne asi nechápeš, ako sa riadi svet.
A prečo Amíci potrebovali "pristáť" na Mesiaci? A najväčší oponenti tohto podvodu boli a sú na prekvapenie samí Amíci, keď dnes vyše tretina Američanov so zdravým rozumom tomu neverí...
Ale Sirka verí...-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 26.05.2018

Palo, problem s logickym myslenim tu ale mate vy. Tvrdit, ako Oracle911, ze Napoleon sa dostal k moci 18. brumaira preto, lebo tlac stvala proti kralovi, ktory bol uz 6 rokov po smrti, to je ina zaberacka pre zdravy rozum. Podla mna je lepsie, ked hovorite o Napoleonovi metaforicky, hmlisto. Treba spominat len bezstrukturne riadenie, priority n-tej urovne a tak. Lebo ked zidete ku konkretnym vysvetleniam historickych faktov, je to cista pohroma.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.05.2018

Aj preto autori KSB a ďalších "prác" radšej zostávajú v anonymite..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 26.05.2018

Proč ve skutečnosti zůstává autorský kolektiv v anonymitě, je vysvětleno zde: https://pastebin.com/qJu4zhvw

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.05.2018

Výhovorky. Anonymní sú preto, aby ich nikto nemohol konkrétne konfrontovať s ich "prácami"
A nejde len o dvtr ,ale napríklad dielka , kde sa vychvaľuje Mohamed a klame o islame, kde sa falšujú fakta o kresťanstve, atď..
Keby boli autori KSB konfrontovaní špecialistami a odborníkmu na danú tému, ktorí by im na základe dokazov dokazáli, že vedome falšujú a klamú, tak by nezosmiešnili len seba ,ale aj zbytok KSB a stratili by akúkoĺvek kredibilitu ako klamári, falšovatelia a a manipulátori a preto tá anonymita.
Čestní ľudia, ktorí si stoja za svojimi prácami nepotrebujú byť pred verejnosťou anonymní.
Rovnako je to aj u masonoch. Škodia vačšine a pracujú pre elitárov a NWO, ale nepovedia verejnosti , komu v skutočnosti slúžia..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 26.05.2018

Vadit anonymita může jen někomu, kdo nemá argumenty ale má na ně velký vztek, takže mu nezbyde, než prskat a vymýšlet si různé nesmysly. Ta nějaká smysluplná kritika KSB je k vidění kde přesně, pro případné zájemce, aby si mohli udělat vlastní názor o její smysluplnosti? :) No pochlub se, kdepak je? :) Pod kritikou nemyslím výmysly a dehonestaci nebo něčí blouznění, myslím práci na stejné nebo vyšší intelektuální a mravní úrovni, jako je KSB. Mravnost kterou obsahuje KSB je s tou tvojí neslučitelná, to už víme, a mravnost KSB si může každý ověřit jednoduše tak, že se s KSB seznámí a srovná se svojí životní zkušeností a pohledem na svět. Jen se obávám Julko že to pro tebe nedopadne dobře :)

A jaké fakta o křesťanství se v KSB falšujou a kde? Odhal nám ten velký objev, konkrétně, detailně, srozumitelně.

A co brání jakémukoliv "specialistovi", aby konfrontoval obsah KSB a nikoliv jeho autory? Chce snad s nimi do boxerského ringu? :)
A proč se žádný "specialista" za 30 let existence KSB neodhodlal ke konfrontaci, žeby ze strachu o vlastní zesměšnění? Nebo přece jen ti experti mají svědomí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.05.2018

Viackrát som tebe aj ostatným poukazoval, kde KSB klame a ako.
Lenže nie som platený, aby som napísal mnohostránkovú knihu, kde rozoberiem každú lož v KSB, každú manipuláciu...Nemám čas a ani peniaze, aby som sa niečomu takému venoval...
Vzhľadom na to,že je KSB okrajová záležitosť u nás aj v Rusku a donedávna braná ako zakázaná extrémistická literatúra, tak sa jej zatiaľ profesionáli ani nevenujú...
Nerozoberajú dopodrobna každú ideológiu bezvýznamnej sekty...Až by sa rozšírila ako islam, tak sa nájdu odborníci, čo ju rozoberú ,tak isto ,ako je to u islamu, o živote Mohameda, atď..

KSB falšuje napríklad o kresťanstve ten fakt, že už prví kresťania uznávali Ježiša ako Boha, (KSB tvrdí opak) sú o tom historické dokazy a aj diela kresťanských autorov z tých čias dávno pre Nicejským koncilom, neplatí vobec to,že povodní kresťania neuznávali Ježiša ako Boha, ako tvrdia KSB "práce"...
Je toho spústa lži, vrátane ariánov a ďalších siekt...Spústa lži o Mohamedovi, glorifikácií koránu, atď...

KSB učí akurát tak mravnosť a morálku islamu :

Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy
organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI
OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho
prekladmi.

Kukltúra vrahov islam, náboženstvo, ktoré je z koránu, to je to, čo KSB propaguje...

Takú mravnosť nemože potrebovať žiadny slušný človek...
Svetonázor v koráne je návrat do staroveku a doby otrokárstva...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 26.05.2018

Tesat do hlíny :)
Kde KSB klame a jak?
Jak se nazývá činnost, spočívající ve vytrhávání informací z kontextu a překrucování jejich smyslu, a jak se nazývá člověk, který něco takového dělá?

http://www.osel.cz/7240-biblicke-nasili.html
Co řekneš na svoji obhajobu jako člověk, který takové nabádání k vraždění propaguje jako normu, kterou by se měli řídit všichni lidé a propaguje to jako neomylný Boží zákon?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

JJ | 26.05.2018

Můžete vysvětlit jaký hlavní význam tkví v tom, že uznáváte Ježíše za Boha? Co to pro vás znamená?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.05.2018

Na tom, že kresťania veria, že Ježiš je Bohočlovek je založené celé kresťanstvo, na čo je spústa historických dokazov a aj písomných diel, dávno pred Nicejským koncilom, ktoré túto vieru len potvrdilo..
Tým, že nepriatelia kresťanstva sa snažia sfalšovaťtúto vieru prvých kresťanov, robia preto, aby mohli dokázať, že to,čo učí magistérium RKC je lož = teda, RKC je sama podvod a manipulácia, ktorá prekrútila kresťanstvo...Že sviatosti RKC sú rovnako lož...
Preto všetky hlavné sekty, od 1 storočia, kedy vznikla povodná Cirkev v Jeruzaleme, po smrti Krista útočili hlavne na túto ústrednú a hlavnú časť kresťanskej viery.

Rozhlodanie a likvidácia RKC je práve založená na myšlienke popretia Ježiša ako Boha, zaradenie kresťanstva len medzi ďalšie židovské náboženské sekty a jej likvidáciu v rozomletí nového náboženstva NWO new age, kde sa človek dostáva do popredia miesto Boha, čo je kult humanistov, murárov, ktorý presadzujú v spoločnosti už od francúzskej revolúcie...Nahradenie Boha človekom, nahradenie Božích zákonov, ľudskými, humanistickými zákonmi. Nahradenie Božej morálky, ľudskou morálkou...

Na likvidácií RKC a kresťanstva tvrdo pracuje aj KSB dielami, ktoré šíri, ktorá tvrdí lož, že skutoční kresťania a tí praví boli takí, ktorí neuznávali Ježiša ako Boha, ale iba ako proroka a človeka a pseudokresťania, falošní, sú tí, ktorí Ježiša ako Boha uznávajú...

To,že KSB mlčí o historických dokazoch a viere prvých kresťanov v Ježiša ako Boha o prítomnosti Eucharistie a omší hneď v povodnej cirkvi v 1 storočí nie je náhoda, ale cielená manipulácia...
Razia názor, že v Ježiša prví kresťania ako Boha neverili, pričom nedávajú žiadne relevantné hstorické dokazy, ktoré by tento fakt potvrdili...
Napríklad to, že prví kresťania zomierali a boli prenasledovaní Rímom práve kvoli viere v Ježiša ako Boha KSB ignoruje, rovnako ako aj to,že Synagóga dala kresťanov ,okolo roku 100 do kliatby, rovnako, preto,že pokladala za bohorúhačstvo ich vieru Ježiša ako Boha...Diela kresťanov spred Nicejského koncilu, ktoré potvrdzujú vieru prvých kresťanov v Ježiša ako Boha, KSB rovnako ignoruje...

Nie je to žiadna náhoda...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.05.2018

Stručně: Názor obsažený v KSB není slučitelný s názorem tvojí sekty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.05.2018

Názor KSB sekty o kresťanstve, čo píše je lož..
RKC, ktorej som členom nie je sekta, ale Cirkev, aj oficiálne. A to je rozdiel ako sekta..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lux | 28.05.2018

A tú rozprávku o 12 mesiačikoch poznáš, Julko?
V dnešnej dobe veriť 2 000-3 000 ročným mýtom, to je fakt na pováženie.

Ad)
"To,že KSB mlčí o historických dokazoch a viere prvých kresťanov v Ježiša ako Boha o prítomnosti Eucharistie a omší hneď v povodnej cirkvi v 1 storočí nie je náhoda, ale cielená manipulácia..."

No daj nejaké dôkazy, že prví kresťania verili v Ježiša, ako Boha a aké omše to robili..., lebo už len tie 4 evanjelia, ktoré si manipulatívne "otcovia cirkvi" vybrali, upravili, skamuflovali a vsunuli do kánonu z vyše 600 dnes známych - tzv. apokryfy, si nielen v mnohom protirečia, ale si miestami aj ostro odporujú.
"Tvoja cirkev" zatajila a skamuflovala toľko textov a historických postáv, že to by bolo na ťažký kriminál..

Do ediktu cisára Konštantína v r. 321 "kresťania" svätili sobotu - židovský sabat a teda nepraktizovali žiadnu nedeľnú omšu...
Podľa ediktu veľkňaz kultu Sol Invictus cisár Konštantín nariadil svätiť nedeľu (Sunday, Sonntag - na počesť "ctihodného dňa Slnka").
Až do 4. stor. sa ako deň Ježišovho "narodenia" oslavoval 6. január... Ale pre kult Sol Invictus, ktorý bol vtedy v Ríme veľmi populárny, bol kritickým dňom 25. december - oslava Natalis Invictus (znovunarodenie Slnka - boha). Ďalším populárnym kultom vo vtedajšom Ríme bol mitraizmus s hlavným bohom Mitrom (a mitru ako okultný symbol doteraz nosia na hlave biskupi a tých okultných pohanských symbolov je na ornátoch a rúchach, pokrývkach hlavy RKC hierarchov množstvo, len ovce majú oči a ... nevidia... ), z ktorého do kresťanstva pri jeho deformácii prešlo mnoho prvkov - zmŕtvychvstanie boha, posledný súd a vzkriesenie mŕtvych a hlavne postava biblického "boha" Ježiša, ale aj iné a tiež sa použili overené kultové praktiky z iných relígií.
Zo zištných dôvodov Konštantín potreboval centralizovať riadenie a úmyselne zotieral rozdiely medzi ranným kresťanstvom, mitraizmom a kultom Sol Invictus a predstieral, že nevidí medzi nimi žiadne protirečenia. Vytvoril kresťanskú cirkev a súčasne vztýčil sochy Matky Bohov Cybelé a boha Slnka - Sol Invictus, ktorá mala jeho podobu, tvár.
Na koncile, ktorý zvolal Konštantín do Nicae v r. 325, sa určili termíny Veľkej noci, stanovili sa právomoci biskupov, čím sa vydláždila cesta na koncentráciu moci do rúk duchovenstva a hlavne hlasovaním(!!) sa rozhodlo, že z chudáka Ježiša, ktorý bol dovtedy bratý ako smrteľný prorok, urobia "boha" s pomerom hlasov 218:2, keď predtým sa zúčastneným biskupom tvrdo vyhrážali, ak nebudú "správne" hlasovať!
Takto sa vytvára "správny boh"...☺
Rok po koncile nariadil cisár zhabať a zničiť všetky diela, ktoré spochybňovali nové "učenie" - práce pohanských autorov a "heretických" kresťanov o Ježišovi a rannom kresťanstve. Zabezpečil cirkvi pravidelný príjem a v Lateránskom paláci v Ríme uviedol do úradu biskupa. Potom v r. 331 objednal a financoval nové vydanie "biblie".
Celý život zakladateľ "kresťanstva" cisár Konštantín slúžil ako veľkňaz kultu Sol Invictus (odnož Amonovho kultu pôvodne zo Sýrie) a pseudokresťanstvo prijal až na smrteľnej posteli, keď už nemal vôľu odporovať..
Predtým sa v r. 303 cisár Dioklecián pokúsil zničiť všetky písomné pamiatky o kresťanstve a v Ríme tak staré texty prakticky úplne zmizli.
Celkový plán zavedenia pseudokresťanstva bol plne synchronizovaný už mnoho storočí, ako aj rozosiatie riadiaceho, dištančne riadeného biorobota - židovstva po svete.
Ak by si sa trochu vyznal v skutočnej histórii, tak by ti to bolo jasné a do očú bijúce...☺

Po objednávke zostavenia "biblie" (podstatu zostavil už v r. 180 lyonský biskup Irenaeus, ktorý stvoril objemnú 5 dielovú knihu Libros Quinque Adversus Haereses, v ktorej vyčerpávajúco katalogizoval všetky odchýlky od formujúcej sa "pravovernosti" a odsúdil rozmanitosť kultov a že existovať môže iba jedna cirkev a spochybňovači mali byť vyhlasení za kacírov a vyhnaní, alebo zničení - oh, aké kresťanské, presne v duchu učenia Isu z Nazárie...) začali poverení "pravoverní" otcovia cirkvi materiály revidovať, upravovať a prepisovať, až kým neboli v súlade s ich cieľmi (teda cieľmi GP). Aj tak narobili mnoho chýb, čo ti dosvedčí každý vzdelanejší religionista.
Práve vtedy sa vykonali pravdepodobne všetky kritické zmeny v Novom testamente a z cca 5 000 zachovaných verzií starých rukopisov Nového zákona ani jedno kompletné vydanie nepochádza z obdobia pred 4. storočím!

Niektoré "kacírske" správy a texty z počiatkov vzniku kresťanstva sa však zachovali a žiadne nehovoria o bohočloveku, tak som zvedavý s akým "dôkazom" prídeš.

Napr. alexandrijský učenec Basilides, ktorý písal v r. 120 - 130 a bol dobre oboznámený s hebrejskými posvätnými knihami, gnostickými spismi, ako aj evanjeliami a ktorý napísal min. 24 komentárov k ním, vyhlasoval, že ukrižovanie Ježiša bol podvod a že ten nezomrel na kríži!
Čím sa rúca jedna zo základných dogiem "kresťanských" cirkví.
To isté bolo potom zjavené Mohamedovi.

Ďalší ranný židovský autor Joseph ben Mathitjah, ktorý po zajatí neskôr kolaboroval s Rímom a prijal romanizované meno Joseph Flávius, mal v Ríme luxusný apartmán v cisárskom paláci a od Vespaziána dostal pôdu skonfiškovanú židom v Kanaáne, nepíše veľa o Ježišovi, len ho spomína na pozadí vtedajších udalostí a ani zmienka o jeho ukrižovaní (viď Židovské starožitnosti).

A eucharistia - nebuď smiešny Julko, to je tradícia prebratá zo starých kanibalských kultov - pojedanie boha po "jeho zmŕtvychvstaní" na deň jarnej rovnodennosti.
A mnoho sviatkov, kultových postáv "kresťanstva" bolo jednoducho skopírovaných z iných prastarých kultov, resp. keď sa "pohania" ťažko presviedčali na nový kult, tak bola falošná cirkev donútená prispôsobiť si "kresťanské" sviatky pohanským sviatkom, vrátane "historických" udalostí, ktoré k ním patrili a tie museli posúvať ako žetóny na rulete...☺

Takže KSB nič relevantné neignoruje, ale napísať všetko sa aj tak nikdy nedá, ale kto má správne chápanie si príslušné informácie pomerne ľahko nájde..

Avšak veriť rôznym prastarým mýtom, kultom, rozprávkam a na ich báze už zlegalizovaným sektám ... to asi nebude to, čo reálny Boh očakáva od svojich dietok, keďže im nadelil aj intelekt, aby ho používali..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 29.05.2018

Na pováženie je veriť lžiam a manipulácima KSB o kresťanstve a islame od autorov, ktorí pre istotu radšej zostávajú v anonymite...

"No daj nejaké dôkazy, že prví kresťania verili v Ježiša, ako Boha a aké omše to robili.."

Sv. Ignác Antiochijský (* ?, † 17. október 107) jeho listy
Justinus + 165
Nový zákon
Didaché
(Druhá část liturgické části se týká liturgické praxe prvotní církve. Nejprve se pojednává o křtu. Je zde zmíněn křest pomocí trinitární formule a křest politím jako jedna z alternativ. Středa a pátek jsou označeny za postní dny. Základ modlitby křesťana tvoří Otčenáš recitovaný třikrát denně. Kapitoly 9 a 10 pak zaznamenávají nejstarší eucharistické modlitby. Téma eucharistické hostiny a křtu je v díle vzájemně provázáno; nepokřtění jsou vyloučeni z eucharistického slavení. Eucharistie je označena jako duchovní pokrm a nápoj Zdá se, že tento popis eucharistie se týká první eucharistie s nově pokřtěnými. Běžnou eucharistickou bohoslužbu pak popisuje kapitola 14; v tomto popisu je důležité označení eucharistie coby oběti (?????) a aluze na Malachiáše 1,10. )


apokryfy je vačšina písaná roznymi sektami, gnostickými a ďalšími...

"Do ediktu cisára Konštantína v r. 321 "kresťania" svätili sobotu - židovský sabat a teda nepraktizovali žiadnu nedeľnú omšu..."

Pôvodnými miestami slávenia eucharistie boli domy členov cirkvi.[6] Dňom, keď sa cirkev k eucharistii schádzala, bola nedeľa (prvý deň v týždni), tzv. Pánov deň.

http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Sk%2020,7

"Na koncile, ktorý zvolal Konštantín do Nicae v r. 325, sa určili termíny Veľkej noci, stanovili sa právomoci biskupov, čím sa vydláždila cesta na koncentráciu moci do rúk duchovenstva a hlavne hlasovaním(!!) sa rozhodlo, že z chudáka Ježiša, ktorý bol dovtedy bratý ako smrteľný prorok, urobia "boha" s pomerom hlasov 218:2, keď predtým sa zúčastneným biskupom tvrdo vyhrážali, ak nebudú "správne" hlasovať!
Takto sa vytvára "správny boh"...˘"

Pekná ukážka manipulácie...Viera v Ježiša, ako boha, slávené omše v povodnej Jerozalemskej cirkvi v 1 storočí, diela cirkevných autorov spred nicejského koncilu dokazujú jasne, v čo prví kresťania verili..

Možeš vysvetliť kvoli akej viere zomierali prví kresťania počas ich prenasledovania Rímom v prvých troch storčiach ? Prečo nechceli obetovať pohnaským modlám ? Akého Boha teda uznávali ?

"Predtým sa v r. 303 cisár Dioklecián pokúsil zničiť všetky písomné pamiatky o kresťanstve a v Ríme tak staré texty prakticky úplne zmizli."

Dodnes existujú písomné dokazy o viere prvých kres´tanov zo skoršieho obdobia ako je 4 storočie..

Nechce sa mi tu podrobne rozvádzať každú tvoju manipuláciu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lux | 29.05.2018

Julko, ak si nepochopil, čo je relevantný dôkaz - tak očakávam od teba, že uvedieš nejaký nespochybniteľný autentický rukopis, ktorý nemohol byť podvrhnutý prepisovaniu, redakciám, úpravám a pod.
Žiaden taký si neposkytol. Očakávam od teba skutočný dôkaz vo forme - papyrus XY z 1.-2. stor., zápis na oslej koži z XYZ, zvitok z Nag Hammádí č. ZZ (hoci sú datované do 4. - 5. stor. a v koptskom jazyku, tak viaceré sú potvrdené zhodnosťou zachovaných textov ranných kresťanov, pohanov, rôznych gnostikov, židov z 1. - 2. storočia.) atď. (nachádza sa tam a tam a ja si ho kuknem - taký žiaľ asi nevynájdeš)..

Ako asi vieš, tak sa nezachoval ani jeden originálny rukopis evanjelií z tých 4, ktoré vsunuli "otcovia cirkvi" do kánonu Nového zákonu a každý vzdelanejší bohoslovec ti potvrdí, že sa jedná o kópie, kópii a ďalších prepisov z rôznych kópií...

A Didaché - Filotheos Bryennios jej nalezl roku 1873 v Istanbulu v řeckém kodexu z roku 1057, který patřil jeruzalémskému patriarchátu a zveřejnil jej. Později byly objeveny ještě dva fragmenty díla v řeckém papyru v Oxyrhynchu v Egyptě a koptském papyru z 5. století, který je uložen v Britském muzeu v Londýně.
Teda z 5. stor. - už po základných prepisovačkách textov, čím sa v základe neskôr zaoberali mnísi..
A http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Sk%2020,7
Tak s takými "dôkazmi" na mňa proste nechoď, to používaj inde...☺
Vo svojej sekte, alebo u neznalých reálnej histórie, ako "dôkaz".

Ty veríš Biblii, hlavne Novému zákonu - tiež sa nezachoval ani jeden autentický rukopis tých 4 "evanjelií". Otázka je prečo?
Všetky boli totiž redaktorované, poprepisované, skorigované a zvrátené. Na prekvapenie ani jedno nenapísal nejaký apoštol Issu z Nazarény (nie z Nazaretu, lebo vtedy nijaké také osídlenie neexistovalo a nie je o ňom žiadna zmienka v rímskych textoch - zle prekladali tí prepisovači...☺).

Mohol by som ti tu uviesť mnoho zachovalých listov, ako starí otcovia "kresťanskej" cirkvi v 1. - 3. stor. kamuflovali, upravovali rôzne evanjelia (a tých sú mnohé stovky) a texty a zamlčiavali mnohé, ktoré sa im nehodili do "kšeftu".

Ale uvediem len zopár základných rozporov a ostrých protirečení z tých 4, ktoré máš v Biblii (a môžeš si ich ľahko vyhľadať):
rok 4 BC. – narodenie Issu (Ježiša) podľa Matúša (2:1)
rok 6 – narodenie Issu podľa Lukáša (2:1-7) podľa sčítania ľudu Kviríniusom, guvernérom Sýrie
r. 30 – ukrižovanie Krista podľa uznávanej doktríny kresťanstva
r. 36 – ukrižovanie Krista na Pesah (podľa chronológie Matúša)
Iba 2 z evanjelií - Matúšovo a Lukášovo - hovoria niečo o pôvode Issu. Podľa Matúša bol Issa aristokrat, skoro právoplatný a legitímny kráľ pochádzajúci cez Šalamúna až k Dávidovi. Ale podľa Lukáša, hoci aj rodina pochádzala z Dávidovho rodu (treba si uvedomiť, že vo vtedajšej dobe malo nejaké "kráľovstvo" pár desať tisíc ľudí), mala oveľa menej aristokratický pôvod a na základe Mareka vznikla legenda, že Issa pochádzal z "chudobnej tesárskej rodiny".
Tak, ako to tí "praví" zapisovači mohli takto dokatovať?
Podľa Lukáša Issu po narodení navštívili pastieri a podľa Matúša mudrci.
Podľa Lukáša sa Issa narodil v Betleheme v chudobných jasličkách (a olizovala ho oslička v umeleckom stvárnení biblistov) a podľa Matúša rodina Issu patrila medzi zámožných obyvateľov Betlehema a Issa sa narodil v slušnom dome.
Nezhodujú sa ani dni "ukrižovania" v "evanjeliách". Podľa Jánovho sa udialo deň pred Paschou, ale podľa ďalších 3 sa udialo až deň po Pasche!?
Posledné slová Issu na "kríži" podľa Matúša a Marka:
"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"
Podľa Lukáša:
"Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha."
A podľa Jánovej interpretácie: "Dokonané!"

V jednoduchosti je krása, že Julko...☺
Aj kolektívny autor (zasvätení leviti) pod menom "Ján" to tak nakoniec pochopil.

A je tých rozporov na ďalšie stovky spochybnení (niektorí vedci, ktorí analyzovali Bibliu, našli v nej tisíce menších pochybení, prepisovania textov, výmazy a pod.). A ty chceš silou mocou tej razPrávkovej "omáčke" so stovkami ingrediencíí (zásahov) veriť, že je to od Boha?

Ad)
"Nechce sa mi tu podrobne rozvádzať každú tvoju manipuláciu..".

Pekné...☺
Jeden z hlavných manipulátorov, presvedčených o svojej "pravde", ide ostatných presviedčať, že manipulátor, klamár a neviem aký, je ten druhý..
To je typické pre istý typ posadnutých (v niektorých kultúrach sa nazývajú psychotrockisti, v ďalších presvedčení dogmatici, v niektorých proste notorickí klamári a v niektorých posadnutí zlým duchom).
A široko sa používa aj vo vyšších ešalónoch moci v biblických krajinách = aj kolosálna lož sa prezentuje na rôznych úrovniach ako "pravda". A 100 krát opakovaná lož sa stáva postupne pravdou, ako nám povedali kuľhavý ďábelský dochtor Goebbels a jeho bradatí učeníci po vojne tak zmenili holohoax, že tomu tí dnešní "vymletí" mládežníci a spoluovčania začínajú úplne veriť.
A čo sa tak asi dialo vtedy, keď nebola TV, neboli knihy, písať vedelo možno 1 % ľudkov?

Takže prosím ťa, Julko, ak nevieš čo je pravda, manipulácia a klam, tak neobviňuj z toho druhých, aby si sám nebol uvrhnutý do Tartaru a vzdelávaj sa.
A prosím ťa neustále nemanipuluj a nezavádzaj, a to aj keď si prebral mnohé defektné vzorce správania a morálky biblickej kultúry. Pokús sa mnohé veci prehodnotiť, hlbšie zvážiť a posunúť sa ďalej.

Ta to len taká mala RaDa, bratu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.05.2018

Takže, Lux. Až chceš,aby som ti odpovedal príspevkom na tvoje mnohé manipulácie a tak strácal čas, tak ja od teba požadujem, aby si odpovedal na jednu otázku...

Možeš vysvetliť kvoli akej viere zomierali prví kresťania počas ich prenasledovania Rímom v prvých troch storočiach ? Prečo nechceli obetovať pohnaským modlám ? Akého Boha teda uznávali ?

Až odpovieš, potom odpoviem aj ja...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lux | 30.05.2018

Ad)
"Až chceš,aby som ti odpovedal príspevkom na tvoje mnohé manipulácie..."

Julko, môžeš mi logicky napísať, prečo by som ťa a iných mal manipulovať? Ak viem aké dôsledky sú za to?

Ad)
"Možeš vysvetliť kvoli akej viere zomierali prví kresťania počas ich prenasledovania Rímom v prvých troch storočiach ? Prečo nechceli obetovať pohnaským modlám ? Akého Boha teda uznávali ?"

Tak zo širšia ako sa ľudstvo manipulovalo, snáď niečo pochopíš a možno aj akceptuješ:

Dátum stvorenia sveta...☺ (podľa prekladu židovského Starého zákona) sa predpokladal 1.3.5508 BC.. Preto sa Nový rok začínal prvým dňom jari (neskôr 14.3.). V ére byzantského Konštantinopolu bol dátum "vypočítaný" presnejšie a dňom stvorenia sveta sa pokladal deň 1.9.5509 BC. a odvtedy sa byzantský Nový rok začínal prvým dňom jesene.
V predkresťanskej ére sa u Slovanov slávil Nový rok 22.3. – na deň jarnej rovnodennosti. Avšak po krstení Rusi začal byzantský kalendár vytláčať starý a Nový rok sa začínal dňom 1.9. Tento dátum doteraz vykladajú niektoré učenia ako skutočný deň narodenia Issu (Ježiša)..

ROZDIELY JULIÁNSKEHO A GREGORIÁNSKEHO KALENDÁRA
Do 20. storočia používalo Rusko juliánsky kalendár, ktorý 13 dní zaostával za Európou, ktorá už dávnejšie prešla na gregoriánsky. Až dekrétom v r. 1918 SNR (Sovietu Národných Komisárov) sa prešlo na gregoriánsky a 14.1. – deň Svätého Vasiľa (Basilea), arcibiskupa Caesarie Kappodikijskej – a tento deň sa stal Starým Novým rokom.
Ruská PC používa juliánsky kalendár, ktorý do každodenného života zaviedol Gaius Julius Caesar v r. 45 BC.
Od r. 1582 začali západné štáty používať gregoriánsky kalendár, ktorý zaviedol pápež Gregor III. a Rusko k nemu prešlo 24.1.1918. Rozdiel medzi kalendármi sa zväčšoval a dnes je 13 dní. Ranní kresťania za prvé 2 storočia neslávili Nový rok a rituály s ním spojené pokladali za polyteizmus, modlárstvo a satanizmus.
Religionistická veda nemá doteraz spoľahlivé zdroje o presnom dátume narodenia Issu (Ježiša)!
Odkiaľ sa teda vzali dátumy 7.1. (pravoslávie) podľa juliánskeho kalendára a 25.12. podľa gregoriánskeho kalendára?
Prastará kresťanská cirkev nepoznala tieto dátumy a teda ich ani neslávila..

BOJ KRESŤANSTVA S MNOHOBOŽSTVOM RÍMSKEHO IMPÉRIA
V r. 313 rímsky cisár Konštantín I. a Licinius spoločne vyhlásili náboženskú slobodu. Cisár uznal, že lepšie ako bojovať s kresťanstvom je ho využiť pre záujmy štátu (niekto mu z vyššie zasvätených potichu pošepkal, aby tých kresťanov nevraždili, lebo manipulácia a likvidácia textov už bola u konca a že otrockú relígiu je možné efektívne využiť pri prechode od otvoreného otroctva k tomu skrytému, ktoré je vo viac sofistikovaných formách používané dodnes) a hranica medzi kresťanstvom a kultom mnohobožstva sa začala rozmývať. Cisár sa priamo vmiešaval do vnútorných cirkevných záležitostí a smeroval kresťanstvo v potrebnom vektore pre svoje koristné ciele (aj ciele GP). V dôsledku toho sa počet kresťanov zvyšoval, ale viera čoraz viac degradovala, lebo bola vedená polyteistom - veľkňazom kultu Sol Invictus..

AKO SA ZJAVIL DÁTUM „NARODENIA ISSU - JEŽIŠA“?
Samotný dátum Vianoc bol vybratý v súlade s pradávnymi tradíciami. V ranných kresťanských "posvätných" textoch niet presný dátum narodenia Issu a 25.12. bol prvýkrát použitý až v r. 221 v letopise 1 u jedného z prvých kresťanských historikov Sextusa Juliusa Africana.
V Rímskom impériu sa veľkolepo oslavoval sviatok narodenia perzského „bohočloveka“ Mitru – čo bola jedna z personifikácii Slnka, a preto sa oslavoval v deň zimného slnovratu, a to práve 25.12...
V tom čase sa MITRA považoval za spasiteľa a v jeho kulte existoval známy obrad prijímania chleba a vína, pri ktorom prívrženci mitraizmu požívali "telo a krv boha", keď pokračovali v starej tradícii kanibalských kultov „pojedania boha“ (= "tvoja" "kresťanská" eucharistia...☺ ). Duchovenstvo, snažiac sa za každú cenu vypudiť populárny sviatok Mitru, svojim dekrétom z r. 354 oficiálne vyhlasuje deň 25.12. dňom narodenia Issu (Ježiša), hoci ani sám Prorok, ani jeho apoštoli, ani ranná kresťanská cirkev nepoznali a teda ani neslávili tento deň. Takto sa zjavil dátum „Vianoc = Narodenie Krista“...☺
Konečné rozhodnutie o Vianociach dňa 25.12. bolo prijaté až v r. 431 na 3. ekumenickom koncile v Efeze. Takto sa Vianoce slávia v čase rímskych Saturnálií a tieto oslavy a bujaré festivaly potom pseudokresťanstvo vytlačilo.
Okrem osláv "bohočloveka" Mitru existovali analogické prastaré kulty Osirisa (Egypt), Orfea (Grécko), Attisa (Rím), Dusara (Arábia) a Tammúza (Babylon).
V januári obyvateľstvo starovekého Grécka slávilo sviatok umierajúceho a vzkrieseného boha Dionýza – spasiteľa ľudstva..
Takže Julko, tých "bohočlovekov" bolo v starovekých kultov pred Issom dosť, aby bolo z čoho skopírovať do nového, modernejšieho kultu..
Preto je chronologická priorita na 2. mieste, lebo keď nepoznáš reálnu históriu, tak žiješ na základ mnohých mýtov s príslušnou algoritmikou (a v Biblii tých fatálnych algoritmov je spústu a hlavné je, že na jej základe ľudkovia verili a veria v imaginárneho boha - energiu odovzdávajú egregoru = duchovi a neveria tomu Bohu, ktorý existuje).

Na Rusi a u východných Slovanov existovali religiózno-magické obrady a staré sviatky, ktoré sa úspešne podarilo zlúčiť s Vianočnými sviatkami – hlavné sviatky spadajúce na zimný slnovrat (vianočno-novoročný cyklus).
Vianoce, či Nový rok nemajú teda s dátum narodenia Issu (Ježiša) nič spoločného! A aj Nový rok má korene v dávnych kultoch slnečných bohov. Staré národy i cestou magických rituálov, ľudských a zvieracích obetí pre uspokojenie bohov (reálne egregorov - duchov) a tým zabezpečenie prosperity a šťastia aj pre celú rodinu, slávili nadchádzajúci slnečný rok..
Hlavne u vidieckeho obyvateľstva dominovali stále staré viery a obrady. Preto sa latinské slovo „paganus“ = dedinčan začalo používať v zmysle „pohan“ = „nie kresťan“ a odtiaľ pochádza aj ruské slovo „poganыe“, čo pôvodne označovalo všetkých, ktorí neboli kresťanmi.
Bolo potrebné niečo naliehavo podniknúť.
Kresťanské duchovenstvo žiaľ neodolalo pokušeniu pozemských statkov s dotieravým patrónstvom Konštantína a začalo "objavovať" kresťanmi dovtedy prezierané kulty, sviatostí a obrady! Cirkev len urobila náhradu panteónu bohov výmenou za mená svojich kresťanských „svätých“ a pripájala dátumy sviatkov týchto bohov do cirkevného kalendáru a takto sa snažila vytlačiť kult mnohobožstva z pamätí a života ľudí a tým podrobiť obyvateľstvo impéria jedinému vtedajšiemu námestníkovi Issu (Ježiša) – imperátorovi Ríma.

Takže prijatie kresťanstva v Európe sprevádzalo nielen vytláčanie kultov mnohobožstva, ale z nich sa do kresťanstva vypožičalo množstvo z ich prvkov. Takto, aby sa uľahčil prechod od jednej relígie k druhej, cirkev zachovávala staré sviatky, ale pridávala im iný význam (čiže bohapusto klamala ovce). A tak mnohé sviatky, ktoré dnes pokladáme za kresťanské, alebo aj svetské = majú v realite prastaré pohanské korene!
Napr. aj sviatočné obrady na Koladu (preto sa na Vianoce spievajú koledy...na počesť pohanského boha Kolada...☺ ) – sú hlboká minulosť, spojená s mnohobožstvom, keď obyvateľstvo neprevzalo kresťanské zmeny a používa naďalej staroveké rituály a tradície.
Hocijaký sviatok je akože podstatou a účelom navrhnutý tak, aby prinášal ľuďom "duchovný" a „kladný náboj“ a aj materiálne výhody, a to i chudobným vrstvám..
Dnes by sa to celé objektívne malo zhodnotiť- ako kolosálny podvod!

A teda kvôli akej viere zomierali tí prví ranní kresťania v rímskych katakombách?
Nájdi si na nete najstaršiu zachovanú mozaiku kresťanstva (okolo r. 240), ktorá sa nachádza vo Vatikánskej nekropoli pod oltárom sv. Petra (tzv. mauzóleum Julio alebo mauzóleum M), je na nej Issa - Ježiš (bez charakteristickej brady a iných kultových atribútov pseudokresťanstva) zobrazený v podobe Slnka, vznášajúci sa na nebo na kvadrige (voze), so svätožiarou nad hlavou, z ktorej vychádza 7 lúčov tvaru T. Čiže Neporaziteľné Slnko (Sol Invictus) = nový "boh" – tento kult potom nahradil oficiálny kult Sol Invictus ešte z čias vlády Aureliána v Ríme.
A nevisel na žiadnom kríži ... kríž sa objavil v pseudokresťanstve až oveľa neskôr.

Toľko veľmi v skratke ku kriminálnym manipuláciám "tvojej" "kresťanskej" cirkvi...teda rôznych zasvätených, otcov cirkvi po viacero storočí, pápežov (ktorí nikdy neboli zasvätení do najvyšších stupňov), "elít" atď.
Ďalší vývoj nového kultu pre ovce bol v drvivej väčšine o viere (to jest to, čo je za Mierou, teda mimo Boha, keď staroegyptskí žreci Mierou, Mierou Mier pomenovali faraónovi po dlhej diskusii Toho/To, čo zvykneme dnes v našej kultúre nazývať Bohom) a tupom grafomanstve..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 31.05.2018

Lux :

Nemožem naraz reagovať na spústu toho, čo si napísal, takže najprv mi stručne odpovedz na tieto otázky :

1.Pokladali prví kresťania, teda v čase prenasledovania kresťanov Ježiša za Boha alebo človeka ?
(ty sa nevyjadruješ jednoznačne, pretože nemám jasno)
2.Až podĺa teba pokladali Ježiša za Boha, tak Ježiš bol Boh -Slnko- Sol invictus) podĺa teba ?
3. Aké dovody mali Rimania, že prenasledovali kresťanov ?

Odpovedz, prosím, na všetky 3 otázky a nepleť do toho spústu ďalších tém. Pretože, až mám na teba reagovať, chcem mať jasno, ako sa k tým 3 otázkam vyjadríš...
Chcem sa vyjadriť ktomu, čo ty jasne potvrdíš,že je to tvoj názor na danú problematiku...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lux | 02.06.2018

Julko, téma je jedna a všetko, čo som napísal, je s ňou previazané, aby bola lepšia predstava, ako sa vyvíjala história. Tá nikdy nevzniká na nejakom pustom mieste, ale má svoju predhistóriu, na ktorej sa stavia (stavajú tí, ktorí ju ovládajú = riadia, chápu ďaleko viac, ako bežné riadené ovce i tí, ktorí si myslia, že niečo reálne vo svete riadia).
Ľudia isté základné prvky musia mať v podvedomí, lebo ináč nejaké prevratné novosti proste neprijmú. To máš ako napr. s dnešnými rôznymi sektami, ktoré sú v základe postavené na Biblii - adventisti siedmeho dňa, svedkovia Jehovovi, Moonova cirkev, mormóni, mnohé masonské lóže a desiatky ďalších. Biblia a jej algoritmy sú totiž v biblickej civilizácii silne ukotvené na podvedomých úrovniach psychiky ľudí.
Takže neuviedol som asi nič, čo by bolo mimo témy.

Ad 1)
"1.Pokladali prví kresťania, teda v čase prenasledovania kresťanov Ježiša za Boha alebo človeka ?"

Julko, veď to asi sám vieš... Keď Issa odišiel, tak zostali apoštoli osirelí, niečo pochopili, niečo nie a zďaleka sa nedostali na úroveň "učiteľa". A začali podľa toho, ako ho pochopili, hlásať "jeho" učenie o jedinom Bohu = monoteizmus. Iní, ako napr. Pavol/Šavel/Saul z Tarsu, ktorý nebol apoštolom Issu (hoci z neho cirkev apoštola robí) a bol "zázračne osvietený" na ceste do Damasku, ako šéf policajnej ochranky židovskej Veľrady -Sanhedrinu (tak treba chápať jeho "osvietenie"), začal vykladať učenie Issu tak, že ten sa musel v hrobe obracať - bol to prvý zvrátený ideológ a za to dostal aj odmenu Zhora = poprava v Ríme. Bol mimoriadne výrečný a Korinťanom, Efezanom, či Solúnčanom nakecal mnohé bludy. Jeho učenie (a teda nie Issu/Ježiša) sa nakoniec dostalo v značnej miere do Biblie, čo mnohí výskumníci zbadali a nazvali Bibliu paulianizmom (od latinizovaného mena Pavol = Paul).
Ďalší apoštoli a ich učeníci tiež mnohé nepochopili a hlásali mnohé nezrovnalosti, nezmysly a bludy, ktoré so skutočným učením Ježiša nemalo takmer nič spoločného. Výsledkom bolo, že v prvých storočiach si mal množstvo siekt, ktoré verili v kadečo, t.j. viera bola rôzna, a to zväčša podľa už predtým zavedených kultov v Ríme, Hellade, Sýrii, Egypte, Perzii, či v Malej Ázii.
Existovali sekty gnostikov, židovské mystické sekty, dokétisti, hermetisti, manichejci, karpokratiáni, eséni, monofyziti, helenistické sekty a mnoho ďalších.
A každá verila v niečo iné! Tak v čo verili vlastne ranní kresťania, Julko?
V zásade aj v množstvo nezmyslov a prekrútení učenia Učiteľa..

V podstate existovali 2 smery:
1) Pre niektorých bol Issa (Ježiš) plnoprávnym bohom s niektorými ľudským atribútmi.
2) Pre ďalšie sekty bol smrteľný Prorok, ktorý sa v podstate neodlišoval, napr. od Budhu.

Ad 2)
"Až podĺa teba pokladali Ježiša za Boha, tak Ježiš bol Boh -Slnko- Sol invictus) podĺa teba ?"

Musel by si sa vcítiť do obdobia vtedajšej Rímskej ríše. Rímsky svet vtedy zbožšťoval svojich imperátorov, keď už Caesar sa oficiálne vyhlásil za boha.
A Rímske impérium bolo polyteistické, s viacerými populárnymi kultmi, ako bol napr. mitraizmus, kult Sol Invictus, ktorý bol do istej miery štátnym kultom od čias Aureliána a pod.
Kult Sol Invictus, hoci obsahoval prvky uctievania Baala a Astarté, bol už v podstate monoteistický, keď sa bohovi Slnka pripisovali všetky atribúty ostatných bohov z rímskeho panteónu a navyše harmonizoval aj s kultom Mitru, ktorý bol tiež veľmi rozšírený a populárny.
A ako sa k tomu postavila "elita" na čele s Konštantínom I.?
Aby takémuto kultu mohol konkurovať Issa/Ježiš - tak museli rovnakého boha urobiť aj z neho! A kto z neho urobil boha? Ten istý Pavol/ Šavel/Saul z Tarzu.

Vtedy boli staré kulty prítomné všade a nový "boh" musel všetkým odolať a musel byť pre ľudí prijateľný (preto aj tá mozaika z r. cca 240, keď je Ježiš spodobený ako boh Slnka - Mitra alebo Sol) v rôznych provinciách ríše. A navyše musel nový kult odolať aj už existujúcim a zavedeným vieram a kultom. Čiže musel sa stať "dokonalým bohom". Nielen mesiášom, v starom zmysle slova, nielen kráľom - mesiášom, ale aj inkarnovaným Stvoriteľom. Ktorý podobne ako sýrsky, fenický, babylonský, egyptský a ďalší vtedy známi bohovia v jednotlivých kultoch - prešli cez mučivé peklo, podsvetie, a potom omladnutí vstali z mŕtvych a zjavili sa s nástupom jari (v deň jarnej rovnodennosti)..
Známy staroveký algoritmus, ktorý sa potom dostal do Biblie.
Takže, vtedy museli vysoko zasvätení dostať Ježiša na rovnakú úroveň, akú predstavovali v tej dobe Osiris, Tammuz, Mitra, Adonis, Attis, Usire a všetci ďalší zomierajúci a opäť ožívajúci bohovia, ktorí boli vtedy vo vedomí a hlavne v podvedomí vtedajších ľudí.
Z rovnakých dôvodov sa postupovalo aj pri doktríne o pôrode "panny", ktorá bola známa u kultu Isis, Astarté (Ištar) a v mnohých iných starovekých kultoch - vytvorenie obrazu panny Márie!
Ako asi vieš, tak relígie (náboženstva) boli v minulosti zjednocujúcim, silným koncentračným prvkom riadenia daného štátu/impéria, a to religióznym, politickým, územným a kultúrnym. Preto sa pristúpilo (ešte dávno pred Rímskym impériom - napr. Babylon) k vyhláseniu štátnej relígie, ktorú ovládali vysoko zasvätení žreci (popri tom ovládali aj panovníka), ktorá ceste koncentrácie riadenie veľmi napomáhala (viď aj dnešné napr. budhistické, či islamské štáty).
A preto sa aj udialo oficiálne vyhlásenie Issu/Ježiša za Boha na koncile v Nicae v r. 325. Týmto aktom už bolo možné spájať Ježiša s bohom Slnka - Sol Invictus!

Ad 3)
Prvé represie voči kresťanom začal Nero a boli popravení aj Peter a Pavol. Týmito represiami si Nero proti sebe poštval rímsku aristokraciu a stredné vrstvy a nakoniec spáchal samovraždu. Vtedy totiž dali vysokí zasvätenci "preverovať" pevnosť viery kresťanov. Postupne kresťanské komunity narastajú a stávajú sa silnou opozíciou voči rímskej moci. Je nutné si uvedomiť, že vtedy bol otrokársky systém, čo kresťanstvo silno narušovalo. Ďalej sa pozorne sledovala previerka efektívnosti monoteizmu voči rímskemu polyteizmu a hľadal sa "optimálny" variant "svätého" písma na základe apoštolských kázaní a učení, ktoré sa začali čoraz viac vzďaľovať tomu, čo hlásal reálny Ježiš..
Nasledovala snaha rímskych otrokov a nižších vrstiev po slobode od otrokárov.

Ale keď sa Julko zahĺbiš do biblických kánonov, tak tie "kresťanom" predpisujú skromný život (až askézu), a to výmenou za "blahobyt" v budúcom živote. Takéto "tézy" vôbec neobmedzovali aristokraciu a bohaté vrstvy a tie sa pri takomto kulte nemuseli deliť s chudobnými o majetok a chudobní sa radovali, ako "trpiaci v Kristovi", z budúceho blahého života po smrti..
Dokonca sú "kresťania" na to hrdí a sú pokorní voči rôznemu druhu otroctva, ktoré si ani dnes veľmi neuvedomujú. A vlk (židia a elity) bol sýty a ovce (pasené stádo) zostali celé. Preto sa aj následne začalo v Ríme "kresťanstvo" podporovať.
Dobre vymyslené...☺

Prvé ranné kresťanské komunity vydržali previerku honu na nich a tisíce kresťanov sa stali obeťami vraždenia počas vlád - Domiciána, Trajána, Marca Aurélia, Decia Trajána, Diokleciána. Ale popri prenasledovaniu fungoval už rímsky biskup a ten postupne získaval čoraz silnejšiu autoritu v chudobných vrstvách v dôsledku krutosti rímskej moci a degradácie rímskej aristokracie..
Dopredu prepočítaný efekt, podobne ako sa dnes "potápajú" USA a Izrael svoji zverstvami, hlavne v krajinách tzv. "tretieho sveta".

V priebehu 2. - 3. stor. sa viedli dlhé spory s filozofmi, ktorí odmietali kresťanstvo ako relígiu, ktorá by mala právo na existenciu. A nato už v 3. stor. vznikol inštitút mníchov, keď sa za jeho zakladateľa považuje Antonín Veľký z mesta Komy z Egypta (jedná sa o nabíjanie biblického egergoru na potrebnú energiu zavedenia a udržiavania oviec v preddefinovanej ohrade).

Od r. 311 nasleduje obdobie počiatkov legalizácie "kresťanstva" v Ríme a zjednotenie nového náboženského systému s vrcholom svetskej moci.
V r. 313 tzv. Milánsky edikt riešil slobodu vierovyznania a tým sa Issa/Ježiš uznal za jedného (zatiaľ nič viac!) z panteónu rímskych bohov.
Ale už v r. 324 vyhlasuje Konštantín I. edikt s privilegovaným postavením "kresťanstva", a to sa dostáva pred iné relígie, a potom sa na jeho popud pripravil "prvý generálny zjazd" kresťanských cirkví v Nicae v r. 325, kde vyhlásili oficiálne Issu za "Boha".
Všetci vyznávajúci "kresťania" boli uznaní za "jednotný duchovný národ", a to bez ohľadu na pôvod a národnosť. Prvým ideológom tohto postulátu bol Šavel - viď kecy ku Koloseanom 3!
Tým sa pasené stádo v Rímskom impériu ideologicky a svetonázorovo zjednotilo a takto ho bolo ľahšie riadiť a kontrolovať... a to trvá v našej civilizácii až dodnes..

Veľmi v skratke.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 05.06.2018

Ad 1)
"1.Pokladali prví kresťania, teda v čase prenasledovania kresťanov Ježiša za Boha alebo človeka ?"


"V podstate existovali 2 smery:
1) Pre niektorých bol Issa (Ježiš) plnoprávnym bohom s niektorými ľudským atribútmi.
2) Pre ďalšie sekty bol smrteľný Prorok, ktorý sa v podstate neodlišoval, napr. od Budhu."


Takže v bode 1) sám uznávaš,že Ježiš bol pre prvých kresťanov Bohom.

Takže tvoj názor sa prieči s tým,čo učí KSB, že Ježiš bol len človek, že prví kresťania neuznávali Ježiša za Boha a Ježiš sa stal Bohom len na Nicejskom koncile, podvodom a manipuláciou...

Odrazu však priznávaš, že viera v Ježiša ako Boha bola aj u prvých kresťanov, skor ako prebehol v 4 storočí Nicejský koncil...

Ad 2)
"Až podĺa teba pokladali Ježiša za Boha, tak Ježiš bol Boh -Slnko- Sol invictus) podĺa teba ?"

"Kult Sol Invictus, hoci obsahoval prvky uctievania Baala a Astarté, bol už v podstate monoteistický, keď sa bohovi Slnka pripisovali všetky atribúty ostatných bohov z rímskeho panteónu a navyše harmonizoval aj s kultom Mitru, ktorý bol tiež veľmi rozšírený a populárny."

Nebol monoteistický, to sa pletieš, pretože kult Sol Invictus - Boh- Slnka sa može brať maximálne ako boh, ktorý je hierarchicky najvyššie, nadradený ostatným bohom a rozhodne nie,že je jediný boh a iného tam niet...
Takže tu nejde o monoteizmus, ale hierarchicky polyteizmus, podobne ako Zeus, najvyšší boh , alebo Jupiter v Ríme, plus ďalší bohovia nižšieho hierarchického významu...

"Aby takémuto kultu mohol konkurovať Issa/Ježiš - tak museli rovnakého boha urobiť aj z neho! A kto z neho urobil boha? Ten istý Pavol/ Šavel/Saul z Tarzu."

Len manipulácia...
V čase života Šavla z Tarzu stále žili aj povodní Ježišovi učeníci. V takej zásadnej veci, ako to,či je Ježiš Boh alebo nie by za života týchto učeníkov, vrátane veľkého počtu kresťanov Šavol nemohol presadiť údajnú manipuláciu, ako píšeš...
To by musel zmanipulovať všetkých Kristových apoštolov, ktorí po smrti Ježiša posobili na mnohých miestach sveta, plus aj ich učeníkov...

Celé tie debaty ohľadom toho, či bol Ježiš Boh alebo nie sa ani netýkali toho, či je Ježiš Boh - tu píšem ohĺadom oficiálnej línie prvotného kresťanstva od apoštolov, nie roznych siekt, ale toho, ako vyriešiť ľudskú a Božskú prirodzenosť Ježiša...

Napríklad skor ako prebehol Nicejský koncil v roku 325 bola v roku 301 založená Arménska apoštolská cirkev...
Arménsko bolo prvou krajinou, ktorá prijala kres´tanstvu, pričom ide o monofyzitskú cirkev, ktorá vobec nepopiera , že Ježiš je Boh...

"aj tá mozaika z r. cca 240, keď je Ježiš spodobený ako boh Slnka - Mitra alebo Sol) v rôznych provinciách ríše."

Na to,či tá mozaika skutočne predstavuje Ježiša sú aj protichodné názory, pretože neviem o tom,že Ježiš ako Sol invictus by bol znázornený v roznych provinciách ríše, ide o jediný výskyt...
V rannom kresťanstve sú skor mozaiky Krista ako dobrého pastiera s baránkom a také sú nájdené aj v nekropolis a iných pohrebiskách...

A že kult Sol invictus nie je to samé ako uctievanie Ježiša ako boha dokazuje aj cisár Julián * máj alebo jún 332 – † 26. jún 363) , ktorý znova obnovil kult Sol invictus...
Takže kresťanstvo a tento slnečný boh nebolo rozhodne to samé, inak by cisár Julián nemal potrebu likvidovať a útočiť na kresťanstvo...

"3. Aké dovody mali Rimania, že prenasledovali kresťanov ?"

Spomínaš sice rozne dovody, ale hlavné nie :

Kresťanstvo sa v ríši začalo šíriť v 1. storočí n. l. z Judey do Afriky a Ríma. Na konci 2. storočia sa stalo religio illicita – nedovoleným náboženstvom. Oficiálnym dôvodom prenasledovania kresťanstva bolo odmietanie kultu rímskych cisárov a zavrhnutie štátneho náboženstva. Pre tieto dôvody Rimania vyčítali kresťanom nelojálnosť k štátu a nepriateľský postoj voči ríši, dokonca voči životu. Tento postoj rímskej spoločnosti bol veľmi prekvapujúci. Ako sme už spomenuli, Rimania boli v náboženských veciach otvorení a znášanliví.

"Cieľom Décia bolo zjednotiť Rímsku ríšu, a preto uskutočnil viaceré opatrenia v správnej, vojenskej,
hospodárskej ako aj v náboženskej oblasti.
Pokúsil sa obnoviť rímsky panteón bohov, pričom jeho
zámer zasiahol veľmi bolestivo práve kresťanov, ktorých považovali v náboženskom ohľade v štáte za
„nebezpečnú“ novotu. V rámci politických reforiem sa rozhodol posilniť cisársku autoritu na základe
starých tradícií a pohanstva. Od prvých mesiacov svojej vlády prejavoval rozhodnú vôľu zabezpečiť si
lojálnosť všetkých obyvateľov ríše. V roku 249 alebo 250 vydal edikt o obetovaní, aby tak prinútil všetkých
obyvateľov v ríši uctiť si cisársky kult a tradičné rímske božstvá, čím chcel dosiahnuť prinavrátenie blaha
do rímskeho cisárstva.
Edikt nariaďoval verejný náboženský prejav, ktorý musel vykonať každý rímsky
občan pred komisiou. Tá následne vydala potvrdenie tzv.
libellus ako dôkaz o tom, že dotyčný obyvateľ
obetoval bohom a cisárovi, t.j. vykonal
libatio, zúčastnil sa na hostine a jedol
carnis sacra
Tento
verejný prejav mal hlboký politický zámer aj keď vychádzal z motívov všeobecného charakteru."

Takže, čomu verili tí prví kresťania ? Až odmietli obetovať rímskym štátnym bohom, tak verili v iného Boha.
Rozhodne to nebol Sol invictus...

Možeš hádať v akého Boha verili. Keby prví kresťania neverili, že Ježiš je Boh, ako píše KSB, tak by rozhodne neboli ochotní položiť svoj život prvé 3 storočia, často v krutom mučení a obetovali by aj rímskym bohom, lenže kresťania to odmietli, aby nezradili svojho boha Ježiša Krista...

A rovnako píšem len stručne..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lux | 08.06.2018

Julko,

treba najskôr vnímavo čítať, čo som napísal.
Issu brali ranní kresťania prevážne ako Učiteľa (rabbiho), potom len niektorí, už po istom zvrátení jeho učenia, ako nejakého "boha" s ľudskými atribútmi...atď.

Porozmýšľaj prečo skončili tí "kresťanskí" svätí, tak ako skončili?
Jeden ukrižovaný dole hlavou (zvrátené učenie), druhí rozpílený pílou na drevo (dvojité morálne štandardy), ďalší brutálne umučený a popravený ...
Myslíš si, že skutočný, pravý Boh by tých "spravodlivých", "pravednikov" nechal takto zomrieť?
Hlboko porozmýšľaj..

Ak by šírili správnu/pravú vieru, tak by dostali mnohé intuitívne informácie, tzv. "Kráľovské" a potupnej smrti by sa určite vyhli!
Ale Šavel, Peter kvákali niečo iné, ako hovoril Issa z NazArény..

Teda, Issa (Ježiš) určite nebol nijaký BOH, bol len jedným z mnohých v histórii, ktorému boli zjavené/vnuknuté isté informácie, ako by sa mali správať skutoční Ľudia, ako by mala vyzerať spravodlivá spoločnosť a všetko s tým spojené = filozofia pravého života.

Už som ti dal viaceré indície, že Biblia je podvod, tak to skús nejako prekonať - v nej sú skutočné slová Issu porozhadzované ako lego kocky na začiatku hry a celý kontext je zavedený do úplného absurdna algoritmami 2 bohov. Pre neznalého celého globálneho historického procesu je to prakticky nemožné sa dopracovať k Pravde, čo je tam ok a čo sú výmysly, zavádzania, prekrútenia a zvrátenosti.

Poznáš v novodobých náboženstvách, že by niektoré vzývalo nejakého bežného človeka ako Boha a nejakú bežnú ženu, ktorá ho porodila ako pannu a z nej urobilo pomaly kult, ktorý predčí Issu?

Ale v oveľa starších mýtoch je ich mnoho...☺

Tak im už konečne prestaň veriť, doba už silne informačne pokročila a mýty, spolu s klamlivými a zvrátenými cirkvami, budú odchádzať do zabudnutia a čoraz menej ovečiek im bude veriť..
Pracuje objektívny zákon času.

Tak, aby si nebol jeden z posledných "veriacich"... a potom ťa skutočný Otec trochu v inom živote "prefacká" za nemyslenie, keď ti nadelil aj intelekt, aby si ho používal v prospech seba a všetkých ľudí..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 26.05.2018

Známe bla-bla-bla a odvádzanie od merita veci, Skirka.
Asi budeš ten pravý, ktorý má čo hovoriť o logickom myslení. -))
Asi budeš vycvičený u svojich súkmeňovcoch na SME, alebo na konšpirátori.sk, či v Aktualitách...

Ktoré histerické fakty by ťa zaujímali?
O vysoko zasvätenom slobošovi Napoleonovi, ktorého Ni(e)kto vytiahol a plnil zverené úlohy so slobošskou disciplínou, ale keď potom vo viacerých sférach narobil skopičiny, tak stratil podporu a tá prešla do Anglicka?
Alebo chceš množstvo argumentov, ktoré jednoznačne spochybňujú pristátia Amíkov na Mesiaci?

A pohromou sú poväčšine tvoje žvatlania, podjebávania, odvádzania od podstaty vecí a pod.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 26.05.2018

Paľo, zase nič konkretne si nenapisal. O Napoleonovi a jeho prevzati moci su napisane tlste knihy od fundovanych historikov. Ziadnu taku pracu z dielne KOB som nevidel. Nemam problem si ju precitat, cital som pohlafy z viacerych stran a je to zaujimava historicka etapa s vplyvom aj u nas. Ale vseobecne bolsevicke vygrcky o bezstrukturnom riadeni, utajenych globalistoch a a n-tych prioritach riadenia nam asi pre pochopenie osobnosti Napoleona pre moderne dejiny moc nedaju.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 26.05.2018

> Nemam problem si ju precitat,

Zatím jsi nepřesvědčil, že máš jakékoliv ponětí o tom, co to KSB je, tipuju žes žádnou knihu neviděl ani z vlaku. Předstírat znalosti se můžeš snažit, ale každému kdo KSB zná, to může být jen pro smích...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 27.05.2018

Sirka, ty ma už dojímaš k slzám...
Tlsté knihy od "fundovaných" histerikov? A vieš nejako rozlíšiť, čo by tam mohla byť pravda a čo je len povrchný pohľad na nie moc previazanú zbierku faktov?
Už som ti písal, že bežní histerici sa nikdy nesnažia (z osobných a korporátnych dôvodov) ísť pod 3. úroveň skúmania historických procesov a tých úrovní je 7!
Prečítaj si napr., čo píše Wiki o takom Trockom (Bronštejn), či sa tam dozvieš, kto ho financoval, že bol vysoko zasvätený mason, ako prišiel s armádou svojich "pejzatých bratov" z New Yorku robiť revolúciu, aké mal väzby na Parvusa a podobných globálnych finančných podvodníkov, ako dnes napr. think thank pod maskou Soros?

Či si stále myslíš, že krpatý, degenerovaný a bisexuálny Napoleon sa len tak náhodou stal cisárom?
Vieš vôbec akú mal Napoleon globálnu úlohu zo strany zákulisia?

"Ale vseobecne bolsevicke vygrcky o bezstrukturnom riadeni, utajenych globalistoch a a n-tych prioritach riadenia nam asi pre pochopenie osobnosti Napoleona pre moderne dejiny moc nedaju."

To dostatočne svedčí o tvojich myšlienkových pochodoch a hĺbke chápania...
Doporučujem ti, aby si si urobil Roscharchov test u nejakého "fundovaného" psychológa, aby si vôbec zistil, čo si vlastne za ftáka.

Ako vnímať jedinca, ktorý príde na nejakú stránku, napr. mormónov, nepozná ich učenie a začne tam kadiť, splietať rôzne podivné konštrukcie, spochybňovať, podjebávať a písať rôzne nezmysly?
Ako takého jedinca charakterizovať, ovšem ak nie je platený trotlík, ktorý to robí za prachy??


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 27.05.2018

Uz som ti Palo raz pisal, ze tebe KOB uplne precistilo rozum, a tento tvoj bezduchy prispevok to len dokresluje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Paľo | 27.05.2018

Neustále potvrdzuješ Sirkin, že tu nesmradíš len tak so záujmu sa niečo naučiť, či dokonca niekoho o niečom poučiť.
Asi bol špeciálny clearing -))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.05.2018

Sirka, všimni si, Paľko nie je VOBEC vulgárny.. :-)

Je tu fakt tragikomédia, konceptuáli sú úplne mimo...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Sirka | 26.05.2018

A dokonca ma Palko poklada za trolla z kontroverznych mainstream stranok, na ktore som nepachol ani neviem kedy. On potrebuje mat v svojej hlavicke jasno, kam zaradit oponenta, nie jeho argumentaciu. Tak si povie, ze je to plateny troll z mainstrema a je mu vsetko jasne v jeho tazeni za KOB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 26.05.2018

Snůška osobních útoků, to je tvoje vizitka? Tvoje argumentace, jakákoliv, je k vidění kde?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 26.05.2018

Keby to bola len tlač, tak by sa nič nedialo ale Paríž a v podstate celé Francúzsko pred útekom Napoleona z ostrovu Elba mal plné zuby kráľa. A ten kráľ bol mladší brat Ľudovíta XVI., ktorý bol de facto právoplatným vládcom ale jeho nároky Republiková rada neuznala a bol dosadený na trón po 1. vyhnanstve Napoleona.


A zbytok príspevku je argumentácia ako od Júliusa...


Re: názor

jardob | 23.05.2018

Okrem toho, že žongluješ so svojimi a mojim slovami, tak si ma práve "povýšil" na Gurua, ktorého slovo sa nespochybňuje. Len si zabudol, že v KSB niečo také ako názorová "autorita" neplatí... Autority sú základom davo-"elitarizmu".

Re: Re: názor

Július | 24.05.2018

Nežonglujem. Napísal som citáciu tvojho názoru na hlas svedomia z diskusie a tak, ako som to vysvetlil si to aj ty myslel z tvojho diskusného príspevku...
Vyjadril si sa dosť jasne a možem sem vložiť toho aj viac..
Na žiadneho guru som ťa nepovýšil, píšem, že si konceptuál a preto som tvoj názor použil, nakoĺko máš KSB prečítané a s morálkou, etikou KSB si sa stotožnil a tvoja mravnosť a hlas svedomia reaguje na ňu a nie na kresťanskú morálku...A rovnako nevieš, či mravnosť ktorú akceptuješ je hlas svedomia od Boha....
A to som jasne vysvetlil...

Re: názor

Hox | 24.05.2018

Jedno je zřejmé, Július, tobě se svědomí při porušování mravních principů Boha neozývá.

> A práve táto realita hlasu svedomia sposobuje, že neexistuje nič také, ako vševediaci hlas svedomia

Něco takového může napsat jen démon-ateista.

> A práve táto výlučnosť, že si osobujú tú jedinú a správnu morálku a pohĺad na Boha nie je nič iné ako forma sektárstva

Vtip je v tom, že KSB si nic podobného nenárokuje, bojuješ jen se svými představami...Kde konkrétně najdu v KSB tu "jedinou správnou morálku", ve které knize, na které straně je popsána?

Re: Re: názor

Július | 24.05.2018

Nie je to zrejmé. Pochop, Hox, mňa tvoja osobná rovina, osobné hodnotenie mojej osoby z tvojej strany nezaujíma...
Až vyčítaš osobnú rovinu iným, tak ju nerob ty sám...

A vobec si nepochopil ten moj vypichnutý citát...Ja netvrdím, že hlas svedomia od Boha neexistuje, ale to, že človek, ktorý prijal ĺubovoĺnú morálku nejakej ideológie za svoju, že ten, aj keď sa modlí k Bohu alebo koná iný osobný kontakt s Bohom, že jeho hlas svedomia nemusí byť zrovna hlasom Boha...

Prijatá morálka, prijatá mravnosť je hlavne to,čo sa ozýva vo svedomí...
Samotný jardob to priznal, že sa mu neozýva svedomie na základe katolíckej morálky, hoci kedysi kresťan - katolík bol...

Až KSB učí, že človek má žiť podĺa hlasu svedomia a v súlade s Božím zámerom, tak ako može vedieť, či konceptuál KSB žije v súlade s Božím zámerom a či sa mu hlas svedomia ozýva správne ?
Prijatá morálka KSB, mravné princípy KSB, pohĺad na Boha, ktorý sa píše v KSB totiž nemusí byž zrovna ten pravý...
Takže nepočúva hlas svedomia od Boha, ale len hlas svedomia na základe prijatej morálky a mravnosti a to som sa snažil vysvetliť...

"Vtip je v tom, že KSB si nic podobného nenárokuje, bojuješ jen se svými představami..."

KSB učí, že, RKC je podvod, Ježiš,že je Boh je rovnako podvod...

A čo teba naučila KSB,pri kontakte s oponentom, ktorý si prečítal KSB a napriek tomu zostal katolíkom, čo verí ,že Ježiš je Bohočlovek :

"Tvrzení o božství Ježíše je jen manipulace, lež zavedená ve formě dogmatu do vědomí, mající za cíl tříštit celostné nekonfliktní vnímání světa, to že tomu věří miliarda křesťanů kteří obecně nepřemýšlí o podstatě dogmat, jen je akceptují, to je jedna věc, to, že někdo dále razí toto rozštěpení vědomí i poté, co byla zaostřena jeho pozornost na daný problém a bylo mu vše vysvětleno, to už je projev defektní mravnosti, takovou protilidskou pozici může zastávat opět jen stoupenec tohoto protilidského schématu, stoupenec davo-"elitářského" kryptofašismu."
Dále je to jen předstupeň k dogmatu o tom, že Ježíš se obětoval a vykoupil hříchy všech lidí (další rozštěpení vědomí věřících křesťanů), protože akceptovat, že někdo může svou smrtí vykoupit cizí hřích, a tedy i naopak, já zhreším a někdo mě vykoupí, takže neponesu následky, přijmout toto to znamená stát se v určitém smyslu šíleným, a jako výsledek se do kolektivního šílenstv propadne celá civilizace, což pozorujeme kolem sebe. Síla je v pravdě, ne v množství stoupenců.

Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry."

"Přesvědčení, že Ježíš je Bůh je skutečně znakem nějakého defektu v práci intelektu a celkově ve vnímání světa (výsledkem církevní infoktrinace), ovšem nenapsal jsem nic ve smyslu, že podobný člověk je postižený, to je zase tvůj výmysl."

Takže, ty, ktorý si si prečítal KSB máš za to,že máš právo tvrdiť, že viera v Ježiša ako Bohočloveka je defekt v práci intelektu a ja, že vzhľadom na to,že mám defektnú mravnosť a som kryptosatanista preto, že ma KSB nepresvedčilo o svojej pravde o Bohu...

Práveže, Hox, tvoje značkovanie a tvoja názorová výlučnosť, ktorú si prijal z KSB na túto problematiku, ohĺadom viery v Boha ukazuje, aký si neznášanlivý sektár, ktorý si osobuje právo značkovať negatívnym sposobom osobu, ktorú si ty a ani KSB nepresvedčil...

Re: Re: Re: názor

Hox | 24.05.2018

O tom, že tobě to jasné není, se s tebou nikdo nehádá.

> Až vyčítaš osobnú rovinu iným, tak ju nerob ty sám...

Zvláštní výrok od člověka, který neúnavně šíří o jiných pomluvy a výmysly, ještě k tomu na jejich stránkách, kde dal vícekrát najevo že KSB odmítá a chodí tam s cílem odrazovat od KSB ostatní, "bojovat za svoji svatou a jedinou církevní katolickou pravdu", čímž se démonicky nadřazuje nad ostatní, kteří jsou podle jeho názoru pomýlení, když nemají problém s KSB.

Čím se Július lišíš od klasického sektáře, který se vnucuje lidem do bytu a přesvědčuje je o svojí "pravdě"? Chodíme snad my "potírat" názory se kterými nesouhlasíme na církevní stránky? Ne, ty chodíš "potírat" názory které tě ohrožují tam kde nejsi zván ... tebe nezajímají zdejší informace, ty sem chodíš výlučně proto, abys od nich odradil ostatní. Sám nechceš, ale nechceš, aby mohli ostatní. Kdopak se tak chová? Fašista, první krok fašismu je potlačování "konkurenční" informace, což je přesně to, o co jde tobě tady.

V chápání morálky, mravnosti a svědomí máš zjevně guláš, napíšu jen, že pokud někdo tvrdí že svědomí neexistuje nebo že říká každému něco jiného, je nějak vyšinutý.

> Až KSB učí, že človek má žiť podĺa hlasu svedomia a v súlade s Božím zámerom

Pokud podle tebe člověk nemá žít podle svědomí a snažit se být v souladu s Božím záměrem, to jsi zajímavý exemplář křesťana.

> tak ako može vedieť, či konceptuál KSB žije v súlade s Božím zámerom a či sa mu hlas svedomia ozýva správne ?

a tady nastupuje tvoje demagogie, proč by KSB mohla cokoliv podobného vědět a jak by to mohla vědět? Kdes přišel na tak nesmyslnou myšlenku, že by kdokoliv mohl vědět, jestli svědomí nějaké jiné osoby funguje "správně"?
Kromě toho, normálně fungující intelekt by takovouto myšlenku vůbec nemohl zformovat, protože by chápal, že Koncepce není subjekt (osoba), aby mohla něco vědět a takto nesmyslně by nikdy otázku nestavěl.
Zda jakýkoliv člověk žije v souladu s Božím záměrem ví jen Bůh, a svědomí je jen jedno a vždy se ozývá správně, pokud ho člověk v sobě neumlčí.

> Prijatá morálka KSB, mravné princípy KSB, pohĺad na Boha, ktorý sa píše v KSB totiž nemusí byž zrovna ten pravý.

Nikdo také netvrdí že je to nějaká jediná pravda, které se má uvěřit, to je opět jen tvoje podsouvání. KSB jsou informace k posouzení určené přemýšlejícím lidem, je tam popsána metodologie poznání a tvořivost, s jejíž pomocí může každý posuzovat informace sám, a nebýt odkázáný na autority nebo víru/nevíru. Každý, kdo se s nimi seznámí, se rozhoduje sám, jak s nimi naloží, nikdo nikomu nic nevnucuje, na rozdíl od tebe.

A opět, kde najdu něco jako "mravní principy KSB", "morálku KSB"? Kde je to v KSB popsáno, ve které knize, na které straně? Nic podobného v KSB neexistuje, postoj KSB spočívá pouze v tom, že člověk by měl žít podle vlastního svědomí. Zajímalo by mě, kdo může mít problém s tím, že člověk by se měl řídit vlastním svědomím.

To, že jsem napsal že jsi kryptosatanista - tedy, že pracuješ proti Božímu záměru a zároveň si myslíš, že konáš dobro - je dáno ne tím že jsi katolík nebo že jsi jím zůstal, ale tím, že se snažíš (lží a klamem) odrazovat od KSB ostatní, na což nemáš nejmenší právo.

> ktorý si si prečítal KSB máš za to,že máš právo tvrdiť, že viera v Ježiša ako Bohočloveka je defekt v práci intelektu

Mám právo na svůj názor, nebo podle tebe ne? Který navíc nikomu nevnucuju.

Ad "nesnášenlivý sektář", kdo chodí na stránky svých osobních nepřátel vnucovat svoje názory a vkládá dehonestační příspěvky pod nesouvisející články?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 25.05.2018

Prečo sem chodím som už viackrát napísal, tvoje klamstvá o tom to nezmenia.

"Chodíme snad my "potírat" názory se kterými nesouhlasíme na církevní stránky?"

Na cirkevné ,neviem,ale na alternatíve ste všade a rovnako šírite svoje defektné názory na kresťanstvo a špiníte ho, kde možete, hlavne cico...

" ty sem chodíš výlučně proto, abys od nich odradil ostatní. "

Nie, aby som ich informoval a upozorňoval a lžiach a manipuláciách KSB ,ktoré sú hlavne v článkoch, čo sem dávaš. Nikdy som nepísal,aby ľudia nečítali KSB...


"Kdopak se tak chová? Fašista, první krok fašismu je potlačování "konkurenční" informace, což je přesně to, o co jde tobě tady."

Už toľko nemanipuluj.Problém je,že tebe prekáža, že na tie lži a manipulácie upozorňujem a nevieš, ako by si dokázal, že nemám pravdu. To je všetko a preto ma dehonestuješ, negatívne značkuješ, v čom tu nie si sám..

"V chápání morálky, mravnosti a svědomí máš zjevně guláš, napíšu jen, že pokud někdo tvrdí že svědomí neexistuje nebo že říká každému něco jiného, je nějak vyšinutý.

Už toľko neklam. Nepísal som, že svedomie neexistuje, to,že hlas svedomia nie je u každého rovnaký som jasne dokázal a niektorí, to tu tiež potvrdili. Samotný jardob je toho dokazom, čo mi napísal...

"Pokud podle tebe člověk nemá žít podle svědomí a snažit se být v souladu s Božím záměrem, to jsi zajímavý exemplář křesťana."

Prekrucuješ, tak som to neformuloval a ani nemyslel...

" tak ako može vedieť, či konceptuál KSB žije v súlade s Božím zámerom a či sa mu hlas svedomia ozýva správne ?

a tady nastupuje tvoje demagogie, proč by KSB mohla cokoliv podobného vědět a jak by to mohla vědět?"

Kde som písal,že KSB niečo podobné vie ? Zasa prekrucuješ...Napísal som to,že KSB nemože učiť ľudí v tom zmysle,že človek, ktorý prijme morálku a etické hodnoty KSB žije v súlade s Božím zámerom a ozýva sa mu hlas svedomia od Boha správne, pretože tí, čo napísali KSB nevedia, či ich názory na Boha a morálka je skutočne správna, akú si želá Boh...
A to je rozdiel.

" Koncepce není subjekt (osoba), aby mohla něco vědět a takto nesmyslně by nikdy otázku nestavěl."

Koncepce KSB je písaná informácia, ktorá podáva svoj pohĺad na morálku a na Boha a tým učí ĺudí, ktorí tomu veria...

"Zda jakýkoliv člověk žije v souladu s Božím záměrem ví jen Bůh, a svědomí je jen jedno a vždy se ozývá správně, pokud ho člověk v sobě neumlčí."

Len Boh vie,či človek žije v súlade s Božím zámerom.

Druhá časť je hlúposť. Nevieš, či sa svedomie ozýva správne, pretože pravda je taká, že svedomie sa ozýva na základe hlasu svedomia prijatej morálky a akceptácií osobnej mravnosti a prijatá morálka može byť aj závadná a neľudská, ako v prípade radikálneho moslima.

A opět, kde najdu něco jako "mravní principy KSB", "morálku KSB"? Kde je to v KSB popsáno, ve které knize, na které straně?

Na viacerých miestach...

Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy
organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI
OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho
prekladmi. (strana 255 DVTR)

Takže autori KSB navrhujú, aby ľudia prijali svetonázor koránu = svetonázor od Boha = morálku a mravné princípy, ktoré učí korán.

"To, že jsem napsal že jsi kryptosatanista - tedy, že pracuješ proti Božímu záměru a zároveň si myslíš, že konáš dobro - je dáno ne tím že jsi katolík nebo že jsi jím zůstal, ale tím, že se snažíš (lží a klamem) odrazovat od KSB ostatní, na což nemáš nejmenší právo."

Doteraz si nedokázal, že klamem,len to neustále tvrdíš, aby si ma dehonestoval...Okrem toho, vyššie dávam tvoju citáciu, prečo ma pokladáš za kryptosatanistu, týmto to len rozširuješ...

"ktorý si si prečítal KSB máš za to,že máš právo tvrdiť, že viera v Ježiša ako Bohočloveka je defekt v práci intelektu

Mám právo na svůj názor, nebo podle tebe ne? Který navíc nikomu nevnucuju."

Nemáš žiadne právo tvrdiť o mne,že som kryptosatanista, pretože som čítal KSB a napriek tomu verím v Ježiša ako Boha, neprijal som morálku a učenie KSB ohĺadom Boha a som katolík...

"Ad "nesnášenlivý sektář", kdo chodí na stránky svých osobních nepřátel vnucovat svoje názory a vkládá dehonestační příspěvky pod nesouvisející články?"

Kto je neznášanlivý sektár je vidieť aj na tejto diskusii a ja to nie som, dokonca aj tu 3 píšuci so mnou súhlasia...


Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 25.05.2018

Tak ty tři co se tebou souhlasí pozdravuj, sejdete se na jednom místě :)

Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 25.05.2018

"to,že hlas svedomia nie je u každého rovnaký som jasne dokázal a niektorí, to tu tiež potvrdili. Samotný jardob je toho dokazom, čo mi napísal..."

- len či si svedomie s niečím nepletieš...
Pokiaľ ide o mňa, mne sa skutočne neozýva svedomie v súvislosti s bývalými katolíckymi a cirkevnými prikázaniami (Keďže v mladosti som bol pár rokov aktívny katolík). Len ide o to, či to, čo ma vtedy odrádzalo od toho, aby som porušil biblické a cirkevné prikázania bolo skutočne svedomie, alebo niečo celkom iné...!

Totiž trik spočíva v tom, že cirkev funguje podľa metódy "cukor a bič". Na jednej strane krásne sľuby o tom, čo bude po smrti (na sv. dindi), keď bude človek poslušný (synonym k slovu "pokorný") a "nazbiera si poklad v nebi" - a na druhej strane strašenie dočasným alebo večným mučením, ak niečo porušíš...
Ide o to, že bežný človek si nemá ako overiť, či po smrti nejaké nebo alebo peklo existuje, a tak ho pomyslenie na to, že by sa tam mohol ocitnuť, desí... a tak radšej poslúcha...
Inak pekná lotrovina toho, kto z Blahej Zvesti urobil takúto ohavnosť voči ľuďom...
Preto, ak sa človek ocitne pred situáciou, že by mohol urobiť niečo, na čom normálne nič zlé nevidí a necíti, ale z podvedomia sa mu ozýva vštepený vírus strachu - za toto skončíš v pekle (tak učí cirkev a veria tomu miliony ľudí. Čo ak to tak naozaj je? Bojim!), tak to radšej neurobí...
Možno takúto informáciu, vyvolávajúci strach u človeka, nazvať svedomím?
Ak dieťa chce urobiť nejakú vec, ktorú v princípe nepovažuje za zlú (dám kus mäsa zo svojho taniera aj psovi, ktorého mám rád), ale vnútorný hlas minulej skúsenosti ho varuje, že za to ho mama vyhreší, alebo za to dostane - možno tento hlas nazvať svedomím?
Určite nie!
Ak má svedomie k niečomu blízko, tak skôr k empatii (schopnosť dívať sa na situáciu aj očami druhého = opak "ja"-centrizmu), než k strachu. O strachu, ako jednom z programov psychiky, je známe, že je dobrý pomocník, ale zlý pán. Dobre slúži, ak signalizuje bezprostredné nebezpečenstvo. No zle panuje, ak si podčiní a paralyzuje psychiku, a to možno ľahko dosiahnuť klamstvami a manipuláciami.

Hlas svedomia možno potlačiť. A to sa deje aj v prípade vštepovania do psychiky neprirodzených mravných hodnôt. Sú ľudia, ktorí sa snažia stať úspešnými, a to obnáša aj povýšenie peňazí nad ľudskosť. Ak sa začínajú takto správať, aj im sa ozýva svedomie, že to nie je správne, ale vnútorne sa opakovane utvrdzujú v tom, že peniaze sú prvoradé a ľudskosť druhoradá... Nakoniec ich psychika sa otupí natoľko, že aj keď je hlas svedomia prítomný, už ho nevnímajú (ako prestanete vnímať vôňu, ak ju dýchate príliš dlho). Stratia citlivosť na hlas svedomia, lebo kričí príliš dlho vkuse.

Ono aj v kresťanstve je dosť vecí, ktoré môžu mať problém so svedomím, ak človek príde k tomuto náboženstvu neskôr, a nie od ranného detstva. Napr. opustiť rodinu, snúbenicu, ak mládenca posadne nutkavá myšlienka ísť študovať za kňaza (a katolícka viera je tak nadstavená, že mladý, ľahko sa učiaci muž, a konvertita, nutne s touto myšlienkou musí bojovať, ak si jeho novopečenú vieru podchytí kňaz. A ak si to štúdium nevyskúšaš, tak sa nezbavíš pochybnosti, čo je to cesta pre teba alebo nie). A mnohých to postaví aj do takej dilemy, že svojim odchodom môžu dostať rodinu do existenčných problémov. Ale striktná katolícka morálka nastavuje v jedincoch nové priority, kde je ťažké lavírovať medzi starými a novými hodnotami, vytvára vnútorne konfliktnú etiku, až kým psychika neznecitlivie voči hlasu svedomia (Ľudskosti): kde sa človek rozhoduje medzi tým, čo považoval za ľudsky správne, a tým, čo mu káže nová entita, ktorej neuposlúchnutie sa prísne trestá, a poslúchnutie sa odmeňuje "večnou blaženosťou" niekedy po smrti (až naprší a uschne).
Toľko k hlasu svedomia a k manipulatívnemu hlasu strachu.

Július, ohľadom svedomia si nič nedokázal, iba si vyjadril svoj subjektívny názor, a snažil si sa zvýšiť jeho subjektívnu váhu aj vyjadrením "konceptuála jardoba", tak ako si to (ne)pochopil ty... Napriek tomu, že som jasne povedal, že túto otázku ešte skúmam, a nemám na ňu uzavretý definitívny názor. To ale tvojmu "svedomiu" (či skôr náboženskej horlivosti - posadnutosti) nebránilo vytrhnúť fragment celej debaty pod iným článkom z kontextu, a vložiť ho sem. A ešte drzo tvrdiť, že aj ja čosi "uznávam"... Dobre vieš, že ja neuvažujem čierno-bielo, vôbec ničomu neprisudzujem 100 percentnú alebo nulovú pravdepodobnosť, o ničom netvrdím že to tak na beton je alebo nemôže byť. Uvažujem v pravdepodobnostiach a to stačí. Žiadny človek nemá plnosť informácii a parametrov ako Boh, aby mohol hovoriť s neomylnou istotou, že niečo je alebo nie je. Musí si vystačiť s tým, že je niečo vysoko pravdepodobné, alebo vysoko nepravdepodobné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.05.2018

"len či si svedomie s niečím nepletieš..."

Nepletiem.

"Totiž trik spočíva v tom, že cirkev funguje podľa metódy "cukor a bič". Na jednej strane krásne sľuby o tom, čo bude po smrti (na sv. dindi), keď bude človek poslušný (synonym k slovu "pokorný") a "nazbiera si poklad v nebi" - a na druhej strane strašenie dočasným alebo večným mučením, ak niečo porušíš..."

Tu manipuluješ. Pretože Cirkev netvrdí automaticky, že keď niečo porušíš, budeš večne mučený, ale, keď zotrváš do smrti v tom,čo pokladá Cirkev za smrteľný hriech, dobrovoľne, robíš to naďalej a nechceš sa zmeniť ani na smrteľnej posteli, tak vtedy, ano, vtedy učí o večnom zatratení v pekle...

Keď toto píšeš, musíš byť viac presný...Inak to vyzneje hodne manipulačne...
K tomu cukríku a biču. Rovnako to máš aj v štáte a spoločnosti ľudí. Robíš veci, čo systém požaduje, dostaneš odmenu, až robíš závažné veci proti systému a zákonom, može ťa čakať najtvrdší trest od spoločnosti, smrť...
Pre človeka, ktorý neverí na nesmrteľnosť ľudskej duše je to najvačší možný trest, pretože ho oberie o život a po ňom podľa neho nič nie je...

Nemožeš čakať, rovnako aj v prípade Boha, že za amorálne defektné správanie a porušenie Božích zákonov príde cukrík a nie trest...

"Ide o to, že bežný človek si nemá ako overiť, či po smrti nejaké nebo alebo peklo existuje, a tak ho pomyslenie na to, že by sa tam mohol ocitnuť, desí... a tak radšej poslúcha..."

Vedeckú istotu potvrdenú vedeckými dokazmi a 3 nezávislými inštitútmi nemáš, ale indície máš o tom aj na tomto svete obrovské množstvo. Otázkou je, či ich ignoruješ,odmietaš, alebo študuješ a akceptuješ...V tvojom prípade rátam hlavne s odmietaním ich akceptovať a až na ne narazíš, tak okamžite hľadáš alternatívne vysvetlenie, ktoré bude v smere svetonázoru, ktorý si prijal...I keby bolo akokoĺvek nelogické.
To je bežný postup...Pripomína mi to jedného veľkého nepriateľa RKC(ber len ako metaforu) počas revolúcie vo Francúzsku, ktorý povedal v zmysle :

"Keby celá Paríž , všetci jej občania prišli ku mne a povedali mi, že videli zázrak, tak budem tvrdiť, že všetci ľudia sa zbláznili a veriť im nebudem...

"Inak pekná lotrovina toho, kto z Blahej Zvesti urobil takúto ohavnosť voči ľuďom..."

Dobrá zvesť v NZ, že je historicky presná dokázali už všetci, čo sa zaoberali skúmaním pravosti NZ, biblisti, odborníci, ktorí roky študovali všetky nájdené zvitky NZ od 1 storočia a skúmali ich. Rozhodne netvrdia tvoju verziu, že ide o lotrovinu..Tvoje poznanie vychádza najskor z názorov KSB na to. Mal by si preskúmať aj názory na pravosť NZ a dobrej zvesti z opačného tábora.

Na autenticitu Biblie a hlavne NZ existuje spústa vedeckých prác. Tvrdiť, ako píšu starci KSB ,že všetko je lož a sfalšované je príliš pohodlné a manipulácia...Tomu uveria len tím čo nepátrajú ďalej..

"Preto, ak sa človek ocitne pred situáciou, že by mohol urobiť niečo, na čom normálne nič zlé nevidí a necíti, ale z podvedomia sa mu ozýva vštepený vírus strachu - za toto skončíš v pekle (tak učí cirkev a veria tomu miliony ľudí. Čo ak to tak naozaj je? Bojim!), tak to radšej neurobí...
Možno takúto informáciu, vyvolávajúci strach u človeka, nazvať svedomím?"

Može.Keď ide vrah zabiť svoju obeť, rovnako vie,že je to závažný trestný čin a až ho chytia, tak mu hrozí trest od spoločnosti. Rovnako je to aj s Božími príkazmi... V pekle neskončíš za maličkosť (kus masa na tanieri pre psa) ani podĺa RKC.

"Ak dieťa chce urobiť nejakú vec, ktorú v princípe nepovažuje za zlú (dám kus mäsa zo svojho taniera aj psovi, ktorého mám rád), ale vnútorný hlas minulej skúsenosti ho varuje, že za to ho mama vyhreší, alebo za to dostane - možno tento hlas nazvať svedomím?
Určite nie!"

Ďalšia krásna manipulácia z tvojej strany...Výchovná metóda matky a hlas svedomia sú 2 odlišné veci...
Až tebe vynadá niekto na diskusii za tvoje názory, ktoré pokladáš správne, nazveš to svedomie, keď zmeníš voči nemu správanie ?
A rovnako si zapamatáš...

"Ak má svedomie k niečomu blízko, tak skôr k empatii (schopnosť dívať sa na situáciu aj očami druhého = opak "ja"-centrizmu), než k strachu. O strachu, ako jednom z programov psychiky, je známe, že je dobrý pomocník, ale zlý pán. Dobre slúži, ak signalizuje bezprostredné nebezpečenstvo. No zle panuje, ak si podčiní a paralyzuje psychiku, a to možno ľahko dosiahnuť klamstvami a manipuláciami."

Nie, svedomie nie je o empatii.Schopnosť chápať druhého a dívať sa na to inak, nie je svedomie, ale len schopnosť človeka, zvyšujúca jeho špecifický druh inteligencie a vlastností...

Strach ,ako následok porušenia prijatej morálky, mravnej etiky, vlastnej mravnosti je skor niečo ako ochranný reflex človeka, ako keď odtiahneš ruku od ohňa, ktorý ťa páli -ako fyzický stimul aktivácie strachu, porušenie prijatej morálky a mravnosti ako duševný stimul. Isteže, toto sa dá výborne zneužiť roznymi náboženstvami aj ideológiami...

"Napr. opustiť rodinu, snúbenicu, ak mládenca posadne nutkavá myšlienka ísť študovať za kňaza (a katolícka viera je tak nadstavená, že mladý, ľahko sa učiaci muž, a konvertita, nutne s touto myšlienkou musí bojovať, ak si jeho novopečenú vieru podchytí kňaz. A ak si to štúdium nevyskúšaš, tak sa nezbavíš pochybnosti, čo je to cesta pre teba alebo nie). A mnohých to postaví aj do takej dilemy, že svojim odchodom môžu dostať rodinu do existenčných problémov."

Sorry, ale toto beriem ako manipulačné očiernenie..Keď ideš študovať na vysokú školu, roky, tak hneď zarábaš ? Keď ideš študovať za kňaza je to to samé..S tým rozdielom, že v súčasnosti za za štúdium na mnohých VŠ platí, na bohoslovectve nie...
Takže, čo viac poškodí rodinný rozpočet ?

" Ale striktná katolícka morálka nastavuje v jedincoch nové priority, kde je ťažké lavírovať medzi starými a novými hodnotami, vytvára vnútorne konfliktnú etiku, až kým psychika neznecitlivie voči hlasu svedomia (Ľudskosti): kde sa človek rozhoduje medzi tým, čo považoval za ľudsky správne, a tým, čo mu káže nová entita, ktorej neuposlúchnutie sa prísne trestá, a poslúchnutie sa odmeňuje "večnou blaženosťou" niekedy po smrti (až naprší a uschne).
Toľko k hlasu svedomia a k manipulatívnemu hlasu strachu."

Nie, tu znova manipuluješ.Naznačuješ, že prijatá katolícka morálka a etika sposobí znecitlivenie voči hlasu svedomia - ľudskosti...
Ale to nie je nič iné ,ako tvoj subjektívny pohĺad na problém...

Tvoj problém je jednoduchý. Ty neakceptuješ katolícku morálku, pretože dogmy o nebi a pekle sa ti zdajú protiĺudské a dodržavanie morálky, ktorá má v človeku zabrániť, aby skončil v pekle je založená na strachu a podľa teba nie na ľudskosti a ľudskom svedomí...
Teda, že človek, ktorý nie je vychovávaný v katolíckej morálke a dogmách nemá problém s narušením Božích príkazov, pretože Božie príkazy a katolícku morálku pokladá za lož založenú na strachu a teda podĺa teba sa v katolíkovi neozýva hlas svedomia, ale vypestovaný strach na základe potlačenej ľudskosti a prijatej katolíckej morálky...

Ja ťa chápem, jardob...Odmietol si katolícku morálku, Božie prikázania, ktoré nepokladáš za Božie, ale manipuláciu a výmysel Cirkvi a išiel si si hľadať iného boha, iné náboženstvo a svetonázor a nazdávaš sa, že to, čomu veríš je pre ľudí lepšie, humánejšie, spravodlivejšie a rovnako aj tebou prijatá morálka je tá jediná správna, ktorá nereaguje na dogmy, ale na rozum, logiku a správne vypestované svedomia a hlas svedomia...
A zašiel si tak ďaleko, že máš za to, že v katolíkovi, ktorý akceptoval katolícku morálku a Božie prikázania sa neozýva hlas svedomia, ale len hlas strachu na základe prijatej manipulácie...

Lenže, kde máš tú istotu, tie dokazy, že prijatá morálka,mravnosť, ktorú ty akceptuješ je správna, že je bližšie k pravde o Bohu, že reprezentuje morálku, akú chce Boh ?
Nič také nemáš... No napriek tomu máš za to,že tebe sa hlas svedomia ozýva správne a má vyššiu etiku a morálku ,ako je katolícka... toto všetko, jardob je len tvoj subjektívny názor...

Až by si totiž prorozmýšlal, že kde máš hľadať v živote tú skutočnú pravdu, skutočné Božie zákony v prostredí ,v ktorom žijeme, kde nemáme vedecky potvrdeného boha a ani jeho zákony, tak by si sa pozrel na indície, ktoré náboženstvo a ktorá viera má javy a indície, ktoré možu poukázať na možnú prítomnosť Boha a jeho súhlas.

Islam, budhizmus, svetonázor KSB ? nie. tieto javy a indície sú prevaže v kresťanstve, najviac v katolíckej a pravoslávnej cirkvi.

I keď ti tézy o bohu z KSB možu pripadať logické a pre tvoj intelekt prijateľné, stále pracuješ len so svojím ĺudskýn intelektom a bez dokazov. A človek sa mýli...

"Július, ohľadom svedomia si nič nedokázal"Ohľadom svedomia som použil tvoj citát. Je dosť jasný a konkrétny...Mal som za to,že uznávaš vlastné tvrdenie, ale asi som sa mýlil...

Re: Re: Re: názor

... | 24.05.2018

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte vchádzať.
Mt 23,13

Re: názor

Alka | 24.05.2018

S mnohým co píšeš Julius bych osobně třeba i polemizoval, ale v tomhle máš naprostou pravdu. Tak tomu bylo vždy, je a bude:

"Ľudia totiž akceptujú svoju vlastnú - súkromnú mravnosť, svoje vlastné morálne princípy, ktoré vo svojom živote prijali a akceptovali...
A hlas svedomia sa im neozve pri porušení morálnych princípov Boha,(ako naznačuje KSB) ale pri porušení morálky, ktoré prijali a vlastnej mravnosti..."


Re: Re: názor

Six | 24.05.2018

"Ľudia totiž akceptujú svoju vlastnú - súkromnú mravnosť, svoje vlastné morálne princípy, ktoré vo svojom živote prijali a akceptovali......atd"

V tomto případě to ale asi není jejich, ne? O jaké že mravnosti, prinsipech to s Júliem mluvíte?
Kohože pohled na svět se snažíte prosadit?

Re: Re: Re: názor

Alka | 25.05.2018

Pokud lidé si lide vypěstují svojí mravnost, no pak je jistě jejich... :-.)
Vlastní mravnost vzniká v průběhu života, jak se přenáší hodnoty v rodině z rodičů na děti, jak člověk roste, učí se, vnímá a hodnotí svět, jak je vychován doma i společností, jaké si postaví priority atd.
Každý člověk má tedy svůj pohled na svět a podle toho svět kolem sebe hodnotí.
Jistě společnost se musí sjednotit na základních mravních principech, podle který bude fungovat a působit. Ale ty musí vzejít ze samotných lidí, musí převážit ve společnosti, ta je musí přijmou za své jako celek. Nikoliv z tlustých knih kohokoliv.

Touha někteřých mít mesiáše, který stanoví jakousi svoji novou mravnost, napíše jí do knih, pod jejím praporem seřadí stádo a povede ho, at tím mesiášem je prorok, nebo nějaké jiné učení..., může být samozřejmě někomu také vlastní. To je známo z dějin více než dobře.

Re: Re: Re: Re: názor

JJ | 25.05.2018

Lidé si tvoří svůj pohled na svět na základě mravních hodnot, které jim předali rodiče a oni je přijali za své. Když nějakou z těchto "dohod" co si předsevzali poruší, tak cítí pocit viny (svědomí). Často se zbytečně pak trápí, protože ty hodnoty mohou být špatně postavené a fungují pak proti nim samotným.
Na stejném principu jsou postaveny zotročovací ideologie. Přimějí člověka aby za své přijal chybné teze. A pak využívají pocitu viny jedince, aby ho mohli vmanipulovat tam kam potřebují.

200r od narodenia Mordechaja Leviho

CastroRuiz | 23.05.2018

Výborný článok/pokus o analýzu.

Přidat nový příspěvek