2. ultimátum České televizi - Odpověď na alibistické výmluvy ke stížnosti na válečnou propagandu v ČT

Zdroj: NWOO.ORG

Vážený pane Nováku, na základě Vaší odpovědi existují pouze dvě možnosti, co jste za člověka. Buď jste naprostý idiot s mentálním postižením, který vůbec nechápe, o co jde. Jenže to byste pak nebyl schopen napsat souvisle formulovaný text a pravděpodobně byste nepracoval v České televizi.

Takže připadá v úvahu pouze druhá možnost:
Jste odporný a opovržení hodný lump a zločinec bez skrupulí, který se nestydí obhajovat hromadné vraždy, kterých se NATO v Libyi a nejen tam dlouhodobě dopouští.
 

Odpověď ke čtení zde:
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=oficialni-odpoved-ct-na-stiznosti-na-valecnou-propagandu&cisloclanku=2011100049

Je nad slunce jasné, že NATO je nyní teroristickou organizací nájemných vrahů, která slouží jen k vojenské a ekonomické okupaci těm, kteří mají vliv na její řízení a těm, kteří mají z touto organizací vedených válek prospěch.

Dostatek informací je k tomu např. zde:

http://www.federaljack.com/?page_id=37933

http://www.workers.org/2011/world/libya_war_0804/

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1431836/pg1

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24684

http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2011/06/11/going-rogue-nato-war-crimes-in-libya

http://thenewamerican.com/world-mainmenu-26/africa-mainmenu-27/8651-nato-rebels-accused-of-war-crimes-in-libya

http://www.youtube.com/watch?v=3hDejIHc1XI

http://www.infowars.com/index.php?cat=22

 

V češtině např.:

http://nezakladnam.cz/cs/10_zpravy-ze-zahranici

http://wertyzreport.com/

http://nwoo.org/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=28

http://blisty.cz/list.rb?id=343

http://www.czechfreepress.cz/hledat.html?searchword=libye

http://www.google.com/cse?q=libye&cx=008769395555996019828%3A_s6vkbqbioy#gsc.tab=0&gsc.q=libye&gsc.page=1

http://www.youtube.com/user/svobodnatv

 

Mnohem více toho najdete tímto způsobem:

http://www.google.cz/search?q=nato+crimes+libya

http://www.youtube.com/results?search_query=nato+crimes&aq=f

 

Jakékoliv řeči o tom, že tyto zdroje nejsou důvěryhodné, před soudem neobstojí, to si může být jist. Je jich totiž opravdu hodně. Je jich tolik na to, že každý, kdo se zabývá zahraničním zpravodajstvím, musí na tyto informace narazit.

 

Chtěl jsem nejdříve apelovat na vaši lidskost a slušnost, protože samozřejmou povinností každého slušného člověka je udělat všechno pro to, aby k hromadným vraždám, kterých se dopouští NATO a jeho spojenci, nedocházelo.

Ale je evidentní, že ani jednu z těchto dvou vlastností nemáte.

 

Takže aby bylo jasno:

Teď už víte, že NATO je teroristická organizace. A víte to všichni. Takže chci v České televizi vidět dostatečné množství reportáží, zpráv a diskuzí o tom, že NATO se dopustilo a dopouští válečných zločinů.

Chci vidět reportáže o tom, kdo vydává příkazy ke konání těchto zločinů a kdo je vykonává a kdo z nich má prospěch.

Chci tyto informaci vidět opakovaně, znova a znova, tak aby se to stalo součástí mainstreamu.

Chci jich vidět tolik, aby si to všichni diváci České televize dobře zapamatovali. Aby to všichni lidi věděli. Aby to věděli politici, vojáci, policisté a novináři. A aby věděl celý svět, že my všichni to víme.

Chci to vidět tolikrát, aby se veřejnost začala ptát, proč ti zločinci, kteří se zločinů v rámci NATO dopouštějí, nesedí ve vězení.

Chci to vidět tolikrát, aby se veřejnost začala ptát, proč je Česká republika členem této zločinecké organizace, kdo je za to zodpovědný, jak z této organizace vystoupit, a jak dotyčné zločince hnát k odpovědnosti.

Chci, abyste vy dávali jménem veřejnosti tyto otázky těm, kterým náleží - především politikům, armádě, policii a soudům.

Chci, abyste veřejnost k výše uvedeným krokům dostatečně inspirovali a informovali o tom, jak toho dosáhnout a to tak dlouho, dokud toho dosaženo nebude.

 

Pokud toto vše neučiníte, dopouštíte se těchto trestných činů:

(1) Kdo založí zločinné spolčení, nebo kdo se činnosti takového spolčení účastní, anebo kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.

Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 

(1) Kdo veřejně schvaluje trestný čin nebo kdo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit s trestným činem souhlas
 

a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest, nebo
b) na takovou odměnu nebo odškodnění sbírá.

 

(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který tento zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105), ohrožení utajované informace podle § 106, účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a odst. 4, válečné zrady (§ 114), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), poškozování finančních zájmů Evropských společenství podle § 129a odst. 5, padělání a pozměňování peněz (§ 140), násilného překročení státní hranice podle § 171b odst. 2 a 3, porušování mezinárodních sankcí podle § 171e, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 odst. 3, obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188, týrání svěřené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), loupeže (§ 234), braní rukojmí (§ 234a), znásilnění (§ 241), pohlavního zneužívání podle § 242, krádeže podle § 247 odst. 4, zpronevěry podle § 248 odst. 4, podvodu podle § 250 odst. 4, pojistného podvodu podle § 250a odst. 5, úvěrového podvodu podle § 250b odst. 5, podílnictví podle § 251 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 4 a 5, genocidia (§ 259), používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262), válečné krutosti (§ 263), plenění v prostoru válečných operací (§ 264), neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. 2 písm. a), zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 275 odst. 2 písm. a), porušování práv a chráněných zájmů vojáků podle § 279a odst. 3 a § 279b odst. 3, zběhnutí (§ 282) nebo ohrožení morálního stavu jednotky podle § 288 odst. 2, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný spáchal trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované informace (§ 106 a 107), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz (§ 140), porušování mezinárodních sankcí (§ 171e), neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3), účasti na zločinném spolčení (§ 163a odst. 2 a 3), obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2, týrání svěřené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), genocidia (§ 259) nebo používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262), a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, veliteli nebo náčelníku, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

 

Vzhledem k tomu, že NATO je prokazatelně zločineckým hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka, nyní např. Libyjců bojujících na straně M.Kaddáfího, tak se dopouštíte trestného činu:

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 

Aby bylo jasno:

Trestných činů dle paragrafů 403 a 404 jste se dopustili např. odvysíláním série reportáží o Dnech NATO v září letošního roku v Ostravě

http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=dny+nato&x=0&y=0&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&cx=partner-pub-1724029617434761%3Adrc46l-u2qc#922

 

Dále se dopouštíte trestného činu:

(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Podněcování útočné války se dopouštíte jednoznačně tím, že ve všech válečných reportážích jednoznačně převažuje zobrazování útočníků a útočných zbraní v porovnání s reportážemi o obětech útoků a jejich utrpení.

Vedle těchto trestných činů je porušování zákona o ČT a Kodexu ČT zanedbatelným detailem.

Píšu opět vám všem, abyste to věděli všichni. A informuji o tom všude, kde to jde. Nevím o jiné možnosti, co dělat jiného, aby to příslušné osoby v ČT vzaly na vědomí. Jednotlivé emaily nefungují.

 

Nyní je zřejmé, že někdo z vás půjde sedět. A možná na dlouho.

Pokud trestní oznámení a příslušné důkazy nepředám České policii já, udělá to někdo jiný. O to nemusíte mít obavy

Na lži týkající se událostí z 11. září 2001 dojde také. Ani o to se nemusíte obávat.

 

Pokud nezačnete dělat to, co jsem v úvodu popsal, tak dále nesete spoluvinu na všech vraždách, které se bude pokoušet NATO či jeho spojenci spáchat v blízké budoucnosti.

Pokud nevíte, co vysílat, můžete začít např. tímto:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=rozhovor-s-wesley-clarkem-byvaly-velitel-sil-nato-v%A0evrope&cisloclanku=2011100032

Můžete pokračovat tímto:

http://www.youtube.com/watch?v=MCN4oZC3Jig&sns=fb

http://www.svornost.com/2011/09/vojin-joksimovich-kosovsti-srbove-bojuji-s-holyma-rukama-proti-nato/

http://www.veteranstoday.com/2011/07/29/daily-nato-war-crimes-in-libya/

http://www.veteranstoday.com/2011/08/31/natos-ugly-face/

http://www.veteranstoday.com/2011/08/30/natos-genocidal-rape-of-libya/

a tímto:

http://www.youtube.com/watch?v=n-6J0bTskRg&feature=share

 

Jak dělat skutečné zpravodajství, se můžete učit třeba tady:

http://www.youtube.com/watch?v=RGRXCgMdz9A&feature=colike

A jestli vám to pořád nedošlo, posílám vám opět pravidelnou dávku emocí, abyste měli nad čím přemýšlet:

http://www.zangetna.com/t14504-topic

Musíte se mnou souhlasit, že lhostejnost a napomáhání takovýmto činům je za hranicí všeobecně přijímaných hranicí vkusu a slušnosti daleko dál, než jakákoliv snaha o jejich zastavení, k čemuž jejich zveřejňování jednoznačně patří.

 

Stále věřím, že i v České televizi se najdou slušní lidé, kterým masové vraždění lidí není lhostejné a že udělají všechno pro to, aby skončilo co nejdříve.

 

A na závěr, tohle asi znáte:

We are Anonymous.  We are Legion.  We do not forgive.  We do not forget.  Expect us.

 

Já nejsem anonymní. Vy také ne. Vy i já máme osobní zodpovědnost a osobní práva.

Ale pokud se vzdáte zodpovědnosti, vzdáte se i práv. Pak se stanete anonymními a pak se s nimi potkáte.

Budete stejně anonymní, jako oběti agresí NATO a jejich spojenců a stejně marně jako ony, se budete dovolávat spravedlnosti.

Přemýšlejte o tom. A pak začněte jednat.

S přáním odvahy a pevných nervů.

Jan Korál

Diskusní téma: 2. ultimátum České televizi - Odpověď na alibistické výmluvy ke stížnosti na válečnou propagandu v ČT

WXfqg51So

PypeJedeLem | 15.10.2013


A co Ministr zahraničí

Vacátko | 16.10.2011

Dle téhož by se měl obžalovat stávající ministr zahraničí Karel Schwanzenberg. Pamatuji jak na něj podal žalobu jakýsi student za podepsání smlouvy o radaru v Brdech. Státní zástupkyně se mu vysmála a napsala, že ze strany onoho studenta jde jen o jiný politický názor. Že by byla ohrožena suverenita a bezpečnost ČR nepadlo ani slovo.

Re: A co Ministr zahraničí

veronika | 17.10.2011

souhlasím!!!!
S propagací radaru s mi naprosto zprotivil.....

Re: Re: A co Ministr zahraničí

veronika | 17.10.2011

:-) třeba koupil pole na Měsíci...., když ho jeho us kámoši parcelovali....

Re: Re: Re: A co Ministr zahraničí

Petr H. | 18.10.2011

Ten náš Trautenberg mě byl nepříjemnej od první chvíle, co jsem ho viděl. A úplně to podělal, když odkejval Kosovo. Od té doby pro mě nemá cenu ani hnoje pro pěstování lebedy.

Vyjadřuji podporu.

Prince | 16.10.2011

Něco se nad čekou kotlinou záčíná dít. Jak píše Linc, jakási tichá voda podemílá balvany a za chvíli nebudou mít pevnou základnu.
Náhodou jsem kuknul na Dýmající zrcadlo a Z.Patrick to tam dobře shrnul v článku Již dnes, nebo až zítra. http://smit.wz.cz/ přímo nalinkovat nejde.

konec letargie

ivanek | 16.10.2011

Každý má jméno, každý má odovědnost!A konečně po tomhle principu nekdo šáhnul,vždyť všichni známe odpovědnost vlastní-tzn. Nic "se samo" nestalo,nestává ani nenastane.

Lidi, já se s Vámi ztotožňuju...

veronika | 16.10.2011

Je super, že se lidem na celý planetě začínají otvírat očka a ruku v ruce jdou zakročit proti zlu....

Kde není soudce není ani žalobce ...

erddyst | 16.10.2011

...
...
...
...
co jiného mně má napadnout v této tragikomické situaci ????
Mám jit na Václavák a chrastit klíčema (ještě je mám)
...
Mám to tam kousek a k ČT ještě blíž.
...
Ale mám obavu, že ještě nenastal čas, protože "kritické množství" si ještě nenamočilo čumák v tomhle hnusu, nehráblo si na dno. Kolika %-tům mas dochází o co jde ???
Můj názor je, že je nás ještě hodně málo .....
:((
A taky se obávam, že pak nastoupí soudce Linč :(((

Re: Kde není soudce není ani žalobce ...

erddyst | 16.10.2011

- a co tak podat hromadnou žalobu k naším soudcům, otevřít jim očička sprvodlivozkorumpovaná ???

- nebo hodit dotaz žalobcům státním - zeptat se jích za co berou státní prašule ????

....
žebych to udělal ?????
- jejich hnízdo mám v půlce, mezi mím a ČT .....

Ách, jo ... ráno moudřejší večera .....

Re: Re: Kde není soudce není ani žalobce ...

Daniela | 16.10.2011

malé upresnenie - presne naopak,
kde nie je žalobca nie je ani sudca

Jedním slovem - Excellent!

Linc | 15.10.2011

Autorovi ultimáta děkuji a přeju mnoho sil. S ohledem na obsah tohoto webu ale doporučuji neplýtvat silami proti těmto balvanům. Ty už ztrácejí svůj balanc tak jako tak. Na nějaký pětiletý soudní řešení už není čas. Vzpomínám, jak v roce 1989 soudruh Jakeš se soudruhem Štěpánem pracovali na další pětiletce, hovořili o úskalích perestrojky, zpracovávali zdravice brigádám soc. práce a za jejich zády pěkně probíhal puč, řízený jinými chlapíky z téhož ÚV. No a dnes je to podobné. V ČT sice ještě nic neví, stále "zajišťují vyvážené zpravodajství", berou tučné mzdy z našich povinných plateb, dámy na ČT24 se usmívají a vzájemně si děkují za zprávy, ale za jejich zády už dodělává poslední cédéčko. Žádné další už není. Přestupujeme, panstvo! Naše cesty se dělí. A ještě ke všemu, nic nejde zašvindlovat, nic nejde vokecat. Každej ET umí číst lidskej mozek, kde je celej život ve formátu něco jako *.avi. A představte si to - přistupová doba 0 sekund!

Re: Jedním slovem - Excellent!

Silaet | 15.10.2011

To jsem se zasmála :) Přístupový čas 0 sekund, to je opravdu hodička. Souhlas s tou revolucí a tím, jak padají trůny

Re: Jedním slovem - Excellent!

veronika | 16.10.2011

Pěkně vystihnutý!!! Kolos se začíná hroutit.........

připojuji se

Silaet | 15.10.2011

Je to sepsané skvěle, doufám že s tím bude obeznámeno co nejvíc lidí a dodá to kuráže i jiným.

poděkování

nina | 15.10.2011

statečnému a svědomitému člověku JANU KORÁLOVI za jeho profesionální zpracování protestu , obvinění a požadavků,s kterými se naprosto ztotožňují.

Přidat nový příspěvek