11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (2)

11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (2)

13.6.2013

 

-předchozí část-

 

...No taká realita už patrí k nízkofrekvenčnému procesu vo vzťahu k fyziologicky analogickému prečítaniu detektívky alebo nejakého iného čítania, ktoré je predurčené na to, aby človek zabil voľný čas na ceste do práce, alebo na chatu v autobuse alebo v električke. To isté platí aj pre žurnalistiku „na zlobu dňa“.

Dôsledky prečítania môžu byť rôzne: niekedy prečítaná detektívka alebo ostrejšia publicistika „na zlobu dňa“, ktorá volala „niečo urobiť“ „práve dnes“, sa za rok zabudne a bude mŕtvo pochovaná v hlbinách pamäti pod vrstvami zábavného čítania, prečítaného neskôr, následujúcich publikácii „na zlobu dňa“ a bežných každodenných aktuálnych inFormácií. To prejde bez osobitých následkov pre váš život, ak zanedbáte obzvlášť závažné následky, že budete naďalej otrokom ničomnej hektiky.

 

Spomeňte si na osud tej publicistiky, ktorá vás i druhých znepokojovala v druhej polovici 80-tych rokov 20. storočia, keď v reakcii na ňu sa davy nasmerovali nevedno kam1, nechápajúc ničoho, čo sa deje v dlhodobom časovom horizonte a v prechodnom výsledku sa dosiahlo to, čo je teraz. Vtedy sa mnohí ruvali „niečo urobiť“ „priamo teraz“ a scénaristi-režiséri spoločenských nešťastí a tragédií nachádzali, kto z nich a čo má robiť v súlade so scénarom, vzhľadom k ich reálnej morálke, túžbami a pripravenosťou robiť to, čo oni už vedia: od prázdneho tárania, ktoré očarovalo ostatný dav, po strieľanie na porážku.

 

Neustálym dráždením publicistikou a rozdrážďujúcimi situáciami automatizmov správania, zostali obyvatelia zaskočení a nenachádzali si čas na to, aby sa svetonázorovo samovzdelávali, aby predčili v spôsobilosti riadiť priebeh udalosti prívržencov im neprijateľnej koncepcie a konali na báze inej svetonázorovej osnovy konceptuálne cieľavedome, ukladajúc svoje akcie do matrice-scénara prijateľného priebehu dlohodobých (nízkofrekvenčných) procesov. Od tej doby sa tak mnoho dalo urobiť, že by sme už všetci žili v oveľa lepšej a blahodárne usporiadanej spoločnosti a v lepšom svete, ako v tom, čo je teraz, ak by aspoň polovica všetkých „aktivistov“- hysterikov nezmätkovala, ale sa v pokoji zaoberala svojim svetonázorovým samo-

vzdelávaním, nehľadiac „na zlobu dňa“, denne predkladanou zlostnou žurnalistikou. Ale venovala sa zo svetonázoru vyplývajúcej činnosti pri realizácii spoločenskej (kolektívnej) iniciatívy na princípoch vybudovania vnútorne nenapätých systémov vzájomných vzťahov ľudí.

 

No oni vo väčšine nechápali a nechápu, že situácie – dráždivé podnety ich automatizmov správania sa vytvárali a vytvárajú cieľavedome, takže každý z nich je v skutočnosti málo odlišný od dištančne (na diaľku) riadeného „lunochodu“ a všetci spolu po väčšinu života predstavujú stádo „lunochodov“, nezmyselne – z pohľadu ľudskosti – prešliapávajúce priestory rodnej planéty.

Ak sa algoritmus správania, aktivizovaný každodennou „zlobou“ – rozdražďujúcou situáciou, po nejakom čase ukazuje neefektívny pre realizáciu ich bezdôvodných nádejí a ašpirácií, tak sa to pre drvivú väčšinu zobrazuje v okamihu. Po takomto druhu rozčarovania nasledujú výbuchy emócií alebo depresií (nedostatok síl a emócií) a pokusy o prepnutie sa na nejaký druhý algoritmus nezmyselného automatického správania, alebo na vonkajšie riadenie zo strany nimi vyhľadávaného vodcu – „dobrého pastiera“. Hoci, ak by rozmýšľali (čo znamená: konkrétne si predstavovali priebeh udalosti v Objektívnej realite vo svojom vnútornom svete, v ktorých sa účastnia – a k tomu je aj nevyhnutný Objektívnej realite súrozmerný (adekvátny) svetonázor, ktorého zostrojenie si oni predstavujú ako abstrakcionizmus odtrhnutý od života, ktorý im bráni „žiť“ „priamo teraz“), tak – v drvivej väčšine prípadov – by sa im nevhodnosť algoritmu pre realizáciu ich želaného, otvorila už dávno pred ich nezmyselným automatickým odpracovaním v situáciach – rozdrážditeľoch (podnecovateľoch).

 

A toto včasné odokrytie (odhalenie) – podmienené efektívnym svetonázorom – by dalo každému z nich možnosť nepodporovať tie procesy, ktoré oni reálne podporovali svojou činnosťou alebo nečinnosťou a tvorivo podporiť tie procesy, ktoré by priniesli iné plody.2

 

A v tom prípade jedinci, ktorým bola daná Zhora sloboda výberu línie správania sa a taktiež aj spoločnosť týchto jedincov, by sa nedostávali do stresových okolností, analogických tým, čo prežívali krajiny SNŠ a v historickej minulosti raz za 50 rokov (aj častejšie) prežívalo Rusko – regionálna civilizácia.

 

No aj po všetkých týchto mnohoročných katastrofách a spoločenských nepokojoch, návrh zaoberať sa svetonázorovým samovzdelávaním je pre nich neprijateľný. Pretože oni akoby chcú „niečo robiť“ práve „priamo teraz“ a neželajú si „prázdne strácať čas“ na to, aby získali v sebe osnovu pre samostatné zmysluplné videnie toho, čo prebieha. A práve toto je nevyhnutné robiť „priamo teraz“ tak, aby VŽDY bolo dobre, pretože v opačnom prípade bude musieť jedinec spočívať, podobajúc sa slepému, hluchému, mŕtvemu kameňu, v murive sociálnej pyramídy, ako je to zaobrazené na 1 USD bankovke.

 

Ale v Rusku - ZSSR takíto neboli všetci. Druhí si, pozrúc sa na počiatok celého reformátorského zmätku, pre seba stanovili: keď to všetko odíde, tak v spoločnosti už musí byť rozvinutý taký svetonázor a chápanie sveta, na základe ktorých už spoločnosť môže žiť. A pre toto je nevyhnutné pracovať, vytvárajúc to, čo sa stane osnovou budúcej spoločnosti. Aby dali spoločnosti takúto osnovu (princíp, základ), potichu sa už vtedy (čo bolo v tej dobe „práve teraz“) zaoberali svetonázorovým samovzdelávaním a činnosťou pri realizácii spoločenskej iniciatívy, nehľadiac na „zlobu dňa“: ani v dňoch štátneho puču, ani v dňoch Belovežských dohôd a „abdikácie z  trónu“ M. S. Gorbačova, ani v dňoch marca 1993 pri konfrontácii Najvyššieho Sovietu RSFSR a  Prezidentskej administratívy, ani v dňoch rozstrieľania moskovského Bieleho domu v r. 1993, ani v augustových dňoch r. 1998 pri páde kurzu rubľa, ani v dňoch abdikácie z trónu „cára“ Borisa Jeľcina - sa nepoddávali povyku a zmätku.

 

Celé toto obdobie sa zaoberali činnosťou, ktorá podporuje a  vytvára dlhodobé (nízkofrekvenčné) procesy v lone spoločenskej iniciatívy, ktoré sú predložené v Jedinom Zákone. A v dôsledku tejto každodennej činnosti budú nielen prechodné výsledky, ale aj nevykoreniteľné, nezvratné úspechy.

Pre tých, čo mali čo povedať druhým ľuďom, stačilo každý deň 2 - 3 hodiny na to, aby napísali niekoľko stránok. Podľa miery ako svetonázorovo rástli, ich spoločenská iniciatíva naberala silu a – pri podpore Zhora – zvyšovala svoje možnosti efektívneho pôsobenia na priebeh udalostí, rozširujúc svoju spôsobilosť na všetky viac vysokofrekvenčné diapazóny procesov. Výsledkom bolo, že to, čo bolo napísané v priebehu niekoľkých rokov v tempe niekoľkých stránok za deň, bolo vydané a stalo sa nevykoreniteľnou súčasťou Ruskej kultúry a dedičstva všetkých zúčastnených osôb.

 

Takto, spoločenská iniciatíva na princípe vybudovania vnútorne nenapätých systémov, zbierala do seba slobodnú prácu mnohých ľudí a dosiahla to, že v súčasnosti sa vytvorila celá knižnica3, kde odkazy na základné práce sú v Prílohe k DVTR.

 

A to je jeden z nezvratných výsledkov celospoločenského rozsahu činnosti v riečišti Jediného Zákona spoločenskej iniciatívy, lebo čo je napísané perom – nevyrúbeš sekerou, aj keby to bola sekera kata alebo „sekera vojny“. A ako povedal A. S. Puškin: „nemožno preplatiť vplyv znárodnených myšlienok.“(v zmysle kúpiť a zneužiť... resp. zaplatiť za ich vymiznutie...)

 

Aké treba ešte dôkazy efektívnosti spoločenskej iniciatívy, predložené v Jedinom Zákone a fungujúcich na základe princípu vybudovania vnútorne NEnapätých systémov vzájomných vzťahov jednotlivcov, nevyhnutných pre toho, kto pociťuje priebeh života a je spôsobilý myslieť a nie je presvedčeným zlo-dejom (zloduchom)?

 

A ak do vašich rúk „práve teraz“ spadne dôstojná kniha, tak za rok pozorného čítania po 5 strán za deň je vám schopná odkryť cesty k takým svetonázorovým výškam a priestorom, ktoré sa ani nesnívali tým najvyššie zasväteným do niečoho (čoho podstatu oni nechápali, lebo hocaké zasvätenie nie je len ohraničené, ale aj obmedzuje psychiku a nad prvými hierarchami v každom spoločenstve zasvätených sú ešte okultní mimosociálni páni-majitelia)4, o ktorých poučne písal J. Gilbo, nič v podstate nehovoriac, no ponúkajúci začať proces alternatívneho zasvätenia „práve teraz“: „dnes, v každom prípade nie neskôr ako do konca roku 1999. Kto neuspel, ten sa oneskoril.“

 

Získať blahý podiel vo večnosti nie je nikdy neskoro: pokiaľ je človek živý, prebýva pri vedomí a je schopný myslieť – ten sa neoneskoril.5 No ísť, alebo vzlietať do tých výšok a priestorov musí každý sám, svojou osobnou prácou a nikto za neho neurobí to, čo môže urobiť iba on sám:

Vybudovanie si vlastného svetonázoru, chápania sveta – to sú tie produkty vlastnej práce, ktoré nemožno odtrhnúť (získať) od druhých, ani prinútením, ani podvodom, ani kúpiť v hotovom použiteľnom tvare. Na druhej strane, nemožno ich ani podarovať druhému podľa svojej vôle, ani predať, ani vnútiť žiadnou silou, alebo zaviesť do psychiky pomimo vedomia.

 

-pokračování-

 

 

1 „Perestrojka – to je nezmapovaná (nepreverená) cesta, súdruhovia!“ – M. S. Gorbačov na vystúpení v Krasnojarsku. „Nezačínajte diela, ktorých koniec nie je vo vašich rukách.“ – V. O. Kľjučevskij, ruský historik 19. stor. – začiatok 20. storočia. „Nepoznajúc brod – nevstupuj do vody.“ – národná múdrosť (voľný preklad). Ako možno z toho pochopiť, perestrojkovo-reformátorský zmätok protirečil aj múdrosti historicko-spoločenskej vedy, aj národnej múdrosti.

2 Základná otázka každej filozofie života je - otázka o predvídateľnosti následkov s cieľom výberu najlepšej varianty a potlačenie možnosti realizácie neprijateľných variánt.

3 Adresa na internete: http://www.vodaspb.ru

4 O nich už bola reč, keď bol skôr spomínaný A. Hitler ako príklad úradníka vo vzťahu k ideológii.

5 Lepšie je to však urobiť nie na smrteľnej posteli, ale skôr, pokiaľ ešte sú sily na to, aby sa tvorilo Dobro v živote.

 

Diskusní téma: 11. PRIAZNIVÝ VIETOR VŠEMOHÚCEHO (2)

Krátká úvaha, reagovat netřeba:)

Pe-tri | 14.06.2014

Krátká úvaha inspirovaná textem článku.
Existence světonázorové diferenciace samy o sobě je v pořádku, neb jest podmínkou nutnou k možnosti uskutečňovat individuální volby. Tedy opět jedna z aplikací objektivního principu dvou stran jedné a téže mince (ve smyslu - nelze vyrobit jednostrannou minci:). V časových procesech pak je lepší uvažovat s dynamickou verzí tohoto principu - dvou misek jedné a téže váhy. A nyní jde o to, jak zařídit, aby ihned po odstartování nějakého řízeného procesu/děje (třeba života jednotlivce) zůstaly misky v pohybu a nedošlo ihned k jejich překlopení se (a hibernaci) na jednu ze stran. Mnoho lidí je, k jejich smůle, zahibernovaných/zaparkovaných v jedné ze dvou možných úvratí (divergence ve stagnaci/fanatismu). Životní konvergence (trvalý pohyb) směřuje, jak je z použitého modelu popisu zřejmé, do středu váhy/stromu, do stavu dosažení dynamické rovnováhy. A tak "zlí/destruktivní" mají v životě příležitost pochopit "konstruktivní dobráky" a "dobráci" být vzorem, který to "zlým" umožní. Houpání misky vah společenského života je pak ukazatelem toho, že tento velmi nízkofrekvenční celospolečenský proces v podstatě zdárně probíhá. Nicméně dohled obecné prozřetelnosti, která řídí niterné pohnutky účastnících se lidí (na té či oné straně života) je zajisté nezbytný a dlužno pouze dodat, že je i zdrojem výskytu takových jedinců, kteří "vystoupí z davu" a nechajíce se řídit vlastní, osobní prozřetelností (in-divi-duálním podílem na prozřetelnosti obecné), zmohou/váží mnohdy víc, než davy spáčů. Každý z nás může, např. inspirován texty jako tento článek, probudit v sobě svoji in-divi-duální prozřetelnost a pohnout světem, potažmo miskami jeho vah směrem k rovnováze, směrem, který vždy koreluje s vůlí HNR, potažmo obecnou prozřetelností. Efekt motýlího křídla to zajisté umožňuje. Naopak, kdo zaparkuje (statická imitace rovnováha), může tak sice učinit proto aby na chvíli spočinul, ale pokud se opět nevydá na životodárnou cestu (ano, nikdy není pozdě), sám sebe odsuzuje do pouhého "volnoběžného" fungování pod obecnou prozřetelností, život - či spíše klimbání v náručí davu, bez skutečného uplatňování Božího daru - svobodné vůle a tedy bez nárokování si evolučního potenciálu, který jako člověk doposud získal. Lidově - nepřekročí svůj vlastní stín.
P.

Ak vám do rúk spadne dôstojná kniha

stretnutie | 13.06.2014

Prosím o radu,ako spoznať takúto knihu.....som v situácii.keď sa začínam vracať k rozprávkam. Viem,že knihy tu všetci milujeme,ale naozaj..ktorá je tá pravá.-)?Svoj tip na najkrajšiu novelu,akú poznám som sem už dala a je to Bes od Turgeneva. Nájdete ju v Polovníckych zápiskoch.Je to príbeh,ako v človeku zvíťazí svedomie.Krása umeleckého diela niekedy akoby až trochu bolela.

Re: Ak vám do rúk spadne dôstojná kniha

udo | 13.06.2014

Čítať môžeš aj ten istý text stále dokola
a keď bude tvoja miera chápania stúpať,
vždy ho pochopíš lepšie, inak.

Hoc aj korán, či bibliu.
Netreba sa jej báť, no čítať ju ozmyslene.
S kľúčom rozlíśenia, ovocím RAzPoznávania zla a dobra.
Inak vás biblia zničí..
ak spochybňovať naivitou budete to,
čo Otec Vám každý deň za cieľ vytýči.

No kto by v knihe kníh,
a či v koráne, jej novele,
sedel ako v tanku,
a nevstával do uvedomenia
zo zombi-spánku,
ten ustieľa smrteľné, pre Človeka,
dieťa božie, postele.

I tak sa ani DVTR stať nesmie oným baranÍdom,
ale vodou, čo ticho vzlína do základu pyramídou.
..obrátenou, s koncom rohu špirál noci,
kde v ovčom rúchu i vĺčok nutne rúno močí..

Preto i teba zrazu RaSprávy OsLovili,
kde sa veky predkov zobrazili.
Tak hovoria totiž k tebe tvoji,
že by´s dielo viedla ďalej Ľudské
a nebála sa konať, ni chybiek svojich.

Koľko že úrovní nájdeš hoc aj v tomto texte,
ako v cvičení, kde hľadáš to vskutku vecné?

Re: Re: Ak vám do rúk spadne dôstojná kniha

J. | 14.06.2014

Udo, keď som sem prišiel po prvé, tak som nechápal o čom píšeš, ako keby si písal formou slovensky, no významovo čínsky. Aj keď si písal v rodnom jazyku, tak som ti jednoducho nerozumel.

Niečo na tom bude, že až sa mi po dlhšom čase a prečítaní kopy materiálov zvýšila miera chápania, tak teraz konečne chápem čo píšeš. Teda aspoň v rámci možností. Prečítanie rovnakých komentárov neskôr, by význam pravdepodobne zase rozšírilo.

Už aj DVTR nečítam ako zakódovanú vypatlátorom, ale s každou ďalšou stranou je text stráviteľnejší.

Prečo vlastne píšeš tak zložito? Je to zámer, filter, motivácia iných zvyšovať svoju mieru? Alebo pri istom množstve znalostí už sa stráca schopnosť písať obsahovo menej obsažný, no na chápanie prijateľnejší text?
Blbý príklad, ale asi ako keď sa človek neučí brechať, aby mu pes rozumel ale bude dovtedy opakovať svoju reč, až pokiaľ mu zviera neporozumie?

Re: Re: Re: Ak vám do rúk spadne dôstojná kniha

Ferko | 14.06.2014

Udo nie len píše, Udo kráča v Prúde,
i ty môžeš kráčať, nie ako byť v sude.
Pri krokoch jemných a hlavne plynulých,
budeš vídať deje nie len časov minulých.

Sám sa presveč, sadni si, buď v kľude,
prečítaj pár múdrych strán denne, neoddávaj sa nude.
Zapoj sa do života, do spoločnosti,
poďme spolu tvoriť dej iný v rozsiahlej večnosti.

Re: Re: Ak vám do rúk spadne dôstojná kniha

stretnutie | 15.06.2014

O tom,že Korán je oproti vášnivej Bibliii oveľa chladnejší a vecnejší som čítala aj u iných autorov. Rozmýšľam,prečo ho tu tak medzi riadkami pomerne často spomínate .Možno je to preto (moja myšlienka zrána ),že dôslednejšie ako iné filozofie trvá na úprave životosprávy.Biblia je v tomto dosť povolná. A navyše,všetko je prekryté informáciami o islamskom fanatizme,terorizme a Al Kajde. Ale obraz skutočného a dokonalého moslima nepoznáme. Zo mňa moslim samozrejme nebude.-) ,aby to tak nevyzeralo. Ale chuť poznať,ako je to naozaj,tu je.

Re: Ak vám do rúk spadne dôstojná kniha

popolvár | 14.06.2014

radu si uz dostala od uda, ja Ti ponúknem knihu a nielen Tebe, ale vsetkým, co majú deti vo veku cca 9 r a starsie.
Je to zväzok Kroniky (letopisy) Narnie. Tri sfilmované diely sme videli (2., 4. a 5. diel). Prvý a posledný diel asi zámerne sfilmovaný nebol. Ten posledný diel - jeho záver je úplne necakaný, zanecháva dlhodobý dojem a núti sa zamýslat. A spätne si clovek uvedomuje aj cez spätné ozmyslenie, nielen prvého dielu, celé posolstvo tohto literárneho skvostu - diela. Vrelo odporúcam ako dovolenkovú literatúru pre celú rodinu. Tí z Vás, co sa nasli v DVTR a rozmýslajú akou formou ozmyslit potomstvu urcité veci, pripravit ich na hladanie zmyslu, skrytých posolstiev, uvedomovanie si aj dalsích rovín - vhodná moznost,ako, s cím zacat.
Prezradím len jedno: v prvom dieli je napr. inou formou Genezis - stvorenie sveta, prvý "hriech" - prienik zla, a pod.Ale nie v zmysle len krestanskom, biblickom... Ale to cloveku dôjde az nakoniec, ked precíta celé letopisy Narnie - 6 kníh.

Přidat nový příspěvek