Výtah z diskusních příspěvků o Koncepci sociální bezpečnosti

Výtah z diskusních příspěvků o Koncepci sociální bezpečnosti

Poslední aktualizace: 03.09.2017

 

Predslov

Táto publikácia je koncipovaná ako doplnok k základným materiálom KOB publikovaným na leva-net.webnode.cz . Je urcená najmä pre citatelov, ktorí sa s tématikou a obsahom KOB este len zacínajú oboznamovat, ako tretia v poradí po prestudovaní publikácií „Od ovcana k Cloveku“ a následne „Koncepcie sociálnej bezpecnosti – MIM4.7“. Tak, ako publikácie „Od ovcana k Človeku“ a „Koncepcia sociálnej bezpecnosti – MIM4.7“ sú zamerané na čo najrýchlejšie rozšírenie základných technologických a bezpečnostných vedomostí o tzv. matricových technológiách riadenia kultúry (jednotlivca v dave a davu samotného ako kolektívnej osobnosti s vlastným vedomím a podvedomím) medzi čo najširšiu vrstvu populácie, tak toto „dielko“ je pomockou na precvicenie, upevnenie týchto vedomostí.

Je to výtah z diskusných príspevkov „udo“ a „udo1“ (s jeho súhlasom) na www.zvedavec.org k rozmanitým témam celospolocenského diania dnesnej doby a mali viest ostatných diskutujúcich k práci s informáciami a priblizovaniu sa k chápaniu objektívnej reality v zmysle KOB a vyssie uvedeného, vzhladom na to, ze v mediálnom priemysle sú v rámci socio-kultúrneho inžinieringu úzkou špeciálne školenou samozvanou „elitou“ široko využívané na riadenie kultúry = všetkej negeneticky prenášanej in-formácie dominujúcej formovaniu sekvencie obrazov vnímania vedomia a podvedomia dnešných más. Tieto príspevky nie sú chronologicky (podla dátumu vzniku) radené, ale pre ucelenost a vytvorenie lepsieho obrazu u citatela usporiadané a „rozkúskované“ do urcitých tém. Zároven kvoli zachovaniu kontextu a aspon ciastocnej ucelenosti príspevkov sa tieto témy mozu prelínat a mozno fundovaný citatel znalejsí problematiky KOB by zvolil zaclenenie iné. Dalsím zásahom autora publikácie boli gramatické a „strojopisové“ korektúry textov.

Ak to zlepsilo ucelenost obrazu, kurzívou boli uvedené myslienky, citácie iných diskutujúcich vzdy ako zaciatok k príspevku „uda/uda1“. Doplnenia, vysvetlivky autora sú uvedené drobnými písmenami v zátvorkách. Ospravedlnujeme sa za casto chýbajúcu diakritiku, autor aj udo/udo1 casto písali na nie slovenskej klávesnici. V priebehu casu bude diakritika doplnená.

 

Obsah

 

 1. Autorské práva

 2. Ùvod

 3. HNR, Boh, nábozenstvo

 4. Globálny prediktor – parazit (GPP)

 5. Ako “pracuje” GPP

 6. Riadenie, matrice…

 7. Polytandemná dialektika, práca s informáciami

 8. Výnimocnost dnesnej doby

 9. Od ovcana k Cloveku – práca na sebe

 10. Vzdelávanie a skolstvo

 11. Jednotlivec a spolocnost

 12. Globalizácia, NWO

 13. Peniaze, financná kríza, zlato…

 14. Zidovstvo, judaizmus, sionizmus

 15. Analýza lokálnych vojnových konfliktov

 16. Témy na rozpracovanie pre citatelov

 17. Vysvetlenie pojmov

 18. a na záver smutno-pravdivý príbeh “Ako LEV(i) svet zozrat chcel.”

 

Výťah z disk. príspevkov.doc (255,5 kB)
Výťah z disk. príspevkov.epub (141,5 kB)
Výťah z disk. príspevkov.odt (80,3 kB)

 

 

Diskusní téma: Výtah z diskusních příspěvků o Koncepci sociální bezpečnosti

Apokryf

jajaa | 05.07.2013

V materiáloch KOBu sa nachádza časť (8.kapitola) Evanjelia Ježiša podľa Jána. (Naschvál som sa pozrela - v Biblii o tom ani slovo).
O jeho pôvode si prečítajte v predslove.

Táto kapitola je venovaná zdraviu: za Ježišom prišli chorí, chromí, slepí a chceli vedieť, ako sa uzdraviť. Ježiš nerobili žiadne zázraky, za to im povedal, že sa majú držať zákonov Matky Zeme.
Наша Мать находится в вас, а вы находитесь в Ней. Это Она нас породила и дала нам жизнь.
Keď mu povedali, že oni dodržujú Mojžišove zákony, Ježiš im povedal, že tie sú od človeka, nie Boha. Kniha- to sú mŕtve slová, Boh sa prihovára živými slovami.
Не ищите Закона в вашем писании. Ибо Закон - это Жизнь, а в писании мертво.

Sú tam opísané rady ohľadom, dnes by sme povedali - životosprávy, jedla, pobytu na slnku, vzduchu, pôst, prečistenie tela......Pomôžu vám - Anjel vzduchu, Anjel vody a Anjel snečného svetla :)
Действительно, все должно обновиться через воздух и Истину, ибо тело ваше вдыхает воздух Матери Земли, а дух ваш вдыхает Истину Небесного Отца.

Matka Zem nám dala život , naše telo a Otec Nebeský nám dal dušu (ducha, Pravdu).
I hovorím vám, synovia človeka: ctite Matku vašu - Zem, nasledujte jej zákony, aby sa predĺžili vaše dni na tejto zemi a ctite Otca svojho Nebeského, aby ste dosiahli život večný na nebesiach.

Ибо ваш Отец Небесный есть Любовь!
Ибо ваша Мать Земля есть Любовь!
Ибо сын человеческий есть Любовь!
И благодаря Любви Небесный Отец, МатьЗемля и сын человеческий едины. Ибо дух сына человеческого происходит от Духа Отца Небесного и Тела Матери-Земли. Потому будьте совершенны, как Дух Отца Небесного и Тело Матери-Земли.

Vidím dobre?
Otec Nebeský - Matka Zem - človek
Informácia - Miera -Hmota

Človek ako zmaterializovaná informácia od Boha, cez mieru nadelenú Zemou. Trojjedinosť tvorenia. Také zamlčované v biblii.Re: Apokryf

popolvár | 12.07.2013

Mal som toto Jezisovo evanjelium, celé prelozené do slovenciny. Je to uz cca 5 rokov, co mi ho preposlal kamarát. Neviem kam sa mi stratilo, ci som ho omylom vymazal - neviem.. Skúsim este pohladat a mozno si spomeniem, kto mi ho poslal.

Re: Re: Apokryf

popolvár | 12.07.2013

nasiel som ho. Prelozené do cestiny "Poselství míru. Evangelium esejských".

Re: Re: Re: Apokryf

jajaa | 13.07.2013

Oslov Hoxa,
ako jeden z materiálov KOB by iste patril, ako samostatný článok, na tento web. Nie všetci návštevníci vedia rusky a je to kamienok do mozaiky.

Re: Re: Re: Apokryf

dodo | 14.07.2013

je aj tu:http://www.ulozto.net/xzWMxs1/evangelium-esejskych-pdf?do=downloadDialog-freeDownloadForm-submit

Re: Apokryf

udo | 16.07.2013

malé doplnenie:
re:"Otec Nebeský - Matka Zem - človek"

Miera - Informácia - Existencia
Miera(Forma=Matrica, resp. mnohorozmerný Tenzor možných budúcich situácii s Gradientom preferencie tých optimálnych z pozície morálnych štandardov definovaných Vis Maior="Otcom")

In-Forma, In-Formácia = prenos, pohyb miery v konkrétnom prostredí našej planéty(Zem) a jej interaktívnej pozície v rámci pozorovaného nadradeného supersystému

Matéria(hmotno-duchovno) "Duch a Telo, jedno jest.." Ex-istencia, s-tvorenie, s-trojenie z Istoty=z Pravdy..napr. aj teda človek

..no "Stôl nie je stolárom"..aj keď niečo z neho v sebe nesie..tak aj človeku podobná opica, ktorá dostatočne pochopí uvedený princíp MIM(či FIE, alebo ako ho nazveme) s-trojenia sveta a príjme slobodu "vedomej nevyhnutnosti" optimalizácie harmonizácie s-trojenia sveta(zlepšovaniakontinuálneho kontaktu s Otcom), stáva sa Človekom. Prestáva byť stolom a stáva sa skutočným dietkom Božím, lepším, či menej lepším námestníkom svojho Otca tu na zemi.

Ide o princíp stvorenia. Presnejšie s-trojenia, na ktorý projektanti známych zvrátených pseudonáboženstiev vydali dogmu nepochopiteľnosti, prípadne ešte filigrantskejšie, samotnú danú metodológiu zmeny sveta(strojenia) dokonca zbožštili, alebo inak hermeneuticky vyblokovali a tabuizovali ako základný kameň a zároveň mínu davovo-elitárnej otrokárskej spolonectnosti.

Tak prebehli pravdepodobne aj ďalšie tzv."štandardné operácie" masovej manipulácie formovania odtestovaných agregátnych modulov kolektívneho podvedomia typu Zem = Matka Ježiša a jej faktické "zbožštenie a dogmatizácia" a´la Isis a Ptah v Egypte a iných "náboženstvách" krížom-krážom po celom svete, aplikáciou s ohľadom na procedurálne zanalyzované lokálne kulturologické špecifiká(operácia z hľadiska znamych sociálno-psychologických štandardov trvá vždy cca.2-3generácie). Rýchle a riskantnejšie manévre s krátkodobou pamäťou zasa zpravidla +- 2 týždne
..atď..atď..

k egregorom

jajaa | 24.06.2013

Počúvala som jednu z lekcií Petrova, tak tu je stručný výcuc z toho, čo som zachytila:

Do egregora sa už narodíme, a síce do rodinného a od mala sme pod jeho vplyvom, rastieme a ocitáme sa v záhoráckom egregore, fajčiarskom, alkoholickom, kresťanskom......, pričom jednotlivé egregory sa môžu prelínať, dopĺňať, byť navzájom antagonistické, či neutrálne.
Egregor je akési zjednotenie rôznorodých ľudí. Ľudia sa zjednotia na základe zhodnosti niektorých parametrov svojich biopolí.
Egregor je pole.
Človek a egregor, to je ako samostatné PC a sieť. Každý je vo vzťahu s viacerými egregormi a všetky vplývajú na človeka, rovnako, ako človek vplýva na egregory.
Technosféru vytvorila biosféra, a technosféra vplýva na biosférické egregory. Prostriedky šírenia informácií (médiá) zaťahujú ľudí do technosférnych informačných potokov a teda sú technickou podporou rôznych egregorov (keď si povieme -Tak ma napadlo_ odkiaľ prišla informácia? Odkiaľ prišla tzv. všeobecná mienka? Na čo slúžia ratingové agentúry?).
TV- prostriedok synchrónneho napájania psychiky rôznych ľudí na určité egregory. Z TV sa na nich leje informácia nadelená mierou. Predtým to robili kostoly, synagógy...
PC hry - programovanie psychiky v dialógovom režime (kto je objekt riadenia - počítač alebo hráč?).

Predpoklad:
V momente smrti organizmus vyžaruje polia, odnášajúce dušu z tela. Tieto polia sa pravdepodobne môžu dostať do energo-informačne jemu vlastného egregoru. Duša môže existovať v niektorom z egregorov (môžte si vybrať, do ktorého sa tá vaša vyberie- do raja či do pekla :)).

Človek vo vzťahu s egregorom je aj prijímač, aj vysielač. Pritom nie je "prikovaný" , môže byť v niektorom iba chvíľu a v inom celý život.
Egregor je jedna zo strán objektívneho spoločenského javu, nazvaného "duchovná kultúra". Je tvorený poliami ľudí. Je to organizmus, podobne ako človek, ale nie na úrovni biomasy, ale poľa.
Človek sa do egregora rodí, vyrastá pod jeho opaterou, v dospelosti ho svojím biopoľom podporuje- do smrti, alebo do opustenia egregora.

Egregor - nadosobný faktor , schopný riadiť ľudí.
Egregor=kolektívny duch (Bacha na tých, čo sa rozprávajú s "duchom svätým", prípadne ktorým duch svätý vedie ruku, či nohu. Ktovie s kým komunikujú:)).

Ja viem, dalo by sa aj podrobnejšie, ale na to treba viac času.

poděkování

Hox | 21.06.2013

chci vyjádřit díky Udovi za jeho psaní na Zvědavci, a Popolvárovi za práci při vytvoření tohoto koncentrátu, DVTR a MIM je obtížné na vstřebání, toto dává potřebnou perspektivu, když člověk začíná "pro stromy nevidět les"... ještě jednou díky

Kniha Mŕtva voda KOB

Triňiti | 20.06.2013

http://uloz.to/xEQuwqt7/kniha-mrtva-voda-kob-zip

k energii jako invariantu

Hox | 15.06.2013

k energii jako invariantu prejskurantu. Pokud vezmeme jako ideální peněžní model situaci, kdy peníze slouží jen jako prostředek směny a je na ně kladeno jediné omezení, množství peněz v oběhu musí odpovídat objemu produkce a služeb, v praxi nemusí být (a vlastně by ani neměly být) ničím podložené, jen společenskou dohodou o jejich akceptování, potom z tohoto pohledu vyvstávají k modelu "energovalut" otázky:

- nejedná se jen o nahrazení ropy obecně energií jako "podkladu", tj. opět jedny státy budou mít výhodu proti druhým v dostupnosti zdrojů energie?
- a nebo pokud se jedná o energozajištěnost výroby, je zase třeba oddělit energii použitou pro produktivní účely od neproduktivně spotřebované. Formulka např. 1kč = 1kwh nestačí, neboť - o jakou kilowatthodinu se jedná - vyprodukovanou, spotřebovanou, exportovanou?

Z prostých úvah mi vyplývá, že energoinvariant je opět krokem zpět (nebo bokem), případně nějaký mezikrok, ale není to ideální řešení - namísto peněz podložených zlatem nebo ropou budou podloženy elektroenergií. Uniká mi něco?

Ideální oběživo musí splňovat jediné kritérium, musí ho být "právě tak akorát" aby odpovídalo reálným hodnotám a nezpůsobovalo inflační/deflační tlaky (pokud se nejedná o plánováné snižování cen) a nesmí být zatíženo úroky a vznikat dluhem, tak jako současný systém. Nemusí a ideálně ani nesmí být ničím reálným podloženo, protože to dává automaticky výhodu tomu subjektu, který tím něčím vládne ve větší míře než ostatní (zlato, ropa, uhlí, ...).
Podobný systém už v minulosti párkrát fungoval (SSSR do roku 53, Japonsko 60-80 léta), a vedl k hospodářské prosperitě a stabilitě. Jakmile Japonci od něho pod tlakem byli nuceni odstoupit, dostali se do problémů, burzovní krachy, "ztracené dekády" a pod.

Re: k energii jako invariantu

dusan | 15.06.2013

-usd už asi nie je krytý ani ropou
-ja tomu chápem tak že vlastne energia /vyrobená/ určuje koľko sa môže vyrobiť a toto určuje koľko sa môže prejesť, investovať ....
-ideme do doby ak v nej už nie sme, kde suroviny ako energia, obilie, zem, voda budú viac platné ako dokonalé autá ... ak to rusom bude dávať výhodu, prečo by to neurobili, zrejme nad tým mysleli už dávno
du

Re: k energii jako invariantu

popolvár | 15.06.2013

z toho, čo som ja zatiaľ pochopil, tak ten elektroinvariant je len prechodným krytím peňazí, pokiaľ sa neprejde k iným modelom, možno aj takým, ako uvádzate, že nebude žiadne krytie. Ale dovtedy a súvisí to najmä s morálnym stavom spoločnosti, štátov... aby sa predišlo zase nekrytému infalčnému tlačeniu peňazí, je potrebné ich niečim kryť podložiť. A keďže množstvo peňazí má zodpovedať sumáru výroby a služieb, a tie sú v prevažnej väčšine závislé na elektrickej energii, tak sa energoinvariant javí zatiaľ ako najvhodnejší model. Aj z toho hľadiska, že produkcia elektrickej energie je rôznorodá /od veternej, solárnej, vodnej, uhoľnej... až po jadro, a tak si každá krajina dokáže ten svoj spôsob nájsť, v každej sa nejaký ten zdroj nájde, nie ako pri rope a zlate, keď producentmi je len zlomok krajín a sú to neobnoviteľné zdroje. Detaily energoinvariantu sú isto rozobraté na nejakých stránkach, odkazy k nim isto niekto z diskutujúcich vie dodať. Na zvedavcovi boli uvedené, ale nechce sa mi to tam teraz hľadať.

Re: Re: k energii jako invariantu

Hox | 17.06.2013

áno, pokud je to zamýšleno jen jako mezistupeň, tak to většinu sporných věcí pro mě řeší.

díky

kattka | 14.06.2013

moc mě to baví, vždy jsem věděla, že to je v podstatě geniálně jednoduché, jen se k tomu složitě dostáváme, děkuji

Rodový statok

Jasom | 14.06.2013

Text pesničky Rodový statok od http://www.youtube.com/janomajercik1 z albumu Dieťa veku vodnára:

Vidím drevený dom a vôkol cédry sibírske,
a všade úrodná zem a v dome láska v kolíske.
Všetci sa o ňu starajú, vážia si lásku ako dar.
Má ona dobré srdiečko a obyčajnú, ľudskú tvár.

Refrén:
To je náš rodový statok, naša rodová zem.
Tu máme pred žrecmi náskok, tu sa nám splní
každý sen.
To je náš rodový statok, to je náš životný cieľ.
Myšlienky dokážu veľa, zhmotnia to, len tomu ver.

Vidím drevený dom, okolo domu živý plot.
Priatelia ste tu vítaní, žiadny ostnatý drôt.
V dome sa práve pečie chlieb, všetci sa z neho radujú.
A jeho vôňu do sveta dobré vetríky zadujú.

Refrén: 1x

- http://www.janomajercik.sk/text/rodovy-statok
- pesnička zaznie na konci tejto časti http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-05-28_17-00_rodna-cesta-mena.mp3 relácie Rodná cesta

Re: Rodový statok

popolvár | 14.06.2013

...tak sa mi zdá, že to čo "Anastázia" pospúšťala, začína pomaly vo všetkom nadobúdať reálna kontúry...
Aj ten prenesený obraz spojenia nemeckých a slovanských národov, ten podľa mňa tiež v realite na seba dlho čakať nenechá...

Vďaka...

Daniela I. | 13.06.2013

všetkým, čo tento materiál vytvorili :-))))
Výborná pomôcka, takto nejak som si to predstavovala. Je to viac stráviteľný materiál, ktorý zaujme širší okruh čitateľov-bádateľov.
Idem to rozposlať mojim spriaznencom, nech svetlo poznania sa šíri, šíri celým svetom...
Súhlas zrejme žiadať nemusím... abo príde faktúra za autorské práva? Ale nie, to sa na tomto webe nenosí, to parazitický výmysel.

aby ste sa nemýlili

dusan | 13.06.2013

Blízky a stredný východ
1. Vojnový konflikt = zastierací manéver na odpútanie pozornosti od podstaty celého problému:

sýrsky konflikt nie je zastierací manéver - nehovorím že dostaneme fatal blow ale iba pridusia tepnu Rusku, jednak rusi majú okno do stredozemia, jednak je tam množstvo plynu, jednak by mohol katar plyn posielať do eu, jednak by sa oslabila možnosť destabilizácie Turecka .... no ak keď sa to obráti v Grécku a Cypre ....
ak Sýria padne čo sa nestane, je otvorená cesta na Irán no a potom neustály jihád na juhu Ruska, a činkovia bez rusov sú stratený, takže toto je prelomové obdobie
-v Sýrii ide aj o nás a náš osud
du

Re: aby ste sa nemýlili

Maros | 13.06.2013

Pravdu pises co pijes. Suhlas

A vyzera to dobre.

http://www.fondsk.ru/news/2013/06/12/mother-vseh-bitv-za-aleppo-v-sirii-21033.html

Zdravim Slovanov.

Re: Re: aby ste sa nemýlili

dusan | 14.06.2013

pozvi a vypijeme si spolu, platím, je jedno čo človek pije, ale nie je jedno s kým pije, du

Re: Re: Re: aby ste sa nemýlili

Slovan | 16.06.2013

Dusan s tým pitím to ešte premyslí. To nie je to pravé orechové.
Iba že by si mal na myslí čistu pramenistú vodu.

Re: Re: Re: Re: aby ste sa nemýlili

dusan | 17.06.2013

neviem neviem ale poviem ti príklad
fajčil som 10-15 denne, pripadalo mi to ako že ma tie cigarety vydierajú a na to som málo ohybný, takže som skončil na ..... nie na nule ale na 2-3 ks denne, prečo ... no preto lebo sa pozemských nerestí nechcem úplne vzdať, pripadá mi to ako ísť istým spôsobom do klaštora, to isté aj s chlastom/tam som zatial menej úspešný/, takže je to dilema vyhnúť sa uplne alebo to ovládnuť. Ked som hovoril s čínskym doktorom /chodím len k nemu/ tak nad tým mávol rukou, du

Re: Re: Re: Re: Re: aby ste sa nemýlili

Slovan | 18.06.2013

Aj ja som tým prešiel, ale dospel som k inému záveru.
Násilne s tým skončiť znamená, že to ešte nie je vysporiadané a príde to opäť. Ale pouvažuj viac, možno to samo odpadne.
Chceš sa vyvíjať, či?

Re: aby ste sa nemýlili

Hox | 15.06.2013

netřeba zapomínat, že ty příspěvky jsou staršího data, dnes by se Udo třeba vyjádřil jinak..

Re: Re: aby ste sa nemýlili

dusan | 17.06.2013

to kludne môže byť pravda, du

Re: Re: aby ste sa nemýlili

dusan | 17.06.2013

pri čitaní príspevkov chceme info a pod tokom info sa nám mení aj názor, du

poděkování za obětavou práci na překladu

ova | 12.06.2013

souhlas - opakování je matkou moudrostí

Re: poděkování za obětavou práci na překladu

popolvár | 13.06.2013

prosím, stiahnite si aj terajšiu verziu Od ovčana k Človeku a MIM, sú tam tiež drobné štylistické úpravy v zmysle gramatickej správnosti, oprava preklepov a "učesanie" do strojopisovej podoby. V dohľadnom čase pribudne aj úprava DVTR. Tieto štylistické úpravy nemenia podstatu a význam textu, len zosúlaďujú doslovný preklad z ruštiny so slovenským pravopisom - použitie správnych pádov, úprava skloňovania podľa správnych vzorov - výsledný efekt je lepšia zrozumiteľnosť a pochopiteľnosť, keď sa odstránili štylistické "nelogickosti"- to malo často za následok, že človek prečítal siahodlhú vetu a začiatok vety mu nedával logický zmysel s koncom vety...

Přidat nový příspěvek