"Zachránit planetu šetřením vody na WC se nepodaří"

15.08.2016 20:11

zakonvremeni.ru

 

Redakce vydání IA Regnum zjišťovala u experta, proč lesy nejsou zelené plíce planety a pro koho je výhodné globální oteplování.

 

http://rework.com.ua/wp-content/uploads/2015/06/lis-e1435135833882.jpg

Čo sme si v škole vypočuli o štruktúre okolitého sveta?  Pomôže prírode tá alebo iná ekologická akcia alebo bude obyčajným marketingovým ťahom? Je človek naozaj taký nebezpečný pre planétu Zem, ako sám seba líči? O ekologických mýtoch, ktoré sú nám vnucované, IА REGNUM porozprával Jurij Ševčuk, predseda verejného ekologického výboru pri gubernátorovi Leningradskej oblasti,  riaditeľ Severo-západnej  verejnej ekologickej organizácie „Zelený Kríž“.

IА REGNUM: Sú lesné masívy skutočne dôležité pri spracovaní kyslíka?

V skutočnosti, v procese fotosyntézy pevninské rastlinstvo vyrába približne toľko kyslíka, koľko potom spotrebuje samé. Väčšinu O2 vyrábajú mikroskopické oceánske vodné riasy — fytoplanktón, ktorý vyrobí desaťnásobne viac kyslíka, než sám spotrebuje. Ešte jeden zdroj — rozpad molekúl vody pôsobením slnečného žiarenia.  

Takže ak aj všetky lesy sveta z povrchu planéty zmiznú, nebude to mať vplyv na hodnoty kyslíka v atmosfére.  Veď kedysi na na Zemi lesov nebolo – a kyslíka bolo ešte viac, než je dnes. Les je veľmi dôležitý pre očistenie vzduchu od prachu, jeho nasýtenie fytoncidmi — látkami antimikróbneho pôsobenia.  Lesy poskytujú prístrešie a obživu množstvu zvierat a vtákov, ľuďom prinášajú estetický zážitok.  No nazývať ich „zelenými pľúcami“ je minimálne  negramotné.

IА REGNUM: Prinesie jednotlivec vklad do zlepšenia ekológie tým, že  samostatne zasadí strom?

Ja vôbec nie som proti sadeniu stromov: bez ohľadu na zbytočnosť tejto činnosti  v globálnom merítku, no je ušľachtilé, a na lokálnej úrovni zlepšuje životné prostredie. No nie je to nič viac ako dobrý skutok. Sadenie stromov nepomôže proti emisiám  oxidu uhličitého, pretože všetok plyn absorbovaný stomami sa v jeseni vracia do atmosféry hnilobou listov a spadnutých vetiev a neskôr, po odumretí stromu — oxidáciou hlavného kmeňa. To znamená, že sadenie stromov v lepšom prípade ponechá  obsah kyslíka  a oxidu uhličitého v atmosfére na  pôvodných hodnotách. Alebo naopak, zvýši množstvo СO2 — v závislosti od toho, aké druhy stromov a v akých klimatických podmienkach sa sadia.

IА REGNUM: Prináša úžitok šetrenie zdrojov a recyklácia materiálov?

Tu vzniká kolízia/konflikt: pre koho spoločnosť šetrí vodu, elektrickú energiu a fosilné palivá, ak prebytkami disponuje  exekutíva a korporácie? Veď vďaka nášmu šetreniu zdrojov komunálneho hospodárstva sa prírode neuľavilo, iba čo nám klesol účet za komunálne služby. Znížením spotreby pitnej vody — umožnili investorom postaviť ešte jeden dom. Preto, lebo predtým ho vodovodné siete nemohli utiahnuť, ale nájomníci sa uskromnili a hotovo. Metódy šetrenia energie tiež nepovedú k zníženiu výroby elektrickoj energie, a veď práve to je reálny vklad do ochrany životného prostredia. Polovicu elektrickej energie Lenoblasti dodáva atómová elektráreň. Myslíte, že ju zatvoria, ak sa zníži dopyt? Radšej hneď vedľa postavia hliníkáreň „za účelom využitia nadbytku energetických zdrojov“.

Koľkokoľvek odpadového papiera by sme odovzdali, výrub lesov sa nezmenší. A stromy sa použijú keď nie na papier, tak na pelety. To isté — s druhotným využitím plastov: neznížime výrobu základných  plastov. Nenahrádzajú jeden druhého a využívajú sa na výrobu rôznych tovarov. Asi len druhotné využitie kovov naozaj slúži  účelom ochrany prírody, Zmenšením prvotnej ťažby rudy.  

IА REGNUM: Je skutočne náročné nájsť alternatívne zdroje energie?

V súčasnosti sú vo svete ako alternatívne zdroje vykurovania rozšírené tepelné čerpadlá, využívajúce prirodzené teplo  útrob Zeme. Toto je úspešné riešenie pre samostatne stojaci dom, ku ktorému je privedená elektrická sieť. Ak je potrebné  zahriať celú osadu, je možné pre získanie tepla využiť hlbšie vrstvy Zeme. 

Ako potenciálny zdroj energetického média sa pre Lenobasť javí tu rastúci boľševník na spracovanie ktorého už ruskí vedci získali patent. Rastlina obsahuje v priemere 24% cukrov, čo je porovnateľné s cukrovou trstinou, ktorá sa v Brazílii dávno využíva vo výrobe motorového paliva.

Pre kotly sa okrem rašeliny môže hodiťa aj štiepka, a pelety z dreva, no sú dosť drahé. V súčasnosti sa v Kingisepskom obvode Leningradskej oblasti buduje zariadenie na výrobu biouhlia z triesok/štiepky a toho istého boľševníka. Slnečná a veterná energia sa v našej oblasti už využíva na osvetlenie autobusových zastávok.

Jedným z perspektívnych zdrojov energie sa môže stať bioplyn, vznikajúci pri rozklade tvrdého bytového odpadu. Narozdiel od technológie spaľovania tuhého bytového odpadu sa získavanie a využívanie bioplynu javí ekologicky bezpečnou technológiou.  

IА REGNUM: Skutočne spôsobujú elektromobily ekológii menšiu ujmu?

To vôbec nie je tak. V štádiu výroby jedného elektromobilu sa minie toľko elektrickej energie, koľko sa uvoľní pri  spálení 10 tisíc litrov benzínu. Tento objem paliva bežný automobil strednej triedy spotrebuje  za celé obdobie svojej prevádzky. Ďalej, batérie pre elektromobily — drahé a toxické, väčšina z nich nemôže slúžiť viac ako päť rokov. Samozrejme, je možné ich spracovať, no to je už energeticky oveľa náročnejší proces, než prvotná výroba materiálov. 

Áno, elektromobil nevypúšťa СO2, no robia to tepelné elektrárne, zásobujúce elektromobily energiou. Z toho vyplýva, že elektromobily fungujú na rovnakej energii, získanej horením fosilných palív, ako bežný automobil.  Aby sa elektromobily stali skutočne „čistými“, museli by energiu získavať z „čistých“ zdrojov. Na súčasnom stupni rozvoja vedy a technológie to iste nie je možné.  

IА REGNUM: Aké sú skutočné ekologické škody spôsobené automobilovou prepravou?

Má sa za to, že automobily prispievajú k znečisteniu ovzdušia vo veľkých mestách pri najmenšom v 80%. No tieto čísla vôbec nie sú správne. V štatistikách sa neuvádzajú emisie bytového pôvodu  — napríklad kuchynských plynových sporákov, zodpovedných za emisie  21% oxidu uhoľnatého a 3% oxidov dusíka. Do úvahy sa tiež neberú emisie oxidu uhoľnatého z „biologického pôvodu“  — človeka, jeho domácich zvierat, stromov.

Navyše zabúdame, že ľudstvo je zodpovedné len za 25% znečistenia ovzdušia atmosféry. Zvyšných 75% je spôsobených prirodzenými príčinami, ako sú erupcie vulkánov, prašné búrky,  lesné požiare, prach kozmického pôvodu atď.  Teda, výfukové plyny automobilov — nie sú najväčšou hrozbou pre atmosféru.

IА REGNUM: Je náročné zriadiť separovaný zber odpadu na federálnej úrovni?

Separovaný zber — dobrý spôsob prípravy odpadu k prepracovaniu, no v súčasnosti je aplikovateľný len v málopodlažných predmestiach, kde žije „stredná trieda“. Na jednej komunálnej    na osem rodín odpad neroztriediš. Nepôjdeš na dvor s rôznymi balíkmi z 15. poschodia, jednoduchšie je všetko spolu zhodiť do odpadovej rúry. No problém nie je v tom: využívanie odpadu je potrebné  začať vybudovaním podnikov na prepracovanie druhotných surovín, a nie zakúpením rôznofarebných kontajnerov na separovaný zber odpadu. Aký majú zmysel, ak ich obsah príde zobrať jedno smetiarske auto?

IА REGNUM: Prebieha globálne otepľovanie a nakoľko ho spôsobuje človek?

Niektorí výskumníci prišli k záveru, že za pár desiatok rokov nastúpi kráľovstvo ľadu. Periódy oteplenia sa na Zemi  zákonite striedajú s periódami ochladenia desať krát dlhšími. Aj aktuálne obdobie oteplenia je navzdory rozšírenému stereotypu už na ústupe.

Klíma planéty sa mení, no človek v tom neparticipuje. Takzvané vedecké zdôvodnenia teórie globálneho otepľovania  neobstoja  v previerke zdravému úsudku. Z toho, čo sa akože odohráva, obviňujú emisie oxidu  uhličitého zo zdrojov vytvorených človekom.   No každoročné emisie oxidu uhličitého zo svetových oceánov sú 100-násobne väčšie, ako antropogénne.

Komu je výhodné rozšírenie mýtu o „antropogénnych príčinách oteplenia“? Myslím, že tým, ktorým tieto mýty pomáhajú udržať si moc. Tým, ktorí takto vštepujú masám myšlienku, že vlády ich krajín môžu riadiť  doslova všetko. Veď ak je klimatická katastrofa vyvolaná ľuďmi, to znamená, že je v ich silách jej predísť. No v skutočnosti všetky naše pokusy zmeniť zvyky planéty vyzerajú  úboho a márne.

IА REGNUM: To znamená, že ani prijatie jednej ekologickej politiky všetkými krajinami neprinesie úžitok?

Sotva môže v skutočnosti dôjsť k takému zjednoteniu, veď ekologicky podstatné rozhodnutia spravidla  narážajú na ekonomické záujmy.  Ale ono musí byť založené na faktoch, a nie na omyloch. V súčasnosti počúvame napríklad, že topenie morského ľadu povedie k zvýšeniu úrovne svetových oceánov — a toto je, napoviem,  popieranie Archimedovho zákona. Pokiaľ ľudstvo ovládajú stereotypy, je ešte bezmocnejšie, než v skutočnosti.

IА REGNUM: Z toho vyplýva, že človek vôbec nemôže prírode pomôcť?

Netreba byť pesimistami. Áno, bojovať s neodvratným je hlúposť, a zachrániť planétu, úspora vody v záchodovej mise, sa nepodarí. No je množstvo vecí, ktoré urobiť môžeme,  na základe vlastného pochopenia pozitívneho konania. Môžeme v svojej záhrade zasadiť strom, alebo pomôcť v útulku pre túlavé zvieratá, prikrmovať v zime vtáky v parku. Práve nemožnosť korigovať stav v globálnom význame nám aj  ukladá konať podľa svedomia.  Nič iné nám nezostáva.

IА REGNUM: Nebude uvedomenie si svojej bezmocnosti príčinou zastavenia akýchkoľvek snáh o zlepšenie sveta naokolo a egoistického správania sa?  

Viete, sú ľudia, ktorí si v dorasteneckom veku uvedomia nevyhnutnosť smrti a rozhodnú sa, že zomrú mladí. No takých nie je veľa, však? Rovnako je to aj v tejto otázke.  Ak sa nedarí zachrániť ľudstvo, začnite u seba  — skúste jednoducho žiť podľa svedomia

 

Diskusní téma: "Zachránit planetu šetřením vody na WC se nepodaří"

Voda je ,,Zázrak na Zemi"-hledejme příčiny,proč se skryla !

Jaroslav | 22.08.2016

Často jsou tzv.,,ekologické aktivity" bohužel,jen popelčinou zástěrkou pro společnosti,které planetu skutečně stále aktivně devastují. Země,lesy a voda byly vždy v harmonii,celku.Hovořit takto o lesích a stromech je hanebně vytržené....Faktem je,že jsme planetu proměnili ve čmoudící,smradlavý ( nežádoucí ) objekt a doplácíme na to opět nemocemi a genet.ůchylkami,...atd...zemi pro ŽIVOT méně a méně vhodnou.Produkujeme jedy a zase jedy a říkajkí tomu pokrok.Pro mne pokrok zatím neexistuje,ani ,,věda - pseudovědců", pochybných chemiků,prznitelů DNA a života. Místo aby Zemi důkladně poznali a chovali se podle toho,hrají opačné divadlo rozebíračů-destruktorů,upřednostňující uvolňovat energii výbuchem a destrukcí,namísto využití ENERGIE implozí-vázáním .Prvky přechází,transformují se,existují studené jaderné fůze,..ap,zatím pro nás UTAJOVANé-proč asi ?! ( s implozí souvisí i energie antigravitace, její využití...nikoliv však pro všechny a pro každého,bohužel...potuid,pokud se bude s energií jen a jen KŠEFTOVAT--anebo Válčit...! ) Stejně tak patří mezi největší znečisťovatele planety dnešní automobily a síť dálnic a cest,rozpínající svá chapadla jako chobotnice a černý mor po celé Zemi.Nemohu souhlasit s článkem,vidím vše jinak.

Re: Voda je ,,Zázrak na Zemi"-hledejme příčiny,proč se skryla !

Jaroslav | 22.08.2016

VODA - se má vrátit tam,kam patří a kde už byla. Vytahujeme z nitra země její ,,černé zlato" a naprosto nevhodně jej používáme,proto se voda ,,skryla",schovala ( stačí si prostudovat 100 let staré práce Schaubergra i Steinera ! ) Navíc ji nevhodně a špatně odvádíme četnými umělými stokami pryč,aby rychle odtékala(příroda ukazuje přece opak=hadí křivky,nejen u vodních toků..,kam působí Víry,gravitace i antigravitační síly zároveň..) Nezapomínejme,že jsme především na ,,Vodní Planetě",že lesy pojímají vodu, hory tvoří studánky a prameny spolu s teplým nitrem země pod nimi, že sám člověk má taky své ,,Vodní tělo"--o kterém tzv.věda zatím mlčí, že páteř je Mozkem vody a oko strdcem vody,tak,jak o tom píší už prastaré záznamy....A jako by to nestačilo,co politici a pseudověda s vodou provedla,...chtějí nám vodu zdražit a hned o mnoho procent...což vyvolá zákonitě novou vlnu zdražování VŠEHO...je jen dalším,hanebným tahem politiků a nenasytných obchodníků, destruktorů.

Re: Re: Voda je ,,Zázrak na Zemi"-hledejme příčiny,proč se skryla !

Jaroslav | 22.08.2016

Dnes,více než jindy je potřeba vracet se ke svým Slovanským Předkům, kořenům života. A co vykládali o vodě prarodiče a jejich rodiče : ,,Navracíme se k pramenům,k živé vodě.Prameny,studánky,voda s božskou jiskrou,která tryská z hlubin,lůna naší Matky Země,je tu odjakživa.( JEN MY JSME NA NI ZAPOMĚLI ) Naši prapředkové tuto vodu užívali nejen k denní potřebě,ctili a milovali ji jako zásobárnu síly a energie,nositelku prapůvodní informace života.Byla pro ně lékem nad léky,zdrojem krásy a potěšení.Spolu s bylinkami byly prameny a studánky největší přírodní,zázračnou lékárnou--lékárnou boží. Předkové už i jen pocity vnímali a dobře věděli, že voda , v mezibuněčném matrixu , pomáhá nejen čistit,ale i kontrolovat a pomáhat tvořit nové zdravé buňky,bez chyby .A že za to vděčíme čisté,pramenité vodě.

Stromy

Lin | 18.08.2016

Pochopila jsem, že článek je o nesmyslných "ekopraktikách", které nic neřeší. I u nás je běžné, že např. třídíte odpad a pak ho odveze jedno auto, sesype všechno dohromady... Tzv. "ekoterorismus" je jen dalším nástrojem, jak z lidí dostat peníze do své kapsy. Všechny ty kvóty na emise a podobné opičárny jsou jen o "obchodu" = kdo si zaplatí, nevztahuje se na něj. Podobně je to s průjezdy náklaďáků atd. - koupíte si "výjimku" - a můžete.
Ony i "biovýrobky" povětšinou nemají se zdravou stravou co dělat - jen jsou několikanásobně dražší.
Jen jsem se pozastavila nad částí, kde se mluví o stromech. Nějak mi to přišlo, že část vyznívá jako "strom je zbytečný". No... není. Už jen kvůli mikroklimatu, který vytváří. Kvůli vodě, kterou pomáhá zadržovat. Kvůli půdě, která se neodplaví. Kvůli slunečnímu záření, filtrovanému přes listy. Je hodně důvodů, proč stromy sázet, udržovat, chránit... Strom sice není "plícemi Země", ale zato výrazně ovlivňuje třeba počasí. Země, chráněná stromy, se tak nepřehřívá jako betonové džungle a proudění vzduchu je přirozenější. Celá příroda je dle mého důmyslný systém, kde jedno ovlivňuje druhé. A chtěla bych (opakovaně) připomenout skvělý slovenský dokument o klimatických změnách - práci a výzkum Štefana Valo. Z mého hlediska velmi důležitý a "cosi" řešící - ne jako nesmyslné "ekoaktivity ekoteroristů":
https://www.youtube.com/watch?v=GTyJHt8H3Ag

Re: Stromy

Cico Ciciak | 18.08.2016

Áno, Š. Vaľo sa snaží zaoberať skutočnou podstatou eko. problémov a následne ich riešiť systematicky a konštruktívne, a nielen nejakými fiktívnymi problémami, alebo iba nezmyselným plátaním následkov.

Re: Stromy

petržlen | 20.08.2016

Lesy môžu byť „pľúcami Zeme“, ale v inom zmysle. Skúmal už niekto súvis medzi odlesňovaním a debilizáciou spoločnosti?

Ohľadne Archimedovho zákonu.

Dušan | 18.08.2016

Ohľadne toho archimedovho zákona som to nepochopil. Určite to je dobre?
Ľad má väčší objem ako voda z ktorého vznikla. Rozdiel je nejakých 9%. ro=0,9167 a voda má ro=1
Veľká časť ľadu je na pevnine. To by bolo treba preveriť ako to myslel dotyčný.

rakúsko

Kanálgrázel | 18.08.2016

Vo Viedni museli prestať separovať odpad, lebo ho separovali tak dôsledne, že spaľovne odpadu jednoducho nehoreli. V EU už vznikajú návrhy na likvidáciu polystyrénu, ktorým sa dnes zatepľujú domy. Je to presne, ako keď sa vynašiel azbest. Úžasná vec a teraz je to postrach. Domy obalené polystyrénom začali plesnieť a jednoducho život v nich má dlhodobo negatívny vplyv na zdravie človeka. Veď aj debil pochopí, že obaliť si dom ropným produktom asi nebude v poriadku. Tak že pri zatepľovaní polystyrénom sa nabalilo mnoho firiem, a teraz pri jeho likvidácii sa budú opäť nabaľovať. Ekonomický kolotoč. A čo naše zdravie? Koho by zaujímalo. Preto treba používať vlastnú hlavu a intuíciu. Na zateplenie budov je najlepšie konopné pazderie. Je protiplesňové a ekologické.

vlnenie oceanov

rony | 18.08.2016

Mal som vybornu ucitelku na biologii zial uz je to 35 rokov. Informacia ze - rozhodujuce mnozstvo kyslika vyrabaju oceany a pevnina v tom nehra ulohu, sa mi vryla do mozgovej kory vdaka Pani profesorke, Pre mna nic nove. Tak este doplnim pre zaujimavost co nas ucila, ze dalsi rozhodujuci aspekt pri uvolnovani kyslika z oceanov ma ich vlnenie ktorym sa niekolkonasobne zvacsuje povrch vodnej plochy a tym aj mnozstvo uvolneneho kyslika. Bez vlnenia oceanov by zivot na zemi v tejto podobe zrejme nebol. Premakany system.

Spotreba

LU-čen-čan | 17.08.2016

topcz napísal: "A jestliže někdo napíše takovou blbost, že 10 tisíc litrů benzinu spotřebuje auto za dobu jeho životnosti, tak o tom ví hovno. "
Dobre by bolo zistiť, či ty vieš koľko spotrebuje auto za svoju životnosť - nevieme, či je 10000 L podľa teba málo, alebo veľa - trošku si to prepočítaj......a pouč nás.

Re: Spotreba

Dušan | 18.08.2016

Jednoduché počty.

Priemerná spotreba je 8litrov /100km (závisí na motore a štýle jazdenia)

takže 10 000/8*100=125 000km

Bežne autá najazdia aj 300 000km
Takže teraz závisí koľko ekvivalentu paliva sa použije na výrobu batérií. Pretože el motor je naozaj jednoduchší a aj na údržbu.

Jediné reálne vidím dopravné prostriedky elektrický pohon s plynovou turbínou ako zdroj el prúdu prípadne vodíkové články. Ak naozaj sa uvoľňuje vodík na určitých miestach zo zeme tak vodíková budúcnosť to istí.

To je tedy článek...........

topcz | 17.08.2016

Cituji - V štádiu výroby jedného elektromobilu sa minie toľko elektrickej energie, koľko sa uvoľní pri spálení 10 tisíc litrov benzínu. Tento objem paliva bežný automobil strednej triedy spotrebuje za celé obdobie svojej prevádzky. Ďalej, batérie pre elektromobily — drahé a toxické, väčšina z nich nemôže slúžiť viac ako päť rokov. Samozrejme, je možné ich spracovať, no to je už energeticky oveľa náročnejší proces, než prvotná výroba materiálov. Áno, elektromobil nevypúšťa СO2, no robia to tepelné elektrárne, zásobujúce elektromobily energiou. Z toho vyplýva, že elektromobily fungujú na rovnakej energii, získanej horením fosilných palív, ako bežný automobil. - konec citátu. Kristepane to je opravdu expert. Já nejsem ekolog a nekecám do toho, ale jseem expert, kromě jiného, na stavbu a konstrukce automobilů a provoz a ekonomiku dopravy. A jestliže někdo napíše takovou blbost, že 10 tisíc litrů benzinu spotřebuje auto za dobu jeho životnosti, tak o tom ví hovno. A to je jen jeden malý příklad, který si můžýe ověřit každý, kdo zná základní násobilku. Lesy nejsou plíce země, země byla bez lesů a žila. No jo, takže ty státisíce tun zkaměnělého uhlí v zemi starého miliony let vznikly samy, nebo je stvořil pánbůh? Nebo jsou to pozůstatky lesů, jež zde byly před milionem let? A diskuse k tomu také vynikající, zejména siskutující pod Nickem "sM" - Pravda je že elektromobil neřeší celkové zatížení ovzduší ani spotřebu fosilních paliv, - máte vůbec nějaký odhad, kolik jezdí ve světě automobilů? Nebo alespoň v Česku? Kdyby jen 25% z nich bylo nahrazeno elektromobily, tak se nám všem nesmírně uleví. Že to jejich znečišťování nahradí elektrárny? Já nevím, ale jnevšiml jsem si, že by Temelín, kromě páry z chladících věží, vypouštěl do vzduchu něco jiného a tepelné elektrárny jsou dnes z 95% z hlediska znečišťování ovzduší poměrně dobře filtrovány. 80% z toho článku je snůška blábolů.

Re: To je tedy článek...........

Cico Ciciak | 18.08.2016

"To je tedy článek."

Pochopil si vôbec podstatu článku? Zrejme nie!

Poďme k veci:

1. Tak koľko spotrebuje bežne/priemerne auto paliva v litroch za dobu svojej životnosti?

2. Keby aj nebol údaj 10.000L presným, tak ako to vyvracia to predošlé tvrdenie Jurij Ševčuka (JŠ), že na výrobu 1 elektromobilu sa minie relatívne obrovské množstvo ele. energie, ktorú treba nejako vyrobiť, z čoho vyplýva určité znečistenie život. prostredia? V skratke: JŠ tvrdí, že elektromobily nie sú až také terno, jak sa o nich básni v globálnej (zámerne vytvorenej) propagande. Skús vecne dokázať pádnymi argumentami, namiesto hysterických štekov, že elektromobily (vrátane celého ich výrobného a prevádzkového procesu) sú na tom výrazne lepšie než klasické autá so spaľovacími motormi!

3. Ak si prebrúzdaš na internete aj iný jeho segment ("konšpiratívny"), než ako je majnstrím, tak natrafíš na nejaké teórie, články, videá a ľudí, ktorí tvrdia, že uhlie sa na Zemi netvorilo/netvorí milióny rokov, ale podstatne kratšie. V skratke: že uhlíková metóda stanovenia veku hornín/uhlia nie je presná, niektorí tvrdia, že je to blud! Nejako som nepostrehol, ako si tým svojim hysterickým záchvatom (inak sa to ani nedá nazvať) vecne vyvrátil tvrdenie JŠ, že Zem existovala dlho bez lesov a už vtedy bolo na nej viacej kyslíka. Ešte zdôrazním, že ty sa tu evidentne buď mýliš, alebo zámerne klameš, lebo si napísal, že JŠ tvrdil, citujem ťa: "Lesy nejsou plíce země, země byla bez lesů a žila." No ale on to takto v článku netvrdil, tam sa uvádza nasledovné tvrdenie JŠ: "Veď kedysi na na Zemi lesov nebolo – a kyslíka bolo ešte viac, než je dnes." To je značný rozdiel! Len si sa pomýlil, alebo sa snažíš o účelovú manipuláciu diskutujúcich?

4. Nejako som nepochopil, ako si vyvrátil tvrdenie diskutéra "eM" (ty si napísal "sM" - zase ti len trocha "preplo"?): "Pravda je že elektromobil neřeší celkové zatížení ovzduší ani spotřebu fosilních paliv, ovšem do jisté míry přesune to znečištění dál od lidského bydlení, a to je podle mne velice přínosné." V čom nemá pravdu? Podľa mňa správne hovorí, že sa masívnym pužívaním elektromobilov o moc nezníži spotreba fosílnych palív (energie), o čo predsa dnes všetkým tým eko-teroristom ide, nie? Ako s tým súvisí aj to, či má alebo nemá odhad o tom, koľko elektromobilov jazdí vo svete?! Aj keby nahradili všetky klasické autá, ako by to zneplatnilo tvrdenie "eM"? Prosím o bližšie vysvetlenie.

5. "Temelín, kromě páry z chladících věží, vypouštěl do vzduchu něco jiného a tepelné elektrárny jsou dnes z 95% z hlediska znečišťování ovzduší poměrně dobře filtrovány." A čo rádioaktívny odpad z jadrovej elektrárne? S tými tepelnými elektrárňami máš možno pravdu, nie som na ne odborník, ani na filtre ich splodín, ale tak prísne ekologické normy ako na západe, nebudú všade na svete, že?

6. Akou metódou si dospel k tak presnému číslu, že článok obsahuje až 80% blábolov? :DD

.

Martin | 17.08.2016

Myšlenky jsou to zajímavé, ale přesto bych protestoval proti bezstarostnému nakládání s odpady a proti rušení už zavedené recyklace odpadů. Opravdu mě zlobí, když někteří lidé vesele zahodí cokoli se jim už nehodí, kdekoli je napadne.
Jak říkají někteří fotografové-krajináři "Neodnášej si nic, jen obrázky. Nenechávej po sobě nic, jen otisky nohou. Nezabíjej nic, jen svůj čas." Člověk by zkrátka měl mít ke svému prostředí vztah jako dobrý hospodář.
Elektromobily by byly fajn, jen kdyby už byly vyřešené potíže s bateriemi (v článku hezky rozvedeno) a jejich nabíjením (nechtěl bych vidět to zatížení elektrické přenosové sítě, kdyby všichni motoristé najednou večer začali odebírat desítky kilowattů na nabíjení); kromě toho po hromadném zavedení elektromobilů určitě bude potřeba vykrýt ztrátu z daní za benzín/naftu zvláštním zdaněním elektřiny do aut, takže finanční výhoda časem taky nebude nijak velká.

.

Cico Ciciak | 16.08.2016

Čo sa týka týchto kadejakých "ekologických" opatrení, žeby sa jednalo iba o umelo vytvorený biznis pre zisk a pracovný sektor na zamestnanie "nadbytočných" ľudí, ktorí v dôsledku čoraz viac postupujúcej automatizácie a robotizácie prichádzajú (budú prichádzať v blízkej budúcnosti) o prácu?! Bránia sa "elity" týmto spôsobom aj proti zavedeniu základného príjmu, uvažujúc tak, že radšej dajú človekovi nejakú nezmyselnú/zbytočnú prácu, len aby mu nemuseli vyplácať pravidelnú sociálnu dávku?! Z toho mi vyplýva, že tu ide tiež o zabezpečenie "plnej" zamestnanosti pre ľudí, aby boli čo najviac vyťažení, psychicky vystresovaní (napr. z možnosti straty zamestnania) a nemali tak čas na seba-rozvoj, rodinu a výchovu detí?!

Re: .

Cico Ciciak | 18.08.2016

Je to aj náhrada za, zo západu odídené korporácie, fabriky a podniky s menej kvalifikovanými pracovnými miestami do Ázie, Číny...

Emise

eM | 16.08.2016

Článek je skvělý jakožto opozice tradičním ekoteroristickým názorům, a s ohledem na politiku globálního oteplování a ekoteroristická omezení průmyslu bude dobré jej šířit.

Ovšem, také je u toho třeba přemýšlet. Pokud budu uvažovat o emisích sporáku a emisích dieselového motoru co jezdí na bionaftu, tak rozhodně raději doma dýchám spaliny ze sporáku než abych se zavřel v garáži se švagrovým dieselem.

Pravda je že elektromobil neřeší celkové zatížení ovzduší ani spotřebu fosilních paliv, ovšem do jisté míry přesune to znečištění dál od lidského bydlení, a to je podle mne velice přínosné.
Jako bývalý astmatik mohu snadno posoudit, jak se dýchá na vesnici a jak se dýchá v koloně aut v Praze.

díky

Spektator Čumilovič Puk | 15.08.2016

Je vidět, že dnes v Rusku je více rozumu než na Západě.

Poděkování

David | 15.08.2016

Moc hezký rozhovor. Děkuji.

Přidat nový příspěvek