Vliv alkoholu na dědičnost

30.01.2019 11:52

Naši předkové zjistili, že užívání vína mladými ženami může způsobovat rození poškozených dětí. Dlouhou dobu se mělo za to, že vinu ve všem nese budoucí matka, proto se zákaz užívání vína týkal především žen. Ve starověkém Římě byla doba, kdy dívky a ženy neměli právo pít žádné alkoholické nápoje právě z této příčiny. Potom zákon polevil a týkal se pouze žen ve věku do třiceti let, které byly tedy ve věku, kdy je pro ženu nejideálnější rodit děti. Ve starověké Indii se kategoricky zakazovalo pít víno vždy a všem ženám. Kdo se odvážil porušit tento zvyk, té se vypalovala na čelo horkým železem pověstná láhev. Otcové rodin dlouhou dobu zůstávali mimo. I do dnešní doby si mnozí myslí, že muži můžou pít, protože nerodí děti. Nyní je tento mýtus úplně rozdroben. Otec, který pije, také může, jak se ukazuje, uškodit svým ještě nenarozeným dětem.

...

celý text:  biosferaklub.info/vliv-alkoholu-na-dedicnost/