V OSN přijali rezoluci k boji proti oslavování nacismu. Česko a Slovensko se zdržely hlasování

19.12.2019 10:58
TauRus

 

Valné shromáždění OSN přijalo ruský návrh rezoluce k boji proti oslavování nacismu. Až 60 zemí vystoupilo v letošním roce jako spoluautoři návrhu.

Dokument dostal název „Boj proti oslavování nacismu, neonacismu a jiným forem, které přispívají k eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související netolerance“.

Usnesení doporučuje, aby země přijaly vhodná konkrétní opatření, a to „včetně těch v legislativní oblasti a v oblasti vzdělávání, v souladu se svými mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, aby zabránily přezkoumání výsledků druhé světové války a odmítnutí zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, spáchaných během druhé světové války“.
https://cz.sputniknews.com/svet/2019121811126051-v-osn-prijali-rezoluci-k-boji-proti-oslavovani-nacismu-cesko-a-slovensko-se-zdrzely-hlasovani/

Pro rezoluci hlasovalo 133 států, proti – dva, zdržely se hlasování – 52. Nepodpořily rezoluci USA a Ukrajina.

Považuji to za velký úspěch ruské diplomacie, protože několik let USA brzdily přijetí podobných usnesení.

Příjetí rezoluce znamená nejen změnu rozložení sil ve světě, ale do budoucna i příjetí takových mezinárodních legislativních pravidel, při kterých státy, které dovolí řádění novodobých vykládačů historie podobných „řeporyjskému praseti“, se nutně dostanou do mezinárodní izolace.

V OSN byl vytvořen instrument, který pomůže eliminovat pokusy o návrat neonacistického projektu v Evropě a USA, a banderovského na Ukrajině.