Už nerozumím česky

26.02.2016 20:09

přislo mailem

 

Nemám teď na mysli pseudomodernu  a  všiml  jsem si, že kdo chce budit dojem, že je  in musí vsouvat do české věty cizí slova, takže už nejsou cyklisté, ale bajkeři, T-mobil je Timobajl, jako omluva stačí soráč,  atd, atd.  Mám na mysli daleko horší věc a to je překrucování významu slov.   Nejhorší  je to, že významy slov překrucují i politici a představitele státu, a navíc jejich hlásné trouby ve většině médií... Býti tzv. "IN" znamená, chovat se jako někdo jiný. Chovat se jako někdo jiný znamená buď pokrytectví, nebo nedostatek vlastního sebevědomí k uplatnění vlastních prvků chování, nebo jejich absenci. Schovává se za někoho jiného, nebo se snaží splynout s davem. Takže býti "IN" vlastně znamená býti zakrnělý prolhaný pokřivený a zbabělý duchovní mrzáček nesamostatně uvažující a chovající se. Jindy jde o promyšlenou "stejnakost" za účelem úkrytu, nebo manipulace. Také protiklad rozmanitosti, tedy přímý zdroj degenerace. Proto je islámu kritické myšlení zapovězeno, resp. jej již není ani schopen. Výraz bajkeři (to je ten, co vypráví bajky?) neznám, ale znám velocipedisty. Kdysi jsme obnovili klub velocipedistů 1905 v Přelouči a dělali si výlety s pikniky v dobových krojích a na dobových kolech. Holky i kluci. Kdo neměl, tak vytáhl to nejstarší kolo někde ze stodoly nebo dřevníku po babičce či dědovi. Od té doby říkám, že ten, kdo jezdí na kole, je zmodernizovaně nazýván ryze česky "KOLISTA". Velocipedisté jsou přímými předchůdci cyklistů. Bajkaři vypráví bajky.  (*Pozn.: Řečeno triviálně a polopaticky...A kdo je "IN", je prostě nudný a nezáživný vůl, vhodný akorát tak do davu tupých kejhalů, papouškujících cizí diktát, aniž by kolikrát, tušil proč vlastně. Tak např. na výročí amerického bombardování Prahy se stovkami nevinných obětí na životech civilistů se dnes namísto pietních vzpomínkových akcí organizuje z Ameriky importovaný a "Inařům" imputovaný tzv. Sv.Valenýn.Namísto morálního apelu ve smyslu nikdy nesmíme zapomenout, se každoročně dne 14.2. Pražáci a Pražandy ocucávají na nárožích a hrají si na lásku... Na stejných místech, kde jejich pra/dědové a prababičky z rukou Američanů bídně umírali. To jsou ale paradoxy, řekl by Václav Havel a možná by o tom napsal další absurdní hru, ještě za svého absurdního života. Škoda že to nestihl, přišli jsme o vrcholné dílo nepochopeného dramatika.)

 

Extremismus

Nejčastěji používané slovo v poslední době je extremismus, extremisté atd. Podle slovníku znamená, že termínem Extremismus bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti... Extremismus znamená krajní, nebo okrajový jev. Co není okrajovým jevem, nelze nazývat extrémismem. S tím se však též pojí nebo má spíše vztah výraz intenzita. Čeho je hodně, toho je příliš. Například extrémně můžeme vnímat bolest při muslimském kamenování (viz. muslimské hry, záliby a tzv. právo). (*Pozor na nechutké přílohy s autentickémi ukázkami běžné muslimské praxe.)

Hlavní střední proud v této zemi (převážná většina obyvatel) si nepřeje islám v této zemi, není proti pomoci uprchlíkům, ale je proti přijímání uprchlíků islámského náboženství...

Takže okrajové skupiny mimo  hlavní (střední) proud společnosti jsou tedy extrémisté. Je úplně jedno, zda je to z rozkazu USA či Merklové, pro Česko to jsou extremisté. Zkrátka a dobře extrémisté jsou tedy od Sobotky až po stranu biomasy.  Nevím, proč tito extremisté urážejí většinu národa za to, co jsou oni... Sobotka není extrémista, nýbrž prospěchář. V tomto případě jde o koincidenci, tedy je to extrémní prospěchář. K realizaci vlastního extrémismu nemá dostatek kuráže a ani invence. 

 

Nepřizpůsobiví

Jedná se především o cikány. To, že se z 90%  nepřizpůsobili za více  než 600 let naší civilizaci není  jen  jejich vina. Oni se přizpůsobili, a dobře. Stát jim dá podporu, dětské přídavky, léky zdarma, bydlení, atd. Státu nemusí vracet nic, nemusí pracovat. Jediná výdělečná činnost pro ně je nasouložit co nejvíc dětí, u kterých často uvedou jako otce bratrancova cikánského, jak by jinak, invalidního dědečka, aby dostali co nejdříve vyšší podporu a sirotčí důchod, a tím si vylepšili nadstandard. Tak produkují, často negramotné, práce se štítící obyvatelstvo. Tento parazitní způsob života jim umožňují na úkor majoritní občanské  společnosti  extremisté, kteří protesty hlavního (středního) proudu proti takovémuto rozkrádání nazývají extremismem... Přizůsobivost, znamená schopnost adaptace na změnu prostředí, jindy schopnost v odlišném prostředí úspěšně přežít (Cikánům se to v odlišném prostředí daří již více než 600 let). Porucha přizpůsobení je psychiatrická diagnóza, podle MKN 10 značena jako F 432. Vzhledem k tomu, že cikáni s touto poruchou do psychiatrických ordinací nepřicházejí, nemohou být proto označováni, jako nepřizpůsobivá skupina. Vzdorující a nerespektující jedinec nebo skupina jedinců, nemá se schopností přizpůsobit se nic spolelčného. Jde o významový omyl v chápání slov a pojmů. V případě cikánů může jít o nepatřičný eufemismus v označování jejich chování. Stejně tak sociální inteligence. Cikámi mají obecně vysokou tzv. sociální inteligenci.

Fašisté (zvláštní pozornost věnujte ukrajincké formě fašismu, nyní i s naší pomocí na vzestupu a znovuoživení - viz. přílohy u kt. dopor. raději prázdný žaludek)

 

V e spojení se slovem extrémismus se často ozývá slovo fašismus. Naposled jsem je slyšel ve spojení s protesty proti islámu, stejně jako slovo xenofobie. Co říká slovník?... Fasci di combatimento... Učili jsme se to jako 15-19 náctiletí studenti na gymnáziu. Slovo fašismus nachází svůj významový původ v Itálii za dob Benita Musoliniho, odkud se v daných souvislostech traduje. Od té doby bylo různě modifikováno a překrucováno. Obecně se nyní používá jako pejorativní nadávka tam, kde dochází ke snaze o nařčení z upírání nějakých práv někomu (ať už domnělých nebo skutečných) cestou násilí. Tedy je tento výraz s přesunutým významem v podstatě zneužíván různou formou a za různým účelem. Jindy má své konkrétní podoby v různých geopolitických souvislostech, pak je jej vhodné doplnit konkretizujícími přívlastky. Viz. např. Ukrajinský fašismus. *Pozn.: Slovním základem je zde lat. slovo fasciculus, tedy svazek. Jinde fascia = list, obinadlo, pruh, stuha aj. Známe počeštělý fýraz fascikl, že? Aj. přenesené významy, k údivu, je jich mnoho a vzájemně velmi odlišných. Úvaha o tzv. fašimu se nachází v příloze. Jinak viz. zajímavý odkaz: http://www.svedomi.cz/svedomi/2009/rof_0903_o_svevoli_nejen_fasisticke.htm 

 Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu. Vzhledem, že jsem neviděl a neslyšel protesty proti Ukrajincům, Rusům, Holanďanům, Vietnamcům, Švédům, Číňanům, zkrátka žádná xenofobie tu není, takže se význam toho slova nenaplňuje. Horší je, že náš hlavní (střední) proud majoritního obyvatelstva je urážen i slovem fašismus. Ve vztahu k cikánům, jak je výše uvedeno, jde o odpor vůči parazitnímu životu na úkor ostatního obyvatelstva, což je sebeobrana, nikoliv fašismus. Co to je fašismus však nikdo přesně nedefinoval a každý si to vysvětluje po svém.... Xeno = cizí, neznámé. Fobie =  strach (původ z řečtiny). Kdo tedy svého nepřítele zná a nebojí se jej, nemůže být tzv. xenofóbní.

Jedno však je jisté.  Nejvyšší   představitel  islámu Velký  Mufti,  Jerusalemský  Amín  Al-Husajní se velice vemlouval Hitlerovi, velebil Německou říši a koncentráky, hlavně pak Osvětim, který navštívil v doprovodu Himmlera. Hitler na oplátku vyhlásil, že  jedině Islám je mu blízky svou ideologii. Takže z historické zkušeností vyplývá, že obhájce a příznivec islámu je i blízký fašismu a jako takového jej třeba brát a jednat s ním... K fašismu viz. výše... Ale z českých pověstí a bájí se k tématu váže něco podobného, mělo se to stát přibližně takto: Kníže Svatopluk ( http://www.sarakt.eu/povesti.htm ) měl tehdy k sobě na smrtelném loži povolat tři syny a kázal jim, přinést si sebou vrbový prut. Prut pak na jeho pokyn každý z nich snadno zlomil. Poté Praotec kázal svázat všechny pruty do jednoho svazku a jeden po druhém ze synů se jej snažil zlomit. Nepodařilo se to ani jednomu z nich. No, možná to proběhlo naopak, ale já u toho nebyl... Směle tak lze tedy prohlásit, že by fašismus měl mít svůj původ v hloubi dějin českého národa??? Úsměvné, že? Z podobného principu pak také pramení aktuální ruské úsloví, zmodernizovaně řečeno hláška, nanejvýše aktuální:

 

Kогда мы едины - мы не победимы…

 

PS.: Kdo je to Sáša Hepe? Pozdravujte jej, moje jméno je Alexandr Michael, nikoliv však Mitrofanov. Ten by si měl raději pokorně sejmout mitru (v křest. náb. mitra = čepička na hlavě - např. viz. papežova mitra, tj. čepicovka papežská = mitra papalis, isl. =  turban, stužka na ovíjení hlavy apod.; italsky mitra = samopal, automat; mitralgia = kulometná palba), potřít si hlavu rozpuštěným máslem a prosit o shovívavost... Inu, další české přísloví praví: "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!" Buďme tedy milosrdní i k Mitrofanovi.  Přezdívka: Zprofanovaná Mitra. Jméno Alexandr si prozatím nezaslouží. Nepleťe si mě s ním prosím...

                                               Sáša Hepe

(Autor se sám jmenoval politologem, ačkoliv nemá  občanství USA, taky nemá žádné novinářské ceny, ale zato vidí. Vzděláním je asi doktor práv, protože jednou byl týden v Plzni, což v naších poměrech na titul asi stačí)