Trójske oblaky

17.12.2014 22:36

Německý dokument o manipulaci s počasím, slovenské titulky.

Podstatnou zložkou systému na úpravu počasia je súbor intervenčných metód. Počet týchto špeciálnych intervenčných metód je obmedzený iba predstavivosťou, ale až na niekoľko výnimiek ide o to, meteorologickému procesu správnym spôsobom, na správnom mieste a v správnom čase dodať buď energiu alebo chemikálie.

Zo správy USA “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” (Počasie ako zbraň: ovládať počasie do roku 2025), z roku 1996, str 13.