Putin vysvětluje novinářům Zákon o zahraničních agentech (video)

01.09.2016 15:40

 

Prepis: Čo sa týka mimovládiek, na túto tému som sa už mnoho krát vyjadril. Vítame robotu mimovládiek. Dokonca vítame aj našich opozičných kolegov z dôvodu, že aj mňa to krajne zaujíma. Na rôznych miestach po krajine je mnoho neospravedlniteľného správania sa k ľuďom. Je mnoho narušení zákona zo strany vládnych predstaviteľov. A vládny činitelia sami od seba k tomu buď pristupujú slabo, alebo vôbec. A preto pre mňa ako garanta ústavy, pre mňa ako človeka, ktorý bol zvolený väčšinou našich občanov je krajne vážne poznať čo sa deje po krajine, a súčasne na to reagovať. Ale ak je to činnosť zameraná nie na ozdravenie spoločnosti, ale iba na PR na škodu spoločnosti, tak to je zle. Ak je to činnosť, ktorá si nárokuje byť súčasťou vnútropolitickej procedúry, a platí sa zo zahraničia, to nie je zle, ale musíme o tom vedieť (informačný zákon). Nech nám o tom povedia. Čo je tu zlé? Ich činnosť nikto nezakazuje. Kto v zákone zakazuje organizáciám zaoberajúcimi sa vnútropolitickými záležitosťami a platenými zo zahraničia pracovať? Nikto. Zákon to nezakazuje. Ale nech povedia: Od koho dostali peniaze? Koľko dostali? Za akým účelom a na čo ich minuli? Čo je na tom zle? V USA ten zákon platí od roku 1938. A neplatí iba preto, že bol prijatý na boj proti nacistickej hrozbe. Dnes už niet žiadneho nacizmu a zákon stále platí. Aktívne sa používa aj voči našim organizáciám, ktoré sa pokúšajú naladiť určitú robotu v USA. K dispozícii je mesiac starý príklad. Prečo si mi nemôžeme taký zákon dovoliť? Čo je na tom nedemokratického?

Přepis: Co se týče mimovládiek, na toto téma jsem se již mnoho krát vyjádřil. Vítáme robotu mimovládiek. Dokonce vítáme i našich opozičních kolegů z důvodu, že i mě to krajně zajímá. Na různých místech po zemi je mnoho neomluvitelného chování k lidem. Je mnoho narušení zákona ze strany vládních představitelů. A vládní činitelé sami od sebe k tomu buď přistupují slabě nebo vůbec. A proto pro mě jako garanta ústavy, pro mě jako člověka, který byl zvolen většinou našich občanů je krajně vážně znát co se děje po zemi, a současně na to reagovat. Ale pokud je to činnost zaměřena ne na ozdravení společnosti, ale pouze na PR na škodu společnosti, tak to je špatně. Pokud je to činnost, která si nárokuje být součástí vnitropolitické procedury, a platí se ze zahraničí, to není špatně, ale musíme o tom vědět (informační zákon). Ať nám o tom řeknou. Co je tady špatného? Jejich činnost nikdo nezakazuje. Kdo v zákoně zakazuje organizacím zabývajícími se vnitropolitickými záležitostmi a placenými ze zahraničí pracovat? Nikdo. Zákon to nezakazuje. Ale ať řeknou: Od koho dostali peníze? Kolik dostali? Za jakým účelem a na co jejich utratili? Co je na tom špatně? V USA ten zákon platí od roku 1938. A neplatí jen proto, že byl přijat na boj proti nacistické hrozbě. Dnes již není žádného nacismu a zákon stále platí. Aktivně se používá i vůči našim organizacím, které se pokoušejí naladit určitou práci v USA. K dispozici je měsíc starý příklad. Proč jsi mi nemůžeme takový zákon dovolit? Co je na tom nedemokratického?

Zákon o zahraničných agentoch
Zákon o cudzích agentoch
Zákon o zahraničních agentech
Zákon o cizích agentech
Open society fund
Fond otvorenej spoločnosti
Soroš


Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=oECD_...
Video je z programu Priama linka z apríla 2013

 

Diskusní téma: Putin vysvětluje novinářům Zákon o zahraničních agentech (video)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek