Program strany SYRIZA

30.01.2015 16:13

Dušan Grúň |

 

Bod 1. audit verejného dlhu a preskúmanie výšky úrokových platieb: pozastavenie splátok, pokial sa nezastaví a neprestane zvyšovať nezamestnanosť.

Bod 2. Požadovat od EU zmenu úlohy ECB tak,aby ECB financovala štáty a programy štátnych investícií

Bod 3. Zvýšiť dane z príjmu na 75% pre všetky príjmy nad 500 tisíc Euro.

Bod 4. Zmena volebného zákona na základe pomerného systému.

Bod 5. Zvýšenie dane veľkých firiem na európsky priemer.

Bod 6. Prijatie zákona o finančných transakciách a osobitná daň na luxusný tovar.

Bod 7. Zákaz špekulatívnych finančných nástrojov.

Bod 8. Zrušenie finančných výhod pre cirkev a lodiarsky priemysel.

Bod 9. Eliminácia tieňového bankového sektora a odlivu kapitálu do zahraničia.

Bod 10. Silná redukcia vojenských výdavkov.

Položka 11. Zvýšenie minimálnej mzdy na 750 eur mesačne.

Bod 12. Použitie vládnych budovy, bank a kostolov pre bezdomovcov.

Bod 13. Otvorenie stravovania vo verejných školách s raňajkami a obedom zadarmo pre deti.

Bod 14. Poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti nezamestnaným, bezdomovcom a ľudom s nízkymi mzdami.

Bod 15. Dotácie až 30% na hypotekárne platby pre rodiny s nízkymi príjmami, ktorí nie sú schopný splácat splátky.

Bod 16. Zvýšenie dotácie pre nezamestnaných. Zvýšiť sociálnu ochranu neúplných rodín, seniorov, zdravotne postihnutých a rodín bez príjmu.

Bod 17. Zavedenie daňových úľav pre základné tovary.

Bod 18. znárodnenie bánk.

Bod 19. Znárodnenie radu firiem v strategických odvetviach (železnice, letiská, telekomunikácie) pre rozvoj krajiny.

Bod 20. Rozvoj miestnych obnoviteľných zdrojov energie a ochrany životného prostredia.

Bod 21. Rovnaké platy pre mužov a ženy.

Bod 22. Obmedzenie neštandardných nájmov a výhod bez časového obmedzenia.

Položka 23. Posilnenie ochrany práce a ochrany miezd pracovníkov zamestnaných na čiastočný úväzok.

Bod 24. Obnovenie kolektívnej (pracovnej) zmluvy.

Bod 25. Posilnenie inšpekcie práce a požiadavky pre firmy pracujúcimi na štátnych zákazkách.

Bod 26. Ústavné reformy s cieľom zabezpečiť odluku cirkvi od štátu, rovnako ako ochranu práva na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť.

Bod 27. Vyhlásenie referend o zmluvách a ďalších dohodách s EU.

Bod 28. Zrušenie neoprávnených výhod pre poslancov. Zrušenie poslaneckej imunity pre ministrov tak aby to súdu umožnilo začať trestné konanie proti členom vlády.

Bod 29. Demilitarizácia pobrežnej stráže a špeciálnych síl. zákaz nosenia strelnej zbrane policajtom pri demonštráciách. Zmena výuky pre policajtov tak aby kládli dôraz na sociálne otázky, ako je prisťahovalectvo, drogy a sociálne faktory

Bod 30. Záruka ľudských práv v prisťahovaleckých centrách a vo väzbe.

Bod 31. Podpora zlučovanie rodín imigrantov.

Bod 32. dekriminalizácie používania drog v prospech boja proti obchodu s drogami. Zvýšené financovanie rehabilitačných centier.

Bod 33.Obmedzenie práva na odmietnutie prijatie návrhov zákonov.

Bod 34. Zvýšenie financovania zdravotnej starostlivosti na európsky priemer (prevalencia EÚ o 6% HDP v Grécku - 3%).

Bod 35. Eliminácia platieb občanov v prospech národných zdravotníckych služieb.

Bod 36. znárodnenie súkromných nemocníc. Odstránenie účasti súkromného sektora v národnom systéme zdravotnej starostlivosti.

Položka 37: Stiahnutie gréckych vojakov z Afganistanu a na Balkáne. Mimo krajiny nesmú byť grécki vojaci.

Bod 38. Zrušenie vojenskej spolupráce s Izraelom. Podpora vytvorenia palestínskeho štátu v hraniciach z roku 1967

Bod 39. Rokovania o stabilizácii vzťahov s Tureckom.

Bod 40. Zrušenie všetkých zahraničných vojenských základní v Grécku a vystúpenie krajiny z NATO.