Plány Zelenskeho, ako „oživiť“ ekonomiku Ukrajiny

09.08.2019 05:21
Atevi


7.8. Zelensky počas svojho pobytu v Turecku na turecko-ukrajinskom obchodnom fóre v Istanbule oznámil niekoľko opatrení, ktoré podľa jeho názoru môžu krajine pomôcť prekonať hospodársku krízu.
1) „Černozem na export“ : Zelenskeho administratíva má v úmysle začať pozemkovú reformu, počas ktorej bude zrušené moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy. Zákaz predaja poľnohospodárskej pôdy bol na Ukrajine zavedený v roku 2001 počas prezidentovania Leonida Kučmu. Na Ukrajine tvorí poľnohospodárska pôda vyše 42 miliónov hektárov, čo je takmer 71 % celého územia Ukrajiny. Ukrajinské orgány zaviedli moratórium, pretože považovali černozem za hlavné bohatstvo krajiny. Okrem toho sa obávali, že v prípade zrýchlenej privatizácie bude tento neoceniteľný dar prírody v rukách majiteľov, ktorí by ním mrhali: technicky využívať, kontaminovať chemikáliami, pestovať geneticky modifikované plodiny. Zrušenie moratória je v ukrajinskej spoločnosti mimoriadne nepopulárnym opatrením. Na konci roku 2018 bol uskutočnený prieskum, v rámci ktorého dostali respondenti otázku, ako by hlasovali v referende o predaji poľnohospodárskej pôdy. 72 % Ukrajincov bolo proti takémuto kroku. Zároveň vo vidieckych oblastiach bolo proti 75 % účastníkov prieskumu. Jednou z podmienok pre podporu Zelenskeho zo strany USA je povolenie voľne obchodovať s pôdou v záujme amerických poľnohospodárskych monopolov. Dá sa predpokladať, že v prípade pozemkovej reformy sa zintenzívni závislosť Ukrajiny od Spojených štátov, Holandska a Veľkej Británie: v súčasnej situácii budú pozemky kupovať medzinárodné potravinové monopoly.
2) „Ukrajinské Las Vegas“ : Ďalšia jeho iniciatíva, ktorá by mohla vyvolať kontroverziu v ukrajinskej spoločnosti, je legalizácia hazardných hier v krajine. …Zlegalizujeme hazardné hry, konkrétne prevádzkovanie kasín v päťhviezdičkových hoteloch… Hazardné hry boli na Ukrajine oficiálne zakázané v roku 2009 a od roku 2011 sú zakázané aj online kasína. Postoje k tomuto odvetviu sa od prevratu v roku 2014 nezmenili. Na lotérie sa zákaz nevzťahuje.
3) „Obnova na cudzí účet“ : Zelensky vyzval Turecko, aby sa zúčastnilo na obnove infraštruktúry juhovýchodnej časti Ukrajiny, ktorá bola postihnutá občianskou vojnou. Od Turecka očakáva, že sa zúčastní medzinárodného fóra na obnovu Donbasu. Ukrajinské orgány plánujú zorganizovať túto udalosť na jeseň v Mariupole. Zelenskeho administratíva síce zatiaľ nepodnikla žiadne skutočné kroky na vyriešenie konfliktu na juhovýchodnej Ukrajine, nerokuje so zástupcami republík, plnenie minských dohôd nerieši, zomierajú tam ľudia – ale vyzýva investorov, aby obnovili Donbas.

https://russian.rt.com/ussr/article/657251-ukraina-zelenskii-ekonomika-moratorii