Péče o uprchlíky v ČR

25.02.2015 21:20

přišlo mailem

Konečně mi došlo, o co se tady vlastně jedná.

 Proč někteří politici propagují nutnost péče o uprchlíky. Je jedno odkud pocházejí. Ono ani tak nejde o diktát EU.

 Ono jde hlavně o veliký kšeft.​ (Abych byl současný - tedy o business​.) Ono nejde o péči o uprchlíky, jedná se o péči o něčí peněženky. Doposud u nás téměř žádné uprchlíky nemáme, a přesto se na"péči o ně" vydávají obrovské prostředky, ale již se nepublikuje komu a kolik.

Tak koukejte a divte se, jak se "vydělává".

Organizace pro pomoc uprchlíkům(OPU)                                   46 786 527,- Kč

Sdružení pro integraci a migraci(SIMI)                                       30 079 876,- Kč

Poradnapro integraci(PPI)                                                           22973 418,- Kč

InBáze                                                                                           10 565 144,- Kč

Multikulturnícentrum Praha (MKCPraha)                                 23 611 803,- Kč

Člověkv tísni, o. p.s.                                                                  249628 650,- Kč

Sdruženíobčanů zabývajících se emigranty(SOZE)                     7 016 246,- Kč

META,o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladýchmigrantů         21 042 731,- Kč

Centrumpro integraci cizinců, z.s.(CIC)                                     25 969 612,- Kč

Evropskákontaktní skupina o.s.(EKS)                                         31 227 714,- Kč

MOSTPRO,o.p.s.                                                                          6 004 237,- Kč

CharitaČeská republika (pozorovatel) (nepřehledné, v řádech desítek až stovek milionů)

LačheČhave (LČ)(pozorovatel)                                                    nedohledáno

Slovo21,z.s.                                                                                  25 148 073,- Kč

AMIGA,z.s.(pozorovatel)                                                               nedohledáno

La Strada CR, o.p.s.(pozorovatel)                                                 1 169 596,- Kč

Poradnapro občanství, občanská a lidskápráva                        50 547 441,- Kč

Nevládní sdružení obdržela tedy nejméně částku přesahující  přes půl miliardy korun.

A to tady ještě téměř žádní uprchlíci nejsou.

Dovedete si představit, kolik peněz z našich daní poteče do peněženek těch lidumilů

 - kteří se již těší -až to skutečně nastane ???

Tak, abyste náhodou nepřišli o chuť zasílat různé obnosy potřebným, třeba dárcovské SMS.......