Otevřený dopis ukrajinské poslankyně Jeleny Bondarenko

30.09.2014 14:51

Já, Jelena Bondarenko, poslanec za Stranu regionů, která se nachází v opozici vůči současné moci na Ukrajině, chci tímto prohlásit, že současná moc se snižuje do přímých hrozeb fyzické likvidace opozičních politiků na Ukrajině, do odebrání práva na svobodu slova opozice v parlamentu i za jeho hranicemi a také do spolupachatelství při zločinech nejen proti opozičním politikům, ale také proti jejich dětem.

Neustálé hrozby, nepsaný zákaz přítomnosti opozice v éteru ve většině ukrajinských kanálů, cílené štvaní – to už je takřka běžný atribut každodenního života opozičního poslance na Ukrajině. Všichni, kdo vyzývají k míru na Ukrajině, jsou okamžitě označováni za nepřátele národa, tak, jako tomu bylo například v Německu ve 30. a 40. letech minulého století nebo v časech McCarthismu v USA.

Před několika dny ministr vnitra Ukrajiny Arsen Avakov, který je zaníceným příznivcem „partaje války“ na Ukrajině, prohlásil toto: „Pokud se k parlamentnímu řečnickému pultu blíží Jelena Bondarenko, ruka se mimoděk sune k pistoli.“ Zdůrazňuji: toto řekl člověk, zastávající nejvyšší policejní post v zemi.

Přesně před týdnem mě mluvčí ukrajinského parlamentu Aleksandr Turčynov zbavil práva vystoupit z parlamentní tribuny (více viz zde, zde) jakožto představitele opoziční frakce „Strany regionů“. A to jen proto, že jsem prohlásila, že „moc, která posílá armádu bombardovat civilní města, je zločinná.“ Následně dal velkodušně možnost parlamentním radikálům pronést výzvu k vystřílení opozice.

S vědomím toho, že na konci minulého roku, kdy v Kyjevě už operovali extremisté, byl můj automobil ostřelován – a tento fakt byl mou osobou zaevidován formou oznámení u orgánů činných v trestním řízení – beru tyto hrozby na mou adresu naprosto vážně.

Rovněž informuji všechny, kdo o tom ještě neví, že současná moc kryje zločince, kteří si dovolili vztáhnout ruku na syna dalšího opozičního politika, Vladimíra Olejnika. Ruslan Olejnik, pověřený výkonem funkce okresního prokurátora, byl zbit na svém pracovišti, v důsledku čehož se jeho život a zdraví ocitli v ohrožení. Místo toho, aby vyšetřili tento zjevný fakt napadení prokurátora při plnění jeho služebních povinností a fakt obludného tlaku na opozičního činitele a jeho rodinu, byl tento prokurátor odvolán z funkce.

Od svých kolegů slyším každodenně o fyzických útocích na jejich asistenty, o prohlídkách v podnicích jejich stoupenců, o hrozbách a také o útocích na jejich životy, zdraví a majetek. Ukrajinský informační prostor je takřka kompletně vyčištěn od takových informací a obyčejní Ukrajinci nemají sebemenší tušení, že se na Ukrajině odehrává zločinný boj s opozicí, že je všemožně potlačováno ústavní právo na svobodu.

A ti redaktoři, kteří překonávají strach, pracují čestně, jsou vystavováni útokům nacionalistických uskupení, a organizátoři a účastníci pogromů na redakce, dokonce identifikovaní pomocí videí a fotografií, nejsou voláni k odpovědnosti.

Vyzývám mezinárodní struktury, které deklarují věrnost demokratickým principům, aby si toho nejen začaly všímat, ale aby se také připojily k boji za zachování a dodržování demokratických práv a svobod ukrajinských občanů. Metody ukrajinské junty v boji o moc, a ještě přesněji v boji za vybudování diktatury na Ukrajině, nemají nic společného s pojmem „demokracie“.

Nečinnost ze strany mezinárodního společenství vůči těmto evidentním faktům bude vypadat jako spoluúčast a tichý souhlas se všemi těmito zločiny, které se nyní dějí na Ukrajině. Svobodný svět ztrácí další opěrný bod – Ukrajinu.

Všichni, kdo nejen slovy, ale i činy bojují za demokracii, lidská práva a svobody, mohou společně udělat mnoho. Vždyť pouze společně můžeme zastavit juntu a bratrovražednou válku na Ukrajině!

 

S úctou, poslankyně Ukrajiny Jelena Bondarenko

 

zdroj zde, podrobnosti v ruštině zde