Otevřený dopis Karlovi Schwarzenbergovi

26.03.2015 09:59

Otevřený dopis


Karel Schwarzenberg předseda TOP 09


Pane Schwarzenbergu,
v těchto dnech jsme si připomněli sedmdesáté výročí od osvobození koncentračního tábora Osvětim. Při této příležitosti probíhaly nejenom v České republice a Polsku vzpomínkové akce, ale po celém světě lidé vzpomínali na utrpení mnoha lidí a připomínali si holokaust a vše podstatné co tomuto předcházelo. Vzpomínalo se i na jiné koncentrační tábory, ve veřejných sdělovacích prostředcích padla připomínka tábora Lety na Písecku nedaleko Vašeho panství.Na scénu se opět vrátil požadavek,aby stát odkoupil vedle památníku stojící vepřín.Ztotožňuji se s tím,že by se měl vepřín odkoupit,nesouhlasím však s tím,aby to byl stát kdo by měl vepřín odkoupit.Jsem přesvědčen o tom,že tento by jste měl odkoupit Vy a měl by jste ho nechat zbourat na své náklady.Proč? Protože tábor byl zřízen v protektorátu na požadavek rodiny Schwarzenbergů, v táboře byli umístěni lidé, kteří tvrdě pracovali 10 hodin denně za 1,- Kč na panství této rodiny. Nedávno předseda Úsvitu Tomio Okamura řešil zda to byl pracovní či koncentrační tábor to je nepodstatné.
Podstatné je,že v táboře byli nedobrovolně umístněni lidé,kteří zde museli tvrdě dřít na pana Schwarzenberga a kteří zde umírali pro nedostatečnou nejenom lékařskou péči,hladem, nemocemi a vysílením.
Mezi zemřelými byli i děti o které se panství Schwarzenbergů nedokázalo postarat,stejně staré děti jako v té době jste byl Vy - Schwarzenberg. Umírali hladem, zatím co Vy jste nikterak nestrádal. Je velice smutné zjištění, že tábor byl zřízen na základě požadavku České (opravdu České?) rodiny Schwarzenbergů, do tábora lidi dodávali Češi,kteří vykonávali
i dozor,vše probíhalo bez účasti Němců. Skutečnost,že do tábora byli dodáváni nakonec pouze cikáni dotvrzuje, že se jednalo o rasovou záležitost a lze tedy hovořit o holokaustu. Chápu,že jste v té době byl dítě,které nemělo ponětí o tom co se dělo. Tím spíše jste se měl zajímat o tuto záležitost po svém návratu do Čech.O celé záležitosti víte,před lety jste se kvůli tomu sešel s historikem Paulem Polanským,
osobně jsem si na toto téma s Vámi psal i já.Přesto jste se k tomuto nepostavil čelem.
Bylo to v době, kdy mělo dojít k expedici vydané knihy Paula Polanského ,,Bouře“ v nakladatelství Fedora Gála. V noci před expedicí v nakladatelství záhadně prasklo potrubí a skoro celý náklad knihy byl zničen (to je pro Vás jistě novinka) K tomuto výtisku knihy se vyjádřil tehdejší politik p.Petr Pithart tak, že prohlásil, že k tomuto se bude muset Schwarzenberg vyjádřit,bohužel zůstalo pouze u tohoto výroku.
Ke konci loňského roku vydal o táboru Paul Polanský novou knihu jako dokument pod názvem ,,Tábor smrti Lety“ kde uvádí vše o táboru a kde čerpal potřebné údaje. Vycházel především z dokumentů umístněných v archivu Třeboň,
kronik okolních vesnic, farních zápisů, knihy pohřbů obce Mirotice, výpovědí místních pamětníků žijících v okolí tábora a dalších údajů.
Domnívám se, že je načase vystavit Vám za Vaši práci účet! Děláte naší zemi ostudu,škodíte tomuto národu. Není náhodou, že básník K.H.Borovský v době kdy nemůže být osočován,že je nebo byl pod vlivem komunistů napsal:
ZLE MATIČKO ZLE, SCHWARZENBERGOVÉ ZDE.
Tyto slova mají stále opodstatnění!! Vaše schvalování humanitárního bombardování v Kosovu,podpora fašistů na Ukrajině,podpora mejdanu na Ukrajině tak i v Praze vyjadřuje zcela zřetelně kdo jste a co chcete.
Vykřikujete stále, že jste Čech jak poleno, poleno možná, ale Čech nejste, přesto, že jedním ze států kde máte občanství je Česká republika. Jednak neumíte naši hymnu,neumíte mluvit česky již před 7 lety jste prohlašoval, že se česky naučíte, tak opětovně před dvěma lety při kandidatuře na presidenta jste říkal,že se již učíte a že budete mluvit česky stále však jenom kuňkáte a huhňáte.Žil jste zde do deseti let,nyní jste tu znovu 25 let tedy za 35 let jste se nenaučil česky, mluvíte jak vietnamec po dvou letech zde.Každý občan cizího státu po deseti letech pobytu zde mluví lépe než Vy.Žádný Čech by nezpochybnil dekrety doktora E.Beneše. Jistě Vy můžete, Vy jste na ně nedbal a byl jste s V.Havlem první kdo tyto dekrety prolomil. Pane Schwarzenberg neustále lžete - např. uvádíte, že máte vzdělání Vídeňskou univerzitu,že jste hajnej. Ani jednu školu jste nedodělal, tedy jak můžete být hajnej, když jste školu nedodělal?
Nemohu opomenout Vaši aktivitu ohledně církevních restitucí.
Které jste za velice nečestných postupů protlačili bez ohledu na to, že 94% občanů s formou restitucí nesouhlasilo. Toto lze považovat za zradu národa. Uvádíte o sobě, že jste křesťan. Jak může křesťan souhlasit s bombardováním, se zabíjením civilních občanů, to nechápu. Zřejmě za ten majetek co jste přihrál církvi Vám Jarda Duka dává rozřešení a je to v pořádku. Pořád zřejmě jen spíte, kdyby jste nespal, poté by jste věděl, že lid této země zde islám nechce, jinak by jste nežvanil o tom, že je sem máme vzít. Pokud k tomu dojde (lidé to nepřipustí) poté si je vezměte na své pozemky a ubytujte ve svých budovách na Orlíku, když je máte tak rád. Pane Schwarzenbergu, sdělte národu jak je to s koncentračním táborem Lety a jakou roli v tom hraje Vaše rodina. Staré přísloví říká ,,Zameť si před svým prahem“ Rád na každého házíte všelijakou špínu tak si ukliďte nejdříve tu svoji


Nečice 27.1.2015 Jan Bouček