Ohledně seriálu "Černobyl"

14.06.2019 14:52

JanaK 

 

Připomínám dokument z r. 2017 s názvem „Důkaz z minulosti – Černobyl, tajná oběť“ ( УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО Чернобыль Секретная жертва 1.11.2017).

Stručně obsah.
Dokument poukazuje na důkazy, že výbuch v Černobylské jaderné elektrárně byla diverze.
Ráno 27.dubna 1988, dva roky po nehodě v jaderné elektrárně v Černobylu, objeví příbuzní akademika Legasova, jednoho z vedoucích pracovníků , kteří měli na starosti likvidaci následků nehody na čtvrtém energobloku, jeho tělo. Oficiální verze – sebevražda. Blízcí Legasova jsou dosud přesvědčeni, že akademik byl zabit. A to zrovna v tu dobu, kdy se chystal zveřejnit své úvahy o skutečných vinících nehody v jaderné elektrárně. Legasov tušil, že jej chtějí odstranit, proto začal na magnetofon nahrávat své informace, i když ty se po jeho smrti nenašly. Svědectví podává jeho dcera a další lidé.
Podle dostupných informací vše bylo naplánováno jako experiment. Měla to být imitace havárie, ale s nejasnými následky. Nejdříve měl být experiment uskutečněn v Kurské jaderné elektrárně, ale vzhledem k blízkosti Moskvy tuto možnost zamítli. Pak byl vybrán Černobyl…
Z Moskvy přišel jednoznačný příkaz, že se experiment musí uskutečnit. Po havárii Moskva nijak nereagovala a ani nedala příkaz k evakuaci. To udělal sám Legasov na vlastní odpovědnost. Během krátké doby bylo evakuováno 50 tisíc lidí. Legasov se vydal také k reaktoru a účastnil se likvidace havárie. Zkoumal příčiny havárie a dospěl k závěru, že šlo o diverzi. Jednak nepřímou – ukazuje na ty, kteří za tím stáli – na šéfa jaderného průmyslu Alexandrova, který také projektoval elektrárnu černobylského typu. Dále přímou diverzi. Na řídícím pultu elektrárny byl knoflík poslední záchrany – který měl vypnout reaktor. V době havárie tento knoflík reaktor nevypnul. Naopak, po jeho otočení nastal výbuch.
Další významnou skutečností bylo to, že se v oblasti Černobylu nacházelo obří tajné zařízení na sledování amerických družic a raket. Na mapě bylo označeno jako pionýrský tábor. Bylo to velmi důležité zařízení z hlediska bezpečnosti SSSR. Toto zařízení bylo napájeno ze 4.energobloku. Již dříve USA dělaly vše pro to, aby toto zařízení přestalo být funkční.
V r. 1986 na tomto zařízení probíhaly ( pochybné ) zkoušky po provedené modernizaci.
Ve filmu jsou ukázány i snímky elektrárny a okolí, které pořídila americká družice v době po katastrofě.
Jedním z cílů katastrofy bylo vyřazení tohoto sledovacího zařízení.
Dalším cílem bylo narušení důvěry v sovětská jaderná zařízení. V 80.letech byla sovětská jaderná energetika nejspolehlivější na světě a plno zemí s SSSR uzavíralo kontrakty na výstavbu elektráren. Hlavním konkurentem byly USA. Po výbuchu byla narušena důvěra v sovětská zařízení. Byly narušeny i vztahy mezi jednotlivými republikami SSSR i mezi SSSR a evropskými zeměmi.
V srpnu 1986 se konalo ve Vídni zasedání Mezinárodní agentury pro atomovou energii ( International Atomic Energy Agency), které svolaly USA. SSSR tam měl zastupovat akademik Legasov. Před vystoupením dostal podklady s napsanými body, které měl ozvučit. Na jejich základě by Rusko dostalo zákaz dál působit v jaderné energetice a vše by připadlo Spojeným státům. Legasov to ale neudělal… a na zasedání popsal historii černobylské havárie.
Závěr: nebyla to náhoda, ale promyšlená akce, za kterou stáli zrádci napojení na USA. Ti se pak bez rozpaků zbavili všech, co o tom něco věděli…Bylo splněno několik úkolů. Ruskému jadernému průmyslu už málokdo věřil, naproti tomu americký se postavil na nohy, mimo provoz se ocitlo zařízení na sledování amerických satelitů a byl to startovní výstřel na rozpad SSSR…
https://www.youtube.com/watch?v=uFh_9CKxdzEM