Odsun Němců po 2. světové válce

02.02.2016 16:39

přišlo mailem |

 

** Chamberlein, který přesvědčil vlády USA a SSSR. A ty to akceptovaly. Jako výhodné řešení. Píše se tam i o náhradách škod. Zajímavý protokol. Podívej se na něj.

** Přeposílám všem tento náramně důležitý email, ze kterého je vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a poddajné občany. Myslím, že by Vás to mohlo zajímat. Nevím, proto, proč se tak důležitá fakta musí šířit jen po internetu! Mělo se to pokaždé povinně objevit v tisku hned po všech těch kecech a omluvách našich vrcholových politiků Němcům, aby už navždy zavřeli zobák zejména revanšisti a aby bylo o odsunu sudetských Němců všem Čechům, ale i Sudeťákům už konečně vše naprosto jasné a nezvratné!

** Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudetských Němců totiž nevymyslel prezident Beneš**, **ale vznesl a také prosadil, Neville Chamberlain za tehdejší Anglii.

** Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou pro vždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také ji pomohla plně prosadit u spojenců.

** Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské Konference z 2. srpna1945.

** Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě. Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské vlády. Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně. Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku.

** Samotný odsun logisticky připravila právě jejich Mezispojenecká Komise v Německu.

** Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo. Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost.

** Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení.

** Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat tehdejším vítězným mocnostem = USA, Velké Británii a Rusku. Vládní kruhy v Německu a Sudeťáci ovšem nejsou naivní a tak periodicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou republiku. Ovšem vždy pouze prohlášeními německých politiků, nikoli normální úřední a soudní cestou. Předpokládají zřejmě, že Češi si z neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a budou tak zbrkle jednat dokonce proti vlastním zájmům.

** O to se asi z naprosté neinformovanosti pokusil jak Havel, tak Nečas i Schwarzenberg.

** Co když ale to nebylo z neinformovanosti ale úplně z jiných postranních zájmů?

** Německo a Němci totiž právě na základě oné dohody vítězných mocností nemají už možnost vznášet žádné hmotné, ani finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26.května 1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži 23. října 1954_ (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.

** Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo nemůže už nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k trvalému zabavení německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace, nebo jako přímý následek jimi vyvolané války.

** Podle kapitoly 8, článku 1 této dohody němečtí příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nemohou být už nikdy projednávány ani německými soudy.

** Podle článku 3 téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo opomenutím mezi koncem války od 5. května 1945 až do nabytí ratifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955! Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do plného vlastnictví Československa a jeho občanů jako povinná splátka na reparace za všechny válečné škody způsobené právě Němci.

** Skutečné válečné škody způsobené Československu Německem přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený německý majetek. Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes obrovským dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv naopak. Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)

 http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html

 

Co právě o tom všem svým občanům už tehdy nedlouho po válce jasně kladl na srdce právě prezident E. Beneš:

 

** Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

** Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě nejen mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

** Může se stát, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.

** Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovu ovládnutí Evropy Německem stále zůstává.

** Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky.

** Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

** Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

** Váš dr. Edvard BENEŠ, Praha, květen 1947

 

Diskusní téma: Odsun Němců po 2. světové válce

odsun

jiří | 02.02.2016

odsun byl důsledek jednání Třetí říše a utrpení východní Evropě

sudety

jana123 | 02.02.2016

toto je velmi citliva tema, ale ako vzdy, nejde o ziadne ospravedlnovania, ani o to ze bol realizovany odsun sudetskych nemcov,
ale o to, akym sposobom. A ze sa diali zlociny proti ludskosti
na vsetkych stranach ako na strane agresorov, tak i na strane vitazov.
Toto posuvanie viny sa prehadzje ako tenisova lopticka na kurte
a zlo zostane zlom, bez ohladu na to ci hospravil vitaz a ci porazený.
SKUTOCNY VITAZ JE TEN, KTO ZASTAVI PREHADZOVANIE LOPTICKY

Re: sudety

jiří | 02.02.2016

odsun Němců byl důsledeke jednání Třetí říše a následného utrpění ve střední a východní Evropě

Re: Re: sudety

jiří | 02.02.2016

První úvahu o odsunu Němců ze střední Evropy vyslovil bývalý ministr zahraničí Polska A. Zaleski již v roce 1940.
Došel k závěru, po bestialitách na polské inteligenci, šlechtě, kléru a Židech ze strany Wermachtu a Třetí říše po 1.9.1939, že dávají polskému národu právo domáhat se toho, aby po porážce Německy opustili Němci polské území.... a stejné rozhodné stanovisko požadoval i po československé vládě.
Tuto úvahu vyslovil jako první politik v Evropě. Proto, a by byl v Evropě klid.

Odkazuji na druhý svazek knihy Karla Richtery " Češi a Němci v zrcadle dějin" vydané v roce 1999 vydavatelstvím Akcent, Drahomír Rybníček Třebíč- edice Fakta.

Re: Re: Re: sudety

antirabidus | 02.02.2016

Dobré doplnění - díky.

Re: sudety

antirabidus | 02.02.2016

Jana, tady nikdo případy "excesů násilí" nepopírá. Odsun však obecně proběhl relativně civilizovaně - na věc je třeba se dívat v kontextu celých Sudet. Kolik S.Němců zažilo násilí / kolik jich bylo odsunuto civilizovaně? Víte vy vůbec kolik S.Němci u nás ještě v dubnu a na zač. května 1945 zabili zcela zbytečně lidí - když už museli vědět, že válka je prohraná a jejich tužbám na likvidaci nás Čechů je tedy konec? Trochu jsem pátral po případech násilí na S.N. a v mnoha případech se zdá, že pachatelé byli bývalí kolaboranti, nebo někdo zneužil okolností a řešil si na sousedovi letité osobní účty a byli i případy, kdy někdo přišel ve válce o hodně blízkých a tímto svérázným způsobem si "chladil žáhu". Každopádně s těmi případy násilí nelze souhlasit. Jiná věc je, že se z toho někdo snaží vytřískat politický kapitál a celou záležitost nafukuje přičemž o svých zločinech mlčí. Pro mě osobně je evidentní, že Sudetoněmecký landsmanšaft ještě 70 let od konce války rozdmychává tuto politickou kartu a snaží se tímto směrem "zblbnout" naše politiky či historiky - přitom by to měli být oni, kdo by měli zastavit v zájmu celé Evropy přehazování míče... Přitom pro budoucnost Německa, naší i celé Evropy by bylo nejlepší, aby Německo včetně SdNL konečně akceptovali výsledky dávné války a společně bychom se podívali na to, jak zařídit naší společnou budoucnost... Podle mě by nejlepší budoucností Evropy byl vznik osy Berlín-Moskva - už jen proto, že Rusové umožnili sjednocení Německa a přestali jej okupovat! Na rozdíl od USA = většího důkazu přátelských úmyslů není! Ideologicko -politická zřízení v obou státech jsou obdobná... = mohlo by to fungovat. V souvislosti s imigrační kalamitou se silně obávám, že reakcí Němců na problém může být jejich renacifikace. Dávní bubáci se vrací ze záhrobí... A chování SdNL tomu silně napomáhá. A jak asi EU bude chtít řešit vznikající problém s islamizací a i imigranty? Nebyl by koneckonců řešením odsun, který SdNL tak děsně odsuzují (přičemž v případě zbytku nás Čechů to původně chtěli udělat - a to až za Ural, nikoli o pár set kilometrů vedle v de facto stejné zeměpisné oblasti, jak se nakonec stalo jim)? Atd. apod. Chápejte, problematika SdNL je již v běhu dějin dost neaktuální... Těm nejmladším odsunutým bude letos 70 let... Jejich potomci určitě netouží po životě v naší zemi. Moc takových lidí neznám, kteří se sem nastěhovali z Německa a měli SdN původ. A přitom v rámci EU normálně mohou! Nejsme nesnášenlivý národ. Jen se ve své zemi chceme cítit dobře bezpečně - a to je naprosto legitimní požadavek. A teror našeho národa ze strany SdN na konci 30-tých let a za 2WW nebyl hezký. Jen taková perlička - v září 1938 se tehdejší Československá vláda sešla s politickými zástupci SdN Henlainovci a navrhla jim, že jim tedy přistoupí úplně na všechny jejich politické požadavky, které měli (a o kterých tajně doufali, že budou pro ČSR nepřijatelné)! Další schůze se s vládou Henlainovci již nezúčastnili a rozpoutali v pohraničí teror. A zahynulo i mnoho Čechů. Důvodem odsunu SdN nebyla v podstatě nenávist, ale strach z opakování dějin a z dalšího možného teroru. Nicméně si myslím, že ještě tak 10 let islamizace Německa, a možná sem k nám budou Němci utíkat... a to je ještě ta lepší varianta, horší a pravděpodobnější je návrat nacismu ze záhrobí... Každopádně se tady z toho asi po.erme. Politika Merkelové je šílená a destruktivní.

Re: Re: sudety

Míra | 03.02.2016

Dobře napsané, není co dodat.

Re: Re: sudety

Hana | 05.02.2016

To nebude trvat 10 let. Vsadím se, že o odchodu z Německa mnozí Němci uvažují už nyní.

Re: sudety

Jan Hus | 04.02.2016

Odsun byl proveden vzhledem k tomu co všechno tito lidé napáchali naprosto korektně. V roce 1938 se dobrovolně přidali k 3tí říši a již v té dob moc dobře věděli co je to zač. V 3říši platila rasové zákony, nahlas se mluvilo o nadřazenosti němectva atd atd. Omluva nepní za co. POkud vašerodiče či prarodiče týrali němce za odsunu omluvte s evlastním jmene. Moji prarodiče nic takového nedělali je pravda že děda střílel němčoury v posledních bojích na uzemí čr a jsem za to rád.

Re: Re: sudety

antirabidus | 05.02.2016

V zásadě se shodneme - omlouvat by se měli ti, co ublížili těm co ubližovali...

<< 1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek