Odsun Němců po 2. světové válce

02.02.2016 16:39

přišlo mailem |

 

** Chamberlein, který přesvědčil vlády USA a SSSR. A ty to akceptovaly. Jako výhodné řešení. Píše se tam i o náhradách škod. Zajímavý protokol. Podívej se na něj.

** Přeposílám všem tento náramně důležitý email, ze kterého je vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a poddajné občany. Myslím, že by Vás to mohlo zajímat. Nevím, proto, proč se tak důležitá fakta musí šířit jen po internetu! Mělo se to pokaždé povinně objevit v tisku hned po všech těch kecech a omluvách našich vrcholových politiků Němcům, aby už navždy zavřeli zobák zejména revanšisti a aby bylo o odsunu sudetských Němců všem Čechům, ale i Sudeťákům už konečně vše naprosto jasné a nezvratné!

** Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudetských Němců totiž nevymyslel prezident Beneš**, **ale vznesl a také prosadil, Neville Chamberlain za tehdejší Anglii.

** Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou pro vždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také ji pomohla plně prosadit u spojenců.

** Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské Konference z 2. srpna1945.

** Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě. Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské vlády. Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně. Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku.

** Samotný odsun logisticky připravila právě jejich Mezispojenecká Komise v Německu.

** Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo. Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost.

** Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení.

** Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat tehdejším vítězným mocnostem = USA, Velké Británii a Rusku. Vládní kruhy v Německu a Sudeťáci ovšem nejsou naivní a tak periodicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou republiku. Ovšem vždy pouze prohlášeními německých politiků, nikoli normální úřední a soudní cestou. Předpokládají zřejmě, že Češi si z neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a budou tak zbrkle jednat dokonce proti vlastním zájmům.

** O to se asi z naprosté neinformovanosti pokusil jak Havel, tak Nečas i Schwarzenberg.

** Co když ale to nebylo z neinformovanosti ale úplně z jiných postranních zájmů?

** Německo a Němci totiž právě na základě oné dohody vítězných mocností nemají už možnost vznášet žádné hmotné, ani finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26.května 1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži 23. října 1954_ (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.

** Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo nemůže už nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k trvalému zabavení německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace, nebo jako přímý následek jimi vyvolané války.

** Podle kapitoly 8, článku 1 této dohody němečtí příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nemohou být už nikdy projednávány ani německými soudy.

** Podle článku 3 téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo opomenutím mezi koncem války od 5. května 1945 až do nabytí ratifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955! Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do plného vlastnictví Československa a jeho občanů jako povinná splátka na reparace za všechny válečné škody způsobené právě Němci.

** Skutečné válečné škody způsobené Československu Německem přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený německý majetek. Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes obrovským dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv naopak. Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)

 http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html

 

Co právě o tom všem svým občanům už tehdy nedlouho po válce jasně kladl na srdce právě prezident E. Beneš:

 

** Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

** Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě nejen mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

** Může se stát, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.

** Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovu ovládnutí Evropy Německem stále zůstává.

** Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky.

** Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

** Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

** Váš dr. Edvard BENEŠ, Praha, květen 1947

 

Diskusní téma: Odsun Němců po 2. světové válce

Ne proč ale jak

Zdeněk Havel | 04.02.2016

Zdravím,
to proč byl odsun uskutečněn je dostatečně známo, ale pokud zde někdo napadá omluvy čs. politiků odsunutým Němcům, zamyslel se nad tím, že by se ty omluvy netýkaly otázky "proč" ale otázky "jak" ten odsun probíhal?
Dokud se s tím, co jsme na mnohdy nevinných lidech napáchali, nedokážeme vyrovnat, budou se moci "sudetskou kartou" ,v pravdě že falešnou, rozhodovat nejedny volby.

Re: Ne proč ale jak

joly | 04.02.2016

Německo se oficiálně nikdy neomluvilo za to, co spáchalo, také rukama sudetských Němců, občanům Československé republiky, nehledě na dosud nezaplacené reparace a současnou státní podporu Sudetoněmeckému landsmanšaftu a to i ze strany Angely Merkelové.
Merkelová dokonce prohlásila, že za 2. světovou válku si můžeme sami, protože jsme se nebránili.

Za šest let utrpení, násilí, vražd a genocidy, která by, nebýt v první řadě Rudé armády, skončila vyhubením českého národa, se Československá republika vypořádala s odsunem naprosto podle práva a se slušností kulturního národa a státu. Poučte se z historie, kolik Němců a jejich rodin mohlo podle práva v republice zůstat a taky zůstalo. A také nezapomeňte, že pokud by nacistické Německo uskutečnilo své plány, vy sám byste se nikdy nenarodil.

Vysvětlete, co jste myslel tím, že: „Dokud se s tím, co jsme na mnohdy nevinných lidech napáchali, nedokážeme vyrovnat, budou se moci "sudetskou kartou" ,v pravdě že falešnou, rozhodovat nejedny volby.“???

Re: Ne proč ale jak

Jan Hus | 04.02.2016

Ja jsem s tí naprosto vyrovnaný. Je dobře že byly nuceně vysídleni. Nebyt toho tak v roce 1989 je zde další jugoslávie.

Re: Ne proč ale jak

Hana | 05.02.2016

Přesně tak, nebýt vysídlení Němců, žijeme neustále pod hrozbou možné občanské války.

Re: Ne proč ale jak

Ten, který umí nejen číst | 09.02.2016

Neville Chamberlain zemřel 9.11.1940. Nevím jak mohl něco navrhovat Rusům, ti měli jiné starosti pod Moskvou anebo Američanům, kteří v té době ještě nebyli ve válce s Němci.

Neskutečný blábol

O naší historii

joly | 04.02.2016

se dovíte například na stránkách:
http://www.ceskenarodnilisty.cz/ - České národní listy
http://www.zasvobodu.cz/o-nas/ - Český svaz bojovníků za svobodu
http://www.klub-pohranici.cz/ - Klub českého pohraničí, z.s.
Ti mladší, narození po roce 1989, se tady doví věci, které je určitě ve škole neučili. Možná že se doví také něco o svých vlastních předcích. Přeji vám hezké čtení a nové poznatky o naší krásné vlasti.

Arkona

asm | 04.02.2016

Súhlasím s vrátením Sudet Nemecku. Ak nám Nemecko vráti Rujanu s Arkonou a celé východné Nemecko aj s Berlínom :)

odsun

Béla | 02.02.2016

A podobne to platí aj pre Maďarov na Slovensku .Aj keď za Dunajom sú z juhu tiež len Slováci . Len o tom ne vedia.

nemecké vojnové reparácie ČSR

partizán | 02.02.2016

Česko-Slovensko nikdy nevyhlásilo reparačné odškodnenie od Nemecka za ukončené: český ústavný právnik Václav Pavlíček
http://despiteborders.com/cesko-slovensko-nikdy-nevyhlasilo-reparacne-odskodnenie-od-nemecka-za-ukoncene-cesky-ustavny-pravnik-vaclav-pavlicek-v-rozhovore-pre-despiteborders-com/

Re: nemecké vojnové reparácie ČSR

vierona | 06.02.2016

vseko je napisane v knihe"kam sa stratilo zlato republiky" a hlavne su tam fotokopie zmluv a dohod !

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek