Odhalení kultu osobnosti Stalina bylo ze strany Chruščova velmi nešťastným rozhodnutím, prohlásil ruský režisér Andrej Končalovský

12.09.2020 13:25
TauRus 

 

Končalovský přivezl na Benátský kino festival svoje drama „Drazí soudruzi“, která vypráví o potlačení protestů dělníků v Novočerkasku v roce 1962. Po premiéře filmu, který byl velmi příznivě ohodnocen ze strany kritiků a diváků, režisér s manželkou Julií Vysockou, která zahrála hlavní roli ve filmu, poskytli rozhovor skupině novinářů.
„Domnívám se, že po 20. sjezdu (KSSS) mnozí komunisté byli rozčarováni a domnívám se, že to bylo špatným rozhodnutím Chruščova. Souhlasím s Mao Ce – tungem, který prohlásil: Chruščov je idiot, že zradil komunismus“. V Číně je Mao dosud uctíván a Číňané budují společnost na jeho idejích. Proto, si myslím, že to bylo jedno z nejprimitivnějších rozhodnutí Chruščova, který byl opravdovým vidlákem. On nebyl moc moudrým člověkem“, – pověděl Končalovský.

V rozhovoru o časech „tání“ režisér souhlasil s tím, že získal prostor pro natáčení prvních filmů. Nicméně hned poznamenal, že “ svoboda musí mít svoje hranice“.
„Absolutní svoboda nevytváří nic kromě zoologické zahrady. V tomto smyslu se domnívám, že její nedostatek je nutný k tomu, aby člověk zůstal člověkem. Když je příliš horko nebo příliš zima, člověk ztrácí lidské vlastností. Nedostatek ve všem, včetně svobody“,- si myslí Končalovský.

Dle jeho názoru, k momentu smrtí Stalina, nejvyšší straničtí funkcionáři se stali buržoazií a především se snažili vyhnout čistkám.

„V stalinském období pro stranického byrokrata bylo nemožné vyhnout se popravě, jestli on začínal brát úplatky a měl vedlejší příjmy. Oni chtěli svobodu, aby mohli svoji ze svoji moci vytřískat výhody. Touha si zajistit bezpečnost postrčila Chruščova k destalinizací. A ta se stala silnější při Brežněvovi a Andropovovi. Až nakonec, v osmdesátých létech oni se zaprodali Američanům úplně. Mluvím o vedoucích představitelích vlády. Oni všichni byli proameričtí, nenáviděli ideologií a chtěli legalizovat svoje bohatství, aby ho mohli předat svým dětem. Domnívám se, že v tom byl důvod rozpadu Sovětského svazu“,- řekl závěrem Končalovský.
https://ria.ru/20200911/stalin-1577074670.html

Je to velmi významný projev Končalovského, ať jeho pravé motivy ještě neznáme.
V Benátkách, 11.9., zrovna v den výročí pádu dvojčat v USA.

Samotná osobnost Končalovského (bratra Michalkova), který je velmi uznáván na západě, bylo mu umožněno pracovat v Hollywoodu (https://www.csfd.cz/tvurce/2177-andrej-koncalovskij/ ), dodává tomuto prohlášení o období Stalina, jeho pojetí svobody a důvodech 20. sjezdu KSSS zvláštní rozměr a působí, jako „okno Overtona“, po kterém by mělo nastat přehodnocení osoby Stalina ( který je dnes pro západní společnost vypreparovaným zlem) a období „stalinismu“ v SSSR.
Otázkou zůstává, co s tím zamýšlí GP? Protože bez jeho souhlasu tento rozhovor by se vůbec nedostal do médií. Pokus o přeformátování světa k návratu socialismu přes rehabilitací Stalina je velmi riskantním manévrem pro udržení řízení pro GP samotného…
Všimněte si zvláštního vyjádření pojetí svobody u Končalovského: „Absolutní svoboda nevytváří nic kromě zoologické zahrady. V tomto smyslu se domnívám, že její nedostatek je nutný k tomu, aby člověk zůstal člověkem. Když je příliš horko nebo příliš zima, člověk ztrácí lidské vlastností. Nedostatek ve všem, včetně svobody“.
„Nedostatek ve všem, včetně svobody“ – možná v těchto slovech je klíč k pochopení toho, proč Končalovský dostal prostor v médiích.
Nicméně, ať jsou důvody GP jakékoli, jeho souhlas s rehabilitací Stalina svědčí o jeho slabosti a vytváří prostor pro změnu informačního pole ve prospěch lidské civilizace.