O vlivu chlóru - ukázka z knihy "Nespěchejte do rakve"