Neznáma ruská pomoc Slovákom

02.03.2020 17:39

 

Koncom 19. a na prelome 19. a 20. storočia viedol slovenský národ boj za svoje jestvovanie na život a na smrť proti nepriateľovi, "ktorý ani práva, ani stydu, milosrdenstva a ľudskosti už naskrze nemá". To sú slová Jána Francisciho z množstva listov, ktoré písal Michalovi Fedorovičovi na ruskú ambasádu do Viedni či profesorovi Lamanskému do Petrohradu. Prosil v nich o ruskú pomoc pre Slovákov, ktorá vtedy mala cenu zlata.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMQ9oNlQJ8A