Názor: Náboženství je zbraň

19.04.2017 18:12

DeutscheWelle / Jan D. Walter

 

Společná víra může sjednotit lidi. Ale to je přesně to nebezpečí:  Kdokoli kontroluje interpretaci doktríny, může podněcovat mír, nebo jej zničit, říká Jan D. Walter.

 

Od nepaměti otázky o smrti a smyslu lidské existence vedly lidi k hledání odpovědí za sférou materiálního světa. Spiritualita a víra v Boha představují vysoce individuální cesty k vnitřnímu míru.

 

Když je víra zabudovaná v sociálním kontextu a tudíž se stane náboženstvím, získá ještě další funkci: Vytvoří sdílenou identitu. Stmelí skupiny lidí dohromady a přiměje je, aby si vzájemně pomáhaly. Sdílené morální hodnoty též mohou poskytovat řešení v obdobích rozmíšek. Tímto způsobem pomáhá náboženství udržovat mír ve společnosti. To samé se však týká identity formujících prvků jako jsou kultura, rodina a etnická příslušnost. Sociální soudržnost umožňuje členům komunity spolupracovat a posiluje je sociálně i ekonomicky, jakož je i ochraňuje před hrozbami, pocházejícími od jiných komunit.

 

Náboženství a kolektivismus

 

Sociální soudržnost však nese také závažné nebezpečí: totiž, když se takováto skupina jednotlivců stane kolektivem. Čím silnější se kolektivní identita stává, tím větší je nebezpečí. Neboť rozchod s komunitou může stát osobu její individuální identitu. A to je extrémně vysoká psychologická bariéra. To může naopak vést jednotlivce k podřízení svých vlastních tužeb a potřeb – nebo dokonce morálky – těm kolektivním, spíše než aby je prověřovali.

 

Náboženství, stejně tak jako totalitní ideologie, mají velký potencionál vytvořit závislost, neboť nabízejí velké množství odpovědí. Pro mnoho lidí je toto mnohem jednodušší a atraktivnější, než hledat odpovědi v rámci liberální společnosti, která vidí pochybnosti jako míru lidského uvědomění. Odvrácenou stranou je: Ti, kdož vznesou pochybnosti v rámci kolektivu, se rychle stanou vyvrženci. Ale, v určitém bodu ti, kteří zůstanou ve skupině, již déle nejsou schopni pochybovat, aniž by sami sebe podváděli.

 

Postupem času v mnoha náboženstvích a totalitních ideologiích vzniklo mnoho umírněných hnutí, které umožnily přívržencům pochybovat. A historie nám ukazuje, že mnozí členové udělali právě to. V křesťanském světě například tento proces započal před 500 lety – a pokračuje dodnes.

 

Správný účel

 

Nebezpečí v tomto všem je očividné. Skupina kritických jednotlivců může být ovlivněna, to je pravda. Ale lidé, kteří se považují za součást kolektivu, mohou být ovládáni kýmkoli, kdo úspěšně prosazuje svoji doktrínu. Náboženství a ideologie se potom stanou zbraněmi takovýchto vůdců – zbraněmi, s nimiž mohou mobilizovat masy, jak se jim zlíbí.

 

A to se v průběhu dějin dělo znovu a znovu. Příliš často to stálo lidi jejich životy, svobodu a schopnost žít v míru. V jiných případech náboženství dopřálo věřícím, jakož i nevěřícím členům jiných vyznání život, svobodu a mír.

 

Ve světle důsledků je bezpředmětné diskutovat o tom, zda náboženství bylo používáno či zneužíváno pro ten nebo onen účel. Jasnou věcí je: Náboženství je zbraň, která může být použita pro jednu věc, nebo jinou.

 

Je tudíž naprosto správné vyzývat náboženské lídry, aby se účastnili na mírových jednáních. A tato výzva musí obsahovat požadavek: Použijte tuto zbraň – proti válce, a pro mír.

 

Opinion: Religion is a weapon vyšlo 16. 4. 2017

 

Diskusní téma: Názor: Náboženství je zbraň

potvrzení KSB

Nikdo | 20.04.2017

Dobře, že se píší takovéto články, aby lidé prohlédli jak s nimi elity orají (když boháč upadne na ledu, chudák si zláme nohu).

Kdo jenom špetku nakoukl do KSB ví, že organizované náboženství je prostředek řízení davu v davo elitářské společnosti.

Jan D.Walter otevírá ještě další otázku a to vztah jedince ke skupině/společnosti. Jsou dvě extrémní a nefungující polohy, mezi kterými nás vláčí zákulisní vedení (GP):

1) Společnost si přizpůsobuje jedince a tvoří z něj kolečko mechanismu a zablokuje rozvoj jedince. Jedinec hledí pouze na zájmy společnosti obětuje se nebo je obětován. (Fašismus / Organizované náboženství / Zkostnatělé tradice ... ) a společnost zkrachuje na nerozvinutý potenciál jedinců, bude nedostatek kvalitních řídících kádrů.

2) Jedinec je oddělen od společnosti a jedincovi vůbec nezáleží na fungování společnosti, což vede ke krachu společnosti, sice potencionální kádry jsou, ale nemají zájem starat se o chod společnosti, pouze o vlastní prospěch.

KSB ukazuje boží záměr v jeho pravém světle, společnost a jedinec jsou spojené nádoby. Rozvinutější společnost umožňuje více rozvinout potenciál jedince a zpětně zvýšený potenciál jedince je použit ve prospěch lepší organizace společnosti ku prospěchu všem. Jedinec má láskyplný vztah ke společnosti a společnost má úctu ke každému jednotlivci.

Stručné a výstižné.

Martin | 20.04.2017

Veľmi stručne a výstižne povedaná pravda.
Tak to môže vidieť buď ateista, alebo veriaci v Stvoriteľa, ktorý sa nenechá zdogmatizovať cirkevnou inštitúciou.
Náboženstvá nielen že sú potenciálnou zbraňou ľudských spoločenstiev voči sebe, ale sú pravidelne využívanou zbraňou na upevňovanie a rozširovanie moci. Najskôr vo vnútri komunít, následne s expanziou voči iným komunitám. Láska a konanie dobra - paradigma svetových náboženstiev, sa pri tom dostáva na posledné miesto. Účel svätí prostriedky, heslo vyslovené jezuitom - stálo neraz v histórii v pozadí úsilia a boja za humanizmus, inokedy za ľudské práva, potom za slobodu či demokraciu, a tiež za spolunažívanie kultúr.
Jedna vláda potrebuje jedno náboženstvo. Zjednocovanie je globalizáciou. Verme, že sa uskutoční mierovými riešeniami mocných sveta, pochopením dobra mnohorakosti sveta a ľudských spoločenstiev, a v prospech ľudí - všetkých malých a strádajúcich, nie iba "elity". Tých, na ktorých svet stojí.
"Na chudobe svet stojí", stará ľudová múdrosť.
Náboženskí lídri môžu začať od najjednoduchšieho. Odpovedať na otázku, či je dovolené zabíjanie a zotročovanie človeka. A poukázať na tých, ktorí to robia.
Nestačí iba povedať, ako strašné a hriešne je niečo zlé, ale aj poukázať, kto pácha to ktoré konkrétne zlo.

Re: Stručné a výstižné.

Cico Ciciak | 22.04.2017

Tie tvoje komenty sú divné, vypadajú ako echo.
Viac-menej len zopakuješ inými/svojimi slovami to, čo už bolo povedané v článku.
Aký to má význam/zmysel?
Používaš podobnú metódu ako jeden diskutér, čo sa tu sem-tam objavuje, tuším Svasnovit, Sasnovit... či ako.

Re: Re: Stručné a výstižné.

Cico Ciciak | 22.04.2017

Mal som na mysli diskutéra "svantovít" (teraz som si všimol jeho koment naspodku).

Některé státy

los/sol | 20.04.2017

Některé země charakteristické svou aktivitou pohlavárů se v jistém smyslu dají přirovnat k náboženským kultům.

náboženstvo bolo zbraňou odjakživa

svantovít | 19.04.2017

Kresťanstvo vzniklo na základe možnosti rozložiť Rímsku ríšu,čo sa aj podarilo.Zbraňou Rímsku ríšu nedokázal dlhé stáročia nikto poraziť,Rímska ríša implodovala zvnútra-dlhodobým a sústavným pôsobením kresťanov,ktorí neboli až tak mierumilovní,ako sa to pokúšajú prezentovať.Julián Apostata(odpadlík) bol už len symbolickou bodkou za starým Rímskym poriadkom,chaos a vnútorné trenice dokázali to,čo nedokázal ani Hannibal,ani Atilla Hun.Mobilizácia más proti nepriateľovi-v tomto prípade nás je celkom zrejmá,prichádzajúci kolonisti vyznávajú ortodoxný a radikálny Islam,ktorý nás automaticky označuje za podradné bytosti nehodné života,ktoré musia byť zotročené a Islamizované.Globalisti na to,aby mohli zo sveta,ktorý ovládajú spraviť jeden koncentrák potrebujú zničiť kresťanstvo ako jeden z pilierov Európy a následne vykoreniť aj všetko ostatné.Výsledkom týchto snáh má byť nový feudalizmus a temný stredovek,kde otrokom nemá patriť nič.Marx raz správne napísal,že konečným štádiom kapitalizmu je najhoršia forma feudalizmu a otroctvo.Zbraň je to však obojsečná a model Islamu,ktorý má zničiť kresťanstvo môže byť použitý na to,aby sa moslimovia vykántrili medzi sebou.Slabinou Islamu je jeho rozdielnosť interpretácií-Európa má s tým bohaté,krvavé historické skúsenosti..

Přidat nový příspěvek