Naše vlast ČSSR 1960 – 1990

11.07.2020 12:30
siar


Výzva všem čtenářům, kteří alespoň částečně zažili období let 1960 až 1990

Když jsem si asi před deseti lety začal hledat odpověď na otázku, proč sověti tak těžce prohráli začátek války s hitlerovci, tak jsem zjistil zejména dvě překvapující informace. První byla o tom, že byli napadeni (stejně jako v roce 1812) spojenými vojsky Evropy, kde byly kromě armád několika zemí také divize z většiny evropských zemí. I z některých neutrálních. A druhá informace ruských historiků a výzkumníků (např. z knih Olega Kozinkina) se týkala jednoho z největších tajemství SSSR, o tom že obranná opatření k aktivaci Rudé armády proti napadení hitlerovci, která byla postupně stanovovaná již od března 1941 (!) byla účinně blokována elitou Rudé armády.. Také jsem zjistil, že od převratu Chruščova byly všechny důležité doklady z archivů „začištěny“. Za Gorbačovovy „glasnosti“ se svoboda slova zdokonalila tak, že v archivech byly „nalézány“ dokumenty, které však byly výzkumníky odhaleny jako čerstvě vyrobené podvrhy. Úkolem této „péče“ za Chruščova bylo zamezit tomu, aby veřejnost zjistila zdrcující pravdu o tehdejší zradě vojenských elit Rudé armády (byly totiž u moci) a úkolem za Gorbačova bylo nalézt důkazy o Stalinově krvavé touze zaútočit na Evropu. Sledoval jsem úsilí výzkumníků o hledání přímých i nepřímých stop v minulosti a v duchu jsem si říkal, že snad není možné, aby vládnoucí elity všechny stopy tak důkladně „začistily“. Bohužel, ukázalo se že to možné je. A není to možné jenom v Rusku.

Proč to píšu a jak to souvisí s ČSSR?
Když jsem hledal jednoduché údaje o výsledcích hospodaření naší vlasti, které bych porovnal se zveřejněnými informacemi z mého kapesního atlasu z roku 1963, zjistil jsem že srovnatelné údaje u ČSÚ nejsou dostupné. Namísto srozumitelných údajů, které byly v atlase, údaje k minulosti jsou minimální a stejně jako údaje k aktuální současnosti uvádějí nesouměřitelné údaje (většinou uměle vykombinovaných ukazatelů např. o HDP), u kterých bez vysvětlení nelze odvodit vůbec nic. Vysvětlení, která k nim ve sdělovacích prostředcích dostaneme obvykle říkají, že jsme na tom dobře a velmi dobře. Když se však podívám na údaje o rostoucím státním dluhu, pak to vypadá jakoby takováto vysvětlení znamenala přímou úměru ke státnímu dluhu. Čím větší dluh, tím lépe se máme a tím větší národohospodářský úspěch byl dosažen. Pamatuji si ještě ze školy poučku, že ekonomická pravidla k tomu, aby byla skutečnými pravidly musí platit pro všechny tři úrovně hospodaření. Pro stát, podnik i pro rodinu. Vynechám-li podnikatele, pak za rodinu můžu říci, že dluh nesplatitelný po generace není vítězství, ale otroctví.

https://uloz.to/file/6yxIATjpOO1w/ceskoslovensko-1960-pdf

Chci tím říci, že informace o naší socialistické vlasti jsou zjevně „začištěny“ stejně úspěšně jako výše uvedené v Rusku. Pokud mi někdo řekne, že o informace týkající se ČSSR v letech 1960 až 1990 nebyl zájem a proto je kdosi odstranil z dostupnosti pro veřejnost, pak je namístě otázka odkud se berou všeliké negativní informace o naší minulosti, na základě kterých pracují sdělovací prostředky?

Obracím se tímto na všechny své spoluobčany, kteří alespoň částečně zažili období let 1960 až 1990, kteří mají podklady vypovídající o hospodaření ČSSR (ČSR, SSR) a jeho pozitivních výsledcích a chtějí je předat další generaci, aby neváhali a zveřejňovali je na internetu. Každá informace je důležitá a může být jedinečná. Tím se informace dostanou nejrychleji k mladé generaci a určitě se neztratí. Mobilní telefony dnes mají docela dobré foťáky a podklad lze odesílat na server ulož.to. Jenom prosím do názvu předřaďte slovo: CSSR, aby se dal podklad snadno vyhledat. A prosím pomáhejte si navzájem. Všichni víme, jaký význam mají pozitivní informace a to jak pro odesilatele, tak pro příjemce.
Je nejvyšší čas k tomu, abychom všichni společně zachránili pozitivní informace o naší socialistické vlasti pro další generace. O naší minulosti bez nebezpečí války, hladu a bezdomovectví, ve které jsme vyrůstali. Nyní je už zjevné, že náš současný stát to neudělá.