NAJŤAŽŠIA ETAPA VOJNY JE ZA NAMI – Bašár Asad

29.01.2013 18:14

slovak.ruvr.ru/2013_01_28/Najtazsia-etapa-vojny-je-za-nami-Basha r-Assad/