MUDr. Ján Lakota, CSc. z virologického ústavu SAV, bývalý primár z národného onkologického ústavu o koronaviru

07.01.2021 10:32