Lobista Monsanta tvrdí, že glyfosát je bezpečný…

09.04.2015 15:48

…až do okamihu, kedy to má dokázať na sebe!

 

Už aj WHO (a to je čo povedať) potvrdila, že herbicíd Roundup od smutne známej spoločnosti Monsanto môže spôsobovať rakovinu.

Na Slovensku šíri tieto rakovinové svinstvá americká dcéra Monsanto Slovakia, s. r. o.

Z vízie spoločnosti na svojej vlastnej stránke:

Budeme dodávať produkty vysokej kvality, ktoré budú prínosom pre našich zákazníkov a pre životné prostredie, so solídnou a novátorskou aplikáciou vedy, prístupom ohľaduplného a efektívneho správcu statkov, s ohľadom na zásady bezpečnosti a zdravia vo všetkom, čo robíme.

Preklad a titulky ďurino, apríl 2015

http://www.auria.sk/blog/lobista-monsanta-tvrdi-ze-glyfosat-je-bezpecny