Kladné zkušenosti o naší socialistické minulosti by měly být předávány dalším generacím, ale z mnoha důvodů nejsou

05.07.2020 17:14

siar

 

Jako jednotlivci můžeme dokázat, že informace o tom, co pozitivního v naší socialistické vlasti v minulosti fungovalo, shromáždíme a předáme další generaci. Měl jsem a vždy budu mít na mysli kladné zkušenosti o naší socialistické minulosti, které by měly být předávány, ale z mnoha důvodů předávány nejsou. V našich novodobých dějinách jsou uměle vytvořené díry, ve kterých se údajně nic společensky prospěšného nestalo. Protože však ještě žijeme my pamětníci, můžeme na doplnění informací o naší minulosti zapracovat. Soudobé technologie nám to usnadňují. Než mne někteří z čtenářů poplivou, tak upozorňuji, že jsem nikdy nebyl členem komunistické strany, ani jsem neměl z režimu plynoucí finančně výhodné postavení.

Člověk nemusí být profesionální ekonom, aby si nevšiml rozdílu ve výsledcích hospodaření státu za období třiceti let před rokem 1990 a za období třiceti let po roce 1990, konkrétně mezi množstvím celospolečensky užitečných staveb (např. přehrad, tras metra) a (inflačně přepočítanými) výdaji na jejich pořízení. K otázce proč se v minulosti dařil hospodárný rozvoj celospolečensky prospěšných oblastí národního hospodářství a dnes je to jinak, k tomu srozumitelné vysvětlení nenajdete. (Golfová hřiště apod. prosím do celospolečensky prospěšných staveb nepočítejte.) Na danou otázku si však můžete najít odpověď sami. Přitom odpověď nehledejte v „tlustých knihách“, protože ji najdete v„zakázaném vědění“ o naší nedávné minulosti.

Jako konkrétní příklad předávám všem k seznámení obecně závazný způsob, jakým bylo v našem socialistickém hospodářství řešeno zdůvodnění výstavby a dlouhodobá kontrola investičních nákladů v oblasti technického rozvoje. Pro větší srozumitelnost uvádím, že plány technického rozvoje měly za úkol udržovat v souladu všechna hlediska tehdy probíhajícího a budoucího rozvoje jednotlivých částí národního hospodářství. Nebylo možné uskutečňovat dlouhodobě strukturální změny v národním hospodářství bez současného zabezpečení nezbytné míry ekonomické rovnováhy z krátkodobého hlediska. Pro harmonické řízení národního hospodářství bylo třeba neustále používat i další v té době existující národohospodářské plány. Všechny druhy plánů společně vytvářely soustavu s vnitřními vazbami.

Pro zajímavost, z uvedené směrnice je patrné, jakou odbornou pracovní náplň musel tehdy zvládat příslušný státní úředník, který měl tyto kontroly v pracovní náplni. K tomu platilo, že státní peníze nejsou peníze určené k útratě podle nápadů jednotlivých funkcionářů. Státní kontrolní úřad pracoval nekompromisně a přecházet mlčením porušování předpisů a kompetencí nebylo tak jednoduché, jak se dneska vypráví. I vlivní členové strany bývali spravedlností potrestáni. Rozhodně častěji, nežli je to obvyklé nyní.

https://uloz.to/file/f1RRzoaRRWXe/propocty-ekonomicke-efektivnosti-pdf