Jak Stalin osvobodil rubl od dolaru

29.03.2015 22:31

Hox |

Sovětský peněžní systém vydržel zkoušku válkou. Peněžní zásoba v Německu během války vzrostla 6x, v Itálii 10x, v Japonsku 11x. V SSSR peněžní zásoba vyrostla během války jen 3,8x.

Nicméně válka způsobila řadu negativních jevů, které bylo nutné odstranit. Za prvé, objevil se nepoměr mezi množství peněz v oběhu a potřebami koloběhu zboží. Existoval nadbytek peněz. Za druhé, objevilo se několik druhů cen – přídělové, komerční a tržní. To podrývalo význam peněžních výdělků a příjmů kolchozníků podle odpracovaných dnů. Za třetí, velké peněžní sumy se dostávaly ke spekulantům. Přičemž rozdíl v cenách stále umožňoval obohacovat se na účet obyvatel. To podrývalo sociální spravedlivost v zemi.

Stát hned po završení války provedl řadu opatření namířených na upevnění peněžního systému a růst zabezpečenosti obyvatel. Kupní síla obyvatelstva se zvyšovala cestou zvyšování výdělků (mezd) a snížením odvodů do státní pokladny. Tak ze srpna 1945 začali rušit vojenskou daň. Finálně byla zrušena začátkem roku 1946. Byly stopnuty i výherní loterie a snížili se podíly na novou státní půjčku. Na jaře 1946 začal stát vyplácet pracujícím náhrady za nevyčerpané dovolené válečných let, začala poválečná transformace průmyslu. Proběhl určitý růst objemu zboží díky transformaci průmyslu a díky zmenšení potřeb obranného průmyslu a realizace trofejí. Pro stahování nadbytku peněz z oběhu pokračovali v rozvíjení komerčního obchodu. V roce 1946 nastal poměrně široký rozmach komerčního trhu: byla vytvořená široká síť obchodů a restaurací, rozšířen sortiment zboží a snížena cena. Konec války umožnil pád cen na kolchozních (zemědělských) trzích (více než o třetinu).

...

celý text