Jak spolu souvisí neplodmosť, autismus, neurologické poruchy, vakcíny, GMO, MSG a Aspertamin?

26.05.2012 08:59

Vo vlastnom záujme si prečítajte celý článok, lebo sa to týka práve Vás !

 

 Momentálně je u nás 1 z 5 párů neplodný. To pořád ještě nestačí, ideální by bylo, kdyby byli neplodní téměř všichni.

 

Nárůst autismu se (nejen) mezi americkými dětmi během posledních deseti let téměř zdvojnásobil, podle nové zprávy vypuštěné americkým Centrem pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC). Z dřívějšího poměru 1 ze 150 dětí s autistickou poruchou v roce 2000 k 1 z 88 dětí v roce 2008, což je poslední oficiální odhad (neoficiální aktuální čísla hovoří o přibližně 1 z 60 až 1 z 50). Co si ale vyžaduje naši pozornost, je fakt, že tento plynulý nárůst těsně koreluje s vakcinačními programy (schválené CDC), které také prudce stoupaly již od roku 1980.

V roce 1983 CDC doporučovalo pouze 10 vakcinací od narození do 6 let věku. Do dnešního dne to číslo stouplo na 29 a stále se zvyšuje. Co je ještě horší, je ale to, že mnoho z těchto vakcín je ‘administrováno’ najednou nebo v kombinačních vakcínách, jako je například MMR (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám zároveň).

Přesto všechno mainstreamový lékařský systém spolu s médii vytrvale popírá a vědomě ignoruje tento fakt. Namísto očividného viní „neznámé“ příčiny a „genetiku“ jako důvody autismu, které jsou také jejich nejčastějšími obětními beránky. Při vysvětlování vzrůstajícího poměru autistických dětí média často dokonce tvrdí, že se o žádný nárůst nejedná. Zdánlivě zvyšující se poměr je prý pouze důsledkem efektivnějších detekčních metod.

Nanešťěstí jsou tyto směšně nevědecké výmluvy pro tento epidemický stav často považovány mnoha lidmi za skutečné, zatímco skutečné příčiny autismu, jako jsou toxické chemikálie v našem životním prostředí, vakcíny (téměř vždy obsahující neurotoxiny jako je thimerosal (syntetická rtuť) či hliník), geneticky modifikované potraviny (o těch zas někdy příště, kapitola sama pro sebe), glutaman sodný (excitotoxin)  a strojově zpracované potraviny zůstávají tabu při diskuzích o autismu.

Ale jakýkoliv racionální člověk, který věnuje svůj čas tomu, aby objektivně nastudoval vědu, která ukazuje, jak poruchy autistického spektra přinejmenším rozkvétají pod vlivem výše zmíněných toxinů, rychle dojde k závěru, že ošklivá pravda o autismu je před veřejností skrývána. Přestože výše uvedené faktory nemusí samy o sobě způsobit autistické symptomy v každém člověku, který s nimi přijde do styku, nepochybně je spouštějí v mnoha případech, obzvláště pokud je vystavení těmto toxinům kombinované a dlouhodobé.

Například vakcíny, o kterých farmaceutický průmysl tvrdí, že nemají absolutně žádnou souvislost s autismem, se stále objevují v nezávislých, farmaceutickým průmyslem nesponzorovaných studiích, jakožto jedna z příčin autismu. Ať už obsahují thimerosal nebo ne, vakcíny jsou definitivně spojeny s neurologickými poruchami, které ve větší míře téměř neexistivali před zahájením masivních vakcinačních kampaní. Před nějakými 100 lety nebyl autismus téměř znám. Přibližně jedno dítě z 25 000 narozených tehdy vykazovalo určité odchylky od normálu v komunikaci a společenských vztazích, které byly kompenzovány jiným umem nebo schopnostmi, jako zapamatování čísel (d igitální myšlení), hodnot (myšlení v kódech), jmen nebo dalšími speciálními schopnostmi v matematice. Některé zdroje dokonce hovoří o poměru 1 ze 100 000. Ať tak či onak, počet autistických dětí se téměř zdvojnásobuje každých několik let. Česká republika, kde žije podle odhadů asi 90 000 autistů, je možná za Amerikou o pár let pozadu co se týče autismu, ale to nic nemění na vážnosti situace. Pokud bude vývoj pokračovat a akcelerovat současným tempem, brzy budeme mluvit o poměru 1 : 10. A zanedlouho poté o poměru 1 : 3. Otázkou je, jakou má celý proces setrvačnost? Jak rychle jsme schopni odstranit alespoň nejhorší příčiny autismu z našich životů?

Dokonce i klokaní „vakcínový soud“ to potichu přiznal, když se vyrovnal s několika rodinami, jejichž děti utrpěli vakcinací zranění. V roce 2009, například, vakcínový soud rozhodl, že Bailey Banks, mladý chlapec, který utrpěl akutní mozkové poškození po podaní MMR vakcíny, byl skutečně zraněn vakcínou. Specialista Richard Abell v té době napsal, že „MMR vakcína způsobila podmínky, které vedly k Baileyho trvalému mozkovému poškození..„

Tento případ byl jedním z několika, které získaly malou nebo žádnou pozornost médií, a přesto jasně vytahuje na světlo nebezpečí spojovaná s vakcínami. Také jasně ukazuje na lži těch, kteří trvdí, že vakcíny nejsou nijak spojeny s autismem – případ uzavřen.

Kromě vakcín, fluoridované vody (hlavně v USA), glutamanu sodného, geneticky upravených potravin a toxických chemikálií jak v prostředí, tak v potravinách, jsou také strojově zpracovaná jídla obecně spojována s poruchami autistického spektra.

To, že vakcíny často ani pořádně nefungují (jejich pseudoefekt během relativně krátké doby – často nezmiňované a netestované vakcínovým průmyslem – pomine), a naopak do budoucna zvyšují šance na získání nemoci, proti které „očkují“, ani nebudu zmiňovat.

... pokračování článku zde

 

Diskusní téma: Jak spolu souvisí neplodmosť, autismus, neurologické poruchy, vakcíny, GMO, MSG a Aspertamin?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek