Jak Janukovyč prodal Ukrajinu Chevronu a Shellu

26.06.2014 22:21

Výzva vlastnencům a domobraně Jihovýchodu!

 

Chrabří vojáci, bojující za nezávislost, obracím vaši pozornost k problému, který dokud se nevyřeší, nelze ukončit válku - oni vám ji neukončí. 5 oblastí Ukrajiny bylo odevzdáno firmám Shell a Chevron na 50 let s právem prodloužení.

Země pod vašimi nohami byla prodána, ona není vaše již od 24.ledna 2014 a vojnu vedete s Amerikou rukami oligarchů za vyplnění smluvních podmínek s těmi firmami. Světlo na činnost těch firem se může rozsvítit až velmi velmi pozdě – Dohoda byla podepsána na 50 let s možností prodloužení.

V souhlasu s článkem 33.3 „Lhůta důvěrnosti. Bez limitu, týká se použití a odhalení informací vstupujících do libovolných dalších dohod, omezení, týkající se použití a odhalení Důvěrných informací odsouhlasených Stranami v tomto článku 33, stanovuje se na dobu Lhůty Existence Dohody a stanovuje se k datu, který nástává po 5 (pěti) letech po ukončení nebo přerušení této Dohody.

Takže to vše vyčíslené výše se plánuje odhalit až za 55 let, pokud Shell po půl století nebude chtít ustálit na neomezené lhůtě. Přitom podle článku 2.5.3. Dohody vláda nemá právo odmítnout prodloužení dohody. V Dodatku 1 k Dohodě s firmou Shell jsou dány přesné souřadnice oblastí, vyčleněných na dobývání břidlicového plynu.

Podle nich jsme sestavili mapu, abychom pochopili, co se právě v Dohodě rozumí pod pojmem Smluvní pozemek. Ukázalo se, že je to území především Charkovské a Doněcké oblasti o ploše 7.886 km2.

V něm se plně nachází dostatečně velká města Slavjansk, Izjum, Babrenkovo, velký kus Kramatorsku, část Družkovky a Balakleje, a také desítky a stovky menších osídlení. Zde je výčet těch největších z nich: Gusarovka, Savincy, Červený Oskol, Krásný Liman, Seversk, Jasnogorka, Andrejevka, Krasnogorovka, Orlovka, Kamyševka, Novogrigorovka, Novonikolajevka, Toreckoe, Aleksandrovka, Novoaleksandrovka, Očeretino, Petrovskoe, Velká Kamyševacha, Červonyj Šachtjor, Petrovskoe.

Ouvej, jejich obyvatelé ještě ani netuší, že jejich nemovitosti jim už od 24.1.2014 nepatří

Podle článku 37.2 b) Dohody, vláda zajišťuje: „.v případě, že se územní pozemky nacházejí v soukromém vlastnictví a vlastník nesouhlasí s ujednáním Dohody o Územních pozemcích dobrovolným způsobem nebo je potřeba vnést do těchto Dohod o Územních pozemcích vnéct takové podmínky, které, podle odůvodněného názoru Operátora, se jeví nepřijatelnými, přerušení … práva soukromého vlastnictví, stálého užívání, nájmu a dalších práv třetích stran týkajících se těchto územních pozemků.

Všechny pozemky, které se jeví předmětem tohoto přerušení …, po tomto se poskytují k dispozici Operátoru na odůvodnitelnou lhůtu dle Dohod o Územních pozemcích, které zahrnují odůvodnitelné podmínky“. No a teď si to převedeme z úředničiny do ruštiny (češtiny).

Pokud Shell vyhlásí, že pod vaším domem, firmou, zahradou nebo pšeničným polem se může nacházet břidlicový plyn, tak budete povinování prodat angličanům svoje nemovitosti za takovou cenu, kterou vám předloží. Jestli vás předložená cena neuspokojí, tak je stát zavízán vám vaše nemovitosti vzít násilně a předat je Shell.

Teď už bez jakékoli kompenzace. Takže vás prostě bezprávně vyhodí z bytu, chaty, kanceláře, firmy. Celý cynismus situace není v banditských metodách, zapsaných v Dohodě s Shell, ale v tom, že výdaje angličanů na „získání území“ jim bude stát kompenzovat na účet vytěženého plynu: „tyto náklady se započítávají do souhrnu Nákladů podléhajících Náhradě“.

Stejně tak i náklady na „provedení státní expertízy a potvrzení projektů pozemkových zákonů o odvodu územních pozemků, technickou dokumentaci s normativně-peněžním oceněním pozemků a dalších nutných dokumentací na odvod územních pozemků“, vydělených státem nebo odebraných Shellem z komunnálního nebo soukromého vlastnictví.

Náhradě Shellu podléhají také „všechny náklady spojené se náhradou ztrát zemědělské a lesní výroby“.

To znamená – stát proplácí zahraniční firmě ze státního rozpočtu (peníze, které by mohli jít například na výplaty penzí, stavbu školek) všechny její náklady na přeměnu měst, vesnic, polí, lesů a jezer na neživé haldy a kalové nádrže jedovatých odpadů.

A nedělejte si neděje, že se vám podaří dovolat se svých vlastnických práv soudu! Stát zajišťuje (článek 37.5a)) „přijetí všech nezbytných usnesení a/nebo nařízení orgány místní samosprávy“.

Přeložím: místní orgány jsou povinny okamžitě, na první písknutí z Kijeva, kladně zareagovat na přání Shell sebrat vaše nemovitosti. Ne bezdůvodně existuje devátý článek Ústavy Ukrajiny, prohlašující svrchovanost mezinárodních dohod nad ukrajinským národním zákonodárstvím.

A kterýkoli soud je povinen se řídit ne zákony Ukrajiny, ale podmínkami Dohody s Shellem, protože článkem 38.3 Dohody se stát odříká svrchované imunity „na všechny soudní rozhodnutí, rozhodnutí mezinárodních komečních arbitráží, rozhodnutí o provedení předběžného opatření, a také na vykonání rozhodnutí soudních a arbitrážních orgánů“.

V souhlase s Shell články 5.3.3, 5.6.3, 5.6.4, 7.1(l) předvídají možnost připojení k zóně těžby břidlicového plynu libovolný zalíbivší se pozemek, nacházející se prakticky kdekoli na Ukrajině. A stát je povinen je neprodleně a bezplatně vydat ke zničení.

Tak už chápete jaká práva mají oni a jaká vy? PROČ JE DOHODA O BŘIDLICOVÉM PLYNU DRŽENA V TAJNOSTI? UKRAJINA: VOJNOVÉ ZLOČINY A ZÁJMY NADNÁRODNÍCH KORPORACÍ. Rozhlédněte se jak je váš kraj bohatý a nikomu nevěřte, že je Ukrajina bídná.

A když už jste se toto dozvěděli, ještě to není vše! Zeptejte se sami sebe: dají vám oni žít? Musíte si navrátit zemi! V tom vám pomohou právníci, obracejte se na soudy, proste o právní pomoc v Rusku, zveřejňujte, informujte kvůli čemu jste nazývání teroristy, aby vám sebrali zemi. Bijte na všechny strany. Přeložte do angličtiny a šiřte na internetu, ať všichni vidí jak Bardak Obmanyč (Bordel Lhář) odírá Ukrajinu.

A tak on uskutečňuje „začistku“ - čistku, kteréžto slovo je přesné, vyjadřující jejich konání: očistit dané území od obyvatelstva! ANO!

 

překlad

https://www.facebook.com/zar.ptica.779?ref=tn_tnmn

 

Zdroj článku https://www.facebook.com/clyzhba/posts/574068306043247?fref=nf