Izborský klub a jeho cíle

22.03.2017 15:11
TauRus

 

Vzhledem k tomu, že se na našich stránkách se objevilo pár odkazů na poslední zasedání Izborského klubu „Nový start ruského reaktoru“ ( https://www.youtube.com/watch?v=h8kkyxpxgnQ&t=5850s ), považuji za vhodné jejich činnost a obzvlášť poslední zasedání podrobněji rozebrat.
Oficiální ideologický směr Izborského klubu je možné definovat jako sociální konzervatismus, syntézu do jednotné ideové platformy různých pohledů ruských státníků (od socialistů a sovětských patriotů do monarchistů a pravoslavných konzervativců).
Proto i složení členů Izborského klubu odpovídá ohlášenému směru, mezi kterými najdeme intelektuální „elitu“ všech barev a názorů, která má jakoby odrážet sociální a názorovou rozmanitost ruského světa.

Seznam trvalých členů:
https://izborsk-club.ru/members

Oficiální logo Izborského klubu
https://izborsk-club.ru/logo2.png

Prochanov, předseda klubu: „Náš klub, to je laboratoř, ve které se bude vytvářet ideologie ruského státu, instituce, ve které se bude vytvářet koncepce startu, vojenská dílna, ve které se bude kovat ideologická zbraň a okamžitě posílat do boje“.

„Ideologická zbraň“, která se bude kovat v dílně Izborského klubu a hned posílat do boje, nemá nic společného s koncepcí KSB, ba naopak, bude se snažit čelit jejímu uvedení života.

Pjakin o Izborském klubu: “Izborský klub se maximálně distancoval od koncepce, protože je pro členy nepřijatelná. Izborský klub – to je absolutně davově-"elitární" sdružení, pro které je anti-davově-"elitární" koncepce nepřijatelná.“
https://www.youtube.com/watch?v=L_3D3oLt5xU

To jest, jinými slovy, Izborský klub bude vytvářet takovou ideologii, která zajistí jeho členům a klanům, které za nimi stojí, výjimečné postavení elit v novém Ruském světě, sjednoceném na principu nějakého projektu, který bude vyhovovat hlavně elitám celého politického spektru: pravoslavným, monarchistům, marxistům, neofašistům atd. Izborský klub se oficiálně distancuje od liberální ideologie, ale podle složení jeho členů můžeme vidět i tváře, které obsluhovaly potřeby liberálních elit v nedávné minulosti.

O jaký projekt jde, můžeme soudit podle vyjádření některých členů na posledním zasedání Izborského klubu:
https://www.youtube.com/watch?v=h8kkyxpxgnQ&t=5850s

- potřebujeme resovětizaci,
- potřebujeme monarchii a v náboženském smyslu sakralitu (posvátnost) moci,
- znovu zavedení marxistické polit. ekonomie,
- změnu ústavy atd.

Takový kočkopes, smysl kterého v jiném pořadu mi vysvětlil / ještě víc zamotal Kurginjan (mimochodem, původem kníže, dnes zastánce marxistické ideologie) od 41:37 min.
https://www.youtube.com/watch?v=igj7aMYCWfU&list=PLuND5vRbWN8ZU9heRyvcNVIanIzGdSoS0

Na dotaz, jestli je možná syntéza pravoslavno-monarchistického projektu s projektem SSSR, Kurginjan velmi mlhavě odpovídá asi toto (není to citace, spíše výběr a syntéza toho, co řekl):

- šlechetnost a „děržavnost“ (státnost) určité části ruské aristokracie, která přijala principy spravedlnosti a sny ruského národa o spravedlnosti a jednotě, to vše se musí spojit ve velikosti „rudého projektu“. A když se to všechno spojí dohromady, zmizí defekty monarchie a defekty SSSR.
Jestli to přeložíme do normálního jazyka, tak tito polittechnologové si představují nějaký SSSR, ve kterém bude vládnout car s elitou. Tj. klasický davově-"elitární" slepenec.
A jejich úkolem je připravit koncepci tohoto kočkopsa k výročí VŘSR a vysvětlit národu, že je to jediná možná varianta, která přinese rozkvět ruského státu. Všechno ostatní – kritika Putina, starost o ruský lid, vznešené řeči o ubohém postavení ruského národa atd. – je jen omáčkou, která má u národa vyvolat dojem, že tato elita ví, jak zajistit jeho budoucnost.
Doufám, že ruský národ není tak naivní, aby nebyl schopen rozpoznat skutečné cíle těchto chytráků od politiky.

 

Diskusní téma: Izborský klub a jeho cíle

Zápas koncepcií ?

Martin | 26.03.2017

Všímať si je treba ani nie tak "múdrosť" či prepracovanosť rôznych koncepcií, akademické tituly ich tvorcov, ... ako skôr to, či:
- tou či onou koncepciou sociálneho usporiadania spoločnosti konajú jej tvorcovia a podporovatelia tak, aby sa dostali do vyššieho poschodia pyramídy riadenia a smerom nadol nekonajú nič s výsledkami toho čo deklarujú
- alebo sa koncepcia zameriava svojou konkrétnou činnosťou hlavne smerom nadol - k nižším spoločenským vrstvám, bez uplatňovania si nárokov na vyšší stupienok v pyramíde. Takýmto spôsobom by pôvodné vyššie štruktúry boli tak či tak sami od seba vytesnené novými elitami spoločnosti bez vykorisťovania.
Principiálne je:
potlačiť a nakoniec celospoločensky odstrániť egoizmus a konkurenciu, a nahradiť ich kolektivizmom a spoluprácou.
Ktorá zo súperiacich koncepcií reálne presadzuje túto premisu ???

Fursov

mir | 24.03.2017

Izborský klub je plocha kde sa stretáva mnoho rôznych, silných aj slabších (ruských) mysliteľov a udalosť nejde odbiť jedným "davovo-jelitárnym" konštatovaním.

Re: Fursov

mir | 24.03.2017

Ľudia v Izborskom klube, tak ako aj ľudia mimo neho, majú svoje hranice (limity), pod ktoré nejdú a zároveň hranice, za ktoré nevedia a nechcú ísť. Aj Pjakin je "len" človek s 24h denne. Platí, že od každého si treba brať (inšpirovať sa) tým dobrým.

Svojim príspevkom chcem povedať, že netreba prestať načúvať ľudom, ktorí sa stretávajú vrámci Izborského klubu. Informácii je priveľa (nemožno všetko sledovať) a taktiež treba robiť závery o dobre a zle (prikloniť sa k najpravdivejším myšlienkam, najpravdivejšej ideológii...), ale netreba "dávať monopol" na pravdu iba jednému prúdu.

Treba si občas vypočuť aj "RPCistu" Starikova, "stalinistu" Fursova, NODovca Fjodorova, aj Katasonova (tomuto neviem akú dať nálepku :-) a hlavne, hlavne treba rozmýšľať vlastnou hlavou.

Nezabúdať pri tom, že "moja vlastná hlava" žije v slovenskom (českom) prostredí, ktoré sa vo viac veciach podobá, než líši tomu ruskému, ale predsa len stále líši, a prispôsobovať (vnímať) získané myšlienky (a informácie) svojmu lokálnemu prostrediu.

doplnenie

mir | 24.03.2017

ktorí sa stretávajú vrámci Izborského klubu a ďalších klubov a spoločenstiev.

Re: Re: Fursov

los/sol | 24.03.2017

Fursov dostal v interaktivním přenosu pěkně na prdel, když se propírala současná Civilizace neřestí.
Tvrzení: "...prispôsobovať (vnímať) získané myšlienky (a informácie) svojmu lokálnemu prostrediu..." je v rozporu s:
>Mysli globálně, jednej lokálně<
Myslet globálně ale neznamená naslouchat padlým andělům ani démonům a ani falešným prorokům s nálepkami či bez.
Analýzu a syntézu získaných myšlenek je schopen zatřídit pomocí LOGIKY do své matrice.
Vaše tvrzení: "..(prikloniť sa k najpravdivejším myšlienkam, najpravdivejšej ideológii...) je NELOGICKÉ:
- Pokud totiž znáte pravdu nejpravdivější, protože tvrdíte že umíte porovnávat tuto pravdu z vyřčenou myšlenkou od kohokoli, nepotřebujete už tedy nikomu naslouchat a k nikomu se davo-elitárně přiklánět, ale:
Už jen podle dřívějších textů relígií = JSTE POVINEN UČIT DRUHÉ.Re: Re: Re: Fursov

mir | 24.03.2017

fuuu..

Izborský club

novák | 23.03.2017

Členem Izborského klubu je i Alexandr Dugin. Neoeuroazia je jeho hlavní zbraní v politice řízení světa, Pjakin má na něj ale jiný názor...

Lóže - Club + Lóže - Club

los/sol | 23.03.2017

Biomasa určená ke zpracovávání má pradávný instinkt hledání stáda a druhu myšlení: onuce si hadr vždy najde, také vrána jinou vránu.
Nechápu proč tento Club má ve znaku pohřebiště čápa. Spíš by slušel černý havran nebo mrchožrout. Také na tom náhrobním kamenu chybí lidská lebka. První písmeno je OK symbolizuje hada - S

Izborský klub a jeho cíle

Везуха | 23.03.2017

Dav/tlupa je skupina ľudí, ktorí žijú podľa tradícií a súdia podľa autoRíť - это сказано про вас. Вы своим умом не живете, а живете умом примитивного Пякина. Его "аналитика" не выдерживает никакой критики.Это рассуждения примитива для примитивов. И ему до Кургиняна как и до членов Изборского клуба, как до Москвы раком. Его никто никуда не зовет по причине скудоумия и комплекса самомнения.Его примитивное мнение никому не интересно.Он - маргинал, называющий Путина Государем. Раб и трус!

Re: Izborský klub a jeho cíle

ТаuRus | 23.03.2017

Pjakin napsal tento rozbor? Nebo mi ho našeptal do ouška?

Tímto příspěvkem jsi se dokonale prozradil/la. Štve tě, že jako reakce na tvoje minulé slinty, ve kterých jsi předstíral/la, že pocházíš z ruského prostředí, vznikl tento rozbor a trochu jsem si posvítil na činnost Izborského klubu. Čímž jsem ti vzal možnost reagovat v argumentační rovině. Ve tvém arzenálu už zbyly jen plivance a urážky. Tvoje reakce mě potěšila. :)

Re: Izborský klub a jeho cíle

M.C. | 23.03.2017

Nemám čas si hrát s azbukou a tak odpovím česky:
Proč Pjakinovy analytické vývody nevydrží žádnou kritiku?
Jako bych takovýto paušální a nedoložený odsudek už někde četl.
Pjakin se vždycky úplně netrefí, ale v zásadě to co říká, sedí.
Tak zkuste jeho poslední pořad kriticky rozebrat a logicky každé tvrzení podložit.

Nevíme-li, který jízdní řád platí, můžeme to zjistit tak, že se postavíme na zastávku a pozorujeme, podle kterého jezdí autobus. Pjakinovi to celkem funguje, rozhodně lépe než většině konkurenčních analytiků.
Já si dělám vlastní sběr dat, analytiku a prognostiku, ale spíš v západním civilizačním okruhu a od Pjakina si doplňuju náhled zevnitř Ruska.
Nevím jak moc je nebo není Pjakin marginálem, ale co vím, že kritériem správnosti myšlenky není to, kolik lidí v její správnost věří a jak moc velký randál dělají.
Každá principiálně nová správná myšlenka se nejprve vylíhla v jedné hlavě a o její správnosti byl přesvědčen pouze jeden člověk.

Re: Izborský klub a jeho cíle

Cico Ciciak | 24.03.2017

Je nutné rozlišovať autoRite od skutočných autorít :) čo je asi každému jasné.
Potom tiež kriticky pristupovať ku akýmkoľvek názorom, interpretáciám, poznatkom...

Re: Re: Izborský klub a jeho cíle

vilon | 24.06.2017

Kedysi jeden veľký slovenský politik, ktorého hnutie dlho viedlo vládu na Slovensku, tiež sníval o akomsi "slovenskom" klube, kde by mala vlastniť všetku moc na Slovensku , teda nielen politickú, ale aj ekonomickú a bezpečnostnú, úzka hrstka oligarchov, patriacich k jeho hnutiu. Nepodarilo sa mu, lebo všetku moc má úzka vrstva oligarchov finančníkov, prepojených na konkurenčnú stranu so sociáným zameraním a Istotou.

ehm...

PESS | 22.03.2017

..pohnime sa dalej : Grigorij Klimov:Boží národ...

Egoizmus versus individualizmus

Martin | 22.03.2017

Ľudské spoločenstvá, a zdá sa že v zhode so sociálnymi spoločenstvami živočíšnej ríše všeobecne, sú odjakživa (či od prírody ?) hierarchicky štrukturované. To vedie k davo-elitarizmu vo väčšej či menšej miere, skrývanému či otvorenému. Neviem si predstaviť, ako taká či onaká koncepcia (prípadne ideológia) reálne môže odstrániť hierarchické usporiadanie spoločenstiev. Viem si iba predstaviť, že hierarchia nebude produkovať zlo človeka voči inému človeku, ale naopak – spoločný aj individuálny vzájomný úžitok. Predpokladom je verejné odsúdenie a vytesnenie egoizmu zo života človeka. Egoizmus je pre spoločnosť negatívny a pre náš svet (zemeguľu) deštruktívny. Egoizmus si nesmieme stotožňovať s naopak spoločenstvu užitočným a nepostrádateľným individualizmom (rôznosťou ľudských osobností). Individuálne schopnosti sú užitočnými darmi jednotlivcov, bez zásluh získané ich narodením. A tieto získané osobné dary (tvorivé osobnostné vlastnosti) jednotlivca sa majú ďalej darovať v prospech spoločenstva. Toto neviem či je súčasťou niektorej koncepcie. Ale bez pochopenia škodlivosti EGOIZMU (nie INDIVIDUALIZMU) sa spoločenstvá, hoci asi navždy hierarchicky štrukturované, z davo -elitárstva nevymania.

Re: Egoizmus versus individualizmus

Cico Ciciak | 23.03.2017

No a?
Hierarchia sa ešte nemusí rovnať davo/tlupo-"elitarizmus"!

> Dav/tlupa je skupina ľudí, ktorí žijú podľa tradícií a súdia podľa autoRíť.

> Tlupo-"elitarizmus" - hierarchická pyramidální struktura ovládání společnosti, kdy na vrcholu pyramidy stojí úzká vrstva "elity", pod kterou se nachází širší vrstva "střední třídy" a vespod, v základech pyramidy - nejpočetnější vrstva, prostý národ, "spodina" společnosti. Pokud tento pojem vztáhneme k výše uvedené definici tlupy, pak v podmínkách tlupo-"elitarizmu" se celá společnost s málo početnými výjimkami degraduje do stavu tlupy.

> Predpoklady pre likvidáciu davo/tlupo-"elitárneho" usporiadania spoločnosti:
1. Morálka
2. Miera chápania
3. a disciplína myslenia, schopnosť riadenia.
Každý z faktorov je bez druhých dvoch neBezpečný.

Re: Re: Egoizmus versus individualizmus

Zdeněk | 23.03.2017

Tato otázka-koncepce řízení společnosti, je analyticky vysvětlena ve Vedách. Pro likvidaci davo/tlupo-"elitárního" uspořádání společnosti si dosadil na první místo morálku. Zrovna tak ve védské analýze je morální, ale i duchovní úroveň, na prvním místě. V předešlých jugách (věk,údobí ) králové splňovali tyto morální kvality.

Moderní marxisté se svým chtivým egoizmem tyto morální hodnoty nemají, touží především po moci. Nemohou proto přinést do společnosti žádný užitek-pouze potíže.

Re: Re: Re: Egoizmus versus individualizmus

Cico Ciciak | 23.03.2017

Nechápem, prečo sem ťaháš nejaké Védy a marxistov, keď tento portál je primárne o KSB a DVTR, kde sa tieto veci, o ktorých som písal, riešia (kde je vysvetlené, čo to znamená davo-"elitarizmus" a jak z neho von).

Re: Re: Re: Egoizmus versus individualizmus

Cico Ciciak | 23.03.2017

Duchovná úroveň je zahrnutá v morálke a chápaní (bod 1 a 2).
A naša slovanská pred-kresťanská civilizácia doplatila pravdepodobne aj na duchovný bio-robotizmus/zombizmus!

Re: Re: Re: Egoizmus versus individualizmus

Jana123 | 25.03.2017

Skusme sa vratit najskor k analyze slova a jeho vyznamu.
MOR -alka ci MRAVnosť cnosť. MOR-alka sa meni a salamovou metodou dosahuju NWO prijatelnost pred tým neprijatelnych veci.
Najskor prijatelnost akceptovatelnost potratov, homosexuality, privilegovanost bohatych, očkovanie ani nevieme čim.....potom eutanazia, strata hotovosti, čipovanie... vydalo by to na román..
MRAVNOST je ako večna pravda nemenna, to je ten zakon, co naplnil JEZIS.

Re: Re: Egoizmus versus individualizmus

Martin | 23.03.2017

No a ?

1. Hierarchické usporiadanie bude vždy. Pri súčasnej genetike človeka.
2. Davo-elitárske usporiadanie je možné odbúrať. Nevyhnutnou premisou je odbúrať egoizmus (nerovná sa individualizmus). To je cieľ ktorý sa musí dosiahnuť, ak sa má odstrániť davo elitarizmus.
3. A s akými predpokladmi je možné sa ku tomuto cieľu dopracovať, je dôležité a zásadné (morálka, cnosti, duchovno, ...) ale iba v tom prípade, ak je základným cieľom obmedzenie a likvidácia EGOIZMU. Bez tohoto UVEDOMENIA SI škodlivosti EGOIZMU, sa nič nezmení oproti tomu, čo ľudstvo praktizuje minimálne 5000 rokov. A môže pritom mať x-koncepcií a vedeckých pojednaní napríklad o morálke ľudských právach, otvorenosti či sociálnej spravodlivosti. Proste vytesniťegoizmus nielen v dave, ale tiež a hlavne v elitách, ktoré najviac formujú systém.
A vo tom to je.

Re: Re: Re: Egoizmus versus individualizmus

Cico Ciciak | 24.03.2017

> A môže pritom mať x-koncepcií a vedeckých pojednaní napríklad o morálke ľudských právach, otvorenosti či sociálnej spravodlivosti. Proste vytesniť egoizmus nielen v dave, ale tiež a hlavne v elitách, ktoré najviac formujú systém.

Veď nikto tu nikoho nenúti tie teórie čítať, miesto toho môžeš začať s holými rukami vytesňovať egoizmus vo svete. ;)
A egoizmus u súčasných "(j)elít" nikdy neodstrániš, zmena musí prísť jedine zdola (zhora sama od seba nepríde nikdy!) od dostatočne morálnej a chápajúcej väčšiny, ktorá buď postupne nahradí súčasné amorálne a nekompetentné riadiace kádre (v podstate ide o rodový alebo klanovo-korporátny, kastový, stavovský a vždy hermetický/ezoterický systém riadenia ľudského stáda), alebo vyvinie taký silný hlavne myšlienkový tlak, ktorý ich donúti pracovať do značnej miery v prospech celej spoločnosti, alebo nejaká kombinácia predošlých možností.
Súčasný davo-"elitarizmus" v spoločnosti (vo svete) sa musí postupne úplne odstrániť a sociálna hierarchia zredukovať iba na nevyhnutné minimum (na minimálny počet úrovní), v budúcnosti bude prípustné len rozdelenie ľudí podľa kvalifikácie. To si vyžaduje postupne (ako sa bude zvyšovať priemerná morálna úroveň v spoločnosti a vo svete, pretože opiciam do rúk nepatrí odpaľovač k rakete :)) odtajniť v ideálnom prípade všetky doterajšie znalosti a poznatky ľudstva.

Re: Re: Re: Re: Egoizmus versus individualizmus Cico ciciakovi

Martin | 25.03.2017

Zásadné je:
Davo - elitarizmus sa odstráni iba ODSTRÁNENÍM EGOIZMU.
To je hlavné vysvetľovať a pochopiť ľudstvom.
V akej miere sa to podarí, v takej miere sa odstráni davo-elitarizmus.
Bez odstránenia egoizmu navždy zostane každá koncepcia iba novou formou tisícročia trvajúceho balamutenia ľudstva od ľudí, ktorí sú, alebo sa snažia stať elitami užívajúcimi si výhod vrchných poschodí pyramídy.
A ako na to - nech sa páči, tu nech sa filozofickými traktátmi a činmi predvedú tie rôzne koncepcie.

Re: Re: Re: Egoizmus versus individualizmus

Cico Ciciak | 24.03.2017

Egoizmus je len jeden z mnohých negatívnych neduhov/defektov (súčasného) ľudstva, ktorý sa vytratí automaticky, akonáhle ľudia začnú žiť podľa svojho svedomia, pretože jedinec tak žijúci nie je sebcom, a myslí a rozhoduje sa samostatne (resp. (poly)tandemnou spoluprácou), ale s prihliadnutím na celok (resp. aj na záujmy ostatných).
K odblokovaniu svedomia u ľudí je nutné vytvoriť taký sociálny (politicko-ekonomický) systém, ktorý ho nebude blokovať, ako je tomu dnes.

Parazitální virus egoizmu a individualizmu, jako dáreček od korporátního satanismu

los/sol | 24.03.2017

vsazený jako další těžko odolatelná neřest, psychodynamického korporátního přeprogramování BIOmasa, k narušení shora informací = dědictví z noosféry Slovanství = "Božího království" na Zemi
Tato nenásilná měkká forma viru pokouší komunity a rozbíjí jednotu zděděnou po tisíciletích zevnitř.

Re: Re: Egoizmus versus individualizmus

Cico Ciciak | 23.03.2017

> Vlastnosti (predpoklady) potrebné pre likvidáciu davo/tlupo-"elitárneho" usporiadania spoločnosti, ktoré si musí systematicky osvojovať a osvojiť čo najväčšia časť ľudí (najideálnejšie všetci príslušníci spoločnosti/národa a ľudia na svete, aby vždy boli k dispozícii jedinci, ktorí dokážu okamžite a plnohodnotne nahradiť tých, ktorí zlyhali; ktorí neodolali pokušeniu prsťeňa moci):
1. Morálka
2. Miera chápania
3. a disciplína myslenia, schopnosť riadenia.
Každý z (týchto) faktorov je bez druhých dvoch neBezpečný.
Za týmto účelom, je potrebné vytvoriť náležitý spoločenský (politicko-ekonomický) systém, ktorý dokáže čo najviac odbremeniť ľudí od namáhavej a v niektorých prípadoch aj zbytočnej práce (ktorá slúži iba k udržaniu aktuálneho davo-"elitárneho", paraziticko-vykorisťovateľského, otrockého a pre väčšinu degeneratívneho systému v prospech málopočetnej "démonickej" "elity" a jej vysokých životných nárokov), aby tí mohli pracovať na napĺňaní im Zhora preddefinovaného Zámeru (cieľov).

KSB - General Petrov o smyslu života
--------------------
https://www.youtube.com/watch?v=c02GNx1VtV8

Re: Egoizmus versus individualizmus

M.C. | 23.03.2017

Určitá míra hierarchického uspořádání je asi nutná i v hodně uvolněné společnosti a plyne z přirozených rozdílů mezi členy skupiny.
Pokud se má něčeho dosáhnout, něco vybudovat, něco zajistit (třeba jenom dlouhodobý zdroj základních životních potřeb pro členy skupiny), tak to vyžaduje i určitou míru specializace jednotlivců. Stav, kdy si všichni dělají všechno je starší doba kamenná. Má smysl, aby každý člen měl o všech činnostech základní znalosti a mohl při nich pracovat dle instrukcí specialisty.
Hierarchie není sama o sobě špatná, zabraňuje chaotickému a neefektivnímu chování skupiny, pokud je ovšem vedoucí jedinec nadán nejen formální, ale i neformální autoritou.
Morálka je prvořadá věc pro udržení chování skupiny v mezích lidskosti.
To je téma na delší úvahu do které se mi teď nechce.

Re: Egoizmus versus individualizmus

los/sol | 24.03.2017

Tato úvaha o individualismu se dá snadno zaměňovat kladně i záporně:
1. Kladně: umím = tedy učím, aby i ostatní také uměli, co já
2. Záporné: umím, konám "dobro" (léčím, učím) = vydělávám na těch, co neumí.
Ideální je KOMUNItní dobro, (komuna=SPOLečenství) a KOMUNItní tvořivost a k této cestě směřujme.

Izborský klub

Libor Smetana | 22.03.2017

Na první pohled propagace Neomarxismu. Hodně členů znám z youtube, byl jsem překvapen, jak velké procento. Budu rád za komentáře.

Re: Izborský klub

ТаuRus | 23.03.2017

Jestli posloucháš členy Izborského klubu a jejích historické nebo politické analýzy, všimni si, že nikdy nemluví o globální politice, ale geopolitice. Přestože, jsem si jistý, a oni to i sami přiznávají, že o KSB vědí. Tudíž musí vědět i o struktuře globální moci, ale z nějakých důvodů, to svým čtenářům nebo posluchačům nechtějí přiznat.
Vezmeme třeba, Starikova, který mluví velice rozumně a v historických souvislostech, ale nepoví, kdo řídí celý historický proces. Navíc, Starikov - je projektem RPC.
Naročnickaja - má rozhled, napsala výborné knihy o roli SSSR ve II.světové válce atd. Ale, je monarchistka, dokonce členka monarchistického svazu a hlavní svoji institucí má ve Francii.
Fursov - výborný řečník, historik, podle kterého se dá učit faktologie, ale také se vyhýbá tomu, aby prozradil existencí a úlohu GP.
Chazin - ekonom, představitel globálních struktur.
A takhle bych mohl pokračovat dál, podle seznamu členů.
Tj. všichni tito lidé, přestože mohou být odborníci v určitých oborech, plní svoje politické zadání - zachování davo-elitární společnosti a jsou ve službách globálních elit.

Re: Re: Izborský klub

M.C. | 23.03.2017

Čili je to opět návnada na lidi, která je vede novou cestou do té samé (_!_)

Re: Re: Izborský klub

Libor Smetana | 23.03.2017

souhlasím. Nejlepší je zjistit jejich ekonomická propojení. Populismus a frekventovaná témata a jejich rozbory mohou být cílem osobních propagací.

Přidat nový příspěvek