Islám je reformovatelný, ale ne v Evropě

08.01.2018 11:02

Hatem Berrezouga

 

Muslimská obec Praha mi umí pokazit i dovolenou v Tunisku.. A to tím, že její konvertité obhajovali ženskou obřízku. A pak jsem pochopil, že islám nemá žádnou budoucnost v Evropě.

Můj poslední pobyt v Tunisku mě příjemně překvapil, země se stabilizovala a snaží se překonat ekonomickou krizi. Doprovázel jsem svou sestru, profesorku na Fakultě Medicíny, na mezinárodní maraton Comar, jehož jedním z partnerů byla Škoda. Běhaly ženy, zahalené, nezahalené, muži, děti, všichni tancovali aerobic a byla tam nádherná atmosféra. Nikdo neřešil kraviny jako šátek, vousy, ženskou obřízku, mlácení žen párátkem... A tak jsem pochopil, že islám je jedině reformovatelný ve svém přirozeném a kulturním prostředí.

Sekularizovaný stát, který zaručuje pro všechny své občany svobodu vyznání, ale zároveň chrání svou kulturní identitu, tím je teď Tunisko. Už máme v Ústavě zaručenou svobodu vyznání, čímž je nejen chráněna jakákoliv víra, ale odpadnutí od islámu a hlášení se k ateismu či jakémukoliv náboženskému směru je garantováno Ústavou, aniž by Tunisko ztratilo svou islámskou kulturní identitu. Dále máme zákon, který dovoluje Tunisankám si vzít muže bez ohledu na jeho vyznání.

Z tohoto hlediska není pravdivé tvrzení, že islám není kompatibilní s demokracií. Tunisko je republika, je to mladá demokracie, islám je její vírou a v souladu s demokracií v ní lidé žijí. Je to jejich kulturní identita, ve které se narodili a je to identita, která se nedá přisvojit ani vyvážet mimo svůj prostor. Jinak řečeno, islám nefunguje v evropských demokraciích z následujících důvodů:

  1. Islám v Tunisku je především kulturní identita a není to pouhé náboženství a prázdné úkony. A proto prosazovat jakoukoliv islámskou formu mimo svůj prostor se bude nevyhnutelně střetávat s jinou kulturní identitou.
  2. Jakékoliv islámské kulturní prvky se mimo svůj prostor stávají karikaturou té původní kultury a žádná menšina nebude schopna vyjadřovat kulturní identitu v celé její komplexnosti mimo svůj původní prostor. Jejich praxe se bude omezovat na určité povrchní jevy, které nejenom nepasují do té nové kultury, ale navíc se ti původní obyvatelé mezi muslimy s tím už dávno neidentifikují. Kvůli tomu má spousta migrantů, kteří se vrací do Tuniska, problém se znovu integrovat do své původní kultury a běžní Tunisani na ně nevěřícně koukají, co jste nám to přivezli za islám z té Evropy?!
  3. Problém je o to nebezpečnější, když se islám prosazuje v Evropě jako náboženství mimo své kulturní prostředí. Náboženství, kterému chybí kultura, se stává rigidní a povrchní způsob života, který omezuje člověka ze všech hledisek a sám si vytváří vlastní vězení, ze kterého se nemůže vysvobodit, protože se snaží žít podle něčeho, co přestalo existovat v jeho původní kultuře, a zároveň je naprosto nekompatibilní s tou místní. Jinak řečeno, v Tunisku lidé žijí úplně normálně. Chodí do kina, do divadel, do práce, na pláže, jsou s make-upem, bez make-upu, se šátkem či bez a jevy, které se řeší v Evropě, se v Tunisku vůbec neřeší. Jednak protože jsou součástí svého kulturního prostředí a lidé v rámci sekulárního tuniského státu, ale zároveň s islámskou identitou, řeší úplně jiné problémy a mají jiné životní priority.
  4. Tím vyvstává největší problém, který bude zároveň největší výzvou do budoucna, a to je problém konvertitů. Evropan, který konvertuje k islámu, nemá naší kulturní identitu. I kdyby si vzal arabské jméno, i kdyby začal jíst arabské jídlo, nikdy se z něj nestane kulturní muslim. Svým chováním se konvertita odcizuje na dvou úrovních, z vlastní kultury a vlastního kulturního prostředí a bere jen teologické útržky a chová se podle principů, které u nás přestaly existovat před několika stoletími. Muslimové v Evropě a hlavně jejich konvertiti jsou jen pouhou prázdnou skořápkou bez podstaty a ta podstata je kulturní prostředí. Islám a muslimové v Evropě jsou jen pouhou karikaturou islámu a muslimů.
    Kdyby ti dnešní konvertité přijeli k nám, aby nás „učili“ ty nesmysly, které píšou v Evropě, tak bychom je hned odvrhli jako divné magory. A není náhodou, že největší zvěrstva páchané IS byla ze strany evropských konvertitů. Je mnoho svědectví, jako od Syřanů, tak od Tunisanů, jak konvertité začali nenávidět původní muslimy, když nepřijali jejich evropské praxe islámu ve svých zemích. Původní muslimové ve svých domovinách nechápou, jaká forma islámu vznikla v Evropě.

A to já považuji za největší bezpečnostní hrozbu pro všechny. Myslet si, že v Evropě vznikne nějaký euroislám, je iluze, a to z následující důvodů:

a) Islám není ve svém přirozeném kulturním prostředí a nemá tu ani skutečné historické a kulturní kořeny, ze kterých zde může čerpat a na ně navazovat, což je důležité pro jakoukoliv reformu. Musí existovat kontinuita. Jediná forma islámu, která vznikne v Evropě, bude taková hybridní forma, která se může vyvinout v naprosto odlišné náboženství, nemající s tím původním nic společného.

b) Skutečná autorita duchovního člověka či imáma nevzniká v nějaké mešitě či na univerzitě nezávisle na jeho původním kulturním prostředí, státním aparátu a jeho institucí. Toto nebude možné v evropském prostředí mající jiné kulturní zázemí a instituce fungující na odlišných bázích, jak státní a církevní. A proto vlády, které si myslí, že založením nějaké islámské univerzity v Evropě a podporováním sekulárních duchovních, se něco změní, NEZMĚNÍ. I když jsem toho byl zastáncem, ale došlo mi to, když konvertité, podporovaní různými neziskovkami bez našich kulturních kořenů, začali zpochybňovat jakékoliv autority. Autoritou se pro ně stal internet, odkud berou útržky informací bez historických a kulturních souvislostí, které v sobě ani nemají. Takový krok může vést k tomu, že konvertita bude sám sebe považovat za duchovního a každý z nich bude představovat vlastní autoritu, což může vést k situaci, že jednou v Evropě bude islám neovladatelný a bude ovládaný samostatnými volně se pohybujícími jednotkami v času i v prostoru bez žádného backgroundu. A to bude pohroma.


Můj pobyt mě přesvědčil, že jediná správná a moudrá věc, abychom se vyhnuli tomuto hrozivému scénáři, je stabilizovat islámské země, nepodporovat emigraci jejich mladíků, jelikož budou představovat nejen zátěž ve všech sférách, ale budou další oběti ztráty vlastní identity a nemožnosti přijetí té nové. Všechny peníze na kulturní integraci, dávky, atd., které představují ohromné kapitály, by byly efektivnější, kdyby se investovaly v islámských zemích a zejména v těch, které již mají sekulární vlády, aby ti mladí měli důvod zůstat. Nebudou řešit ztrátu identity, ale spíš získání důstojnosti a cíle v životě tím, že budou ekonomicky nezávislí. A tenhle typ muslimů, který si zachová jak svojí identitu i důstojnost, bude mít práci, rodinu a důvod, proč má pracovat. Příval cizího kapitálu a vytváření pracovních příležitostí a ne dávek, povede ke kulturnímu rozmachu a vývoji v jejich zemích.

I když naše kultury budou odlišné, budou na takovém stupni vývoje, že si budou moci konkurovat a muslimové, kteří budou v budoucnu navštěvovat Evropu jako turisté nebo jako profesionální odborníci, nebudou představovat žádnou kulturní ani bezpečnostní hrozbu, ale mohou si sednout s Evropany a diskutovat o odlišnosti vnímání v různých sférách života... Ale k tomuto kroku musí existovat evropská vůle nezasahovat do místních kultur kvůli surovinám, investovat do těch krajin, aby měli infrastrukturu a pak je nechat se vyvinout podle přírodních zákonů odlišnosti. To je jediný multikulturalismus, který vidím jako možný, a to že se odlišné kultury v globálním světě budou vyvíjet ve svém kulturním prostředí, a až budou na stejné úrovni vývoje, pak teprve může být bezproblémová interakce. Prosazovat opak toho bude mít za následek zničení všech kultur, všech struktur a všech identit bez ohledu na jejich technologický či kulturní vývoj.


Jak se žije v dnešním Tunisku

 

Jak vidíte, Tunisko se snaží i přes ekonomické nesnáze, to nevzdává a hledá rovnováhu mezi sekularismem, vírou, tolerancí a otevřenosti, ale v rámci jedné kultury a ne mimo její prostor. Tyto snahy by měly evropské vlády podporovat a pomáhat lidem ve vlastních zemích.

Jsem vděčný za zkušenosti, které jsem nabyl v České republice a doufám, že jednou budu přínosem pro svou rodnou zem. Je třeba budovat mosty mezi kulturami a ne je destabilizovat zevnitř. Věřím, že toto je ta správná cesta.

Přeji Vám všem Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok.

Zdroj: https://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=639489

Diskusní téma: Islám je reformovatelný, ale ne v Evropě

Mnoho pravdy v článku

Přemek | 10.01.2018

Vždy je na kulturní hranici nezbytné pochopit, oč jde za hranicí. Prostá nekulturnost maskovaná jakýmkoli náboženstvím či ideologií je vředem schopným infikovat celý organismus, nejsou-li podniknuty rázné kroky na jeho eliminaci, není-li možná účinná léčba. Prosím i zdejší obecenstvo, aby se nebálo odlišného, ale výhradně nekulturně "barbarského". Hisporická paměť v podobě osudu Harrapy a Mohendžo-Dara varuje...

Re: Mnoho pravdy v článku

Přemek | 10.01.2018

Historická...

Re: Mnoho pravdy v článku

Přemek | 10.01.2018

Mimochodem, doměle islámské znaky v odívání zejména žen jsou ve skutečnosti oděvy chránící lidský organismus před sálavým teplem Slunce. Čím to, že v chladných oblastech Země se žádné podobné oděvní prvky neprosadily? Pouze psychopatické úsilí zarputilých islamistů učinit z žen na veřejnosti zcela zahalené pohybující se objekty, aby se náhodou neodhalila nekulturní zvířecí psychika mužů - islamistů je tím, co není ani přirozené ani kulturní a je znakem zvrácenosti.

Existujú historické skúsenosti ako prebieha vývoj ?

Martin | 10.01.2018

Všetko sa vyvíja, aj náboženstvá, teda ideológie, často pomaly a takmer nepozorovane, keď až po dlhom čase je zreteľný posun. Ako napríklad vývoj jazykov. Napríklad Slovenčina používaná napríklad v Sedmohradsku či Vojvodine pôsobí na dnešnom Slovensku archaicky.
Pokiaľ sa ideológia vyvíja v prostredí, kde nie sú zároveň inou skupinou presadzované významné a početné antagonistické ideály, a kde je vládnuca elita viac menej názorovo a hodnotovo stotožnená s väčšinou obce, ide vývoj pozitívnym smerom vo vzťahu k cieľom väčšiny obce. Taký stav zvykne byť obvyklý po úspešnom zavŕšení nejakej revolty voči predchádzajúcemu stavu. Možno práve v takom stave sa nachádza súčasný Tunis, ako ho vnímal autor článku. Takýto stav nebýva dlhodobý. Vidno to aj na dnešnej polarizácii českej a slovenskej spoločnosti po páde socializmu, jednota z mítingov a formovania nového spoločenského usporiadania dávno zanikla. Záujmy novej elity, ktorá si zvykne na výhody z požívania moci, sa postupne začnú odlišovať od záujmov a potrieb inej, na výhodách systému sa nepodieľajúcej vrstvy obce, a dochádza k novému antagonizmu. Tak islam, ktorý sa vyvíja v svojom domácom prostredí, bez významných vplyvov zvonku, ak sa dávnejšie vyrovnal s vlastnými antagonizmami, sa môže /nemusí dlhodobo rozvíjať pozitívne z hľadiska väčšiny, bez radikalizovania sa a bez násilného udržiavania starých dogiem. Staré dogmy sa môžu postupne meniť iba na kultúrne tradície, na určitú formu a úroveň kultúrneho folklóru, síce stále pozitívne vnímaného, avšak už opusteného spôsobu života. Pri zachovaní podstatnej časti z paradigmy.
Inak to je, pokiaľ sa nejaká ideológia chce presadzovať v cudzom prostredí, ktoré má zásadne iné chápanie, zvyklosti, hodnoty a paradigmu. Ak má za cieľ / potrebu zmeniť prostredie podľa predstáv svojej ideológie. Napríklad islam v kresťanskom prostredí. Alebo európski osídlenci v indiánmi obývanej Amerike, alebo obecne kolonialisti kontinentov alebo kolonialisti planét. V takom prostredí sa antagonistické ideológie inak žijúcich societ (obcí) zamerajú na udržanie a presadenie svojich dogiem, za každú cenu. Z toho vznikajú konflikty, vedúce k nestabilite prostredia, k úpadku pôvodnej society namiesto rozvoja, a rozkladu slabšieho a menej života schopného či menej výbojného zástupcu jednej z ideológií. K pozitívnemu vývoju môže znovu dôjsť až po porážke jednej z ideológií, respektíve po upustení jednej z ideológií od svojich dogiem a paradigiem, a prijatí novej paradigmy. To je obvykle mnohogeneračný proces.
Či existuje aj iný model procesu multikulti zmiešania kultúr, model vyrovnania rôznych hodnôt a nového splynutia, bez negatívnych prekmitov, o tom nemám historickú vedomosť. Kompromisy sa obvykle nedejú, aj keď v oficiálnych dejinách písaných víťazom je obvykle prezentované, že sa udiali, že zvíťazila správna viera, humanizmus, pokrok, demokracia, antidiskriminácia, ... . Ak sa tak stane, tak až vtedy, keď už je víťaz aj porazený. A keď predtým prehralo mnoho ľudí.

islam?

Perun | 09.01.2018

Myslím, že ide už o zastaraný koncept. Určité opodstatnenie má ako tradícia tam, kde už je zakotvený. Tam je teraz ešte užitočný ako ochrana proti zhubným vplyvom (materialistickým a satanským, väčšinou zo Západu, ale trebárs aj zo ZSSR a Číny. ) A tiež ako určitá kostra, základ pre silnú spoločnosť, keďže mnohé jeho zásady sú správne.

Pre Europu je to však rozkladný prvok, tu tým stabilizačným faktorom je kresťanstvo (to je samozrejme aj hlavný ak nie jediný dôvod, prečo ho tzv.elity do Europy sáčkujú. Obávam sa, že vrátane pápeža Františka.)

Staré náboženstvá však už novú perspektívu dať nemôžu, vznikli v iných dobách pre iných ľudí. Našťastie sa stále rodia múdri ľudia, ktorí prinášajú nové impulsy (tak napr. aj KOB.) Mohol by som to prirovnať k ludskému telu, teda staré náboženstva sú už akoby skostnatelé, neživé, ale ako kostra sú stále dobré, no a iné orgány už musia byť živé, najmä mozog a srdce.)

Islám z Evropy?

Vašek | 09.01.2018

Co je to za nesmysl? V evropě žádný islám nevzniká, ale naopak je sem dovážen.

Re: Islám z Evropy?

Boleslav Čech | 09.01.2018

V Evropě nevznikl, opak ale autor nikde netvrdí, ale v myšlení muslimů se nějak vyvíjí. A vyvíjí se podle toho, v jakých podmínkách žijí. Proto je možné mluvit o "evropském islámu".

Příval cizího kapitálu

Boleslav Čech | 09.01.2018

Jakkoli s hlavním smyslem tohoto článku souhlasím, musím upozornit na čertovo kopýtko, který obsahuje: „Příval cizího kapitálu a vytváření pracovních příležitostí a ne dávek, povede ke kulturnímu rozmachu a vývoji v jejich zemích.“
To je naivní a zároveň velmi škodlivá představa. Příval cizího kapitálu v žádném případě nepovede k „získání důstojnosti“ a už vůbec ne k ekonomické nezávislosti nebo „nezasahování do místních kultur“, právě naopak. To není žádná bratrská pomoc, kapitál se investuje pro zisk. A toho lze nejlépe docílit buď vykořisťováním pracovních sil (čím nižší mzdy, čím větší zanedbávání bezpečnosti práce, tím lépe) nebo drancováním zdrojů surovin. Podívejme se u nás doma. Jsme snad ekonomicky nezávislí, když podstatná část průmyslu je v rukou zahraničního kapitálu? K jakému kulturnímu rozmachu to přispělo?

Re: Příval cizího kapitálu

Přemek | 10.01.2018

Autor jako pozorovatel a příslušník kulturní části lidstva neříká nic, co by samo o sobě bylo hrozbou. Kapitál je totiž velmi široký pojem a zahrnuje i lidskou složku, to za prvé. Za druhé, představa, že se v zemích tradičně islámských vybuduje díky přílivu peněz a tvůrčích idejí kulturní společnost vědomých lidských bytostí, které si poradí s nehostinností přírodních podmínek nekonfliktně s biosférou, je i náš úkol, nejen jejich. Bojem doktrín mírový rozvoj kulturnosti jaksi zajistit nelze, takže se musí postupovat obezřetně a začít tím, že místo nákupu předražených materiálních statků se šejkové a jejich nástupci mohou naučit své finanční zdroje věnovat na obecné blaho zvýšení kulturní úrovně směrem k lidské psychice. Pročpak se to asi v RF celkem daří a jinde je to problém? Jako Slované si musíme uvědomit, že sebevědomí pramenící z národně kulturní identity založené mimo jiné i na složitém mentálně stimulujícím jazyku obsahuje i vůli podpořit sebevědomí jiných národů a lidí na bázi lidské důstojnosti. nelze elitářsky lpět na specifické terminologii a pak se divit, že lidé nemají základní vůli se učit novým a pro ně nesmírně potřebným věcem. proto i zde používám co nejvíce běžné terminologie, té, kterou vládnou i na Etonu, mají-li se v řízení socioekonomických systémů dobře orientovat. Kéž by to zdejší obecenstvo plně obsáhlo svými vědomostmi :)

Islam

A.D. | 09.01.2018

je používaný ako zbraň.Nie je reformovateľný,nakoľko nejde o náboženstvo,ale o zhubnú ideológiu.Aj tam,kde vládne "tolerentný" Islam vládnu prísne,tvrdé zákony,akási "Šaríja light",čo je v príkrom rozpore so základnými ľudskými potrebami,aj Pjakin tvrdí,že ide o antiľudskú,anticivilizačnú doktrínu.Veď preto si ju "elity" GP aj vybrali,ako nástroj na rozloženie homgenizovanej a civilizovanej Európy.Reformovať Islam s hypotézou popísanou v Koráne je nemysliteľné-ide o expanziu Islamu do celého sveta,ohňom a mečom,neveriaci sú "podľudia",ktorí v lepšom prípade platia poplatky a sú vystavený represiám,aby sa moslimami stali,v tom horšom je uplatňovaný zákon,že kedže sa podľa Koránu všetci ľudia rodia ako moslimovia" a vieru zavrhli,je správne ich zabiť.Islam má na "reformu" jedinú šancu a to reformátorov-lenže,reformátori sú v jeho radoch okamžite zabíjaní ako "diabli".Ako sa dá reformovať nereformovateľné?Overtonovo okno..

Re: Islam

Boleslav Čech | 09.01.2018

Katolická církev také kdysi velmi tvrdě potlačovala reformátory, různé kacíře apod., užívala srovnatelných metod, a přece nakonec mnohde k reformaci došlo. Nemusíme chodit daleko, i my Češi s tím máme hostorickou zkušenost.

Re: Re: Islam

Vandal | 09.01.2018

A co sa tou reformaciou dosiahlo? Vo svojej podstate nic, lebo ci uz katolici, evanjelici/lutherani/protestanti, pravoslavni, reformisti, atd., tak krestanstvo ci v tej alebo onej podobe nadalej zostavalo (a zostalo) ideologickym nastrojom na ovladanie, riadenie a manipulaciu mas. Detto Islam...

Re: Re: Re: Islam

izi | 09.01.2018

Reformace v konečné důsleku byla jen víc judaismu.

Re: Re: Re: Islam

Boleslav Čech | 09.01.2018

To máte pravdu, já jsem chtěl jen poukázat, že i přes represe je možné nějakou reformu provést. Kam případná reforma povede, to je jiná věc. Netvrdím, že je lepší to nebo ono vyznání.

Import islamu do Európy za účelom jej rozvratu

Honzik | 08.01.2018

GP kruhy organizujú import mladých ľudí do z Afriky a Ázie za účelom rozvratu a likvidácie pôvodných štátov, národov a kultúr. Ide rozvrat bezpečnostný, ekonomický, populačný, kultúrno idelologický. Vznik nových pseudonárodov "kalergiho detí" zotročených extrémne fundamentalistickou a militantnou sektárskou formou islamu, je zárukou stabilného ovládania kontinentu svojimi otrokármi. Súčansé národy Európy treba idiotizovať, populačne oslabiť a rozpustiť v prívale farebných cudzincov, pretože sú ťažko ovládateľné. asi v tom duchu, ako to neraz vysvetľoval Pjakin.

Re: Import islamu do Európy za účelom jej rozvratu

A.D. | 09.01.2018

Súhlasím.Bezo zvyšku."Elity" sa boja civilizačného rozmachu,pretože ohrozuje ich postavenie.Ľudstvo si nesmie uvedomiť,že nepotrebuje "žaby na prameni",ktoré vlastnia 80% zdrojov na zemi.Vyspelá civilizácia by napokon takéto rozloženie pod tlakom lepšieho života prestala akceptovať.A preto "elity" idú proti ľuďom a ničia civilizácie,ktoré sú až príliš popredu.

Přidat nový příspěvek