Informácie - podstata novej vojny

30.01.2013 21:46

Ruský minister obrany, generál Sergej Šojgu predstavil plán obrany Ruska prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Podľa ministra, dokument berie do úvahy všetky možné hrozby a rizika ktorej môže čeliť krajina v nadchádzajúcich desaťročiach.

,,Podľa nášho názoru, obsahuje kompletnú analýzu toho, čo môžeme očakávať v najbližších desaťročiach. To je dôvod, prečo si myslíme, že ho predkladáme na schválenie. Určite by som chcel dodať, že sa nejedná o konečný stav dokumentu. Berúc do úvahy rôzne udalostiam po celej krajine , rôzne hrozby, môžeme ho rozhodne prispôsobovať situácii a určite ho budeme spresňovať " povedal minister.

Politickí analytici hovoria o rastúcom počte vojenských hrozieb pre Rusko. Na nedávnom zasadnutí valného zhromaždenia Národnej vojenskej akadémie bol vyslovený záver, že použitie sily bude aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v riešení ekonomických a politických sporov medzi krajinami. Niektoré z vzplanutia konfliktov sa nachádzajú v blízkosti ruských hraníc.

V posledných rokoch sa významná skupina expertov zhoduje, že prípadné vojenské hrozby budú mať miestne meradlo, alebo maximálne regionálne.

Niektorí odborníci upozorňujú, že hranice medzi stavmi mieru a vojny sú dnes vymazané. Národy si už nevyhlasujú vojny, súčasné vojny sa odchyľujú od tradičných vojnových scenárov. Avšak, pokiaľ ide o dôsledky, nové typy konfliktov sú porovnateľné s vojnami. Zvláštnosťou moderných konfliktov je široké využitie nevojenských metód - humanitárne, ekonomické a politické sankcie. Napríklad organizátori konfliktov využívajú protesty obyvateľov, tam kde plánujú zaútočiť.

Pesimisti tvrdia, že tretia svetová vojna už bola - prebieha a odkazujú na udalosti arabskej jari. Hovoria, že to je tuhá, nekompromisná vojna, ktorá je vedená na základe nových pravidiel.
TÁTO VOJNA NEMUSÍ NUTNE VYZERAŤ AKO EXPLICITNÉ NÁSILIE A VOJENSKÉ AKCIE. HLAVNÝM CIEĽOM JE OVPLYVNIŤ MYSLENIE ĽUDÍ.

V skutočnosti je to boj medzi elitnými skupinami, ktoré majú moc a iné zdroje, ktoré sú potrebné pre vyhranie informačnej vojny. V skutočnosti, ak je to III svetová vojna, potom má takúto mentalitu. Pred otvoreným napadnutím krajiny je nutné destabilizovať situáciu a vytvoriť občiansku patovú situáciu. Je lepšie bojovať s niekým iným jeho rukami, pretože straty vlastných vojakov sú príliš drahé pre vlastnú reputáciu a rozpočet.

Zničenie krajiny - infraštruktúry a zriadenie bábkovej vlády, je lacnejšie a účinnejšie ako ničiť svoje ozbrojené sily. Tento princíp bol vždy používaný, ale dnes s rozvojom informačných technológií, tí čo usilujú o globálnu hegemóniu, urobili z toho základný kameň. Prvoradým cieľom vojny nie je ani zničiť nepriateľské ozbrojené sily, ani zničiť územie.
CIEĽOM JE, ABY SA STALI PÁNMI NOVÉHO SVETOVÉHO PORIADKU V POVOJNOVEJ ÉRE.

 

Překlad: Miroslav

http://english.ruvr.ru/2013_01_30/Information-nature-of-modern-war