Igor Panarin: dvě cesty směřování světa

19.01.2021 14:25

Pepa

 

Ve Spojených státech se rozhoduje nejenom o osudu Spojených států, ale výsledek tohoto boje globalistů a patriotů bude mít globální vliv na celý svět. Připomenu, co řekl Trump 24. září 2019 v OSN ‒ budoucnost patří patriotům.

Podívejme se na souboj dvou projektů globalizace v průběhu historie. Jedná se o souboj ruského a britského projektu, který probíhá už déle než 120 let. Zajímavým momentem z počátku tohoto boje je vznik Posvátné družiny v roce 1881, v jejímž čele byl Hrabě Ignatěv, ministr vnitra carského Ruska. Byl to velice zkušený diplomat, kterému se v době opiových válek podařilo přičlenit k Rusku Chabarovský kraj a Dálný východ pouze prostředky vysoké diplomacie. Projekt Posvátné družiny pokračoval a celé jeho snažení vyústilo do konceptu světa bez válek a konfliktů.

Car Mikuláš II byl v ruské historii složitou osobností. Na území Ruska nemá nikde svůj památník. Jediný jeho památník se nachází v Bělehradu, protože pro Srby vykonal hodně dobrého. Roku 1899 car Mikuláš II předložil na Haagské konferenci svůj projekt světa bez válek. Začátek této konference se konal v den jeho narozenin jako výraz úcty k carovi. Projekt světa bez válek a ozbrojených konfliktů však vůbec nevyhovoval Velké Británii. V roce 1891 vzniklo ve Velké Británii Společenství kulatého stolu, které si dalo za úkol vybudovat celosvětové britské impérium.

V té době zemřel nedaleko Ženevy jeden z Rotschildů. Rothschildové pomohli dostat se k moci Churchillovi, Clintonová je zase příbuzná Churchilla a Bill Clinton získal Rhodesovo stipendium. Rhodes byl hlavním donátorem tajného Společenství kulatého stolu a jedním z jeho zakladatelů, takže vidíte, jak se kruh uzavírá.

Britský projekt předpokládal vytvoření britského celosvětového impéria cestou válek a válečných konfliktů. Předpokladem bylo zničit 4 impéria, k čemuž došlo díky zorganizování 1. světové války. Byla zničena Ruská monarchie, Německé císařství, Rakousko-Uhersko a Osmanská říše. V Ženevě měl být založen celosvětový britský parlament. Byla tam založena Liga národů, což byl vlastně předobraz britského celosvětového parlamentu.

Britská cesta znamená rozděl a panuj, zatímco ruská cesta je dialog civilizací a přátelství mezi národy, což je principiální rozdíl. Bohužel, Posvátné družině se nepovedlo tento projekt bezkonfliktního světa dovést do konce. Samotná konference v Haagu proběhla dobře a byly vytvořeny i první předpoklady ke vzniku bezkonfliktního světa. Avšak zvítězila britská cesta válek, násilí a krutosti. Proběhla první světová válka, ve které byly zničeny čtyři velké evropské monarchie a hned za ní 2. světová válka, která měla za úkol svrhnout Stalina. Ten totiž svrhl a zničil liberální zednářskou vládu z února 1917. Takže Británie začala připravovat fašistické Německo k útoku na Rusko. Ke zničení Ruska však nedošlo, protože geniální Stalin se svým týmem rozdrtil fašismus. Rudá armáda zvítězila a vztyčila rudou vlajku vítězství nad berlínským Reichstagem. Navíc, 24. června proběhla vojenská přehlídka na Rudém náměstí, kde bylo hozeno na zem před mauzoleum přes 200 německých standard. Stalo se to přesně v den výročí založení Velké zednářské lóže v Británii, která organizovala společně se Společenstvím kulatého stolu všechny tyto války.

Teď tedy před námi stojí dilema, který projekt bude zvolen nyní. Jestli ruský projekt míru a spolupráce nebo britský projekt válek a konfliktů. Já věřím, že každý normálně myslící člověk zvolí projekt míru a prosperity. Všichni, co nepropadli propagandistickým heslům, které Británie šíří po celém světě, zcela jistě zvolí cestu světla, což je ruská cesta bez válek a konfliktů.

Myslím, že se nacházíme v přelomové době, kdy přecházíme od britského modelu k ruskému. Britský model trval bohužel dost dlouho a byl vyplněn mnoha válkami, ale síly dobra musí nakonec zvítězit. Rok 2021 se musí stát rokem ruské cesty dialogu civilizací a spolupráce národů.

https://kob-forum.eu/analyza/dve-cesty-smerovani-sveta/