Giuliani: Trump sa pripravuje na nekompromisný boj na súdoch

16.11.2020 17:58

https://gab.com/inkos/posts/105216692630809610

 

V rozhovore s Mariou Bartiromo na FoxNews sa hlavný Trumpov právny poradca Rudy Giuliani vyjadroval k aktuálnej dôkaznej situácii ohľadne manipulácie volieb. Zopakoval, že víťaza volieb neurčujú hlavné médiá, ale legálny volebný postup za účasti elektorov a inauguračný proces.
Guliani hovorí o volebnom digitálnom systéme Dominion pre registráciu a sčítavanie hlasov, vytvorenom za účasti zahraničných spoločností ako Venezuela a Čína, pričom materská kanadská firma je napojená na radikálne ľavicové krídla v USA, podporujúce Antifu alebo BLM. Systém sa použil v 27 štátoch so softvérom vytvoreným firmou Smartmatic, založenou Hugom Chavézom. Ďalej Guliani uvádza, že dáta zo systému boli v čase volieb prenášané do cudzích štátov. Kľúčovým bodom bol "backdoor" systému, ktorý umožňoval kontrolovať a ovplyvňovať spočítavanie hlasov zvonka. Guliani hovorí, že má dôkazy, ktoré dokazujú manipuláciu volieb v stá tisíckach prípadov preklopenia hlasov Trumpa v prospech Bidena vo viacerých štátov, či už od IT analytikov, informátorov alebo svedkov a účastníkov s miestoprísažnými prehláseniami.
Ďalej hovorí o narastajúcom počte svedectiev nepripustenia republikánskych pozorovateľov, existencii množstva volebných lístkov, vytlačených len s jediným kandidátom Bidenom. Guliani uviedol, že dôkazy sa stále hromadia a detaily, ako aj identitu svedkov, odhalí až v pravý čas.