Evropská petice proti zprivatizování vody

02.06.2013 14:32
Resumé občanské iniciativy Voda je lidské právo:
 
EU činí nátlak na liberalizaci služeb ohledně vody, což by umožnilo soukromníkům přivlastnit si vodní zdroje a služby spojené s používáním vody a draze je prodávat. Evropská občanská iniciativa organizuje petici za to, aby voda a služby nesměly být zprivatizovány a byly dostupné všem jako základní lidské právo.

K tomu, aby se EU zabývala tímto požadavkem, je třeba dle zákona shromáždit milión podpisů ze 7 zemí EU. 
 
Pro jednotlivé země EU existuje požadavek na minimální počet podpisů: pro ČR 16 500, pro Slovensko 9 750. Podpisovat je údajně možno do října 2013.
 
Česko má k 21. 5. 2013 4778 podpisů, tedy ani ne třetinu potřebného počtu.
Slovensko už má 24 938 podpisů !!!! čili více než dvojnásobek potřebného počtu!
(Viz http://www.right2water.eu/sites/water/files/Latest%20figures%2021%20May%202013_2.pdf
 
Češi, přidejte se, bez vašich podpisů by se váš názor nemohl v EU projednávat!


Kompletní informační text z webu Voda je lidské právo v češtině: http://water.tttp.eu/cs/node/45/#Kdo
Podpis petice v češtině: 

https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=cs