Dva komentáře MZV RF, první se u nás interpretuje zkresleně, o tom druhém se u nás cudně mlčí

20.12.2019 15:55
Ludvík

 

12/18/19 19 : 08
Komentář tiskového odboru ruského ministerstva zahraničí k přijetí zákona v České republice o uznání 21. srpna za „Den památky obětí invaze a následné okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968“
2625-18-12-2019

S velkým zklamáním jsme byli informováni o zákonu přijatém v České republice, ve kterém jste den 21. srpen uznali jako „Den památky obětem invaze a následné okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.“ Přijetí tohoto zákona je v rozporu s našimi dvoustrannými dohodami, zakotvenými v rusko-české smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci z 26. srpna 1993, v níž obě smluvní strany deklarovaly „svou touhu konečně nakreslit čáru za totalitní minulostí, související s nepřijatelným použitím síly proti Československu v roce 1968 a následujícím neoprávněném pobytu sovětských vojsk na československém území. “

Touha Prahy vrátit se k událostem, které se udály před půlstoletím, aby je mohla zahrnout do moderního politického kontextu, neochota obrátit tuto stránku historie, která zastíní atmosféru rusko-českých vztahů, pravděpodobně nepřispěje k úspěšnému průběhu dvoustranné spolupráce.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3961546

 

12/19/19 17 : 21
Komentář ruského ministerstva zahraničních informací a tiskových zpráv k přijetí usnesení o oslavě nacismu na 74. zasedání Valného shromáždění OSN
2636-19-12-2019

18. prosince 2019 byla v New Yorku na plenárním zasedání 74. zasedání Valného shromáždění OSN předložena delegací Ruské federace rezoluce „Boj proti oslavování nacismu, neonacismu a dalších praktik, které přispívají k eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související netolerance“ . V listopadu byl text schválen třetím výborem 74. zasedání Valného shromáždění OSN.

V letošním roce dosáhl počet spolutvůrců dokumentu 62. Převážná většina států rezoluci podpořila – 133. Stejně jako v předchozích letech se proti němu vyslovily pouze delegace z USA a Ukrajiny a 52 zemí (včetně členských států EU ) se zdrželo hlasování.

Toto je bezpochyby téma, které by mělo sloužit k sjednocení členských států OSN, zejména s ohledem na nadcházející 75. výročí vítězství nad nacismem ve druhé světové válce v příštím roce. Vznik OSN byl reakcí zúčastněných států koalice Anti-Hitler na hrůzy a zločiny nacismu. Jsme přesvědčeni, že toto historické vítězství je společným vlastnictvím všech členských států OSN .

Jedním z klíčových prvků rezoluce je odsouzení války a uctěním památky památky bojovníků proti nacismu a fašismu. To vše na pozadí ničení památníků a budování pomníků na počest mužů SS a různých spolupracovníků, jakož i pořádání pochodů a pochodní nacionalistů a neonacistů, které v některých zemích nabývají na síle. Současně vyjadřuje hluboké znepokojení pokusy o zařazení mezi hrdiny členy zločinecké organizace Waffen-SS, uznanou norimberským tribunálem, jakož i těch, kteří bojovali proti koalici Anti-Hitler, spolupracovali s nacistickým hnutím a spáchali válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Široká podpora ruské iniciativy a rostoucí počet spoluautorů z roku na rok potvrzují i v moderních podmínkách důležitost boje se zločiny nacismu a neonacismu, zachovávajícím historickou paměť národů a poučení z druhé světové války, které přinesly lidstvu nelítostné utrpení, a o těch, kteří své životy ve jménu vítězství položili. V této souvislosti je postavení států, které rezoluci nepodporují, údajně pod záminkou zájmu o svobodu projevu, velmi politováníhodné.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3964033

Pozn.: Přeloženo volně…