Další "vojáci na síti"

31.01.2015 17:45

Lin |

Po vzoru USA, Izraele nebo i Ukrajiny se Anglie také zapojí do projektu "vojáci na síti". K ozbrojeným silám přibude další sekce - asi 1500 lidí - kteří budou mít za úkol sledovat informační toky na síti a "usměrňovat je správným směrem". Tito "vojáci" (včetně sekce blogerů), vysvičení jak v psychologii, tak ve principech ovlivňování myšlení lidí, budou na síti 24 hodin a jejich úkolem bude podat lidem informaci tak, aby odpovídala záměrům (postojům) anglické vlády.

http://russian.rt.com/article/71660