Credo Mutwa o důsledcích očkování

20.01.2015 18:36

Od 1:24:00, kde sa hovorí o ďalšej rovine nepriaznivých účinkov očkovania a to úmyselné zablokovanie určitých potenciálnych schopností ľudstva.