Bulb Fiction: dokument o úsporných žárovkách

07.10.2013 21:27

19. března 2009 vydala EU směrnici s celosvětovými následky: do roku 2016 se musí z oběhu stáhnout všechny neefektivní světelné zdroje. Všechny klasické žárovky s vláknem nebo halogenové lampy se musí nahradit tzv. úspornými žárovkami. Politika, průmysl a ochránci životního prostředí oslavovali velký společný úspěch.

Jenže nezávislé studie, které se zabývají zdravotními následky tohoto opatření, nebral nikdo v úvahu. Směrnice byla přijata dříve než se o jejich důsledcích začalo diskutovat. Mnohé tzv. úsporné žárovky už mezitím způsobili v nejedné domácnosti vážné problémy – obsahují totiž jedovatou rtuť.

Tento investigativní dokument se snaží zjistit víc a na světlo tak vycházejí závažné skutečnosti: jde totiž o mnoho – o moc a chamtivost průmyslu, o zisk a vědomé zamlčování faktů.